New Jerusalem
Risti on vanhan kristillisen kirkon symboli, joka kuvaa kiusauksia
 ja kärsimystä, mutta Uuden Jerusalemin symboli on kruunu, 
joka kuvaa voittoa kiusauksista (lat. corona; Jes. 62:3).
   ETUSIVU      SWEDENBORG JA BENJAMIN
Emanuel Swedenborg (1688-1772)."Vaimo, vaatetettu auringolla, ja 
kuu hänen jalkojensa alla,..".
 (Ilm. 12: 1).
                __________


Yhteydenotot:
kalevim9@gmail.com


ETUSIVU

 

  SWEDENBORG JA BENJAMIN

 

Emanuel Swedenborg (1688-1772) oli kuuluisa ruotsalainen tiedemies ja luonnontutkija, joka myöhemmällä iällään alkoi kirjoittaa teologisia ja henkisestä maailmasta kertovia teoksiaan. Suomen kielellä Swedenborgista on ilmestynyt teos ”Johdatus Emanuel Swedenborgin filosofiaan” (salanimellä Pertti Niemi), josta saa hyvän käsityksen Swedenborgin henkisestä tehtävästä. Teos sisältää myös mm. hänen elämäkertansa sekä johdatuksen Taivaalliseen oppiin ja on kopioitu lähes kokonaan (nimellä Älykkyyden kehittäminen) tälle nettisivulle. Suosittelen tämän kirjan lukemista, jotta tämän sivun voisi ymmärtää paremmin. Tämä sivu on tarkoitettu jo Swedenborgin teologiaan jonkin verran perehtyneelle. Enemmän vielä Taivaallisesta opista kirjassa Herran Toinen Tuleminen, joka löytyy tältä sivulta.

 

Swedenborgin ilmoitus on järisyttävä, vaikka sitä ei ole otettukaan vakavasti muuten kuin tietyissä harrastelijapiireissä. Swedenborg nimittäin kertoo, että kristittyjen odottama Herran toinen tuleminen tapahtui hänen teostensa kautta aivan kuten Jumalan Sana oli tullut aikoinaan profeettojen välityksellä. Herra itse ilmestyi Swedenborgille huhtikuussa 1745 ja antoi Swedenborgille tehtäväksi Sanan sisäisen merkityksen kertomisen sekä henkimaailman rakenteen ja lakien selittämisen, minkä tehtävän Swedenborg suoritti tiedemiehen perusteellisuudella: hänen henkitieteelliset teoksensa käsittävät yli kaksi hyllymetriä. Swedenborg lähetti teoksiaan korkeille kirkonmiehille ympäri Eurooppaa, mutta kukaan ei niitä kommentoinut. Kävi niin kuin oli käynyt aiemmin Herralle Jeesukselle Kristukselle: juutalaiset eivät ottaneet häntä vastaan. Nyt eivät kristityt piirit ottaneet vastaan Swedenborgin teoksia, jotka ovat siis kristittyjen odottama Herran toinen tuleminen. Tästä tämän kirjoittaja on täydellisesti vakuuttunut omien henkisten kokemusten kautta. Käytän itsestäni nimeä ”Benjamin”, sillä en halua kuuluisuutta, vaan olen vain nöyrä Herran palvelija. Benjamin ei ole pelkkä salanimi, vaan heijastaa myös spirituaalista tehtävääni, mikä on toimia maailman opettajana eli välittää spirituaalis-coelestiaalista (henkis-taivaallista) tietämystä kristityille. Itse en ole tätä tehtävää keksinyt, vaan Herra itse on minut tähän tehtävään vihkinyt ja valmistanut. Spirituaalis-coelestiaalista merkitystä ei voi ymmärtää kuin sellainen ihminen, jonka ymmärryksen Herra on avannut.

 

Miksi Swedenborgin teoksia ei otettu vastaan? Siitä kerrotaan edellä mainitun kirjan luvussa ”Teologisten teosten vastaanotto”. Swedenborgin mukaan kristityillä kirkoilla ja lahkoilla ei enää ollut yhteyttä taivaaseen eikä Jumalaan ja siksi hänen kauttansa tullutta ilmoitusta ei otettu vastaan. Hän myös paljasti sekä katolisen kirkon että reformoitujen kirkkojen tuhon ja rappion, mistä kyseisten kirkkojen papit eivät tietenkään pitäneet. Swedenborgin kautta tulleen opetuksen ydin on siinä, että tiettyihin Raamatun teksteihin sisältyy salainen sisäinen merkitys, jonka voi nähdä vain sellainen ihminen, jonka ymmärryksen Jumala on avannut. Itse asiassa tähän sisäiseen merkitykseen sisältyy vielä sisäisempi merkitys ja näitä merkityksiä kutsutaan vastaavasti spirituaaliseksi (henkiseksi) ja coelestiaaliseksi (taivaalliseksi). Nämä merkitykset eivät avaudu niille, jotka rakastavat itseään ja maailmaa enemmän kuin Jumalaa ja taivasta, ja siksi niin harvat ihmiset pystyvät niitä ymmärtämään. Swedenborg kuitenkin opettaa tämän sisäisen merkityksen teoksissaan, jotta ne, jotka Jumalaa etsivät voivat sen löytää. Edellä mainitussa kirjassa nämä sisäiset merkitykset on kerrottu luvussa ”Raamatun salainen merkitys”. Herran toinen tuleminen tapahtui siis Sanan sisäisen merkityksen avautumisena, eikä Herran toista tulemista muussa muodossa tarvitse enää odottaa.

 

Koin vuonna 1973 uskonnollisen ilmiön, jossa minun oikean silmäni sisäinen näkö avautui ja pystyin näkemään tuon salaisen merkityksen. Kaksi vuotta tämän jälkeen löysin Swedenborgin teokset, jossa tämä ilmiö on perusteellisesti selvitetty. Nyt on jokaisella planeettamme ihmisellä mahdollisuus perehtyä tähän merkitykseen ja vaikka hän heti ei tätä merkitystä ymmärtäisikään, voi hän yrittää elää Kymmenen Käskyn mukaista elämää ja vähitellen puhdistua kaikesta synnistä ja saada valaistuksen Sanan kautta suoraan Herralta. Itserakkaan ja syntisen ihmisen mieltä Herra ei voi avata, vaan ainoastaan sellaisen ihmisen, joka on kääntynyt pois pahuudestaan ja harjoittanut sisäistä Jumalanpalvelusta. Sisäisen Jumalanpalveluksen kaavan löytää edellä mainitun kirjan luvusta ”Raamatun salainen merkitys”. Sisäiseksi Jumalanpalveluksi riittää myös se, että elää Kymmenen Käskyn mukaan tunnustaen samalla Herran Jeesuksen Kristuksen Jumaluuden. Ihminen pystyy elämään Kymmenen Käskyn mukaan, kun pyytää siihen voimaa ja apua Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ilman Jeesuksen apua ihminen ei voi Kymmentä Käskyä noudattaa. Pahasti erehtyvät ne, jotka uskovat Jeesuksen veren jo puhdistaneen heidät synnistä. Ihminen puhdistuu synneistään rukoilemalla apua Jeesukselta ja välttäen synnin tekemistä. Näin hän vähitellen puhdistuu synnistä. Hetkellinen ”uskoon tulo” ei ihmistä pelasta, vaan uudestisyntymisprosessi on pitkä ja jatkuu koko elämän ajan.

 

Se tosiasia, että Herran toinen tuleminen tapahtui ruotsalaisen tiedemiehen kautta voi häkellyttää monia. Swedenborgin mukaan planeetallamme on ollut neljä aitoa kirkkoa, jotka ovat aina syntyneet yhdestä avioparista ja sitten laajentuneet globaalisiksi. Näitä kirkkoja voidaan kutsua nimillä ”muinaisin eli Aatamin”, ”muinainen eli Nooan”, ”israelilainen eli Israelin” ja ”kristillinen”. Kaikki nämä kirkot ovat läpikäyneet neljä eri vaihetta ja lopuksi tuhoutuneet ihmisten itsekkyyteen. Näiden neljän jälkeen on syntynyt Suomessa viides, joka on lopullinen ja viimeinen ja joka elää ikuisesti Herran suojeluksessa. Tätä kirkkoa edustavat Swedenborgin teokset ja siitä on lähtenyt kirkollinen yhdistys, joka käyttää nimeä ”Nova Hierosolyma” eli Uusi Jerusalem. Nimi Benjamin tarkoittaa tämän kirkon yhdistymistä Uuteen Taivaaseen. Tämä kirkko säilyy maan päällä ikuisesti (Psalmi 89: 27-30).

 

Raamatun salainen merkitys eli Sanan sisäinen merkitys avautuu ns. vastaavaisuuksien tieteen avulla. Tämä tiede on tieteiden tiede, jota edellä mainittu kirja käsittelee luvussa ”Filosofiset metodit ja peruskäsitteet”. On huomattava, että Herran toinen tuleminen tapahtui tiedemiehen välityksellä. Kristillisen alkukirkon opetuslapset olivat kalastajia. Nykyaika on kuitenkin ”tieteiden aikakausi”, jolloin ihmiskunta on saavuttanut ennen näkemättömän tieteiden kehityksen, vaikka tieteitä käytetäänkin ateismin puolustamiseen. On luonnollista, että Herran toinen tuleminen tapahtui tiedemiehen välityksellä. Pahasti erehtyvät monet ”kristilliset” kirkot ja lahkot, jotka luulevat pelastuksen tulevan pelkästään Jeesuksen nimeä toistamalla: ”Jeesus on verellään poistanut syntimme”, mikä on mahdottomuus, sillä meidän tulee itse poistaa syntimme pyytämällä siihen voimaa Jeesukselta Kristukselta. Uusi Kirkko edellyttää, että vasta sellainen ihminen, joka yrittää elää Kymmenen Käskyn mukaisesti samalla Jeesuksen Jumaluuden tunnustaen, voi pelastua eli päästä taivaaseen. Uuden Kirkon tehtävänä on myös uuden tieteenfilosofian luominen ja siksi myös Herra valitsi palvelijakseen tiedemiehen. Uusi Kirkko korvaa sokean uskon valaistuneella ymmärryksellä.

 

Vetoan kaikkiin, jotka tätä lukevat, että he perehtyisivät tällä sivulla olevaan kirjaan sekä alkaisivat harjoittaa sisäistä Jumalanpalvelusta noudattamalla Kymmentä Käskyä ja tunnustamalla Jeesuksen Kristuksen Jumal-ihmisyyden. Nykyajan kristinusko on omaksunut valheellisia oppeja, jotka estävät taivaallisen virtauksen vastaanoton. Erityisen paha on Jumalan Pyhän Kolminaisuuden käsittäminen väärin. Oikea käsitys on seuraava: Isä on Jumalan sisäinen Jumaluus kuten sielu ihmisessä; Poika on Jumalan Kirkastettu Ruumis, joka syntyi ajallisesti ja palasi ajattomaan eli Jumalan äärettömyyteen; Pyhä Henki on tästä Jumalallisesta Ihmisestä eli Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta lähtevä Jumalallinen Vaikutus. Jumala on siten samanlainen kuin ihminen eli Jumal-Ihminen, jossa Isä on sielu, Poika ruumis ja Pyhä Henki Isästä Pojan kautta lähtevä vaikutus eli toiminta. Jumalan olemuksen kuvaus on Ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa kohdat 13-16. Ei siis ole kolmea erilaista Jumalan Persoonaa, vaan yksi Jumala, joka näkyy henkisessä maailmassa aurinkona, jonka sisällä on Jumal-Ihminen eli Herra Jeesus Kristus. Tämän auringon valo on Jumalallinen Totuus eli Viisaus ja lämpö Jumalallinen Hyvyys eli Rakkaus. Pyhä Henki on virtaus, jossa yhdistyy Jumalallinen Totuus ja Jumalallinen Hyvyys. Vastaavaisuuksien tieteessä aurinko on Jumalan vastaavaisuus.

 

Toinen nykyajan kristillisen maailman väärinkäsitys on käsitys, jonka mukaan ”ihminen pelastuu yksinomaan uskosta ilman lain tekoja” (Room. 3: 28). Tässä Paavali ei tarkoita lailla Kymmentä Käskyä, vaan juutalaisten monimutkaisia Vanhan Testamentin säädöksiä. Kymmenen Käskyä on Raamatun eli Jumalan Sanan tärkein asia. Sen tähden lain taulut oli sijoitettu arkin sisälle. Taulut myös kirjoitti Jumala itse sormellaan, joten ne ovat Pyhyyksien Pyhyys. Muut Jumalan Sanan osat tulivat profeettojen kautta saneluna. Jokainen ihminen pystyy elämään Kymmenen Käskyn mukaista elämää, kun vain yrittää, se ei mitenkään ole mahdotonta. Käsitys, jonka mukaan ihminen ei pysty täyttämään lakia on väärä, sillä siihen pystyy jokainen, kun vain pyytää voimaa Herralta Jeesukselta Kristukselta. Käskyt tulee ymmärtää siten kuin Uuden Jerusalemin oppi ne esittää (kirjan luku ”Raamatun salainen merkitys”).

 

Swedenborgin teologialle on heti 1700-luvun lopulla perustettu lukuisia pieniä kirkkoja, ja ne ovat levinneet ympäri maailmaa etenkin USA:han. Lisäksi on organisaatioita, jotka myyvät Swedenborgin teoksia käännöksinä, sillä Swedenborg kirjoitti kaikki teoksensa latinaksi. Nämä ”kirkot”, joihin kuuluu tuhansia jäseniä, eivät kuitenkaan ole se Uusi Kirkko, jota ”Uusi Jerusalem” Ilmestyskirjassa tarkoittaa. Tämä johtuu siitä, että näillä kirkoilla ei ole suoraa yhteyttä Uuteen Taivaaseen, vaan siihen tarvitaan ”Benjamin”, jonka tehtävä on Taivaan ja Uuden Kirkon yhdistäminen. Sanassa Benjaminin merkitys näkyy Jaakobin poikien Egyptin-matkassa, jolloin ensimmäinen matka epäonnistui, koska Benjamin ei ollut mukana. Vasta toisella matkalla Jaakobin pojat saivat yhteyden Joosefiin, joka symbolisoi Herraa. Ensimmäinen matka kuvaa ensimmäisten ”swedenborgilaisten” (käytän tätä termiä nykyisistä ”Uuden Kirkon” jäsenistä) yritystä luoda Uusi Kirkko ilman Benjaminia. Vasta kun Benjamin on mukana voi yhdistyminen Taivaan ja maanpäällisen kirkon välillä tapahtua eli vasta nyt suomalaisen ”Benjaminin” luodessa suoran yhteyden Uuteen Taivaaseen. Tätä ennen ihmiset maan päällä ovat olleet yhteydessä taivaaseen hyvien henkien avulla, mutta ei varsinaisten enkelien avulla. Henkimaailman rakenne on selvitetty oheisessa kirjassa. On kuitenkin tärkeätä huomata, että vaikka Jumala johtaakin ihmistä hyvien ja pahojen henkien tasapainon avulla, on ihmisen rukouksissa aina käännyttävä suoraan Jumalan eli Herran Jeesuksen Kristuksen puoleen.

 

BENJAMININ ROOLI VASTAAVAISUUKSIEN TIETEEN MUKAAN

 

Vastaavaisuuksien tieteessä koko taivas on Herran edessä ihmisen muodossa. Sanalla ”Benjamin” tarkoitetaan niitä enkeliyhteiskuntia, jotka sijaitsevat niskassa ja jotka yhdessä yhdistävät pään ja muun ruumiin. Nämä enkeliyhdyskunnat voivat olla myös suorassa yhteydessä maan päällä eläviin ihmisiin aviorakkauden välityksellä. Nykyajan ihmiset eivät kuitenkaan tiedä juuri mitään todellisesta aviorakkaudesta, joten viittaan oheisen kirjan lukuun avioliitosta. Aviorakkaus on kuitenkin taivaan perusrakkaus, sillä se johtuu Jumalallisen Totuuden ja Hyvyyden avioliitosta.

Nykyaikana helvetit, joihin ihminen on yhteydessä pahojen henkien välityksellä, ovat saavuttaneet planeetallamme niin suuren vallan, etteivät henkimaailman hyvät henget pysty niitä vastustamaan, vaan tarvitaan suora yhteys taivaaseen. Tämän yhteyden välittäminen on Benjaminin tehtävä. Vain Benjamin voi paljastaa helvetit ja siepata hyvän ihmisen helvettien vaikutusvallasta. Tätä ei tietenkään tee Benjamin itse, vaan sen tekee Herra Benjaminin avulla. Benjaminin rooli vastaavaisuustieteen mukaan on niin monimutkainen, ettei sitä tässä lyhyessä esityksessä voi tyhjentävästi kertoa. Lyhyesti voi kuitenkin sanoa, että Benjamin tarkoittaa spirituaalis-coelestista ihmistä, joka yhdistää Taivaan (Joosef) maan päällä eläviin ihmisiin (Jaakobin pojat). Benjaminin tehtävänä on paljastaa helvettien vaikutus ihmiskuntaan. Tätä tarkoittaa ”Benjamin on raateleva susi; aamulla hän syö riistaa, ja illalla hän jakaa saalista” (1 Moos. 49: 27). Kuten susi Benjamin sieppaa lampaat eli Uuden Kirkon jäsenet helvettien hallusta.

 

Käytännössä Benjaminin toiminta on kaiken helvetillisen virtauksen paljastamista maan päällä: uskonnossa, politiikassa, sosiaalisessa elämässä, tieteissä, taiteissa ja yleisesti kaikessa elämässä maan päällä. Lisäksi Benjamin antaa aseita helvettien vastaisessa taisteluissa uudestisyntyville, jotka joutuvat kiusauksiin eli koettelemuksiin. Benjaminin tehtävänä on erityisesti johtaa Uuden Kirkon papistoa näkemään helvettien vaikutuksen maan päällisissä asioissa. Benjamin saa tätä tarkoitusta varten henkistä älykkyyttä enemmän kuin muut ihmiset: ”Ja Benjaminin annos oli viisi kertaa suurempi kuin kaikkien muiden.” (1 Moos. 43: 34) ja ”Hän antoi kullekin heistä juhlapuvun, mutta Benjaminille hän antoi kolmesataa hopeasekeliä sekä viisi juhlapukua.” (1 Moos. 45: 22).

 

Ilman Benjaminia Uusi Kirkko tuhoutuisi helvettien vaikutuksesta kuten aiemmatkin aidot kirkot.

Se, että Benjaminin rooli on myös johtaa Uuden Kirkon papistoa, näkyy Psalmista 68: 28: ”Tuolla on Benjamin, nuorin, heitä johtaen, Juudan ruhtinaat joukkoinensa, Sebulonin ruhtinaat, Naftalin ruhtinaat.” Benjamin on suoja helvettien hyökkäyksiä vastaan. Vastaavaisuuksien tieteessä titaanimetalli vastaa spirituaalis-coelestiaalista eli Benjaminia ja titaanihan on metalli, joka parhaiten kestää merivettä (meri on helvetin symboli). Huomattakoon, että kun puhun Benjaminista en tarkoita kirjaimellisesti itseäni, vaan samannimisiä enkeliyhteiskuntia, joiden yhteyteen Herra on minut liittänyt.

 

Uusi Jerusalem eli Uusi Kirkko johtaa moniin vallankumouksellisiin tapahtumiin. Tärkein näistä on uuden ihmisrodun syntyminen Homo sapiens –lajin tilalle. Tämä ihmisrotu syntyy uudestisyntyneistä ihmisistä, joiden jälkeläisistä ns. peritty pahuus asteittain poistuu. Tähän menee  useita sukupolvia. Tämä ihmisrotu syntyy vähitellen sitä mukaan kuin heidän sydämiinsä eli sieluunsa sisäistyvät Kymmenen Käskyä. Tätä ihmisrotua voi kutsua termillä ”Homo bonus” eli ”Hyvä ihminen”, sillä sen jäsenissä hyvyys yhdistyy totuuteen ja peritty pahuus poistuu. Peritty pahuus poistuu kuitenkin vain vähitellen ikuisuuteen asti eikä ihmisestä tule täysin puhdasta koskaan. Rakkaus Jumalaan ja lähimmäisenrakkaus ovat tämän uuden ihmisrodun tärkeimmät ominaisuudet. Uusi ihmisrotu luo uudet tieteet ja taiteet sekä täysin uuden elämäntavan. Tästä ihmisrodusta kertoo Jeremia 31: 31-34 ja 24: 7.

 

Vaikka Uusi Kirkko alkaakin Suomesta, tulee siitä kuitenkin kansainvälinen ja se saa aluksi jäseniä lähinnä opiskelijoista ja lukeneistosta ja sellaisista, jotka sydämessään etsivät Jumalaa. Kaikki Swedenborgin teokset palvelevat Uutta Kirkkoa, myös hänen luonnontieteelliset teoksensa, jotka muodostavat uuden tieteenfilosofian siemenen. Swedenborgin tieteenfilosofiset metodit ovat aikaamme edellä, eikä niitä ole vielä ymmärretty.

 

Katolisen on helpompi kuin reformistiseen kirkkoon kuuluvan omaksua Uuden Kirkon oppi, sillä katolinen on tottunut ripittäytymään. Uudessa Kirkossa ripittäydytään kuitenkin suoraan Herralle Jeesukselle Kristukselle sisäisen Jumalanpalveluksen mukaisesti. Tällaista ripittäytymistä tulee Uuden Kirkon jäsenen harjoittaa päivittäin. Katolisen rippi papille on hyödytöntä. Myös tietyille luonnonkansoille on helpompaa omaksua Uuden Kirkon opit kuin länsimaiselle ”kristitylle”, jota rasittavat väärä kolminaisuusoppi ja oppi pelastuksen tulemisesta pelkän uskon avulla. Katolisia haittaa pyhimysten palvonta, mikä on täysin hyödytöntä, sillä ihmisen tulee turvautua rukouksissaan yksinomaan Herraan Jeesukseen Kristukseen, joka on taivaan ja maan Jumala.

 

Uusi Kirkko eli Uusi Jerusalem on vastaavaisuuksien tieteen mukaan ”Karitsan vaimo” (Ilm. 21: 9). Tämä tarkoittaa myös sitä, että Uusi Kirkko on avioliitossa Uuden Taivaan kanssa. Mutta tämä avioliitto ei toteudu, kuten ei maallinenkaan avioliitto, ilman molempien osapuolten tahtoa. Tänä päivänä elää monia ”swedenborgilaisia”, jotka kyllä pelastuvat Uuden Kirkon opin avulla, mutta jotka eivät kykene tekemään tästä kirkosta maailmanlaajuista ikuista kirkkoa niin kuin Sanassa on ennustettu. Esitän seuraavassa hieman näistä vastaavaisuuksista, jotka osoittavat kuinka Herra toimii ikuisuudestaan käsin. Tämä on samalla eräänlainen vastaavaisuuksien tieteen alkeisoppitunti.

 

Kaikilla maallisilla asioilla on henkinen eli spirituaalinen vastaavaisuus. Myös avaruudellisilla asioilla. Muinaisina aikoina astrologia oli perustunut vastaavaisuuksien tieteeseen, mutta nykyajan ”astrologit” eivät tätä tiedettä tunne ja siksi nykyajan astrologia on suurelta osin humpuukia. Myös nimillä ja erilaisilla symboleilla ja geometrisilla kuvioilla on tarkka henkinen merkityksensä, joka avautuu vain sellaiselle, jonka ymmärryksen Jumala on avannut. 

Syntymäpaikka ja muita vastaavaisuuksia 

Olen syntynyt Suomessa kylässä, jonka nimi on ”Niska”. Niska on vastaavaisuus nimelle Benjamin, joka myös tarkoittaa enkelitaivaan (joka on kokonaisuudessaan ihmisen muotoinen) niskaa, jonka tehtävänä on yhdistää taivaallinen (pää) spirituaaliseen (rinta ja käsivarret) ja luonnolliseen (vatsa, lanteet ja jalat). Kylä ”Niska” symbolisoi myös samaa kuin ”Benjamin” eli suojelua helvettien hyökkäyksiltä. ”Niska” on myös Oulujoen varrella, mikä vanha tervankuljetukseen käytetty joki symbolisoi myös Benjaminin funktiota suojella helvettien (meri) hyökkäyksiltä, sillä tervalla suojeltiin laivoja merivedeltä. Myöhemmin keksitty metalli titaani myös symbolisoi samaa, sillä se kestää parhaiten merivettä. Minulla on myös titaanisormus niskassa yhden vaurioituneen niskanikaman vuoksi; se symbolisoi avioliittoani taivaan kanssa.

 

 Swedenborg ennusti kirjassaan Apocalypsis Explicata (numero 764), että Uusi Kirkko tulee aluksi olemaan lohikäärmehenkisten pappien hallussa. Lohikäärmeellä tarkoitetaan uskoa ilman lähimmäisenrakkautta. Nämä papit eivät uskalla soveltaa Uuden Kirkon oppia käytännön elämään, vaan toimivat kuten reformoidut papit asettaen uskon lähimmäisenrakkauden edelle. Lähimmäisenrakkaus pimeinä aikoina on usein ennen kaikkea pahan eli helvettien vaikutusten paljastamista maallisessa elämässä. Swedenborgilaiset seurakunnat ja yhdistykset ovat kuitenkin tehneet arvokkaan työn kääntäessään kaikki Swedenborgin teokset englanniksi ja näin valmistaneet Uuden Kirkon tulevaisuuden. Englanti on nykyisin johtava maailmankieli, jota lähes joka maassa opiskellaan. Näin niistä pääsevät hyötymään ne lukuisat ihmiset, jotka osaavat riittävästi englantia.

 

Kävin nuoruudessani luterilaisen rippikoulun, jonka päätteeksi sain lahjaksi Raamatun. Pappi oli laittanut siihen kohdan muistolauseeksi elämälleni. Se oli Paavalin 2. kirjeestä Timoteukselle luvusta 1, missä lukee, että ”jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät; jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena; sillä itseänsä kieltää hän ei saata.”. Kun aloin etsiä tätä kohtaa en sitä löytänytkään saamastani Raamatusta. Kävi ilmi, että se lehti oli jäänyt pois kirjapainossa. Tämä ei ollut sattumaa, vaan Kaitselmuksen huomautus minulle, josta oli tullut ateisti eli olin hylännyt uskon Jumalaan, mikä minulla lapsena oli. Tällä tavoin Jumala ohjasi minua ikuisuudesta käsin. Tällaisia tapauksia on elämässäni useita, mutta mainitsen niistä enää vain tärkeimmän:

 

21.07.1969 olin isäni kanssa katsomassa televisiota aamuyöllä, jolloin ensimmäinen ihminen astui Kuun kamaralle. En ehtinyt katsoa tapausta sillä menin eräänlaiseen transsiin ja makasin monta minuuttia sängyssä pystymättä liikuttamaan jäseniä. Olin liikuntakyvytön sen ajan, kun ensimmäinen ihminen astui Kuun pinnalle eli klo 4.56 Suomen aikaan. Ihmettelin ilmiötä, mutta en keksinyt sille selitystä ja olin muuten hyvässä fyysisessä ja henkisessä kunnossa. Vuonna 1973 juuri 21.07. klo 4.56 oikean silmäni sisäinen näkökyky yllättäen avautui ja näin kaikissa asioissa eräänlaisen sisäisen merkityksen. Otin esiin rippiraamattuni ja näin siinä sisäisen merkityksen, jota tuolloin kutsuin Raamatun salaiseksi koodiksi. Tämän jälkeen aloin tutkimaan parapsykologiaa, mystiikkaa ja uskontoja löytääkseni selityksen kokemalleni ilmiölle. Vasta heinäkuussa 1975 löysin Swedenborgin teoksen ”Taivas, sen ihmeet ja helvetti”. Heti avattuani kirjan oikean silmäni sisäinen näkökyky jälleen hetkeksi avautui ja tiesin löytäneeni etsimäni. Swedenborgin teokset paljastavat tuon salaisen merkityksen systemaattisesti ja perusteellisesti, eikä minun tarvinnut mitenkään sokeasti uskoa, vaan ymmärsin, että se oli totta. Swedenborg käyttää tästä salaisesta merkityksestä nimitystä ”Sanan sisäinen merkitys”. Lukeehan Ilmestyskirjan luvussa 12: ”Ja näkyi suuri merkki taivaassa; vaimo, vaatetettu auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, ja hänen päässään seppeleenä kaksitoista tähteä.”

 

Raamatun eli siis Jumalan Sanan luonnollinen merkitys eli siis teksti on vastaavaisuustieteessä ”pilvet”. Sisäisen merkityksen avautuminen on kuvattu Danielin kirjassa (5: 13, 14), missä pilvet tarkoittavat Sanan ulkoista merkitystä ja Ihmisen Poika Sanan sisäistä merkitystä eli Herran toista tulemista Sanan sisäisen merkityksen avautumisena.

 

Toivon, että lukija perehtyy ennakkoluulottomasti seuraavilla sivuilla esitettyyn kirjaan Johdatus Emanuel Swedenborgin filosofiaan (kirjan voi myös ostaa suoraan yhdistykseltä tai tilata kirjakaupan kautta. Tällä sivustolla kirjasta käytetään nimitystä ”Älykkyyden kehittäminen”). Siinä esitetään Uuden Kirkon oppi pääpiirteittäin. Kirjassa on myös sovellettua tietoa maailman tilasta tänä päivänä, mitä tietoa ei löydy muista lähteistä. Kirjasta Herran Toinen Tuleminen löytää enemmän tietoa Taivaallisesta opista. Ne, jotka ymmärtävät Uuden Jerusalemin opin, pääsevät uudestisyntymään ja heidän jälkeläisistään tulee kohoamaan täysin uusi ihmisrotu, joka on monin tavoin Homo sapiens –lajia älykkäämpi, sillä sen älykkyys on peräisin suoraan Herralta Jeesukselta Kristukselta ja hänen Uudesta Taivaastaan. Tule mukaan yhdistykseen Nova Hierosolyma ry. Ole mukana maailmanvallankumouksessa, jossa planeetallemme syntyy uusi ihmisrotu Homo bonus rappeutuneen Homo sapiens –lajin tilalle. 

 

veli Benjamin