Home / Yhteiskunta / Suomessa piittaamattomuus oikeusvaltion periaatteisiin on taantunut sortovuosien tasolle

Suomessa piittaamattomuus oikeusvaltion periaatteisiin on taantunut sortovuosien tasolle

Oikeushistorian professori Jukka Kekkosen mukaan oikeuskansleri Jaakko Jonkan esittämät epäkohdat lainvalmisteluissa avaavat keskustelun tärkeille yhteiskunnallisille aiheille. Suomi ei enää kunnioita perustuslakia, joka on taantunut sortovuosien tasolle.

Oikeushistorian professori Jukka Kekkosen mukaan oikeuskansleri Jaakko Jonkan esittämät epäkohdat lainvalmisteluissa avaavat keskustelun tärkeille yhteiskunnallisille aiheille. Suomi ei enää kunnioita perustuslakia, joka on taantunut sortovuosien tasolle.1

Piittaamattomuus oikeusvaltion periaatteisiin on lisääntynyt viime vuosina, arvioi Helsingin yliopiston oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen.1

Hänen mukaansa nykyinen suhtautuminen oikeusvaltion merkittävimpiin periaatteisiin ja niistä lipsuminen muistuttaa sortovuosien poliittista ajattelutapaa.
Asia ponnahti pinnalle oikeuskansleri Jaakko Jonkan HS:lle antaman haastattelun siivittämänä. Haastattelussa Jonkka painotti sitä, kuinka jopa ylimmän laillisuusvalvojan eli oikeuskanslerin näkemykset jäävät ilman mitään huomiota lainvalmistelussa.2

Sortovuosina perustuslaista pidettiin kiinni lähinnä vain silloin, kun se tuki jotakin poliittista tarkoitusta. Valitettavasti nykyisin on palattu samaan ajattelutapaan: perustuslaki on vain väline johonkin poliittisen päämäärään ja tarvittaessa se voidaan sivuuttaa, Kekkonen sanoo.

Perustuslaillisuuden ja suomalaisen oikeusvaltion luojana pidetään yleensä itsenäisyyden ajan ensimmäistä tasavallan presidenttiä Kaarlo Juho Ståhlbergia.3

Nykyisin murretaan ihailemaani presidentti Ståhlbergin luomaa linjaa, jossa maata rakennettiin laeilla ja lakisidonnaisuudella, toteaa Kekkonen.

Kekkonen sanookin Jonkan tehneen merkittävän palveluksen suomalaiselle yhteiskunnalliselle keskustelulle tuomalla esille lainvalmistelussa havaitsemiaan tärkeitä perustuslaillisia ongelmia ja esimerkkejä oikeudellisten näkemystensä sivuuttamisesta.

Kekkonen tähdentää, välinpitämättömyys oikeusvaltioperiaatetta kohtaan on alkanut useiden hallitusten jaksoissa, mutta pääministeri Juha Sipilän (kesk) johtaman hallituksen työskentelyssä ongelmat ovat kuitenkin kärjistyneet.4

Miksi valtiosäännön pyhyyttä ei kunnioiteta?

Nykyinen hallitus on lähettänyt eduskuntaan poikkeuksellisen suuren määrän lakiesityksiä, joissa on ollut jopa valtaviakin perustuslaillisia epäkohtia.

Pääministeri Sipilän aikana on lähdetty kiihdytyskaistalle oikeusvaltiolle vieraille röyhkeiden toimintatapojen omaksumisessa. Valtiosäännön pyhyyttä ei enää kunnioiteta niin kuin sitä on perinteisesti Suomessa kunnioitettu Ståhlbergin ajoista lähtien, toteaa Kekkonen.

Oikeuskansleri on joutunut pyytämään jopa virkamiehiä valtioneuvoston yleisistuntoon perustelemaan näkemyksiään epäilyttäviin lakiesityksiin. Siten oikeuskanslerin tarkoituksena on ollut taata, että hallitus on tietoisesti päättänyt viedä esityksensä eduskuntaan jo ennakkoon ilmenneistä perustuslaillisista ongelmista huolimatta.

Valtiosäännön pyhyyttä loukataan ja häpäistään siksi, että Suomen poliittinen johto on jo toistuvien hallituksien aikana luopunut sellaisista käsitteistä kuin esimerkiksi itsenäisyys, vapaus, riippumattomuus, perustuslain kunnioittaminen jne.. Poliittinen eliitti on luovuttanut Suomen kansallisvarallisuuden5 ja suomalaisten työntulokset kasvottomien monikansallisten rahaimperialistien hyödyksi ja syyllistää kansaa talouskriisin aiheuttajaksi. Suomen alijäämästä ja taloudellisesta taantumasta syyllistetään palkansaajia, yrittäjiä, lapsiperheitä ja työttömiä. Todellisuudessa maan poliittinen valtakoneisto on itse aiheuttanut nämä ongelmat alistumalla globaalien pääomaimperialistien asiamieheksi Suomessa. Maan valtaeliitillä on nykyisin menossa todellisen Suomen kansallisvarallisuuden ulosmyynti ja suomalaisen hyvinvoinnin tuhoamiskampanja:5 Suomen luonnonvaroja yhtiöitetään6 ja taloudelle keskeisiä yhtiöitä myydään ulkomaille. Suomi on ajautunut kansainvälisten laillistettujen pankkirosvojen nyljettäväksi; pääoma ja korkomenot ovat päätähuimaavat.7

Suomen päättäjät ujuttivat maamme EU:n jäseneksi laittomin menetelmin, samoin isäntämaasopimuksen hyväksyminen oli laitonta, kuten myös suostumus Yhdysvaltojen sotavoimien Suomen miehittämiselle.

 

Muutamia esimerkkejä perustuslain rikkomisesta

Kohdassa (yllä) valtiosäännön pyhyyttä loukataan ja häpäistään, jo lueteltiin esimerkkejä perustuslain törkeistä rikkomuksista, joihin Suomen poliittinen johto on viimeisen kahden vuosikymmen aikana syyllistynyt.

Perustuslain väärinkäytöksistä räikeänä esimerkkinä mainittakoon yritys antaa syytesuoja veronkiertäjille.8 Hallitus esitti syytesuojaa verovelvollisille, jotka ovat kiertäneet Suomeen maksettavia veroja muiden muassa siirtämällä varojaan veroparatiisimaihin.

Peruslakivaliokunnan kuulemat oikeustieteilijät torjuivat esityksen yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisena: syytesuojaan olisivat olleet oikeutettuja määräajaksi vain suppea verovelvollisten joukko. Hallituksen peruttua esityksen estyi valiokunta antamasta lausuntoaan.

Hallitus sääti sakkorangaistuksia8 ankarammiksi saadakseen valtiolle lisää tuloja. Perustuslakivaliokunta piti esitystä perustuslain vastaisena. Rangaistuksia ei voida säätää kovemmiksi perustuslain mukaan vain valtion tulojen lisäämisen perusteella.

Lisäksi vielä tämäkin: Myös entinen laillisuus­valvoja Jacob Söderman arvostelee hallituksen lainvalmistelua –”Talouden intressit ovat menneet perusoikeuksien edelle” 19.12.2016 12:18.

 

Venäjän keisarillinen Suomi oli itsenäisempi, kuin nykyinen EU-Suomi

Se että nykyisin olemme taantuneet sortokausien (kaksi kautta) tasolle perustuslain noudattamisessa, ei ole ainut vitsaus modernissa Suomessa.

Yleisradiolla9 vuonna 2015 esitelmöinyt historian professori Markku Kuisma alleviivasi suomalaisten elävän tiedostamattaan maassaan poliittisen diktatuurin alaisuudessa.

Kuisma vertasi Euroopan unioniin kuuluvan Suomen tilannetta sadan vuoden takaisiin sortovuosiin.

Keisarillisella Suomella oli oma raha, oma keskuspankki ja omat tullirajat, joita ei enää ole.

Kuisman mukaan 1800-luvun keisarinaikaa on maalailtu turhan synkeäksi, jolloin Suomi oli osa Venäjää. Suomen vapausasteet olivat silloin suunnilleen samaa luokkaa poliittisesti kuin nyt osana EU:ta. Toisaalta Venäjän vallan aikana meillä oli oma raha, oma keskuspankki ja omat tullirajat, jotka puuttuvat nykyisin kokonaan!

Ne asiat, jotka koettiin sortona sortokauden aikana, olivat täysin samoja kuin politiikan reunaehdot, jotka nyt hyväksymme automaattisesti. Silloin sortokautena Suomessa vastustettiin niin sanottua yleisvaltakunnallista lainsäädäntöä, joka on täysin rinnastettavissa nykytilanteeseen Euroopan Unionin määrätessä 80 prosenttia Suomen lainsäädännöstä.

On syytä todeta, kuten aikaisemminkin, että:

Silloin sortokautena ihmisten oikeudenmukaisuuden tunto täytyi olla korkeammalla, sillä alistaminen koettiin sorroksi, nyt se on ”arkipäivää” ja ”luonnollista”. Sortokauden aikana suomalaiset tarttuivat toimeen vihollista vastaan, ja Eugen Schaumanin, Aktiivisen Vastustuspuolueen ja Verikoirien teot muistetaan edelleen. 2010-luvulla eliitti saa sen sijaan olla täysin rauhassa ja erimielisydet kärjistyvät lähinnä työnantajien ja palkansaajien välillä.

Nykyisin ei siis ole enää sankareita eikä sisäistä jaloutta: poliittinen mafia saa mellastaa rauhassa.

1900-luvulla Suomen hallitsija, Venäjän keisarikunta ei myös yrittänyt väkisin hukuttaa suomalaisia miljoonien poliittisen Lähi-idän maista tulleiden siirtolaistulvaan.10; 11 Tosin tuolloin ei ensinkään ollut poliitikkoja, jotka olisivat vaatineet ”vapaaehtoisesti” Suomen osalle järjetöntä liberalismia ja suvaitsevaisuuspolitiikkaa, kuten Sipilän hallitus nyt tekee.12

Suomen oikeudellinen ja poliittinen järjestelmä on laitettava täysin uusiksi; maan on erottava EU:sta, eurosta, isäntämaasopimuksesta ja synnytettävä talousdemokraattinen reformi.

Markku Juutinen

 

Lähteet

1. (19.12.2016). Suomi on taantunut perustuslain kunnioittamisessa lähes sortovuosien tasolle, arvostelee   oikeushistorian professori. Saatavilla: http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005012870.html

 1. HS. (18.12.2016). Hallituksen painostus jyräsi oikeuskanslerin pyrkimykset korjata ongelmallisia lakiesityksiä – oikeustieteen professorit tyrmistyivät. Saatavilla: http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005011266.html
 2. http://www.hs.fi/haku/?search-term=kaarlo+juho+stahlbergia
 3. http://www.hs.fi/haku/?search-term=juha+sipilan
 4. HS. (15.6.2015). Oikeustieteilijät: Hallitus sivuuttaa menoleikkauksissa ihmisoikeudet. Saatavilla: http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002831965.html
 5. Adressi (30.3.2016). Saatavilla: http://pysaytetaanmetsahallituslaki.fi/
 6. Veronmaksaja;. Valtionvelka: Saatavilla: https://www.veronmaksajat.fi/luvut/Tilastot/Julkinen-talous/Valtion-velka/
 7. HS. (18.12.2016). http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005011642.html
 8. Yleisradio: http://areena.yle.fi/1-2922052
 9. Andras Gergely (30.10.2015). Orban Accuses Soros of Stoking Refugee Wave to Weaken Europe: https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-30/orban-accuses-soros-of-stoking-refugee-wave-to-weaken-europe; Taibbi, Matt (5.4.2010). RS. The Great American Bubble Machine. Saatavilla: http://www.rollingstone.com/politics/news/the-great-american-bubble-machine-20100405; Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.. Antti Honkamaa: Suomen suurin ystävä. Ilta-Sanomat, 26.2.2013. Sanoma News; http://www.porssitieto.fi/osake/jvk/kantanen.pdf ; http://www.hypo.fi/tietoa-hyposta/historia/; Jewish Encyclopedia (1906). http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12909-rothschild
 10. Dailynews hungary: https://dailynewshungary.com/civil-orgs-funded-by-soros-hinder-authorities-work-with-migrants-says-kdnp-lawmaker/
 11. Anni Lassila; Heidi Lämsä (11.9.2015). HS: http://www.hs.fi/politiikka/art-2000002851587.html?ref=hs-prio-A1

About Markku Juutinen

Olen koulutukseltani insinööri ja tradenomi ylempi. Toimin sivutoimisena kirjailijana ja artikkeleiden kirjoittajana, jonka motiiveina on kehittyneen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan saavuttaminen, Suomessa kuin myös kansainvälisesti ajatellen. Harrastan piirtämistä, maalaamista ja kirjallisuutta yleensä.

Check Also

ehdokkaat

Venäjälle vihamieliset presidenttiehdokkaat esittäytyvät

Valtamediat ovat aloittaneet aggressiivisen ilmapiirin jatkumisen nostamalla toinen, toistaan syvempään sotapsykoosiin vajonneita presidenttiehdokkaita parrasvaloihin. Näillä …

One comment

 1. Pelkkää asiaa.