New Jerusalem
Risti on vanhan kristillisen kirkon symboli, joka kuvaa kiusauksia
 ja kärsimystä, mutta Uuden Jerusalemin symboli on kruunu, 
joka kuvaa voittoa kiusauksista (lat. corona; Jes. 62:3).
   ETUSIVU      ERÄITÄ MUITA VASTAAVAISUUSTIETEELLISIÄ HUOMIOITA      PERKELE
Emanuel Swedenborg (1688-1772)."Vaimo, vaatetettu auringolla, ja 
kuu hänen jalkojensa alla,..".
 (Ilm. 12: 1).
                __________


Yhteydenotot:
kalevim9@gmail.com


PERKELE

 

Seuraava teksti ei ole tarkoitettu heikkohermoisille. Paljastan nimittäin asioita, jotka ovat ehdottoman tosia, mutta jotka vaikuttavat useimmista ihmisistä käsittämättömiltä ja pelot­tavilta. Tämä perustuu siihen, että planeettaamme hallitseva juutalaisten mafia on aivopessyt käytännöllisesti katsoen kaik­ki kansat. Kuitenkin lähimmäisenrakkauteen kuu­luu pal­jastaa pahat suunnitelmat. Siksi juutalaiskysymys on planeet­tamme tärkein kysymys tänä päivänä. Swedenborg tiesi tämän kysymyksen tärkeyden ja hän kirjoittaa:

 

”Että Jaakob oli se, joka heitettiin alas taivaasta, ja niin muodoin juuri se varsinainen käärme, joka oli pistävä Jumalaa Messiasta kantapäähän. Jos niin on asia, niin tässä merkityksessä kaikki sanat jakeissa 11 ja 12 (1 Moos. 35: 11-12: Ja Jumala sanoi hänelle: ”Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; ole hedelmällinen ja lisäänny. Kansa, suuri kansojen joukko on sinusta tuleva, ja kuninkaita lähtee sinun kupeistasi. Ja maan, jonka minä olen an­tanut Aabrahamille ja Iisakille, minä annan sinulle; myöskin sinun jälkeläisille minä annan sen maan.” Suom. huom.) tarkoittavat Jaakobin jälkeläisiä, jotka siis ovat tuo käärme. Mutta minusta itsestäni on kauhis­tut­tavaa sanoa tai kirjoittaa tämä. Sen tähden tämän pitää sanoman niiden, joiden on sallittu sanoa tämä ja jul­kistaa tämä.” (Word Explained, 1712).

 

Vastaavaisuuksien tieteessä Mooseksen kirjan 32. luvun ja­kees­ta 28 lähtien Jacob tarkoittaa helvettiä ja perkelettä ja Israel-nimi samasta henkilöstä taivasta ja Jumalaa. Tämän ymmärtää, kun ajattelee, että Jaakob tarkoittaa uudesti­syn­tymätöntä ja siten aistillista ihmistä, jota helvetti johtaa. Jaakobin paini enkelin kanssa tarkoittaa uudestisyntymistä ja uusi nimi Israel uudestisyntynyttä ihmistä, jota Herra itse johtaa taivaiden välityksellä. Näin kaikissa paikoissa (Word Explained, 1474-1480). Siten Jaakobin jälkeläiset eli perkele saa haltuunsa Pyhän Maan lopun ajalla. Jumala on myös pi­tänyt tämän lupauk­sensa: juutalaiset ovat saanet perustetuksi Israe­lin valtion. Israelin valtio ja juutalaiset ovat siis se vanha käärme, joka on per­kele(1 Moos. 3: 14, 15). Todellinen Israel tarkoittaa uudes­tisyntyneitä ihmisiä, jotka tunnustavat Jeesuk­sen Messiaaksi ja elävät lähimmäisen­rakkauden elämää (sama, 1474). Tämä käärme eli perkele yrittää päästä maail­man­herruuteen ja alistaa kaikki kansat orjikseen. Tämähän on juutalaisten ohjelma Van­­han Testamentin ja Talmudin mu­kaan. Koska tämä asia on äärimmäisen tär­keä, käsittelen sitä perusteellisemmin luvussa " JUUTALAISET ELI KASAARIT".