Home / Yhteiskunta / Salattu Lissabon-Vladivostok hanke; etu vai haitta?
Euroopan unionin ja Venäjän välisestä mahdollisesta Lissabon-Vladivostok hankkeesta on tihkunut niukasti tietoa ja ei juuri ollenkaan valtavirtaisten tiedonvälityskanavien kautta. Parhaillaan projekti lähentää Venäjää ja EU:ta taloudellisesti ja poliittisesti. Mikäli Yhdysvallat vaikuttaisivat hankkeeseen tulevaisuudessa, tarkoittaisi se pahimmillaan kehitystä kohti yhtä Maailmanhallitusta.

Salattu Lissabon-Vladivostok hanke; etu vai haitta?

Euroopan unionin ja Venäjän välisestä mahdollisesta Lissabon-Vladivostok hankkeesta on tihkunut niukasti tietoa ja ei juuri ollenkaan valtavirtaisten tiedonvälityskanavien kautta. Parhaillaan projekti lähentää Venäjää ja EU:ta taloudellisesti ja poliittisesti. Mikäli Yhdysvallat vaikuttaisivat hankkeeseen tulevaisuudessa, tarkoittaisi se pahimmillaan kehitystä kohti yhtä Maailmanhallitusta.

 

Lissabon-Vladivostok hanke

Euroopan unioni ja Euraasian unionin talousliitto (EAEU) ovat sopineet vuonna 2019 taloudellisestä yhteistyöstä. Tämä tunnetaan yleisemmin Lissabon-Vladivostok hankkeena, johon sekä EU että Euraasian EU ovat siis sitoutuneet. Tästä projektista emme ole kuulleet valtamedioiden uutisoimana halaistua sanaakaan, miksi siitä on vaiettu?

Huomioitakoon, että Euraasia on manner, jota ympäröivät pohjoinen jäämeri, Atlantin valtameri, Välimeri, Punainenmeri, Intian valtameri sekä Tyynimeri. Tällä Maapallon suurimmalla mantereella sijaitsee kaksi maanosaa, josta se on saanut myös nimensä, nimittäin Eurooppa ja Aasia.

 

Kuka hyötyy Lissabon-Vladivostok hankkeesta?

Lissabon-Vladivostok (L-V) kysymystä voidaan perustella ainakin kahdella argumentilla;

Ensinnäkin:

Koska Saksa on Yhdysvaltojen kontrollissa vuoteen 2099 saakka, hyötyy käytännössä Euroopan unionin ja Euraasian Unionin talousliiton välisestä taloudellista, poliittisesta sekä sotilaallisesta yhteistyöstä Yhdysvallat. Joskaan Yhdysvallat ei siitä varsinaisesti hyödy, vaan Washingtonin sisä- ja ulkopolitiikkaan vaikuttavat Israel-lobby ja Israel.

Kuinka tämä palvelee EU:n liittovaltion kehitystä, tai laajempaa maailmanhallitusta? Mikäli Venäjä ja läntinen maailma yhdentyisivät myös poliittisesti ja sotilaallisesti, olisi tällä kehityksellä suoravaikutus yhden Maailmanhalituksen syntymiseen.

Toisekseen:

Mikäli Venäjä ja EU päätyvät ainoastaan taloudelliseen yhteistyöhön, silloin Venäjän ja Euroopan maiden synergiaeduta saattaisivat kohdata.

a) Synergiaedut tarkoittavat kahden tai useamman vaikuttavan tekijän kartuttavaa yhteisvaikutusta tiettyinä etuina.

Huomionarvoista on, että Venäjä on todellisuudessa mahdollisuus sekä Suomelle että koko Euroopalle. Onhan Venäjä Suomen ulkomaankaupan tärkeimpiä vientimaita. Venäjällä ja Euroopan mailla on luonnollisia toinen toisiaan hyödyntäviä tekijöitä, joiden yhteisvaikutus olisi molemmille osapuolille tärkeä. Täten tietyt Euroopan maat tarvitsevat Venäjän luonnonvaroja ja Venäjä tarvitsee näiden Euroopan maiden inhimillistä pääomaa kehittääkseen omaa yhteiskuntaansa.2

Venäjä on tähän saakka vastustanut yksinapaista maailmaa tavoitellen moninapaista järjestelmää, joka olisi vakaa ja tasapainoinen. Yhdysvaltojen tavoitteena sen sijaan on yksinapainen maailma ja sen harjoittama yksipuolinen hegemoniapolitiikka, jotka katsotaan muodostuvan uhaksi Venäjän kansalliselle edulle. Tosin Yhdysvallat ei sinänsä yksinapaista maailmanpolitiikkaa tavoittele vaan kuten yllä sanottiin Washingtonin politiikkaan vaikuttavat sionistiset uuskonservatiiviset voimat ovat USA:n kyseisen käyttäytymisen taustalla.3

Kuten myös, että mainittu yhteistyö voi edistää Aasian taloudellisen blokin kehittymistä Yhdysvaltojen edelle.

Koska L-V hankkeesta on mahdollisesti koituva synergiaetuisuuksia EU:lle ja Venäjälle, on valtamedia katsonut parhaaksi pitää suunsa kiinni, sillä hankehan voisi siten nostaa Venäjän positiiviseen valoon Eurooppalaisessa keskustelussa.

 

Millaiseksi Lissabon-Vladivostok hanke saattaisi muodostua? Yhdysvallat – Eurooppa – Venäjä; huomiot

Kuten yllä mainittiin, mikäli Lissabon-Vladivostok hanke toteutuisi Saksan ja muun läntisen Euroopan, Venäjän ja Aasian välisenä taloudellisena, sotilaallisena sekä poliittisena yhteistyönä, kysymyksessä olisi Uuden maailmanjärjestyksen syntyminen. Tämä olisi tilanne, jossa Yhdysvallat vaikuttaisivat siihen voimakkaasti. Tällöin kysymyksessä ei olisi vain EU:n liittovaltiokehitys, vaan prosessi kohti yhtä Maailmanhallitusta.

Mutta toisaalta …

Kuten sanottua, pelkästään Venäjän ja EU:n välinen taloudellinen yhteistyö hyödyntäisi sekä Venäjää että länsi-Eurooppaa. Tällainen taloudellinen yhteistyö EU:n ja Venäjän välillä saattaisi parhaimmillaan vahvistaa Venäjän suhteita Itä-Aasiaan. Voitaisiin ajatella, että tässä tilanteessa Yhdysvaltojen johtaman liittouman linnoittama puskurialue Venäjää vastaan menettäisi tehoaan.

Eurooppa on Yhdysvaltojen protektoraatti; puskurialuetta Venäjää vastaan on rakennettu

Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat lakkaamatta kohdistaneet Venäjää vastaan täysin aiheetonta mutamaalaamisen kampanjaa, jonka tarkoituksena on ollut läntisen väestön ja Venäjän kansan vastakkainasettelu. Tämä vastakkainasettelu on tapahtunut osittain sionistieliitin toimesta, mitkä voimat hallitsevat täysin Yhdysvaltoja3-6, EU:ta ja osittain jopa Venäjää.7-14 Venäjästä on muodostettu kuvitteellinen uhkatekijä, jonka huijauksen virallinen Suomi on ottanut ilmeisen vakavasti, ja todellakin kuvittelee itäisen naapurin olevan enemmän hirvittävä uhka kuin mahdollisuus.

Lisäksi läntinen liittouma on Yhdysvaltojen johdolla työntynyt Venäjän rajojen tuntumaan.

Länsi-Eurooppa ja nykyisin lisääntyvässä määrin myös Keski-Eurooppa ovat muodostuneet amerikkalaiseksi protektoraateiksib. Täysin selvää on, että Suomi on ilmiselvä Yhdysvaltojen protektoraatti.

b) Protektoraatti tarkoittaa suojelualuetta tai valtiota, jonka toinen valtio ottaa suojelukseensa pyynnöstä tai tahdonvastaisesti.

Myös Ukrainan kriisi voidaan nähdä selvänä Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin

suurvaltapolitiikkana, jonka yhtenä tarkoituksena on vahvistaa Yhdysvaltojen sillanpääasemaa Euroopassa. Venäjä on Ukrainan kriisissä halunnut välttää Naton eskaloitumista rajoillensa sekä estää Venäjälle strategisesti merkittävän Krimin tukikohdan päätymistä Naton haltuun.

Läntinen liittouma on yrittänyt murskata Venäjän ja Itä-Aasian kehittyvän taloudellisen sekä puolustuksellisen yhteistyön. Tämän yhteistyön häiritseminen on tapahtunut Yhdysvaltojen johtaman ja enimmäkseen Nato-maista koostuvan sotilaallisen liittouman linnoittautumisella Eurooppaan ja aina Venäjän rajojen tuntumaan. Täten liittoumalla on vakaana pyrkimyksenään ollut kontrolloida Itä-Eurooppaa hallitakseen Euraasian sydänmaata (myös Venäjän alueet) ympäröivää maailmansaarta.

Loppu analyysi

Yhdysvaltojen puskuriasema Venäjää vastaan ja sillanpääasema Euroopassa saattaisi haalistua Venäjän ja EU:n taloudellisen yhteistyön tuloksena. Selvää kuitenkin on, että Yhdysvaltoihin ja Venäjään vaikuttava Israel-lobby ei tyydy sellaiseen globaaliin ratkaisuun, missä Venäjän kansainvälinen asema suhteessa Eurooppaan ja Itä-Aasiaan vahvistuisi ja Yhdysvaltojen asema puolestaan heikkenisi. Tarkoittaisiko tämä sitten Lissabon-Vladivostok hankeen mahdollista realisoitumista Saksan, ja muun läntisen Euroopan, Venäjän ja Aasian välisenä taloudellisena, sotilaallisena sekä poliittisena yhteistyönä, missä Yhdysvalloilla olisi hallitseva asema? Ei ole myös uskottavaa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin hyväksyisi sellaisen hankkeen tai sopimuksen, joka vahvistaisi Yhdysvaltojen asemaa ja epätasapainottasi Venäjän taloudellisia ja sotilaallisia suhteita Itä-Aasiaan.

Markku Juutinen

 

Lähteet

https://lisbon-vladivostok.pro/

https://moderndiplomacy.eu/2019/02/09/the-death-of-the-lisbon-to-vladivostok-project/

https://www.islam-radio.net/islam/english/jewishp/internet/jews_behind_internet.htm

…………………..

1. ”Euraasia”, Tietojätti 2000, s. 191. Jyväskylä: Gummerus, 1999.

2. SUOMEN PERUSTA (2014). Venäjä ja geopolitiikka. Saatavina: https://www.suomenperusta.fi/ajatus/venaja-ja-geopolitiikka/

3. John Mearsheimer and Stephen (2006). London Review of Books; Walt The Israel Lobby. Lunastettavissa: https://www.lrb.co.uk/v28/n06/john-mearsheimer/the-israel-lobby

4. Ginsberg, Benjamin (1993). The Fatal Embrace: Jews and the State. Chicago: by The University of Chicago. 1-2, 103 s.

5. Bar-Yosef 1994, Maariv 2.11.1994, ‘The Jews Who Run Clinton’s Court’; Duke 2003, 146-147.

5. Rami, Ahmed (1988). Vad är israel? Stockholm: Kultur förlag. S. 65 ja 66.

6. Walt, Stephen ja Mearsheimer, John (2007). The Israel Lobby. Audio Renaissance, a division of Holtzbrinck Publishers LLC

7. Wilton, Robert (2000). ROMANOVIEN VIIMEISET PÄIVÄT Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry.

8. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky. S 148.

9. Solženitsyn, Aleksandr (1974). Vankileirien saaristo:(Arhipelag GULAG) 1918-1956 Tukholma: Wahlsröm & Widstrand.

10. Solženitsyn, Aleksandr (2009). 200 vuotta yhdessä.

11. Toivo Martikainen, Katri Pynnöniemi ja Sinikukka Saari (2016). Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja.

12. Suuri maa, pitkä kvartaali (2003) Sitra. Tapani Mäkinen. Saatavilla (alkaen sivulta 25). http://www.sitra.fi/julkaisut/Raportti48.pdf; International. (20.12.2013); Mikhail Khodorkovsky, pardoned by Putin, arrives in Berlin: http://nsnbc.me/2013/12/20/mikhail-khodorkovsky-pardoned-by-putin-arrives-in-berlin/

13. The Times of Israel (23.11.2015). Russia’s New Tsar: http://blogs.timesofisrael.com/russias-new-tsar/; The World’s Billionaires: http://www.forbes.com/profile/arkady-rotenberg/

14. Gaaze, Konstantin (2014). ”Poker dlja odnogo”. Newtimes.ru (Novoje Vremja), 1.9.2014: http://www.newtimes.ru/articles/detail/86540

 

About Markku Juutinen

Olen koulutukseltani insinööri ja tradenomi ylempi. Toimin sivutoimisena kirjailijana ja artikkeleiden kirjoittajana, jonka motiiveina on kehittyneen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan saavuttaminen, Suomessa kuin myös kansainvälisesti ajatellen. Harrastan piirtämistä, maalaamista ja kirjallisuutta yleensä.

Check Also

KiinaX

Japanin asettamat pakotteet lisäävät Kiinan autokauppaa Venäjälle

Japani otti käyttöön uusien sekä käytettyjen yli 1,9-litraisten autojen vientikiellon Venäjälle. Rajoitukset otettiin käyttöön 9. …