Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600
Vihreät tahtoo maahanmuuttajia Suomeen laman keskellä – Vainovalkea
Home / Yhteiskunta / Vihreät tahtoo maahanmuuttajia Suomeen laman keskellä
Medioissa yliäyräitten lietsottu koronakriisi on räjäyttänyt globaaliin korkovelka järjestelmään ja finanssikeinotteluun perustuvan talouskuplan. Tämä on aiheuttanut myös Suomessa talouskriisin ja suuren määrän lomautuksia. Työ- ja elinkeinoministeriön kesäkuun työllisyyskatsauksen mukaan, Suomessa on tällä hetkellä 416 900 työtöntä työnhakijaa. Tästä huolimatta vihreät haluavat kiihdyttää maahanmuuttoa Suomeen.

Vihreät tahtoo maahanmuuttajia Suomeen laman keskellä

Medioissa yliäyräitten lietsottu koronakriisi on räjäyttänyt globaaliin korkovelka järjestelmään ja finanssikeinotteluun perustuvan talouskuplan. Tämä on aiheuttanut myös Suomessa talouskriisin ja suuren määrän lomautuksia. Työ- ja elinkeinoministeriön kesäkuun työllisyyskatsauksen mukaan, Suomessa on tällä hetkellä 416 900 työtöntä työnhakijaa.  Tästä huolimatta vihreät haluavat kiihdyttää maahanmuuttoa Suomeen.

 

Vihreät haluat kuitenkin Suomeen lisää maahanmuuttajia 

Vihreiden ministeriryhmää on vaatimasta Suomeen 80 000 “työperäistä” maahanmuuttajaa, vaikka Suomi potee talouskriisiä, lomautuksia ja massiivista työttömyyttä. Täten puheet uusista veronmaksajista sekä tarpeellisesta määrästä työntekijöitä hyvin järjettömiltä, kun otamme vielä huomioon senkin, että maassa on jo nykyisellään yli 40 000 työtöntä ulkomaalaista. 
 

Kantasuomalaiset joutuisivat kärsimään 

Koska taloustaantuman ja haittamaahanmuuton takia Suomen sosiaaliturva on taloudellisesti ajautunut jo äärirajoillaan, haittamaahanmuuton lisäämisellä tässä tilanteessa olisi kantasuomalaisten taloudellisen ja sosiaalisen aseman tuntuvaa kaventamista. Tässä tilanteessa esimerkiksi työttömien ja eläkeläisten asema kurjistuisi. Ovatpa vihreät ehdottanee jopa eläkeputken poistamista, mikä vähentäisi ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien oikeutta ansiosidonnaisen työttömyysturvan lisäpäiviin. 

Kuitenkin Suomessa “turvapaikanhakijoiden”, “pakolaisten” ja maahanmuuttajien taloudellinen asema on ruhtinaallinen, riippumatta siitä ovatko maahanmuuttajat työttöminä vai ei. 

 

Maahanmuuttajien työllistyminen on vaikeaa 

Työssäkäyntitilaston mukaan vuodelta 2014 samana vuonna 20–64-vuotiaista ulkomaalaistaustaisista työllisiä oli 51,1 prosenttia ja suomalaistaustaisista 71,0 prosenttia.  

Vuoden 2015 tilastojen mukaan, joka viides ulkomaalaistaustainen muutti maasta heti joko ammatillisen – tai korkeakoulututkinnon suoritusvuonna. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomi on tuhlannut hirvittäviä summia varallisuuttaan ja työpanostaan ulkomaalaisiin saamatta juuri mitään vastineeksi ”sijoitukselleen”. 

Helsinkiin on pakkautunut suurin osa maahanmuuttajista erikoisesti poliittisen Lähi-idän alueelta. Vuoden 2018 tilastot ulkomaalaistaustaisista Helsingissä kertoo lohdutonta kieltään. Työllistyminen on ollut hyvin vähäistä erityisesti pakolaistaustaisilla maahanmuuttajilla. Irakilaistaustaisten 20–64-vuotiaiden helsinkiläisten työllisyysaste oli vuoden 2018 lopussa vain 26,7 prosenttia ja somalialaistaustaisten 36,7 prosenttia. Myös muualta Lähi-Idästä ja Pohjois-Afrikasta peräisin olevien työllisyystilanne oli selvästi keskimääräistä heikompi. Suomalaistaustaisten työllisyysaste samana vuonna ja samalla alueella on ollut 78,4 prosenttia. 

 

Suomeen halutaan pitää yllä jatkuvaa maahanmuuton virtaa 

Jo aiemmin Suomessa on uutisoitu, että Välimeren maista otetaan maahan 175 pakolaista. Nyt maahanmuuttajia halutaan vihreiden vaatimuksena 80 000. Onko edes varmaa, että kaikkien Suomeen saapuvien maahanmuuttajien tai ”turvapaikanhakijoiden” saapumisia käsitellään julkisuudessa. Voidaan ajatella, että viranomaiset ja media vaikenevat niistä visusti. Vaikuttaa siltä, että Suomeen rahdataan jatkuvana pieninä sekä isompina virtoina maahanmuuttajia. Virallisella Suomella on tavoitteena tehdä Suomesta Ruotsin kaltainen äärimmäisen monikulttuurinen yhteiskunta, joka olisi eri etnisten ryhmien sulatusuuni, kaikilla mausteilla varustettuna. Ruotsissa on jo nyt käynnissä matalan intensiteetin sisällissota, jonka pääsyynä on synnillisen ylikorostunut monikulttuurisuuspolitiikka.  

Maahanmuuttajien määrä Suomessa on voimakkaasti kasvamassa, sillä YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan maailmassa oli vuonna 2018 yli 70 miljoonaa pakolaista tai evakkoa. Määrä on järjestön mukaan mittavampi kuin kertaakaan lähes 70 vuoteen. Yhdistyneet Kansakunnat ovat arvioineet, että Afrikan väestö kaksinkertaistuu vuoteen 2050 mennessä. Tässä tapauksessa 54 Afrikan maassa asuisi yhteensä 2,5 miljardia ihmistä.  

Poliittisen Lähi-idän alueelta saapuvat maahanmuuttajat syrjäyttävät tulevaisuudessa suomalaisten etniskulttuurisen identiteetin, mikäli nykyisiä poliittisia vallanpitäjiä ei saada pysäytettyä. Poliitikot ja virkakoneisto on syrjäytettävä. 

Olisi myös mielenkiintoista tietää minkä maiden kansalaisia Skopje-Turku-lennoilla saapuu? Sieltähän voi tulla esimerkiksi turvapaikanhakijoita, perheenyhdistettäviä jne..

 

Suomi ja suomalaiset halutaan tuhota; mitä pitäisi tehdä? 

Nykyiset suomalaiset ovat nöyrästi alistuneet tietyn negatiivisen globaalin eliitin poliittisen ohjelman toteuttajiksi. Tämä sama tilanne on vallitsevana myös muissa EU-maissa. Maamme poliittinen ylin johto tietysti intomielisesti noudattaa globaalin eliitin ohjeistusta. 

Suomeen kohdistuu Brysselin totalitarismin, globaalin finanssijärjestelmän sekä useiden kansainvälisten eturyhmien kautta murskaavia paineita, jotka ovat eliminoineet Suomen poliittiset oikeudet, ulkopolitiikan harjoittamisen, Suomen kansan tasavaltaisen hallitusmuodon sekä mitätöineet Suomen perustuslain. 

Artikkelin aiheeseen viitaten nyt on meneillään Suomen perinteisen kulttuurin ja suomalaisten etniskulttuurisen identiteetin murhaamisen kampanja, missä maan poliittiset toimijat näyttelevät globaalin eliitin lakeijoina pyövelin roolia. 

Suomessa vallanpitäjät ja media ovat mykistyneet tulevasta ”kansanmurhasta” tai parhaillaan alkaneesta Euroopan kansojen tuhosta? Aseena kansojen eliminoimisessa käytetään luonnollisesti ”turvapaikanhakijoiden” jättiläismäistä invaasiota. 

Käynnissä on tietynkaltainen sodan demografia, joka voidaan kuvailla tarkoittavan poliittisen Lähi-idän alueilta ryntäävää lähinnä nuorten miesten eli ”turvapaikanhakijoiden” – likipitäen sotilaallista – invaasiota Eurooppaan. Tämä invaasio on mahdollisesti aiheuttava demografisen ilmiön, jota voidaan analysoida väestönmuuttumisen teorialla.(1) 

Suomen valtaapitävät isänmaan petturit ovat nostaneet invaasion kautta tulleet muukalaiset jalustalle, alistaen kantasuomalaiset ja ennen muuta kansallismieliset ihmiset toisen luokan kansalaisiksi omassa maassaan. Tällaiselle lyhytnäköiselle itsekkyydelle, petturuudelle ja maansa sekä sen kansalaisten halveksinnalle emme löydä vertailukohtaa Suomen historiasta. Voidaan hyvinkin puhua poliittisten broilerien aikakaudesta. 

Voimme säilyttää kotimaamme itsenäisen tulevaisuuden ja hyvinvoinnin ja Euroopan vapaana muukalaisinvaasiosta, jos nujerramme viipymättä kotimaiset hallituksemme ja päättäjämme pohjustaen uuden valtiomallin oikeudenmukaisuuden, itsenäisyyden ja viisauden perustuksille. Itsenäistyneevaltiot kykenevät lähettämään tunkeutujat lähtömaihinsa; siinä ei ole mitään ongelmaa. 

Nimittäin parlamentaariset toimet eivät johda mihinkään, ja pian on kaikki myöhäistä. Jos kansalaiset eivät ryhdistäydy tuho, seuraa väistämättä. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

VU (17.8.2020). Vihreät valmis keskustelemaan eläkeputken poistosta. Saatavina: https://www.verkkouutiset.fi/il-vihreat-valmis-keskustelemaan-elakeputken-poistosta/#0d50eaea  

Stasi (2019). Ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste eroaa rekisteri- ja haastattelupohjaisissa tilastoissa. Saatavina: https://www.stat.fi/tietotrendit/blogit/2019/ulkomaalaistaustaisten-tyollisyysaste-eroaa-rekisteri-ja-haastattelupohjaisissa-tilastoissa/  

Stasi (2020). Kuinka moni Suomessa tutkinnon suorittanut ulkomaalaistaustainen jää tänne työhön. Saatavina: https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2020/kuinka-moni-suomessa-tutkinnon-suorittanut-ulkomaalaistaustainen-jaa-tanne-toihin/?_cldee=anVoYW5hLm5vcmRiZXJnQHN0YXQuZmk%3d&recipientid=contact-9d706379076ae81180dc000d3ab16605-8a5586af0f344c4fae5537adf8aa7c96&esid=b8d6b691-189c-ea11-a812-000d3ab701f8  

Ulkomaalaistaustaiset Helsingissä (2020). Saatavina: https://ulkomaalaistaustaisethelsingissa.fi/fi/rss?page=3  

…………………………………….. 

  1. Heinsohn, Gunnar (2006). Söhneund Weltmacht: Terror im Aufstieg und Fall der Nationen. 

About Markku Juutinen

Olen koulutukseltani insinööri ja tradenomi ylempi. Toimin sivutoimisena kirjailijana ja artikkeleiden kirjoittajana, jonka motiiveina on kehittyneen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan saavuttaminen, Suomessa kuin myös kansainvälisesti ajatellen. Harrastan piirtämistä, maalaamista ja kirjallisuutta yleensä.

Check Also

pelastuksen avaimet

VOITTO PERKELEESTÄ Kymmenen Käskyn avulla

Kymmenen Käskyä ovat Raamatun tärkeimmät sanat, sillä ne tulivat Jumalan sormen piirtäminä kahteen kivitauluun. Kymmenen Käskyn voimasta Jordan-virran vedet väistyivät ja Jerikon muurit särkyivät, sillä näihin Käskyihin sisältyy Jumalallinen Voima. Tällainen voima on myös ihmisellä, joka näitä Käskyjä noudattaa siitä syystä, että ne ovat Jumalallisen Järjestyksen Lakeja, eikä vain siksi, että ne ovat yhteiskunnallisia ja moraalisia sääntöjä kaikilla kansoilla. Näillä Käskyillä on luonnollinen eli kirjaimellinen merkitys, henkinen merkitys ja taivaallinen merkitys. Luonnollinen merkitys on ihmistä varten maan päällä, henkinen ja taivaallinen merkitys ovat enkeleitä varten taivaassa, mutta ihminenkin voi ne ymmärtää.