Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600
Perinteiset arvot ja aito avioliitto tuhottakoon sekä valkoinen väestö ”tapettakoon” – Vainovalkea
Home / Yhteiskunta / Perinteiset arvot ja aito avioliitto tuhottakoon sekä valkoinen väestö ”tapettakoon”

Perinteiset arvot ja aito avioliitto tuhottakoon sekä valkoinen väestö ”tapettakoon”

Eurooppaa tullaan modifioimaan siten, että tulevaisuudessa siellä ei enää ole yhtenäisiä yhdyskuntia, kuten oli aikaisemmin. Modernista yhteiskunnista Euroopassa, kuten myös Suomessa on muodostunut monikulttuurisia hedonistisia perversioiden pesiä, joissa negatiivinen globalisaatio ja sukupuolineutraali kasvatusideologia yhdistettynä räjähdysmäiseen pakolaisinvaasioon, ovat vieneet osaltaan Suomen yhteiskunnallisen ja taloudellisen tilan perikadon partaalle.

Eurooppaa tullaan modifioimaan siten, että tulevaisuudessa siellä ei enää ole yhtenäisiä yhdyskuntia, kuten oli aikaisemmin. Modernista yhteiskunnista Euroopassa, kuten myös Suomessa on muodostunut monikulttuurisia hedonistisia perversioiden pesiä, joissa negatiivinen globalisaatio ja sukupuolineutraali kasvatusideologia yhdistettynä räjähdysmäiseen pakolaisinvaasioon, ovat vieneet osaltaan Suomen yhteiskunnallisen ja taloudellisen tilan perikadon partaalle.

 

Päätös ”kansanmurhasta” on jo tehty

Arvoliberalismin ja siihen kiinteästi yhdistyvän monikulttuurisuuden kritiikitön ihannointi ovat saavuttaneet Suomessa ja muissakin EU-maissa sellaiset mittasuhteet, että taustalla olevalla globalisaatiota yllä pitävällä eliitillä on ilmeisen vakaa tarkoitus prosessoida Euroopan väestön etninen puhdistus. Euroopan väestö tultaisiin korvaamaan poliittisen Lähi-idän populaatiolla.

Suomen poliittinen koneisto, viranhaltijat ja näitä tukeva valtamedia muodostavat maamme suvaitsevaiston, mikä suvaitsee miltei mitä tahansa muuta, paitsi ei kantasuomalaisia, tervettä arvokonservatiivista pohjaa, vapaata sekä itsenäistä isänmaata eikä Venäjää.

 

Kansanmurhaa” edistävät funktiot

Sairaalloisen monikulttuurinen yhteiskunta, sen ideologia sekä ”kansanmurhan” menetelmät yhdistyvät samoihin tekijöihin. Niitä ovat:

 1. Vuodesta 2014 alkanut elintasopakolaisten muuttoliike EU-maihin

Euroopan unionin jäsenmaista turvapaikkaa hakeneiden määrä esimerkiksi vuonna 2015 oli 1 255 640.1

Pakolaisille varataan erikoisasema: Jo vuonna 2010 Uusi Suomi kirjoitti siitä kuinka Helsingin kaupunki tahtoo lisätä maahanmuuttajien määrää työvoimassaan. Helsinki oli ottanut käytäntöönsä työhönotossa niin kutsutun positiivisen erityiskohtelun, kertoi maahanmuuttoasioiden johtaja Annika Forsander.2 Nykyisin vuonna 2018 tuollaisen positiivisen erikoiskohtelun voidaan päätellä lisääntyneen, sillä maahanmuuttajien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti, joka näyttää olevan verrannollinen arvoliberalististen arvojen, kuten monikulttuurisuuden laajentumiseen ilmiönä.

Eriarvoisuus ilmenee räikeimmin eri ryhmien ja pakolaisten etuuksien välillä. Esimerkiksi

Vesa-Matti Saarakkala sanoi vuonna 2016, että selvitysmies Roope Uusitalon ehdotuksen mukaisesti opintotukea esitettiin muutettavaksi lainapainotteisempaan suuntaan.3

Esimerkkitapauksessa vuoden 2014 jälkeen aloittaneen korkeakouluopiskelijan opintorahan osuus hupeni noin neljänneksellä eli 86 eurolla, 337 eurosta 250,28 euroon kuukaudessa. Muutoksen myötä korkeakouluopiskelijan opintorahasta ja asumislisän maksimiosuudesta jäisi tässä tapauksessa opiskelijalle ennakkopidätyksen jälkeen yhteensä 426,85 euroa kuukaudessa.3

Mikäli kyseessä on maahanmuuttajataustainen henkilö, pelkkä Suomeen muuttaminenkin on taloudellisesti kannattavampi investointi, Saarakkala sanoo.

Työmarkkinatukena maksettavaa kotouttamistukea maksetaan 17–64-vuotiaalle maahanmuuttajalle suomen kielen opiskeluun osallistumisesta 837,81 euroa/kk netto ensimmäisen 200 päivän ajan ja tämän jälkeen 756,10 euroa/kk netto määrittelemättömän ajan, hän jatkaa.3

Tulee huomata, että työllisyysmäärärahoista maksettavan työmarkkinatuen määrään eivät myöskään vaikuta saatu asumistuki, toimeentulotuki tai vanhempien tulot.

Yllä esitetty, jos mikä, on täydellistä epätasa-arvon ja –oikeuden toteuttamista maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä, jossa suomalaisten opiskelijoiden sekä muun kantaväestön tulonsiirroista siirretään osa muualle taloudellisen tilanteen stabilisoimiseksi.

 1. Kasvatuksen moraalittomuus ja perversiot

Mikko Ahon ja Maija Sarvelan opinnäytetyön mukaan Kirkon ja myös muiden viranomaisten, siis myös koulujen, sukupuolikasvatusta ohjaa Suomessa asetettu yleinen yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite. Tämän yhdenvertaisuuslain (2004/21) mukaan: “Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”4

Koska opinnäytetyön mukaan Kirkon kasvatustyön periaatteisiin tärkeänä osana kuuluu sukupuolisensitiivisyys, täytyy silloin myös muiden kasvatus- ja opetuslaitosten prinsiippeihin sisältyä mainittu sukupuolisensitiivisyys. Termi tarkoittaa sukupuolen moninaisuuden tunnustamista sekä sen hyväksymistä, että kukin saa olla seksuaalisuudeltaan juuri sellainen kuin kokee olevansa.4

Kasvatustyössä sukupuolisensitiivisyyttä sovelletaan tukemalla lapsia ja nuoria sellaiseen mieheyteen, naiseuteen ja sukupuolisuuteen, mikä heistä tuntuu oikealta.4

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä ”sukupuolisen suuntautumisen” mukaan. Tämä yhdenvertaisuuslakia ei noudateta ainakaan nykyisin, ja sen rikkominen tulevaisuudessa ilmeisesti lisääntymään. Tällä tarkoitamme sitä, että perinteistä avioliittoa ja tervettä suhtautumista eri sukupuolten välisiin eroihin ei hyväksytä.

Niin muodoin suhtaudutaan erittäin vihamielisesti ajatteluun, joka jakaa sukupuolen maskuliinisuuteen ja feminiinisyyteen. Suoranaista raivoa näitä terveitä ja itsestään selviä asioita kohtaan osoittavat nykyinen arvoliberaali, modernivasemmistolainen (kulttuurimarxismi) kenttä sekä kasvatus- ja opetusmaailma.

Eikö tämä yllä esitetty täytä syrjinnän merkit, ei vain sukupuolisen suuntautumisen (hetero), vaan myös kansalaisuuden, kielen ja uskonnon osalta.

Nykyisin on vallalla ajatus, että perinteisiä arvoja, kuten esimerkiksi naisen ja miehen välinen avioliitto, kristinuskonto, isänmaallisuus ja isänmaan vapaus sekä kansallismielisyys ovat moderninvasemmistolaisuuden (sosiaalidemokraatit, jossain määrin vasemmisto sekä oikeisto) eli suvaitsevaiston kielenkäytössä kirosana ja jatkuvan irvailun kohteita. Tätä arvokonservatiivien jatkuvasti kasvavaa joukkoa ahdistelee myös Suomen politisoitunut poliisi (POLPO).

Opinnäytetyössä mainittua sukupuolisensitiivisyyttä eli sukupuolen moninaisuuden tunnustamista sekä sen hyväksymistä on kasvatusmaailmassa ja joukkotiedonvälityksen kautta korostettu, joka on saanut jo absurdiuden tunnusmerkit.

Tästä järjettömyydestä muutamia esimerkkejä, jotka ovat suorastaan demonisia, sillä absurdia on infernon (helvetti) kaltainen henkinen tila.

Sukupuolineutraali kasvatus on tullut päiväkoteihin:

Vantaan varhaiskasvatuspäällikkö Teea Markkula toteaa:

Sukupuolineutraalius on Markkulan mukaan sitä, että jokaista lasta kohdellaan yksilöinä. Ei ole tyttöjen tai poikien leluja, värejä tai leikkejä.

Jos joku poika sanoo, että minä haluan leikkiä prinsessaleikkejä, niin kasvattajan ei tulisi edes ilmeellään kertoa, ettei se olisi pojille sopivaa. Kasvattajan tulee sanoa, että leiki vaan, hän selvittää.”

Tällaisen kasvatuksen tuloksena, tulee siis kehittymään vain tasapäistä, tylsää, mautonta ja väritöntä massaa, joka tulee antamaan vartuttuaan makaronikansaksi, kaikkensa robottimaisella tarmolla globaalin valtaeliitin intressien täyttämiseksi.

Juuri tähän globalistien unelmaan pyritään sukupuolineutraalilla ja arvoliberaalilla kasvatuksella ja tiedotuksella. Ikävää vain, että päiväkotien, koulujen ja muiden kulttuurimarxistien sateenkaarijoukko ei tätä tosiasiaa ole ehdollistanut.

Aikanamme inferno hyökkää täydellä voimalla kohdistaen iskunsa juuri siihen, mikä muodostaa toden ja hyvän liiton eli aidon avioliiton, jossa uskottomuus ja vapaat sukupuolisuhteet ovat kauhistus. Tästä kasvatuksellisesta taantumasta hyvänä esimerkkinä on suomalaisen Hivpointin nuorisotyön Just wear itin Seksiä on monenlaista –esite. Samalla esite mainostaa räikeästi monikulttuurillisia arvoja: siinä esitellään esimerkiksi kuinka valkoinen punatukkainen nainen on sukupuoliyhteydessä lippahattuun sonnustautuneen tummaihoisen miehen kanssa. Tällä tavoin rodunsekoitusta harjoitetaan.5

Vaikka esite nimeää keskeiseksi tavoitteekseen kertoa, missä seksitavoissa taudit voivat tarttua ja miten niitä voi ehkäistä sekä antaa tietoa, jonka avulla nuoret voivat tehdä omia ratkaisujaan sukupuolielämän suhteen, on tämä vain tietynlainen peitekoodi rodunsekoituksen, hedonismin, avioliiton ulkopuolisten suhteiden ja perversioiden levittämiselle.

Nuorille pitäisi sen sijaan opettaa niitä tietoja, mitä sisältyy totuuden ja hyvyyden liiton eli aidon avioliiton salaisuuksiin ja onnellisuuteen sekä niitä tekijöitä kuinka esitevihkosen julkistamia asioita eli geneettistä sekoitusta, homoutta, ja avioliiton tai parisuhteen ulkopuolisia sukupuolisuhteita voidaan välttää.

 1. Maansa rakentaneet eläkeläiset joutuvat ”pohjasakkaan” kalliin maahanmuuton takia

Alaotsikon esittämä ilmiö on tuttu ongelma yleisesti nykyisin EU-maissa. Tämä tilanne on tietysti vaikein niissä maissa, missä on otettu vastaan erittäin paljon ”pakolaisia”. Esimerkiksi Ruotsin maata rakentaneet vanhukset ovat ajautuneet taloudellisen turvallisuutensa suhteen EU:n ”pohjasakkaan”. Hiljattain jopa kerrottiin, että eläkeläiset joutuvat syömään halpaa kissanruokaa.

Ruotsin sosiaaliministerin, feministi Annika Strandhällin (S) mielestä suuren ongelman muodostaa 70-vuotiaiden ja sitä vanhempien määrän kasvaminen 300 000:lla vuoteen 2025 mennessä.

Ruotsin terveydenhuoltojärjestelmä työskentelee voimiensa äärirajoilla ja hoitojonot leikkauksiin ovat niin pitkät, että potilaat kirjaimellisesti alkavat ”mädäntyä”.

Ei kannata ikääntyä:

Ruotsin ongelmat eivät Strandhällin mukaan kuitenkaan johdu kalliista maahanmuutosta, vaan hän pitää sairaanhoidon ylikuormittumista ikääntyneen väestön syynä. Strandhäll ei halua uskoa, että pakolaisvastaanotto olisi romuttanut Ruosin terveydenhuollon.

”Se ei pidä paikkaansa, se ei ole totta! Meillä on nopeasti vanheneva väestö Ruotsissa”, hän jankuttaa!

Asuntopulan vaikutuksesta Ruotsissa on entistä enemmän myös kodittomia vanhuksia.

Ruotsin SVT-Nyheter seurasi kaksi yötä Tukholman kodittomia eläkeläisiä, joiden eläke ei riitä elämiseen. Monet heistä ovat syystäkin pettyneitä nykyisen hallituksen maahanmuuttopolitiikkaan.

Luonnollisesti epävarma taloudellinen tilanne ikääntyessä vaikuttaa tulevaisuuden suunnitteluun nuoruudessa: helposti ei harkita perheen lisäystä, mikäli vanhana odottaa myös lapsia ”pohjasakan kohtalo”.

 

Mihin kaikella yhteiskunnan sekoittamisella pyritään?

Ongelmana on se, että kaikissa esitteissä, mainoksissa ja viihdeteollisuudessa esitetään pareina joko valkoihoinen nainen, tai muu poliittisen Lähi-idän asukas, tai päinvastoin. Tällä esitystavalla viitataan siihen, että ihmiset yleistäisivät sen, että parien täytyy muodostua eri etnisen ja kulttuurisen ryhmän edustajista, ja ehdollistaa samalla ajattelu, että samaa etnistä taustaa olevien liitot olisivat jotenkin epänormaaleja.

Eikö tämä ole tarkoituksellista eri kulttuuriryhmien sekoittamista ja samalla toimi Eurooppalaisen kansan tuhoamisohjelmana. Tuhoamisohjelmasta on silloin kysymys, jos tämän kaltainen manipulaatio tehoaa väestöön siinä määrin, että parien valintakriteerit muuttuvat.

Taistelkaamme tätä kyykäärmeen myrkkyä vastaan. Tällä hetkellä tämä sota tapahtuu etupäässä informaatio- ja julkaisukanavia hyödyntäen.

Yllämainittuun etnisten ryhmien sekoitukseen tulevat kuin sivustatukijoiksi sukupuolineutraali valistus, pakolaisinvaasio, yhteiskunnan yleinen hedonistisuus, materialistinen mania, negatiivisen globalisaation aiheuttama valtioiden taloudellinen tuhoaminen, koulutuksen, opetus- ja valistustyön, viihdemaailman sekä valhe- eli valtamedian aiheuttama kaiken järkevyyden sekoittaminen näennäisyyksillä ja suoranaisella henkisellä ulosteella ja virtsalla.

Tästä tulee seuraamaan yleinen sekasorto, jossa poliittisen Lähi-idän nuoriväestön pullistuma tulee perimään etnisen voiton järjettömien arvoliberalististen naisten lantioiden kautta. Suomen kansa ja sen kulttuuri tuhoutuu, ellei Suomen kansa radikalisoidu.

Yllä mainittuun ”kansanmurhaan” viittaa Wolfgang Hackert teoksessaan: Antigermanismus, Globalismus, Multikulti Gestern und heute 2015, (’Antigermanismi, monikulttuurisuus ja globalismi ennen ja nyt’). Kirja paljastaa maahanmuuttajainvaasion olevan vain pitkän ja suunnitelmallisen kansanmurhaprosessin osavaihe.6

Tämän invaasion tarkoituksena myös on kansanmurhaprosessi, joka toteutuu Eurooppalaisen geneettisen rakenteen ja maiden kulttuurin täydellisellä tuhoamisella.

Tämän jälkeen globaali harvainvalta voi asettaa omat hegemoniset valtarakenteensa tuhoutuneiden yhteiskuntajärjestelmien sijalle. Ilman kansallisia arvoja ja identiteettiä oleva uusi Eurooppalainen populaatio muodostaisi lopulta sekoittuneen monokulttuurisen yhteiskunnan. Tällainen tasapäinen ja robottimainen väestö tarjoaisi eliitille mainion orjalauman, jolle riittäisi palkkioksi ”leipä ja sirkushuvit”.

Ilmeisesti Suomen poliittinen koneisto ei ole sisäistänyt sitä tosiasiaa, että globaalieliitti, jonka lakeijana myös Suomen valtaapitävät ovat, käyttää EU-maiden hallituksia hyödykseen pyrkiessään väestön etniseen vaihtoon Euroopassa.

Kysymys vain kuuluu, että alistummeko tällaiseen tulevaisuuteen? Nykyisillä suomalaisilla naisilla olisi erittäin jalo ja tärkeä tehtävä isänmaalleen, nimittäin syntyvyyden tuntuva lisääminen. Tällöin suomalaisten syntyvyysindeksin kasvaessa maahan muodostuisi pohjoinen valkoinen etninen väestö, joka vahvistaisi historiallisia arvojaan vapaassa uudessa ja itsenäisessä isänmaassaan, jossa tunnustettaisiin uutta sekä samalla vallankumouksellista uskontoa.

Syytä on huomata, että globaalilla eliitillä tai harvainvallalla tarkoitetaan ”juutalaisen” eli sionistisen eliitin johtamaa kansainvälisen rahoituslaitosten, ylikansallisten korporaatioiden, järjestäytyneen ylikansallisten instituutioiden ja organisaatioiden sekä länsimaisen massamedian ylivaltaa.7

Sionistisen ylimystön tarkoituksena on siis täydellinen ”kansanmurha” Euroopassa.8

Tulevina vuosikymmeninä sadat miljoonat Eurooppaan saapuvat pakolaiset kansoittavat maanosan siten9, että Eurooppalaista kantaväestöä uhkaa sukupuuttoon kuoleminen? Tämä toteutuu varmasti, jos emme vapaudu hallituksissamme istuvasta globaalin eliitin marioneteista. Meidän on toimittava aikailematta, mikäli haluamme pelastua!

 

Propagandamalli

Propagandamalli on käsitteellinen malli kansantaloustieteessä. Sen kehittivät Edward SHerman ja Noam Chomsky selittämään, kuinka propagandaa ja systeemistä vääristymää hyödynnetään joukkotiedotusvälineissä. Tällä mallilla koitetaan selittää, miten väestöä manipuloidaan ja kuinka suostumus taloudellisille, sosiaalisille ja poliittisille toimintaperiaatteille on ”valmistettu” yleisessä ajattelussa propagandan avulla. Teorian mukaan uutiset on rakennettu esimerkiksi mainonnan, tiedotusvälineiden omistuksen keskittymisen tai valtion hankinnan kautta, joka luo luontaisen eturistiriidan, joka toimii epädemokraattisten voimien propagandana.10

Tällainen propagandamalli toimii tehokkaasti myös Suomessa. Globalistit, maan poliittisten voimien kautta ohjaavat medioineen kansaa intressiensä viitoittamaan suuntaan. Monikulttuurinen politiikka ja siihen liittyvä kansanvaellus puetaan arvoliberalistiseen valheellisen demokratian ja ”avaa sydämesi” kliseiden kaapuun.

Kuitenkaan Vallanpitäjien media ei kerro sitä, että kantaväestö tulee tuhoutumaan etnisesti ja taloudellisesti maahanmuuttoinvaasion ylikuormitukseen. Valtamedia ei selitä sitäkään, että pakolaisvyörytyksessä on kysymyksessä elintasopakolaisten värväyksestä Eurooppaan, ja että värvääjinä ovat juuri samat ylikansalliset pääomanhaltijat, jotka sanelevat yksityisten valtioiden talouslinjaukset sekä määräävät Eurooppalaisten uutistoimistojen julkaisujen laadun.

Valtavirtaisessa keskustelussa ensinkään ei pohdita sitä, että mitkä mahdollisuudet esimerkiksi rikkaalla Saudi-Arabialla olisi ottaa vastaan pakolaisia jo heimoveljeyden, uskonnon tai kielen läheisyyden perusteella. Lyhyesti sanottuna S-Arabian pitäisi ottaa vastaan ”pakolaisia” jo kulttuurisidonnaisuuden pohjalta. ”Pakolaisia” tulisi sijoittaa myös Israeliin, ovathan juuri sionistit pakolaisvyörytyksen taustalla.7; 11

Markku Juutinen

 

Lähteet

 1. Record number of over 1.2 million first time asylum seekers registered in 2015 (PDF) 4.3.2016. Eurostat; Asylum and first time asylum applicants by citizenship, age and sex Annual aggregated data (rounded)3.2016. Eurostat.

2.     US. (7.3.2010). Helsinki antaa maahanmuuttajille ”positiivista erityiskohtelua”

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/86820-helsinki-antaa-maahanmuuttajille-%E2%80%9Dpositiivista-erityiskohtelua%E2%80%9D

3.     Ilkka Ahtokivi (4.3.2016). VU. PS:n Saarakkala: Opiskelijat ja maahanmuuttajat keskenään räikeän eriarvoisessa asemassa.

https://www.verkkouutiset.fi/psn-saarakkala-opiskelijat-ja-maahanmuuttajat-keskenaan-raikean-eriarvoisessa-asemassa-47481/

 1. Aho, Mikko ja Sarvela, Maija (2014). MATKALLA MIEHEYTEEN JA NAISEUTEEN. Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Kristilli nen lapsi- ja nuorisotyön suuntautumisvaihtoehto Sosionomi (AMK) +kirkon nuorisotyönohjaajan virkakelpoisuus. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/84466/Aho_Mikko%20ja%20Sarvela_Maija.pdf?sequence=1
 2. Seksiä on monenlaista. Just Wear it (2017). https://hivpoint.fi/wp-content/uploads/2016/12/Nuorten_esite_nettiin_aukeamat.pdf

https://twitter.com/strandhall

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/zLPBoK/strandhall-aldre-som-belastar-varden–inte-flyktingar

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/bKBbn3

http://www.friatider.se/strandh-ll-v-ra-problem-beror-inte-p-flyktingar-utan-p-ldre-svenskar

http://www.friatider.se/strandh-ll-v-ra-problem-beror-inte-p-flyktingar-utan-p-ldre-svenskar

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/sa-har-lever-stockholms-hemlosa-pensionarer

 1. Hackert, Wolfgang (2015). Antigermanismus, Globalismus, Multikulti Gestern und heute
 2. Niemi, Pertti (2001). Johdatus Emanuel Swedenborgin filosofiaan. Turku: TAB-kirjat; Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky; Ukraine: NATO’s Eastern Prize. (16.12.2013); Otpor! leader was working for Stratfor; (5.12.2013); Valtionkonttori/TreasuryfinlandThe New york Times: Business; YLE TV1. Saatavilla http://vimeo.com/47995862M; Saatavilla: fi/rahoitus; Saatavilla: Goldman-secret-greece-loan; Saatavilla: Kreikan talouskriisi on omaa luokkaansa; Radio Islam. Saatavilla: Den judefrågan; Siionin Viisaiden Pöytäkirjat2 Siionin Viisaiden Pöytäkirjat; fi. Kari Neilimon vapaamuurarius; The Trilateral commission; Syyrian oppositio saa lisää apua.
 3. Madsen, Wayne (24.9.2015). Strategic Culuture. Soros / CIA Plan to Destabilize Europe. Saatavilla: http://www.strategic-culture.org/news/2015/09/24/soros-cia-plan-to-destabilize-europe.html http://www.w2eu.info/; Sky News: http://news.sky.com/story/sky-finds-handbook-for-eu-bound-migrants-10346437; Rami, Ahmed (1990). Judisk häxprocess i Sverige. Kultur Förlag. Stockholm; Paideia; Duke, David (2013): PaideiaSionistien valtamedian ja talouden omistus RuotsissaRuotsin monikulttuurisuudesta
 4. STUDY ON THE FEASIBI LITY OF ESTABLISHING A MECHANISM FOR THE RELOCATION OF BENEFI CIARIES OF INTERNATIONAL PROTECTION. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/pdf/final_report_relocation_of_refugees_en.pdf
 5. Herman, Edward & Chomsky, Noam: Manufacturing consent: The political economy of mass media. New York, NY: Pantheon Books, 2002 [1988]. ISBN 0375714499. (englanniksi)
 6. http://www.w2eu.info/; Sky News: http://news.sky.com/story/sky-finds-handbook-for-eu-bound-migrants-10346437

 

 

About Markku Juutinen

Olen koulutukseltani insinööri ja tradenomi ylempi. Toimin sivutoimisena kirjailijana ja artikkeleiden kirjoittajana, jonka motiiveina on kehittyneen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan saavuttaminen, Suomessa kuin myös kansainvälisesti ajatellen. Harrastan piirtämistä, maalaamista ja kirjallisuutta yleensä.

Check Also

pelastuksen avaimet

VOITTO PERKELEESTÄ Kymmenen Käskyn avulla

Kymmenen Käskyä ovat Raamatun tärkeimmät sanat, sillä ne tulivat Jumalan sormen piirtäminä kahteen kivitauluun. Kymmenen Käskyn voimasta Jordan-virran vedet väistyivät ja Jerikon muurit särkyivät, sillä näihin Käskyihin sisältyy Jumalallinen Voima. Tällainen voima on myös ihmisellä, joka näitä Käskyjä noudattaa siitä syystä, että ne ovat Jumalallisen Järjestyksen Lakeja, eikä vain siksi, että ne ovat yhteiskunnallisia ja moraalisia sääntöjä kaikilla kansoilla. Näillä Käskyillä on luonnollinen eli kirjaimellinen merkitys, henkinen merkitys ja taivaallinen merkitys. Luonnollinen merkitys on ihmistä varten maan päällä, henkinen ja taivaallinen merkitys ovat enkeleitä varten taivaassa, mutta ihminenkin voi ne ymmärtää.