Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600
Mångkulturell politik är orsaken till förstörelse i Sveriges förort – Vainovalkea
Home / På svenska: Samhälle / Mångkulturell politik är orsaken till förstörelse i Sveriges förort
Ett flertal av Sveriges kommuner har ekonomiska svårigheter. 1, 2 På grund av en politik, informerats av en ytterst värdeliberalism, har Sverige under de senaste årtionden blivit ett mångkulturellt samhälle och förändrats till den grad att samhället är nära att kollapsa. Den här artikeln fokuserar på Sala kommunen, vars ekonomi tyngs av budgetunderskott som nu har ökat just på grund av storskalig invandring. Artikeln ger även korta observationer om mångkulturella dilemmas i andra kommuner.

Mångkulturell politik är orsaken till förstörelse i Sveriges förort

Ett flertal av Sveriges kommuner har ekonomiska svårigheter. 1, 2 På grund av en politik, informerats av en ytterst värdeliberalism, har Sverige under de senaste årtionden blivit ett mångkulturellt samhälle och förändrats till den grad att samhället är nära att kollapsa. Den här artikeln fokuserar på Sala kommunen, vars ekonomi tyngs av budgetunderskott som nu har ökat just på grund av storskalig invandring. Artikeln ger även korta observationer om mångkulturella dilemmas i andra kommuner.

 

Ekonomiska svårigheter i Sala kommun3 (bilaga 1.)

 Under året 2018 hade Sala kommuns sjuk -och äldrevårdsomsorg 46,3 mkr i underskott medan det totala underskottet låg på 54,5 mkr i en budget på 1311,9 mkr. Det finns flera orsaker därtill men till de största faktorerna räknas en högre än beräknat kostnadsnivå på grund av till ex flyktingförläggningar, konsulter och vikariat. Det visas i årets bokslut, som konstatetar att verksamhet inom Individ, familj, arbete (IFA) har skapat en merpart av underskottet (ca 36 mkr) genom ”underbudgeterade placeringskostnader för barn och ungdom samt höga konsultkostnader” och ”minskade intäkter från Migrationsverket”.3 Underskottet kommer att skjutas även över till året 2019. Enligt Sala kommun tvingar det rådande ekonomiska läget till kraftfulla nedskärningar, och allt som man kan spara på kommer att undersökas.

Verksamhet inom Individ, familj, arbete och integration (IFA) delas

 För cirka ett år sedan delades verksamhet inom Individ, familj, arbete och integration (IFA) i en myndighetsdel och en öppenvårdsdel. Genom det här tror de kunna spara i arbetsmarknadskostnader, konsultärenden och organisation.

 

Psykiatriska mottagning Freden

Salas psykiatriska mottagning Freden med åtta vårdplatser flyttas från Sala till Kila.4 Kila är liten tätort inom Sala kommun. Flyttet till Kila gick inte bra med tanke på sociala omständigheter: boendenas besök i centrum kräver ny betydligt mer planering. Därmed kan observera att flyttet inte har fallit väl ut då socialiseringsprocesserna har försvårats.

 

Äldreomsorg

Äldreomsorgen Bryggeriet har minskat personalstyrkan på nattskiften med tre personer. Minskningen av bemanningen leder vanligtvis till sämre kvalité på vården oavsett när på dygnet bemanning minskas. Hos finska privata vårdbolag har det visats leda till uppskakande resultat i till ex följande privata vårdbolag: Esperi Care,5 Attendo,6 Mehiläisen7 och privata dagis Touhula8. Tillexempel hos Espri Care en klient misstänks ha avlidit på grund av vårdfel och hos Pihlajalinna skulle en patient ha misshandlats till döds av en annan.5

Äldres specialvårdplatser i Sala kommer att halveras i en enhet genom omplacering till permanent boende oavsett om det rör sig om särskilt boende för äldre eller ordinärt boende.

 

Grundskolan: hjälpinsatser för problembarn minskas

Som undertecknande påpekar jag direkt på överfulla skolklasser. Speciellt behöver ungdomar med invandrar bakgrund anpassat stöd, och infinner sig inte alltid till det rådande systemet.9

I grundskolan och kanske även i andra lärosäten finns det många barn och ungdomar som lider av olika problem. Grundskolans arbetsgrupper har samarbetat med leverantörer för vård-och omsorgstjänster.

Enligt Salas Vård och omsorg nuvarande ekonomiska svåra tider finns inte råd att utnyttja vård och omsorgs resurser. Det kan leda till negativa följder för problemungdomars senare utveckling och liv.

 

 

Orsaker Sveriges kommuners, liksom Salas kommun sociala- och ekonomiska svårigheten?

Under 2015 tog Sverige emot 160 000 flytningar från politiska Mellan-Östers områden.10 Denna flygningsvåg har fortsatt under senaste åren, fastän in mindre skala som året 2015. Det kan konstateras en korrelation mellan den rejält ökade invandringen och en ökad kriminalitet, att svenska fängelser är fulla11, skolorna9 befinner sig i kaos och att kommunerna tvingas till nedskärningar. Någonstans måste pengar tas ifrån och att anpassa hundra tusentals människor med diverse och ofta svåra bakgrund kostar.

Flyktingpolitik kostar mycket, enligt ESO-rapport cirka 74000 per en flykting per år. För Uleåborgs Migrationsverket i Finland kostade en natts inkvartering redan året 2014 cirka 57 € per en person och i ungdomsenhet 244 € per person. I Joutseno mottagningscenters förvarning enheten kostade en natt 443 € per person. En genomsnittlig pris per en asylsökande kostar cirka 47 € per en natt eller dygn.12

Om konstadsnivån går att jämföra så kan man anta att även här i Sverige kostar en asylsökande 500 kr per dygn och minst 200 kr som ESO-rapport kommit fram till.

 Att Salas budgetöverskot från den sista mandatperioden förvandlats till underskott beror delvist på att kommunen har tagit emot många flyktingar och att dessa högre kostnader inte har budgeterats och finansierats med skatteintäkter i sinom tid. I stället för att låna pengar har kommunen bestämt sig för nedskärningar inom vår och omsorg. De som är beroende av vård och omsorg och arbetare inom sektorn får betala notan.

 

Kriminalitet i Stockholms förort

Några ord om brottsligheten i Sverige.  Till exempel i Tensta, Stockholms nordväst förort, har det mellan januari och augusti i 2015 registrerats 449 våldbrott. Områdets invånare kände mycket mer osäkerhet än boenden på flera andra Sverige av förorter. Det har uppdagats in en intervju som gjordes år 2015.13

Men Tensta är inte det värsta exemplet. Samhälls- och sociala situation är värre i Rinkeby, och samhällsfred är borta även i Husby och Hjulsta.9 Folk med utländsks bakgrund utgör ca 93 procent av Rinkebys14 invånare och 87 i Husby15. Liknande proportioner finns även i andra Sveriges förort.

Sveriges kommuners största problem finns i gigantiska våldtäktstatistiken.16

Markku Juutinen

 

Källorna

 1. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/de-flesta-av-lanets-kommuner-gar-mot-underskott-2018
 2. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/darfor-gar-sveriges-rikaste-kommun-80-miljoner-back
 3. https://www.sala.se/resources/files/_Nystruktur/Ekonomi/Rapporter/Del%C3%A5rsrapport%202018-08-31.pdf ; https://www.sala.se/resources/files/%2F_Nystruktur%2FProtokoll-kallelser%2FPolitisk%20organisation%2FKommunfullm%C3%A4ktige%2F2019%2F2019-04-29%2F/4%20-%20Bokslut%202018%20f%C3%B6r%20Sala%20kommun%20-%20del%201(2)(1).pdf (sida 59)
 1. https://www.sala.se/?page=contact&id=1913
 2. https://svenska.yle.fi/artikel/2019/01/26/nu-medger-esperi-care-brister-i-varden-pa-ulrika-hemmet-i-kristinestad; https://svenska.yle.fi/artikel/2019/03/11/76-ariga-vuokko-misshandlades-till-dods-pa-vardhem-i-lundo-i-januari-pihlajalinna
 3. https://www.dn.se/ekonomi/attendo-stoppas-i-finland/
 4. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/yle-myos-mehilaisen-hoivakodeissa-puutteita-viranomaisen-mukaan-korjattavaa-kahdeksassa-hoivakodissa/7261632#gs.7w1gz1
 5. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/yksityinen-paivakotiketju-joutui-tulilinjalle-toimitusjohtaja-kiistaa-kroonisen-hoitajapulan-lastentarhanopettajien-ja-lastenhoitajien-tehtaviin-siivous-ja-ruoka-eivat-kuulu/7270770#gs.7vzmi1
 6. Aftonbladet (10.1.2016). http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22067442.ab; Aftonbladet (25.2.2016). http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22330276.ab; FriaTider (6.11.2015). Rektorn bortförklarade tafsningarna: ”Pojkar är pojkar” – sen våldtog Ali sin klasskamrat på skolgården
 7. https://yle.fi/uutiset/3-10239715
 8. https://www.expressen.se/kvallsposten/nu-ar-svenska-fangelser-fulla-star-infor-jattestora-problem/
 9. https://www.iltalehti.fi/pakolaiskriisi/a/2015100920494222

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-eso-rapport-flyktinginvandring-en-kostnad-for-sverige

 1. https://www.ksml.fi/ulkomaat/V%C3%A4kivalta-vie-Tenstaa-%E2%80%93-Ammuskelut-ja-tuhopoltot-piinaavat-Tukholman-l%C3%A4hi%C3%B6t%C3%A4/377950
 2. https://web.archive.org/web/20120223083941/http:/www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22405
 3. http://statistik.stockholm.se/omradesfakta/index.html
 4. https://www.bbc.com/news/magazine-19592372

……………..

Bilaga 1.

Vård och omsorg Administration

Facklig information

Ekonomiska åtgärder för budget i balans

Under 2018 har vård och omsorg genererat ett underskott på ca 46,3 MSEK. Orsakerna är ett flertal men de största delarna är felaktigt budgeterad intäkt från migrationsverket, många konsulter, höga placeringskostnader, höga vikariekostnader samt en del andra poster. Den ekonomiska ram vi fått tilldelad inför 2019 är 540 MSEK vilket innebär att vi måste effektivisera och se över vilka möjligheter till besparingar vi kan göra. Vård och omsorgs ledningsgrupp har under vintern arbetat med detta och landat i ett förslag som vi även förankrat med Vård och omsorgsnämnden.

Arbetsgivaren informerar därför om dessa åtgärder vid föreliggande extra vårdsam-sammanträde 190314 för att därefter gå vidare med risk och konsekvensanalys och förhandling vid ordinarie Vårdsamsammanträde 190327.

IFA myndighet och IFA öppenvård blir IFO

För ca ett år sedan delades IFA i en myndighetsdel och en öppenvårdsdel. Avsikten var att skapa större stabilitet i bägge delar samt att ge bättre utrymme för utveckling en bättre verksamhet som kommer våra brukare till godo. Vi behövde också minska kostnader för konsulter och placeringar. Här har vi nått våra mål. Underlaget inom IFA har minskat då Arbetsmarknadsenheten och det som är kvar av integration flyttat till det nya kontoret för hållbar tillväxt. Då vi dessutom behöver minska våra kostnader blir följden att vi slår ihop myndighet och öppenvård och då arbetsmarknadsenheten och integration flyttat avser vi att byta namn på verksamheten till Individ och familjeomsorg, IFO.

Kostnadsminskningen verkställs då enligt följande

 • 1 verksamhetschef                               1 MSEK
 • 2 enhetschefer                                        1,5 MSEK

Freden

Freden är ett kommunalt psykiatriboende med ca 8 platser. För ca 1,5 år sedan flyttade Freden från centrala Sala till Kila. I samband med den flytten uppstod ett behov av att förstärka med två nattjänster då den tidigare samverkan med boendestöd omöjliggjordes p g a avståndet. Flytten har inte fallit väl ut då socialiseringsprocesserna försvårats för de boende då det kräver mer arrangerande vid besök i centrum. I samband med återflytten kan vi då återuppta samarbetet med boendestöd nattetid.

Kostnadsminskningen verkställs då enligt följande

 • 2 Nattjänster                                            1,4 MSEK

Skolteamet

Är en resurs inrättad i samverkan med skolan och har som uppgift att handleda skolpersonal och samordna arbetet kring elever som har problem. Den består i Sala av 3 årsarbetare Det här är en verksamhet som finns i de flesta kommuner. Hur den organiseras skiljer sig en del åt. Många organiserar det helt inom skolan medan andra väljer den modell som Sala har, att det är ett gemensamt uppdrag mellan Vård och omsorg och skola. I ekonomiskt svåra tider så måste vi se över hur vi använder våra resurser och vi avser därför att avstå vård och omsorgs insatser i skolteamet.

Kostnadsminskningen verkställs då enligt följande

 • 1,5 årsarbetare                                        0,8 MSEK

Administrativt stöd

Arbetsgivaren avser att effektivisera verksamheten genom omfördelning av arbetsuppgifter och minskar med 1 administratör i samband med en pensionsavgång.

Kostnadsminskningen verkställs då enligt följande

 • 1 administratör                                      0,5 MSEK

Särskilt boende

Arbetsgivaren avser att utveckla arbetssätt vid hemgång från slutenvård i linje med det avtal som är skapat tillsammans med regionen. Vi kommer då att kunna placera fler i ett framtida permanent boende oavsett om det rör sig om SÄBO eller ordinärt boende. Därför kommer vi att minska antalet platser på korttids Parklängan 1 med hälften.

Kostnadsminskningen verkställs då enligt följande

 • 7 årsarbetare                                           4,2 MSEK

Bryggeriet

Efter övertagandet från Frösunda har vi haft en hög bemanning här. Vi ser nu att vi behöver anpassa bemanningen här till mer motsvarande övriga boenden. Vi kommer därför att minska bemanningen nattetid med tre tjänster.

Kostnadsminskningen verkställs då enligt följande

 • 3 nattjänster                                             1,4 MSEK

About Markku Juutinen

Olen koulutukseltani insinööri ja tradenomi ylempi. Toimin sivutoimisena kirjailijana ja artikkeleiden kirjoittajana, jonka motiiveina on kehittyneen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan saavuttaminen, Suomessa kuin myös kansainvälisesti ajatellen. Harrastan piirtämistä, maalaamista ja kirjallisuutta yleensä.