Home / Yhteiskunta / Washingtonin ja Naton trollitehtaat
Tässä artikkelissa analysoimme läntisen liittouman tai Naton suhdetta Venäjään. Läntinen valtamedia puhuu Venäjän trollitehtaista, unohtaen täysin länsimaiset Naton trollitehtaan, jota myös Suomen valtamedia kirkkaimmin edustaa. Kirjoitus jakaantuu Teesiin, Antiteesiin ja Synteesiin.

Washingtonin ja Naton trollitehtaat

Tässä artikkelissa analysoimme läntisen liittouman tai Naton suhdetta Venäjään. Läntinen valtamedia puhuu Venäjän trollitehtaista, unohtaen täysin länsimaiset Naton trollitehtaan, jota myös Suomen valtamedia kirkkaimmin edustaa. Kirjoitus jakaantuu Teesiin, Antiteesiin ja Synteesiin. Teesissä aihe esitellään ikään kuin Yhdysvaltojen näkökulmasta katsottuna. Antiteesissä analysoimme ja kritisoimme Teesiä, ja vihdoin Synteesissä suoritamme Teesin ja Antiteesin summauksen.

 

Teesi

Nykyisin Naton suhde Venäjään on huonompi kuin koskaan ennen kylmän sodan päättymisen jälkeen. Näin totesi Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg CNN:n haastattelussa. 1

Kylmän sodan päättymisen jälkeen toivottiin, että pyrkimys läheiseen yhteistyöhön Venäjän kanssa saavutettaisiin. Mutta sitten tuli ongelmia, etenkin Krimin laittoman liittämisen jälkeen vuonna 2014 ja Venäjän Itä-Ukrainan alueella aiheuttaman taukoamattoman epävakauden saattelemana Naton suhde Venäjän kanssa on laskenut lähes pakkaslukemiin. 1

Yhdysvaltalainen arvio2

Rand Corporation -ajatushautomon tutkija Christopher S. Chivvisin mukaan Yhdysvallat on terästänyt huomiotaan Itämeren alueeseen lännen ja Venäjän suhteiden heikentymisen seurauksena.

Chivvis painottaa, että länsimaat ovat huolissaan Virosta, Latviasta ja Liettuasta, jotka ovat haavoittuvia Venäjän aggressiolle.

– Kun Naton ja Venäjän suhteet heikkenevät edelleen, Ruotsin ja Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys nousee todennäköisesti uudelleen pinnalle.

Chivvisin näkee lukuisia eri syitä sille, miksi molemmat maat saattavat lopulta liittyä Natoon, joskin nykyisessä tilanteessa paras tapa edetä on jatkaa lähentymistä sotilasliittoon.

– Liittämällä mahdollinen Nato-jäsenyys Venäjän aggressiiviseen käyttäytymiseen voi tuoda Natolle vaikutusvaltaa Moskovaan nähden, jos Venäjälle tehdään selväksi, että aggressiivinen käytös ajaa maat sotilasliittoon, toteaa Chivvisin.

Amerikkalainen asiantuntija selventääkin, että Nato-jäsenyys ei kuitenkaan ole vuorokauden asia. Ruotsin, kuten Suomen tulisi käydä pitkä prosessi, minkä kuluessa kynnys Venäjän hyökkäykselle kasvaisi. Suotavaa olisi, jos maiden puolustuksen kyvykkyys kasvaisi niin suureksi, että ne pystyisivät puolustautumaan hyvin tällaista hyökkäystä vastaan.

Yllä mainitusta seuraa, että:

Venäjän Krimin valtaaminen, Venäjän Itä-Ukrainan alueella aiheuttama jatkuva epävakaus ja Venäjän tuomat jännitteet Itämerellä ovat aiheuttaneet huolta Yhdysvalloille ja tietyille Nato maille yleensä.

Mikäli Venäjän ja lännen välille räjähtäisi konflikti, Suomen asema itäisen naapurin kyljessä olisi onneton. Täten Suomen geopoliittinen sijoittuminen Naton tukikohdaksi, kuten myös Ruotsin puolustuksellinen asema turvattaisiin maiden Nato – jäsenyydellä. Näin toimimalla Suomen poliittisen koneiston sekä läntisen liittouman mukaan Naton puolustuksellinen asema vahvistuisi ja Venäjän kynnys hyökätä kaventuisi.

Näitä yllä mainittuja kahta kohtaa pidetään osaltaan perusteluina liittymiselle Natoon.

 

Antiteesi

Yllä esitetyt perustelut Teesissä Naton tarpeellisuudesta ja pelastavasta voimasta eivät pidä paikkaansa.

Ensinnäkin Stoltenbergin mukaan Krimin laiton liittäminen Venäjään vuonna 2014 ja Venäjän Itä-Ukrainan alueella synnyttämä herkeämätön epävakaus, eivät ole totta. Krimin liittäminen Venäjään vuonna 2014 ei ollut laitonta, vaan se oli kansanäänestyksen tulos, jossa Venäjämieliset voittivat.3

Jo entinen ulkoministeri Paavo Väyrynen totesi MTV:n huomenta Suomi ohjelmassa, että Kiovassa tehtiin Yhdysvaltain tuella vallankaappaus, jonka seurauksena laillisesti valittu johto joutui poistumaan maasta. Uusi hallitus kielsi venäjän kielen käytön ja lähti hakemaan Nato-jäsenyyttä. Amerikkalaiset tiesivät, että pyrkimys Ukrainan viemiseksi Natoon, pakottaisi tilanne Venäjän ottamaan Krimin haltuunsa. 4

Luonnollisesti Ukrainan venäjänkielinen väestön liittymisen innostus Venäjään lisääntyi, kun sionistien eli Yhdysvaltojen tukeman juutalaisen ammattirikollinen Petro Porošenkon 5 uusi hallitus kielsi venäjän kielen käytön maassa.

Ukrainan kriisissä synnytettiin geopoliittinen vastakkainasettelu länsimaiden ja Venäjän välille, samalla Natoa pyrittiin laajentamaan ja EU:n itäisen kumppanuuden ohjelmaa vahvistettiin.

Yhdysvaltojen tuki on aina ”juutalaisen” eli sionistisen eliitin vaikutuksen seurausta. Nimeltä mainittu eturyhmä on kyennyt käyttämään pienenä etnisenä eliittinä laajaa yhteiskunnallista vaikutusvaltaansa nepotismin tai etnisen ryhmän välityksellä. Kysymys ei ole todellisesta älykkyydestä. Näitä yhteiskunnallisia vaikutteitaan nimetty eliitti on soveltanut lujittaessaan poliittista asemaansa entisestään, vaimentaakseen kriitikot ja lobatakseen vieraan valtion eli Israelin intressien puolesta.6 Lisäksi ”juutalaisen” eliitin vaikutus esimerkiksi mediamoguleina ja kansainvälisissä rahoituslaitoksissa on kiistaton.

Joskaan kaikki korkeissa viroissa työskentelevät juutalaiset eivät toki myötäile julkisesti suurten sionistijärjestöjen (kuten Presidents of the Major American [sic] Jewish Organizationsin) äärimmäisiä poliittisia kantoja. Hyvin harvoin vaikutusvaltaisessa asemassa työskentelevä juutalainen kuitenkaan vastustaa avoimesti suurten juutalaisjärjestöjen äärisionismia. 6

Toisinajattelijat leimataan usein itseään vihaaviksi juutalaisiksi, jotka savustetaan tehokkaasti yhteisöstä, mikä vaikeuttaa huomattavasti heidän urakehitystään. 6

Sionistinen länsi aiheutti itse Ukrainan kriisin, ja sen laajentumisen ukrainan sisällissodaksi. Koska Venäjällä vaikuttaa myös sionistinen eli ”juutalainen” oligarkia7 , on pääteltävissä, että vastaava sionistinen oligarkia heitti bensaa osaltaan Ukrainan kriisin liekkeihin. Itse Venäjällä tässä ei ole osuutta.

Venäjä ei ole uhka

Suomen poliittinen mafia uskoo sokeasti Yhdysvaltojen esittämää vääristelevää propagandaa eli puolustusdoktriinia, jonka mukaan Venäjästä on luotu uhkatekijä ympäristölleen kuten esimerkiksi länsimaille.

Koska suomalaiset poliittiset lakeijat, kuten muiden muassa Jyrki Katainen, saavat ja ovat saaneet palkkiovirkoja, hännystelevät he mielellään globalisteja, kuten myös Yhdysvaltoja. Tämä mielistely sisältää:

Venäjän armottoman mustamaalaamisen,

Suomen miehittäminen perustuslain vastaisesti jenkkiarmeijalla,

Isäntämaasopimukseen liittyminen, joka myös on perustuslakia rikkova teko

ja Suomen mahdollinen liittäminen Natoon.

Yllä mainitut neljä tekijää tarkoittavat hengenvaaraa suomalaisille ja katastrofia Suomelle.

Suomen poliittinen koneisto, sotilasjohto, asiantuntijat ja näitä palveleva valta- eli valhemedia synnyttävät kuumeisesti törkeitä valheita Venäjän vaarasta ja Venäjän trollitehtaista.

Esimerkiksi Katainen sanoi Peter Nyman -ohjelmassa, ettei hän puhuisi sodasta tarkoittaessaan oletettuja Venäjän trollitehtaiden toimintaa, vaikka kyseessä on hänen mukaansa sama asia, jonka tarkoituksena olisi muka vaikuttaa itsenäisen maan tilanteeseen.8

Kuitenkin tosiasiassa Suomen valtamedia tuottaa jatkuvasti valeuutisia eli trollitehtailee kuumeisesti. Peter Nyman –ohjelman Kataisen haastattelu ja muut senkaltaiset uutiset ovat Yhdysvaltojen ja Naton tueksi tarkoitettuja valeuutisia. Suomen valtamediasta on tullut jättiläismäinen Yhdysvaltojen ja Naton trollitehdas!

Teesissä todettiin, että Suomen geopoliittinen sijoittuminen Naton tukikohdaksi, kuten myös Ruotsin puolustuksellinen asema turvattaisiin maiden Nato – jäsenyydellä.

Yhdysvaltojen puolustusopin mukaan Venäjä on uhka lännelle. Tämä on erittäin räikeä ja suuri valhe, jonka USA:n, EU-maiden ja myös Venäjän johtajat hiljaisessa mielessään allekirjoittavat. He tietävät, että tällä vääristelevällä propagandalla synnytetään vastakkainasettelua lännen ja Venäjän välille, ennen muuta länsimaisen keskiluokan sekä venäläisen keskiluokan välille. Ihmeellistä kyllä, että lännen valtavirtaisen median toimittajat, kuten esimerkiksi Suomessa, eivät näytä ymmärtävän Venäjän uhkaa bluffiksi, jonka tarkoituksena on ainoastaan toimia globalistien poliittisten intressien välineinä.

Ilmeisesti todellinen älykkyys on sidonnaista vain sieluntilan jalostumiseen, eihän muuten tällainen henkinen umpisokeus olisi selitettävissä.

Kautta historian esitetyt syytökset siitä, että vainooja on tullut aina Venäjältä, ovat sekä historian ymmärtämättömyyttä että pötyä. Nimittäin lähes viimeisten 300 vuoden aikana Venäjä ei ole kertaakaan hyökännyt Suomen kimppuun, paitsi silloin kuin Suomen hallitsija Ruotsi hyökkäsi ensin tai suuren eurooppalaisen sodan osana. Näitä olivat hattujen sota 1740–43, Kustaa III:n Venäjän sota 1788–90, Napoleonin sodat, Suomen valloitus 1808–09 ja toinen maailmansota. Jättimäiset eurooppalaiset sodat ovat viimeisten 200 vuoden aikana syttyneet pintapuolisesti sanoen Saksan ja Ranskan riidan takia.

 

Synteesi

Tiivistettynä Teesin ja Antiteesin tulokset tarkoittaisivat Venäjän uhkakuvan lietsomista, koska se vauhdittaa Suomen liittymistä Natoon. Suomen maakamaralla jyrää parhaillaan vieraanvaltakunnan panssarit. Suomen maan- ja valtiopetokseen syyllistynyt poliittinen mafia, ja sitä tukeva valtavirtainen media hiillostavat kansaa Nato myönteiseksi muiden muassa olematonta Venäjä-uhkaa lietsomalla. Tällainen toiminta liitettynä Suomen Nato-sopimukseen muodostaa todellisen uhkakuvan suomalaisten turvallisuudelle. Joskin tästä riskitekijästä on syyttäminen Suomen kansan vihollisia eli maan poliittista johtoa, sillä he juuri ovat tämän vaaran aiheuttaneet vihamielisellä toiminnallaan itäistä naapuriaan vastaan.

Isäntämaasopimus eli Nato-sopimus ei ole pelkästään yhteisymmärryssopimus. Tämä sopimus tarkoittaa Suomen valtion maa-, vesi- ja ilma-alueen varauksetonta ja sitovaa luovuttamista sotilasliitto Naton jäsenvaltioiden käyttöön mitä tahansa sotilaallisia operaatioita varten. Entinen ulkoministeri Keijo Korhonen on osuvasti todennut, että syyskuun 4. päivän 2014 sopimus on nyky-Suomen historian suuria häpeätahroja ja pitkä naula lisää Suomen itsenäisyyden ruumisarkkuun.

Vaikka jo ainakin 100 vuotta on Venäjän eri hallintoja rasittanut ”juutalaisen” eliitin myrkyllinen vaikutus, ei nykyisestä Venäjästä ole Suomelle vaaraa, vaan päinvastoin itäinen suurvalta on Suomelle taloudellinen mahdollisuus. Nythän Venäjä on kiinnostunut teknisestä ja teknologiaan liittyvästä yhteistyöstä esimerkiksi Kiinan kanssa.

Pelastuksena Suomelle olisi puolueettomuuspolitiikka ja taloudellinen yhteistyö Venäjän kanssa. Luonnollisesti Suomen pitäisi nujertaa maan kriminaalijohto, puhdistaa kuona keskuudestaan ja luopua Nato-sopimuksesta, erota Euroopan unionista, eurosta jne.. Mutta kuinka tämä olisi mahdollista? Yli senaatintorin kulkevat banderolli, jossa kiljutaan translain uudistusta, ei anna nykysuomalaista kovinkaan järkevää kuvaa.

Naton laajentumisella Venäjän nenän alle ja Yhdysvaltojen voimakkaalle läsnäololle Euroopassa lienee yhtenä tarkoituksena suursodan synnyttäminen Aasian tiettyjä valtioita vastaan ja hyökkäys Iraniin.

Tämä näyttää jopa todennäköiseltä, ottaen huomioon sen, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on päättänyt kunnostautua entistä radikaalimmalla sionistisella politiikalla. Trump teki loppuviikosta suuren palveluksen Israelille nimittäessään kansallisen turvallisuuden neuvonantajaksi äärisionisti John Boltonin, joka on ehdottanut Pohjois-Korean ja Iranin pommittamista. 9

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/naton-paasihteeri-valit-venajaan-huonoimmat-sitten-kylman-sodan/6524850#gs.S5xHSAY
 2. http://www.gmfus.org/publications/sweden-finland-and-nato
 3. Krimin äänestystulos varmistui: Liki 97 prosenttia kannatti liittymistä Venäjään YLE Uutiset. 3.2014.
 4. https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/vayryselta-kovia-vaitteita-ukrainan-kriisiin-lansimaiden-toimet-aloittivat-sodan-venajan-oli-pakko-vallata-krim/6734120#gs.stm53GA
 5. https://www.strategic-culture.org/news/2014/05/24/weapons-prostitutes-drugs-things-poroshenko-associated-with.html
 6. http://www.unz.com/jpetras/the-rise-of-the-jewish-policy-elite-meritocracy-myth-and-power/
 7. Toivo Martikainen, Katri Pynnöniemi ja Sinikukka Saari (2016). Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; Suuri maa, pitkä kvartaali (2003) Sitra. Tapani Mäkinen. Saatavilla (alkaen sivulta 25); http://www.sitra.fi/julkaisut/Raportti48.pdf; International. (20.12.2013); Mikhail Khodorkovsky, pardoned by Putin, arrives in Berlin: http://nsnbc.me/2013/12/20/mikhail-khodorkovsky-pardoned-by-putin-arrives-in-berlin/; The Times of Israel (23.11.2015). Russia’s New Tsar: http://blogs.timesofisrael.com/russias-new-tsar/; The World’s Billionaires: http://www.forbes.com/profile/arkady-rotenberg/; Gaaze, Konstantin (2014). ”Poker dlja odnogo”. Newtimes.ru (Novoje Vremja), 1.9.2014: http://www.newtimes.ru/articles/detail/86540; http://katehon.com/directives/revolutionary-terror
 8. https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/jyrki-katainen-pohtii-muistuttavatko-venajan-toimet-sotatoimia-kyseessa-on-sama-asia-pyrkimys-vaikuttaa-itsenaisen-maan-tilanteeseen/6825954#gs.apjffQ
 9. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005614652.html

About Markku Juutinen

Olen koulutukseltani insinööri ja tradenomi ylempi. Toimin sivutoimisena kirjailijana ja artikkeleiden kirjoittajana, jonka motiiveina on kehittyneen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan saavuttaminen, Suomessa kuin myös kansainvälisesti ajatellen. Harrastan piirtämistä, maalaamista ja kirjallisuutta yleensä.

Check Also

KiinaX

Japanin asettamat pakotteet lisäävät Kiinan autokauppaa Venäjälle

Japani otti käyttöön uusien sekä käytettyjen yli 1,9-litraisten autojen vientikiellon Venäjälle. Rajoitukset otettiin käyttöön 9. …

One comment

 1. Suomen poliittinen mafian on antautunut täysin rinnoin nuolemaan globalistien kansainvälisiä pyrkimyksiä, jotka tähtäävät Uuteen Maailmanjärjestykseen. Yhdysvaltojen johtaman läntisen plokkin heikkeneminen ja vastaavasti Itä-Aasian plokkin nousu näköjään huolestuttaa Yhdysvaltoja. Näitä molempia plokkeja tietysti viimekädessä hallitsee tietty harvainvalta, joten erimielisyydet ovat enemmän tai vähemmän näinnäisiä.

  Suomelle olisi hyväksi jäljempänä esitetty ajatus, joka löytyy myös kyseenäolevasta artikkelista:

  ”Pelastuksena Suomelle olisi puolueettomuuspolitiikka ja taloudellinen yhteistyö Venäjän kanssa. Luonnollisesti Suomen pitäisi nujertaa maan kriminaalijohto, puhdistaa kuona keskuudestaan ja luopua Nato-sopimuksesta, erota Euroopan unionista, eurosta jne.. Mutta kuinka tämä olisi mahdollista? Yli senaatintorin kulkevat banderolli, jossa kiljutaan translain uudistusta, ei anna nykysuomalaista kovinkaan järkevää kuvaa.”