Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600
Putin juutalaisen eliitin ympäröimänä, kuten länsi; vastakkainasettelu? – Vainovalkea
Home / Ulkomaat / Putin juutalaisen eliitin ympäröimänä, kuten länsi; vastakkainasettelu?

Putin juutalaisen eliitin ympäröimänä, kuten länsi; vastakkainasettelu?

Edustaako Vladimir Putin valtatiimeineen todellista oppositiota läntiselle pääoma imperiumille ja sen poliittiselle hegemonialle, vai vaikuttaako venäjällä samat elitistiset voimat kuin lännessä?

Edustaako Vladimir Putin valtatiimeineen todellista oppositiota läntiselle pääoma imperiumille ja sen poliittiselle hegemonialle, vai vaikuttaako venäjällä samat elitistiset voimat kuin lännessä?

Astukaamme nykyisen Venäjän poliittiseen ilmapiiriin historian verhon kautta.

Venäjä on aina poikennut lännestä ennen muuta hyvin voimakkaan slavofiilisen aatevirtauksensa takia. 1800-luvulla omaa sivilisaatiota ja sen arvoja pidettiin paljon jalostuneempana kuin vastaavia lännessä. Slavofilialla ei enää tarkoiteta slaavilaisten kansojen kulttuurin ylivertaisuutta länsieurooppalaiseen kulttuuriin nähden, vaan yleensä slaavilaisen kulttuurin ihailemista.

Lisäksi on huomioitava, että panslavismi slavofilian muotona kannatti slaavilaisen kansojen sulautumista Venäjään tsaarin johdolla. Tsaarien politiikalla ja slavofilialla oli yhteinen nimittäjä, nimittäin ortodoksisuus.1

Tsaarin venäjä joutui kuitenkin kansainvälisten poliittisten mullistuksen myrskynsilmään 1900-luvun alkupuoliskolla. Ehkä juuri yllä mainittu slavofilisuus yhdistettynä ortodoksiseen aatemaailmaan teki Tsaarin Venäjästä niin sitkeän, että tietty kansainvälinen eliitti päätti iskeä tsaarin Venäjään vapauden ja tasa-arvon ylivertaisen ideologian illuusiolla.

Lontoon Times-lehden Venäjän kirjeenvaihtajana 17 vuotta toiminut Robert Wilton paljastaa kirjassaan Romanovien viimeiset päivät bolsevikkien ylimpien hallintoelinten jäsenluettelot, joissa hän kirjoittaa jäsenten nimet ja kansallisuuden. Luettelon hän oli kerännyt virallisista neuvostolähteistä. Listauksesta paljastuu hämmästyttävä tosiasia: korkeimmissa hallintoelimissä ei ollut juuri lainkaan venäläisiä! Ylivoimainen enemmistö muodostui juutalaisista, joista useat olivat muuttaneet nimensä venäläisiksi. Siten historiankirjoissa väitetty “venäläisten kansannousu tsaaria vastaan” ei pidä paikkaansa, vaan kyseessä oli radikaalit juutalaiset vasemmisto intellektuellit organisoimassa vallankaappaus Venäjällä.2 Globaalit juutalaiset pankkiirit, kuten esimerkiksi vapaamuurari Max Warburg, suurpankkiiri Jakob Schiff ja Rothschildit huolehtivat Venäjän vallankumouksen täydellisestä rahoittamisesta.3

Juutalaisten rahoittajien ja vallankumouksellisten synnyttämä Neuvostoliitto oli todellakin hirmuvaltio, joka kirjailija Aleksandr Solzenitsyn arvion mukaan on murhannut ainakin 30 miljoonaa ihmistä.4 Yleisesti ”juutalaiset” pysyivät selvästi yliedustettuina ylimmissä asemissa läpi Neuvostoliiton koko kauden, jopa puhdistusten jälkeenkin.5

Putin ei vastusta sionistien globaalia hegemoniaa

Minkälainen vaikutus juutalaisella oligarkialla on nykyisen venäjän hallintoon? Usein tietyissä piireissä kuvitellaan Putinin edustavan aitoa oppositiota läntiselle pankkiirien ja pääoma imperiumien vallalle sekä pyrkimyksille. Siten kuvitellaan Venäjän presidentin ja hänen hallintonsa vastustavan Uutta Maailmanjärjestystä (UMJ).

Valitettavasti Putinin hallinto ei edusta aitoa oppositiota (UMJ:lle), vaan Putin ja hänen valtatiiminsä kytkeytyvät tiiviisti läntiseen eliittistruktuuriin. Sama sionistinen vaikutus toteutuu siis lännessä kuin myös Venäjällä.

 

Keväällä 2016 Venäjällä suunniteltiin valtionyhtiöiden yksityistämistä. Esimerkiksi lentoyhtiö Aeroflotin ja öljy-yhtiö Rosneftin aiottiin yksityistää ainakin osittain. Vaikka yksityistämissuunnitelmat ovat hiukan laantuneen, voidaan ne yhä toteuttaa.6

Huomioitava on, että sionistisen eliitin toimesta 1990-luvulla Venäjän valtio yksityisti omaisuuttaan ja siten esimerkiksi juutalainen Mihail Hodorkovski sai ostettua tai paremminkin kaapattua Jukos-öljy-yhtiön itselleen.7 Näillä menetelmillä tuolloin Venäjän kansallisomaisuutta ryöstettiin sionistien ja muiden oligarkkien taskuun.

Näyttää siltä, että myös nykyisin Venäjällä vallitsee samanlaiset metodit: valtionomaisuutta yksityistetään ja ne siirtyvät kansainvälisten yksityiseen omistukseen. Siten Venäjä luovuttaa varallisuuttaan ja tavallinen Venäjän kansa köyhtyy.

Arvattavissa on se, mikä eliitti hyötyy Valtioneuvoston selvityksen ilmoittamasta tilanteesta, jossa Venäjän valtio myy valtionomaisuutta markkinoidenkannalta huonoon aikaan ja hintaan?6

Niinpä isoja valtion strategisia omistuksia on luisunut huomattavasti esimerkiksi Rotenbergien veljeksille Arkadille ja Borikselle, jotka ovat Putinin lähellä hyöriviä liikemiehiä. Valtion omistuksen luisuminen yksityisille jatkuu tulevaisuudessakin.6

 

Muistettakoon, että Arkadi Romanovitš ja Boris Romanovitš Rotenberg ovat etniseltä taustaltaan juutalaisia.8 Veljekset kuuluvat siis Vladimir Putinin ystäväpiiriin. Miehet edustivat samaa judoseuraa jo 1960-luvulla.8

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjan (2016) mukaan Venäjällä ylimmän vallan kerroksen muodostaisi käytännössä 4-5 päättävää ihmistä,9 joista yksi olisi itse Putin. Myös sionistisilla eturyhmillä on vahva asema.

Varmaa on, että sionistien taholta Venäjän ”hegemonian” tiivistymää ohjataan taloudellisesti, kuin myös poliittisesti suuntaan, joka miellyttää heidän läntisiä hengenheimolaisiaan. Tätä selventää se kuinka vuonna 2009 Putin penäsi ”supervarantovaluutan” luomista IMF:n hallintaan sekä perustamaan IMF:n erityisnosto-oikeuksien (SDR) korin.10

Lisäksi mainittakoon kuinka amerikkalaisen Slate-lehden artikkelin mukaan järjestäytyneiden juutalaisten poliittinen hegemonia olisi voimistunut Putinin Venäjällä.

 

Länttä ja Venäjää ohjailee sama eliitti

Mikäli läntistä maailmaa, ennen muuta Yhdysvaltoja ja Venäjää ohjailee yhtäläinen sionistisen eliitin vaikutus, niin miksi luodaan vastakkainasettelu lännen ja Venäjän välille?

Tätä vihanlietsontaa, kuten esim. talouspakotteita ei pidetä yllä vain siksi, että niillä pyrittäisiin vahingoittamaan lännen ja Venäjän keskiluokkaa ja yrityksiä. Selvää on, että oligarkkeihin ja poliittiseen eliittiin pakotteilla ei ole mitään vaikutusta.

Taustalla on siis osittain lännen ja Venäjän sionistisen eliitin hegemoniahakuisuus, mutta onko kansainvälisellä eliitillä myös muita tavoitteita hajota ja hallitse ohjelmansa taustalla?

Joskus nämä pyrkimykset voivat olla hyvin arkipäiväisiä, mutta silti elämisen kannalta välttämättömiä.

 

Maapallon väestön ennusteen arvioidaan ylittävän 9,3 miljardia ihmistä, vuoteen 2050 mennessä. Joe Stone esittää The Washington post-lehden artikkelissaan maailman populaation tarvitsevan vuoteen 2050 mennessä 30:tä 70 prosenttiin enemmän elintarvikkeita kuin nykyisellä ihmismäärällä. Maapallon väestö on lisääntynyt kokoajan ja niin se tekee myös tulevaisuudessa. Tässä tilanteessa tarvittaisiin uutta teknologiaa agraaritalouteen, että jokainen viljeltävä hehtaari saataisiin mahdollisimman tehokkaasti hyödynnettyä.11

Herää siis kysymys siitä, onko maailman pääoma imperiumien ja siihen liittyvän poliittisen eliitin tavoitteena synnyttää suursota, jonka osapuolet muodostuisivat tietyistä EU-maista ja niiden vastapuolena olevasta Venäjästä sekä sen tiettyjen Itä-Aasian maiden liittolaisista.

Suursodalla saataisiin kätevästi eliminoitua liikakansoitusta ja siten varmistettua elintarvikkeiden kattavuus myös tuleville vuosikymmenille. Lisäksi pakolaisvyörytyksen keskittäminen Eurooppaan sopisi hyvin tuhoisan sodan kuvioihin: Lännessä ja Venäjällä sota harventaisi tuntuvasti kantaväestöä, joka korvattaisiin kehitysmaalaisilla. Näin syntyisi eliitille robottimainen työvoimareservi vaikka sitten suurplantaaseille. Mikäli sota riehuisi myös poliittisessa Lähi-idässä, maapallon väestön määrä vähenisi väistämättä.

Totellakin on valitettavaa, että maailman taloudellisiin ja poliittisiin rakenteisiin on iskostunut sionistisen eliitin myrkyllinen vaikutus, jota vastaan tulisi laatia uusi kansainvälinen foorumi.

Luonnollisesti Suomen on pyrittävä hallintorakenteisiin, jotka pitäisivät yllä puolueettomuuspolitiikkaa, kuhunkin ulkopoliittiseen ilmansuuntaan. Muistettavaa on sekin, että Venäjän kansa ei halua olla Suomen kansan vihollinen; venäläiset ovat suomalaisten veljeskansa.

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. Robert Bideleux, Ian Jeffries: A History of Eastern Europe: Crisis and Change.. Psychology Press, 1998.
 2. Wilton, Robert (2000). ROMANOVIEN VIIMEISET PÄIVÄT Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry.
 3. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky. S 148.
 4. Solženitsyn, Aleksandr (1974). Vankileirien saaristo:(Arhipelag GULAG) 1918-1956 Tukholma: Wahlsröm & Widstrand.
 5. Solženitsyn, Aleksandr (2009). 200 vuotta yhdessä.
 6. Toivo Martikainen, Katri Pynnöniemi ja Sinikukka Saari (2016). Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja.
 7. Suuri maa, pitkä kvartaali (2003) Sitra. Tapani Mäkinen. Saatavilla (alkaen sivulta 25). http://www.sitra.fi/julkaisut/Raportti48.pdf; International. (20.12.2013); Mikhail Khodorkovsky, pardoned by Putin, arrives in Berlin: http://nsnbc.me/2013/12/20/mikhail-khodorkovsky-pardoned-by-putin-arrives-in-berlin/
 8. The Times of Israel (23.11.2015). Russia’s New Tsar: http://blogs.timesofisrael.com/russias-new-tsar/; The World’s Billionaires: http://www.forbes.com/profile/arkady-rotenberg/
 9. Gaaze, Konstantin (2014). ”Poker dlja odnogo”. Newtimes.ru (Novoje Vremja), 1.9.2014: http://www.newtimes.ru/articles/detail/86540
 10. Tyler Durden (3.4.2014). Zero Hedge. Guest Post: Russia Is Dominated By Global Banks, Too: http://www.zerohedge.com/news/2014-04-03/guest-post-russia-dominated-global-banks-too
 11. Stone, Joe (2.4.2015). The world needs 70 percent more food by 2050. Here’s how we can do it.

About Markku Juutinen

Olen koulutukseltani insinööri ja tradenomi ylempi. Toimin sivutoimisena kirjailijana ja artikkeleiden kirjoittajana, jonka motiiveina on kehittyneen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan saavuttaminen, Suomessa kuin myös kansainvälisesti ajatellen. Harrastan piirtämistä, maalaamista ja kirjallisuutta yleensä.

Check Also

pelastuksen avaimet

VOITTO PERKELEESTÄ Kymmenen Käskyn avulla

Kymmenen Käskyä ovat Raamatun tärkeimmät sanat, sillä ne tulivat Jumalan sormen piirtäminä kahteen kivitauluun. Kymmenen Käskyn voimasta Jordan-virran vedet väistyivät ja Jerikon muurit särkyivät, sillä näihin Käskyihin sisältyy Jumalallinen Voima. Tällainen voima on myös ihmisellä, joka näitä Käskyjä noudattaa siitä syystä, että ne ovat Jumalallisen Järjestyksen Lakeja, eikä vain siksi, että ne ovat yhteiskunnallisia ja moraalisia sääntöjä kaikilla kansoilla. Näillä Käskyillä on luonnollinen eli kirjaimellinen merkitys, henkinen merkitys ja taivaallinen merkitys. Luonnollinen merkitys on ihmistä varten maan päällä, henkinen ja taivaallinen merkitys ovat enkeleitä varten taivaassa, mutta ihminenkin voi ne ymmärtää.