Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600
Sairaan- ja terveydenhoidon laadun romahtaminen; yksityistämisen riemuvoitto! – Vainovalkea
Home / Yhteiskunta / Sairaan- ja terveydenhoidon laadun romahtaminen; yksityistämisen riemuvoitto!
Sipilän hallitus on yksityistänyt Suomen kansallisomaisuutta ja julkisia palveluita ennätyksellisesti. Yksityistämisen lista on todella pitkä, ja sen katastrofaaliset seuraukset ovat nyt paljastumassa. Sipilän hallituksen kunnianhimoisimpia tavoitteita ovat olleet esimerkiksi sote-uudistus, jossa perinteinen sairaan- ja terveydenhoito siirtyisi kasvottomien globaalien pääomanhaltijoiden armoille.

Sairaan- ja terveydenhoidon laadun romahtaminen; yksityistämisen riemuvoitto!

Sipilän hallitus on yksityistänyt Suomen kansallisomaisuutta ja julkisia palveluita ennätyksellisesti. Yksityistämisen lista on todella pitkä, ja sen katastrofaaliset seuraukset ovat nyt paljastumassa. Sipilän hallituksen kunnianhimoisimpia tavoitteita ovat olleet esimerkiksi sote-uudistus, jossa perinteinen sairaan- ja terveydenhoito siirtyisi kasvottomien globaalien pääomanhaltijoiden armoille.

Yllämainitussa kylmässä yritystoiminnassa huolehditaan vain taloudellisesta menestymisestä, huoli asiakkaiden hoidon laadusta ei merkitse yhtään mitään.

 

Sote-uudistus lyhyesti

Lyhyesti sote-uudistuksessa  koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto haluttiin modernisoida siirtämällä nämä palvelut kunnilta 18. perustettavalle maakunnalle. Sote-uudistuksen oli määrä toteutua vuodesta 2021 alkaen.

Tiivistettynä soten valinnanvapausjärjestelmään liittyisi mahdollisuus esimerkiksi useita sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävälle asiakkaalle suunniteltavaksi henkilökohtaisen budjetin, jonka kehyksissä hän tulisi valitsemaan tarvitsemansa palvelut maakuntien hyväksymien palveluntarjoajien joukosta.

 

Valinnanvapaus tarkoittaa voittojen maksimointia monikansallisille pääoman haltijoille ja palveluiden laatu romahtaa

Sote-uudistuksessa siirretään perinteinen sairaan- ja terveydenhoito kasvottomien globaalien markkinavoimien armoille. Voittoja maksimoidaan laadun kustannuksella, kuten esimerkiksi Esper caren ja hoivakoti-Attendon ikävät tapaukset osoittavat.

On merkille pantavaa, että valinnanvapaus toisi mukanaan sellaisen perusongelman, missä yksityiset palveluiden tarjoajat punnitsevat tarkkaan palveluiden kannattavuuden, ja päätyvät tarjoamaan niitä vaihtoehtoja, jotka tyydyttävät kapitalistisen markkinatalouden normistot. Tällöin tarjotaan vain sitä, joka tuottaa suurimman voiton laadunkin kustannuksella ja maakunnat hoitaisivat kannattamattomat ”bisnekset”.

Sote-uudistus uhkaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä

Sote-uudistuksella mainostetaan hyvinvoinnin ja terveyden vahvistumista (hyte) kunnissa. Asiasta kysyttiin sosiaali- ja terveysjohtajien lisäksi myös sosiaali- ja terveysjärjestöiltä, mitkä edustavat hyte-toimintaa toteuttavia järjestöjä ja lisäksi toteuttavat hyte-toimintaa käytännössä.

Vastaajista yli 70 prosenttia ennakoi, että sote-uudistus vierottaa hyvinvoinnin ja terveyden vahvistumisen (hyte) sote-palveluista. Lisäksi vastaajat arvioivat, että uudistus pienentää hyte-toiminnan voimavaroja nykyisestään. Sosiaali- ja järjestöjohtajat ja sosiaali- ja terveysjärjestöt katsovat, että kunta ja maakunta eivät sovi hyte-käytännöistä riittävän tarkasti. Sosiaali- ja terveysjärjestöistä 69 prosenttia ja ja sosiaali- ja terveysjohtajista 88 prosenttia eli selkeän enemmistön mukaan hyte-toiminta vaarantuu koordinaattorin puuttuessa kunnasta.

Viime vuoden puolella enemmistö järjestöjohtajista ja puolet sote-johtajista katsoivat heikompiosaisten pääsyn palveluihin heikentyvän nykytilanteeseen verrattuna, jos valinnanvapautta lisätään.

On syytä huomioida alueellinen eriarvoisuus. Rikkaimmat maakunnat olisivat paremmassa asemassa kuin köyhemmät, jotka jäisivät paitsioon systeemistä. Samalla tulisi huomioida päättävien poliitikkojen osakkuus ja sitä kautta taloudellinen hyöty sote-uudistukseen liittyvässä ulkoistamisessa.

 

Soten ja samalla yksityistämisen katastrofaaliset seuraukset ovat nyt paljastumassa

Jäljempänä esitetyt ylilyönnit sisältyvät sote-uudistukseen sarjaan:

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin hallintoylilääkäri, Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori Lasse Lehtosen mukaan Esperi Caren tapaus paljastaa sen kuinka heikolle perustalle sote-uudistus on Suomessa rakennettu. Lehtonen viittaa sote-uudistuksen pyrkimyksenä olevaan kymmenen prosentin kululeikkaukseen.

Lehtonen kirjoittaa:

”Vanhusten hoivapalveluja koskevat paljastukset ovatkin monelle suomalaiselle olleet katkera herätys reaalitodellisuuteen. Jos palveluihin käytettävää rahamäärää leikataan, heikkenevät palvelut. Näin on viime vuosina jo käynyt perusterveydenhuollon ja vanhuspalvelujen osalta. Jos julkisia palveluja kilpailutetaan ja ulkoistetaan yrityksille, eivät yritykset ehdoin tahdoin tee yhteiskunnan heikompia auttavaa sosiaalipolitiikkaa tai pyri ajamaan yleistä etua. Esperi Caren tapaus osoittaa, kuinka heikolle perustalle Sipilän hallituksen sote-uudistus on rakennettu”.

Attendo tinkii hoitajamitoituksista

Valtakunnallisesti toimiva hoivayhtiö Attendo on jatkuvasti tavoitellut tinkimään hoitajamitoituksista sekä yöhoitajien määrästä käynnistäessään uusia vanhustenhuollon toimintayksikköjä.

Lisäksi:

Viranomaiset ovat määränneet tammikuussa Alavudella aloittaneen Attendon hoivakodin toiminnan keskeytettäväksi, uutisoi Helsingin Sanomat. HS:n mukaan hoivakodissa on kuollut kuusi asukasta vajaan kuukauden aikana ja syitä siihen selvitetään.

HS:n mukaan aluehallintovirasto oli päättänyt keskeyttää Pelimanni-hoivakodin toiminnan välittömästi perjantai-iltana. Viranomaiset selvittävät vanhusten turvallisuutta Attendon hoivakodissa.

Aluehallinnonviraston mukaan Pelimannin ”toiminta ei vastaa sille myönnettyä yksityisestä sosiaalihuollosta annetun lain mukaista lupaa ja toimintayksikön asiakasturvallisuus vaarantuu vakavasti, mikäli toimintaa jatketaan.”

Mehiläisen hoivakodeissa on puutteita

Lisäksi Mehiläisen hoivakodeissa on paljastunut epäkohtia. Ne eivät kuitenkaan ole Aluehallintovirastojen päätösten perusteella olleet yhtä mittavia kuin Esperi Carella ja Attendolla. Viranomaisten mukaan korjattavaa on kahdeksassa Mehiläisen hoivakodissa, ja sen sijaan Attendolle hallinnollista ohjausta annettiin 13 ja Esperille 16 hoivakodissa.

Yksityisen päiväkotiketjun Touhulan hoitajat tekevät myös siivous- ja ruoanlaittotyöt

Suomen suurin yksityinen päiväkotiketju Touhula on toiminut jatkuvan työvoiman alimitoituksessa sen päivähoitoyksiköissä. Touhulan hoitajat joutuvat siten tekemään hoivatyön ohessa kaikkea muutakin, kuten esimerkiksi siivous- ja ruoanlaittotöitä, jotka eivät tietenkään heidän toimenkuvaansa kuulu. Työvoimakustannuksista säästämällä pyritään suurempaan voittoon.

Lopuksi

Ulkomaisomisteiset yritykset omistivat jo vuosien 2002 ja 2006 tilastovertailun mukaan mittavan osan yritystoiminnasta Pohjoismaissa ja Hollannissa. Nykyisin ulkomaisten sijoittajien omistus on vain lisääntynyt. Luonnollisesti tämä suuntaus on havaittavissa myös Suomen sairaan- ja terveydenhoidon palveluissa.

Yhtiöittäminen ja yksityistäminen ovat olleet vallitseva trendi nykyisessä Suomessa, muissakin yritystoiminnoissa kuin sairaan- ja terveydenhoidon alueella. Yksityistäminen tarkoittaa globaalien markkinavoimien armoille joutumista. Silloin pahimmassa tapauksessa kansainvälinen suurpääoman haltija sanelee ehdot, jotka vaikuttavat yritystoiminnan tarjoavien palveluiden laatuun, jolloin kysymyksessä on rahastaminen, sujuvien ja laadukkaiden palveluiden sijaan. Jos TTIP-sopimus olisi astunut voimaan, kansainvälisten sijoittajien lainsäädäntö suoja olisi noussut valtioiden lainsäädännön yläpuolelle.

Globaalit sijoittajat keskittyvät nopeiden voittojen saamiseen, eivätkä hyötyjen tuottamiseen maalle, tai maksa välttämättä veroja maahan, jossa yritystoiminta sijaitsee.

Lisäksi:

Sote-uudistus ja siihen liittyen Suomen sairaan- ja terveydenhoidon tason merkittävä romahtaminen ovat ristiriidassa Suomen perustuslakiin nähden.

Tärkeimpinä perusoikeuksina nousevat esille ihmisten yhdenvertaisuus lain edessä, oikeus elämään ja ihmisarvoon, rikosoikeudellinen laillisuusperiaate sekä uskonnon– ja omantunnonvapaus. Nämä oikeudet muodostavat niin sanotun perusoikeuksien ytimen, jota ei voida rajoittaa edes poikkeusoloissa.1

Itsenäistyminen:

Suomen sairaan- ja terveydenhoidon palvelut tulee kansallistaa. Näiden palveluiden tarkoituksena ei ole voittojen maksimointi, vaan laadun, luotettavuuden ja hyvinvoinnin tuottaminen kansalaisille. Suomen on irrottauduttava köyhdyttävistä ja ”orjuuttavista” globaaleista rahoitusmarkkinoista sekä monikansallisen modernin omistajaluokan otteesta. Tämä luonnollisesti tarkoittaa myös julkisten palveluiden kansallistamista. Iäkkäät ihmiset ovat rakentaneet ”itsenäistä” Suomea, jota ”itsenäisyyttä”, ei enää ole. Nämä vanhukset ansaitsevat arvokkaan vanhuuden, sillä rahaa kylläkin riittää siihen. Säästöjä syntyy, kun emme ota vastaan ”turvapaikanhakijoita” sekä laitamme kaikki vuoden 2015 jälkeen ”turvapaikanhakijoina” maahan tulleet pois Suomesta. Vapautuminen negatiivisesta globalisaatiosta tarkoittaa myös vaurastumista. Siten Suomen tulee itsenäistyä ja luopua eurosta sekä erota Euroopan unionista ja toteutettava maassa talousdemokratian reformi. Tämä itsenäistyminen ei kuitenkaan realisoidu ilman hyvin radikaaleja menetelmiä.

Eduskuntavaalien kautta vaihtuu hallitus. Vaalien tuloksena olisi enemmän kuin mieluista toivoa poliittisten voimien jalostumista monikansallisen rahaimperialistien edustajista, Suomen ja sen kansan hyvinvoinnin palvelijoiksi, jota tuskin tapahtuu parlamentaarisin keinoin.

Markku Juutinen

 

Magneettimedian vastaava artikkeli

 

Lähteet

  1. Valmiuslaki (1080/1991). 6–7 §. Viitattu 9.5.2008

Viittaukset

Valtioneuvosto. Maakunta- ja sote-uudistus. Mikä on sote-uudistus.  Saatavina:  https://alueuudistus.fi/mika-on-sote-uudistus

Kela (13.2.2018). Elämässä. Saatavina: https://elamassa.fi/terveys/sote-uudistus-lyhyesti-mita-valinnanvapaus-tarkoittaa-kaytannossa/

SOSTE. Saatavina: https://www.soste.fi/sosiaalibaro/sote-uudistuksen-tavoitteiden-toteutuminen-epatodennakoista/

Katja Incoronato (3.2.2019). Uusi Suomi. HUS-ylilääkäri ja professori: ”Esperi Caren tapaus osoittaa, kuinka heikolle perustalle sote-uudistus on rakennettu”. Saatavina:

Katja Incoronato (3.2.2019). Uusi Suomi. HUS-ylilääkäri ja professori: ”Esperi Caren tapaus osoittaa, kuinka heikolle perustalle sote-uudistus on rakennettu”. Saatavina: https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/271007-hus-ylilaakari-ja-professori-esperi-caren-tapaus-osoittaa-kuinka-heikolle-perustalle

Tilastokeskus (2009). Saatavina: https://www.stat.fi/artikkelit/2009/art_2009-11-10_005.html?s=0

MTV (5.2.2019). Saatavina: https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kaksi-yohoitajaa-riittaa-yhtaikaa-kolmeen-yksikkoon-mtv-selvitys-hoivayhtio-attendo-on-pyrkinyt-useasti-tinkimaan-hoitajamitoituksissa-korkein-hallinto-oikeus-tiukasti-valviran-puolella/7270968#gs.YJoyg8B0

HS (8.2.2019). Saatavina: https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005994446.html

MTV (8.2.2019). Saatavina: https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/yle-myos-mehilaisen-hoivakodeissa-puutteita-viranomaisen-mukaan-korjattavaa-kahdeksassa-hoivakodissa/7261632

MTV (6.2.2019). Saatavina: https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/yksityinen-paivakotiketju-joutui-tulilinjalle-toimitusjohtaja-kiistaa-kroonisen-hoitajapulan-lastentarhanopettajien-ja-lastenhoitajien-tehtaviin-siivous-ja-ruoka-eivat-kuulu/7270770#gs.I8AFPoVI

About Markku Juutinen

Olen koulutukseltani insinööri ja tradenomi ylempi. Toimin sivutoimisena kirjailijana ja artikkeleiden kirjoittajana, jonka motiiveina on kehittyneen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan saavuttaminen, Suomessa kuin myös kansainvälisesti ajatellen. Harrastan piirtämistä, maalaamista ja kirjallisuutta yleensä.

Check Also

pelastuksen avaimet

VOITTO PERKELEESTÄ Kymmenen Käskyn avulla

Kymmenen Käskyä ovat Raamatun tärkeimmät sanat, sillä ne tulivat Jumalan sormen piirtäminä kahteen kivitauluun. Kymmenen Käskyn voimasta Jordan-virran vedet väistyivät ja Jerikon muurit särkyivät, sillä näihin Käskyihin sisältyy Jumalallinen Voima. Tällainen voima on myös ihmisellä, joka näitä Käskyjä noudattaa siitä syystä, että ne ovat Jumalallisen Järjestyksen Lakeja, eikä vain siksi, että ne ovat yhteiskunnallisia ja moraalisia sääntöjä kaikilla kansoilla. Näillä Käskyillä on luonnollinen eli kirjaimellinen merkitys, henkinen merkitys ja taivaallinen merkitys. Luonnollinen merkitys on ihmistä varten maan päällä, henkinen ja taivaallinen merkitys ovat enkeleitä varten taivaassa, mutta ihminenkin voi ne ymmärtää.