Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600
Maailmantalous on talousromahduksen äärellä; pelastuksena ovat itsenäisyys sekä rahareformi – Vainovalkea
Home / Kotimaa ja ulkomaat / Maailmantalous on talousromahduksen äärellä; pelastuksena ovat itsenäisyys sekä rahareformi

Maailmantalous on talousromahduksen äärellä; pelastuksena ovat itsenäisyys sekä rahareformi

Maailmantalous on syöksymässä historiansa syvimpään romahdukseen. Eurojärjestelmä ja Euroopan unioni saattavat romahtaa. Euroopan kansojen pitäisi taistella vapautuakseen globalistien rahoitusmarkkinoiden korollisesta ja köyhdyttävästä velkarahajärjestelmästä. Ratkaisuina myös Suomessa ovat muiden muassa maan itsenäistyminen, euro-päätöksen ja EU-päätöksen mitätöiminen sekä rahareformin käyttöön ottaminen.

Maailmantalous on syöksymässä historiansa syvimpään romahdukseen. Eurojärjestelmä ja Euroopan unioni saattavat romahtaa. Euroopan kansojen pitäisi taistella vapautuakseen globalistien rahoitusmarkkinoiden korollisesta ja köyhdyttävästä velkarahajärjestelmästä. Ratkaisuina myös Suomessa ovat muiden muassa maan itsenäistyminen, euro-päätöksen ja EU-päätöksen mitätöiminen sekä rahareformin käyttöön ottaminen.

Maailmantalous on ennen näkemättömän laman edessä

Maailmantalous on syöksymässä historiansa hirvittävimpään romahdukseen. Keskuspankit ovat epätoivoisesti ammentaneet pörsseihin tähtitieteellisiä rahasummia, että markkinoiden uskottavuus lujittuisi kurssien keinotekoisella elvyttämisellä. Amerikan keskuspankki Federal Reserve esimerkiksi uutisoi hiljattain olevansa valmis käyttämään ”rajattoman summan rahaa” kohottaakseen velkakirjamarkkinat takaisin romahdusta edeltäneelle tasolle.

Myös kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki toteaa maailmantalouden olevan historiansa pahimman talousromahduksen äärellä. Osakemarkkinoille on syntynyt valtava superkupla, kun vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen talouskasvua tuettiin ”pumppaamalla helppoa velkarahaa sijoittajien käyttöön”, Patomäki kirjoittaa. Finanssimarkkinoissa oli vakavia häiriöitä jo syyskuussa 2019, jolloin Yhdysvaltain keskuspankki Fed alkoi tarjota 75 miljardia dollaria päivässä tukeakseen elintärkeää takaisinostositoumus-repo-markkinoita (repurchase agreement), kirjoittaa Patomäki.

Toki on syytä huomauttaa, että koronavirus ei ole itsessään aiheuttanut talouskriisin alkavaa alamäkeä, vaan virus toimi räjähteenä pankkiirien pumpattua velkarahaa sijoitusmarkkinoille.

Onko eurojärjestelmä luhistumassa?

Saksa on merkittävä tekijä euroalueen säilymisessä. Saksan perustuslakituomioistuin ei halua Saksan osallistuvan euroalueen yhteisiin velkoihin. Täten Saksan suhtautuminen kyseiseen asiaan heikentää ratkaisevasti euroalueen yhteisvastuullisuutta. Tässä tilanteessa meillä on toivoa koko euroalueen romahtamisesta. Saksan Perustuslakituomioistuimen mukaan eurojärjestelmän valtioiden joukkolainojen osto-ohjelma ylittää EKP:n toimivallan ja lisäksi rikkoo kieltoa rahoittaa suoraan valtioita.

Iso osa Italian julkisesta velasta on italialaisten pankkien hallussa ja siksi pelkona on, että velka- ja pankkikriisi yhdistyvät. Jos näin käy ja Italiaan aletaan soveltaa samanlaisia ”pelastuspaketteja” kuin aiemmin Kreikkaan ja muihin eurokriisimaihin, niin Italia on pian valmis poistumaan eurosta. Ja siitä se lähtee…” (Patomäki, )

Pörssiromahduksen, konkurssiaallon, massatyöttömyyden sekä euro-kriisin yhteisvaikutukset tulevat olemaan valtavia. Patomäki arvioi, että nyt on

käsillä on mitä ilmeisimmin kapitalistisen maailmantalouden kaikkien kriisien äiti. [- -] Suuri lama 90 vuotta sitten lopetti talousliberalismin aikakauden vuosikymmeniksi.” (19.3.).

Eurojärjestelmä ja eurovaluutta on vain turmioksi

Euroopan talous- ja rahaliitto (EMU) on riistänyt jäsenmailtaan mahdollisuuden lainata rahaa suoraan keskuspankeilta. Edellä mainittu johtuu siitä, että Maastrichtin sopimuksessa kielletään maiden oma keskuspankkirahoitus. Siten euromaista on muodostunut valuutan liikkeelle laskijoiden asemasta valuutan käyttäjiä. Maastrichtin sopimuksen mukaan euromaat ovat velvoitetut ottamaan velkaa yksityisiltä markkinoilta, millä alistetaan maat korkotason nousulle. Näin ollen valtioiden ja kuntien lainojen korot sekä velkakirjojen hinnat määräytyvät rahoitusmarkkinoilla, jossa globaalit liikepankit säätävät lainoille ehdot omien voitontavoitteidensa mukaisesti, huomioiden kunkin euromaan lainoittamiseen kuuluvat riskialttiudet.1

Eurovaluuttaan sitoutuneena olemme riippuvaisia eurovaluutan arvon heilahteluista. Euron vahvistuminen esimerkiksi heikentää EMU-maiden inflaatiopaineita, mutta samalla vähentää niiden kilpailukykyä. Osa euroalueen palkansaajista joutuu kuitenkin kantamaan huolta työpaikastaan, kun vahva euro syövyttää vientiyritysten kilpailukykyä.

Euron kurssimuutos suhteessa dollariin heikentää tässä tilanteessa useiden yrityksien kilpailukykyä. Häviötä siis syntyy, kun kotimaiset euroalueen yritykset harjoittavat vientiä dollarialueelle, jolloin on pakko vaihtaa dollarit euroihin kauppaa käydäkseen.

Mikäli Eurovaluutat eivät asetu tuottavuuttaan vastaavaan arvoonsa, on seurauksena viennin sekä kotimarkkinoiden tyrehtyminen, mistä aiheutuu sosiaalimenojen kasvua, jota nykyisessä uusliberalistisessa tilanteessa rahoitetaan kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden korollisella lainalla.

Lisäksi on huomioitava, että:

Euroopan unioni edellyttää jäsenmaiden velkataakan kasvattamista. Euroopan keskuspankki EKP on julkaissut suunnitelman lisätä arvopaperien ostoja 750 miljardilla eurolla loppuvuoden 2020 aikana, mikä välillisesti tukee myös jäsenvaltioiden julkisia budjetteja.

Jopa valtavirtaiset mediat myöntävät sen, että esimerkiksi Eurooppaa varjostava finanssikriisi on paljastanut eurovaluutan pahan valuvian. Nimittäin jo vuonna 2011 oli selvinnyt, että yhteisvaluutta voi toimia vain liittovaltiomaisessa yhteisen finanssipolitiikan ympäristössä. Yhteisvastuuvaluutta tarjoaa metaforana sateenvarjoa kriisimaille, ja koska euroaluetta ei ole haluttu hajottaa, euromaat ovat joutuneet takausvastuuseen konkurssiin ajettujen jäsenvaltioiden veloista.

Jo Unionin laajentuessa 1990-luvulla oli ennakoitu euroalueen yhteisvastuullisuuden ontumista, ja täten jo Maaschritin sopimuksessa määriteltiin EU:n kehittyminen liittovaltioksi. Mutta kiitos ja ylistys! Nykyisin on mahdollista, että Euroopan unioni sekä eurovaluutta pirstaloituvat. Näiden tuhoa on edistettävä.

Globalistien pyrkimyksenä on pelastaa eurojärjestelmä ja Unioni

Negatiivisen globalisaation eliitti on kuitenkin päättänyt pelastaa eurovaluutan ja Unionin romuttumisen hinnalla millä hyvänsä. Presidentti Emmanuel Macron sekä liittokansleri Angela Merkel esittävät, että EU lainaa jäsenmaiden siunauksella rahoitusmarkkinoilta 500 miljardia euroa, joilla on tarkoituksena rahoittaa koronan jälkeinen ”jälleenrakentaminen”. Suomalaisten kuin myös tiettyjen muiden euroalueen maiden veronmaksajien harteille ollaan sälyttämässä historiallista velkataakkaa. Velkamäärällä on tarkoituksena muiden muassa kosmeettiset toimenpiteet Italian julkisten taloustilastojen säätelemiseksi, että uskottavuus Italian EU-kelpoisuuteen säilyisi. Italian vararikko saattaisi johtaa Unionin ja eurovaluutan raunioitumiseen, jonka globalistit tahtovat merkittävällä lainalla pelastaa.

Myös suurkeinottelija George Soros on vakuuttautunut ikuisten lainojen olevan ainoa ratkaisu Euroopan tilanteeseen. ”Jos EU ei pysty harkitsemaan tätä nyt, se ei välttämättä selviydy nykyisistä haasteistaan”, hän varoittaa.

Euroopan kansojen pitäisi taistella vapautuakseen globalistien rahoitusmarkkinoiden korollisesta velkarahajärjestelmästä. Sitä vastoin Euroopan maiden on siirryttävä tulevaisuudessa vaurastuttavaan omavaraiseen talousdemokratian reformiin sekä itsenäistyttävä EU:n kahleista.

Suomeen rahareformi ja itsenäistyminen ilman euroa sekä Unionia

Unionin jäsenmaissa, kuten Suomessa on ryhdyttävä järjestelmälliseen kansannousuun ”juutalaisen” eliitin luomaa rahoitusjärjestelmää2,3,4,5, vastaan: Suomen ja poliittisen Euroopan yleensä on vapauduttava ”juutalaisen” eliitin luomasta yhteiskunnallisesta synteesistä (talouden, median ja koulutuksen sekä politiikan yhdistelmästä). Vasta tämän jälkeen on valtioilla mahdollisuus poliittiseen, taloudelliseen ja kulttuurilliseen itsenäistymiseen. Nyt meidän on tehtävä selväksi, että Suomi ei ole eurovaluutan, eikä Euroopan unionin jäsenvaltio. Itse asiassa Suomi ei ole koskaan ollut näiden eturyhmien jäsenmaa, sillä Suomen liittyminen sekä eurovaluuttaan että Euroopan unioniin, olivat perustuslain vastaiset ja siten laittomat.

Nimittäin Rothschildien ja muiden pankkidynastioiden luoman kansainvälisen rahoitusvelkajärjestelmän lainaama korollinen raha on syynä Suomen ja laajemmin koko maailman taloudellisiin kriiseihin.2,3,4,5

Laittomuuden euro- ja EU-päätöksissä

Tiettyjen dokumenttien mukaan Suomen euro-päätös tehtiin jo 18.3.1992 ja tätä päätöstä ei tehty edes eduskunnan yksinkertaisella enemmistöllä, vaan demareiden käsikirjoittamalla hallituksen luottamuslauseäänestysnäytelmänä hallituksen tiedonannosta toisin sanoen EY-toimintalinjasta. Tämä oli valtiopetos.

Pääministeri Esko Aho piti 16.3.1992 eduskunnalle puheen, joka on dokumentoitu eduskunnan pöytäkirjan sivulle 480:

Maastrichtin sopimuksella jäsenmaat kehittivät yhteisöä uuteen vaiheeseen kohti taloudellista ja poliittista unionia. Pyrkiessään EY:n jäseneksi Suomi on valmis hyväksymään yhteisön nykyisen säännöstön, Maastrichtin sopimuksen sisällön ja Euroopan unionin päämäärän.”

Myös EU-kansanäänestys 16.10.1994 oli poliittista draamaa ja petos. Se oli petos jo siksi, että valtiojohto salasi täydellisesti sen, mitä valtiojohto oli kansalta salaa päättänyt?

Muun muassa Suomen maatalousneuvottelut päättyivät 1.3.1994 huijausnäytelmään. Erään kokoomuslaisen kansanedustajan saaman tiedon mukaan valtioneuvoston kokouspöytäkirjat ovat tuolta ajalta määrätty salaisiksi. Totuutta Suomen maatalousartiklojen oikeudellisesta luonteesta ei ole vieläkään uutisoitu, vaikka totuus on ollut 11 vuotta Jorma Jaakkolan kotisivuilla.

Yllä olevan perusteella Suomen ei tarvitse erota eurosta, eikä Unionista, vaan riittää, kun jättäydymme niistä pois, ja jätämme muun muassa EU:n jäsenmaksut maksamatta.

Velkajärjestelmä on turmiolista

Velkaorjuuteen perustuva globaali lainoitusjärjestelmä on raunioittanut kotitaloudet kuin myös kansantalouden. Uutta rahaa ilmestyy kiertoon kun velkaannutaan yksityisille pankeille. Kansantalouksissa on aina kiertämässä ainoastaan velkarahaa, muuta rahaa tuskin on olemassakaan. Velkaa ei koskaan pystytä maksamaan takaisin kokonaan. Velan pääoman ja sen koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät loiskasvaimet, joita ovat monikansalliset yksityiset pankit, jotka riistävät koron ynnä velan pääoman ilmaisena rahana. Korkorahaa ynnä velan pääoma ei ole luotu tuottavan työn kautta. Tämä rahakokonaisuus on vain ilmakupla, josta seuraa tässä artikkelissa mainittu hirvittävä historiallinen talousromahdus, jotka syöksevät kansantaloudet globaaliin talouskriisiin. Korkoraha kuitenkin haalitaan kasaan työllä ja tuskalla velallisen työmäärän palkasta. Huomattakoon, että pankkien myöntämät lainat ovat pääsääntöisesti tyhjästä luotuja kirjaamalla ne virtuaalitiedostoihin. Näin toimii kansainvälisesti laillistettu rahanväärennyskopla.

Mitkä ovat ratkaisuna nykyisen voimistuvan laman selättämiseen? Ratkaisuna on irrottautuminen kansoja köyhdyttävästä globaalista velkarahajärjestelmästä, Euroopan unionin hajoamisessa, valtioiden itsenäistymisessä sekä talousdemokratian reformissa. Rahareformissa toteutetaan rahanluontioikeuden palauttaminen Suomen valtiolle. Näin lopetetaan velkaantuminen sekä hankitaan omavaraisuus, vaikka rahoitusmarkkinoiden luotonanto tyrehtyisi. Täten on mahdollista välttää myös konkurssit. Rahareformin kautta saavutamme omavaraisuuden yhteistyössä kotimaisen yritysmaailman, kuin myös ulkomaisen yritysmaailman kanssa sekä harjoitamme edistyksellistä talouspolitiikkaa. Muiden valtioiden veloista ei meidän silloin tarvitse huolehtia.

Tähän liittyy vain yksi huolestuttava asiantila. Selvästi on osoitettu, että yllä esitetty yhteiskunnallinen murros ei voi syntyä muuten kuin ulkoparlamentaarisesti. Tästä johtuen kansan on tehtävä itse poliittinen ja yhteiskunnallinen vallankumous, sillä sitä on turhaa odottaa muiden tekevän.

Markku Juutinen

Lähteet

1. Patomäki, Heikki (2012). Eurokriisin anatomia. Into

2. Taibbi, Matt (5.4.2010). RS. The Great American Bubble Machine. Saatavilla: http://www.rollingstone.com/politics/news/the-great-american-bubble-machine-20100405

3. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

4. Jewish Encyclopedia (1906). http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12909-rothschild

5. Karin Hudes (2013). http://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-the-world/5353130; http://www.interpretermag.com/karen-hudes-rts-whistleblower-who-believes-world-bank-controlled-by-second-species/; http://archives2013.gcnlive.com/Archives2013/sep13/PowerHour/0926132.mp3; http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gHVgRgYdCsQ

…………………………………

Patomäki, Heikki (2.4.2020). Osallisuus-media. Saatavina: https://www.osallisuusmedia.fi/prof-heikki-patomaki-ennakoi-katastrofaalista-lamaa-seka-euron-hajoamista/?fbclid=IwAR2y6NE4RXipedcWfLgqLDt-MYXVQd0gkLfeD4VqPi_QtPJedU1TKzb3fHA

Kaleva (30.5.2003). Vahvan euron vaikutus. Euron vahvistuminen pienentää Emu-maiden inflaatiopaineita, mutta heikentää niiden kilpailukykyä. Yrityksien taseissa dollarin arvon lasku näkyy vaihtelevasti. Saatavina: https://www.kaleva.fi/vahvan-euron-vaikutus/2069888

Jorma Erkkilä (2020/5). Salkunrakentaja. Saatavina: https://www.salkunrakentaja.fi/2020/05/euro-suomi-taakka/

Heikki Patomäki (30.3.2020). Maailmantalouden kaikkien kriisien äiti, osa 4 – miten EU hajoaa. Saatavina: https://patomaki.fi/2020/03/maailmantalouden-kaikkien-kriisien-aiti-osa-4-miten-eu-hajoaa/

Sauli Pyynluoma (9.6.2011). Suomenmaa. Euro on ongel­mal­li­sempi kuin Euroopan unioni. Saatavina: https://www.suomenmaa.fi/paakirjoitus/euro-on-ongelmallisempi-kuin-euroopan-unioni-6.3.47250.e2b01dc568

Kauppalehti (18.5.2020). Saksa ja Ranska esittävät 500 miljardin jälleenrakennusrahastoa – yhteisvastuuta lisätään varovasti ilman koronabondeja. Saatavina: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/saksa-ja-ranska-esittavat-500-miljardin-jalleenrakennusrahastoa-yhteisvastuuta-lisataan-varovasti-ilman-koronabondeja/8421e309-5b6f-401a-be62-2ac76a8fb7d6

Jorma Jaakkola (14.4.2020). Miten Suomi pelastetaan? Saatavina: http://jormajaakkola.fi/%3Biten%20Suomi%20pelastetaan%3F

Jorma Jaakkola (28.10.2013). Saatavina: http://jormajaakkola.fi/141%3An%20ja%20142%3An%20EY-luonne

About Markku Juutinen

Olen koulutukseltani insinööri ja tradenomi ylempi. Toimin sivutoimisena kirjailijana ja artikkeleiden kirjoittajana, jonka motiiveina on kehittyneen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan saavuttaminen, Suomessa kuin myös kansainvälisesti ajatellen. Harrastan piirtämistä, maalaamista ja kirjallisuutta yleensä.

Check Also

Kymmenen Käskyä

VICTORY OVER HELLS by the Ten Commandments

The Ten Commandments are the most important words in the Bible, for they came on two stone tablets drawn by the finger of God. By the power of the Ten Commandments the waters of the Jordan stream receded and the walls of Jericho were broken, for they contain the Divine Power. Such power also exists in man who obeys these Commandments because they are the laws of the Divine Order, and not just because they are social and moral rules for all nations. These Commandments have a natural or literal meaning, a spiritual meaning, and a heavenly meaning. The natural meaning is for man on earth, the spiritual and heavenly meaning are for the angels in heaven, but man can also understand them.