Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600
Suomen yhteiskunnan rappeutumisesta valtiolliseen kukoistukseen – Vainovalkea
Home / Kotimaa ja ulkomaat / Suomen yhteiskunnan rappeutumisesta valtiolliseen kukoistukseen
Käsittelemme tässä kirjoituksessa yhteiskunnallista muutosprosessia 1980-luvulta alkaen sekä yhteiskunnan tuhoutumiseen vaikuttavia päätekijöitä. Esitämme lopuksi tiivistäen uuden valtiomallin, joka soveltuisi vääjäämättömän vallankumousskenaarion jälkeiseen yhteiskuntaan.

Suomen yhteiskunnan rappeutumisesta valtiolliseen kukoistukseen

Käsittelemme tässä kirjoituksessa yhteiskunnallista muutosprosessia 1980-luvulta alkaen sekä yhteiskunnan tuhoutumiseen vaikuttavia päätekijöitä. Esitämme lopuksi tiivistäen uuden valtiomallin, joka soveltuisi vääjäämättömän vallankumouksen jälkeiseen yhteiskuntaan.

 

Yhteiskunnallinen muutosprosessi lähihistoriassa

Vielä 1980-luvulla Suomessa vallitsi jokseenkin kansallisvaltioidentiteetti, joka tarkoittaa Suomea kansakuntana.

Mainitun identiteetin kulmakiveksi korostuu Suomen ymmärtäminen idän ja lännen välisenä puolueettomana maana, länsimaisena demokratiana, pohjoismaisena hyvinvointivaltiona sekä suomen kieleen että historialliseen perinteeseen nojautuvana maana. Sanotulle identiteetille tunnusomaista oli myös toimia ja osittain idän ja lännen traditioita yhdistelevänä sekä osittain omaleimaisen kansallinen kulttuurin tukemana kansakuntana. Parhaillaan tämä muodostaa kokonaisuuden, jossa kansallisvaltion identiteetti on yhtenäistäjänä politiikassa, taloudessa ja kulttuurissakin. Täten korostettiin maan, kansan, kulttuurin sekä valtion yhteenkuuluvuutta.1

Suomi oli tuolloin positiivisessa mielessä poikkeuksellisen homogeeninen valtio, mikä tarkoitti sitä, että yhdessä valtiossa asuivat melkein kaikki suomalaiset, jotka käytännössä puhuivat samaa kieltä ja heitä vielä yhdisti traditionaaliset perinteet kuten koti, isänmaa, avioliitto instituutio ja uskonto.

1980-luvulta alkaen käynnistyi Suomessa täydellinen muutosprosessi yhtenäisen hyvinvointi yhteiskunnan rappeuttamiseksi. Tällainen vaikutus ei ole tapahtunut vain Suomessa, vaan ilmiö on maailmanlaajuinen, ja siitä ovat vastuussa tietyn negatiivisen globaalin eliitin suppea joukko. Totuuden mukaista on nimetä kyseinen kansallisvaltioille tuhoisa prosessi Uudeksi Maailmanjärjestyksesi (englanniksi ’New World Order’, NWO).

Suomen yhteiskuntaan vaikuttaa nykyisin historiallisen tuhoisasti ainakin kolme tekijää.

1. Poliittisten vallanpitäjien toimesta Suomea ollaan laittamassa lunastuskuntoon ja mahdollisen EU:n liittovaltion maakunnaksi sekä samalla suunnitellaan rankkoja taloudellisia pakotteita negatiivisen globalisaation hyödyksi.

2. Suomi on tehnyt ratkaisevan suuren virheen luopuessaan puolueettomuuspolitiikasta, joka viitoitti Paasikiven–Kekkosen linjaa. Yhdysvallat ja sen tietyt NATO-liittolaiset ovat käytännössä miehittäneet Suomen. Suomen maanpetturipoliitikot ovat ajautumassa syvään ja tarkoitukselliseen konfliktiin Venäjän kanssa. Suomen ylipielinen ja mätä poliittinen johtajisto on hakeutunut jo vuosia kiihtyvällä innolla NATOn jäsenmaaksi ja nyt isäntämaasopimuksen (tämäkin sopimus on laiton) myötä Suomi on niin lähellä Natoa kuin se vain pystyy ilman sopimuksen ratifiointia olemaan. Koska Suomi on alistettu maan poliittisten kansan- ja maanpetturien toimesta, puskurialueeksi Venäjää vastaan, on Venäjä pakotettu ennen pitkää miehittämään osan Suomea, mikä toteutunee linjalla Lappeenranta – Nurmes – Oulu ja siitä edelleen Jäämerelle. Toteutuessaan tämä voisi olla myös Suomen pelastus.

3. Ehkä välittömin Suomen yhteiskunnan lopulliseen rappeutumiseen vaikuttava tekijä on monikulttuuripolitiikan ideologian virallistaminen tärkeimmäksi poliittiseksi tavoitteeksi.

Suomalaisten kansanmurha, ja eurooppalaisten eliminointi yleensä, on suunniteltu toteutettavaksi suunnattomilla väestönsiirroilla poliittisen Lähi-idän alueelta Suomeen, ja myös muihin EU:n maihin. Sionistisen eliitin kontrolloimat joukkotiedonvälitys, sosiaalinen media, Internet yleensä, viihdemaailma, poliittinen järjestelmä, viranhaltijat ja koulutusmaailma esikoulusta yliopistoihin saakka, ovat hirvittäviä henkisen myrkyn lähteitä, tai paremminkin likakaivoja.

Tämä henkinen myrkky ei tuhoa vain aikamme suomalaisia kauhistuttavalla voimallaan, vaan myös tulevat sukupolvet halutaan sumentaa esimerkiksi hedonismin ja sukupuolineutraaliuden kasvupohjaksi. Degeneraation instrumentaalisina puuhamiehinä (”kentällä”) ovat Suomen kansanpetturipoliitikot ynnä muut arvoliberalistiset ainekset.

Vankan demonisen kasvualustan yllä osoitetuille ilmiöille kuitenkin on muodostanut myös Suomessa, tympeän materialismin ja ateismin yleistyminen yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Nykyiset kristilliset kirkot ovat vaipuneet aneemisiksi sosiaalisektorin instituutioiksi, jotka vielä rypevät sukupuolineutraaliuden likaojassa. Jopa ateismikin on parempi vaihtoehto kuin nykyisten kirkkojen tarjoama modernisoitu ”kristillinen” hedonismi, josta kaikkiaan seuraa henkinen taantuminen eli degeneraatio.

 

Millaiseksi luomme uuden poliittisen järjestelmän?

Koska olemme kirjoittanet yksitoikkoisuuteen asti siitä, kuinka velkaorjuuteen perustuva globaali lainoitusjärjestelmä on raunioittanut kotitaloudet kuin myös kansantalouden, emme puhu tästä asiasta tässä kirjoituksessa enempää.

Joskin todettakoon, että Unionin jäsenmaissa, kuten Suomessa on aloitettava kansannousun ”juutalaiseliitin” eli kasaarimafian luomaa luototusjärjestelmää2,3 vastaan. Systeemi perustuu koron kiskontaan ja on siten laillistettua ryöstelyä. Suomen ja poliittisen Euroopan yleensä on vapauduttava kasaarimafia luomasta yhteiskunnallisesta synteesistä (talouden, median ja koulutuksen sekä politiikan yhdistelmästä). Vasta tämän jälkeen on valtioilla mahdollisuus poliittiseen, taloudelliseen ja kulttuurilliseen itsenäistymiseen.

Nimittäin Rothschildien ja muiden pankkidynastioiden luoman kansainvälisen rahoitusvelkajärjestelmän lainaama korollinen raha on syynä Suomen ja laajemmin koko maailman taloudellisiin kriiseihin.2,3

Nyt meidän on tehtävä selväksi, että Suomi ei ole laillisesti eurovaluutan, eikä Euroopan unionin jäsenvaltio. Itse asiassa Suomi ei ole koskaan ollut näiden liittoutumien jäsenmaa, sillä Suomen liittyminen sekä eurovaluuttaan että Euroopan unioniin, olivat perustuslain vastaiset ja siten laittomat.

Täydellistä yhteiskunnallista murrosta tarvitaan

Murroksessa ei riitä vain yhteiskunnallisten ja poliittisten perusrakenteiden uusiminen, vaan myös kattorakenteen reformi on välttämätön. Jo ilmaisu yhteiskunnallinen murros tai vallankumous tarkoittaa yhteiskunnassa olevien ihmisten yhteistoimintojen korvaamista täysin uusilla yhteistoiminnoilla. Huomion arvoista on, että tässä ei tarkoiteta yhteiskunnallista muutosta, vaan vanhan yhteiskunnan täydellistä korvaamista uudella yhteiskunnalla. Yhteiskunnalliset uudistukset eivät ole vielä vallankumousta. Tässä yhteydessä vallankumouksella tarkoitetaan vanhan poliittisen järjestelmän korvaamista uudella järjestelmällä, koulutusjärjestelmän korvaaminen kehittyneellä opetusjärjestelmällä, tiedonvälityksen (media) kansallistamisella, talouden omavaraistamisella ja pankkijärjestelmän itsenäistämisellä ja oman puolustus- ja ulkopolitiikan käyttöön ottamisella sekä puolueettomuuspolitikan linjauksella. Kaikkiaan seuraa tästä täydellinen itsenäistyminen. Luonnollisesti tämä tarkoittaisi laittomien Euroopan unionin, euro-jäsenyyden ja isäntämaasopimuksen mitätöimistä Suomen osalta.

Tässä tapauksessa uusi poliittinen järjestelmä valloittaisi vanhan valtiollisen vallan, tai ainakin sen vallan valtiossa, mitä Euroopan unionin totalitarismin on pitänyt hallussaan.

Tässä kirjoituksessa yhteiskunnallisesta vallankumouksesta käytetään samaa merkitystä kuin valtiollisesta vallankumouksesta.

Tällainen radikaali prosessi ei ole mahdollinen pelkästään parlamentaarisesti, sillä negatiivisen globalisaation lakeijat eivät luovu vallastaan vapaaehtoisesti, vaan usuttavat verikoiransa vallankumouksellisten kimppuun.

Jos kapitalismin tai uusliberalistisen talousjärjestelmän huippu on imperialismi, on silloin romahdus lähellä. Tällöin on mahdollista, että ihmisten reaktio yhteiskunnallista vääryyttä ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan saa niin fanaattisen ja tiiviin muodon, että laajat kansankerrokset ylettyvät vallankumouksen tasolle.

Selvää on sekin, että mullistava henkinen kehitys seuraa aina henkisen rappeutumisen aikakautta. Tämä on Jumalallisen kaitselmuksen lainalaisuus, ja on siten vääjäämätön seuraus tulevaisuudessa. Kuitenkin sekulaarisiin ja luonnollisrationaalisiin arvoihin ja tasoihin perustuvaa vallankumousta tarvitaan, sillä se raivaa tietä henkisen kehityksen ja siten todellisen valistusajan tulemiselle.

Miksi se raivaa tietä, miksi se on pioneeri? Jo siitä syystä, että vallankumouksen seurauksena karsitaan nykyisen kaltaista roskakulttuuria ja hedonismia, joten jo jalostettu koulutusmaailma ja kansallistettu tiedonvälitys tarjoaa väylän kehittyneimmille suuntauksille, joilla on suoraan henkistä kehitystä jalostava vaikutus.

Kansallissosialismia voidaan soveltaa

Tässä materialistisessa ja sekularistisessa maailmassa taloudelliset arvot, jotka nykyisin valitettavasti ovat harvainvaltaan perustuvia maailmanlaajuisia uusliberalistisia arvoja lähestulkoon jokaisessa maassa, niin myös Suomessa. Harvainvalta eli suppea talous- ja rahaeliitti vaikuttaa ratkaisevasti (esimerkiksi Brysselin loppauskoneisto) kaikkiaan yhteiskunnalliseen päätöksien suuntaan ja järjestykseen.

Kysymyksessä ei siis ole demokratia, vaan pseudodemokratia eli täysin muodollista demokratiaa. Tällainen on demokratian laatu kaikkialla maailmassa, niin myös Suomessa.

Pseudodemokratia sijaan voitaisiin kokeilla soveltaen kansallissosialismia uudessa valtiojärjestelmässä. Nykyisin demokratia sallii liberaaliudessaan esimerkiksi henkistä kehitystä turmelevan viihteen sekä pedagogiikan suorastaan perverssin opetusohjelman koululaisille. Niinpä demokraattisella ”vapaudella” ei ole aina käytössään välineitä torjuakseen maassa rehottavia turmelevia virtauksia. Kuten juuri yllä sanottiin ”demokratiassa” on mahdollista myös yksilönvapauden nimissä hyötyä rahan voimalla lähimmäistensä kustannuksella näiden työstä.

Kansallisosialismin onnistuneessa soveltamisessa kansakunnan tehtävänä olisi ponnistaa yhteisvoimin toteuttaakseen yhteisen hyvän yhteiskunnassa. Tämä synnyttäisi yhteishenkeä sekä valtiollisella että yksilöllisellä tasolla.

Kansallissosialismia soveltaen toteutettaisiin työväenluokan asiaa, muiden muassa siten, että edistettäisiin työllisyyttä ja yritysvoittojen jakoa työntekijöille, pääomatulojen kontrolloimista, keinottelun ja koronkiskonnan kieltämistä (vankeusrangaistuksen uhalla), suuryrityksien sosialisoimista, pääoman herruuden lakkauttamista ja vapaakaupan sijaan omavaraistaloutta. Lyhyesti sanoen pidettäisiin yllä sääntelevää valtiovaltaa, työnarvon antikapitalistista korostusta ja pyrittäisiin rajoittamaan plutokratiaa sekä koron ja ulkomaanvelan vaikutusta kansallisessa talouselämässä. Valtiolla olisi keskuspankki ja oma raha, jota se käyttäisi korottomasti investointeihin. Ulkomaisessa vaihtokaupassa maksuvälineenä soveltuisi sekä raha että tavaroiden vaihto.

Kaikki suurimmat tuotantolaitokset olisi pidettävä yhteiskunnallisen säätelyn alaisena, siis valtion omistuksessa.

Arvokkaiden kansallista identiteettiä korostavien kulttuuriperinteiden vaaliminen on kansakunnan yhtenäisyyttä voimistava tekijä, ja siten se on myös suositeltavaa. Luonnollisesti kansakunnan yhtenäisyyden ylläpitämisessä on etnisen identiteetin suojeleminen erittäin tärkeää.

Kuitenkin uudessa valtiomallissa eli kansallissosialismin soveltamisessa muurattaisiin sen kulmakiveksi ihmisen spirituaalisen kehityksen edistäminen. Aidon kristillisyyden ja isänmaallisten arvojen opettaminen pitäisi aloittaa jo varhaiskoulutuksessa ja muina vapaaehtoisina koulutusmuotoina. Vasta tällaisella yhteiskunnallisella järjestelmällä olisi menetyksen mahdollisuus myös tulevaisuudessa.

Markku Juutinen

 

Lähteet

1. Saukkonen, Pasi (1999): Kansallisvaltion identiteettipolitiikka. Tutkimus kansallisen identiteetin poliittisuudesta. Empiirinen sovellutus suomalaisiin ja hollantilaisiin teksteihin. Helsinki.
2. Jewish Encyclopedia (1906). http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12909-rothschild

3. Karin Hudes (2013). http://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-the-world/5353130; http://www.interpretermag.com/karen-hudes-rts-whistleblower-who-believes-world-bank-controlled-by-second-species/; http://archives2013.gcnlive.com/Archives2013/sep13/PowerHour/0926132.mp3; http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gHVgRgYdCsQ

 

About Markku Juutinen

Olen koulutukseltani insinööri ja tradenomi ylempi. Toimin sivutoimisena kirjailijana ja artikkeleiden kirjoittajana, jonka motiiveina on kehittyneen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan saavuttaminen, Suomessa kuin myös kansainvälisesti ajatellen. Harrastan piirtämistä, maalaamista ja kirjallisuutta yleensä.

Check Also

Kymmenen Käskyä

VICTORY OVER HELLS by the Ten Commandments

The Ten Commandments are the most important words in the Bible, for they came on two stone tablets drawn by the finger of God. By the power of the Ten Commandments the waters of the Jordan stream receded and the walls of Jericho were broken, for they contain the Divine Power. Such power also exists in man who obeys these Commandments because they are the laws of the Divine Order, and not just because they are social and moral rules for all nations. These Commandments have a natural or literal meaning, a spiritual meaning, and a heavenly meaning. The natural meaning is for man on earth, the spiritual and heavenly meaning are for the angels in heaven, but man can also understand them.