Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600
Monikulttuurisuuden pakkosyöttö ja sen syyt? – Vainovalkea
Home / Kotimaa / Monikulttuurisuuden pakkosyöttö ja sen syyt?

Monikulttuurisuuden pakkosyöttö ja sen syyt?

Yleensä valtavirtaisten medioiden mukaan monikulttuurisuudella viitataan sellaisiin käsitteisiin kuten suvaitsevaisuus ja avoimuus. Tässä artikkelissa aihetta käsitellään pakolaispoliittisena kysymyksenä ja niiden yhteiskunnallisina konkreettisina seurauksina.

Yleensä valtavirtaisten medioiden mukaan monikulttuurisuudella viitataan sellaisiin käsitteisiin kuten suvaitsevaisuus ja avoimuus. Tässä artikkelissa aihetta käsitellään pakolaispoliittisena kysymyksenä ja niiden yhteiskunnallisina konkreettisina seurauksina. Miksi virallinen Suomi haluaa nähdä oman kulttuurin ylläpitämisen mörkönä, joka halutaan selvästi korva vieraalla kulttuurilla ja etnisellä perimällä?

Tähän kysymykseen pyrimme vastaamaan artikkelissa ja selvitämme monia muita asiantilaan liittyviä kysymyksiä.

Monikulttuurisuudesta puhuttaessa maahanmuuttoviranomaisten tyyliin kuulunee erottaa toisistaan monikulttuurisuus väestöllisenä tosiseikkana multikulturalismista, joka ymmärretään yhdeksi väestön etnisen, kulttuurisen ja maailmankatsomuksellisen monimuotoisuuden hallintamalliksi.

Jos yleensä ”suvaitsevaisen” Suomen keskuudessa puhutaan monikulttuurisuudesta, joka tarkoittaisi asiayhteydestä riippuen kulttuurista monimuotoisuutta yhteiskunnan tilana, jossa toteutuisi normatiivinena ajattelutapa tai ideologia sen positiivisessa merkityksessä, niin allekirjoittanut kuvaa näitä samoja asioita, sen negatiivisessa valossa. Selvää lienee, että nykyisen kaltainen äärimmäisyyksiin viety monikulttuurisuus ja multikulturalismi tuhoavat järjestäytyneen yhteiskuntarakenteen, joka muotoutuu kantaväestöä hallitsevaksi voimaksi, johon maan poliittinen johto ja sitä tukeva virkamieskoneisto antaa ehtymättömän siunauksensa.

______________________________________

a) Normatiivinen etiikka on filosofisen etiikan osa-alue, joka tutkii eettisiä normeja, pyrkien selvittämään niitä kysymyksiä, mitkä ovat oikeat eettiset säännöt, joita yksilön tulisi noudattaa.

 

Teesi

Teesillä tässä selitetään sen Suomen vakaumusta, joka kannattaa vapaata migraatio- ja väestönsiirtopolitiikkaa.

Jo Punaisen Ristin, ei rasismille sivuston mukaan Suomi on monikulttuurinen maa niin väestötieteellisesti kuin lainsäädännöllisestikin. Yleensä arjessa tilastoja, juridiikkaa ja määritelmiä oleellisempaa on toisen ihmisen lähtökohtien ymmärtäminen. Koska ihminen kuuluu moniin eri ryhmiin, kohtelu pelkän etnisen ja uskonnollisen ryhmän jäsenenä voi ennemmin vaikeuttaa kuin helpottaa yhteisen sävelen löytämistä, etenkin jos yksilö yhdistetään tekoihin, joihin hänellä ei ole osaa eikä arpaa. Vaikeidenkin ongelmien ratkaisu helpottuu, kun ihmiselle syntyy tunne yhdenvertaisuudesta ja kuulluksi tulemisesta.

Suomi tarvitsee lisää maahanmuuttajia ehkäistäkseen työikäisten määrän vähenemisen entisestään, arvioi Elinkeinoelämän valtuuskunta (Eva).

Pakolaisten määrän pitäisi kaksinkertaistua viime vuoden noin 18 000 maahanmuuttajan tasolta. Näin saataisiin estettyä työikäisten määrän väheneminen 10 000 henkilöllä vuodessa, kun suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle.  Näin mietiskelee Eva.

Myös Helsingin Sanomat, Suomenmaa, Kauppalehti, ja Yleisradio toistavat analyysia kuin papukaijat: Maahanmuutto pitää kaksinkertaistaa, muuten Suomi ei selviydy: voi mitä moukkamaisuutta!

Vakavasti ottaen monikulttuurisuus näyttää olevan rikkaus. Tähän on sitouduttu ilmeisen tiiviisti hallitusohjelmaa myöten.

Antiteesi

Onko Suomi monikulttuurinen maa? Mikäli monikulttuurisuuden alueella halutaan käsittää pakolaisvyörytys suoranaisena muukalaisinvaasiona, on Suomi monikulttuurinen maa. Huomattava kuitenkin on, että Suomi on väkivalloin pakotettu tällaiseksi monikulttuuriseksi valtioksi. Tämän ovat aikaan saaneet Suomen sisäiset viholliset, nuo kansainvälisten rahaimperialistien iljettävät nuolijat.

Soisin kylläkin Suomen olevan kulttuurillisesti ja kansainvälisesti rikkaan valtion, mutta en nykyisen Suomen poliittisen mafian monikulttuurisella tavalla.

Teesissä väitettiin myös, että koska ihminen kuuluu moniin eri ryhmiin, kohtelu pelkän etnisen ja uskonnollisen ryhmän jäsenenä voi ennemmin vaikeuttaa kuin helpottaa yhteisen sävelen löytämistä: Tämä on täysi valhe! Tosin Suomessakin jo on kulttuurien sekamelskaa ja siten kuulumista useisiin eri ryhmiin, mutta taaskin on huomattava, että tällaiseen tilanteeseen on luisuttu ilman enemmistön päätöstä; siten kantasuomalaisten ei tarvitse sopeutua minkään erikoisryhmän vaatimuksiin; Suomen ja koko Euroopan pitäisi vieläkin olla kristilliselle arvoperustalle laskeutuva yhteiskunta.

Suomalaista yhteiskuntaa ei voida valjastaa palvelemaan muukalaisten kulttuuriin ja uskontoon kuuluvia arvoja ja laittamaan oman etniskulttuurillisuutensa uskontoineen vakan alle.

Nykyisen kaltaisen pakolaisvyörytyksen jatkuessa aivan varmasti kansan etninen ja kulttuurillinen rakenne tasapäistyy tympeäksi monokulttuuriksi, jota olisi eliitin helppo ohjata intressiensä mukaisesti. Tällöin toteutuisi PR:n rasisminvastaisen sivuston unelma ”yhdenvertaisuudesta” kantasuomalaisten ja kansallismielisten eliminoimisen hinnalla.

Työvoima pulaa ei tule!

Suomi kuulemma tarvitsee Evan mukaan lisää maahanmuuttajia eliminoidakseen työikäisten määrän vähenemisen. Eva ja valtamedia valehtelevat, niin että korvat heiluvat.

Tarkastelkaamme hiukan Eva:n väitettä tilastokeskuksen tilastojen näkökulmasta.

Työikäisen (15–64-vuotiaiden) väestön määrä oli enimmillään vuonna 2009, jolloin heitä oli Suomessa 3,55 miljoonaa henkilöä. Vuosien 2010–2014 välisenä aikana työikäisten määrä on vähentynyt vain 69 000 henkilöllä. Mutta huomattakoon, että työikäisen väestön määrä kasvoi Suomessa 16 000 hengellä vuodesta 2011 vuoteen 2012. Vuonna 2012 Suomen väestöstä työikäisiä 15–74-vuotiaita oli 4 075 000 henkeä.1

Vuoden 2015 väestöennusteen mukaan työikäisten määrä vähenisi nykyisestä 3,48 miljoonasta 3,41 miljoonaan eli vain 75 000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. Tämän jälkeen työikäisten määrä elpyisi vähän ja vuonna 2045 heidän määränsä olisi 3,46 miljoonaa. Vielä on huomioitava sekin, että jo vuonna 2012, 15–24 vuotiaiden työikäisen väestön määrä oli noin 650 000 ihmistä ja tulevaisuuden sukupolvilla tuskin työikäisten ihmisten määrä vähenee, vaan päinvastainen ilmiö on mahdollinen. Edes tilastokeskuksen ennuste työikäisten määrästä vuoteen 2065 ei juuri muutu, vain hiukan laskua on havaittavissa.1

Tässä tilanteessa kuvaavaa on se, että esitetty omavaraisennuste kuvaa tilannetta, jossa maahan- ja maastamuuttoja ei olisi otettu huomioon ja väestön määrään ja ikärakenteeseen vaikuttaisivat vain syntyvyys ja kuolleisuus.

Tilastokeskuksen mukaan Eva, poliittinen mafia ja niitä tukevat valtavirtamediat, kuten HS, Yle, MTV ja niin edelleen valehtelevat väittäessään Suomen tarvitsevan maahanmuuttoa työpulan ehkäisemiseksi.

Kansalle valehdellaan röyhkeästi pakolaispolitiikasta, EU:sta, Natosta, Venäjästä, taloudellisen taantuman todellisista syistä ja ylipäänsä kaikesta mikä liikuttaa sisä- ja ulkopolitiikkaa.

Työvoimapulaa on ennustettu ennenkin, mutta sitä ei ole vain tullut, eikä tule nytkään. Katsokaapa hiukan lähihistoriaa, eikö Suomi ole ollut elinvoimaisin silloin, kun maahanmuutto on ollut kontrollissa?

Työvoimapulasta hokeminen voi olla osittain maahanmuuton yksi taloudellisista johdonmukaisuuksista, jonka avulla maahanmuuttajat halpana työvoimana pitäisivät siltä osin työvoimakustannuksia kurissa. Tämä väittämä pitäisi paikkansa tietysti vain tiettyjen korporaatioiden näkökulmasta ajateltuna.

Ei-työperäinen maahanmuutto

Huomioitava on myös, että jo työperäinen maahanmuuttajakin tarvitsee asunnon, sosiaalisen ja terveyden huollon etuudet, kenties sopeutuskoulutuksen ja niin edelleen. Tämä tarkoittaa valtavien summien rahoitusta ja tietysti verovaroin tulevasta budjetista. Kun maahan syöksyy useiden kymmenien tuhansien tunkeutujien joukko, tarkoittaa se noin sadan vuoden kuluessa lisääntymistä eksponentiaalisesti eli muutaman miljoonan lisäystä väestön rakenteeseen. Suomalaiset eivät tule ikinä sopeutumaan tähän: seurauksena on sisällissota ja myös suomalaisten runsas maastamuutto. Ajatelkaa mitä tapahtuu, kun tiettyjen Afrikan maiden väkiluku räjähtää? Nykyisen kaltaisessa pakolaisvyörytys hurmiossa Afrikan tilanteen muutos tarkoittaisi valtavaa ei-työperäisen maahanmuuton aaltoa myös Suomeen. Isänmaan viholliset kun hallitsevat maata. Ei saavu siis työvoimaa maahan, vaan kulttuurin ja järjestyksen rapauttajia. Tämä ei ole rasismia, vaan tosiasioiden seurauksien paljastamista.

Tulee siis ottaa itsenäisyys takaisin.

Monikulttuurisuus on rikkaus?

Monikulttuurisuus huomioituna pakolaispolitiikan osa-alueena on todellakin rikkaus, jos ajattelemme rikkaudeksi rikollistilastojen kasvattamisen; sitähän varmasti poliittinen mafia ja sitä liehittelevä valtamedia tarkoittaa? Ajatella, että rikollisuuden kirjo tulee värikkäämmäksi; se on edistyksellistä, mutta kaikki eivät vain tajua sitä, paitsi Suomen mädättäjät. Suurimmalta osalta suomalaisista, kun näköjään puuttuu henkisestä tasosta juuri tuo mädätysulottuvuus, joka saadaan kylläkin jo äidin maidossa.

Vuonna 2014 valmistuneen selvityksen mukaan afrikkalaissyntyisten tekemien raiskausrikosten määrä oli 12-kertainen kantaväestöön verrattuna. Lähi-idässä sekä Pohjois-Afrikassa syntyneiden kohdalla määrä oli peräti 13-kertainen.2

Poliisiin tietoon tulleiden raiskausten ja raiskausyritysten määrä on kasvanut kuudessa vuodessa 87 prosenttia.2

Toteutuneita raiskauksia oli viime vuonna 931, joka on noin kymmenen prosenttia suurempi kuin vuonna 2014.3

Ulkomaalaisten osuus raiskausrikosten epäillyistä kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Se ollessa viime vuonna 26,9 prosenttia ja sitä edellisenä vuonna 23,8 prosenttia.3

Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin suunnittelija Hannu Niemi katsoo, että ulkomaalaisten määrän nousu Suomessa viime vuonna selittää raiskausten määrän nousua loppuvuonna. Ulkomaalaisten määrällinen osuus Suomessa kasvoi viime vuonna 10–15 prosenttia.3

Tuoreimmat uutiset ovat karuimpia: Suomen poliisi sai tänä vuonna, tammi–syyskuun aikana ilmoituksen 612 655 rikoksesta. Erityisesti raiskausrikosten ja petosrikosten määrät ovat kohonneet.4

Poliisin tietoon tuli tammi–syyskuussa yhteensä 2 545 seksuaalirikosta, kuten raiskausta, lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä tai seksuaalista ahdistelua. Määrä on 423 rikosta enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana.4

Pelkästään raiskausrikosten määrä on kasvanut vuodessa 13,5 prosentilla. Raiskauksista ilmoitettiin alkuvuoden aikana 865 kertaa, viime vuonna ilmoituksia tehtiin 762.4

– Ulkomaan kansalaisten tekemiksi epäiltyjen raiskausrikosten määrä on noussut 59 prosenttia, poliisi kertoo tiedotteessaan.4

Edellinen kertoo selvää kieltään: pakolaisvyörytys kohottaa tai räjäyttää rikollis- ja raiskaustilastoja pilviin.

Kantaväestön kulttuuri alistetaan vieraan kulttuurin ehdoille: Lienee selvää, että sopeutumisen päävastuu täytyy olla maahanmuuttajalla. Heidän tulee hyväksyä ja elää vastaanottomaan lakien, sääntöjen ja kulttuurin mukaisesti, mutta kuitenkaan heidän ei tarvitse unohtaa omaa kulttuuriaan ja uskontoaan.

Mutta nykyisin on vallalla sellainen nurinkurisuus, että valtaväestö on ohjattu vapaaehtoisesti sopeutumaan maahanmuuttajien kulttuuriin ja elämään heidän ehdoillaan. Tämä on täysin väärin, eikä sitä pidä hyväksyä. Nythän esimerkiksi peruskouluissa on luovuttu lähes täysin Suomalaista kulttuurista ja kristillisestä perinteestä, ettei se vain loukkaisi maahanmuuttajia. Tähän oman kulttuurin unohtamiseen on ainakin osittain syynä Suomalaisen mediakulttuurin, mainonnan kansainvälisyys, vapaamielisyys ja suoranainen vihamielisyys uskontoja kohtaan.

Peruskoulujen nykyisestä tilanteesta antaa hyvän kuvan Kansallinen Vastarinnan suomalaisen erityisopettajan pitkä haastattelu, joka paljastaa karmeudessaan kulissientakaista elämää monikulttuurisissa kouluissa. Opettajan mukaan koulujärjestelmää tuhotaan nyt kahdesta suunnasta – vasemmalta ja oikealta.

Vasemmisto pakottaa opettajia syrjimään suomalaisia maahanmuuttajien kustannuksella, sitä vastoin oikeisto haluaa murskata laadukkaan opetuksen perusedellytykset ”kilpailukykyä” edistävillä säästöillä ja tulospalkkauskäytännöillä:

Ensimmäisen 1990-luvun laman säästöistäkään ei ole vieläkään toivuttu, ja säästöt jatkuvat edelleen. Opettajat opettavat suurissa ryhmissä lapsia, jotka voivat entistä huonommin. Repaleiset kirjat kiertävät, kouluterveydenhoitoa on vähennetty ja homekoulut sairastuttavat. Suomen koulunlaitoksen menestyksen syynä on pidetty loistavaa opettajankoulutusta ja opettajien ammattitaitoa. Tätä on ihailtu ympäri maailmaa. Nyt koulusta on tehty ”markkinatori”, jossa oppilas hankkii itse tietoa ja jossa opettaja on ”ohjaaja”. Vastuu oppimisesta oppilaalle tehdään kuitenkin säästösyistä. Myös maahanmuuttajien opetus sitoo entistä enemmän koulun resursseja.

Opettajan mukaan koulunjärjestelmää on raunioittanut presidentti Martti Ahtisaari sekä kulttuurimarxismin että oikeistolaisen kilpailutusideologian kautta. Monikulttuurisuuden lobbaamisen puolesta koululla ovat ravanneet esimerkiksi presidentti Halonen ja Alexander Stubb.

Lisäksi Karin Creutzin ohella opettaja nimeää muiden muassa Karmela Liebkindin yhdeksi nykyisen monikulttuurisuusideologian pääpiruista.

Monikulttuurisessa ihanteessa ei haluta myöntää synnynnäisiä eroja; tämä pakottaa opettajat leikkimään, että kaikki oppilaat ovat yhtä eteviä. Käytännössä tämä on johtanut suomalaisten syrjintään maahanmuuttajien kustannuksella sekä samalla maahanmuuttajaoppilaiden vaatimustaso on laskettu paljon muita matalammalle.

Omassa koulussani on lopetettu Suvivirsi, joululaulut ja joulukuvaelma. Myös itsenäisyyspäivän vietto ja sen juhliminen siniristilipulla ja vaakunatunnuksilla on joidenkin opettajien mielestä liian isänmaallista. Suomen kansan kulttuuria korvataan ihailemalla monikulttuuria, sanoo opettaja.

Opettajan haastatteluun vielä viitaten nykyisin kouluista puuttuvatkin kunnon miehen mallit ja tekemisen meininki. Päinvastoin kuin aikuiset luulevat, lapset arvostavat reiluja ja vahvoja roolimalleja. Tätä ollaan vauhdilla häivyttämässä sukupuolineutraalilla kasvatuksella. Uusiin helsinkiläiskouluihin rakennetaan unisex-wc:t. Monien poikien viihtyvyyttä on perinteisesti lisännyt koululiikunta, jota työstetään entistä neitimäisemmäksi.

 

Alkuperäisen kulttuurin ja itsenäisyyden vaaliminen

Ensinnäkin tulee huomauttaa, että pitkälle viety pakolaispolitiikka hävittää kantaväestön omaa geneettistä perimää korvaten se vieraalla perimällä. Tällöin turmeltuu myös alkuperäinen kulttuuri perinne ja uskonto. Näin toteutuu hiljainen kansanmurha.maahanmuuton-s-hinta

Peruskoulutusta ajatellen opetuksen ei tule olla ”arvoneutraalia”, vaan opetuksen täytyy olla isänmaallisia, yhteisvastuullisia, perinteiseen perhemalliin liittyviä ja uskonnollisia arvoja sekä oppimista edistävä instituutio. Nykyinen suomalaisvastainen opetusmateriaali on siis poistettava oppilaitoksista.

Feminististen liikkeiden lisäksi tulisi kieltää lainsäädännöllisesti vapaamuurarius ja osallistuminen Bilderberg-ryhmän konferensseihin. Muutenkin naisten ja lapsiperheiden asemaa tulisi parantaa siten, että suosittaisiin mallia, jossa äidit hoitaisivat lapsensa ensimmäiset neljä ikävuottaan kotonaan. Tästä he saisivat erityisen hoitolisän. Tämä helpottaisi nuorten perheiden elämänalkua yhteisellä taipaleella.

Aikamme vääristyneessä tiedemaailmassa ei kulttuuri tietojen ja taitojen

ylläpitämisenä sekä niitä koskevana kompetenssina, pidetä välttämättä historiallisessa ulottuvuudessaan perinteenä, joka jatkuu ja välittyy sukupolvelta toiselle kulttuurisen osaamisen perintönä.

Kuitenkin on selvää, että kulttuuri muodostaa käytännöllisten valintojen ja toimintojen kentässä kulttuuriperinnön, joka välittyy sukupolvelta toiselle. Kansallinen identiteetti muodostuu siis perinteistä, joiden ylläpitäminen ja myös tutkiminen ovat välttämättömiä. Tällainen funktio halutaan nykyisessä monikulttuurisessa hurmiossa tuhota.

Sitä vastoin nykyisin on vallalla käsitys, konstruktivistisena näkökulmana, jonka mukaan perinne eli traditio ei olisikaan määrättyjen perinteeksi sanottujen tai luokiteltujen kulttuuri-ilmiöiden sisäinen tai sisäsyntyinen ominaisuus vaan historiallistavan, kollektivisoivan ja argumentoivan puhetavan kautta synnytetty kulttuurisen toiston nimeämistä, merkityksenantoa ja arvon määritystä.5 Tietysti kulttuuriperimä syntyy sekä argumentoivan puhetavan että käytännön kautta.

Tulee painottaa sitä, että isänmaallisten, kansallisten etnisen kulttuuriperinteen ja uskonnon arvomaailman ja niihin liittyvän historian opetus ja vaaliminen yhteiskunnassa tulisi olla etusijalla muihin kulttuureihin ja uskontoihin nähden.

Feministiset liikkeet ovat vääristäneet esimerkiksi patriarkaaliset merkitykset tarkoittamaan pelkästään jotakin maskuliinista diktatuuria. Patriarkaalisessa systeemin yhtenä tarkoituksena on ollut tärkeiden ja yhteisön olemassaolon kannalta välttämättömien perinteiden ja arvojen siirtäminen tuleville sukupolville. Tällaisia arvoja voivat olla esimerkiksi oikea uskonto, avioliiton pyhyys, yhteisvastuullisuus, isänmaallisuus, vastuuntunto ja kanssaihmisten arvostus. Ilman tällaista yhteiskunnallista rakennetta ei yhteisö voisi pysyä koossa sukupolvelta, toiselle. Jokaisen elävän olennon, kuten myös yhteisön, pienemmässä ja suuremmassa laajuudessa (valtio) on oikeus olla olemassa ja sen säilyttäminen on myös velvollisuus. Tätä taustaa vasten ei patriarkaalinen systeemi ole ollut pelkästään negatiivinen asia.

Yllä mainituille kestävälle arvoyhteisölle perustuva kansa pystyy olemaan aidosti monikulttuurinen ja kansainvälinen muodostaen hedelmällisen kulttuurillisen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen ulkopoliittisen linjauksen naapurivaltioiden kanssa.

 

Miksi monikulttuurisuutta pakkosyötetään?

Jo viihdemaailman järkkymättömästä juutalaistaustaisuuden6, monikulttuurisuuden ja sukupuolineutraaliuden agendasta voidaan päätellä, että sionistinen eliitti on sellaisen ilmiön taustalla kuin monikulttuurisuus. Se, joka hallitsee ja kontrolloi valtamediaa, vaikuttaa voimakkaasti yhteiskunnan hallintaan.

Lisäksi valtamedia on vaiennut itsensä kuoliaaksi siitä, että kansanvaellus Eurooppaan on järjestetty tiettyjen sionististen eturyhmien kaksoismoralismiin perustuvalla valtavien rahojen siirtelymekanismien välityksellä.

Tässä jo paljastui syy siihen, miksi Suomen poliittinen mafia ja sitä suosiva virkamieskoneisto valhemedioineen haluaa kiihkeästi tuhota Suomen yhteiskuntajärjestyksen ja kantaväestön pakolaisvyörytyksellä sekä siihen liittyvällä monikulttuurisuuden kirjolla.

Monikulttuurisuuden taustalla on sionistinen eliitti, joka kytkeytyy globaaliin talous- ja pankkiirieliittiin. Suomen poliittinen mafia suostuvaisesti uhraa tälle eliitille isänmaansa kansallisen varallisuuden ja sallii tunkeutujien invaasion maahan. Tämän mafia tekee osittain siksi, että saavat siitä korkeita virkapaikkoja ja lahjuksia, kuten Martti Ahtisaaren tapaus todistaa. Nämä kotimaiset poliitikot ovat joko Bilderberg-ryhmän kävijöitä, vapaamuurareita tai vain vapaamuurareiden toimihenkilöitä. Tietysti osa päättäjistä ja muista suvakeista voi olla niin lapsellisia, että kuvittelevat toimivansa Euroopan Unionin jalon ”arvoyhteisön” hyväksi suosiessaan antikansallista politiikkaa ja monikulttuurisen ideologian rajatonta edistämistä.

Markku Juutinen

 

Lähteet

  1. Tilastokeskus: http://www.stat.fi/til/vaenn/2015/vaenn_2015_2015-10-30_tie_001_fi.html;  http://www.stat.fi/til/tyti/2012/14/tyti_2012_14_2013-11-05_kat_002_fi.html

2.      HU (15.3.2015). Raiskaustilastot karuja – ulkomaalaistaustaiset yliedustettuina tekijöinä ja uhreina. Saatavilla:  http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/272679-il-raiskaustilastot-karuja-ulkomaalaistaustaiset-yliedustettuina-tekijoina-ja

3.      Kaleva (17.1.2016). Raiskaukset lisääntyivät Suomessa viime vuonna – ul­ko­maa­lais­ten osuus kasvoi. Saatavilla: http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/raiskaukset-lisaantyivat-suomessa-viime-vuonna-ulkomaalaisten-osuus-kasvoi/717614/

4.      HU (25.10.2016). Nousua jopa 521 % – ulkomaalaisten tekemät seksirikokset kovassa kasvussa. Saatavilla: http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/448021-nousua-jopa-521-ulkomaalaisten-tekemat-seksirikokset-kovassa-kasvussa

5. Anttonen, Pertti (2009). Kulttuurin, perinteen ja perinnön Kysymyksiä. Saatavilla: http://www.elore.fi/arkisto/1_09/art_anttonen_09.pdf

_____________________________________________

6:

Chossudovsky, Michel (2004). Köyhyyden globalisointi. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.
Ginsberg, Benjamin (1993). The Fatal Embrace: Jews and the State. Chicago: by The University of Chicago. 1-2, 103 s.
Kilpailuviraston vuosikirjassa 2009 s. 27.
Rami, Ahmed (1988). Vad är Israel? Stockholm: Kultur förlag. S. 65 ja 66.
Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

Brother Nathanael. Saatavilla http://brovids.com/?p=864
Den judiska frågan – några viktiga fakta – Radio Islam. Saatavilla
http://www.radioislam.org/islam/svenska/fildok/filer/tutti/judefragan.htm
The Jewish hand behind Internet. Saatavilla http://www.radioislam.org/islam/english/jewishp/internet/jews_behind_internet.htm
Talous-sanomat. Digitoday. Saatavilla http://www.digitoday.fi/tyo-ja-ura/2005/04/11/googlen-miljardoorikolmikko-laski-palkkansa-yhteen-dollariin/200510229/66
Veteranstoday. How the Zionist Media Steals from Gentiles. Saatavilla
http://www.veteranstoday.com/2011/12/26/how-the-jewish-media-steals-from-gentiles/
ALMA. Saatavilla http://www.almamedia.fi/sijoittajille/sijoituskohde/toimintaymparisto/
Encyclopedia Britannica. Saatavilla http://www.britannica.com/EBchecked/topic/8971/Agence-France-Presse-AFP
Reuters: CNN irti AP:sta. Saatavilla
http://www.reuters.com/article/2010/06/21/cnn-idUSN2125869420100621
http://yle.fi/yleisradio/organisaatio/hallitus
Membership. Saatavilla Trilateral Commission Membership List.

STT-IL: YLE Aamu TV pe 30.11.2012
Helsingin Sanomat 1.12.2012

About Markku Juutinen

Olen koulutukseltani insinööri ja tradenomi ylempi. Toimin sivutoimisena kirjailijana ja artikkeleiden kirjoittajana, jonka motiiveina on kehittyneen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan saavuttaminen, Suomessa kuin myös kansainvälisesti ajatellen. Harrastan piirtämistä, maalaamista ja kirjallisuutta yleensä.

Check Also

pelastuksen avaimet

VOITTO PERKELEESTÄ Kymmenen Käskyn avulla

Kymmenen Käskyä ovat Raamatun tärkeimmät sanat, sillä ne tulivat Jumalan sormen piirtäminä kahteen kivitauluun. Kymmenen Käskyn voimasta Jordan-virran vedet väistyivät ja Jerikon muurit särkyivät, sillä näihin Käskyihin sisältyy Jumalallinen Voima. Tällainen voima on myös ihmisellä, joka näitä Käskyjä noudattaa siitä syystä, että ne ovat Jumalallisen Järjestyksen Lakeja, eikä vain siksi, että ne ovat yhteiskunnallisia ja moraalisia sääntöjä kaikilla kansoilla. Näillä Käskyillä on luonnollinen eli kirjaimellinen merkitys, henkinen merkitys ja taivaallinen merkitys. Luonnollinen merkitys on ihmistä varten maan päällä, henkinen ja taivaallinen merkitys ovat enkeleitä varten taivaassa, mutta ihminenkin voi ne ymmärtää.