Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600
Islamin uskonto ei ole syypää haittamaahanmuuttoon; polttakaa Talmud! – Vainovalkea
Home / Ulkomaat / Islamin uskonto ei ole syypää haittamaahanmuuttoon; polttakaa Talmud!
The koran

Islamin uskonto ei ole syypää haittamaahanmuuttoon; polttakaa Talmud!

Israel ja siihen kytkeytyvä kasaarimafia ovat ottaneet tavoitteekseen kristityn maailman sekä islamilaisen maailman vastakkainasettelun. Tässä pyrkimyksessään mainitut toimijat ovat näköjään onnistuneet. Tähän onnistumiseen on vaikuttanut se, että valtaosa ihmisistä eivät näytä millään ymmärtävän uudenliberalismin syvintä olemusta, puhumattakaan sionistisen eliitin eli kasaarimafian ja Israelin syvää vaikutusta siinä. Koraanin polttaminen on yksi osoitus tästä ymmärtämättömyydestä. Eurooppaan kohdistuva haittamaahanmuutto ei ole islamin uskonnon ja muslimien syytä, vaan se on kansainvälisten sionistien ja heidän globaalien kätyriensä syytä. 

 

Koraanin polttamisen taustaa 

Malmössä poltettiin muslimien pyhä kirja Koraani. Maahanmuuttajataustaiset ryhmät käyttivät Koraanin polttoa tekosyynä väkivaltaisten mellakoiden aloittamiselle Malmössä.  

Malmössä sijaitsevan Arlövin moskeijan imaani Samir Muric on puhunut uutistoimisto TT:lle, että hän on pyrkinyt rauhoittamaan mielenosoittajia (siis mellakoitsijoita). 

Muric on tuominnut voimakkaasti koraanin polttamisen, mutta vähintään yhtä vahvasti hän tuomitsee mielenosoittajien toiminnan. Hänen mukaansa suurimmalla osalla mellakoijista ei ollut uskonnollista taustaa.  

– Nämä ihmiset käyttävät haavoittuvaista tilannettamme hyväkseen purkaakseen omia tuntemuksiaan. Kaikki, joiden kanssa olen puhunut, korostavat tämän olevan väärin. Yksikään muslimi ei kannata väkivaltaa, Muric sanoo. 

 

Kuvakaappaus Malmön mellakoista. Kuva: Micke Nilsson SVT.
Kuvakaappaus Malmön mellakoista. Kuva: Micke Nilsson SVT.

Näkemystään hän perustelee ”mielenosoittajien” käyttäytymisellä, pukeutumisella ja kielenkäytöllä. Mikäli he olisivat olleet uskonnolliselta vakaumukseltaan hartaita muslimeja, he olisivat Muricin mukaan pitäneet taukoja ja rukoilleet ajallaan.  

Koraanin polttaminen oli väärä teko 

Imaanin lausahdus mellakoitsijoista, että he eivät olleet uskontoaan harjoittavia muslimeja, pitää paikkansa. Yhtenä merkittävänä syynä Ruotsissa tapahtuviin mellakoihin ja hirvittävään rikollisuuteen löytyy maan holtittomassa monikulttuurisuuspolitiikassa. Tästä syystä Ruotsissa on menossa matalan intensiteetin sisällissota, jossa muiden muassa ulkomaalaistaustaiset rikollisjengit selvittelevät välejään. 

Valitettavasti Ruotsiin muuttaneista poliittisen Lähi-idän alueen väestöstä on ratkaisevan suuri osa Ruotsin yhteiskuntaan, ja ylipäätään länsimaiseen yhteiskuntaan sopeutumattomia. Mutta islamilaisella uskonnolla edellä mainitun sopeutumattomuuden kanssa ei ole ratkaisevaa tekemistä. Tästä johtuen haittamaahanmuuton vastustaminen Koraania polttamalla ei tunnu kovinkaan järkevältä toiminnalta. 

 

Tiettyjen maahanmuuttajaryhmien pahoista teoista ei voida syyllistää islamin uskontoa ja muslimeja yleensä 

Poliittisen Lähi-idän alueelta Eurooppaan on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden kuluessa hyvin runsasta haittamaahanmuuttoa. Merkittävä osa näistä maahanmuuttajista on ollut kelvottomia seikkailijoita ja onnenonkijoita. Nämä eivät edusta mitään aitoa ja harrasta islaminuskoa, eikä siten kelvollisia islaminuskoa tunnustavia muslimeja. 

Sitä, että ratkaiseva osa maahanmuuttajista eivät ole uskonnolliselta vakaumukseltaan hartaita muslimeja, todistaa heidän rikollinen [1] taustansa esimerkiksi väkivalta- ja seksuaalirikoksissa. Mellakointia on tapahtunut erikoisesti RuotsissaSaksassa ja Ranskassa. Ruotsin tiettyjä lähiöitä ja kaupunkeja hallitsevat ulkomaalaistaustaiset rikollisjengit ja autojen polttelu on siellä lähes tehdasmaista toimintaa. 

Eurooppaan pyrki vuonna 2015 yli miljoona turvapaikanhakijaa. Heistä suuri osa saapui Välimeren kautta. Vuonna 2018 Unionin 27 jäsenmaahan muutti 2,4 miljoonaa muualta peräisin olevaa henkilöä. EU :n 27 jäsenmaassa oli vuonna 2019 noin 447 miljoonaa asukasta, joista noin 22 miljoonaa (4,90 %) oli muiden kuin EU-27-maiden kansalaisia.  

Maailman muslimien määrä on nykyisin noin 1,7 miljardia. Poliittisen Lähi-idän alueelta muuttanutta väestöä asunee Unionin alueella noin 20 miljoonaa, joka on maailman muslimien kokonaismäärästä noin 1,18 prosenttia. 

Yllä esitetystä voidaan havaita, että haittamaahanmuuton ja siihen liittyvien tiettyjen maahanmuuttajaryhmien sopimattomuus eurooppalaiseen yhteiskuntajärjestykseen (joka ei tietenkään ole optimaalinen), eivät johdu islamin uskosta, muslimeista yleensä ja eikä ylipäätään islamilaisesta maailmasta. 

Tästäkin johtuen Koraanin polttaminen vastalauseena monikulttuurisuuspolitiikkaa sekä haittamaahanmuuttoa vastaan on epärelevanttia toimintaa. Haittamaanmuuton synnyttäjiä ovat kotimaissaan toimivat negatiivisen globalisaation läntiset poliittiset lakeijat, kuten esimerkiksi Suomen poliittinen johto. Tästä enemmän jäljempänä. 

Tohtori Ahmed Abaddi selittää, että marokkolaisten ISIS-terroristien yleisyyden sillä, että ”jo neljäs sukupolvi marokkolaisia on syntynyt Euroopassa, mutta he ovat edelleen ulkopuolisia. Siksi he olivat Daeshille (ISIS) helppo saalis”. Tämä ulkopuolisuus on luonnollisesti syrjäytymisen osasyynä muidenkin etnisten maahanmuuttaja ryhmien suhteen kuin ainoastaan marokkolaisilla maahanmuuttajilla. 

Abaddi syyttää marokkolaisten radikalisoitumisesta eurooppalaista yhteiskuntajärjestelmää sekä erityisesti kotoutustoimenpiteiden jatkuvaa epäonnistumista. Paremminkin on syynä yhteiskuntaan integroitumattomuudessa siinä, että nämä maahanmuuttaja ryhmien kulttuuritaustat eivät sovellu eurooppalaiseen kulttuuriin, vaikka eurooppalaista kulttuuria on yritetty soveltaa vastaamaan poliittisen Lähi-idän kulttuuria. Luonnollisesti maahanmuuttajissa on myös niitä, jotka hyväksyvät maan tavat ja elävät maassa, maan tavalla. 

Tämän luvun lopuksi on syytä mainita muutamia ajatuksia islamista. Islam on maailman toiseksi suurin uskonto, jolla ilmoitetaan olevan 1,6 miljardia kannattajaa. Islamissa on kaksi pääsuuntausta, joista suurena enemmistönä on sunnilaisuus (n. 90 %) sekä vähemmistönä šiialaisuus (n. 10 %).[2] Keskinäinen luottamus suuntausten välillä on heiveröinen, ja niiden väliset konfliktit ovat tavallisia eräissä osissa islamilaista maailmaa  

Todettakoon, että maailman muslimijärjestöjen laajasti tuomitsema Isis-terroristien järjestö ei missään tapauksessa kuulu islamin uskontoon.  

Jihadistisellä liikehdinnällä viitataan al-Qaidan sekä Isisin kaltaisten ryhmien toimintaan. Jihadismissa sanotaan tavoitellun nykyisen yhteiskunta- ja maailmanjärjestyksen kumoamista ja islamiin perustuvan yhteiskunnan luomista. Kuitenkin nämä ryhmät ovat olleet pelkästään Yhdysvaltojen ja sen tiettyjen läntisten liittolaisten sekä Israelin luomia poliittisen väkivallan instrumentteja. 

Huomion arvoista on, että niin kutsutut maturidit ja atharit ovat islamin tiettyjä dogmaattisia ja fundamentaalisia teologisia koulukuntia, ja näiden poliittisia jatkeita ovat ultrakonservatiiviset wahhabit ja salafistit. Al-Qaidan sekä Isisin jihadisti liikehdintä ovat väärentäneet islamin uskontulkintaa wahhabisella ja salafistisella suuntauksilla. Tietyissä teorioissa tätä kutsutaan safistiseksi uskontulkinnaksi islamista. 

Islamilaiset uskonyhteisöt ovat arvostelleet Islam- ja jihad-sanan sisältävien käsitteiden käyttämistä, sillä nämä termit yhdistävät väkivaltaisen toiminnan mielikuvan islamiin uskontona sekä antavat harhaanjohtavan kuvan siitä, että jihadistisen liikehdinnän suosimat tulkinnat islamin keskeisistä uskonopeista olisivat laajemmin ominaisia islamin uskolle.  

Ketkä ovat syypäitä haittamaahanmuuttoon? 

Ruotsin, Suomen ja muiden EU-maiden monikulttuurisuusongelmat eivät kuitenkaan ole islamilaisen maailman tai muslimien aiheuttamaa, vaikka poliittisesta Lähi-idästä saapuvat ”pakolaiset” ovat yleensä muslimeja. Muslimifobiaa juuri stereotyyppisesti lietsovat sellaiset Israelin ja sionistien hännystelijät, kuten esimerkiksi Suomessa Perussuomalaisten puolue ja Ruotsissa Ruotsidemokraatit, nämä puolueet, muiden oikeistopuolueiden, sosiaalidemokraattien sekä vihervasemmiston kanssa muodostavat harhautuksen, jolla yritetään peitellä kansainvälisen sionismin osuutta Euroopan kansojen etnisessä ja kulttuurillisessa heikentämisessä.  

Ruotsalaisten koulujen arkipäivä näyttää usein tällaiselta.
Ruotsalaisten koulujen arkipäivä näyttää usein tällaiselta.

Syytä on huomioida, että monikulttuurisuuspropagandaa tuottava valtamedia on Pohjoismaissa suureksi osaksi kolmen juutalaissuvun omistuksessa: ErkotBonnierit ja Hjörnet. Suomen hallituksen työryhmä suunnitteli vuonna 2017 aloittavansa säännölliset miljoonien eurojen lahjoitukset Bonnierille mainitun propagandan jatkumisen varmistamiseksi. 

Euroopan unioniin voimakkaasti vaikuttava juutalainen keinottelupankki Goldman Sach on lahjoittanut miljoonia dollareita maahanmuuttopolitiikkaan. Samoin juutalaisen eliitin kontrollissa oleva google on tukenut runsaasti turvapaikanhakijoiden tulvaa Eurooppaan. 

Israel-lobbyllä on myös tehokas toiminta verkosto Euroopan unionissa, josta on kirjoittu muun muassa teoksessa The Israel Lobby and the European Union. Täten Israel-lobby vaikuttaa intressiensä mukaisesti myös Euroopan pakolaispolitiikkaan.  

William Engdahl on esittäny selvityksessään, että Nato-sotilasliiton yhteydessä olevat ajatushautomot kontrolloivat Euroopan unionin pakolaispolitiikkaa. Siten Saksan liittotasavaltaa ja EU:ta koordinoitaisiin Atlantin takaa. Näitä aivoriihiä tai ajatushautomoita ovat: European Stability Initiative (ESI) ja ECFR (European Council on Foreign Relations). Lisäksi haittamaahanmuuttoa Eurooppaan on voimakkaasti tukenut Open Society Fellow –järjestö. 

Lopuksi 

Isänmaallisten ja kansallismielisten ei tarvitse hyökätä maahanmuuttajien tai arvoliberaalien maanmiestemme kimppuun; riittää, kun syöksemme vallasta korruptoituneen poliittisen johtomme, rappeutuneen virkamieskoneiston, mädäntyneet hallintorakenteet ja edellä mainittuja palvelevan valta- eli valhemedian. Luonnollisesti puolustaudumme ulkomaalaisia ryhmiä vastaan, jos ne muodostuvat uhaksi. Suomi on rakennettava jälleen kulttuurillisesti ja taloudellisesti itsenäiseksi valtioksi. 

Tulkoon myös todettua, että humanitaaristen maahanmuuttajien vastaanottaminen poliittisenLähi-idän alueelta on täysin lopetettava ja voimavarat suunnattava oman valtion rakentamiseen. 

Markku Juutinen  

 

Lähteet 

Ripaoja, Anttijussi (28.8.2020) IS. Imaani tuomitsee Malmön Ruotsin väkivaltaiset mellakat: ”Tämä on väärä tapa toimia”. Saatavina: https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006617810.html  

Ekholm, Dan (5.1.2016). Yle. Saksan poliisi: Ulkomaalaistaustaiset ryhmät ahdistelivat naisia uudenvuodenyönä. Saatavina: https://yle.fi/uutiset/3-8571950  

IL(22.5.2013. Rähinät levisivät uusiin lähiöihin Tukholmassa. Saatavina: https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000000614554.html  

Von Christine Bilger (21.6.2020). Saatavina: https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.randalierer-in-stuttgart-polizei-kein-politischer-hintergrund.ad5af6c1-f432-495f-95f9-9885c1c2a81d.html  

Yle-ulkomaat (18.7.2010). Grenoblen mellakassa pidätettiin murhayrityksestä epäiltyjä. Saatavina: https://yle.fi/uutiset/3-5598599  

Pakolaisuus Suomessa ja maailmalla. Saatavina: https://pakolaisapu.fi/wp-content/uploads/2019/03/Pakolaisuus-Suomessa-ja-maailmalla-opas.pdf  

Eurostat (2020). Muuttoliikettä ja muuttajia koskevat tilastot. Saatavina: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/fi 

Professorin ajatuksia.blogspot (11.3.2019). Muslimien maahanmuutto on kytkettävä työllisyys ja rikostilastoihin. Saatavina: https://professorinajatuksia.blogspot.com/2019/03/muslimien-maahanmuutto-on-kytkettava.html  

Toivonen, Janne (14.11.2015). Suomen islamilaisyhteisöt ovat järkyttyneitä Pariisin iskuista ja tuomitsevat teot. Saatavina: https://yle.fi/uutiset/3-8455830  

UP FRONT (31.5.2016). Ex-Mossad head on Israel medical aid to al-Nusra Front. Saatavina: https://www.aljazeera.com/programmes/upfront/2016/05/mossad-head-israel-medical-aid-al-nusra-front-160531081744269.html  

Valtioneuvosto (2019). Jihadistinen liikehdintä Suomessa. Saatavina: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161501/SM_14_2019_%20jihadistinen%20liikehdinta%20suomessa.pdf  

Liikenne- ja viestintäministeriö (15.8.2016). Työryhmä selvittämään kaupallisen television uutistoiminnan rahoitusta ja tulevaisuutta. Saatavina: https://www.lvm.fi/-/tyoryhma-selvittamaan-kaupallisen-television-uutistoiminnan-rahoitusta-ja-tulevaisuutta  

IBT (14.9.2015). Refugee crisis 2015 donation google, Goldman Sach, sport-team, Indivitualspledge jae.. Saatavina: https://www.ibtimes.com/refugee-crisis-2015-donations-google-goldman-sachs-sports-teams-individuals-pledge-2095687  

Radio Islam. Jews behind internet. Saatavina: http://www.islam-radio.net/islam/english/jewishp/internet/jews_behind_internet.htm  

Universityof Bath (2016). The Israel Lobby and the European Union. Saatavina: https://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/the-israel-lobby-and-the-european-union  

William F Engdahl (4.11.2017). How Nato Linked Think Tanks Control EU Refugee Policy. Saatavillahttps://issuu.com/botondbtos/docs/william_f_engdahl__how_nato-linked_  

Hansson, Peter (17.8.2017) Daily CallerLeaked Board Documents: Soros Organization Tried To Influence Supreme Court Ruling On Illegal Immigration. Saatavina: https://dailycaller.com/2016/08/17/leaked-board-documents-soros-organization-tried-to-buy-supreme-court-ruling-on-illegal-immigration/  

 

Viitteet 

  1. Tietolähde: Poliisin tulostietojärjestelmäPolStat
    Poliisin valtakunnallista tulostietojärjestelmä PolStatia hoitava tiimi on osa Poliisiammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämisosastoa. (Liite 1.) 
  2. PRC (7.10.2009).Mappingthe Global Muslim Population 

Saatavina: https://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population/  

 

Liite 1.
Liite 1.

About Markku Juutinen

Olen koulutukseltani insinööri ja tradenomi ylempi. Toimin sivutoimisena kirjailijana ja artikkeleiden kirjoittajana, jonka motiiveina on kehittyneen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan saavuttaminen, Suomessa kuin myös kansainvälisesti ajatellen. Harrastan piirtämistä, maalaamista ja kirjallisuutta yleensä.

Check Also

Suomen miehittämiseen tähtäävistä neuvotteluista on vastuussa apulaisosastopäällikkö Mikael Antell.

Suomea tarjotaan Yhdysvaltojen asevoimien miehitettäväksi

Brysselin, ja ennen muuta Yhdysvaltojen hallintaan alistuneet Suomen viranomaiset neuvottelevat parhaillaan puolustussopimuksesta, joka luovuttaa Suomen maaperän ja sotilastukikohdat Yhdysvaltain asevoimien esteettömään käyttöön.