Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600
Perustuslaki poliittisen mafian esteenä – Vainovalkea
Home / Kotimaa / Perustuslaki poliittisen mafian esteenä

Perustuslaki poliittisen mafian esteenä

Entisen pääministerin Esko Ahon mukaan eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsittelyä hallitsee mennyt maailma ja siten perustusvaliokunta on muodostunut riipaksi muiden muassa sote-päätöksenteossa. Tässä artikkelissa pyrimme analysoimaan sote-uudistusta suhteessa perustusvaliokunnan rooliin, joka johdattaa tarkastelemaan nykyisen poliittisen mafian suhtautumistapaa suhteessa Suomen perustuslakiin.

Entisen pääministerin Esko Ahon mukaan eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsittelyä hallitsee mennyt maailma ja siten perustusvaliokunta on muodostunut riipaksi muiden muassa sote-päätöksenteossa. Tässä artikkelissa pyrimme analysoimaan sote-uudistusta suhteessa perustusvaliokunnan rooliin, joka johdattaa tarkastelemaan nykyisen poliittisen mafian suhtautumistapaa suhteessa Suomen perustuslakiin.

 

Sote lyhyesti

Vaikka tässä kirjoituksessa ei kiinnitä perusteellista huomiota itse sote-asiaan, on syytä kiteyttää sote-uudistuksen tärkeimmät kohdat: Poliittinen mafia ja sitä tukeva valtavirtamedia ylistävät riemurinnoin toteutettavaa sote- ja maakuntauudistusta ja sen valinnanvapausjärjestelmää. Lisäksi modernisointi on tehty väärässä marssijärjestyksessä. Uudistus tulisi jättämään osan potilaista ilman hoitoa ja laiminlöisi sairaaloiden osaamiskulttuurin.1 Katastrofaalista on, että uudistus jättää perinteisen sairaan- ja terveydenhoidon kasvottomien globaalien markkinavoimien armoille. Voittoja tultaisiin maksimoimaan laadun kustannuksella.

Sote- ja maakuntauudistus on Suomen julkisen hallinnon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon eli sote-palveluiden reformiin suuntautunut hanke. Se siirtää julkisten sote-palveluiden vastuun kunnilta 18. perustettavalle maakunnalle..2 Erikseen valmisteltava valinnanvapauslaki ohjaisi asiakkaan vapaasti valitsemaan lain piiriin sisältyvistä palveluista maakunnan yhtiön, yksityisen yhtiön tai järjestön tarjoamien palveluiden väliltä.3

Maakuntia on esitetty perustettavaksi 1. heinäkuuta 2017. Sote-palvelut siirtyisivät maakunnille 1. tammikuuta 2019.

 

Esko Aho ynnä muu poliittinen mafia haluaa mitätöidä Suomen perustuslain!

Esko Aho ei ole ainut Suomen syöjä, joka haluaa heittää Suomen perustuslain romukoppaan salliakseen maan omavaraisuuden siirtymisen ulkomaiseen omistukseen. Suomi ei enää kunnioita perustuslakia, jonka noudattaminen on taantunut sortovuosien tasolle.4

Piittaamattomuus oikeusvaltion periaatteista on lisääntynyt viime vuosina, arvioi Helsingin yliopiston oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen.4

Kekkonen alleviivaa, että välinpitämättömyys oikeusvaltioperiaatetta kohtaan on alkanut useiden hallitusten jaksoissa, mutta pääministeri Juha Sipilän (kesk) johtaman hallituksen työskentelyssä ongelmat ovat kuitenkin huipentuneet.4

Perustuslakia loukataan ja häpäistään siksi, että Suomen poliittinen johto on jo toistuvien hallituksien aikana luopunut sellaisista käsitteistä kuin esimerkiksi itsenäisyys, vapaus, riippumattomuus, perustuslain kunnioittaminen jne.. Poliittinen eliitti on luovuttanut Suomen kansallisvarallisuuden5 ja suomalaisten työntulokset kasvottomien monikansallisten rahaimperialistiena hyödyksi ja tämän hyödyntämisen esteenä on juuri perustuslaki, jonka tästä syystä eliitti tahtoo mitätöidä.

__________________

a) Käsite monikansallisista rahaimperialisteista on laaja. Tässä sillä tarkoitetaan kansainvälisiä rahoituslaitoksia, kuten liike- ja investointipankit sekä muut rahoitusinstituutiot. Tähän sisältyvät myös globaalit korporaatiot, joiden omistus voi jakaantua satojen yhtiöiden kesken. Yleensä nämä megayhtiöt ovat toinen, toistensa omistuksessa. Näiden talousjättien toiminnan turvaavat kansainväliset sopimukset, kuten esimerkiksi vapaakauppasopimukset, joiden kautta poistetaan yksityisten valtioiden säätelyä ja valtion oikeusturvaa.

 

Sote-uudistus on ristiriidassa perustuslakiin nähden

Miten ihmeessä voi säätää perustuslain pohjalta terveydenhuollon tulevaisuutta? Se on täysin mahdotonta! Siinä on niin paljon tekijöitä, joita ei voi ennustaa, kitisee, Aho

Mutta ajatus siitä, että voidaan kehittää malli, joka ratkaisee kaikki tekijät etukäteen – kuten monet tuntuvat uskovan – se on täysin mahdotonta. Ei kukaan voi tietää, mitä terveydenhuollon uudistuksesta tulee, Aho sanoo ja toteaa, ettei perustuslaki pysy tulevaisuudessa terveydenhuollon kehittymisen vauhdissa.

Onko Esko Ahon unohtanut sen, että juuri perustuslaki pyrkii turvaamaan kestävän kehityksen kestävälle terveydenhuollon suunnitelmalle tulevaisuudessa? Perustuslain 2 luku ilmoittaa:

Tärkeimpinä perusoikeuksina nousevat esille ihmisten yhdenvertaisuus lain edessä, oikeus elämään ja ihmisarvoon, rikosoikeudellinen laillisuusperiaate sekä uskonnon– ja omantunnonvapaus. Nämä oikeudet muodostavat niin sanotun perusoikeuksien ytimen, jota ei voida rajoittaa edes poikkeusoloissa.5

Julkinen terveydenhoito osaltaan toteuttaa yhdenvertaiseen oikeuteen pohjautuvaa elämää ja ihmisarvoa. Terveyden- ja sairaanhoidossa ei ole kysymyksenä se, kuinka ulkomaisten sijoittajien osakkuudet maksimoivat voittonsa, vaan laadukkaan ja turvallisen terveydenhuollon tuottaminen suomalaisille yhteiskunnalliseen asemaan ja varakkuuteen katsomatta.

Lisäksi:

Mutta ajatus siitä, että voidaan kehittää malli, joka ratkaisee kaikki tekijät etukäteen – kuten monet tuntuvat uskovan – se on täysin mahdotonta. Ei kukaan voi tietää, mitä terveydenhuollon uudistuksesta tulee, Aho sanoo ja toteaa, ettei perustuslaki pysy tulevaisuudessa terveydenhuollon kehittymisen vauhdissa.

Jos kukaan ei voi tietää, mitä terveydenhuollon uudistuksesta tuleman pitää, ei siihen pidä silloin ryhtyä: vai kuinka Esko Aho!

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie arvioi viime kesäkuussa sote-esityksen sisältävän edelleen monta ongelmallista kohtaa suhteessa perustuslakiin.

Tuolloin Lapintie totesi asiantuntijoiden kuulemisen olleen yhä kesken painottaen itse perustuslain pykälää 19, jonka mukaan julkisen vallan on turvattava kaikille tasavertaisesti terveys- ja sosiaalipalvelut. Kohteleeko sote-uudistus ja esimerkiksi yhtiöittäminen kaikkia tasavertaisesti? Lapintie kysyi.6

Monopolisointi

Huomion arvoista on vielä sekin, että julkinen terveydenhuolto tuotetaan julkisina palveluina, jotka maksetaan kokonaan tai pääosin verovaroista. Tämä muodostaa oleellisen osan yleistä kansanterveyttä ja sisältyy hyvinvointivaltion luonteeseen. Tulee muistaa, että kaikkien hoitaminen varallisuudesta riippumatta ehkäisee vaarallisten epidemioiden leviämisen.

Sote-uudistus tarkoittaa julkisen monopolin kaappausta. Valtaosa kunnan verorahoista virtaa sairaanhoidon kautta. Yhtiöittämisellä kuntalaisten valta siirtyisi yhtiöiden johdolle. Valinnan vapaus-termillä pyritään vain hämärtämään monopolisointi suunnitelmat. Kaikista synkin tulevaisuus odottaa heikkoja ja sairaita kuntalaisia. Tätähän keskusta ja kokoomus ovat eniten odottaneet.

Viitaten edelliseen, hallitus on nyt riistämässä kunnilta oikeuden sote-palveluihin.

Esko Aho ja Suomen muut korruptoituneet poliitikot ovat itse riippana Suomen valtion kehitykselle itsenäiseksi ja taloudellisesti riippumattomaksi hyvinvointivaltioksi. Näistä riipoista pitäisi vapautua.

Jos maata rakennetaan laeilla ja lakisidonnaisuudella, sisältyy myös perustuslain noudattaminen tähän kehitykseen, jota tietysti globaali kovanlinjan uusliberalismi vastustaa.

 

Lopuksi

Aho kuuluu vielä niiden tuomitsemattomien kriminaalien joukkoon, jotka olivat viemässä Suomea laittomasti Euroopan unionin jäsenyyteen. Suomen asema EU:n nykyisenä maakuntana on ajautunut entistä syvempään laittomuuden tilaan. Suomi on täysin korruptoituneen poliittisen mafian hallinnassa ja maakunnassa tehdään toinen toistaan kriminaalimpia päätöksiä ja uudistuksia, jotka syövyttävät Suomen ja suomalaisten hyvinvointia, vapautta ja itsetuntoa entisestään. Vain moraaliton ja kenties äveriäs eliitti hyötyy päätöksistä.

Esko Ahon vielä rankaisemattomien rikosten sarjaan sisältyvät myös vuosina 1990–1993 järjestettyyn lamaan liittyvät seuraukset, jolla Suomen talous, kulttuuri ja poliittinen ilmapiiri täysin turmeltiin. Esko Ahon hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan toimesta pankit päätettiin pelastaa salaiseksi julistetulla SSP-sopimuksella. Täten pankeille annettiin valtuudet poistaa markkinoilta tiettyjen alojen yrityksiä ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkituen piikkiin. Tämä koitui kymmenien tuhansien suomalaisten yrittäjien kohtaloksi, josta ovat tietysti kärsineet palkansaajat ja heidän perheensä. Tätä kutsutaan myös Koiviston konklaavin saavutukseksi.7

Suomen taloudellista hyvinvointia ja itsenäisyyttä rapauttavia uudistuksia on toteutettu: esimerkiksi kilpailukykysopimus, kriminaalin sekä absurdin pakolaisinvaasion salliminen, mahdolliset lukukausimaksut opiskelijoille, kansallisvarallisuuden yhtiöittäminen jne.. Sote-uudistus yms. yhtiöittämiset johtavat säästöjen sijaan menojen kasvuun. Arviolta yli kymmenen prosenttia valtion juoksevista menoista katetaan nykyään ottamalla lisävelkaa. Isänmaan petturina ja suomalaisten vihollisena toimiva poliittinen mafia toimii ylikansallisen kasvottoman talous- ja pankkiirieliitin lakeijana Suomessa. Herää kysymys siitä, miksi tämä poliittinen mafia on vielä olemassa? Löytyykö suomalaisilta moraalia ja lujuutta, kun kipeitä ratkaisuja ryhdytään toteuttamaan? Jos haluamme pelastua kansakuntana, niin nämä ratkaisut ovat edessä ja pakollisia. Tuleva vallankumous on väistämätön, ja nykyisellä menolla sen puhkeamista ei voida välttää.

Markku Juutinen

 

Lähteet

  1. Lääkärilehti (10.1.2017). Sote-uudistus ei toteuta säästöjä eikä parempaa hoitoa. Saatavilla: http://www.laakarilehti.fi/ajassa/nakokulmat/sote-uudistus-ei-toteuta-saastoja-eika-parempaa-hoitoa/; Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? Stockholm: Riksrevisionen, 2014. (RIR 2014:22)
  2. Mikä on sote-uudistus? – Alueuudistus fi. Viitattu 20.3.2017; Mikä on maakuntauudistus? – Alueuudistus fi. Viitattu 20.3.2017.
  3. Sote- ja maakuntauudistus. Saatavilla: http://alueuudistus.fi/soteuudistus/asiakkaan-valinnanvapaus
  4. (19.12.2016). Suomi on taantunut perustuslain kunnioittamisessa lähes sortovuosien tasolle, arvostelee   oikeushistorian professori. Saatavilla: http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005012870.html; http://www.hs.fi/haku/?search-term=juha+sipilan
  5. Valmiuslaki (1080/1991). 6–7 §. Viitattu 9.5.2008
  6. Perustuslaki ja sote ovat yhä vastakkain – Vääntö vuosisadan hallintouudistuksesta jatkuu taas tiistaina. Saatavilla: https://yle.fi/uutiset/3-9663521
  7. Pankkikriisi (24.11.2008). http://pankkikriisi.blogspot.se/2008/11/koiviston-konklaavi-salatut-sopimukset.html; http://valtuustoaloite.blogspot.se/
  8. http://www.eurooppatiedotus.fi/doc/fi/julkaisut/EU-kronologiaSU.pdf 36; Hentilä 2008, s. 163–164.

About Markku Juutinen

Olen koulutukseltani insinööri ja tradenomi ylempi. Toimin sivutoimisena kirjailijana ja artikkeleiden kirjoittajana, jonka motiiveina on kehittyneen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan saavuttaminen, Suomessa kuin myös kansainvälisesti ajatellen. Harrastan piirtämistä, maalaamista ja kirjallisuutta yleensä.

Check Also

pelastuksen avaimet

VOITTO PERKELEESTÄ Kymmenen Käskyn avulla

Kymmenen Käskyä ovat Raamatun tärkeimmät sanat, sillä ne tulivat Jumalan sormen piirtäminä kahteen kivitauluun. Kymmenen Käskyn voimasta Jordan-virran vedet väistyivät ja Jerikon muurit särkyivät, sillä näihin Käskyihin sisältyy Jumalallinen Voima. Tällainen voima on myös ihmisellä, joka näitä Käskyjä noudattaa siitä syystä, että ne ovat Jumalallisen Järjestyksen Lakeja, eikä vain siksi, että ne ovat yhteiskunnallisia ja moraalisia sääntöjä kaikilla kansoilla. Näillä Käskyillä on luonnollinen eli kirjaimellinen merkitys, henkinen merkitys ja taivaallinen merkitys. Luonnollinen merkitys on ihmistä varten maan päällä, henkinen ja taivaallinen merkitys ovat enkeleitä varten taivaassa, mutta ihminenkin voi ne ymmärtää.