Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600
Miksi Suomeen tarvitaan uusi yhteiskunnallinen – ja poliittinen järjestelmä? – Vainovalkea
Home / Yhteiskunta / Miksi Suomeen tarvitaan uusi yhteiskunnallinen – ja poliittinen järjestelmä?
Rakentakaamme radikalisoituvaan Suomeen uutta yhteiskunnallista- ja poliittista järjestelmää itsenäiseksi hyvinvointivaltioksi.

Miksi Suomeen tarvitaan uusi yhteiskunnallinen – ja poliittinen järjestelmä?

Rakentakaamme radikalisoituvaan Suomeen uutta yhteiskunnallista- ja poliittista järjestelmää itsenäiseksi hyvinvointivaltioksi.

Köyhdyttävä korollinen lainarahajärjestelmä

Suomen poliittiset vallanpitäjät, viranhaltijat ja näitä pönkittävä valtavirtainen tiedonvälitys ovat toiminnallaan tukeneet kiihtyvällä vauhdilla jo 1990-luvulta alkaen uusliberalismista talousoppia, joka pyrkii tulkitsemaan ja toteuttamaan yhteiskunnalliset ongelmat markkina-ajatteluun liittyvien tehokkuus-, vapaus- ja oikeudenmukaisuusihanteiden välityksellä. Uusliberalismin kannattajien mukaan pulmat ovat ratkaistavissa itseään ohjailevilla sekä kilpailevilla markkinoilla. Lähestulkoon kaikki asiat yhteiskunnassa tulisi heidän mukaansa niputtaa yksityisomistukseen ja kauppatavaraksi.1

Yllä mainitun uusliberalistisen talousopin mukaan poliittinen valtakoneisto on valjastanut yritykset, palkansaajat ja kotitaloudet eli reaalitalouden kansainvälisen pankkiirieliitin ja globaalien megayhtiöiden lypsettäväksi. Nämä vaikuttavat kohoavaan energian hintaan kuluttaen kokonaiskysyntää sekä yritysten kilpailukykyä. Yksityistäminen ja yhtiöittäminen tuovat runsaita voittoja, mutta ne liukuvat reaalitaloudesta erilaisille rahoitusmarkkinoille sekä monikansallisille sijoittajille, jossa ne esimerkiksi kohottavat osakkeiden arvoa vaurastuttaen pientä globaalia suursijoittajien eliittiä.2

Lyhyesti sanoen, uudenliberalistisen suuntauksen tunnusmerkkeinä voidaan pitää tiukkaa talouskuria, valtion omaisuuden yksityistämistä, yksityisen sektorin toiminnan kannattavuuden parantamista sekä sääntelyn karsimista. Uusliberaali talouspolitiikka tavoittelee myös taloudellista toimintaa säätelevien normien vähentämistä ja tulonsiirroilla rahoitetun hyvinvointivaltion purkamista.

Selkokielellä sanottuna tämä tarkoittaa äärimmäisen eriarvoisuuden lisääntymistä. Hyvinvoinnin kuilu rikkaiden ja köyhien välillä on kasvanut luonnollisesti rikkaiden hyväksi. Tämä näkyy myös rikkaiden ja köyhien välisinä terveyseroina, jotka ovat entisestään kasvaneet vuodesta 2008 alkaen.3

Suomessa on liki miljoona köyhää, jotka elävät kotimaassaan usein kodittomina ja täysin syrjäytyneinä. Tähän on perussyynä perustulon tuntuva heikentäminen. Professori Juho Saari sanoo, että huono-osaisuuteen ja köyhyyteen valumisesta puhuttaessa ratkaisevaa on se, pitkittyykö köyhyys ja riittävätkö ihmisten tulot heidän menoihinsa pitkällä aikavälillä.4

– Jos eivät riitä, niin tuloksena on leipäjonojen Suomi, Saari kertoo.

Edelleen tämä uusliberalistinen järjestelmä tarkoittaa sitä, että:

Juutalaisen Rothschildien, ja muiden pankkidynastioiden luoman kansainvälisen rahoitusvelkajärjestelmän lainaama korollinen raha on syynä Suomen ja laajemmin koko maailman taloudellisiin kriiseihin.5,6,7,8 Näin ollen velkaorjuuteen perustuva globaali lainoitusjärjestelmä on raunioittanut kotitaloudet kuin myös kansantalouden. Uutta rahaa ilmestyy kiertoon kun velkaannutaan yksityisille pankeille. Kansantalouksissa on aina kiertämässä vain velkarahaa, muuta rahaa tuskin on olemassakaan. Velkaa ei koskaan pystytä maksamaan takaisin kokonaan. Velan koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät loiskasvaimet, joita ovat monikansalliset yksityiset pankit, jotka riistävät koron ynnä velanpääoman ilmaisena rahana. Korkoraha ynnä velan pääoma ei ole luotu tuottavan työn kautta. Tämä rahakokonaisuus on vain ilmakupla. Korkoraha ja velan pääomaa kuitenkin haalitaan kasaan työllä ja tuskalla velallisen työmäärän palkasta. Huomattakoon, että pankkien myöntämät lainat ovat pääsääntöisesti tyhjästä luotuja kirjaamalla ne virtuaalitiedostoihin. Näin toimii kansainvälisesti laillistettu rahanväärennyskopla.

pankkien uhrit

Koska Suomen poliittinen koneisto toimii näiden globaalien rahoitusmarkkinoiden ja ylikansallisten pääoman imperiumien juoksupoikina maassaan, vallitsee Suomessa täydellinen taloudellisen hyvinvoinnin illuusio eli harha. Kotitaloudet, yritykset ja julkisen talouden sektorit eivät pääse koskaan vaurastumaan.

Pankit voivat nyhtää ja ovat usein lypsäneet rahoitetun kohteensa kuiviin. Rahoituslaitokset pystyvät myös raunioittamaan asiakkaansa, olipa se sitten valtio, yritys tai yksityinen kotitalous. Otetaanpa esimerkki: perhe ostaa kiinteistön, joka on ostohetkellä sopivan hintainen ja pankki rahoittaa hankinnan. Kiinteistömarkkinoilta tulee viestiä, että kiinteistökauppa käy kuumana, joten kiinteistöjen ostaminen voisi olla hyvä sijoitus. Näiden markkinoiden ylikuumentuessa asuntojen kysyntä lakkaa, ja asuntojen hinnat romahtavat. Perhe, joka osti asunnon lainoituksella, ei enää saa välttämättä kolmeakymmentä prosenttia asunnon ostohinnasta, jolloin jäljellä on vain periaatteessa asuntovelkaa. Mikäli tässä tilanteessa lainojen korot nousevat, ja perhe ei ole sopinut lainan korkotasoa kiinteäksi, saattavat he joutua luopumaan asunnostaan, ja ajautua taloudellisiin vaikeuksiin. Mikäli tässä tilanteessa pankit ajautuvat ”konkurssiin”, maksattavat ne ”tappionsa” veronmaksajilla, siis heillä, jotka ajautuivat velallisina pankkien uhreiksi.

Näin ihmisten elämä hukkaantuu pelkästään kansainvälisen finanssijärjestelmän pönkittämiseen ja superäveriään rahaeliitin globaalin hegemonian ja mammonan laajentamiseen.

Kaikki järkevästi ajattelevat ihmiset varmasti haluavat tällaiseen yhteiskunnalliseen epäoikeudenmukaisuuteen selvää muutosta. Miksi emme siis ottaisi ”härkää sarvista” ja ryhtyisi palauttamaan suomalaisille oikeuksiaan työnsä tuloksin, ja Suomelle kiistämättömiä oikeuksiaan omaisuuteensa valtiona.

Terveet perinteiset arvot ovat tuhotut

Suomen poliittinen johtajisto, virkakoneisto ja niitä tukeva verorahoin toimiva joukkotiedonvälitys sekä viihdemaailma, toimivat kuin yhtenä miehenä taloudellisen, yhteiskunnallisen ja henkisen itsenäisyyden tuhoamiseksi; tässä tuhoamisen prosessissa paljastuu myös suomalaisiin vuosikymmeniä vaikuttanut sionistisen eliitin valtavirtaisen joukkoviestinnän, viihdeteollisuuden ja poliittisen hegemonian murskaava vaikutus; ihmismielen jaloimmat tunteet, kuten isänmaallisuus, uskonto ja avioliitto, ovat täysin tuhottuja.

Suomen poliittinen mafia, viranhaltijat, ja näitä tukevat valtamediat ovat onnistuneet luhistamaan Suomen yhteiskunnan henkisen ja taloudellisen selkärangan. Vallanpitäjät, valtavirtainen tiedonvälitys, viihdemaailma ja koulutussektori ovat tavoitteellisesti rappeuttaneet yleistä moraalintasoa, jonka yhtenä päämääränä on ollut perinteisen perhemallin ja avioliiton tuhoaminen. Tästä tuloksena suomalaisten syntyvyys on kuolettavan vaarallisen alhaista. Tästä rappeutumisen tilasta täytyy nousta. Kullakin kansalla on oikeutensa ja velvollisuutensa vaalia yhteisölleen edistyksellisyydeksi kokemiaan perinteitä, arvoja ja etnistä tasapainoa, sillä ilman näitä periaatteita kansakunta ei pysy yhtenäisenä kansallisidentiteettisenä konstruktiona.

Suomen Euroopan unionin ja euron jäsenyydet ovat laittomia

EU on kehittynyt byrokraattiseksi, demokraattisen valvonnan ulottumattomissa olevaksi super-Neuvostoliitoksi, jota hallitsee tietynlainen eliitti. Lisäksi Euroopan komissio ei ole demokraattisesti valittu elin. EU:n komission valta on suurempi kuin Euroopan parlamentilla. EU:n perussopimukset siirtävät hegemoniaa EU:n toimielimille ja direktiivien määräämisvalta ja oikeudet menevät kansallisen itsemääräämisoikeuden ja valtiollisen itsenäisyyden yläpuolelle. Valtaosa päätöksistä tehdään siis ulkomailla.

Bryssel on lobbareiden paratiisi ja suhmuroinnin pesäke, kirjoittaa Jaana Kivi. Hänen mukaansa lobbareiden, poliitikkojen sekä korkeassa asemassa olevien viranhaltioiden väliset suhteet ovat hyvin tiiviit. Brysselin hintaa voidaan verrata lehmäkauppaan, jonka myyntiarvosta kärsivät EU:n kansalaiset.

Lobbaus toimintana perustuu rahan liikkuvuuteen. Raha on se tekijä, joka ratkaisevasti vaikuttaa politiikkaan, lainsäädöksiin, ja yleensä kaikkeen sääntelyyn, ja tämä kaikki toteutuu vallan keskiössä.

-Kaikkein voimakkain lobbaus ei ole näkyvää. Asiat muuttuvat pelottaviksi silloin, kun ne katoavat julkisuudesta, sanoo Jaana Kivi.

Kiven mukaan Brysselissä, vallan ytimessä, työskentelee 30 000 lobbaria. Jo ainoastaan Euroopan parlamenttiin pääsee jatkuvasti noin 4500 lobbaria, mikä tarkoittaa kutakin europarlamentaarikkoa kohden noin kuusi piinkovaa ammattilaista, jotka yrittävät vaikuttaa päätöksiin. Huolestuttavaa on, että EU-poliitikot luottavat enemmän lobbauskoneistoon kuin puolueettomiin asiantuntijoihin.9

Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi suomalaiset lobbaajat, jota toimintaa harhaan johtavasti kutsutaan suomalaiseksi ”edunvalvonnaksi”, dominoivat Suomen hallitusta ja eduskuntaa globaalin suurteollisuuden ja kansainvälisen pääomapiirien hyödyksi.

Euroopan unioni on globaalin pankkiirieliitin ja talousjättien diktatuuri, jossa ei välitetä vähääkään pienten jäsenmaiden hyvinvoinnista. Suurpääoma ja rahanvalta ratkaisee kaiken.

Miksi EU-jäsenyys kirjattiin Suomen perustuslakiin? Sitä ei olisi vaatinut edes Euroopan unioni. Se oli suorastaan laiton teko, jolla luotiin perusta Suomen sitoutumiselle EU:n liittovaltiokehitykseen.
Suomella on voimassa oleva ETA-sopimus, joka takaa yhtäläiset oikeudet kuin EU. Emme tarvitse EU:n jäsenyyttä.

Suomi liitettiin Euroopan unioniin perustuslain vastaisesti. Vuonna 1994 Suomi liitettiin Euroopan unionin jäseneksi neuvoa-antavan kansanäänestyksen perusteella. EU:n liittyminen olisi vaatinut Suomen perustuslain muuttamista 5/6-enemmistöllä. Tämä siksi, että ilman kahta käsittelyä sekä välillä pidettäviä vaaleja perustuslain muuttaminen edellyttää asian kiireelliseksi julistamisen 83.33 prosentin enemmistöllä.

Lisäksi EU-sopimuksen hyväksymiseen liittyi kaksi vilpillisyyttä: Tekaistu EMU-varauma ja maatalousartiklojen pimitetty oikeudellisuus. Jorma Jaakkolan sivuilta voidaan lukea laajemmin EU:n liittymisen laittomuuksista.

Itse asiassa Suomesta sorvattiin euromaa perustuslain vastaisesti. Myös EU:n perustuslain eli Lissabonin sopimuksen hyväksyminen tapahtui perustuslakiamme rikkoen. Europarlamentaarikko Paavo Väyrysen mukaan eurojäsenyydestä päätettiin alun perinkin laillisesti väärin. Hän kritisoi sitä, että euroon liittymisestä ei tehty erillistä päätöstä, vaan asia kuitattiin pelkällä tiedonantomenettelyllä vuonna 1998. Menettely oli perustuslain vastainen.10

Näistä Suomessa tapahtuneista valtiopetosten sarjoista, jotka yhdistyvät Suomen liittymiseen Euroopan talousalueeseen (ETA), Euroopan yhteisöön (EY) ja Euroopan unioniin (EU), voidaan lukea artikkelista ”Valtiopetokset Suomen lähihistoriassa”, jossa asiat ovat esitettyinä laajemmin lähteineen.

Isäntämaasopimus ja Nato-yhteistyö tarkoittavat hengenvaaraa Suomelle

Nykyisen hallituksen ja yleensä poliittisen eliitin toimesta Suomea ujutetaan Nato-jäsenyyteen esimerkiksi Suomen ja Naton välille solmitun isäntämaasopimuksen perusteella (LS 1914).

Isäntämaasopimuksen suhteen kysymyksessä ei ole pelkästään yhteisymmärrys Suomen ”Nato-operaatioille, harjoituksille ja vastaavalle sotilaalliselle toiminnalle” antamista tukitoimista. Kysymys on Suomen valtion maa-, vesi- ja ilma-alueen varauksettomasta ja sitovasta luovuttamisesta sotilasliitto Naton jäsenvaltioiden käyttöön mitä tahansa sotilaallisia operaatioita varten. Syyskuun 4. päivän 2014 sopimus on nyky-Suomen historian suuria häpeätahroja ja pitkä naula lisää Suomen itsenäisyyden ruumisarkkuun. 11

Suomen poliittinen eliitti on johtanut Suomen, ja suomalaiset pahimpaan mahdolliseen ulkopoliittiseen tilanteeseen. Suomi on tuon tuostakin osallistunut Yhdysvaltojen johtaman läntisen koalition sotaharjoituksiin jopa Venäjän rajan tuntumassa. Lisäksi Yhdysvaltojen militarisoidut joukot parveilevat Suomen maaperällä.

Nato toimii etupäässä paperijärjestönä, jolla kuitenkin on moniportainen sotilashallinto esikuntineen, mutta sillä ei ole sotilasjoukkoja. Niinpä sotavoimat muodostuisivat jäsenvaltioiden puolustusvoimista, joiden käyttöön luovutus olisi jäsenvaltioiden päätettävissä.

Luonnollisesti kukin Nato-maa tulisi määrittelemään omat tarpeensa sekä niiden tärkeysjärjestyksen, jos Eurooppa ajautuisi sotaan. Länsi- ja Keski-Euroopan maille sekä Yhdysvalloille Suomi ei olisi puolustamisen arvoinen, mutta maamme olisi Naton eteen työnnetty tukikohta. Riippumatta siitä kuka tällaisen sodan voittaisi, meidän kohtalomme olisi perin surkea.

Voidaan kysyä kuinka monta merijalkaväen sotilasta Yhdysvaltojen presidentti, olipa hän kuka tahansa, uhraisi Helsingin – tai Tallinnan, tai Riikan, tai Varsovan – puolustamiseksi? Ei ainuttakaan.11

Kaukomaiden työvoima ja maahanmuuttajien invaasio

Entisten pääministerien Antti Rinteen, Juha Sipilän ja nykyisen pääministeri Sanna Marinin hallitukset ja näihin liittyvät eduskunnat, ovat olleet erikoisen tuhovoimaisia suomalaisen yhteiskunnalliskulttuurisen hengissä säilymisen suhteen. Nämä ovat suuri syyllinen Suomen rappiotilaan. Tälle poliittiselle mafialle merkityksellistä on jatkuva kasvu, jatkuva voiton teko ja oman omistuksen lisääminen. Tällainen poliittinen suuntaus, joka on muiden muassa tavoitellut suomalaisten palkkojen polkemista, on itse asiassa ollut voimassa kiihtyvällä dynamiikalla jo 1990-luvulta alkaen. He tahtovat tänne ulkomaista työvoimaa siitäkin huolimatta, että Suomessa on jo ennestään korkea työttömyys. Tämä poliittinen saasta ei myöskään halua maksaa vaadittavaa palkkaa suomalaiselle hoitohenkilökunnalle tai koulutusta suomalaisille terveyden ammattilaisille. Sen sijaan he esimerkiksi haluavat haalia halpatyövoimaa kuten hoitajia sekä lääkäreitä Thaimaasta ja muista kaukomaista, nyt vedoten myös sen olevan täysin välttämätöntä väkiluvun kasvun vuoksi. Nuo kansanpetturit tuskin ansaitsisivat mitään hoitoa vanhoilla päivillään, sillä he tahtovat vaihtaa kansamme ja geneettisen perimämme joksikin toiseksi. Itsekkyydessään he eivät myöskään välitä noiden kaukomaiden kansoista, jonka ammatillisia osaajia he haluavat haalia Pohjolaan, lisäten noiden maiden aivovuotoa ja horjuvuutta.

Nykyisen poliittisen mafian, arvoliberalistien ja näitä pönkittävän valtamedian kannattama sairaalloinen monikulttuurisuuspolitiikka ja alati lisääntyvät ”turvapaikkahakijoiden” invaasiot johtavat nopeasti Euroopan, kuten myös Suomen kansan kulttuurigeneettisen perimämme lopulliseen tuhoutumiseen.

Globaali eliitti pyrkii Eurooppalaisen väestön etnisen rakenteen vaihtamiseen toiseksi populaatioksi siksi, että näin menetellen eliitti valmistelee itselleen modernia ”orjayhteiskuntaa” tasapäisestä ja kansallista identiteettiä vailla olevasta monikulttuurisesta populaatiosta, josta kehittyisi tulevaisuudessa monokulttuurinen väestönrakenne.

Loppu päätelmä

Suomeen tarvitaan poliittisen järjestelmän muutos ja täydellinen yhteiskunnallinen murros ylläesitettyjen vallanpitäjien, virkakoneiston ja valtamedian harjoittaman epäoikeudenmukaisuuden, maan- ja valtiopetturuuden nurjeltamiseksi, kansan pilkkaamista ja halventamista vastaan. Kansanpetturipoliitikot ovat päätöksillään kärjistänyt kansan eriarvoisuutta, asettaen kansainvälisten finanssijärjestelmän (esim. talous- ja pankkiirieliitti) sekä myös kriisimaiden edut, Suomen ja sen kansalaisten hyvinvoinnin edelle.12 Suomalaiset aiotaan tuhota tulevaisuudessa sukupuuttoon juuri massiivisen maahanmuuttajainvaasion kautta.

Lopullinen rappeutuminen vältettäisiin vitkastelemattomalla radikalisoitumisella, jossa Suomeen kehitettäisiin uusi yhteiskunnallinen ja poliittinen järjestelmä itsenäiseksi hyvinvointivaltioksi.

Markku Juutinen

Lähteet

  1. Patomäki, Heikki (2007). Uusiliberalismi Suomessa. Saatavina: https://patomaki.fi/Uusliberalismi_Suomessa.pdf (Dark Oy).
  2. Positive Money (22.9.2015). Overt Monetary Financing – dangerous drug or miracle medicine? (Lord Adair Turner)
  3. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (2017). Tulotason mukaiset terveyserotovat edelleensuuria http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135167/URN_ISBN_978-952-302-896-8.pdf?sequence=1
  4. YLE (2014). https://yle.fi/uutiset/3-7436047

5.Taibbi, Matt (5.4.2010). RS. The Great American Bubble Machine. Saatavilla: http://www.rollingstone.com/politics/news/the-great-american-bubble-machine-20100405

  1. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.
  2. Jewish Encyclopedia (1906). http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12909-rothschild
  3. Karin Hudes (2013). http://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-the-world/5353130; http://www.interpretermag.com/karen-hudes-rts-whistleblower-who-believes-world-bank-controlled-by-second-species/; http://archives2013.gcnlive.com/Archives2013/sep13/PowerHour/0926132.mp3; http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gHVgRgYdCsQ
  4. Kivi, Jaana (2016). Bryssel myyty; Lobbausparatiisin kauppiaat. into
  5. US (14.7.2015). https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/89096-paavo-vayrynen-suomi-liittyi-euroon-vastoin-perustuslakia-kansanaanestys-eurosta
  6. Keijo Korhonen (3.2015). Suomen Kuvalehti. Saatavana: http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/politiikka/keijo-korhonen-suomen-uusi-nato-sopimus-historian-hapeatahra/

…………………………………………….

http://jorjaa.mbnet.fi/emupetos.php

About Markku Juutinen

Olen koulutukseltani insinööri ja tradenomi ylempi. Toimin sivutoimisena kirjailijana ja artikkeleiden kirjoittajana, jonka motiiveina on kehittyneen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan saavuttaminen, Suomessa kuin myös kansainvälisesti ajatellen. Harrastan piirtämistä, maalaamista ja kirjallisuutta yleensä.

Check Also

pelastuksen avaimet

VOITTO PERKELEESTÄ Kymmenen Käskyn avulla

Kymmenen Käskyä ovat Raamatun tärkeimmät sanat, sillä ne tulivat Jumalan sormen piirtäminä kahteen kivitauluun. Kymmenen Käskyn voimasta Jordan-virran vedet väistyivät ja Jerikon muurit särkyivät, sillä näihin Käskyihin sisältyy Jumalallinen Voima. Tällainen voima on myös ihmisellä, joka näitä Käskyjä noudattaa siitä syystä, että ne ovat Jumalallisen Järjestyksen Lakeja, eikä vain siksi, että ne ovat yhteiskunnallisia ja moraalisia sääntöjä kaikilla kansoilla. Näillä Käskyillä on luonnollinen eli kirjaimellinen merkitys, henkinen merkitys ja taivaallinen merkitys. Luonnollinen merkitys on ihmistä varten maan päällä, henkinen ja taivaallinen merkitys ovat enkeleitä varten taivaassa, mutta ihminenkin voi ne ymmärtää.