Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600
SAIRAUS NIMELTÄ PSYKIATRIA 2; Todellinen ja ainoa oikea keino psyykkisten sairauksien parantamiseksi – Vainovalkea
Home / Uskonnon filosofia / SAIRAUS NIMELTÄ PSYKIATRIA 2; Todellinen ja ainoa oikea keino psyykkisten sairauksien parantamiseksi
Itävallan juutalainen Sigmund Freud (1856–1939) oli psykoanalyysin isä. Kuva: New York Times, vilho Setälä.
Itävallan juutalainen Sigmund Freud (1856–1939) oli psykoanalyysin isä. Kuva: New York Times, vilho Setälä.

SAIRAUS NIMELTÄ PSYKIATRIA 2; Todellinen ja ainoa oikea keino psyykkisten sairauksien parantamiseksi

kruunu 2

Kerroin tämän artikkelin ensimmäisessä osassa SAIRAUS NIMELTÄ PSYKIATRIA 1, Psykiatria tieteellisenä hölynpölynä , että ”tässä on todella vallankumouksien vallankumous, jonka tulisi olla myös vallankumous psykiatriassa!” Tällä tarkoitin Emanuel Swedenborgin esittämää menetelmää, jolla jokaisessa ihmisessä synnynnäisesti olevat korkeammat mielen kerrokset voidaan avata, ja tämä avaaminen myös parantaa kaikki mielen sairaudet. Tämä on verrattavissa siihen, että kuten ihmisen ruumiin kehitys tapahtuu siten, että ensin ihmisestä tulee lapsi ja sitten nuorukainen tai neito ja sitten aikuinen ja lopuksi vanhus, niin ihmisen mielen normaali kehitys olisi, että ensin avautuu lapsena ja nuorena luonnollisen mielen kerros, jonka avulla tulemme toimeen tässä luonnollisessa eli materiaalisessa maailmassa, sitten avautuisi henkinen eli spirituaalinen mielen kerros aikuisuudessa ja lopuksi taivaallinen eli coelestiaalinen mielen kerros vanhuudessa. Tällainen olisi ideaalinen kehitys, joka on Swedenborgin mukaan vallinnut muinaisilla ihmisillä. Spirituaalinen mielen kerros yhdistää ihmisen spirituaaliseen taivaaseen ja coelestiaalinen coelestiaaliseen taivaaseen. Aikojen kuluessa nämä kaksi korkeampaa mielen kerrosta eli spirituaalinen ja coelestiaalinen ovat kuitenkin sulkeutuneet, kun ihmisistä on tullut yhä enemmän ja enemmän maallista elämää rakastavia, ja vain alin eli luonnollinen kerros on pysynyt avattuna. Swedenborg esittää ensimmäisenä historiassa, kuinka nämä kaksi korkeampaa suljettua mielen kerrosta avataan. Kyseessä on todella vallankumouksellinen keino, vaikka se voi aluksi vaikuttaa varsin yksinkertaiselta.

Heti täytyy sanoa, että seuraavan lukeminen edellyttää, että lukija tunnustaa jonkun korkeamman voiman olemassaolon, mitä voi nimittää vaikka Jumalaksi. Ateisti, joka tunnustaa vain luonnon, ei seuraavaa ymmärrä. Ihan sama mikä on lukijan uskonto, jonka voi nyt unohtaa, sillä seuraavat asiat ovat aivan uutta faktaa.

Jumala laskeutui jyrinällä ja savussa alas Siinain vuorelle (2 Moos. 19: 18) ja kirjoitti kirjoituksen kahteen kivitauluun omalla sormellaan (2 Moos. 31: 18). Näin syntyivät Kymmenen Käskyä.  

Jos tunnustetaan Jumalan olemassaolo ja Hänen yhteytensä ihmiseen, niin tämä yhteys on tapahtunut monilla tavoilla. Kristityt puhuvat ilmestyksistä sekä profeettojen ja evankelistain kirjoituksista. Mutta ehdottomasti kaikkein vaikuttavin tapa on se, jolloin Jumala laskeutui jyrinällä ja savussa alas Siinain vuorelle (2 Moos. 19: 18) ja kirjoitti kirjoituksen kahteen kivitauluun omalla sormellaan (2 Moos. 31: 18). Näin syntyivät Kymmenen Käskyä. Mutta nämä käskythän sisältävät lähinnä samoja lakeja, jotka olivat ja ovat kaikkien kansojen lainsäädännössä ja moraalisissa ohjeissa. Kaikki tietävät, ettei pidä tappaa, tehdä huorin, varastaa, sanoa väärää todistusta tai himoita toisen vaimoa tai omaisuutta, pitää kunnioittaa vanhempia jne. Miksi sitä piti niin vaikuttavalla tavalla ilmoittaa? Mutta tähän on oikea vastaus: koska nämä käskyt sisältävät kaiken, minkä avulla ihminen pääsee Jumalan ja taivaan yhteyteen. Eli ne ovat tärkeimmistä tärkein asia, joka koskaan on tullut ihmiselle ja koko ihmiskunnalle. Typeryyden huippu on kieltää nämä käskyt. Juutalaiset väärensivät nämä käskyt rasismiksi, eli että ne koskevat vain juutalaisia, ja juutalaisten ei tarvitse noudattaa niitä muiden kansojen suhteen. Kristityt väärensivät ne tulkitsemalla väärin Paavalin kirjoitusta Roomalaiskirjeessä: ”Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja.” (Room. 3: 28). Tässä Paavali ei tarkoita kuitenkaan lain teoilla Kymmentä Käskyä, niin kuin monet kristityt tulkitsevat, vaan juutalaisen lain monimutkaisia lakeja (3 Mooseksen kirja). Tuskin kukaan nykyaikana noudattaa näitä käskyjä siksi, että ne ovat Jumalan käskyjä. Mutta juuri siksi kenenkään korkeammat mielen kerrokset eivät avaudu, sillä juuri näiden käskyjen avulla ne avautuvat. Nämä käskyt ovat siis avain taivaaseen ja Jumalan yhteyteen.

Käskyjen tarkka noudattaminen siksi, että ne ovat Jumalan käskyjä, on tärkein asia Swedenborgin menetelmässä avata mielen korkeammat kerrokset. 

Jeesus oli historiallisesti tunnustettu henkilö, ja hänen monet ihmetekonsa todistavat, että hänellä oli enemmän valtaa kuin tavallisella ihmisellä. Hänen mahdollista Jumaluutta käsittelen myöhemmin. Nyt vain lainaan häntä: ”Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt” (Matt. 29: 17) ja ”Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa” (Joh. 14: 21). Jeesus tarkoittaa käskyillä tietenkin juuri Kymmentä Käskyä. Noudattaako kukaan kristitty niitä sen tähden, että ne ovat Jumalan käskyjä? En usko. Useimmat noudattavat niitä siksi, että ne ovat vastoin lakia ja hyviä tapoja. Mutta niitä pitää noudattaa, ei siksi, että ne ovat yhteiskunnallisia ja moraalisia lakeja, vaan siksi, että ne ovat Jumalallisia lakeja. Näiden käskyjen tarkka noudattaminen siksi, että ne ovat Jumalan käskyjä, on tärkein asia Swedenborgin menetelmässä avata mielen korkeammat kerrokset.

Artikkelin edellisessä osassa käsittelin nykyajan psykiatriaa, joka ei ole mitään tiedettä vaan hölynpölyä ja psykiatrien mielivaltaa ja perustuu ateismiin ja materialismiin. Nyt tuon esiin sen, että ilman Jumalan ja henkisen maailman tuntemusta ei voi ymmärtää yhtä ainoaa sielun eli mielen toiminnan lakia eikä myöskään, miten mielen sairaudet parannetaan, ja tämä parannus tapahtuu korkeampien mielen kerrosten avaamisella. Swedenborg on valovuoden edellä aikaamme. Hänen teoksilleen voisimme perustaa kokonaan uuden tieteenfilosofian. Häneltä voimme myös ottaa oppia nyt heti.

Hieman perusasiaa

Ihminen on dualistinen: hänellä on ruumis ja sielu. Ruumis on materiaa ja sielu on spirituaalista substanssia, jolla ei ole ajan ja paikan ulottuvuutta. Sielu on aivan samanmuotoinen kuin ruumis eli sillä on kaikki samat elimet ja aistit sekä ymmärrys ja tahto. Sielun ymmärrys on yhteydessä ruumiin isoihin aivoihin ja sielun tahto ruumiin pikkuaivoihin, mitkä molemmat yhdessä muodostavat ihmisen mielen. Mielessä ovat siis tahto ja ymmärrys, jotka syntyvät siis sielun ja aivojen yhteistoiminnasta. Mielessä ja sielussa on kolme kerrosta, jotka on kuvattu artikkelin ensimmäisessä kappaleessa. Sielu irtaantuu ihmisestä ihmisen kuollessa ja elää ikuisesti joko taivaassa tai helvetissä.

Ilman yhteyttä henkimaailmaan ja sen kautta taivaaseen tai helvettiin, ihminen ei voisi elää sekuntiakaan. 

On olemassa materiaalinen maailma, henkimaailma, taivas ja helvetti. Henkimaailma, taivas ja helvetti koostuvat spirituaalisesta substanssista, ja niitä voidaan kutsua henkiseksi eli spirituaaliseksi maailmaksi. Materiaalisen maailman tunnemme. Henkimaailma on välitila, johon ihmisen sielu ensimmäiseksi saapuu ja jota siellä valmistetaan joko taivaaseen tai helvettiin. Henkimaailmassa on siis sekä hyviä että pahoja henkiä, jotka ovat yhteydessä maan päällä elävien ihmisten mieltymyksiin, mutta ei heidän havaintoihinsa tai ymmärrykseensä. Henget eivät tiedä olevansa yhteydessä ihmisiin maan päällä eivätkä ihmiset henkiin. Taivas koostuu hyvistä hengistä, jotka tunnustivat Jumalan ja elivät tekemättä syntiä. Heitä kutsutaan enkeleiksi ja joita on kahta laatua: spirituaalisia enkeleitä, joilla hallitsee totuus, ja coelestiaalisia enkeleitä, joilla hallitsee hyvyys. Helvetti koostuu pahoista hengistä, jotka kielsivät Jumalan ja elivät tehden syntiä. Heitä on kahta laatua: saatanoita, joilla hallitsee vääryys, ja piruja eli perkeleitä, joilla hallitsee pahuus. Ilman yhteyttä henkimaailmaan ja sen kautta taivaaseen tai helvettiin, ihminen ei voisi elää sekuntiakaan. Kaikki hyvä, mitä maailmassa on, johtuu virtauksesta taivaasta ja kaikki paha virtauksesta helvetistä. Jumala loi taivaan, ihminen loi helvetit kääntymällä pois Jumalasta. Taivas ja helvetti liittyvät hyvien ja pahojen henkien kautta ihmisen mielen luonnolliseen kerrokseen ja taivas hänen mielensä korkeampiin kerroksiinsa. Ihmiseen on aina liittynyt ainakin kaksi hyvää ja kaksi pahaa henkeä. Näin ihmisen tahto pidetään tasapainossa: hän voi valita joko hyvän ja toden tai pahan ja väärän. Ihmisen ymmärryksessä totuus ja vääryys voivat olla samanaikaisesti.

Koska kaikki paha johtuu virtauksesta helvetistä, myös kaikki mielen sairaudet ja häiriötilat johtuvat siitä. Siten tämän virtauksen tunteminen ja miten se voidaan muuttaa virtaukseksi taivaasta, on avain kaikkien mielen sairauksien parantamiseen. Tämän virtauksen tunteminen edellyttää tietoa Jumalasta ja miten Jumalan avulla helvetillinen virtaus muutetaan taivaalliseksi virtaukseksi. Virtaus helveteistä johtuu siitä, että ihminen syö hyvän- ja pahantiedon puusta eli ottaa ymmärryksensä omasta älykkyydestään, joka on perityn ja hankitun pahuuden saastuttamaa, eikä Jumalan valaisemasta ymmärryksestä. Ihminen syntyy tietämättömyyteen Jumalasta ja taivaallisesta virtauksesta, ja häneen on liittyneenä pahoja henkiä, koska hän on perinyt pahuutensa vanhemmiltaan. Pahuus on sitä, että rakastaa itseään ja maailmaa enemmän kuin Jumalaa ja taivasta. Peritty ja ihmisen itsensä tekemä pahuus liittää ihmiseen pahoja henkiä eli helvetillisen virtauksen. Hyvät henget liittyvät ihmiseen, kun hän rakastaa Jumalaa ja taivasta enemmän kuin itseään ja maailmaa. Kymmenessä Käskyssä, jotka Jumala piirsi sormellaan kivitauluihin, on luokiteltu kaikki pahuudet, mitä ihminen ei saa tehdä. Kymmenen Käskyn ymmärtäminen tarvitsee kuitenkin aidon uskonnon, joka antaa menetelmän, kuinka helvetillinen virtaus muutetaan taivaalliseksi. Siksi mielen sairaudet voidaan parantaa vain oikean uskonnon avulla. Ateismi ja myös aikamme kuollet uskonnot liittävät ihmisen helvettiin. Oikea uskonto on sellainen, joka liittää ihmisen taivaaseen. Mikä on oikea uskonto, on vaikea mutta ratkaistavissa oleva kysymys. Uskontoja on planeetallamme satoja, mutta Jumala antaa vain yhden oikean uskonnon kerrallaan planeetallemme.

Oikeita uskontoja on planeetallamme ollut neljä, nimittäin Muinaisin kirkko, Muinainen kirkko, israelilainen kirkko ja kristitty kirkko. Kaikki nämä kirkot ovat Swedenborgin mukaan tuhoutuneet, vaikka osa jatkaakin toimintaa sosiaalisena laitoksena.

Oikea uskonto

Korkeammat mielen kerrokset nimittäin avautuvat vain elämällä Kymmenen Käskyn mukaisesti, koska ne ovat, ei ainoastaan yhteiskunnallisia ja moraalisia lakeja, vaan nimenomaan Jumalallisia lakeja. 

Jokainen uskonlahko voi väittää, että se on ainoa oikea. Mutta tämä johtuu siitä, että ihminen syntyy tietämättömyyteen Jumalasta ja henkisestä maailmasta, ja hänen mielensä luonnollinen kerros on auki heti hänen syntyessään, mutta mielen korkeammat kerrokset, jotka ovat jokaisella ihmisellä syntymästä asti ja joita ovat spirituaalinen ja coelestiaalinen kerros, eivät avaudu muuten kuin oikean uskonnon avulla, ja jollei oikeata uskontoa ole, ovat kaikki uskonnot samalla viivalla eli ne eivät ole oikeita, vaan ihmisen omasta ymmärryksestä eli mielen alimmasta eli luonnollisesta kerroksesta lähteviä ja siten helvetillisiä. Uudestisyntymättömällä ihmisellä vain luonnollinen kerros on avoinna, eli hän syö hyvän- ja pahantiedon puusta eli käyttää omaa älykkyyttään. Vain sellainen uskonto, joka todistettavasti avaa mielen korkeammat kerrokset, on oikea eli aito. Tämä voidaan kokeellisesti testata ja todentaa, eli tällaisen uskonnon teologia on tiedettä sanan parhaimmassa merkityksessä, sillä määrittäähän koetulokset totuuden myös useissa muissa tieteissä, miksi ei siis teologiassa. Tämän kirjoittaja on niitä harvoja maailmassa, joka on tällaisen kokeen tehnyt, ja spirituaalisen ja coelestiaalisen mieleni kerrokset ovat avautuneet, mutta ne ovat avautuneet myös kymmenillä muilla, jotka tätä uskontoa ovat oikein noudattaneet. Mutta myös tätä uskontoa ovat harjoittaneet monet niin, etteivät korkeammat kerrokset ole avautuneet eli he ovat omaksuneet uskonnon vain muistitietona. Korkeammat mielen kerrokset nimittäin avautuvat vain elämällä Kymmenen Käskyn mukaisesti, koska ne ovat, ei ainoastaan yhteiskunnallisia ja moraalisia lakeja, vaan nimenomaan Jumalallisia lakeja. Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt.” (Matt. 29: 17).

Piirustus: Herra ilmestyy Swedenborgille lontoolaisessa majatalossa.
Piirustus: Herra ilmestyy Swedenborgille lontoolaisessa majatalossa.

Tämä uskonto perustuu Emanuel Swedenborgin teologisiin teoksiin, jotka hän kirjoitti latinaksi ja joita on noin kaksi hyllymetriä. Jumala itse ilmestyi Swedenborgille vuonna 1745 ja määräsi hänet kirjoittamaan ne. Kamreeri Carl Robsahmille antamassaan selonteossa Swedenborg kertoi mm. seuraavan:

Ruokaillessani eräässä lontoolaisessa majatalossa näin näyssä miehen, joka sanoi minulle: ’Älä syö liikaa!’ Hämmästyin suuresti. Menin majapaikkaani, ja yöllä sama mies ilmestyi minulle jälleen, mutta enää en säikähtänyt. Hän sanoi minulle olevansa Herra Jumala, maailman Luoja ja Vapahtaja, ja että Hän oli valinnut minut selittämään ihmisille Sanan henkisen merkityksen, ja että Hän itse selittäisi minulle, mitä minun siitä asiasta tulisi kirjoittaa. Samana yönä minulle avautui myös henkinen maailma – taivas ja helvetti – niin että tulin täydellisesti vakuuttuneeksi molempien niiden todellisuudesta ja tunsin niissä monia tuttaviani erilaisissa elämäntiloissa. Siitä päivästä lähtien jätin kaiken maallisen tieteen tutkimisen ja työskentelin henkisten asioiden parissa, kuten Herra oli käskenyt. Tämän jälkeen Herra joka päivä monta kertaa avasi henkisen näköni, niin että keskellä päivää voin nähdä toiseen maa­lmaan ja täysin valveilla ollen voin keskustella enkelien ja henkien kanssa.”

Swedenborg kirjoitti sen jälkeen 27 vuotta eli kuolemaansa asti näitä teoksia ja myös painatti valtaosan. Hän ei kuitenkaan perustanut mitään seurakuntaa teoksilleen, vaan sanoi sellaisen perustettavan tulevaisuudessa. Sekä katoliset että protestantit hylkäsivät nämä teokset aivan kuten juutalaiset Jeesuksen, koska hän paljasti heidän uskontonsa kuolleeksi. Hän myös paljasti juutalaisen kansan todellisen luonteen ja pyrkimykset, mikä on yksi syy, miksi hänen teoksiaan ei juuri tunneta. Swedenborg itse kirjoitti, että ne ovat Herran Toinen Tuleminen, joka tarkoitti myös sitä, että Jumalan Sanan eli Raamatun henkinen eli spirituaalinen merkitys avautui: ”ja he näkevät Ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella” (Matt. 24: 30). ”Pilvet” tarkoittavat Sanan kirjaimellista merkitystä ja ”kirkkaudella” Sanan spirituaalista merkitystä. Spirituaalinen merkitys on kirjaimellisessa merkityksessä kuten sielu ruumiissa. Spirituaalisen merkityksen mukaan kaikilla luonnon maailman asioilla on henkinen merkitys, esimerkiksi aurinko vastaa Jumalaa, siitä lähtevä valo totuutta ja lämpö hyvyyttä, kuu vastaa uskoa, tähdet tietoa totuuksista, eläimet erilaisia ihmisen mieltymyksiä, kasvit ymmärrykseen liittyviä asioita jne. Näitä vastaavaisuuksia tutkii vastaavaisuuksien tiede, jonka Swedenborg teoksissaan esittää. Se että tätä uskontoa ei ole yleisesti hyväksytty, johtuu siitä, että planeettamme ihmisillä ei ole juuri kellään korkeammat mielen kerrokset avautuneet, vaan lähes kaikki ovat voimakkaan helvetillisen virtauksen vastaanottajia eli helvetti hallitsee planeettaamme, mistä näyttävin osoitus on juutalaisten kaikkialle tunkeutuva valta. Juutalaiset uskovat Talmudiin, joka on suoraan perkelettä palveleva kirja. Kenenkään ei pidä uskoa Swedenborgiin kokeilematta hänen uudestisyntymisen menetelmää, sillä totuus paljastuu usein vain testaamalla. Swedenborgin kautta tullut uskonto eli Uusi Kirkko on ainoa uskonto, jonka totuudet voidaan todistaa koetuloksilla eli ihmisen kokemilla omilla havainnoilla. Nämä näyttäytyvät, kun uudestisyntyminen on edistynyt tiettyyn vaiheeseen. Tämä menetelmä esitetään nyt seuraavassa. Tämä menetelmä on edellä esitetty ”vallankumous”.

Menetelmä mielen sairauksien parantamiseksi

Helvetillinen virtaus tuottaa mielisairaudet, jotka vallitsevat itse helveteissä. Taivaassa hallitsevat sielun rauha, onnellisuus ja todellinen mielen terveys, jotka taivaallinen virtaus tuottaa ihmiselle myös maan päällä. 

Tämä menetelmä on itse asiassa juuri uudestisyntymisen menetelmä, joka ei ainoastaan paranna kaikkia mielen ja sielun sairauksia, vaan antaa valaistuksen henkisissä eli spirituaalisissa asioissa, myös niille, jotka luulevat olevansa mieleltään terveitä, vaikka todellisuudessa kaikki uudestisyntymättömät ihmiset ovat sielunsa puolesta mielisairaita, vaikka eivät olisikaan sitä ulkoisesti. Helvetillinen virtaus tuottaa mielisairaudet, jotka vallitsevat itse helveteissä. Taivaassa hallitsevat sielun rauha, onnellisuus ja todellinen mielen terveys, jotka taivaallinen virtaus tuottaa ihmiselle myös maan päällä. Kaikki tämä johtuu Kymmenestä Käskystä, joilla on valtava voima, jos niitä noudatetaan siksi, että ne ovat Jumalallisia lakeja. Tähän menetelmään kuuluu viisi seuraavaa asiaa:

Ensimmäinen asia on Jumalan eli Korkeamman Olennon olemassaolon tunnustaminen. Tämä saa aikaan ensimmäisen virtauksen taivaasta. Tässä vaiheessa ei vielä tiedetä Jumalan olemusta tarkemmin.

Toinen asia on Jumalan olemuksen tunteminen, joka saa aikaan ymmärryksen valaistumisen. Koska käytännöllisesti kaikki uskonnot ovat tietämättömiä, millainen Jumalan olemus on, voi sen esittää vain henkilö, jonka coelestiaalinen mielen kerros on avautunut. Ilman oikeata käsitystä Jumalasta eivät korkeammat mielen kerrokset avaudu. Swedenborg selittää Jumalan olemuksen seuraavasti: Historiallinen henkilö Jeesus oli todellisuudessa Jehova Jumalan inkarnaatio siten, että itse Jehova oli hedelmöittänyt ihmeen avulla Marian munasolun, joten Jehova oli Jeesuksen sielu ja Hänen ruumiinsa tavallisen ihmisen ruumis äidistään. Maallisen vaelluksensa aikana Hän kukisti silloin hallitsevat helvetit, joista pahimmat muodostuivat juutalaisista, ottamalla vastaan kiusauksia eli helvettien hyökkäyksiä ja kukisti ne lopullisesti ristinkuolemalla, joka oli Hänen viimeinen kiusauksensa ja jonka jälkeen Hän puki ylleen Jumalallisen ruumiin Isästä Jehovasta. Nyt Hän on maan ja taivaan Jumala, jossa Isä on Hänen sielunsa, Poika on Hänen Jumalalliseksi tullut ruumiinsa eli Jumalallinen Ihminen ja Pyhä Henki on Hänestä koko maailmankaikkeuteen lähtevä Jumalallinen Virtaus, joka antaa kaikelle elämän. Eli Jumaluus on yhtä kuin Herra Jumala Jeesus Kristus, jossa on siis Jumalallinen Kolminaisuus eli Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jumala on siis samanlainen kuin Hänen kuvansa ihminen, jolla on sielu, ruumis ja sielusta ruumiin kautta tapahtuva toiminta. Tämän omaksuminen riittää Jumalan olemuksesta; tarkemmin voi lukea Swedenborgin teoksesta Vera Christiana Religio ja allekirjoittaneen kirjasta ”Herran Toinen Tuleminen, Johdatus Emanuel Swedenborgin teologisiin kirjoituksiin. Nykykirkon käsitys kolmesta eri jumalasta on kirkolliskokousten keksimä helvetillinen valhe. Lyhyesti Jumalasta käytetään nimeä Herra.

Kolmas ja tärkein asia on, että ihmisen täytyy tuntea Kymmenen Käskyä, sillä ne ovat tärkeimmistä tärkein Jumalan Sanassa eli Raamatussa (2 Moos. 20: 2-17 tai 5 Moos. 5: 6-21). Käskyt tulee ymmärtää niin kuin Swedenborg tai allekirjoittanut esittävät ne yllämainituissa kirjoissa. Pelkkä kirjaimellinen merkitys ei riitä. Kymmenessä Käskyssä on sisäisesti ymmärrettynä itse Jumala ja koko taivas.

Neljäs asia on, että ihmisen täytyy itse tehdä seuraavia toimia:

  1. Itsetutkistelu omien syntien havaitsemiseksi Kymmenen Käskyn mukaisesti. Kymmenen Käskyä tulee ymmärtää niin kuin yllä mainituissa teoksissa esitetään. Syntejä eivät ole ainoastaan itse teot, vaan jo aikomukset ja halu tehdä syntiä ovat syntejä.

  2. Havaittujen syntien katuminen ja tunnustaminen Herralle.

  3. Pyydettävä Herralta syntejä anteeksi sekä ymmärrystä, voimaa ja kykyä taistella syntejä vastaan.

  4. Uuden synnittömän elämän aloittaminen Kymmentä Käskyä noudattaen.

  5. Tällaista parannusta on harjoitettava joka päivä.

Nämä toimet ovat itse asiassa samat, mikä kuuluvat Uuden Kirkon oppiin ”Parannus”, josta kerrotaan yllä mainituissa teoksissa. Se, joka ei ole koskaan tehnyt parannusta eli tutkinut itseään, ei lopulta tiedä, mikä on tuomitsevaa pahuutta ja mikä on pelastavaa hyvyyttä. Se paha, mitä ihminen ei näe eikä tunnista, pysyy hänessä ja tulee yhä enemmän ja enemmän juurtuneeksi häneen ja lopulta sulkee hänen mielensä korkeammat kerrokset täysin.

Yllä olevien toimien lisäksi ihmisen tulee lukea joka päivä Sanaa, esimerkiksi Kymmentä Käskyä; ne on syytä opetella ulkoa. Hyvä on myös lukea Uuden Kirkon oppia eli Swedenborgin teoksia, mutta kaikkein tärkeintä tietysti on noudattaa Kymmentä Käskyä siksi, että ne ovat Jumalan käskyjä.

Viides asia liittyy tilanteisiin, joita yllä olevien kolmen asian ja varsinkin neljännen asian viiden toimen noudattaminen tuottaa. Nimittäin niitä noudattava ihminen joutuu kiusauksiin eli helvettien hyökkäysten kohteeksi. Kiusauksessa eli koettelemuksessa koetellaan sitä, mitä ihminen eniten rakastaa eli ihmisen ns. hallitsevaa rakkautta. Sanan ”kiusaus” merkitys on muuttunut ja nykyisin se tarkoittaa lähinnä houkutusta, kun se Raamatussa tarkoittaa koettelemusta (kreik. peirasmos). Helvetit eivät hevillä luovu saaliistaan, joka uudestisyntymätön ihminen on. Jeesus itse joutui helvettien raivokkaiden hyökkäysten kohteeksi ja kukisti kaikki helvetit omalla voimallaan sielustaan eli Isästä, mutta ihminen ei voi omalla voimallaan helvettejä kukistaa, vaan hänen täytyy turvautua vain ja ainoastaan Herraan Jeesukseen Kristukseen eli taivaan ja maan Jumalaan, jotta voittaisi kiusauksen. Koska Herra on itse Jumalan Sanassa eli Raamatussa, tulee ihmisen turvautua siihen kiusauksessa. Ihmisen täytyy taistella helvettiä vastaan ikään kuin itsestään, kuitenkin tietäen, että Herra taistelee hänen puolestaan. Ihmisen tulee käyttää aseenaan Kymmentä Käskyä, koska se on vahvin ase helvettejä vastaan. Tätä asetta ihminen käyttää, kun hän tarkasti noudattaa ja rakastaa Kymmentä Käskyä ja erikoisesti sitä käskyä, jonka noudattamisesta kiusaus aiheutuu. Jos ihminen ei selvästi näe, mitä käskyä kiusaus koskee, voi hän turvautua yhdeksänteen ja kymmenenteen käskyyn, yhdeksäs käsky koskee rakkautta maailmaan ja kymmenes itserakkautta. Kiusauksessa ihminen kokee ahdistusta ja tuskaa sekä kiusauksen loppuvaiheessa epätoivoa, mutta ne menevät ohi, ja lopuksi ihminen saa rauhan ja ilon voitosta.

Yllä olevien kolmen asian ymmärtäminen, neljännen asian viiden toimen tarkka noudattaminen ja viidennen asian taistelu, jota uudestisyntyvä käy helvettejä vastaan niiden voittamiseksi, liittävät ihmisen Jumalaan ja taivaaseen, ja tällöin ihmiseen tuleva taivaallinen virtaus tulee vallitsevaksi, ja kaikki mielen sairaudet parantuvat, ja ihminen kokee rauhan ja ilon voitosta. Tällainen uudestisyntyminen on samalla älykkyyden ja viisauden jatkuvaa kasvua. Kun tähän vertaa tavallisia ”psykoterapian” muotoja, ovat ne vain ajan haaskausta. Erikoisesti ”psykoanalyysin” nimellä kulkeva juutalaisen S. Freudin alulle panema vuosikausia kestävä tyhjänpäiväisyys, joka on erityisen suosittua USA:ssa, on typeryydessään vaikuttava: sadat istuntotunnit eivät kehitä eivätkä paranna ihmistä lainkaan vaan liittävät hänet lopullisesti helvettiin.

Yllä esitetyn viiden asian ja erikoisesti neljännen asian viiden toimen menetelmän noudattaminen voi kestää viikkoja tai kuukausia ennen kuin ihminen havaitsee tulokset, mutta jos ihminen todella tarkasti näitä asioita noudattaa, on lopputuloksena spirituaalinen mielen rauha ja onnellisuus siitä, että on päässyt eroon helveteistä. Uudestisyntyminen on samaa, kuin että Jumala itse olisi uudestisyntyvän ”psykoterapeuttina” eli johtaisi häntä. Tätä menetelmää voi kuka tahansa kokeilla, ja lupaan sataprosenttisen varmasti, että se toimii. Nykyajan uskontojen ja lahkojen menetelmät, jotka perustuvat sokeaan uskoon, eivät johda ihmisen pääsemiseen irti helveteistä, vaan päinvastoin liittävät ihmisen niihin. Yksi hyvin tärkeä asia: uudestisyntyneen ihmisen täytyy elää loppuelämänsä tekemättä syntiä. Jos ihminen on nimittäin päässyt irti helvetistä, mutta tekee uudestaan syntiä, niin hän silloin syyllistyy häväistykseen eli sekoittamiseen hyvää ja pahaa, mikä on pahin mahdollinen synti, jota juuri juutalaiset nykyään harjoittavat. Tätä häväistystä tarkoittavat Herran sanat Matteuksen evankeliumissa, Matteus 12 luku, jakeet 43-45.

Tässä oli tämä vallankumouksellinen menetelmä, jota noudattamalla ihminen parantuu kaikista mielen vaivoista ja kehittyy älykkäämmäksi ja harmonisemmaksi ihmiseksi, ja silloin häntä johtaa itse maailmankaikkeuden Luoja eli Jumala. Voiko parempaa terapeuttia olla kuin Kaikkitietävä Jumala, jonka älykkyys on Ääretön?

Jumala tietää ihmisen elämän pienimmätkin yksityiskohdat. Nykyiset psykiatriset ja psykologiset terapiat tulevat tulevaisuudessa tämän uuden menetelmän johdosta täysin tarpeettomiksi. Tämä ei ole uskon vaan kokeilemisen asia.

Uusi Kirkko ja sen henkinen vallankumous

Yllä esitetty menetelmä perustuu siis Swedenborgin teoksiin, jotka Ilmestyskirjassa (Ilm. 21: 2) ovat tuo Uusi Jerusalem eli Taivaallinen oppi, jolle Uusi Kirkko eli ”uusi maa” (Ilm. 21: 1) pohjautuu. Nykyisin on Swedenborgin teoksille perustettu pieniä kirkkoja USA:ssa, Britanniassa, Australiassa, Kanadassa ja vähän muuallakin, mutta ne eivät ole vielä se kirkko, jota Ilmestyskirja tarkoittaa, sillä niiden papisto ei koostu valaistuneista eli elämän puusta syövistä papeista, vaan omasta ymmärryksestään tietoa ottavista papeista, minkä Swedenborg ennustaa teoksessaan Apocalypsis Explicata,  nro 764. Swedenborgilaiset papit ovat tehneet saman virheen kuin papit aina ja kaikkialla eli ottaneet vastaan tiedon omasta älykkyydestään eivätkä eläneet tarkasti Kymmenen Käskyn mukaisesti, ja niin heidän korkeammat mielen kerrokset eivät ole avautuneet.

Auringolla vaatetettu nainen

Vuonna 1757 tapahtui henkimaailmassa ns. ”Viimeinen Tuomio”, jolloin henkimaailmasta poistettiin helvettiin pahat henget, jotka olivat tehneet näennäistaivaita (”ensimmäinen taivas”, Ilm. 21: 1), jotka hätyyttelivät oikeita taivaita ja estivät virtauksen niistä. Tänä päivänä juutalaisten helvetit ovat luoneet henkimaailmaan perkeleellisiä yhdyskuntia, jotka myös estävät taivaallista virtausta. Niiden poistaminen on Uuden Kirkon tehtävä. ”Ensimmäisen taivaan” pahat henget olivat sellaisia, jotka olivat ulkonaisesti hyviä, mutta sisäisesti pahoja, ja niitä tuli lähinnä kristitystä maailmasta. Henkimaailmassa nykyisin olevat ”näennäistaivaat” ovat juutalaisten perkeleiden johdolla toimivia lähinnä kristityistä koostuvia ”uusia kirkkoja”, joita juutalaiset perkeleet hallitsevat. Taivaasta katsottuna juutalaiset näkyvät kyykäärmeinä (Matt. 12: 34). Nämä ”näennäistaivaat” estävät taivaallista virtausta tulemasta maan päälle, kuten ”ensimmäiset taivaat”. Juutalaiset ovat lihaksi tullut perkele maan päällä, koska heihin tulee virtaus syvimmistä helveteistä, joista johtuu heidän peritty pahuuteensa, jonka he ovat hankkineet vuosisatojen vihalla itse Jumalaa eli Jeesusta vastaan. Jeesus syntyi juutalaiseksi, koska juutalaisten helvetit olivat pahimmat ja Hänen piti aloittaa helvettien kukistaminen niistä. Jos kiinalaisten helvetit olisivat olleet pahimmat, Jeesus olisi syntynyt kiinalaiseksi. Käytännössä kaikki kristityksi itseään kutsuvat palvelevat nykyisin perkelettä eli juutalaisia.

Nykyajan kristityt, joiden uskonto ei avaa mielen korkeampia kerroksia, eivät näe perkeleen vaikutusta ja ovat liittoutuneet sen kanssa ja palvelevat sionismia ja Israelin valtiota, joka on perkeleen oma valtio. 

Ihminen, jonka mielen taivaallinen kerros on auennut, näkee helvettien ja taivaan vaikutuksen kaikkialla. Nykyajan kristityt, joiden uskonto ei avaa mielen korkeampia kerroksia, eivät näe perkeleen vaikutusta ja ovat liittoutuneet sen kanssa ja palvelevat sionismia ja Israelin valtiota, joka on perkeleen oma valtio. Perkele eli juutalaiset ovat nousseet johtavaan asemaan planeetallamme, koska ”Viimeinen Tuomio” henkimaailmassa vuonna 1757 vapautti niiden helvetit. Silloin mm. juutalainen Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) aloitti perkeleellisen pankkitoiminnan, josta on kehittynyt koko maailman rahatalouden syöpäkasvain. Mayer Amschel Rothschild aiheutti sotia ja vallankumouksia ja tapatti miljoonia ihmisiä. Saksalainen Swedenborgin teoksiin perehtynyt filosofi Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) ymmärsi tämän ja kirjoitti:

Niin kaikki muuttui, mullinmallin mennen, nyt huippu on, mik’ alho ennen. Myös tähän nojaa oikean ne opin, ett’ ylimmäksi muuttuu alimmainen. Näät meil’ ol’ orjuus kuuman luolakopin, nyt vapaan ilman valta kukkurainen; salaisuus avoin visuun kätköön jää, sen myöhään vasta kansat käsittää. Ephes. 6: 12.” Faust, 2. osa, 4. näytös (suomennos Otto Manninen). ”Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.” (Efes. 6: 12).

Myös tähän nojaa oikean ne opin, ett’ ylimmäksi muuttuu alimmainen.” Tämä tarkoittaa helvetillistä vaikutusta, jossa kaikki muuttuu vastakkaiseksi, hyvä pahaksi ja totuus vääryydeksi, ja hyvyys ja pahuus sekä totuus ja vääryys pyritään yhdistämään. Tällaista on juutalaisten helvettien vaikutus nykymaailmassa, mutta vain coelestiaalisesti valaistunut ihminen näkee sen. Tätä tapahtuu tieteissä, taiteissa, yhteiskunnallisessa elämässä ja ideologioissa. Muutama esimerkki: juutalaisen Karl Marxin kommunismi, jossa hyvä eli sosialismi yhdistyi pahaan eli ateismiin. Juutalaisjärjestöjen rotusorron vastustaminen (hyvä) yhdistyy ”antisemitismin” vastustamiseen (paha). Juutalaisen A. Einsteinin erikoinen suhteellisuusteoria: valonnopeus suurin nopeus sähkömagneettisilla aalloilla (totuus) ja kiinteillä kappaleilla (vääryys)). Juutalaisen S. Freudin psykoanalyysi, joka pitää ihmistä vain ruumiillisten ja sosiaalisten viettien ja halujen vaivaamana eläimenä versus ihminen Jumalan luomuksena, ym. Swedenborg kirjoitti juutalaisista:

Se on sellainen kansa, että se on täysin erilainen muista kansoista, ja että siihen kansaan on iskostettu yritys tuhota ja vääristää kaikki mikä kuuluu yhteiskuntaan, ja milloin vain tilaisuus tarjoutuu, he osallistuvat sellaiseen toimintaan eivätkä saa mistään muusta niin suurta iloa kuin järjestyksen lakien eli siis yhteiskunnan lakien tuhoamisesta, sillä heillä on sisäistetty viha itse Järjestystä kohtaan, joka on Herra. Tästä minulla on paljon kokemuksia.” (Spiritual Diary, nro 2260). Yleisesti juutalaiset ovat olleet innokkaasti mukana ateismin levittämisessä ja kristinuskon tuhoamisessa.

Israelin lippu 2

Israelin lipussa olevan Daavidin tähden symboliikka: kaksi kolmiota, joista toinen symbolisoi kolmea taivasta ja toinen kolmea helvettiä. Näiden yhdistyminen tarkoittaa kaikkein kauheinta aviorikosta eli pahan ja hyvän liittoa. Sen tähden Jeesus sanoi juutalaisia avionrikkojasukupolveksi (Matt. 12: 39). Uusi Kirkko on Herran morsian ja vaimo (Ilm. 21: 9). Sen ja juutalaisten välillä on taistelu elämästä ja kuolemasta (1 Moos. 3: 14, 15). Uuden Kirkon maailmanhistoriallinen tehtävä on murskata tuon käärmeen eli juutalaisten pää, jonka juutalaisten johtajat eli ”Siionin Viisaat” muodostavat. Uusi kirkko on Herran ja ihmiskunnan ikuinen avioliitto maan päällä. Jos juutalaiset saisivat totaalisen vallan maan päällä, se olisi on perkeleen ja ihmiskunnan välinen liitto. Nämä kaksi liittoa eivät voi olla samanaikaisesti samalla planeetalla. Toisen on häivyttävä.

Juutalaiset eli perkele voidaan murskata vain oikean uskonnon avulla, maalliset keinot eivät siihen pysty, koska perkeleen oveluus on uskomatonta. Ellei juutalaisten valtaa murskata, ihmiskunta tuhoutuu ensin henkisesti ja lopulta myös fyysisesti. Siksi minun on pakko kertoa niin paljon juutalaisista. Kuitenkin myös juutalaiset hyväksytään Uuteen Kirkkoon, jos he ottavat käyttöönsä tämän vallankumouksellisen menetelmän.

Swedenborgia on jälkeenpäin luultu mielisairaaksi lähinnä hänen 27 vuotta kestäneen seurustelunsa enkelien, perkeleiden ja henkien kanssa vuoksi, mutta aikalaiset eivät pitäneet häntä mielisairaana, vaan hän tuli tunnetuksi tiedemiehenä ja selvänäkijänä sekä seurusteli yhteiskunnan korkeimpien piirien kuten kuningasperheen kanssa. 1900-luvulla jotkut psykiatrit ovat luulleet häntä mielisairaaksi, onpa eräs ruotsalainen psykiatri kirjoittanut kirjankin Swedenborgin ”paranoiasta”. Mutta kuten tämän artikkelin ensimmäisessä osassa osoitin, nykyajan psykiatria ei ole tiede ja ateistiset psykiatrit ovat itse sisäisesti mielisairaita leimatessaan harhaluuloiksi uskonnolliset kokemukset ja yhteyden henkimaailmaan.

Stanfordin yliopiston psykologit tutkivat historiallisten henkilöiden älykkyyttä Stanford-Binet-asteikolla ja Swedenborg sai ÄO:n 205, eli hän oli yksi maailmanhistorian älykkäimmistä ihmisistä. Häntä kuvaa Ralph Waldo Emerson kirjassaan ”Suuria miehiä” seuraavasti:

Hän on yksi kirjallisuuden mammuteista ja mastodonteista, eivätkä hänen suuruuttaan kykene mittaamaan edes tavallisten oppineiden tieteelliset seurat. Hänen valtava läsnäolonsa voi häkellyttää kokonaisten yliopistojen opettajakuntia.” Hänestä psykologina kirjoittaa Coventry Patmore: ”Tuhanteen vuoteen meillä on ollut vain yksi ainoa psykologi ja ihmisen fysiologian tuntija – ainakin joka on julkaissut tietonsa – nimittäin Swedenborg”.

Älykkyysosamäärä tosin kuvaa vain lähinnä loogista ajattelukykyä, ei todellista älykkyyttä, jota Swedenborgin uudestisyntymismenetelmä kehittää. Todellinen älykkyys on yhä kasvavaa totuuksien ymmärtämistä, missä uudestisyntyvät ja enkelit kehittyvät ikuisesti. Helvetin henkien älykkyys ei kasva. Uudestisyntyneen ja enkelin älykkyyden kasvu perustuu siihen, että he ovat yhteydessä äärettömään älykkyyteen eli Jumalaan. Uudestisyntymisessä maan päällä on seitsemän eri astetta. Allekirjoittaneelta kesti 45 vuottaa saavuttaa korkein eli seitsemäs aste, mutta jokainen kehittyy omassa aikataulussaan, jotkut nopeasti jotkut hitaammin.

Swedenborgin teoksiin ei pidä uskoa ennen kuin on soveltanut yllä esitettyä menetelmää, jolla jokainen voi saavuttaa valaistuksen henkisissä asioissa ja parantua kaikista mielen sairauksista ja kehittyä todella älykkääksi ihmiseksi. Samalla voidaan todistaa kokeellisesti, että Swedenborgin menetelmä johtaa tuloksiin. Menetelmän paras tulos on ikuinen elämä taivaassa. Swedenborgin teoksille voitaisiin perustaa myös uusi tieteenfilosofia positivismin asemasta. Tällainen yritys on jo tehty Hawaijin yliopistolla: Theistic Psychology .

Ihmisen korkeampien mielen kerrosten avaamisella on mitä suurin käytännöllinen merkitys. Jos se vähitellen hyväksytään käyttöön ympäri maailmaa, niin seuraa siitä valtava uudistuminen: sairauksien parantuminen, elämäntapojen uudistuminen, rikollisuuden radikaali väheneminen, huumausaine ongelman poistuminen, tieteiden kukoistus ja kaikkein tärkeimpänä ihmiskunnan katkenneen yhteyden Jumalaan ja taivaaseen palautuminen. Eikö tämä olisi muka vallankumous. En ole maailmanparantaja, mutta Kymmenellä Käskyllä on niin valtava voima, että se saisi aikaan kaiken tämän. Särkihän se Jerikon muurit ja kuivatti Jordan-joen jalankuljettavaksi ym. Kymmenen Käskyn uusi tuleminen on ennustettu Malakian 4. luvussa, kohta 4: ”Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Hoorebilla hänelle säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi.”

Kymmenessä Käskyssä on ihmiskunnan taivaallinen tulevaisuus, kun niitä noudatetaan siksi, että ne ovat Jumalallisen Järjestyksen Lakeja. Tervetuloa Uuteen Kirkkoon! Bene Adveneris ad Novam Ecclesiam!

Benjamin Kivilohkare, pontifex primus

Nova Bethlehem ry

novabethlehem@gmail.com

Lähteet

Swedenborg, Emanuel (1857). Vera Christiana Religio. Saatavina: https://archive.org/details/verachristianar00tafegoog/page/n8/mode/2up

Swedenborg, Emanuel (2000-2001). Apocalypse Explained 764. Saatavina: http://www.eswedenborg.com/writings/static/d10461/764.htm

Leon James: Theistic Psychology. Saatavina: http://www.theisticpsychology.org/


Muita Uuden Kirkon teologisia tiedostoja ja kirjoja

Swedenborg, Emanuel. Arcana Coelestia. Saatavina: https://www.sacred-texts.com/swd/ac/index.htm

Kivilohkare, Benjamin (2020). Herran Toinen Tuleminen, Johdatus Emanuel Swedenborgin teologisiin kirjoituksiin. Saatavuus: http://novahierosolyma.fi/Kirjauutuus%3A-Herran-Toinen-Tuleminen.php

Emanuel Swedenborgin: Taivas ja helvetti. Saatavuus: http://novahierosolyma.fi/Kirjauutuus%3A-Taivas-ja-helvetti.php

Emanuel Swedenborgin: Aviorakkaus. Saatavuua: http://novahierosolyma.fi/EMANUEL-SWEDENBORGIN-TEOS%2C-AVIORAKKAUS.php

Swedenborg, Emanuel: Apocalypse Explained. Saatavina: https://www.sacred-texts.com/swd/ae/ae01.htm

About Benjamin Kivilohkare

Check Also

Suomea painostettiin EU:sta hyväksymään EU-elvytyspaketti ja pääministerin kanslia salasi uhkailun

Pääministerin kanslia on salannut EU:n elpymisvälineuhkauksen yksityiskohdat. Ylen mukaan Euroopan unionista on uhattu Suomea ”ennennäkemättömällä …