Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600
Velkasitoumusten huutokauppa ja muita rahoitusmaailman huomioita – Vainovalkea
Home / Talous / Velkasitoumusten huutokauppa ja muita rahoitusmaailman huomioita
Globaali talouskriisi

Velkasitoumusten huutokauppa ja muita rahoitusmaailman huomioita

Suomessa valtiokonttori järjesti euromääräisten velkasitoumusten huutokaupan 20. marraskuuta 2019. Velkasitoumushuutokauppoihin osallistuvat Suomen valtion velkasitoumusohjelmaan nimetyt pankit eli päämarkkinatakaajapankit. Nämä velkasitoumus huutokaupat käydään siis näiden päämarkkinatakaajapankkien välityksellä. Tämä on yksi valtion lainanoton mekanismeistä.

Päämarkkinatakaajapankit muodostavat pitkien lainanottojen yhteydessä valtion merkittävimmän yhteistyökumppanin tai paremminkin riistäjän.

Velkasitoumusten huutokaupat

Valtiokonttori uutisoinnin mukaan tällä kertaa huutokaupattujen velkasitoumusten tuotto oli negatiivinen, toisin sanoen sijoittajat maksoivat valtiolle lainaamastaan rahasta, mutta normaalisti pluskorkojen vallitessa tuotto on positiivinen. Suomen valtio ottaa korollista rahaa lainaa päämarkkinatakaajapankeilta, jotka samalla toimivat yleensä syndikoitujen emissioiden pääjärjestäjinä.

Emissio: osakkeiden tms. laskeminen markkinoille.

Syndikoitu: yhteissijoitus, usean rahoittajan samoilla ehdoilla tekemä pääomasijoitus.

Valtiokonttorin liikkeelle laskemien uusien euromääräisten velkasitoumuksien hinnat huutokaupoissa määräytyy pankkien tarjousten perusteella. Lisäksi Valtiokonttorilla on mahdollista muina aikoina vapauttaa velkasitoumuksia liikkeeseen kysynnän ja rahoitustarpeen mukaan, jolloin Valtiokonttorin sanotaan määrittävän liikkeelle laskettujen velkasitoumusten hinnan. Jälkimmäinen liikkeeseenlaskutapa muistuttaa Euro Commercial Paper -ohjelmia (ECP).

Valtionkonttorin liikkeelle laskemien velkasitoumuksien huutokauppa on sinänsä yksi valtion ulkomaisen lainanottamisen mekanismeistä. Siinä yksityinen pankki sijoittaa rahamäärän (X) valtion liikkeelle laskemaan oukkovelkakirjaan tietylle ajan jaksolle. Valtio sitoutuu maksamaan yksityiselle pankille rahamäärästä (X) sovitun koron. Kuitenkin kyseisen lainan liikkeelle laskenut valtio sitoutuu tyypillisesti maksamaan lainan ostajalle jonakin sovittuna ajankohtana, esimerkiksi kymmenen vuoden kuluttua joukkovelkakirjalainan liikkeellelaskusta lainan nimellisarvoa vastaavan summan. Tämä systeemi on vain yksi monikansallisista velkarahoitusjärjestelmistä, jotka pyrkivät jatkuvasta pitämään kansallisvaltioita köyhdyttävässä velkaorjuudessa.

Vakuudettomien varojen lainaaminen toisille pankeille

London Interbank Offered Rate (LIBOR ) on päivittäin määriteltävä viitekorko, joka toimii yksityisten pankkien lainaamina vakuudettomina varoina muille pankeille Lontoon pankkienvälisillä rahamarkkinoilla. LIBOR:n määrittelyä koordinoi British Bankers’ Association, BBA-yhdistys.

Brittiläisen pankkivalvontaviranomaisen FSA:n, Financial Supervisory Authorityn mukaan Libor-korkojen manipulointia olisi tapahtunut ainakin jo vuonna 2005. Barclaysin lisäksi manipuloimiseen näyttäisivät osallistuneen ainakin Citi, Chase, UBS, Royal Bank of Scotland ja muut BBA-ketjuun kuuluvat pankit. Useat näistä LIBOR-korkohuijaukseen liittyneistä pankeista toimii Suomen valtion päämarkkinatakaajina.

 

Kansainvälinen velkarahajärjestelmä käyttää suomalaista maksuvoimaa mielivaltaisesti hyväkseen

Kuten yllä olevasta voidaan havaita, päämarkkinatakaajilla on valtuudet määrittää tärkeimmille sarjaobligaatioille eli niin kutsutuille valtion viitelainoille jälkimarkkinoilla osto- ja myyntihintoja. Ensisijaismarkkinoilla niiden oikeuksiin sisältyy osallistua Valtiokonttorin huutokauppoihin.

Suomen valtiolla lienee nykyisin neljätoista päämarkkinatakaajapankkia, jotka ovat siis Suomen velkojia. Jäljempänä luettelo näistä yksityisistä pankeista velkojina:

Bank of America Merrill Lynch
Barclays Capital
BNP Paribas
Citigroup
Crédit Agricole
Credit Suisse
Danske Bank
Deutsche Bank
HSBC
J.P. Morgan
Morgan Stanley
Nordea
Royal Bank of Scotland
Société Générale

Lisäksi yksityiset pankit ovat köyhdyttäneet lainanantajina- ja pääomatakaajapankkeina Suomen ja muun euroalueen lisäksi, koko maailmaa. Näitä pankkeja ovat esimerkiksi: Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase ja Paribas. Kaksi viimeksi mainittua ovatkin yllä olevassa listassa.

Nämä yllä esitetyt kansainväliset pankit ovat täysin orientoituneet palvelemaan juutalaisen eliitin luomaa systeemiä, kansainvälisenä rahan- ja omaisuuden ryöstöjärjestelmänä.1,2,3,4 Nämä rahoitusinstrumentit ovat pelkästään parasiitteja, jotka loiseliönä kuluttavat isäntäelimistön energiaa.

Suomen valtio, hallitus, eduskunta sekä kansalaiset ovat ainoastaan tämän globaalin pankkijärjestelmän korollisen velkarahasysteemin riiston sekä ryöstön kohteita.

Velkasitoumushuutokaupat edustavat pankkien mielivaltaa ja voivat kurjistaa talouksia

Lisäksi velkasitoumushuutokaupat, jotka ovat siis yksi lainoitusmekanismeista, käydään päämarkkinatakaajapankkien välityksellä ja niiden määrittäminä. Tällöin suomalaisten veronmaksajien verorahat ovat alistettuja kansainvälisten pankkihuijareiden spekuloitaviksi. Tämä on tietysti erittäin epäoikeudenmukaista sekä mielivaltaista operointia, sillä kansalaisilla ei ole minkään kaltaisia mahdollisuuksia vaikuttaa näiden keinottelijoiden korkoon perustuvaan velkajärjestelmään, eikä valtiovallalla ole halua puuttua siihen. Tästä kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden toiminnasta on aina negatiivisia taloudellisia seuraamuksia kansantaloudelle ja kotitalouksille.

Kansainvälisestä raha- ja pankkijärjestelmästä täytyy päästä irti

Nykyinen europohjainen velkaperusteinen kansainvälinen raha- ja pankkijärjestelmä, ei tietenkään ole valtion suonissa elävöittävää taloudellista raha- ”verivirtaa”, vaan ainoastaan globaalin finanssijärjestelmän näivettävää vaikutusta valtion elimistössä.

Rothchild

Juutalaisen Rothschildien, ja muiden juutalaisten perhedynastioiden luoman kansainvälisen rahoitusvelkajärjestelmän lainaama korollinen raha on syynä Suomen ja laajemmin koko maailman taloudellisiin kriiseihin. Näin ollen velkaorjuuteen perustuva globaali lainoitusjärjestelmä on raunioittanut kotitaloudet kuin myös kansantalouden. Uutta rahaa ilmestyy kiertoon kun velkaannutaan yksityisille pankeille. Kansantalouksissa on aina kiertämässä vain velkarahaa, muuta rahaa tuskin on olemassakaan. Velkaa ei koskaan pystytä maksamaan takaisin kokonaan. Velan pääoman ja sen koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät loiskasvaimet, joita ovat monikansalliset yksityiset pankit, jotka riistävät korko ynnä velanpääoman ilmaisena rahana. Korkoraha ynnä velan pääoma ei ole luotu tuottavan työn kautta, tämä rahakokonaisuus on vain ilmakupla. Korkoraha ja velan pääomaa kuitenkin haalitaan kasaan työllä ja tuskalla velallisen työmäärän palkasta. Huomattakoon, että pankkien myöntämät lainat ovat pääsääntöisesti tyhjästä luotuja kirjaamalla ne virtuaalitiedostoihin. Näin toimii kansainvälisesti laillistettu rahanväärennyskopla.

Juutalaisen eliitin luomasta rahoitusjärjestelmästä täytyy Suomen ja Euroopan päästä irti.

Suomessa tulee ottaa käyttöön talousdemokratian reformi. Täten maa voisi siirtyä omaan valuuttaan ja luoda sen itsenäisesti.

Valtion omistuksessa oleva keskuspankki voisi luoda tarvittaessa rahaa velattomasti, jota säännösteltäisiin inflaation ja deflaation (rahan arvon nousu) eliminoimiseksi. Pankit olisivat vain asiakkaiden talletusten vastaanottajia ja siten ne lainaisivat osittain asiakkaiden talletuksia. Velattoman rahan jakelu tapahtuisi esimerkiksi valtion kulutuksen mukaan tai perustulon kautta. Velkarahan tulisi olla korotonta. Tällaista rahaa voitaisiin käyttää investointeihin, jotka lisäisivät työllisyyttä ja siten kulutuksen myötä maan vaurautta sekä omavaraisuutta.

 

Lopuksi

Ei voi muuta kuin suuresti hämmästellä sitä välinpitämättömyyden ja järjettömyyden laajuutta kansan uskoessa manipuloivaa valtamediaa, äänestämään toistuvasti samat poliittiset entiteetit, jotka ovat aktiivisia maanpetturuudessa sekä maanpetoksellisessa toiminnassa, myös valtion taloudessa.

Markku Juutinen

 

Lähteet

https://www.valtionvelka.fi/uutinen/valtiokonttori-jarjesti-euromaaraisten-velkasitoumusten-huutokaupan-3/; https://www.valtionvelka.fi/valtion-velkasitoumukset/

https://efinancemanagement.com/international-financial-management/euro-commercial-paper

https://www.treasuryfinland.fi/public/default.aspx

  1. Taibbi, Matt (5.4.2010). RS. The Great American Bubble Machine. Saatavilla: http://www.rollingstone.com/politics/news/the-great-american-bubble-machine-20100405
  2. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.
  3. Jewish Encyclopedia (1906). http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12909-rothschild
  4. Karin Hudes (2013). http://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-the-world/5353130; http://www.interpretermag.com/karen-hudes-rts-whistleblower-who-believes-world-bank-controlled-by-second-species/; http://archives2013.gcnlive.com/Archives2013/sep13/PowerHour/0926132.mp3; http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gHVgRgYdCsQ

 

About Markku Juutinen

Olen koulutukseltani insinööri ja tradenomi ylempi. Toimin sivutoimisena kirjailijana ja artikkeleiden kirjoittajana, jonka motiiveina on kehittyneen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan saavuttaminen, Suomessa kuin myös kansainvälisesti ajatellen. Harrastan piirtämistä, maalaamista ja kirjallisuutta yleensä.

Check Also

pelastuksen avaimet

VOITTO PERKELEESTÄ Kymmenen Käskyn avulla

Kymmenen Käskyä ovat Raamatun tärkeimmät sanat, sillä ne tulivat Jumalan sormen piirtäminä kahteen kivitauluun. Kymmenen Käskyn voimasta Jordan-virran vedet väistyivät ja Jerikon muurit särkyivät, sillä näihin Käskyihin sisältyy Jumalallinen Voima. Tällainen voima on myös ihmisellä, joka näitä Käskyjä noudattaa siitä syystä, että ne ovat Jumalallisen Järjestyksen Lakeja, eikä vain siksi, että ne ovat yhteiskunnallisia ja moraalisia sääntöjä kaikilla kansoilla. Näillä Käskyillä on luonnollinen eli kirjaimellinen merkitys, henkinen merkitys ja taivaallinen merkitys. Luonnollinen merkitys on ihmistä varten maan päällä, henkinen ja taivaallinen merkitys ovat enkeleitä varten taivaassa, mutta ihminenkin voi ne ymmärtää.