Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600
Mihin Venäjän mustamaalaamisella pyritään? – Vainovalkea
Home / Yhteiskunta / Mihin Venäjän mustamaalaamisella pyritään?
Putin ja May

Mihin Venäjän mustamaalaamisella pyritään?

Venäläisen kaksoisagentin Sergei Skripal ja hänen tyttärensä joutuivat myrkytetyksi venäläisperäisellä hermomyrkky -novitshokilla. Tästä seurasi lähes maailmanlaajuinen Venäjän syyttelyiden ja mustamaalaamisen kampanja, vaikka Venäjän syyllisyydestä ei ole mitään todisteita. Motiivit myrkytykseen eivät voi olla pelkästään kaksoisagentin tulenarkaan rooliin liittyviä, vaan kysymyksessä ovat laajemmat kansainväliset pyrkimykset.

 

Kaksoisagentin ja tämän tyttären myrkytystapaus

Hiljattain uutisoitiin kuinka Venäläinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä joutuivat myrkytetyksi venäläisperäisellä hermomyrkky-novitshokilla Britannian maaperällä. Britannia ja muut läntiset maat, Suomi mukaan lukien, syyttävät vimmatusti tapauksesta Venäjää, vaikka mitään todisteita syytöksille ei ole olemassa.

Bildresultat för kaksoisagentin myrkytys kuva
Kaksoisagentti Sergei Skripal.

Britanniassa asuva Sergei Skripal ja hänen luonaan vieraillut Julia-tyttärensä ovat yhä sairaalahoidossa, jonne he joutuivat tapauksen yhteydessä.

Venäjän ja Britannian suhteet ovat hyvin viileät. Nyt ne tulevat suorastaan hyytäviksi. Pääteltävissä on, että myrkytystapaukseen syyllisiä näyttävät olevan ne, jotka hyötyvät poliittisesti Venäjän ja Britannian ja laajemmin Venäjän ja lännen vastakkainasettelusta.

Kansainvälinen ajojahti Venäjää vastaan

Useat EU-maat, muita Euroopan maita sekä Yhdysvallat ja Australia ilmoittivat maanantai-iltana yhtenäisesti, että ne karkottavat venäläisiä diplomaatteja vastatoimena Salisburyn myrkytyksille. Karkotukseen päätyivät: Saksa, Ranska, Italia, Espanja, Puola, Baltian maat, Hollanti, Tsekki, Romania, Unkari sekä Ruotsi ja Tanska.

Britannia ja Yhdysvallat totesivat miltei rinta, rinnan YK:n turvaneuvoston kokouksessa, että Venäjä on vastuussa vaarallisesta, välinpitämättömästä ja törkeästi kansainvälisen lain ja kemiallisten aseiden kieltosopimuksen vastaisesta hermomyrkkyiskusta Britanniassa.

Nämä syytökset ovat halpamielisiä ja perustuvat pelkkiin oletuksiin, sillä mitään todisteita ei Venäjän syyllisyydestä ole havaittavissa. Se, että hermomyrkyn sanotaan olevan venäläisperäistä, ei vielä oikeuta syyllistämään Venäjää. Pääteltävissä on, että Yhdysvaltojen, Britannian ja Israelin tiedustelupalveluita voidaan perustellusti epäillä syyllistyneen tähänkin false flag –iskuun.

 

Suomi on mukana Venäjä-vastaisuudessa

Myös Suomi karkottaa venäläisen diplomaatin. Siten Suomi alistui raukkamaisesti puoltamaan niiden maiden linjaan, mitkä päätyivät karkotukseen, johon päätyivät: Saksa, Ranska, Italia, Espanja, Puola, Baltian maat, Hollanti, Tsekki, Romania, Unkari sekä Ruotsi ja Tanska.

 

Kuka on Venäjä-vihamielisyyden taustalla?

Yhdysvallat on alistunut Israelin ja Israelin-lobbyn painostuksesta alistamaan niitä valtioita, jotka muodostavat vastustuksen vaaralliselle ydinasevaltio-Israelille ja jotka ovat omavaraisia sekä itsenäisiä vapaina juutalaispankkiirien velkaorjuudesta.

Juutalaisen eliitin taloudellisella ja poliittisella vaikutuksella Britanniassa on pitkät historialliset juuret, jotka ulottuvat vahingollisuudessaan Englannin keskuspankin vaiettuun historiaan jo 1600-luvulta alkaen.

Bildresultat för David Cameronin kuva
David Cameron ja Stubb.

Nykyisen Britannian alistumisesta juutalaisen eliitin ja tiettyjen Israel-lobbyjen uhriksi selventää jäljempänä esitetty selitys:

Juutalainen pääministeri David Cameron lausui vain joitakin päiviä ennen Brexit-äänestystä, että Israelin kannalta olisi edullisinta, että Britannia pysyisi Euroopan unionin jäsenenä.

Cameron oli puhumassa juutalaisen Jewish Care –järjestön tapahtumassa. Hän päätyi puheessaan siihen, että juuri Britannia on aina puolustanut Israelia, kun juutalaisvaltio on joutunut muiden EU-maiden arvosteltavaksi sotarikostensa vuoksi. Tämä Britannian Israel-myönteisyys ei ole ihme, sillä Englannin kaksi varakkainta lobbausjärjestöä ovat molemmat juutalaisia: Conservative Friends of Israel ja Labour Friends of Israel.

Lisäksi Englanti kaventaa kansalaisten demokraattista vapautta, jottei juutalaisjärjestöjen ja Israelin tarvitsisi kestää kritiikkiä. Tuleva, ja ehkä jo nyt toteutunut lakiuudistus kieltää esimerkiksi opiskelijajärjestöjä, kuntia ja muita julkisia elimiä boikotoimasta poliittisesti arveluttavia tuotteita. Lakiuudistuksen yhtenä tavoitteena on siis esimerkiksi Israelin suojeleminen sen ihmisoikeusrikosten arvostelulta.

Yllä mainittu esitettiin siksi, että paljastuksella selvennetään sitä mahdollisuutta, jonka mukaa Britanniaan, kuten muihin EU-maihin sekä Yhdysvaltoihin vaikuttava sionistinen eliitti ja Israel vahingollisella läsnäolollaan aiheuttavat myös Venäjään kohdistuvaa likaämpäripolitiikkaa, jota kyseiseen myrkytystapaukseen liittyvät Venäjä-syytökset todistavat.

 

Miksi Venäjää mustamaalataan?

Venäjää mustamaalataan sionistisen lännen toimesta, vaikka Venäjällä vaikuttaa samaa hengenheimolaisuutta edustaa eliitti. Siten kysymyksessä on ainakin osittain vastakkainasettelu.

Ilmeisesti tämä myrkytystapaus kytkeytyy laajempaan ja jo vallalla olevaan Venäjän mustamaalaamisen kampanjaan, jonka tavoitteena on konfliktin lietsominen lännen ja Venäjän välille, mitkä palvelevat Naton laajentumista, mahdollista sotaa Itä-Aasiassa, Lähi-idässä Irania vastaan ja voimistuvana aggressiona Syyrian hallintoa kohtaan. Luonnollisesti tämä skenaario tulisi palvelemaan Israelin intressejä Lähi-idän uusjakona, jossa myös Kurdeilla olisi oikeutus valtioonsa.

Kuitenkaan USA ja Venäjä eivät tule nykyisillä asetelmillaan sotimaan toisiaan vastaan, vaan aggressioon ajautuvat Venäjän lähipiirin maat, kuten esimerkiksi Suomi, onnettomin seurauksin.

Yhtenä tavoitteena Venäjä-vastaisuudessa on se, että Suomen valtamedia, kuten muutkin länsimaiset tiedotusvälineet, jäljittelevät Yhdysvaltojen vääristelevää uutisointia erikoisesti Lähi-idän tilanteesta ja maailmanpolitiikasta. Länsimaisella mediarummutuksella, jota tämäkin Venäjän mustamaalaaminen edustaa, peitetään Israelin ja Yhdysvaltojen globaalin hegemonian taloudelliset tavoitteet Ukrainan, Itä-meren, Venäjän, Lähi-idän ja Aasian, erikoisesti nykyisin Korean niemimaan tapahtumien todellisesta luonteesta.

Suomi ja Suomalaiset ovat nykyisessä tilanteessa hyvin onnettomassa asemassa lännen ja idän puristuksessa. Tämä sisä- ja ulkopoliittinen onnettomuus johtuu Suomen poliittisesta maanpetturi hallinnosta. Täten Suomessa poliittisen mafian ja sitä tukevan valtamedian on ehdoitta USA-johtoisen läntisen liittoutuman sotapropagandan armoilla. Tätähän Suomessa edustavat niinkin kuuluisat nimet kuin esimerkiksi Nato ja informaationsodan lyömättömät ”asiantuntijat” Jessika Aro, ”sotatieteen tohtori” Saara Jantunen ja ynnä muut sellaiset Sofi Oksaset.

Richard K Moore1 esittää kirjoituksissaan esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen perustettua Uutta maailmanjärjestystä, jota voidaan luonnehtia kollektiivisena imperialismina, jossa Pentagon oli laillinen likaisen työn tekijä kolmannessa maailmassa läntisen pääoman hyväksi. Keskuspankkien rooli esiintyy tässä näytelmässä erittäin keskeisenä. Artikkeleissaan Moore ei kuitenkaan ainakaan selvästi yhdistetä mainittuja imperialistisia hegemonia tavoitteita sionistiseen eliittiin, joka viimekädessä on niiden takana2. Myös Venäjä on tämän eliitin hallinnassa, kuten länsikin. Moore unohtaa myös mainita, että myös arabikevät oli juutalaisen eliitin ja sitä myötäilevän lännen masinoima operaatio, joka jatkuu vieläkin Syyriassa.

Kuten sanottu, Venäjää kuten myös Pohjois-Koreaa vastaan suunnattu läntinen vihamielisyys voi tarkoittaa tavoitteita synnyttää uusi ja erittäin tuhoisa, ja eliitille hankalan populaation eliminoiva maailman sota, jonka raunioista kohoaisi lähestulkoon yksi maailman hallitus. Se alistaisi kaikki maailman valtiot yhden taloudellisen hegemonian kuristettavaksi, mikä nykyisin tunnetaan sionistien kiskurimaisena korkoon perustuvana velkaraha-järjestelmänä. Tällöin kaikkien maiden rahoitusjärjestelmät olisivat alistettu Kansainvälisen järjestelypankin (Bank for International Settlements (BIS)) alaisuuteen.

Venäjän vastatoimet palvelevat suursodansyttymisen mahdollisuutta ja maailmanlaajuisen konfliktin pyrkimyksenä voivat olla mainitut imperialistiset tavoitteet, kuten esimerkiksi taloudelliset tekijät, luonnonvarojen, kuten mineraalien ja maametallien raaka-aineiden saannin takaaminen, maapallon väestön lukumäärän raju alentaminen, täysin globaalin ja yhden eliitin kontrolloiman talous- ja rahajärjestelmän turvaaminen sekä rotujen täydellinen sekoittaminen, josta seuraisi orjakansan synty.

Kehottaisin suomalaisia luopumaan nykyisistä vallanpitäjistään ja itsenäistymään sekä valitsemaan ulkopoliittiseksi ohjeekseen puolueettomuuspolitiikan. Olisi suotavaa nousta

rohkeasti vastatoimiin, sillä on parempi kuolla taistelussa kuin globaalin eliitin tuhottavana. Muutaman vuoden kulutta vastustaminen on myöhäistä.

Markku Juutinen

 

Lähteet

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005601261.html

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005603715.html

https://www.rt.com/news/israel-military-strike-iran-957/

http://barnesreview.org/pdf/TBR2012-no5-4-14.pdf

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/10692757/David-Cameron-speaks-of-Jewish-ancestors-including-great-great-grandfather-and-Yiddish-novelist.html

https://www.counterpunch.org/2016/06/30/searching-for-a-responsible-adult-is-brexit-good-for-israel/

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/israel-boycott-local-councils-public-bodies-and-student-unions-to-be-banned-from-shunning-israeli-a6874006.html

 1. Richard K Moore (20.10.2011). The Elite Plan for a New World Social Order (Part 1). Saatavilla: http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=27188; Richard K Moore (20.10.2011). The Great Carbon Credit Deception (Part 2). Saatavilla: http://www.newdawnmagazine.com/articles/the-great-carbon-credit-deception; Richard K Moore (27.11.2011). Full-Spectrum Dominance and the Regime-Change Project. Saatavilla: http://www.globalresearch.ca/full-spectrum-dominance-and-the-regime-change-project/27891

 

 1. Taloussanomat (11.4.2016). Saatavilla: http://www.iltasanomat.fi/taloussanomat/art-2000001908619.html; Craig Murray (11.42016). Goldman Sachs: Just 5 Billion dollar Fine Compared to 13 Billion Dollar Taxpayer Bailout. Saatavilla: https://www.craigmurray.org.uk/archives/2016/04/goldman-sachs-just-5-billion-dollar-fine-compared-to-13-billion-dollar-taxpayer-bailout/; Jeremy Sharon (27.9.2016). The Jerusalem Post. US Jews contribute half of all donations to the Democratic Party. Saatavilla: http://www.jpost.com/US-Elections/US-Jews-contribute-half-of-all-donations-to-the-Democratic-party-468774

About Markku Juutinen

Olen koulutukseltani insinööri ja tradenomi ylempi. Toimin sivutoimisena kirjailijana ja artikkeleiden kirjoittajana, jonka motiiveina on kehittyneen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan saavuttaminen, Suomessa kuin myös kansainvälisesti ajatellen. Harrastan piirtämistä, maalaamista ja kirjallisuutta yleensä.

Check Also

Itävallan juutalainen Sigmund Freud (1856–1939) oli psykoanalyysin isä. Kuva: New York Times, vilho Setälä.

SAIRAUS NIMELTÄ PSYKIATRIA 2; Todellinen ja ainoa oikea keino psyykkisten sairauksien parantamiseksi

Kerroin tämän artikkelin ensimmäisessä osassa SAIRAUS NIMELTÄ PSYKIATRIA 1, Psykiatria tieteellisenä hölynpölynä , että ”tässä …

One comment

 1. Suomessa pankki-vakuutusmaailman VALTA; jopa yli hallitusten näkyy mm. seuraavissa ”lakimuutoksissa” :

  Suomen ”perustuslaki” 118 § ( lähde julkinen lakitietokanta Finnlex); Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  Ja mihin tätä lakia ( kastijärjestelmän luomisen lisäkis tarvittiin ? ).

  Iltalehti 7.4. 2012 ”Eduskunnassa muhii miljardikaappaus.” Yli lain salliman perityt tasoitusvastuurhat aiotaan kaapata.”

  Eli varkaus 1,3 – 3 MILJARDIA euroa toteutettiin ”lailla 444/2012” PL 118 §:n valtiopetoksen suojissa .

  Nämä lait on saatu JÄRJESTEKMÄKORRUPTIOLLA; eli puoluelahjonnalla:

  Iltalehti 19.2. 2013 ”Miljoonien rahavirrat puolueille.” Jorma Heikkinen: ”Puolueille ei maksettu rahaa turhaan.”

  Rahalla on saatu ”omanlaista lainsäädäntöä”.

  Kanntaa siis lahjoa puolueita miljoonilla; jotta saa ne varstamaan eduksunnan tuella MILJARDEJA !

  Jo aikaa sitten keräsin julkiset todisteet : archive.is / kimmoleaks.fi ; ja 9. 12. 2005 jätin syyteilmoituksen Valtakunnansyyttäjänvirastoon ”lainsäädännöllisen” syrjinnän lopettamiseksi mm. pienyrittäjiä kohtaan.

  Juuri pienyrittäjiltä vietiin miljardit ”lailla 444/2012”.

  Mutta millä lehdistö lahjottiin hiljaiseksi tästä kaiksesta … no lehdistötuella tietenkin !

  Näyttäkää minulle yksikin artikkeli; jossa Hs; Turun Sanomat yms. sallii keskustelun PL 118 §:n valtiopetoksesta tai ”lain 444/2012” miljardivarkaudesta ?

  Näin ollen myö ne ovat mukana VALTIOPETOKSESSA !