Home / Kotimaa / Huomioita ”kulttuurivallankumouksesta”
Suomessa oikeusinstituutio ja poliisi ovat politisoituneet. Nämä toimivat modernin ”kulttuurivallankumouksen” toteuttajina maassamme. Oikeuslaitos ja poliisi ovat nykyisessä Suomessa ne välineistöt, joiden avulla isänmaallisia ihmisiä ja ryhmiä vainotaan, että Suomesta muodostuisi soveltuva monikulttuurisen EU:n ”liittovaltion” federaation maakunta.

Huomioita ”kulttuurivallankumouksesta”

Suomessa oikeusinstituutio ja poliisi ovat politisoituneet. Nämä toimivat modernin ”kulttuurivallankumouksen” toteuttajina maassamme. Oikeuslaitos ja poliisi ovat nykyisessä Suomessa ne välineistöt, joiden avulla isänmaallisia ihmisiä ja ryhmiä vainotaan, että Suomesta muodostuisi soveltuva monikulttuurisen EU:n ”liittovaltion” maakunta.

Vihapuhe, sukupuolineutraalius yms. vallankumousinstrumentit

Suomessa on ollut jo vuosikymmeniä käynnissä ”kulttuurivallankumous”, joka kiihtyy entisestään ja on saanut uskomattoman koomisia muotoja. Esimerkkinä voidaan esittää vihapuhe ja -rikoksen käsitteet sekä ”vihapuheesta” seuranneet kantelut ja syytökset. Poliisi.fi ilmoittaa sivuillaan, että vihapuheiden ja rikoksien torjuntaan kytkeytyvän toimintasuunnitelman valmistelua koskevan työryhmän loppuraportti valmistui 12.11. 2016. Vuonna 2015 Suomeen saapui suuret määrät nuoria miehiä ”turvapaikanhakijoiksi” eli elintasopakolaisiksi poliittisen Lähi-idän alueelta. ”Turvapaikanhakijat” kohottivat välittömästi Suomen seksuaalirikosten ja muiden rikoksien tilastoja, ja heitä kohdeltiin paremmin kuin kantasuomalaisia, mikä aiheutti suomalaisissa katkeruutta ja tuohtumusta. Tässä tilanteessa oli ilmeisesti Vihapuhe käsitteelle tarvetta.
Helsingin poliisilaitoksella on vuodesta 2017 toiminut valtakunnallinen vihapuhetutkintaryhmä, jonka toimenkuvaan sisältyy ensisijaisesti puuttua internetin rangaistavaan vihapuheeseen. Tutkinnanjohtajan sekä tutkintasihteerin lisäksi ryhmässä toimii kahdeksan tutkijaa. Tämä kaikki siitä huolimatta, että Suomen lainsäädäntö ei tunne, eikä ole määritellyt sitä, mitä tarkoitetaan vihapuherikoksella.

Poliisi.fi tästä asiasta ilmoittaa:

Suomen lainsäädäntö ei määrittele erikseen viharikoksen käsitettä. Viharikoksella tarkoitetaan yleisesti henkilöä, ryhmää, jonkun omaisuutta, instituutiota tai näiden edustajaa kohtaan tehtyä rikosta, jonka motiivina ovat ennakkoluulot tai vihamielisyys uhrin oletettua tai todellista etnistä tai kansallista taustaa, uskonnollista vakaumusta tai elämänkatsomusta, seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä, sukupuolen ilmaisua tai vammaisuutta kohtaan.”

 

Tällainen yllä kuvatun kaltainen epämääräinen viharikosmenetelmä on sallinut poliisille ja oikeuslaitokselle mielivaltaisen välineistön hyökätä isänmaallisia ja kansallismielisiä ihmisiä vastaan, ja toiminut täten institutionaalista rakenteellista rasismia käyttäen valtiottoman ylikansallisen kolonialismin edistäjänä kotimaassaan eli tässä tapauksessa Suomessa.

Vihapuhekampanjasta on hyvänä esimerkkinä valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen fanaattinen toiminta kaikkea sitä vastaan, joka vivahtaa kantasuomalaisten edunvalvontaan.

Raija Toiviainen oli hyvin pettynyt, kun eduskunta ei sallinut hänelle syytelupaa kansanedustaja Juha Mäenpään (ps.) ”rikosasiassa”.

Julkista keskustelua seuranneena osasin arvella, että näin käy. Mutta kyllä olen pettynyt lopputulokseen. Siitä saa sen käsityksen, että äänestyksessä vähemmistössä olleet viestittivät hyväksyttävämpää suhtautumista rasistiseen vihapuheeseen, lausahti Ylelle valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen.

Ylen mukaan Mäenpää oli pitänyt noin vuosi sitten eduskunnassa puheen, jossa hän ”rinnasti” turvapaikanhakijat ja vieraslajit.

Tällainen kielenkäyttö sisältyy retorisen ja verbaalisen esiintymisen elävöittämiseen. Se on osa vapaamuotoista symboliikkaa, jolla ei välttämättä tarkoiteta mitään halventavaa.

Sanottiinhan jo Aleksis Kiven Seitsemässä veljeksessä, että Siinä onpi velisarja, jalo niinkuin sonnikarja, voimalla seitsemän miehen.” Kaunokirjallisuudessa ja vivahteikkaassa keskustelussa käytetään kuvainnollista kieltä ja ihmisten luonteenpiirteitä sekä ominaisuuksia symbolisoidaan usein faabeleiden eläinhahmoilla.

Politisoitunut poliisi ja politisoitunut oikeuslaitos

Yllä esitetyn perusteella sekä Suomen oikeuslaitos että poliisi ovat politisoituneet. Selvästi modernin ”kulttuurivallankumouksen” – joka merkitsee samalla kantasuomalaisten etnisen olemassaolon ja kulttuurin, sekä samalla Suomen tuhoutumista – toteuttamisen instrumentteina ovat oikeuslaitos ja poliisi. Tässä suhteessa tilanne vivahtaa kasaarieliitin kontrolloimaan edesmenneen Neuvostoliiton valvonta- ja hallintasysteemiin. Samoin Suomessa oikeusjärjestelmä ja poliisi ovat ottaneet poliittiseksi tehtäväkseen modernin monikulttuurisen ja äärimmäisen arvoliberalistisen systeemin siirtämiseen maan poliittiseen järjestelmään sekä tämän toteutumisen valvonnan.

Sukupuolineutraali kasvatusmenetelmä

Siirtyäksemme muihin yhteiskunnan tuhoamista edistäviin välineistöihin huomioimme ensin sukupuolineutraalin kasvatusmenetelmän. Miksi tämä on tärkeää huomioida? Siksi, että sukupuolineutraali liikehdintä pyrkii iskemään romuttavasti juuri perinteiseen miehen ja naisen muodostamaan instituutioon eli avioliittoon, joka korkeimmassa coelestiaalisessa (taivaallinen) merkityksessään vastaa Jumalassa olevaa Hyvän ja Toden liittoa. Aidon avioliiton spirituaalinen merkitys sen sijaan vastaa Jumalan ja taivaan sekä toisaalta Jumalan ja aidon Kirkon liittoa. Täten Jumaluus virtaa spirituaalisten sfäärien kautta luonnon maailmassa oleviin aviopareihin, joiden henkisestä kehitystasosta kokonaan riippuu se, kuinka hyvin he pystyvät Jumaluuden virtausta hyödyntämään. Pahuudessa ja vääryydessä olevat avioparit muuttavat tämän virtauksen helvetillisyydeksi, mutta avioliitossa, jossa aidot Totuudet ja Hyvyydet ovat yhdistyneet, muodostuu taivaallinen tila. Edellisen mukaan selvää on, että aito avioliitto eli aviorakkaus muodostaa onnistuneen yhteiskunnan perussolun, ja sen hajoaminen hävittää yhteiskunnan kokonaisuudessaan.

Feminismikuvia

Kulttuurivallankumous”, kuten siihen liittyvän sukupuolineutraaliliikehdintä perustuu kasaari- eli sionistieliitin luomaan systeemiin.

Kulttuurivallankumous” on yhdistynyt kiinteästi kulttuurimarxismiin. Niiden tarkoitus on edistää samaa asiaa eli perinteisten arvojen romuttamista, terveiden ja jalojen arvojen mädättämistä sekä perinteisen itsenäisen valtiosysteemin tuhoamista. Näiden tilalle ollaan ujuttamassa irvokasta Hollywood-kulttuuria ja hedonistisen elämäntyylin korostamista. Nämä sitten vielä imellytetään monikulttuurisen ideologian farisealaisuudella.

Luonnollisesti toimivan ja kehittyvän valtiojärjestelmän sekä yhteiskunnan kivijalkoina olisi esimerkiksi miehen ja naisen muodostama perhe, järkeen ja hyvään perustuva uskonto, riippumaton talous sekä kokonaisvaltainen itsenäisyys. Kulttuurivallankumouksen tarkoituksena on muodostaa uhkakuvia, ja juuri mainitut kivijalat on demonisoitu vapauden ja tasa-arvon vastakohdiksi, jotka olisivat ilmiselvää rasismia ja syrjintää, mitkä eivät siten soveltuisi modernin ihmisen arvoliberalistiseen ”edistyneeseen” maailmankuvaan. Näitä ”vahingollisia” kivijalkoja vastaan kulttuurimarxistit kykenisivät taistelemaan tasa-arvon instrumenteillaan, jotka ovat muiden muassa lasten ja aikuisten välisen moraalisen raja-aidan haihduttaminen jo päiväkoti-iässä, yleisesti sukupuolineutraalien arvojen juurruttaminen, hillitön monikulttuurisuuden ihannointi ja kaiken kulttuuriperinteiden ja historian sekä niiden tunnuksien tuhoaminen. Näin muodostuu maailmankuva, jollaisena kulttuurimarxismit haluavat sen meidän näkevän.

Frankfurtin koulukunta kehitti kulttuurimarxistisen pedagogian

Psykologian professori Kevin MacDonaldin mukaan Frankfurtin koulukunnan perustivat Saksan ”juutalaiset” vasemmistoaktivistit, joille ”tieteellä” oli vain poliittista välinearvoa. Frankfurtilaiset eivät harrastaneet perinteisiä tieteellisiä metodeja kuten esimerkiksi empiirisiä kokeita, sillä ne eivät yleensä tuottaneet poliittisesti toivottuja lopputuloksia. Kulttuurimarxistiset pedagogit opettavat siis nuorille, millainen maailman ”pitäisi” olla sen sijaan, että he kertoisivat, millainen maailma todellisuudessa on. Nuoria manipuloimalla kulttuurimarxistit pyrkivät manipuloimaan yhteiskuntaa itselleen mieluisaan muotoon.

Sukupuolineutraali kasvatusidea ja sen avioliittokäsitys ei ole uusi, vaan vuosikymmeniä vanha ”dogmi”. Mainitun idean kannattajat ovat yrittäneet maailmanvalloitustaan marxilaisen vallankumouksen välityksellä, ja myös marxilais-leninismin kautta. Silloin tavoitteena oli, että eri valtioiden työläiset paiskaisivat kättä toisilleen, jolloin kansainvälinen eliitti olisi voinut asettaa valtakoneistonsa entisten tilalle. Tunnetusti tässä ei täysin onnistuttu. Niinpä tarvittiin moderni ja väkivallaton valloitusmenetelmä.

Esimerkiksi selvitystä Helsingin Sanomien kulttuurimarxilaiselle politikoinnille on usein haettu Erkkojen juutalaisesta identiteetistä. Valtamediassa mahtisuvun juutalaistaustoja ei juuri paljasteta, mutta muun muassa toimittajat Martti Huhtamäki ja Pertti Nyberg ovat juutalaistaustan vahvistaneet. On hieman hämmentävää, ja jopa kuuluisan demokratian vastaista, että jopa Pohjoismaissa valtamediaa lähes kokonaan hallitsevat juutalaiset. Kyseessä siis ei ole vain amerikkalainen ilmiö, kuten usein luullaan. Kuten norjalainen rauhantutkimuksen perustaja Johan Galtung on todennut, Yhdysvalloissa kuusi juutalaista yhtiötä hallitsee 96 prosenttia valtamediasta.

Erkkojen lisäksi Pohjoismaiden tiedotusta hallitsevat monet muutkin juutalaisdynastiat, kuten Bonnierin (oikea nimi Hirschel) ja Hjörnen (oikea nimi Kaplan) suvut. Niiden lisäksi suuria pohjoismaisia sanomalehtiä omistaa Schibsted-yhtiö, jonka omistavat kansainväliset juutalaiset yksityispankit, kuten Goldman Sachs, JP Morgan ja Bank of New York Mellon.

Palatkaamme kasaarieliitin haluun hävittää yhteiskunnallinen järjestys ja klassiseen kristillisyyteen viittaavat perinteet.

Miksi kasaarieliitti1 haluaa tuhota arvoliberalistien ja vihervasemmiston välityksellä aidon avioliiton? Tähän hävitystyöhön käytetään yhtenä instrumenttina yllä kuvattua sukupuolineutraalia kasvatusmenetelmää.

1) Kasaarit: Kasaarit olivat turkkilais-mongolidinen kansa, joka oli sukua myös hunneille. Kasaarit pitivät kovasti sotimisesta, mistä johtuen Aasian muut kansat karkoittivat kasaarit länteen. Kasaarien uskontona oli fallos-kultti eli siittimen palvonta. Noin vuonna 740 j. Kr. kasaarikuningas Bulan tympääntyi kansansa irvokkaisiin ja barbaareihin tapoihin ja kutsui maahan edustajia kolmesta sen ajan pääuskonnosta eli islamista, kristinuskosta sekä talmudismista, jota viimeksi mainittua myöhemmin on alettu nimittää juutalaisuudeksi. Vallanhimoinen kuningas Bulan mieltyi talmudismiin, jonka harjoittajat saisivat Messiaan saapuessa haltuunsa kaikkien kansojen rikkaudet sekä kaikki kansat orjikseen. Siten Talmudismi otettiin kasarivaltakunnan viralliseksi uskonnoksi, ja siittimen palvonta kiellettiin. Kasaarivaltakunnan jälkeläisistä muodostui myöhemmin Itä-Euroopan ja Etelä-Venäjän yksitoistamiljoonainen kasaariväestö, jonka ”uskonto” perustui Talmudiin. Sittemmin Suuri osa kasaariväestöstä muutti Länsi-Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Nämä niin kutsutut askenasim-juutalaiset polveutuvat suoraan kasaareista, ja ns. sefardijuutalaiset osittain Espanjaan muuttaneista kasaareista sekä osittain Espanjaan muuttaneista Palestiinan juutalaisista. Historiallinen tosiasia on, että noin 90 prosenttia maailman ”juutalaisväestöstä” polveutuu kasaareista, joten ”juutalaispopulaatiosta” puhuttaessa on käytännöllisempää puhua kasaariväestöstä.2, 3

Ensimmäinen eli luonnollinen syy tähän on se, että kyseinen eliitti haluaa murskata kaikki asiat, jotka kuuluvat järjestäytyneeseen yhteiskuntaan. Koska aito avioliitto – miehen ja naisen sekä heidän lapsiensa muodostamana kokonaisuutena on pienoiskuva järjestäytyneestä yhteiskunnasta, halutaan tästä ominaisuudesta johtuen perinteinen avioliitto ja sitä edustava malli tuhota. Tässä tahdotaan myös eliminoida tähän avioliittoon ja siihen läheisesti kytkeytyvän symboliikan. Tähän symboliikkaan voidaan määrittää sisältyvän esimerkiksi erisukupuolia esittävät hahmot, joita on käytetty esimerkiksi liikennemerkeissä. Tätä symboliikkaa, kuten eri sukupuolia kuvaavia termistöjä onkin jo ahkerasti neutralisoitu virallisen hallintakoneiston päätöksillä.

 

Spirituaalisen syyn siihen, että kasaarieliitti tahtoo tuhota avioliittoinstituution tuhoamisen kautta koko yhteiskunnan, juontaa juurensa kasaarieliitin yhteydestä syvimpien helvettiyhteiskuntien kanssa, jotka ovat avionrikkojien helvettejä. Tämä yhteys syntyy ”juutalaisten” ”uskonnon” juutalaisuuden tiettyjen suuntauksien kautta. Juutalaisuuden selkärangan muodostaa Talmud, jota ilman demonista juutalaisuutta tuskin edes esiintyisi. Talmud (hepreaksi: oppi, opetus) on juutalainen Tooraa eli Mooseksen kirjoja ja Vanhan testamentin profeettojen lukuja tulkitseva tai väärentävä selitysteos. Talmud kääntää Mooseksen kirjat eli Tooran rasismiksi: Talmudin mukaan kaikki lait sitovat vain ”juutalaisia”, jotka vain ovat ihmisiä ja muut kansat ovat eläinten ulostetta. Talmud ja sen mukaisesti kiihkomielisesti noudatettu tietty äärijuutalaisuuden suuntaus on rasistinen maailmanvalloitusohjelma, jonka mukaan ei-juutalaiset tulee hävittää ja osa heistä alistaa orjiksi palvelemaan kasaarieliittiä.

Koska kasaarieliitti on Talmud-ideologian kautta tai sen muodostaman sateenvarjon vaikutuksesta sitoutuneet katalampien helvettien johdatukseen, haluaa se tuhota aidon avioliittorakennelman ja koko yhteiskunnan.

Sanotulla ”sateenvarjolla” tarkoitetaan tässä sitä, että vaikka kaikki kasaarieliitistä ei kuuluisi Talmudismiin, olisivat he tämän ideologian vaikutuksen alaisia muiden eturyhmään kuuluvien kasaarien kautta. Ovathan esimerkiksi Israelissa asuvat kasaarit suurelta osin talmud-ideologian vaikutuspiirissä, koska Talmud on Israelin virallinen ideologia.

[Tässä yhteydessä on syytä huomauttaa, että Vanhassa Testamentissa, kuten Mooseksen Viidessä Kirjassa kuvattu ei ole Jumala ”julma hirmuhallitsija”. Monet ihmiset luulevat, että Vanhan Testamentin Jumala oli ”armoton” ja ”julma” hallitsija, mikä kuvitelma on tietysti suuri erehdys ja on syntynyt siksi, että Jumalan Sanan, eli tiettyjen Raamatun Kirjojen sisäisiä merkityksiä ei ole tunnettu.

Jumalan Sanan coelstiaalinen, spirituaalinen ja kirjaimellinen merkitys on paljastettu Arcana Coelestiassa (12 osaa). Coelestiaalinen ja spirituaalinen merkitys on Sana varsinainen Totuus ja Hyvyys. Ihminen saavuttaa yhteyden Jumalaan ja taivaisiin juuri hänen lukiessaan tai kuunnellessaan Sanan kirjaimellista merkitystä, sillä Sanassa on kahden sisäisen merkityksen johdosta Jumalallinen Voima. Lukiessamme Vanhaa testamenttia sisäisten merkityksien valossa, Sanassa ei ole havaittavissa ristiriitoja tai armotonta Jumalaa.]

Pedagogiikka keskittyy nykyisin manipuloimaan lapsia ja nuorisoa anti-isänmaallisiksi, jotta tulevasta sukupolvesta kasvatettaisiin multikulttuurisen ja henkisesti rappeutuneen globaalin yhteiskunnan kasvottomia orjia, joilta on riistetty vapaus, kulttuurillinen ja entinen identiteetti, ihmisarvo sekä perusluonteen ilmaisuvapaus, jolloin kysymyksessä ei ole orjuuttamattoman inhimillisen elämän kirjavuus.

Yhteiskunnallisen degeneraation instrumentaalisina puuhamiehinä ovat Suomen kansanpetturipoliitikot ynnä muut arvoliberalistiset ainekset. Negatiivisen globalisaation asiamiehet eli Suomen poliittinen johtajisto (mafia) ja viranhaltijat (myös mafia) ovat päättäneet tuhota maansa ja etniskulttuurillisen olemassa olon sekä korvata sen vierasperäisellä väestöllä ja sen kulttuurilla. Tämä kaikki vain siksi, että heidän arvomaailmaansa soveltuva globaali valtapolitiikka voisi alistaa myös Suomen täysin valvontaansa. Kauhulla saamme ajatella millainen tulevaisuus myös suomalaisia kotimaassaan odottaa ja on täysin selvää, että yhteiskunnallinen murros on tapahduttava, mihin palaamme jossakin toisessa artikkelissa.

Markku Juutinen
Lähteet

https://www.poliisi.fi/vihapuhe

Poliisi.fi (2017). Saatavina: https://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/tiedotteet/1/1/poliisin_vihapuhetutkintaryhma_puuttuu_netissa_tapahtuviin_rikoksen_tunnusmerkit_tayttaviin_ylilyonteihin_58595

Yle (26.6.2020). Saatavina: https://yle.fi/uutiset/3-11419637

http://www.kevinmacdonald.net/chap5.pdf

https://web.archive.org/web/20120708130529/http:/blogs.timesofisrael.com/jews-do-control-the-media/

https://www.haaretz.com/1.5218261

https://www.bonniermagazines.fi/yritys/

https://www.bonnier.com/sv/

2. Koestler, Arthur (1976). Thirteenth Tribe. Historiallista tietoa kasaareista sekä heidän elintavoistaan. A. Koestler oli itse kasaarijuutalainen.

3. GBE. Saatavina: https://academic.oup.com/gbe/article/5/1/61/728117

 

 

 

 

 

About Markku Juutinen

Olen koulutukseltani insinööri ja tradenomi ylempi. Toimin sivutoimisena kirjailijana ja artikkeleiden kirjoittajana, jonka motiiveina on kehittyneen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan saavuttaminen, Suomessa kuin myös kansainvälisesti ajatellen. Harrastan piirtämistä, maalaamista ja kirjallisuutta yleensä.

Check Also

ehdokkaat

Venäjälle vihamieliset presidenttiehdokkaat esittäytyvät

Valtamediat ovat aloittaneet aggressiivisen ilmapiirin jatkumisen nostamalla toinen, toistaan syvempään sotapsykoosiin vajonneita presidenttiehdokkaita parrasvaloihin. Näillä …