Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600
Suomen yhteiskunnan perikato ja jälleenrakennus – Vainovalkea
Home / Kotimaa / Suomen yhteiskunnan perikato ja jälleenrakennus

Suomen yhteiskunnan perikato ja jälleenrakennus

Suomen poliittinen eliitti, virkamieskoneisto ja niitä tukeva valtavirtamedia on päässyt epäoikeudenmukaiseen tavoitteeseensa: Hyvinvointivaltio on pirstaleina, yleinen moraalintaso on rappeutunut, kantaväestö ja ennen muuta kansallismieliset ovat vainottu laji nykyisessä Suomessa, pakolaiset ja ”pakolaiset” eli tunkeutujat ovat eliittien ja romuttuneen valtamedian suojeluksessa.

Suomen poliittinen eliitti, virkamieskoneisto ja niitä tukeva valtavirtamedia on päässyt epäoikeudenmukaiseen tavoitteeseensa: Hyvinvointivaltio on pirstaleina, yleinen moraalintaso on rappeutunut, kantaväestö ja ennen muuta kansallismieliset ovat vainottu laji nykyisessä Suomessa, pakolaiset ja ”pakolaiset” eli tunkeutujat ovat eliittien ja romuttuneen valtamedian suojeluksessa. Kansallisvarallisuus ja työntulokset haihtuvat ulkomaille. Tässä tilanteessa on teoreettisesti nähtävänä vain yksi ratkaisu ja se on vapaussota.

 

Suomen nykyinen yhteiskunnallinen tilanne tiivistetysti

Rauhan ajan synkin talouskriisi on osaltaan hajottamassa Suomalaista yhteiskuntaa. Taloudellinen laskusuhdanne ei ole tullut markkinoiden ”luonnonvakiona”, vaan se on synnytetty tahallaan. Tästä kaikesta saamme syyttää maamme poliittista johtoa ja sitä tukevaa valtamediaa sekä virkamieskoneistoa. Poliittinen eliitti syöksee Suomen kansallisvarallisuuden ja suomalaisten työntulokset persoonattomien ylikansallisten rahaimperialistien hyödyksi ja syyttää talouskriisistä kansaa. Kantaväestön asema heikkenee ja hyvinvointivaltio on historiaa. Suomen poliittinen johto on kylläkin tehnyt suorastaan vallankumouksellisia ja mullistavia teko, mutta pelkästään negatiivisessa mielessä. Sipilän hallitus muiden muassa karsinut etuuksia eläkeläisiltä, opiskelijoilta, työttömiltä, sairailta ja vanhuksilta, antautunut entistä enemmän kansainvälisten pankkiirien kuristusotteeseen sekä heikentänyt lapsiperheiden asemaa. Samanaikaisesti pakolaisvyörytys synnyttää vastakkainasettelua tunkeutujien ja kantaväestön välille vaatien jatkuvasti suurempia osuuksia varauksina valtion tulevaan budjettiin.

Hiukan varhaishistoriaa

Suomen lähihistorian sortovalta aloitettiin 1987 systemaattisella ryöstämisellä Suomen Pankin vapauttaessa tuolloin pääomien maastaviennin 1987 ja ryöstelyn jatkuminen varmistettiin ETA-sopimuksella. Vielä 80-luvun puolivälissä Suomi oli sangen varakas maa, joka kykeni teollisuutensa vientituloilla maksamaan kaiken tarvittavan tuonnin ja Suomen elintaso sekä sosiaaliturva soveltuivat tuolloin malliesimerkiksi.

Vuoden 1987 jälkeen Suomen elintaso alkoi huonontua huomattavasti. Elintason romahtaminen ilmeni esimerkiksi sosiaaliturvan heikkenemisenä1 ja koulutusmäärärahojen vähentymisenä2, tuotantolaitosten vanhentumisena ja kansantuotteen vähentymisenä3.

Elintason laskemisen lisäksi 90-luvun talouskriisin aikana bruttokansantuote laski 13 prosenttia ja työttömyys kohosi 3,5 prosentista 18,9 prosenttiin4. 90-luvulla yritysten omarahoitusosuus romahti lähes puoleen entisestä. Kunnat, seurakunnat ja valtio ajautuivat alituiseen myymään omaisuuttaan. Maatilojen tuottoarvo ei kattanut sitä velkamäärää, joka niille valtion tuella tuputettiin. Lisäksi jäljellä oleva omaisuus Suomessa alkoi siirtyä ripeässä tahdissa ulkomaiseen omistukseen.

Syytä on muistaa, että vuosina 1990–1993 järjestettiin lama, jolla Suomen talous, kulttuuri, poliittinen ilmapiiri syöstiin perikatoon. Esko Ahon hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan toimesta pankit päätettiin pelastaa ja salaiseksi julistetulla SSP-sopimuksella. Siten pankeille annettiin vapaat kädet poistaa markkinoilta tiettyjen alojen yrityksiä ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkituenpiikkiin. Tämän järjestetyn laman uhreiksi joutui noin 65 000 yrittäjää, joista itsemurhaan päätyi 14 500 ihmistä. Silloinen Suomen poliittinen johto syyllistyi kansanmurhaan! Tämä oli Koiviston konklaavin saavutus.

 

Suomen yhteiskunnan pahimmat kipupisteet

Euroopan Unioni

Suomen liittyminen laittomasti Euroopan unioniin oli maalle onnettomuus. Suomi menetti itsenäisyytensä5 ja EU:n liitovaltiokehitys sinetöi maasta Unionin syrjäisen pohjoisen maakunnan, jota pahimmassa tapauksessa odottaa kohtalokkaat vapaakauppasopimukset, jolloin talousjättien elitismi sijoittajien juridisella diktatuurilla pitäisi pohjoista maakuntaa raudan lujissa otteissaan6.

Pienet valtiot kuten Suomi ovat EU:n byrokraattisessa koneistossa vain hyväksikäytettävänä ja nettomaksajana. Suomen iljettävät mädättäjät ovat toki saaneet EU:sta korkeita virkapaikkoja kansainvälisten isäntiensä palvelemisesta.

Muistamisen arvoista on sekin, että Euroopan komissio ei ole demokraattisesti valittu elin. EU:n komission valta on suurempi kuin Euroopan parlamentilla. EU:n perussopimukset siirtävät hegemoniaa EU:n toimielimille, unionin oikeus menee kansallisen itsemääräämisoikeuden ja valtiollisen itsenäisyyden yläpuolelle. Valtaosa päätöksistä tehdään siis ulkomailla.

Euro

Suomen liittäminen Euroopan talous- ja rahaliittoon EMU:un on aiheuttanut osaltaan Suomen ylivelkaantumista euroon sitoutuneena maana. Valtion velka onkin kasvanut tasaisesti vuodesta 2006 alkaen7. Euroon liityttiin ilman kansanäänestystä. Eduskunnalle ei annettu edes lakiesitystä, vaan euroon liittymisestä päätettiin tiedonantomenettelyä käyttäen. Menettely oli lainvastainen.

Sanomattakin lienee selvää, että suomalaisten hyvinvointi ja työllisyys ovat sitoutuneet osaltaan eurovaluutan kohtaloon, minkä vuoksi olemme kansainvälisten kriisien armoilla. Suomen ollessa riippuvainen kansainvälisestä taloudesta, vaikuttavat kansainväliset uhkatilanteet murskaavasti maamme talouteen.

Nato-sopimus yms.

Suomen solmima Nato-sopimus ja läntisen liittoutuman Venäjää provosoiva sekä puolueettomuuspolitiikan häpäisevä ulkopolitiikka ovat synnyttäneet Suomelle ja sen kansalaisille hengenvaarallisen asetelman8, mikä on täysin Suomen poliittisen johdon ja sitä tukevan massamedian syy.

Talous ja globaalit rahoituslaitokset

Suomen on luovuttava vapauden illuusiosta ja palautettava henkinen ja taloudellinen itsenäisyytensä. Meidän tulee suosia suomalaista tuotantoa ja harjoittaa omavaraisuutta sekä itsenäistä rahapolitiikkaa. Koska kansainvälinen pankkijärjestelmä nyhtää kansalaisten ja valtioiden selkänahasta ilmaista rahaa tekemättä itse yhtään mitään, tulee siitä irrottautua!

Mitä järkeä on luovuttaa suomalaisten työn tulokset ja kansallinen varallisuus globaaleille rahan imperiumeille, sallia suomalaisten yhtiöiden luisuminen ulkomaiseen omistukseen, varallisuuden siirto veroparatiiseihin ja kotimaisten suurten yritysten siirtyminen ulkomaille?

Tästä talousasiasta jatkamme jäljempänä luvussa Vapaustaistelu ongelman ratkaisijana.

Korruptoitunut järjestelmä

Rahoitusmarkkinoiden globalisoitumisen yleistyessä suomalaisyritykset ovat yhä suuremmassa määrin ajautuneet ulkomaalaiseen omistukseen. Ulkomaiset omistajat eivät ole läheskään aina kiinnostuneita uusista investoinneista vaan pelkästään nopeista voitoista. Nämä ”sijoittajat” ovat keinottelijoita, jotka voivat nostaa yhtiön ”kannattavuutta” vähentämällä henkilökuntaa ja myymällä osakkeensa eteenpäin. Luonnollisesti kotimainen yritystoiminta kaipaa myös ulkomaisia todellisia sijoittajia.

Yllä esitetystä korruptoituneesta järjestelmästä kärsii myös suomalainen politiikka. Nykyinen hallitus tahtoo yksityistää lähes ”kaiken”. Esimerkiksi ”yhtiöittämisen” listalla ovat Suomen luonto metsineen ja vesistöineen ja onpa joku väläyttänyt jopa tieverkoston ”yhtiöittämistä”. Megayhtiöt pystyvät velmuilemaan esim. korkojen kautta siten, että verotettavat tulot siirtyvät ulkomaille verottajan ulottumattomiin. Tästä esimerkkinä olkoon kansalle surullisen kuuluisa sähköyhtiö Caruna, joka korotti sähkönsiirto hintaa noin 30 prosentilla, eikä osallistu Suomen hyvinvoinnin rakentamiseen, sillä verotettaviin tuloihin ei suomalainen verottaja ylety.9 Tällainen johtaa monopolihinnoitteluun, joka vähentää kansalaisten ostovoimasta ja vähentää liiketoiminnan kannattomuutta entisestään.

Suomalaiset poliitikot saavat käskytyksensä kansainväliseltä harvainvallalta, jolta heruu lakeijoille etuisuuksia ja korkeita virkapaikkoja. Näistä juoksupojista voidaan mainita esimerkkejä: Jyrki Katainen, Alexander Stubb, Timo Soini, Juha Sipilä ja takavuosilta Martti Ahtisaari, Tarja Halonen, Mauno Koivisto ja niin edelleen.

Valtavirtamedia

Sionistisen mafian hallinnassa ja kontrollissa oleva länsimainen massamedia ja viihdemaailma ovat mahdollistaneet tehokkaan mielten manipuloinnin, jonka tuloksena valtaosa länsimaisesta väestöstä on degeneroitunut pohjattomaan itsekkyyteen ja robottimaiseen välinpitämättömyyteen yhteiskunnan hyvinvointia koskevissa asioissa.

Aikamme ihmisiä hallitsee hedonismin, kunnian, vallan ja materian tavoittelu. Niinpä koulutus-, viihdemaailmassa, muotialalla, joukkoviestinnässä ja yleensä yhteiskunnan kaikilla sektoreilla vallitsee harvainvallan myrkyllinen vaikutus musertavana. Tällä on tasapäistävä vaikutus ihmisiin, jotka ahmivat Big brother valvoo -tyylistä henkistä kuonaa ja Hollywood-saastetta iltojensa viihteeksi.

Tämä kansainvälinen harvainvalta ja niiden hallinnassa lymyilevät läntistenvaltioiden hallitukset ja niitä tukevat virkamieskoneistot näkevät riippumattomat mediat, kuten esimerkiksi Magneettimedian ja Vainovalkean itselleen hyvin kiusallisena ja jopa uhkaavana.

Pakolaisvyörytys

Älkää alistuko poliittisen eliitin, virkakoneiston ja niitä pönkittävän valtamedian painostukseen ja valehteluun: suomalaisten on voitettava sen viholliseksi muodostunut poliittinen eliitti ja nykyinen yhteiskuntajärjestelmä sekä verovaroinkin ylläpidetty valtavirtamedia.

Siten meidän tulee pysäyttää tänne saapuva pakolaisvyörytys ja laittaa elintasopakolaiset lähtömaihinsa. Tunkeutujien saapumisvirran jatkuessa kantaväestön etninen rakenne, kulttuuri ja koko ”valtakunta” muuttuu väistämättä. Koska muutos on nopea ja osa eurooppalaista ilmiötä on seurauksena monokulttuuri ja kansojen sulatusuuni. Kukaan järkevä ihminen ei varmaankaan tätä halua. Olemme jo esi-isillemme velkaa itsenäisyytemme, perimämme ja kulttuurin.

Kuinka mielellään ja lakkaamatta poliittiset lakeijat, suvaitsevaiset ja niitä tukeva valhemedia, (Yle, MTV, HS jne.) hokevat pakolaispolitiikkaan liittyen, että Rajat tulee pitää auki! Olemme kansainvälisten sopimuksien velvoittavina pakotetut vastaan ottamaan pakolaisvyörytystä!

Sisältyykö Suomen kansallisen omaisuuden muuttaminen julkiseksi omaisuudeksi ja niiden ulkomaille myyminen ”turvapaikanhakijoiden” sosiaaliturvan rahoituskampanjaan? Varmaankin asia on näin.

Yllä mainitun kaltaiset kansainväliset sopimukset, kansallisesta omaisuudesta luopuminen ja niihin osaltaan kytkeytyvä pakolaisvyörytys tarkoittaa vain Suomen miehityksen tilan syventämistä, tosin ilman voimatoimia. Tässä miehittäjinä ovat kansainvälinen harvainvalta ja sitä tukeva kotimainen poliittisten lierojen joukko.

Mikäli suomalaiset haluavat viheltää pelin poikki, he voivat tehdä sen. Ei ole pakko alistua miehitettäväksi. Voimme yhteistuumin erota EU:sta, eurosta ja syrjäyttää poliittisen eliitin ja siihen kytkeytyvän koneiston. Meillä on oikeus laittaa rajat kiinni.

Yllä esitettyyn viitaten lienee syytä tuoda esille nykyisen poliittisen johdon, virkamieskoneiston ja suvaitsevaisiin kuuluvan ”kulttuuriväen” äärimmäisen rivon sekä epäoikeudenmukaisen suhtautumisen suomalaiseen kantaväestöön ja kansallismielisiin ihmisiin.

Tästä esimerkkinä olkoon Helsingin Aseman-aukion tapahtuma, jossa Suomen Vastarintaliikkeen (SVL) tapahtumaa muiden muassa syljeksimällä häirinnyttä sivullista henkilöä ojennettiin, jonka seurauksena häiritsijä Jimi Karttunen lensi katuun. Noin viikko tapauksen jälkeen Karttunen kirjoitettiin ulos Meilahden sairaalasta, jossa hän oli ollut tutkittavana tapauksen johdosta. Karttunen kuoli vuorokausi sairaalasta pääsyn jälkeen.

Karttusen kuolemaa ei ole voitu yhdistää Aseman-aukion tapahtumiin, silti vasemmisto, vihreät, poliitikot yleensä ja valtamedia ovat miltei suoraan syyllistäneet tapahtumasta SVL:n aktivistia.

Karttusen tapauksesta prosessoi SDP, vasemmisto ja vihreät itselleen poliittista keppihevosta, tietysti valtavirtaisen valemedian avulla haalimaan allekirjoituksia Rasismirikoslakiin-aloitteelle, jonka tarkoituksena on kieltää lainkuuliaisten väärinajattelijoiden sanan- ja kokoontumisenvapauden.

Niin ikään eduskunnan kyselytunnilla oli keskusteltu taannoin väkivaltaisten äärijärjestöjen kieltämisestä. Ne pitää kieltää ehdottomasti, Paula Risikko sanoi puheenvuorossaan.

Vihreiden kansanedustaja Ozan Yanar tiedusteli kysymyksessään, miten hallitus aikoo estää äärioikeiston ja uusnatsien järjestäytyneen väkivallan.

Kyselytunnilla Risikko oli korostanut, että väkivallalle, vihapuheelle ja rasismille on oltava nollatoleranssi.

Tässä eduskunnan ajankohtaiskeskustelussa poliittisista ääriliikkeistä ja väkivallasta Suomessa saivat tietysti muutkin poliitikot tilaisuuden esiintyä jalon ritarin roolissa kaikki sopusointuisessa konsensuksessa.

Millä perusteilla esimerkiksi Vastarintaliike kiellettäisiin?

Vastarintaliikkeeseen julkisuudessa liitetyt ”rikokset” ovat olleet spontaaneja yhteenottoja, jotka ovat syntyneet järjestön tapahtumia häiritsevien ääriainesten kanssa. Tuomioistuimessa ei ole koskaan käsitelty esimerkiksi rikostapausta, jossa Vastarintaliikettä olisi epäilty suunnitelleen, määränneen tai toteuttaneen järjestelmällisesti rikoksia.

Onko sitten Vastarintaliikettä koskaan tuomittu esimerkiksi kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tai muista ”rasismirikoksista”. Tuskinpa!

Suomen poliittinen mafia hyökkää nyt innolla ja kaksinaamaisen tekopyhästi Suomen kansallismielisiä vastaa siksi, että he puolustavat arvoja, jotka kuuluvat vapaaseen isänmaahan ja sen kulttuuriin, jotka kunnioittavat terveitä sekä perinteisiä elämänarvoja.

Vastarintaliikehdintähän juuri syntyy poliittisen eliitin, suvaitsevien ja valtamedioiden harjoittamasta vääryydestä, riistosta, isänmaansa myymisestä ja hirvittävästä epäoikeudenmukaisuudesta Suomea ja sen kantaväestöä vastaan. Ei terveessä kansallismielisyydessä ole mitään pahaa, sillä rakennetaan vain maan yhtenäisyyttä ja kunnioitetaan esivanhempien ponnistuksia. Oikea kansallismielisyys ei sulje pois kansainvälisyyttä, vaan on sen kanssa linjassa. Se joka rakastaa omaa maatansa ja kansaansa ymmärtää ja arvostaa sen, että muutkin rakastavat omaa maatansa ja kansaansa.

SVL ja muut sen kaltaiset organisaatiot ovat olleet asiallisia ja suhteellisen väkivallattomia. Sitä vastoin tunkeutujien puolella on tapahtunut: Hiljattain tapahtui Otamäellä raaka murha, jonka uhri oli 52-vuotinen Arto Mikkonen. Henkirikoksen tekijäksi on paljastunut maahantunkeutuja, yleisnimityksellä ”turvapaikanhakija”.

Miksi poliittiset päättäjät, suvaitsevien katras ja valtavirtamedia eivät tuomitse tapahtumaa ja keskustele siitä eduskunnassa? Eikö juuri tässä tunkeutujan tekemän murhan tapauksessa pitäisi kieltää jotakin? Tässä tapauksessa ylempänä esitetyn eduskunnassa tapahtuneen hurskastelun logiikan mukaan ”turvapaikanhakijoiden” vastaan ottaminen tulisi kieltää eli rajat auki politiikalle tulisi laitta nollatoleranssi.

Ennen muuta nollatoleranssi tulisi olla niin kutsutuille ”rasismin vastustajien” ja erilaisten vasemmistoanarkistien ääriliikehdinnälle. Esimerkiksi viime vuoden puolella ” rasismin vastustajat” kävivät joukolla yhden miehen kimppuun. Samoin 2015 satoja äärivasemmistolaisia häiritsi 612-soihtukulkuetta. Ihmisten joukkoon heitettiin ilotulitteita ja soihtuja, kivillä heitettiin sekä kulkuetta että poliisia. Ainakin yhdelle osuman saaneelle koitui hoitoa vaativia vammoja.

Nämä yllä mainitut väkivaltaisuudet löytyvät lueteltuina myös Kiemungin listasta, joka sisältää kymmeniä väkivaltaisuuksia ja uhkailuja, joihin anarkistit ja äärivasemmistolaiset ovat syyllistyneet.

Suomen poliittiset mädättäjäthän syyllistyvät koko ajan äärimmäiseen väkivaltaan tukiessaan Israelin ja länsiliittouman lihatiskipolitiikkaa esimerkiksi Lähi-idässä ja pönkittävät kansainvälistä pankkiiri- ja talouseliittiä, jotka tuhoavat muiden muassa kehitysmaiden elinmahdollisuuksia. Tällaisen väkivaltaisen ja rasistisen farisealaisen poliittisen johtajiston ja sen virkakoneiston ynnä näiden äänitorven, valtamedian, toiminta tulisi nopeasti kriminalisoida lainvoimalla. Pelolle ei saa antaa valtaa!

Mitä itse pakolaispolitiikkaan tulee, niin ”turvapaikanhakijoiden” vastaanottaminen on turhaa; he ovat silminnähtävästi terveitä ja nuoria miehiä, jotka voivat taistella ja työskennellä kotimaansa parhaaksi. Tilastollinen fakta on, että pakolaisvyörytys on nostanut raiskaus- ja rikollistilastot ”pilviin” ja väestönsiirron taustalla ovat organisaatiot, joita hallitsevat tai niihin vaikuttavat juutalaiset sijoituskeinottelijat (esim. George Soros). Tällä pakolaisvyörytyksellä on tarkoituksena rikkoa Euroopan maiden kehittynyt ja järjestäytynyt yhteiskuntarakenne ja tappaa valkoinen väestö sukupuuttoon Euroopasta. Näihin väittämiin löytyy lähteitä niille, jotka haluavat niihin tutustua.

Vapaustaistelu yhteiskunnallisen ongelman ratkaisijana

Vapaustaistelun taloudellisena tavoitteena tulisi olla itsenäinen talousjärjestelmä, mihin sisältyisi valtion oma valuutta ja sen paino-oikeus. On myös esiintynyt tietyiltä tahoilta kritiikkiä siitä, että globaaleista rahoituslaitoksista irtautuminen itsenäiseksi toimijaksi kimpaannuttaisi pankkiirimafian, mistä seuraisi välitön rahoituskriisi. Sanotaan, että rahaa ei voida luoda tyhjästä, mutta eikö uutta ”rahaa” synnytetä pankkiirien toimesta jatkuvasti tietokoneilla? Kyllä! Lähes sataprosenttisesti käytössämme oleva raha on yksityisten liikepankkien luomaa velkaa. Rahan tyhjästä luomista tukee vielä sekin, että länsimaissa ei ole käytetty kultakantaa vuosikymmeniin.

Suomen poliittiset pölkkypäät, nuo globaalien pankkiirien marionetit, ovat asettaneet näiden verenimijöiden edun, Suomen kansallisen edun edelle. Kansainväliset rahoituslaitokset lainaavat rahaa maailman valtioille ottaen korkoa ja vielä koron korkoa. Kansainvälinen pankkitoiminta on laillistettua jättiläismäistä pankkirosvousta.10 Uutta rahaa ilmestyy kiertoon, kun asiakkaat velkaantuvat yksityisille pankeille. Velkaa ei ikinä pystytä maksamaan takaisin kokonaan.

Koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät globaalit mafian kaltaiset yksityiset pankit, jotka kahmivat korkorahat ja lainanpääoman ilmaisena rahana. Esimerkiksi korkorahaa ei siis ole luotu missään, vaan se saadaan muiden muassa velallisen yrityksen tai palkansaajan tekemän työmäärän palkasta.

Kuten sanottu: Suomi voi siirtyä omaan valuuttaan ja luoda sen itsenäisesti.

Valtion omistuksessa oleva keskuspankki voisi luoda tarvittaessa rahaa velattomasti, jota säännösteltäisiin inflaation ja deflaation (rahan arvon nousu) eliminoimiseksi. Pankit olisivat vain asiakkaiden talletusten vastaanottajia ja siten ne lainaisivat osittain asiakkaiden talletuksia. Velattoman rahan jakelu tapahtuisi esimerkiksi valtion kulutuksen mukaan tai perustulon kautta. Velkarahan tulisi olla korotonta. Tällaista rahaa voitaisiin käyttää investointeihin, jotka lisäisivät työllisyyttä ja siten kulutuksen myötä maan vaurautta sekä omavaraisuutta.

Uudessa talousjärjestelmässä omavaraisen valtion taloudelliset hyödyt suuntautuisivat kotimaan hyvinvointiin. Tällöin kohua herättäneet veroparatiisit olisivat kiellettyjä ja ulkomaille siirretyt yhtiöt maksaisivat veronsa kotimaahan. Erityisen tärkeää olisi virvoittaa kauppasuhteet Venäjän kanssa uudelleen.

Hitlerin malli: irti kansainvälisten pankkien otteesta

Ratkaisuna ovat siis talousdemokraattiset menetelmät miltei samoin kuin Adolf Hitler aikoinaan uhmasi kansainvälisiä pankkiireja. Saksan hallitus päätti, kansallissosialistien valtaan päästyä, nujertaa kansainväliset pankkikartellit ja laski liikkeelle oman rahan. Maailman juutalaiset eli sionistinen eliitti vastasivat julistamalla maailmanlaajuisen boikotin Saksaa vastaan.11

Hitler aloitti kansallisen velkaohjelman suunnittelemalla julkisia töitä, jotka sisälsivät tulvien hallintaa, julkisten rakennusten ja yksityisten kotien korjausta ja jälleenrakentamista sekä uusien teiden, siltojen, kanavien ja satamien rakentamista. Kaikki maksettiin rahalla, joka ei enää tullut globaaleilta yksityispankeilta.11

Näiden erilaisten ohjelmien arvioidut kustannukset asetettiin miljardiin kansallisen valuutan yksikköön. Tätä eivät maksaneet kansainväliset pankit, vaan Saksan hallitus, joka julkaisi vaihdon välineeksi Öffa-velkakirjata. Kansallissosialistit saivat näin työllistettyä miljoonia ihmisiä julkisen infrastruktuurin rakentamiseen ja kaikki maksettiin Öffa-velkakirjoilla.11

______________

a) Öffa-velkakirjat: Arbeitsbeschaffungswechsel eli työnkorvaussetelit.

Saksan Reichsmark ei ollut enää taattu kullalla, joka kuului kansainvälisille pankeille. Se oli käytännössä kuitti valtiolla tuotetusta työstä ja toimitetuista materiaaleista. Hitler sanoi: Jokaista painettua Reichsmarkia kohden vaaditaan markan arvosta työtä tai tuotteita. Valtio maksoi työntekijöille Öffa-seteleillä, joita työntekijät käyttivät maksaakseen toisilleen muista tuotteista ja palveluista. Siten Saksa loi lisää työtä ja työpaikkoja ja saksalaiset pelastuivat kansainvälisten pankkien heille virittämästä velkakuopasta.11

Muutamassa vuodessa Saksa voitti työttömyysongelman ja pääsi taloudellisesti tasapainoiseen tilaan, vakaaseen valuuttaan, velattomuuteen ja tilaan ilman inflaatiota. Sitä vastoin sionistien globaalien pankkien hallitsemassa Yhdysvalloissa ja muissa länsimaissa kärsittiin suuresta työttömyydestä. Vaikka Saksaa uhmasi sionistien julistama maailmanlaajuinen boikotti ja rahoitus ilman kansainvälisten pankkien myöntämää ulkomaista velkaa, kykeni maa elvyttämään ulkomaankauppansa. Saksalta tämä onnistui siksi, että se kävi suoraa vaihtokauppaa ulkomaiden kanssa, vaihtamalla tuotteita ja hyödykkeitä ohittamalla pankkien välikädet.11

Talousdemokratian linjaukset itsenäisenä talousreformina

Oma raha ja sen paino-oikeus sekä itsenäinen talouspolitiikka olisivat mullistavan vallankumouksellisia tekoja positiivisessa mielessä. Mutta olisiko oma valuutta pelkästään jo vallankumous? Ei, sillä ennen kuin oma raha saadaan käyttöön, joudutaan tekemään vallankumous, vapaustaisteluna, sillä kansainvälisen harvainvallan lakeijat, eivät vapaaehtoisesti luovu etuuksistaan. Niinpä olemme teoreettisesti ajatellen pakotetut taistelemaan asein, saavuttaaksemme itsenäisyyden ja vapauden.

Jalostuneessa valtiomuodossa ei valtion johto ja virkakoneisto nauti ehdotonta auktoriteettia, vaan se toimii kansaa varten ja on kansan palveluksessa. Nykyisessä yhteiskuntamallissa kansa on valjastettu palvelemaan kasvotonta globaalia eliittiä, jota raukkamaisesti nuolee myös Suomen poliittinen johto. Tämä on suoraan helvetillinen yhteiskuntamalli.

Tämä uusiyhteiskuntamalli tarkoittaisi tietynlaista sosialismia, vaan ei ensinkään marxilaista sosialismia, jonka mukainen äärimmäisyyksiin viety tasa-arvovillitys laiminlyö yksilön kykyjen kunnioittamisen, vaikuttaen näin jopa yhteiskunnan kehittymiseen. Tässä yhteiskuntamuodossa taattaisiin jokaiselle yksilölle työtä ja siitä riittävän korkea toimeentulo. Tämä ahertaminen valjastettaisiin rikastuttamaan omaa valtiota ja sen kansalaisia.

Kansallissosialismia voitaisiin aivan hyvin soveltaa uudessa yhteiskuntamallissa.

Ongelman ydin on sionistiset kansainväliset pankkiirit, ylikansalliset sijoittajat ja talouseliitti. Miksi marxilainen sosialismi ei ole puuttunut tähän taloudellisen pulman ytimeen? Siksi, että marxistilainen sosialismi on sionistien poliittinen instrumentti kansojen nujertamiseksi.

Selvää on, että nykyistä Suomelle ja sen kansalle hyvin vahingollista poliittista eliittiä ei saada syrjäytettyä parlamentaarisin keinoin. Mikäli haluamme todellakin saavuttaa itsenäisyyden, on edessä ennen pitkää vapaustaistelu.

Jo John Locken mukaan kerran valittu ylin valtiovalta voidaan tarvittaessa myös kumota. Locken mielestä huono, itsekäs ja tyrannimainen esivalta menettää laillisuutensa ja se voidaan oikeutetusti panna viralta, tarvittaessa jopa väkivallan avulla eli vallankumous on tietyissä tilanteissa oikeutettu.12

Locken mukaan hallinto voi olla oikeutettu vain, jos sille annetaan hallittavien suostumus ja se suojelee elämän, vapauden ja omaisuuden luonnollisia oikeuksia. Johtopäätöksenä voidaan esittää, että Locken Yhteiskuntasopimuksen mukaan Suomen hallituksella ja eduskunnalla ei ole minkäänlaista oikeutta olemassaoloonsa.

Pelkkä eliitin syrjäyttäminen ei riitä, vaan vanhat valtarakenteet täytyy murskata täydellisesti. Siksipä tulee suunnitella valmiiksi yhteiskuntamalli, joka istutetaan poistettujen perustuksien paikalle.

Tosin vanhoja yhteiskuntakoneiston rakenteita ei tarvitse hajottaa heti, vaan ne voidaan alistaa uuden vallankumouksellisen hallinnon alaisuuteen siirtymäkaudeksi.

Lisäksi hallitus koostuisi kahdesta osasta: siellä olisi asiantuntijaryhmä ja toinen tiimi, joka tekisi päätökset asiantuntijoiden suosituksella.

Demokratia vai mikä?

Demokratiaa ei ole unohtaminen vaan voitaisiin kokeilla jopa suoraa demokratiaa. Tai sitten niin, että esimerkiksi valtionpäämiehen, edustajien ja kunnanvaltuutettujen valinta tapahtuisi kansanäänestyksen tuloksen perusteella, mutta edustajien ja valtionpäämiehen toimikaudet olisivat lyhyemmät kuin nykyisin. Ne voisivat rajoittua esimerkiksi kahteen vuoteen, jolloin poliittiset väärinkäytökset olisivat helpommin eliminoitavissa.

On myös tarpeellista huomioida, että hallitusmuodosta ei yleensä voida sanoa jonkun olevan ehdottomasti oikein ja toisaalta, että tuo on absoluuttisesti kelvoton. Tulee huomata, että kehittyneet eli hyvät ja oikeudenmukaiset ihmiset tekevät hyvää tulosta niin demokratiassa kuin myös esimerkiksi kuningaskunnissa. Mutta näissä molemmissa voivat myös kehittymättömät eli pahat ihmiset saavuttaa hegemonian, perin onnettomin yhteiskunnallisin seurauksin. Kuitenkin valtion suvereniteetilla, itsenäisellä talouspolitiikalla, riippumattomalla medialla ja niin edelleen, voidaan edistää yleistä yhteiskunnallista hyvinvointia.

Eihän ole edustavan demokratian tai kansan syytä se, että maahan tulee kerta toisensa jälkeen valittua kelvottomia isänmaanpettureita, joille oma napa ja globaalin eliitin intressit etusijalla. Tästä kaikesta voidaan syyttää sionistien kontrollissa olevia uutistoimistoja ja mediaimperiumia, jotka manipuloivat taitavasti ihmiset äänestämään pirullisen ovelaa psykologiaa hyödyntäen kansanvihollisia päättäviin elimiin. Totuuden nimissä on sanottava, että nykyisin Suomessa ja yleensä länsimaissa ei ole edes puolidemokratiaa, vaan demokratian kulissit.

Laitan tähän jatkoksi aikaisemman kirjoitukseni Kuntapolitiikasta, koulutuksesta, lainsäädännöstä ja puoluepolitiikasta, artikkelista Yhteiskuntafilosofiaa valtiomuodon kehittämiseksi. Lisäksi suosituksia uudeksi valtiomalliksi annetaan artikkelissa: Uusi poliittinen ohjelma osa 2.

Kuntapolitiikka

Kuntapolitiikkaa ei myöskään saa laiminlyödä, sillä kunnallisella tasolla päätetään nimenomaan monista ihmisille tärkeistä arjen asioista, kuten esimerkiksi terveyden- ja sairaudenhoidosta, päiväkodeista, lasten peruskoulutuksesta, infasruktuurista ja niin edelleen.

Terveyden- ja sairaudenhoito ja peruskoulutus olisivat ilmaiset. Tähän olisi varaa, koska valtion varantoja ei enää riistettäisi kansanvälisten pankkiirien ja uusliberalististen verenimijöiden hyödyksi. Koska työllistettyjen työn hyödyt rikastuttaisivat omaa valtiota, koituisi siitä myös taloudellista siunausta kansalaisille.

Lisäksi väestöpolitiikassa olisi suotavaa huomioida voimakkaiden ja kyvykkäiden yksilöiden lisääntymisen suosiollisuus. Tietenkään mitään rajoituksia perheiden perustamiselle ei viranomaisten taholta tulisi asettaa.

Nykyisin Pohjoismaiden voimakkaimmat mediayhtiöt ovat järjestään juutalaistaustaisia – esimerkkeinä Erkon suvun Sanoma sekä Bonnierin ja Hjörnen mediaimperiumit. Valtiolla on oltava sionisteista vapaa joukkotiedonvälitys sekä opetustoiminta. Uutistoimistot, TV- ja radioasemat, sanomalehdet ja internet-mediat ovat todellakin syytä kansallistaa.

Esi-, perus-, toisen asteen ja korkeakoulutus on lähestulkoon täysin sionistisen eliitin saastuttamia. Koulutusmaailmaan tulee vaikuttaa julkisen vallan rooli, jos julkinen valta saadaan palvelemaan oikeudenmukaisia ja hyviä arvoja. Negatiivisiin asioihin vaikuttavat oppimateriaalien hankinnat, joita kustantavat Pohjoismaissa sellaiset sionistiset toimijat kuten esimerkiksi Sanoma ja Bonnier. Näissä materiaaleissa pakkosyötetään sukupuolineutraaliutta, monokulttuurisuutta, historian sekä yhteiskunnan vääristelyä jne..

Koulutus

Opetuksen ei tule olla ”arvoneutraalia”, vaan opetuksen täytyy olla isänmaallisia, yhteisvastuullisia, perinteiseen perhemalliin liittyviä ja uskonnollisia arvoja sekä oppimista edistävä instituutio. Nykyinen suomalaisvastainen opetusmateriaali on siis poistettava oppilaitoksista.

Lisäksi lainsäädännöllisesti valtion olisi kiellettävä vapaamuurarius ja osallistuminen Bilderberg-ryhmän konferensseihin. Naisten ja lapsiperheiden asemaa tulisi parantaa siten, että suosittaisiin mallia, jossa äidit hoitaisivat lapsensa ensimmäiset neljä ikävuottaan kotonaan. Tästä he saisivat erityisen hoitolisän. Tämä helpottaisi nuorten perheiden elämänalkua yhteisellä taipaleella.

Luonnollisesti koulutusmaailman on pysyttävä teknisen ja automaatio kehityksen mukana sekä huomioitava tämä opetuksessa.

Lainsäädäntö

Tulee myös muistaa, että lait ja lainsäädäntö täytyy palvella tasapuolisesti koko kansaa yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta, eikä niin, että laki olisi vain yhden ja harvan eliitin lyömäase yhteiskunnan muita kerroksia vastaan.

Puoluepolitiikka

Lisäksi tässäkin yhteydessä kannattaa mainita, että puoluevallan yksinvaltiudesta on päästävä eroon. Puoluevalta ei saa kahlita kansanvaltaa, joka vapautuu, kun puolueiden asema saadaan sellaiseksi kuin se oli ennen puoluetuen säätämistä noin 49 vuotta sitten. Puolueet ovat edustuksellinen kansanvallan osa, mutta niiden on kerättävä varansa kannattajilta vapaaehtoislahjoituksina. Puoluetuki täytyy lopettaa.

Erikoisesti kansanedustajan tulisi ymmärtää, että hän todellakin on kansan edustaja. Siten kansanedustajan ei pidä alistua sen enempää puoluejohdon, eduskuntaryhmän tai puoluetoimistojen kuin komission tai ”markkinoiden edun” käskettäväksi.

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. HS (2009). Suomen sosiaaliturva. http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Suomen+sosiaaliturva+j%C3%A4%C3%A4nyt+alle+EUn+keskitason/1135236054426
 2. Omakaupunki.hs.fi/Pääkaupunkiseutu/opettajatkin: http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/opettajatkin_vetoavat_vantaan_kouluopetuksen_puolesta/
 3. Tilastokeskus 2009; Taloussanomat 2010.
 4. Tieteessä tapahtuu: http://www.tieteessatapahtuu.fi/696/jsappine.html
 5. FINUNIONS: http://www.finunions.org/ajankohtaista/uutiset/uutisarkisto/2013/raportin_mukaan_suuryritykset_hallitsevat_komission_asiantuntijaryhmia.1138.news
 6. Trade and Investment Partnership (TTIP). The biggest trade deal in the world.       http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/; Ajaisikko TTIP-sopimus turmioon?; Attac.fi; BusinessEurope 2013: Position Paper; Baines, Joseph 2014: Food Price Inflation as Redistribution: Towards a New Analysis of Corporate Power in the World Food System. New Political Economy. Vol. 19, No. 1: s. 91, 98; Corborate Europe Observatory (2013). Saatavilla; Martti Koskenniemen jyrähdys TTIP-sopimuksesta; Investointisuoja loukkaa demokratiaa.
 7. http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_valtiontalous.html
 8. Keijo Korhonen (3.2015). Suomen Kuvalehti. Suomen uusi Nato-sopimus on historian häpeätahra.
 9. Uusi Suomi (9.2.2016). Caruna-piina yrityksissä: ”Arvatkaa mitä tapahtuu, jos me lyömme tällaisen hinnankorotuksen”
 10. The New York Times (27.9.2008). Wall Street, R.I.P.: The End of an Era, Even at Goldman.
 11. Abdul Alhazred: http://wakeupfromyourslumber.com/node/6720
 12. 12. Locke, Johan (1689). Second Treatise of Government. Suomentanut Mikko Yrjönsuuri. Helsinki: Gaudeamus, 1995.

About Markku Juutinen

Olen koulutukseltani insinööri ja tradenomi ylempi. Toimin sivutoimisena kirjailijana ja artikkeleiden kirjoittajana, jonka motiiveina on kehittyneen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan saavuttaminen, Suomessa kuin myös kansainvälisesti ajatellen. Harrastan piirtämistä, maalaamista ja kirjallisuutta yleensä.

Check Also

pelastuksen avaimet

VOITTO PERKELEESTÄ Kymmenen Käskyn avulla

Kymmenen Käskyä ovat Raamatun tärkeimmät sanat, sillä ne tulivat Jumalan sormen piirtäminä kahteen kivitauluun. Kymmenen Käskyn voimasta Jordan-virran vedet väistyivät ja Jerikon muurit särkyivät, sillä näihin Käskyihin sisältyy Jumalallinen Voima. Tällainen voima on myös ihmisellä, joka näitä Käskyjä noudattaa siitä syystä, että ne ovat Jumalallisen Järjestyksen Lakeja, eikä vain siksi, että ne ovat yhteiskunnallisia ja moraalisia sääntöjä kaikilla kansoilla. Näillä Käskyillä on luonnollinen eli kirjaimellinen merkitys, henkinen merkitys ja taivaallinen merkitys. Luonnollinen merkitys on ihmistä varten maan päällä, henkinen ja taivaallinen merkitys ovat enkeleitä varten taivaassa, mutta ihminenkin voi ne ymmärtää.