Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600
Elpymisrahaston kautta tulonsiirtounioniin ja liittovaltioon; yhteiskunnallinen murros on välttämätön – Vainovalkea
Home / Kotimaa ja ulkomaat / Elpymisrahaston kautta tulonsiirtounioniin ja liittovaltioon; yhteiskunnallinen murros on välttämätön
Elpymisrahasto on saanut uudet ulottuvuudet. Sen sijaan, että Suomi vaalisi kansakuntaansa hyödyntävää omavaraistaloutta ja keskittyisi itsenäiseen rahapolitiikkaan, kaataa Suomi Euroopan unionin hyödyksi entistä enemmän rahaa elpymisrahaston yhteydessä. EU-budjettia koskevien neuvottelujen tuloksena on päädytty koronaelpymisrahastoa koskien Suomen osalta tulokseen, jossa Suomi maksaa reilusti 600 miljoonaa euroa enemmän kuin aikaisemmalla budjettikaudella.

Elpymisrahaston kautta tulonsiirtounioniin ja liittovaltioon; yhteiskunnallinen murros on välttämätön

Elpymisrahasto on saanut uudet ulottuvuudet. Sen sijaan, että Suomi vaalisi kansakuntaansa hyödyntävää omavaraistaloutta ja keskittyisi itsenäiseen rahapolitiikkaan, kaataa Suomi Euroopan unionin hyödyksi entistä enemmän rahaa elpymisrahaston yhteydessä. EU-budjettia koskevien neuvottelujen tuloksena on päädytty koronaelpymisrahastoa koskien Suomen osalta tulokseen, jossa Suomi maksaa reilusti 600 miljoonaa euroa enemmän kuin aikaisemmalla budjettikaudella. 
 

Annamme kaikkemme Unionin puolesta 

Seitsenvuotisen rahoituskehyksen kokonaistasoksi sovittiin 1 074 miljardia euroa. Kertaluontoisen elpymisvälineen koko on 750 miljardia euroa. Tästä 360 miljardia on lainaa ja 390 miljardia avustusmuotoista tukea. Elpymisväline on voimassa vuoteen 2023 asti. 

Mitä EU:n päätös elpymispaketista sitten tarkoittaa Suomen kannalta? 

Suomen maksuosuus EU:n elpymisrahastoon on 6,6 miljardia euroa, ja Suomi voi vastaanottaa hätärahoitusta 3,2 miljardia euroa vuoteen 2023 mennessä. Suomen kokonaisvastuu elpymisvälineestä on yhteensä 13 miljardia euroa. Tästä osa on takausvastuita. 

Brysselissä käytyjen EU-budjettia koskevien neuvottelujen tuloksena on päädytty koronaelpymisrahastoa koskien Suomen osalta tulokseen, jossa Suomi maksaa tulevaisuudessa Unionille 5,9 miljardia euroa vuosina 2021-2027. Aikaisemmalla seitsemän vuotisella budjettikaudella oli Suomen osuus 5,3 miljardia euroa, joten jatkossa Suomi maksaa reilusti 600 miljoonaa euroa enemmän kuin aikaisemmalla budjettikaudella. 

Seitsemän vuotisen rahoitussuunnitelman kokonaistasoksi on sovittu 1 074 miljardia euroa. Kertaluontoisen elpymisvälineen koko on 750 miljardia euroa. Tästä 360 miljardia on lainaa sekä 390 miljardia muodostaa avustusmuotoisen tuen. Elpymisväline on voimassa vuoteen 2023 asti. 

Mitä Unionin päätös elpymispaketista sitten tarkoittaa Suomen kannalta? 

Suomen maksuosuus EU:n elpymisrahastoon on 6,6 miljardia euroa, ja Suomella luultavasti olisi oikeus vastaanottaa hätärahoitusta 3,2 miljardia euroa vuoteen 2023 mennessä. Suomen kokonaisvastuu elpymisvälineestä on yhteensä 13 miljardia euroa. Tästä osa on takausvastuita. 

Massiivinen Euroopan komission elvytyspaketti perustuu nimenomaan velkaorjuutta kasvattavaan kansainväliseen luototusjärjestelmään. Tätä koron kiskontaan pohjautuva lainoitussysteemi on raunioittanut sekä kotitalouksien että kansantalouksien talouden. 

Talouskriisiin, johon elvytyspaketin on määrä kohdistua, ei ole viimekädessä syntynyt valtamedian lietsoman koronakriisin takia, vaan globaalin talouskriisin perimmäiset syyt juontavat juurensa ylikuumenneista spekulatiivisista sijoitusmarkkinoista. 

Koronan synnyttämä talouskriisi on kärjistymässä erittäin vakavaksi siksi, että lännen keskuspankit ovat synnyttäneet historiallisen suuren velkapommin lahjoittamalla ilmaista, siis veronmaksajien rahaa yksityisille liikepankeille. Liikepankit ovat vaurastuneet lainaamalla veronmaksajien rahat eteenpäin korkeammalla korolla sekä käyttämällä rahoja sisäpiirikeinotteluun. Talousjulkaisu Bloomberg uutisoi hiljattain, että tuoreet reaalitalouden tilastot osoittavat, ettei koronaviruksen aikaansaama pörssiromahdus perustu sijoittajien paniikkiin, vaan todellisten tuottavien yritysten tuhoutumiseen. Talouden asiantuntijat ovat viimein hylänneet optimismin, ja nyt yleinen konsensus ennusti rajua maailmanlaajuista lamaa, joka on siis parhaillaan toteutumassa.(1)  

Talouskriisin sekä rahoitusmarkkinoiden romahtamisen syynä on jättiläismäisiin mittoihin synnytetty globaali velkamäärä.  

Rahaa ei ole riittänyt jaettavaksi esimerkiksi strategiseen teollisuuteen, terveyden- ja sairaanhoitoon tai vanhusten hoitoon, puhumattakaan syrjäytyneistä. Mutta nyt rahoitusta on luvattu useille tahoille, mitkä valtiontuet Craig Murrayn mukaan luisuvat pääasiassa jättiläisyrityksille ja niistä hyödyt menevät viimekädessä kansainvälisille pankkiireille.(2)  

Unioni on nykyisessä tilanteessa romahtamisen partaalla. Kuitenkin sionistinen harvainvalta haluaa välttää romahtamisen käynnistämällä ”elpymisrahaston” välityksellä prosessin, joka johtaisi EU:n liittovaltio kehitykseen. 
 

Suomi on valinnut liittovaltion suunnan 

Ekonomisti ja taloustieteen dosentti Tuomas Malinen ei kiittele elpymispakettia, vaan jyrää sen jyrkin sanoin Uuden Suomen blogissaan. 

Malisen mukaan Euroopan unionissa on valmistunut suuri puhallus. EU-johtajat ovat sopineet niin kutsutusta elpymisvälineestä, vaikka sillä on hyvin vähän tekemistä taloudellisen elpymisen kanssa. Käytännössä rahastoa voisi kutsua elpymisen vastaiseksi välineeksi. 

Malinen toteaa, että elpymisrahasto ei pelasta Suomen vientiä ja taloutta, koska koronakriisi on globaali sekä rahaston koko liian pieni. Mutta tämä ei kuitenkaan ole nyt sovitun elpymisrahaston suurin ongelma. 

Malisen mukaan elpymisrahastossa ei ole kysymys mistään väliaikaisesta rahoitusvälineestä, vaan käytännössä se tarkoittaa pysyvää mekanismia, jota varmasti on tarkoituksena käyttää myös tulevaisuudessa. Malinen viittaa Eurooppaoikeuden professorin ja perustuslakivaliokunnan asiantuntijan, Päivi Leino-Sandbergin arvioon, jonka mukaan rahoitusmallia tullaan varmasti soveltamaan uudelleen, kun on kerran linjattu, että perussopimukset eivät estä EU:n toiminnan rahoittamista velaksi. 

Elpymisrahasto on siis siirto kohti EU:n tulonsiirtounionia ja edelleen liittovaltiota, Malinen päättelee. Suomen äänestäjät eivät ole tähän prosessiin antaneet hyväksyntäänsä. 

Voidaan ajatella, että elpymisrahastohanke on siis perustuslainen vastainen.  

Unionista ja eurosta on luovuttava; rahareformin sovellus 

Suomen poliittiset vallanpitäjät ovat luovuttaneet kaiken oikeudellisen ja valtiollisen päätäntävallan Brysselin rahaeliitille ja sen lobbausjärjestelmälle, ja hyljänneet taloudellisen vaikutusvallan mahdollisuudesta valtion taloudessa sekä omistusoikeudesta kansainvälisten rahoituslaitosten sekä muiden globaalien suurpääomien hyödyksi.  

Suomen taloudellisiin ongelmiin ja taloudellisen riiston ehkäisemiseksi olisi ratkaisuna rahareformin soveltaminen sekä omavarainen talouspolitiikka itsenäisessä valtiossa. Suomessa pitäisi ottaa käyttöön valtion oma valuutta ja rahanluonti oikeuden palauttaminen. Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan ole mahdollisia, sillä nykyinen poliittinen koneisto, joka muodostuu kansanpettureista ja globalistien lakeijoista ovat pitkänä kantona kaskessa. 

Uusliberalistinen talouspolitiikka imee kuiviin Suomen ja suomalaiset. 

Yllä esitetty uusliberalistinen talousjärjestelmä on myös syynä siihen, että Suomi on ajautunut elvytyspaketin kaltaisten huijauksien uhriksi. Elvytyspaketti on tietysti vain yksi lukuisista modernin kolonialismin instrumenteista. 

Suomen valtiolla ei ole oikeutta luoda rahaa, jota luovat Euroopan keskuspankki sekä liikepankit. Suomessa on siirryttävä rahareformiin, mutta ei talousdemokraattien edottaman rinnakkaisvaluutan sovelluksella.  

Fixit tuore

Jotta talousdemokratian reformi voitaisiin aloittaa ilman rinnakkaisvaluuttaa, Suomen tulisi erota sekä Euroopan unionista että eurosta. Nämä toimenpiteet eivät ole mahdollisia nykyisen hallituksen ja eduskunnan aikana. Mainitut operaatiot eivät voi myöskään toteutua nykyisten hallituspuolueiden sosiaalidemokraattien, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja ruotsalaisen kansanpuolueen valtakaudella. Voitaisiin ajatella, että mainitut toimenpiteet eivät ylipäätään olisi mahdollisia nykyisen poliittisen järjestelmän puitteissa. 

Suomen valtiolla pitäisi olla oma valuutta ja valtiolla olisi oikeus luoda omaa rahaa keskuspankkinsa kautta sekä käyttää sitä investointeihin ilman korkoa. Tällainen itsenäinen talouspolitiikka rahoitusjärjestelmänä kartuttaisi valtion vaurauden astetta yhteiseksi hyväksi. 

Täten valtion keskuspankin rahoituksella turvattaisiin valtion yritysten sekä yksityisten yritysten toiminta. Selvää tietysti on, että vaurastuminen perustuu tuottavaan työhön, ja sen laatuun ja määrään. Tällöin kysynnän ja tarjonnan lainalaisuuksien mukaan kuluttajien tulojen kasvu lisää kysyntää, joka puolestaan kasvattaa tuotantoa, jolloin talous kokonaisuudessaan vaurastuu. Lisäksi olisi tulevaisuudessa käytävä suoraa vaihtokauppaa ulkomaiden kanssa vaihtamalla tuotteita ja hyödykkeitä ohittamalla pankkien välikädet. 

Valtion omistuksessa oleva keskuspankki voisi luoda tarvittaessa rahaa velattomasti, jota säännösteltäisiin inflaation ja deflaation (rahan arvon nousu) eliminoimiseksi. Velattoman rahan jakelu tapahtuisi esimerkiksi valtion kulutuksen mukaan tai perustulon kautta. Velkarahan tulisi olla korotonta. 

Markku Juutinen 

 

Lähteet 

https://www.salkunrakentaja.fi/2020/07/elpymisrahasto-liittovaltio/  

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/tmalinen/eun-rahastosta-on-jarjestettava-kansanaanestys/  

https://www.verkkouutiset.fi/eu-professori-paaministeri-sivuutti-valiokunnan-tallaista-en-odottanut/#593cce64 

 

1. Bloomberg (24.3.2020). GlobalEconomyCrashes on Mass Virus Business Shutdowns. Saatavina: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-24/europe-dragged-into-record-recession-in-battle-to-halt-virus  

2.  GraigMurray (23.3.2020). It’s Not Socialism. It’s Another Mega Wealth Transfer. Saatavina: https://www.craigmurray.org.uk/archives/2020/03/its-not-socialism-its-another-mega-wealth-transfer/  
 

About Markku Juutinen

Olen koulutukseltani insinööri ja tradenomi ylempi. Toimin sivutoimisena kirjailijana ja artikkeleiden kirjoittajana, jonka motiiveina on kehittyneen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan saavuttaminen, Suomessa kuin myös kansainvälisesti ajatellen. Harrastan piirtämistä, maalaamista ja kirjallisuutta yleensä.

Check Also

Suomea painostettiin EU:sta hyväksymään EU-elvytyspaketti ja pääministerin kanslia salasi uhkailun

Pääministerin kanslia on salannut EU:n elpymisvälineuhkauksen yksityiskohdat. Ylen mukaan Euroopan unionista on uhattu Suomea ”ennennäkemättömällä …