Home / Uskonnon filosofia / VOITTO PERKELEESTÄ Kymmenen Käskyn avulla
pelastuksen avaimet

VOITTO PERKELEESTÄ Kymmenen Käskyn avulla

Juutalaisen eliittin globaaleja hegemonian välineitä tiivistäen ovat: Kansainvälinen velkarahajärjestelmä; länsimainen viihdemaailman, massamedian ja koulutusmaailman täydellinen hallinta; kansainvälinen politikointi (esim. sionistien lobbausjärjestöt) ja valtioterrorismi Yhdysvaltojen sekä Israelin kautta.

Tämä perustuu muiden muassa Rothschildien ja muiden juutalaisten pankkidynastioiden luomaan kansainväliseen rahoitusvelkajärjestelmään, jonka lainaama korollinen raha on syynä Suomen ja laajemmin koko maailman taloudellisiin kriiseihin. Juutalaiseliitin mediakontrollin vaikutus on järkyttävän suurta Yhdysvalloissa ja yleensä länsimaissa. Lisäksi kaikki mittavimmat tv- ja radioyhtiöt, elokuvan tuottajat, kirjankustantajat, sanomalehdet, aikakauslehdet, sosiaalinen media ja Internet sekä uutistoimistot ovat juutalaisen eliitin omistamia tai kontrolloimia.

Nykyisin myös Suomessa esi-, perus-, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa on havaittavissa seuraavaa sukupolvea rappeuttavana tekijänä monikulttuuri- ja sukupuolineutraalikasvatus. Juutalaisia järjestöjä on lukuisia, joista voitaisiin mainita esimerkiksi tehokkaat kansainväliset järjestöt, B’ nai B’rithin, World Jewish Congress ja World Zionist Organization.

Juutalaiseliitin muodostama uhka ihmiskunnalle on todellinen, ja se on suurempi kuin ilmaston ja luonnon saastumisesta aiheutuvat vaarat. Hirvittävässä vallanhimossaan juutalaiseliitti valtasi Venäjän tsaarilta marxilais-leninismin ideologian ja teorioiden kaapuun verohotulla valheellisen sosialismin sekä kommunismin opeilla (kommunistinen internationaali), joka tunnetusti epäonnistui muun maailman osalta, juutalaismafia on vallannut Yhdysvallat sekä Palestiinan, Israelin perustamisen yhteydessä. Juutalaismafian seuraava päämäärä on koko maailman valtaaminen, Yhdysvaltojen ja sen tiettyjen liittolaisten – erkoisesti Israelin – avulla. Tämä tarkoittaa kolmatta maailmansotaa.

Maailman pelastuksena on hegemonian eliminointi globaalilta juutalaismafialta ja heidän lakeijoiltaa, joita ovat esimerkiksi vapaamuurarit, länsimaiset hallitukset jne.. Tätä juutalaiseliitin vastaista taistelua käydään nykyisin julkaisutoiminnan avulla.

Yllä esitettyy viitaten Uuden Kirkon tehtävänä on taistella helvettejä vastaan, jossa tärkeimpänä instrumenttina on Jumalan Kymmenen Käskyä, kuten myös Jumalan Kolminaisuuden oikea ymmärtäminen. Benjamin Kivilohkare esittää näitä asioita jäljempänä olevassa laajassa kirjoituksessaan.

Maailmaa ei uhkaa ilmastonmuutos tai luonnon saastuminen, vaan voimat, jotka voivat saada  aikaan maailmansodan – ydinsodan. Tämä voima on kansainväliset juutalaiset, joita johtaa Talmudin opetuksiin vihkiytynyt ryhmä ”Siionin Viisaat”. 

Vainovalkean toimitus

 

 

kruunu 2

 

 

VOITTO PERKELEESTÄ Kymmenen Käskyn avulla

I osa: Kymmenen Käskyä

II osa: Nykymaailma enkelin silmin

III osa: Uuden Kirkon oppi lyhyesti

IV osa: Psyyken parantaminen

BENJAMIN KIVILOHKARE

miles Domini, pontifex primus

HERRAN TOISEN TULEMISEN KIRKKO

I KYMMENEN KÄSKYÄ

Kymmenen Käskyä ovat Raamatun tärkeimmät sanat, sillä ne tulivat Jumalan sormen piirtäminä kahteen kivitauluun. Kymmenen Käskyn voimasta Jordan-virran vedet väistyivät ja Jerikon muurit särkyivät, sillä näihin Käskyihin sisältyy Jumalallinen Voima. Tällainen voima on myös ihmisellä, joka näitä Käskyjä noudattaa siitä syystä, että ne ovat Jumalallisen Järjestyksen Lakeja, eikä vain siksi, että ne ovat yhteiskunnallisia ja moraalisia sääntöjä kaikilla kansoilla. Näillä Käskyillä on luonnollinen eli kirjaimellinen merkitys, henkinen merkitys ja taivaallinen merkitys. Luonnollinen merkitys on ihmistä varten maan päällä, henkinen ja taivaallinen merkitys ovat enkeleitä varten taivaassa, mutta ihminenkin voi ne ymmärtää.

ENSIMMÄINEN KÄSKY (HM=henkinen merkitys)

Minä olen Herra, sinun Jumalasi, HM: Herran Jumalallinen Ihmisyys hallitsee kaikkia hyvyyksiä ja totuuksia. joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. HM: Herra vapauttaa ihmisen helvettien vallasta. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. HM: Herra on totuuksien ja hyvyyksien ainoa lähde. Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, HM: Älä synnytä totuuksia ja hyvyyksiä, jotka ovat lähtöisin omasta ymmärryksestäsi ja joiden haluat muistuttavan Jumalallisia asioita. älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, äläkä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, HM: Kielto koskee sekä henkisiä että luonnollisia asioita. äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. HM: Kielto ulottuu myös aistillis-ruumiillisiin asioihin. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. HM: Yllä esitettyjä omasta ymmärryksestä lähtöisin olevia asioita ei saa palvella jumalallisina. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, HM: Kaikki hyvyydet ja totuudet tulevat yksin Herralta. olen kiivas Jumala, HM: Ihmisen omasta ymmärryksestä lähtöisin olevat hyvyydet ja totuudet muuttuvat pahuuksiksi ja vääryyksiksi. joka kostan isien pahat teot lapsille HM: Tällaiset vääryydet ja pahuudet myös lisääntyvät, ja niistä muodostuvat perityt mieltymykset eli peritty pahuus. kolmanteen ja neljänteen polveen, HM: Ne lisääntyvät pitkissä sarjoissa yhdistyen viimein toisiinsa. niille, jotka minua vihaavat; HM: Tällaisissa vääryyksissä ja pahuuksissa olevat ihmiset kieltävät Herran Jumalallisuuden. mutta teen laupeuden tuhansille, HM: Jumala antaa hyvyyksiä ja totuuksia rajattomasti. jotka minua rakastavat HM: Hän antaa niitä niille, jotka ottavat vastaan rakkauden hyvyyttä. ja pitävät minun käskyni. HM: Samoin Hän antaa niitä niille, jotka ottavat vastaan uskon totuuksia.

Yllä on esitetty ensimmäisen Käskyn tarkka henkinen merkitys. Seuraavassa tämän Käskyn yleinen luonnollinen, henkinen ja taivaallinen merkitys. Luonnollinen merkitys on se, jonka mukaan meidän tulee elää täällä maan päällä. Henkinen ja taivaallinen merkitys täydentävät luonnollista merkitystä ja ne vallitsevat taivaissa. Henkinen merkitys alemmassa taivaassa ja taivaallinen korkeammassa.

Luonnollinen eli kirjaimellinen merkitys

Epäjumalia ei saa palvella. Ketään ihmistä ei saa palvella jumalana. Mitään muuta kuin Jumalaa ja Jumalasta lähtevää ei saa rakastaa yli kaiken. Mitä ihminen eniten rakastaa, se on hänen jumalansa. Jumalan rakastaminen on sitä, että valitsee aina Käskyn noudattamisen, sillä jos valitsee muun asian, ei rakasta Jumalaa. Ainoastaan tällaisessa valintatilanteessa ihminen voi osoittaa rakkauttansa Jumalaa kohtaan; muuta rakkautta Jumala ei ihmiseltä odota. Sen tähden Kymmenen Käskyn noudattaminen on ylin kaikista ihmiselle annetuista ohjeista.

Henkinen eli spirituaalinen merkitys

Ketään muuta kuin Herraa Jeesusta Kristusta ei pidä palvella Jumalana, sillä Hän on Jehova, joka tuli alas maailmaan ja suoritti Lunastuksen. Hän on maailman Luoja, Vapahtaja ja Uudestisynnyttäjä. Hänestä Paavali oikein sanoi: ”Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti.” (Kol. 2: 9).

Taivaallinen eli coelestiaalinen merkitys

Taivaallinen merkitys tarkoittaa sitä, että Herra Jumala on ääretön, mittaamaton ja ikuinen. Hän on Kaikkivaltias, Kaikkitietävä ja Kaikkialla Läsnä Oleva. Hän on Ensimmäinen ja Viimeinen, Alku ja Loppu, joka oli, joka on ja joka tulee aina olemaan. Hän on itse Rakkaus ja Viisaus eli Hyvyys ja Totuus. Hän on itse Elämä ja Olento, josta kaikki on saanut alkunsa. Hän on maailman Luoja ja sen Ylläpitäjä.

TOINEN KÄSKY

Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu. HM: Jumalallisia Totuuksia ja Hyvyyksiä samoin uskon totuuksia ja hyvyyksiä ei saa pilkata tai häväistä, sillä nämä ovat Jumalan nimi, ja se, joka näin tekee, riistää itseltään keinot uudestisyntymiseen, jonka avulla ihminen ainoastaan voi saada syntinsä anteeksi ja pelastua.

Luonnollinen eli kirjaimellinen merkitys

Herran nimeä ei saa käyttää väärin eikä yhteyksissä, joihin sen käyttäminen ei kuulu. Väärinkäyttöä ovat väärät valat, taikuus ja loitsut, kiroaminen ja pilkalliset puheet, joissa Herran nimeä käytetään. Oikeaa käyttöä taas ovat juhlalliset valat virkojen ja toimien yhteydessä ja sellaiset valat, jotka myös pidetään ja joihin liittyy hyvä ja arvokas tarkoitus. Tällaisissa yhteyksissä Herran nimen käyttäminen on sallittua. Oikeaa käyttöä merkitsevät luonnollisessi myös Jumalanpalvelus, rukous ja uskonnollinen opetus. Herran nimellä tarkoitetaan kaikkia Jumalasta käytettyjä nimityksiä, kuten esimerkiksi Jehova, Herra, Herra Jumala, Herra Sebaot, Israelin Pyhä, Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas, Jeesus Kristus ja Pyhä Henki.

Henkinen eli spirituaalinen merkitys

Henkisessä merkityksessä Jumalan nimellä tarkoitetaan kaikkia niitä asioita, joita kirkko opettaa Sanasta. Näiden asioiden käyttäminen väärissä yhteyksissä ja väärällä tavalla on tämän käskyn rikkomista.

Taivaallinen eli coelestiaalinen merkitys

Tässä merkityksessä Herran nimellä tarkoitetaan Herran Jumalallista Ihmisyyttä. Tämä käy ilmi Sanasta seuraavassa kohdassa: ”Isä, kirkasta nimesi! Niin taivaasta tuli ääni: ’Minä olen sen kirkastanut, ja olen sen vielä kirkastava.’” (Joh. 12: 28). Kirkastaminen tarkoittaa Jumalalliseksi tekemistä. Herra Jeesus Kristus näkyy taivaassa aurinkona, jonka sisällä Hän on Jumalallisena Ihmisenä. Herra on myös ruumiilliseksi tullut Sana: ”Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä.” (Joh. l: 14). Tämän käskyn coelestiaalista merkitystä vastaan rikkoo se, joka pilkkaa Herran Jumalallista Ihmisyyttä tai Sanan pyhyyttä.

KOLMAS KÄSKY

Muista HM: Pidä jatkuvasti mielessäsi. pyhittää lepopäivä. HM: Lepopäivä tarkoittaa sisimmässä merkityksessään itse Jumaluuden ja Jumalallisen Ihmisyyden yhdistymistä Herrassa. Sisäisessä merkityksessä se tarkoittaa Jumalallisen Ihmisyyden sekä taivaiden liittoa ja myös hyvyyden ja totuuden liittoa. Pyhittäminen tarkoittaa, ettei näitä saa millään tavoin loukata. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; HM: Tämä tarkoittaa taistelua, joka valmistaa hyvyyden ja totuuden liittoon. Tässä vaiheessa ihminen etsii totuuksia ja joutuu kiusauksiin. mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; HM: Hyvyys on nyt yhdistynyt totuuteen ja liitto siten toteutunut. Hyvyys on nyt ensi sijalla ja totuus välineenä. silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. HM: Taistelu on päättynyt, ja taivas ja sen suloisuus on vallalla kaikissa sekä sisäisen että ulkoisen ihmisen asioissa. ”Sinä” tarkoittaa ihmistä itseään, ”poikasi” hänen sisäistä ymmärrystään, ”tyttäresi” hänen sisäistä tahtoaan, ”palvelijasi” hänen luonnollista ihmistään totuuden suhteen, ”palvelijattaresi” hänen luonnollista ihmistään hyvyyden suhteen, ”juhtasi” hänen mieltymyksiään yleensä ja ”muukalaisesi” hänen tietämystään yleensä. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, HM: Herra uudestisynnyttää ihmisen sisäisen ja ulkoisen. Tämä tapahtuu asteittain, mitä symbolisoi kuusi päivää. mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; HM: Kun ihmisessä on vihdoin yhdistynyt hyvyys totuuteen, niin spirituaalinen taistelu on loppunut ja ihmisestä on tullut coelestiaalinen eli taivaallinen ihminen ja hän elää Herran suojeluksessa. sen tähden Herra siunasi lepopäivän HM: Tämä tarkoittaa taivaallista liittoa Herrassa. ja pyhitti sen. SM: Tätä liittoa eivät helvetit eivätkä ihmiset maan päällä kykene vahingoittamaan.

Luonnollinen eli kirjaimellinen merkitys

Kuusi päivää on ihmiselle annettu työntekoa varten, mutta seitsemäs päivä on Herraa varten ja ihmiselle lepopäivä työntänsä. Sunnuntaina ihmisen tulisi levätä arkityöstänsä, mietiskellä ja opiskella uskonnollisia asioita ja harrastaa lähimmäisenrakkautta. Kun Herra itse eli maan päällä, Hän opetti ja paransi sairaita sapattina. Tästä syystä lepopäivä on sekä opetuksen että lähimmäisenrakkauden tekojen päivä.

Henkinen eli spirituaalinen merkitys

Henkisessä merkityksessä tämä käsky tarkoittaa ihmisen uudestisyntymistä. Ihmisen uudestisyntyminen on analoginen Herran taistelulle helvettien kanssa, Hänen voitolleen ja levolleen. Herra uudestisynnyttää ihmisen samalla tavalla kuin Hän kirkasti Ihmisyytensä. Sen tähden myös uudestisyntyvä ihminen joutuu kiusauksiin eli helvettien hyökkäysten kohteeksi kuten Jeesuskin. Kun hyvyys on tullut ensisijalle, ihminen on uudestisyntynyt. Uudestisyntynyttä johtaa Herra, ja uudestisyntynyt ihminen rikkoo kolmatta käskyä vastaan, jos hän palaa vanhaan elämäänsä ja alkaa itse johtaa itseään itserakkaudestaan ja maailmanrakkaudestaan käsin.

Taivaallinen eli coelestiaalinen merkitys

Taivaallisessa merkityksessä kolmas käsky tarkoittaa ihmisen yhdistymistä Herraan ja siten rauhaa, sillä ihminen on tällöin Herran suojeluksessa eivätkä pahat henget uskalla häntä enää kiusata. Taivaallisen rauhan suloisuuden saavat kokea kaikki Herran Uuteen Kirkkoon uudestisyntyvät. Sapatti tarkoittaa alun perin lepoa ja näin korkeimmassa merkityksessä rauhaa. Tämän tähden Herraa kutsutaan Sanassa Rauhanruhtinaaksi (Jes. 9: 5). Taivaallinen rauha on kokemuksena niin suloinen ja miellyttävä, että harvat pystyvät edes kuvittelemaan sitä. Kuitenkin kaikki uudestisyntyneet saavat kokea joskus tämän tunteen, joka on esimakua siitä, mitä rauha on taivaassa. Kun ihminen on saavuttanut tason, jossa hyvyys on yhdistynyt totuuteen, on hänestä tullut coelestiaalinen eli taivaallinen ihminen. Silloin häntä ei hallitsekaan totuus niin kuin henkistä eli spirituaalista ihmistä, vaan hyvyys ja hänellä on omantunnon asemasta sisäinen havaitsemiskyky, eli hän heti havaitsee, onko asia tosi vai väärä. Spirituaalisella ihmisellä hallitsi omatunto, ja hän mietiskeli, onko asia oikein vai väärin. Coelestiaalinen ihminen sanoo vain: ”On, on, tahi: ei, ei. Mitä siihen lisätään, se on pahasta.” (Matt. 5: 37). Nykyaikana vain harvat saavuttavat coelestiaalisen uudestisyntymisen tason. Se on kuitenkin mahdollista niille, jotka elävät Kymmenen Käskyn mukaisesti.

NELJÄS KÄSKY

Kunnioita isääsi ja äitiäsi, HM: Rakasta hyvyyt ja totuutta. Korkeimmassa merkityksessään tämä käsky tarkoittaa Herran ja Hänen valtakuntansa rakastamista. että kauan eläisit siinä maassa, HM: Tällaisesta rakkaudesta seuraa ikuinen elämä taivaassa. jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa. HM: Samoin siitä seuraa Jumalallisen virtauksen vastaanottaminen.

Luonnollinen eli kirjaimellinen merkitys

Ihmisen tulee kunnioittaa omia vanhempiaan, jotka turvaavat hänen varhaisen kehityksensä. Laajemmin tämä käsky tarkoittaa sitä, että ihmisen on rakastettava isänmaataan, sen laitoksia ja esivaltaa, sillä isänmaa vanhempien tavoin turvaa hänen tarpeensa. Vanhempien kunnioittamisessa on huomattava, ovatko vanhemmat uudestisyntyneitä vai eivät. Lapsen tulee joka tapauksessa kunnioittaa vanhempiaan, mutta uudestisyntynyt aikuinen kunnioittaa vanhempiaan vain siinä määrin kuin heissä on hyvyyttä ja totuutta Herrasta. Mikäli vanhemmat ovat uudestisyntymättömiä eli pahoja ihmisiä, tulee uudestisyntyvän välttää kiintymistä heihin. Usein vanhemmista ja muista sukulaisista tulee nykyisin uudestisyntyvälle suoranaisia vihollisia, sillä he yrittävät saada uudestisyntyvän jatkamaan perityn pahuutensa mukaista elämää. Tätä tarkoittavat Herran sanat: ”Ja veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja tappavat heidät.” (Mark. 13: 12). Tämä tarkoittaa nykyaikaa, jolloin uudestisyntyvän tulee hylätä vanhemmiltaan perityt pahat mieltymyksensä.

Henkinen eli spirituaalinen merkitys

Henkisessä merkityksessä vanhempien kunnioittainen tarkoittaa Jumalan ja kirkon rakastamista. Isä merkitsee Jumalaa ja äiti kirkkoa. Tätä tarkoittavat Herran sanat: ”Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa.” (Matt. 23: 9). ”Sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini.” (Matt. 12: 50).

Taivaallinen eli coelestiaalinen merkitys

Taivaallisessa merkityksessä tämän käskyn kohdalla isällä tarkoitetaan Herraa Jeesusta Kristusta ja äidillä pyhien yhteyttä eli Herran kirkkoa koko maailmankaikkeudessa. Sitä että Jeesus Kristus on meidän taivaallinen isämme, tarkoittavat Sanassa seuraavat sanat: ”Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa.” (Joh. 14: 11). Ja ”Minä ja Isä olemme yhtä.” (Joh. 10: 30). Herran kirkkoa äitinä kuvaavat seuraavat kohdat: ”Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian, miehellensä kaunistettu.” (Ilm. 21: 2). ”Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hän sanoi minulle: ’Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!’” (Ilm. 19: 7, 9).

Uudella Jerusalemilla tarkoitetaan Uutta Kirkkoa, joka tulee kristillisen kirkon sijalle ja joka perustuu Sanan sisäisten merkitysten ymmärtämiseen. Tämä kirkko on juuri se, mikä on vaimo ja äiti tässä merkityksessä. Tämä kirkko on todellinen kristillinen kirkko, sillä se tunnustaa Herran Jumalallisen Ihmisyyden. Tämä kirkko on aito Jumalan ja kirkon avioliitto maan päällä sekä kaikkien aiempien kirkkojen kruunu. Spirituaaliset jälkeläiset, jotka ovat tämän avioliiton hedelmiä, ovat rakkauden hyvyyksiä ja uskon totuuksia. Tämän kirkon jäsenet tulevat älykkäiksi, ja he pystyvät näkemään hyvän ja toden sekä paljastamaan pahan ja väärän. Tämä on se kirkko, josta Swedenborg sanoi, että ”teokseni tulevat olemaan sille hyödyksi”.

Neljäs Käsky on välittävä Käsky kolmen ensimmäisen eli ”Isän” eli Jumalan ja kuuden viimeisen eli ”äidin” eli kirkon välillä. Se liittää nämä Käskyt yhteen.

VIIDES KÄSKY

Älä tapa. HM: Keneltäkään ei saa ottaa pois hänen henkistä tai taivaallista elämäänsä eikä tukahduttaa hänen uskoaan ja rakkauttaan. Sisäisesti tämä käsky tarkoittaa myös sitä, että ketään ihmistä ei saa vihata, sillä vihaan sisältyy murhanhimo.

Luonnollinen eli kirjaimellinen merkitys

Ketään ihmistä ei saa tappaa tai muutenkaan vahingoittaa ruumiillisesti. Tämä käsky kieltää myös ihmisen maineen ja nimen vahingoittamisen, sillä tällainen on sosiaalista tappamista. Laajimmassa mielessä tämä käsky tarkoittaa, ettei ihminen saa vihata toista ihmistä. Viha, kateus ja kostonhimo sisältävät aikomuksen tappaa. Tätä Jeesus tarkoitti sanoessaan: ”Jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion.” (Matt. 5: 22).

Henkinen eli spirituaalinen merkitys

Tällöin tulee kysymykseen kaikenlaiset menetelmät, joilla ihmisten sieluja yritetään murhata. Tällaisia menetelmiä ovat ateistiset filosofiat, ihmisen omasta ymmärryksestä lähtevät uskonnot sekä suoranainen pyhien asioiden pilkkaaminen. Joka opettaa toiselle vääryyksiä, esim. että Jumalaa ei ole olemassa, syyllistyy viidennen käskyn rikkomiseen.

Taivaallinen eli coelestiaalinen merkitys

Tämä merkitsee vihastumista itse Herraan, Hänen nimensä häpäisemistä ja ihmisten johdattamista pois Herrasta. Ne, jotka näin tekevät, syyllistyvät tässä merkityksessä Herran ristiinnaulitsemiseen. Tätä tekevät useat nykyajan kristityistä, sillä he ovat erottaneet Kymmenen Käskyn noudattamisen uskosta, ja tämä juuri on Jumalan murhaamista. Ihmisellä on ymmärrys ja tahto, ja ymmärrys liittyy uskoon ja Käskyjen noudattaminen tahtoon. Näiden tulee olla yhtyneinä eikä erossa toisistaan. Luterilainen käsitys, että pelkkä usko pelastaa, on kauhea valhe.

KUUDES KÄSKY

Älä tee huorin. HM: Uskon hyvyyksiä ja totuuksia ei saa vääristää. Sanaa ei saa käyttää vakuuttautumiseen pahuuksissa ja vääryyksissä. Jumalallisen Järjestyksen lakeja ei saa vää­ristää. Hyvyyttä ja pahuutta ei saa liittää toisiinsa eikä totuutta ja vääryyttä.

Luonnollinen eli kirjaimellinen merkitys

Tämän merkityksen mukaan kuudes käsky kieltää varsinaisen huorinteon, samoin kaikenlaiset epäsiveelliset teot ja niiden ajattelemisen. Ihminen syyllistyy huorintekoon jo epäsiveellisesti ajatellessaan: ”Jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssaan.” (Matt. 5: 28). Tämän käskyn rikkominen on erittäin tavallista nykyajan kristittyjen elämässä. Tätä osoittaa seksin ylenmääräinen ja väärä korostus. Kaikenlainen avioliiton vastainen ajattelu rikkoo tätä käskyä. Käskyn rikkomisesta seuraa, ettei nykyisin juuri kukaan tiedä, mitä salaisuuksia sisältyy puhtaaseen avioliittoon.

Siveellinen puhtaus on erityisen tärkeää Uuden Kirkon jäsenille, sillä tällä kirkolla on hallussaan puhtaita henkisiä ja taivaallisia totuuksia. Avioliiton kautta Uusi Taivas virtaa maan päälle Uuteen Kirkkoon.

Henkinen eli spirituaalinen merkitys

Henkistä huorintekoa tapahtuu, kun Sanan totuuksia ja hyvyyksiä vääristellään. Tällaista huorintekoa harjoittavat nykyisin lähes kaikki kristityt. Henkinen ja luonnollinen huoruus esiintyvät samanaikaisesti. Pahinta henkistä huoruutta ovat harjoittaneet juutalaiset, jotka ovat pyrkineet kaikessa sekoittamaan hyvyyttä ja pahuutta sekä totuutta ja vääryyttä. Sen tähden Jeesus nimitti juutalaisia ”avionrikkojien sukupolveksi” (Matt. 16: 4). Esimerkkinä juutalaisten tästä pahuudesta on Karl Marxin kommunismi, jossa hyvä (sosialismi) liitetään pahaan (ateismi).

Taivaallinen eli coelestiaalinen merkitys

Taivaallista huorintekoa on Sanan pyhyyden kieltäminen ja Sanan häpäiseminen. Näin tekevät kaikki, jotka sisimmässään nauravat uskonnollisille asioille ja pilkkaavat niitä.

SEITSEMÄS KÄSKY

Älä varasta. HM: Keneltäkään ei saa ottaa pois henkisiä totuuksia ja hyvyyksiä. Ihminen ei saa liittää itseensä asioita, jotka kuuluvat Herralle.

Luonnollinen eli kirjaimellinen merkitys

Kaikenlainen varastaminen ja ryöstäminen on kiellettyä. Tähän sisältyy myös sellainen varastaminen, joka tapahtuu ikään kuin laillisin keinoin. Nykyisin tällainen ”laillinen” varastaminen on erittäin yleistä. Sitä ovat mm. keinottelu, liikevoiton tavoittelu moraalisista näkökohdista piittaamatta, veronkierto ja kaikenlaiset konstit, joilla varallisuutta kartutetaan tuottamatta vastaavaa hyötyä toisille ihmisille. Uusi Kirkko voi kirkastaa sosialismin periaatteet uskonnollisilla perusteilla, ja Uuden Kirkon ja sosialismin yhdistyminen voi olla siunaus vastakohtana kommunismin ja ateismin helvetilliselle liitolle: aito sosialismi on lähimmäisenrakkautta ja raaka kapitalismi seitsemännen käskyn rikkomista.

Henkinen eli spirituaalinen merkitys

Henkistä varastamista on uskon totuuksien ja hyvyyksien riistäminen, joka tapahtuu opettamalla vääryyksiä uskonnollisina totuuksina. Tätä tarkoittavat Herran sanat: ”Joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri.” (Joh. 10: 1). Ainoa oikea ovi on Jeesus Kristus ja Hänen Taivaallinen Oppinsa. Jotka muuta opettavat ovat varkaita ja ryöväreitä.

Taivaallinen eli coelestiaalinen merkitys

Varkailla tarkoitetaan tämän merkityksen mukaan niitä, jotka yrittävät ottaa itselleen Herran Jumalallista valtaa, ja jotka vaativat itselleen Herran ansioita. Tällaiset ihmiset eivät sisimmässään usko Jumalaan vaan ainoastaan itseensä, ja he käyttävät uskontoa vain itsekkäiden pyrkimystensä toteuttamiseen. Tällaista syntiä harjoittavat nykyisit kaikki uskonnot, jotka haluavat määrätä henkisissä ja taivaallisissa asioissa eivätkä palvele Jumalaa vaan itseään.

KAHDEKSAS KÄSKY

Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. HM: Hyvää ei pidä kutsua pahaksi eikä pahaa hyväksi. Totuutta ei pidä kutsua vääräksi eikä väärää todeksi.

Luonnollinen eli kirjaimellinen merkitys

Kenestäkään ihmisestä ei tule sanoa väärää todistusta tuomioistuimen tai yleensä ihmisten edessä. Laajemmin käsitettynä tämä käsky kieltää valheen, petoksen ja teeskentelyn käytön yhteiskunnallisessa elämässä sekä toisen ihmisen maineen vahingoittamisen itsekkäässä tarkoituksessa.

Henkinen eli spirituaalinen merkitys

Henkiseen väärän todistuksen lausumiseen syyllistyy se, joka tietoisesti – siis itse tietäen asian todellisen laidan – yrittää saada toisen ihmisen vakuuttumaan, että väärä onkin totta tai että pahan elämän viettäminen onkin hyvän elämän viettämistä, ja päinvastoin.

Taivaallinen eli coelestiaalinen merkitys

Tässä merkityksessä väärän todistuksen lausuminen tarkoittaa Herran ja Sanan pilkkaamista sekä kirkon totuuksien tietoista mitätöimistä.

YHDEKSÄS JA KYMMENES KÄSKY

Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. HM: Ihmisen tulee olla varuillaan, ettei rakkaus maallisiin asioihin – etenkin rahaan ja omaisuuteen – saa hänen tahdossaan valta-asemaa. Tämä yhdeksäs käsky kieltää siis rakastamasta maailmaa enemmän kuin taivasta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa. HM: Tämä kymmenes käsky sisältää, että ihmisen tulee olla varuillaan, ettei hänen itserakkautensa – etenkin halu hallita toisia ihmisiä itserakkaudesta käsin – pääse valtaan hänen tahdossaan. Vaimolla tarkoitetaan mieltymyksiä coelestiaalisiin ja spirituaalisiin asioihin. Palvelijalla ja palvelijattarella tarkoitetaan rationaalisia mieltymyksiä, jotka palvelevat spirituaalisia ja coelestiaalisia. Härällä ja aasilla tarkoitetaan luonnollisia mieltymyksiä. Näiden mieltymysten himoitsemisella tarkoitetaan ihmisen halua alistaa toinen ihminen valtansa alle eli halua hallita itserakkaudesta käsin.

Yhdeksäs ja kymmenes käsky viittaavat kaikkiin edellisiin käskyihin, joissa lueteltuja pahuuksia ei saa himoita. Yhdeksäs käsky käsittää maailmanrakkauden pahuuden ja kymmenes itserakkauden pahuuden. Nämä kaksi pahuuden muotoa sisältävät kaikki mahdolliset pahuuden lajit. Näiden kahden viimeisen käskyn luonnolliset, spirituaaliset ja coelestiaaliset merkitykset tarkoittavat, ettei edellisissä käskyissä lueteltuja pahuuksia saa himoita.

Kymmenen Käskyn mukainen elämä on sitä, mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan:

Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” (Luuk. 10: 27).

Ihminen rakastaa Jumalaa, kun hän valintatilanteessa valitsee Kymmenen Käskyn noudattamisen synnin teon asemasta. Mitään muuta rakkautta Jumala ei odota ihmiseltä. Kun ihminen noudattaa joka päivä Kymmentä Käskyä, niin ne vähitellen sisäistyvät hänen mieleensä eli sydämeensä:

Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: ’Tuntekaa Herra’. Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä.” (Jer. 31: 33, 34).

Kymmenen Käskyä ovat ihmiskunnan kallein aarre, kun niitä noudatetaan siitä syystä, että ne ovat Jumalan lakeja, eikä vain siksi, että ne ovat yhteiskunnallisia ja moraalisia lakeja. Sen tähden Jumala omalla sormellaan piirsi ne kivitauluihin.

Kymmenen Käskyä ovat ehdottomasti tärkein kohta Jumalan Sanassa. Ne on tarkoitettu ikuisiksi säännöiksi tämän planeetan asukkaille. Ne tulivat Jumalan sormen piirtäminä kivitauluihin, toisin kuin muut Sanan kohdat. Ne sisältävät kaiken, mitä tarvitaan Jumalan ja lähimmäisen rakastamiseen. Niiden avulla ihminen yhdistyy Jumalaan ja taivaaseen.

Jeesus ja opetuslapset

Kymmenen käskyn määräykset sisältyvät kaikkien kansojen lakeihin. Ne ovat yhteiskunnallisia ja moraalisia lakeja kaikilla kansoilla. Mutta se, että ne tulivat Jumalan sormen piirtäminä, tarkoittaa, että ne ovat myös Jumalallisia lakeja, joita ihmisen tulee noudattaa ollakseen kuuliainen Jumalalle. Jeesus sanoi opetuslapsilleen:

Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle.” (Joh. 14: 21).

Vaikka Kymmenen Käskyä ovat tärkein Sanan kohta, eivät nykyajan kristilliset kirkot pidä niitä esillä, vaan usko, että ”Jeesus on päästänyt meidät synneistä verellään, emmekä ole lain alaisia”, on vallannut ihmisten mielet ja johtanut mielettömyyteen, ettei käskyjä enää tarvitse noudattaa. Kymmenen Käskyä ovat ikuinen elämänohje ihmisille ja niitä pitää noudattaa siksi, että ne ovat myös Jumalallisia lakeja.

Ihmisen mielessä on kolme kerrosta: 1) Ensimmäinen eli luonnollinen kerros, jossa sijaitsevat luonnollinen ymmärrys ja tahto ja jonka avulla selviämme täällä maan päällä kaikissa asioissamme. 2) Henkinen eli spirituaalinen kerros, jossa sijaitsevat spirituaalinen ymmärrys ja tahto eli älykkyys ja omatunto, joiden avulla ymmärrämme ja teemme spirituaalisia asioita. 3) Taivaallinen eli coelestiaalinen kerros, jossa sijaitsevat coelestiaalinen ymmärrys ja tahto, joihin Jumaluus ja taivas suoraan virtaavat ja synnyttävät viisautta ja havaintokyvyn nähdä kaikista asioista heti, ovatko ne totta vai valhetta. Ensimmäinen eli luonnollinen kerros on avattuna jokaisella ihmisellä heti vauvasta alkaen, mutta kaksi korkeampaa mielen kerrosta avautuvat vasta, kun ihminen elää noudattaen Kymmentä Käskyä siitä syystä, että ne ovat Jumalallisia Käskyjä. Jumala luo spirituaalisen tahdon ihmisen ymmärrykseen, mutta coelestiaalisen tahdon suoraan ihmisen sieluun eli sydämeen. Näin coelestiaalinen ihminen on spirituaalista ihmistä älykkäämpi ja viisaampi, mutta coelestiaalisen ihmisen kiusaukset ovat myös raskaampia.

Jos ihmisen mielen korkeammat kerrokset eivät avaudu, jää ihminen luonnolliseksi ja muuttuu vähitellen aistilliseksi ja ruumiilliseksi eikä ymmärrä lainkaan spirituaalisia tai coelestiaalisia asioita. Tällöin hän on helvetin henkien vallassa ja pääsee eroon niistä ainoastaan pyrkimällä elämään Kymmenen Käskyn mukaisesti. Siksi Kymmenen Käskyä ovat niin tavattoman tärkeät ihmiskunnalle.

Yksi tärkeä asia missä nykyinen kristinusko on totaalisesti väärässä: kolminaisuusoppi. Ei ole kolmea erillistä jumalaa niin kuin Nikean ja Athanasioksen uskontunnustukset väittävät. On vain yksi Jumala, ja Hän on Herra Jeesus Kristus seuraavasti: Jumala Jehova hedelmöitti Marian munasolun ihmeen avulla, joten Jeesus oli sielunsa puolesta itse Jumala, mutta äidiltä peityn ruumiinsa puolesta tavallinen ihminen eläessään maan päällä. Hän teki ihmeitä sielustaan eli Isästä. Ristinkuolema oli Jeesuksen viimeinen kiusaus eli helvettien hyökkäys, jonka voittamisen jälkeen Hän riisui äidiltään perityn ruumiinsa ja puki ylleen Jumalallisen ruumiinsa Isästä ja yhdistyi näin Isään eli Jumalalliseen Rakkauteen Hänen itse ollessa Jumalallinen Totuus. Näin Jeesus pelasti ihmiskunnan helvettien vallasta ja suoritti siten Lunastuksen. Tämän jälkeen Hän on Jumala, jossa Isä on Hänen sielunsa, Poika Hänen Jumalallinen ruumiinsa ja Pyhä Henki Hänestä ulos virtaava Jumaluus. Näin Herra Jeesus Kristus eli Jumala on samanlainen kuin Hänen kuvansa ihminen, jolla myös on sielu, ruumis ja sielusta ruumiin kautta tapahtuva toiminta. Näin Herrassa on Pyhä Kolminaisuus, Isä, Poika ja Pyhä Henki, ja nämä siis yhdessä Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, taivaan ja maan Jumalassa.

Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt.”(Matt. 19: 17).

II NYKYMAAILMA ENKELIN SILMIN

Enkelit tai taivaalliset eli coelestiaaliset ihmiset maan päällä pystyvät näkemään, mikä on maailman tila taivaasta katsottuna. He näkevät selvästi, mikä tulee taivaasta ja mikä helvetistä. Tähän ei luonnollinen eikä spirituaalinen ihminen pysty. Tämä on selonteko coelestiaalisen ihmisen havainnoista. Ensin kerron muutamalla sanalla itsestäni. Se auttaa ymmärtämään tekstiäni.

Vuonna 1973 herätessäni eräänä yönä oikean silmäni sisäinen näkökyky avautui ja ymmärsin, että Jumala on varmasti olemassa ja että Raamatussa on salainen, sisäinen merkitys. Olin sitä ennen ateisti ja kommunistisen puolueen jäsen, eikä minulla ollut mitään suhdetta mihinkään uskontoon. Ryhdyin tutkimaan uskontoja ja mystiikkaa ja pari vuotta tutkittuani löysin vuonna 1975 Emanuel Swedenborgin (1688-1772) teologis-henkitieteelliset teokset (noin kaksi hyllymetriä latinaksi kirjoitettua tekstiä; on käännetty englanniksi), jotka selittivät täysin tuon kokemani Raamatun sisäisen merkityksen. Luettuani niitä pari vuotta päätin ryhtyä swedenborgilaiseksi papiksi. Matkustin Britanniaan 1977 opiskelemaan swedenborgilaiseen oppilaitokseen Manchesteriin, mutta minua ei hyväksytty oppilaaksi. Palasin Suomeen ja perustin ystävieni kanssa swedenborgilaisen yhdistyksen. Olen kirjoittanut pari kirjaa swedenborgilaisesta kirkosta eli Uudesta Kirkosta sekä kääntänyt kaksi Swedenborgin teosta latinasta suomeksi. Tärkeintä kuitenkin on, että olen soveltanut Uuden Kirkon vallankumouksellista uudestisyntymisen menetelmää nyt 45 vuotta ja saavuttanut sen avulla uudestisyntymisen seitsemännen eli korkeimman asteen (Arcana Coelestia, nrot 6-13), ja niin minulla on ollut tilaisuus olla yhteydessä kolmannen eli sisimmän taivaan enkelien kanssa ja saada sieltä virtausta tajuntaani. Nyt kerron hieman, miltä näyttävät nykymaailman ilmiöt sisimmän taivaan virtauksen paljastamana. Nämä ovat vain yleisimpiä havaintojani, joihin taivas on virrannut ja jotka voivat järkyttää lukijaa. Taivaallinen virtaus ei tuota mitään uutta tietoa, se vain näyttää olemassa olevasta tiedosta, onko se taivaasta vai helvetistä vai yhtä aikaa molemmista.

Hieman perusasiaa

Ihminen on dualistinen: hänellä on ruumis ja sielu. Ruumis on materiaa ja sielu on spirituaalista substanssia, jolla ei ole ajan eikä paikan ulottuvuutta. Sielu on aivan samanmuotoinen kuin ruumis, eli sillä on kaikki samat elimet ja aistit sekä ymmärrys ja tahto. Sielun ymmärrys on yhteydessä ruumiin isoihin aivoihin ja sielun tahto ruumiin pikkuaivoihin, mitkä molemmat yhdessä muodostavat ihmisen mielen. Mielessä ovat siis tahto ja ymmärrys, jotka syntyvät siis sielun ja aivojen yhteistoiminnasta. Mielessä ja sielussa on kolme kerrosta: luonnollinen kerros, henkinen eli spirituaalinen kerros ja taivaallinen eli coelestiaalinen kerros. Sielu irtaantuu ihmisestä ihmisen kuollessa ja elää ikuisesti joko taivaassa tai helvetissä.

On olemassa materiaalinen maailma, henkimaailma, taivas ja helvetti. Henkimaailma, taivas ja helvetti koostuvat spirituaalisesta substanssista, ja niitä voidaan kutsua henkiseksi eli spirituaaliseksi maailmaksi. Materiaalisen maailman me tunnemme. Henkimaailma on välitila, johon ihmisen sielu ensimmäiseksi saapuu ja jota siellä valmistetaan joko taivaaseen tai helvettiin. Henkimaailmassa on siis sekä hyviä että pahoja henkiä, jotka ovat yhteydessä maan päällä elävien ihmisten mieltymyksiin, mutta eivät heidän havaintoihinsa tai ymmärrykseensä. Henget eivät tiedä olevansa yhteydessä ihmisiin maan päällä eivätkä ihmiset henkiin. Taivas koostuu hyvistä hengistä, jotka tunnustivat Jumalan ja elivät tekemättä syntiä. Heitä kutsutaan enkeleiksi ja joita on kahta laatua: spirituaalisia enkeleitä, joilla hallitsee totuus, ja coelestiaalisia enkeleitä, joilla hallitsee hyvyys. Helvetti koostuu pahoista hengistä, jotka kielsivät Jumalan ja elivät tehden syntiä. Heitä on kahta laatua: saatanoita, joilla hallitsee vääryys, ja piruja eli perkeleitä, joilla hallitsee pahuus. Ilman yhteyttä henkimaailmaan ja sen kautta taivaaseen tai helvettiin, ihminen ei voisi elää hetkeäkään. Kaikki hyvä, mitä maailmassa on, johtuu virtauksesta taivaasta ja kaikki paha virtauksesta helvetistä. Jumala loi taivaan, ihminen loi helvetit kääntymällä pois Jumalasta. Taivas ja helvetti liittyvät hyvien ja pahojen henkien kautta ihmisen mielen luonnolliseen kerrokseen ja taivas hänen mielensä korkeampiin kerroksiinsa. Ihmiseen on aina liittynyt ainakin kaksi hyvää ja kaksi pahaa henkeä. Näin ihmisen tahto pidetään tasapainossa: hän voi valita joko hyvän ja toden tai pahan ja väärän. Ihmisen ymmärryksessä totuus ja vääryys voivat olla samanaikaisesti.

Maailman yleinen tila

Yleisesti maapallon väestön tila on katastrofaalinen. Kaikki on muuttunut: totuus kadonnut ihmisten mielistä ja tyhjänpäiväisyys on korotettu korkeaksi totuudeksi. Ihmiset ovat tulleet yhä aistillisemmiksi eikä henkisistä asioista ole juuri lainkaan oikeaa tietoa, mutta on paljon helvetillistä valhetta. Uskonnot ovat saastuneita, eikä taivaallinen virtaus Jumalasta saavuta ihmisiä. Pahuus ja vääryys hallitsevat. Oikein kuvaa aikaamme Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) teoksessaan Faust (2. osa, 4. näytös):

Niin kaikki muuttui, mullinmallin mennen, nyt huippu on, mik’ alho ennen. Myös tähän nojaa oikean ne opin, ett’ ylimmäksi muuttuu alimmainen. Näät meil’ ol’ orjuus kuuman luolakopin, nyt vapaan ilman valta kukkurainen; salaisuus avoin visuun kätköön jää, sen myöhään vasta kansat käsittää. Ephes. 6: 12.” (Suomennos Otto Manninen)

Vuonna 1757 tapahtui planeettamme henkimaailmassa ns. ”Viimeinen Tuomio”, jolloin kristitystä maailmasta kotoisin olevat pahat henget olivat tehneet näennäistaivaita, jotka estivät virtausta oikeista taivaista maan päälle. Nämä pahat henget heitettiin helvettiin, ja uusi vapauden aika koitti planeettamme ihmisille. Mutta myös tietyt helvetit tulivat maan päälle (”orjuus kuuman luolakopin, nyt vapaan ilman valta kukkurainen”) ja erikoisesti juutalaisten helvetit. Juutalaiset olivat Jeesuksen murhaamisen jälkeen omaksuneet opetuksessaan Jumalan eli Jeesuksen vastaisen helvetillisen uskonnon, joka perustui heidän rasistiseen ja julmaan kirjaansa Talmudiin. Tätä heille oli syötetty lapsesta saakka monen sadan vuoden ajan. Nyt alkoi vapautuneiden juutalaisperkeleiden voittokulku maan päällä.

Silloin mm. juutalainen Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) aloitti perkeleellisen velkaan perustuvan pankkitoiminnan, josta on kehittynyt koko maailman rahatalouden syöpäkasvain. Mayer Amschel Rothschild onnistui myös luomaan vahvan kansainvälisen salajärjestön ”Siionin Viisaat”, joka koostuu johtavista juutalaisista ja hallitsee planeettaamme tänäkin päivänä. Tämän salajärjestön ainoa tavoite on vallata maapallo ja tehdä suurin osa planeetan väestöstä juutalaisten orjia ja tuhota edistyneet gojimikansat, kuten kiinalaiset, japanilaiset ja eurooppalaiset. Juutalaiset ovat vallanneet USA:n ja kehittäneet siitä ylivoimaisen ydinasevaltion. Se yhdessä ydinasevalta Israelin kanssa muodostaa suurimman uhan, joka on koskaan ollut, maapallon väestölle. Juutalaiset ovat muutenkin menestyneet tieteissä, taiteissa, finanssialalla ja politiikassa, mutta heidän vaikutuksensa on ollut yksinomaan perkeleestä: ”nyt kaikki muuttui, mullin-mallin mennen, nyt huippu on, mik’ alho ennen”. Juutalaiset ovat lähes yksin syypäitä materialismin ja ateismin voittokulkuun maan päällä.

Erityisen huonosti on uskontojen laita. Millään levinneellä uskonnolla ei ole yhteyttä taivaaseen ja Jumalaan, mutta joillakin yksittäisillä ihmisillä on. He ovat sellaisia, jotka uskoivat yhteen Jumalaan eivätkä tehnet syntiä eli elivät Kymmenen Käskyn mukaisesti, mutta heitä on vähän. Kristinusko tuhoutui jo Nikean kirkolliskokoukseen vuonna 325, jolloin omaksuttiin valhe Jeesuksen syntymästä ennen maailman luomista ja näin valheellinen kolminaisuusoppi. Sekä katolinen kirkko, reformistiset kirkot ja näiden lahkot perustavat edelleen oppinsa Nikean uskontunnustukseen, joka on helvetistä. Viimeisen Tuomion aikana myös taivaallinen virtaus helvettien vastapainona voimistui, ja tuolloin tapahtui myös odotettu Herran Toinen Tuleminen, jonka helvetillisiksi muuttuneet kristilliset kirkot hylkäsivät, kuten juutalaiset aikoinaan Jeesuksen. Nykyään kaikki kristilliset kirkot palvelevat perkelettä.

Herran Toinen Tuleminen tapahtui kuuluisan ja lahjakkaan ruotsalaisen tiedemiehen Emanuel Swedenborgin kirjoitusten avulla. Ne paljastivat, että Raamatussa on salainen, sisäinen merkitys, jota Swedenborg kutsui Sanan spirituaaliseksi merkitykseksi. Tämä Sanan sisäisen merkityksen paljastuminen oli Herran Toinen Tuleminen, sillä Herra itse on Sana: ”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.” (Joh. 1: 1-3). Sanan kirjaimellinen merkitys on ”pilvet” ja spirituaalinen merkitys ”kirkkaudella”: ”ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.” (Matt. 24: 30). Swedenborgin teologiset teokset eivät kuitenkaan avaudu muille kuin niille, jotka noudattavat elämässään Kymmentä Käskyä, koska ne ovat myös Jumalan Käskyjä.

Raamatussa on siis spirituaalinen merkitys niin kuin sielu ruumiissa. Esim. aurinko symbolisoi eli vastaa Jumalaa, sen valo totuutta ja sen lämpö hyvyyttä, kaikilla eläimillä on spirituaalinen vastaavaisuus, vaarattomat ja hyödylliset eläimet vastaavat taivaallisia asioita ja vaaralliset eläimet helvetillisiä asioita, kasvit vastaavat ihmisen mieltymyksiä jne. Kaikilla maallisilla asioilla on spirituaalinen vastaavaisuus. Näitä vastaavaisuuksia tutkii vastaavaisuuksien tiede, joka oli muinaisten ihmisten tieteiden tiede, mutta joka sittemmin on hävinnyt. Swedenborg paljastaa tämän tieteen teoksissaan. Koko Raamattu, muutamia kirkolliskokousten hyväksymiä kohtia lukuun ottamatta, on kirjoitettu vastaavaisuuksilla, joten Raamattu on itse asiassa valtava henkisen tiedon aarreaitta. Se avautuu kuitenkin vain niille, jotka käytännön elämässään noudattavat Kymmentä Käskyä.

Swedenborg oli älykäs ruotsalainen tiedemies, jonka älykkyysosamääräksi Stanfordin yliopiston psykologit arvioivat 205 Stanforf-Binet-asteikolla, eli hän oli yksi historian älykkäimmistä ihmisistä. 57-vuotiaana hän kuitenkin hylkäsi loistavan tieteellisen uransa, kun Herra ilmestyi hänelle. Kamreeri Carl Robsahmille antamassa selonteossa kerrotaan tästä tapauksesta:

Ruokaillessani eräässä lontoolaisessa majatalossa näin näyssä miehen, joka sanoi minulle: ’Älä syö liikaa!’ Hämmästyin suuresti. Menin majapaikkaani, ja yöllä sama mies ilmestyi minulle jälleen, mutta enää en säikähtänyt. Hän sanoi minulle olevansa Herra Jumala, maailman Luoja ja Vapahtaja, ja että Hän oli valinnut minut selittämään ihmisille Sanan henkisen merkityksen, ja että Hän itse selittäisi minulle, mitä minun siitä asiasta tulisi kirjoittaa. Samana yönä minulle avautui myös henkinen maailma – taivas ja helvetti – niin että tulin täydellisesti vakuuttuneeksi niiden molempien todellisuudesta, ja tunsin niissä monia tuttaviani erilaisissa elämäntiloissa. Siitä päivästä lähtien jätin kaiken maallisen tieteen tutkimisen ja työskentelin henkisten asioiden parissa, kuten Herra oli käskenyt. Tämän jälkeen Herra avasi joka päivä monta kertaa henkisen näköni, niin että keskellä päivää voin nähdä toiseen maailmaan ja täysin valveilla ollessani voin keskustella enkelien ja henkien kanssa.”

Tämän ilmestyksensä jälkeen Swedenborg jätti kaikki tieteelliset työnsä ja kirjoitti noin kaksi hyllymetriä teologisia teoksiaan, jotka paljastavat lukemattomia salaisuuksia Raamatusta, ihmisen kuoleman jälkeisistä tiloista ja henkimaailman, taivaiden ja helvettien asukkaista, mutta nämä teokset avautuvat vain niille, jotka elävät Kymmenen Käskyn mukaista elämää. Swedenborgin teokset ovat mittaamaton henkisen tiedon aarreaitta, joka on ainutlaatuinen planeettamme historiassa. Niistä pääsevät hyötymään tulevaisuudessa miljoonat ihmiset. Mutta nykyajan kristityt ja juutalaiset vihaavat näitä teoksia, koska ne paljastavat heidän pahuutensa ja kavaluutensa ja heidän oppinsa helvetillisyyden.

Swedenborg myös paljastaa, että koko maailmankaikkeus on täynnä aurinkokuntia, joita kiertää planeettoja, joissa kaikissa asuu ihmisiä. Jumala loi maailmankaikkeuden ja planeetat ihmistä varten, eikä pyörimään tyhjänpanttina avaruudessa, niin kuin nykyään yleisesti luullaan. Mutta tämä johtuu vain siitä, ettei tiedetä planeettoja ympäröivien eetterikenttien olemusta. Juutalaisen A. Einsteinin ”erikoinen suhteellisuusteoria” oli huijaus, jonka juutalaiset onnistuivat levittämään totuutena ympäri maailmaa, mutta mikä on todistettu huijaukseksi. Se lopetti eetterien tutkimuksen väittämällä, että valo eteni tyhjiössä, vaikka jo peruskoululainen voi ymmärtää, ettei tyhjiössä voi tapahtua aaltoliikettä. Ihmisen näkökyky on noin 4-7 kymmenestuhannesosaa millimetriä valon aallonpituudesta, joten näkökykymme on hyvin vajavainen. Swedenborg seurusteli meidän aurinkokuntamme ja joidenkin muidenkin aurinkokuntien planeettojen henkien kanssa ja sai heiltä tietonsa. Hän kirjoitti näistä kokemuksistaan myös kirjan: Worlds in space. Usko, että ainoastaan maan päällä on elämää, on yhtä typerä kuin aikoinaan usko, että maa on pannukakun muotoinen.

Tärkein havaintoni koskee uskontoja. Uskonto määrää aina planeetan henkisen tason. Nykyajan uskonnot ovat kaikki saastuneita, eli niillä ei ole yhteyttä Jumalaan ja taivaaseen, koska ne ovat ottaneet oppinsa ihmisen omasta ymmärryksestä ilman valaistusta Jumalalta eli syöneet hyvän- ja pahantiedon puusta. Tämä koskee kaikkia kristittyjä kirkkoja ja lahkoja sekä kaikkia muitakin uskontoja. Kuitenkin Islam ja Uusi Kirkko, jotka tunnustavat vain yhden Jumalan, ovat vähemmän saastuneita kuin vallitseva kristinusko ja juutalaisuus, joka jälkimmäinen palvelee suoraan perkelettä. Emanuel Swedenborgin kautta tullut Uusi Kirkko on myös saastunut, sillä sen papit ovat tehneet saman virheen kuin muidenkin uskontojen papit eli ottaneet opetuksensa hyvän- ja pahantiedon puusta eli omasta ymmärryksestään. Uuden Kirkon pappiskoulutus on ollut virheellistä. Se on perustunut Swedenborgin teosten oppimiseen vain muistitietona eikä uudestisyntymisprosessin soveltamiseen oppilaiden kehittämiseksi taivaallisiksi ihmisiksi. Vain taivaallinen ihminen voi nähdä helvettien vaikutuksen, ei luonnollinen eikä edes spirituaalinen ihminen ymmärrä syvimpien helvettien eli perkeleen vaikutusta.

Vuosisatoja jatkunut virtaus helveteistä on kääntänyt ihmismielet ajattelemaan yksinomaan materiaalista maailmaa sekä sen iloja eikä lainkaan Jumalaa ja taivasta. Tästä on ollut seurauksena hyvin suuri aineellisen tiedon hyödyntäminen, josta on peräisin korkea teknologinen kulttuuri, joka olisi kauhistus muilla planeetoilla, mutta se on katsottu maapallolla ainoaksi kehityksen merkiksi, eli luullaan että teknologinen kehitys on ainoaa oikeaa kehitystä. Ihminen itse on katsottu vain kehittyneeksi eläimeksi, joka polveutuu apinoista. Todellisuudessa ihminen ei ole kehittynyt vaan päinvastoin degeneroitunut vuosituhansia, mistä on ollut seurauksena ihmisen muuttuminen taivaallisesta ihmisestä pelkäksi aistilliseksi ihmiseksi, jolla ei ole mitään tietoa hengestä eli sielusta eikä elämästä ruumiin kuoleman jälkeen, mikä elämä jatkuu ikuisesti.

Jumala loi maailmankaikkeuden ihmistä varten, jotta olisi enkelitaivas ihmisrodusta. Ihminen loi helvetit kääntymällä Jumalaa vastaan. Meidän planeettamme ihmiset ovat, toisin kuin muilla planeetoilla, liittyneet tiiviisti helvettien yhteyteen. Moni asia, joka on erittäin suuressa arvossa planeetallamme, on itse asiassa helvetillistä typeryyttä ja valhetta: helvetillinen ”viisaus” on taivaassa kauhistus. Tästä olisi lukemattomia esimerkkejä, joista otan vain muutaman. Goethe oli oikeassa: ”Niin kaikki muuttui, mullinmallin mennen”.

Filosofia:

Filosofian opiskelu korkeakouluissa tekee ihmisestä tyhmän ja sokean, joka ajautuu yhä kauemmaksi totuudesta mitä enemmän hän opiskelee. Mitä voi sanoa filosofiasta, joka ei tiedä mitään Jumalasta eli niin kuin kaikki nykyiset filosofian suuntaukset. Todelliset filosofiset totuudet avautuvat ainoastaan, kun ihmisen mielen korkeammat keskukset avautuvat ja tämä ei voi tapahtua muuten kuin uskonnon avulla, mitä nykyiset uskonnot eivät osaa opettaa. Nykymaailmassa vallitsee täydellinen filosofinen pimeys. Filosofiset kielipelit ovat osoitus vain siitä, että logiikkaa, joka sentään on ainoa järkevä alue filosofiassa nykyään, voi käyttää yhtä hyvin valheen kuin totuudenkin vahvistamiseen. Nykyajan filosofeja hallitsee heidän himonsa saada kunniaa ja arvostusta maailman silmissä, mikä on taivaasta katsottuna kauhistus. Todellinen filosofia johtaa aina Jumalan tuntemiseen. Joka luulee ymmärtävänsä filosofiaa ilman Jumalan tuntemista, on täydellinen idiootti. Ensimmäinen askel kohti filosofian ymmärtämistä on tunnustaa Korkeamman Olennon eli Jumalan olemassaolo. Swedenborg on ainoa filosofi uudelta ajalta, jonka kirjoitukset ovat ajattomia, sillä niissä on kaikki totta, mikä johtuu siitä, että hän otti ymmärryksensä elämän puusta eli suoraan valaistuksena Jumalalta.

Psykologia ja psykiatria:

Aistillinen ihminen on yrittänyt ymmärtää ihmisen käyttäytymistä aistillisen tiedon perusteella ilman valaistusta Jumalalta. Näin hän on eksynyt ja luonut täysin virheellistä tietoa, joka vain näyttää ulkoisesti oikealta. Psykologia ja psykiatria on oppia ihmisestä sosiaalisena eläimenä ja aivan kuin koneena, missä opissa sivuutetaan täysin henkisen maailman ja Jumalan vaikutus ihmisen käyttäytymiseen. Näin ei lainkaan ymmärretä ihmisen sielun olemassaoloa ja sen toimintaa ja tehdään täysin virheellisiä johtopäätöksiä psyykkisten ilmiöiden syysuhteista. Psykologialla ja psykiatrialla ei ole mitään tietoa psyykkisten sairauksien syntymekanismeista eikä näin ollen parannuskeinoista. Tästä on esimerkkinä maailmalla arvostettu kasaarijuutalaisen S. Freudin ”psykoanalyysi”, joka pitää ihmistä vain fyysisiä ja sosiaalisia viettejä omaavana eläimenä. Psykiatrien ”diagnoosit” ovat pelkkää hölynpölyä; afrikkalaiset poppamiehet tietävät enemmän ihmisen psyykestä kuin materialistis-ateistiset psykiatrit, sillä he tietävät myös henkisen maailman ja sielun olemassaolon. Tämän vuoksi esimerkiksi seksuaalisuuden olemuksesta ei tiedetä juuri mitään eikä todellisia avioliittoja, joita on muilla planeetoilla, esiinny maan päällä lainkaan. Seksuaalisuuden luullaan olevan pelkkä aistillinen vietti, eikä sen henkistä luonnetta tunneta. Muinaiset ihmiset planeetallamme tunsivat aviorakkauden, koska se on taivaan perusrakkaus ja juontaa alkunsa totuuden ja hyvyyden liitosta, joka on Jumalallinen laki. Nykyisin helvetillinen seksuaalisuus eli kaikenlaiset perverssit poikkeavuudet ovat hyväksyttyjä ja jopa ihailtuja ja tunnustettu kirkoissa vastoin Jumalan Sanaa ja tervettä järkeä. Tähän on vaikuttanut paljon juutalaisten, joiden hallussa mediat ovat nykypäivänä, taipumus perverssiin sukupuolisuuteen kuten homoseksuaalisuuteen ja pedofiliaan.

Psykologia ja psykiatria tuottavat valtavaa kärsimystä planeettamme ihmisille luottamalla vain aistilliseen tietoon ja yrittäen hoitaa psyykkisiä sairauksia kemikaalien ja ulkoisen vaikuttamisen keinoilla, vaikka psyykkisten sairauksien alkulähde on helveteissä. Emanuel Swedenborgin teokset antavat selityksen myös psyykkisille sairauksille, ja Uuden Kirkon uudestisyntymisen tekniikka parantaa myös useimmat psyykkiset sairaudet. Kemialliset lääkkeet eivät vaikuta sieluun, jonka sairaudet parannetaan vain uskonnon avulla. Psykiatria tuottaa voittoa vain lääketehtaille, jotka kehittävät aina vain uusia lääkkeitä, joilla luullaan parannettavan psyykkisiä sairauksia. Koska ei tunneta ihmisen sielun monimutkaisia toimintoja, nykyajan psykologit ja psykiatrit ovat kuin automekaanikkoja, jotka eivät tiedä, että autossa on moottori.

Luonnontieteet ja teknologia:

Vaikka luonnontieteet ovat kehittyneet huomattavasti, ovat monet luonnontieteelliset teoriat osoituksia aistillisen tiedon täydellisestä typeryydestä. Pari esimerkkiä: Nykyfysiikka sivuutti eetterien tutkimuksen 1900-luvun alussa ja hyväksyi sen sijaan valheellisen selitysmallin ulottamalla sähkömagneettisista aalloista tehdyt havainnot koskemaan kiinteiden kappaleiden mekaniikkaa ja luomalla matemaattisia malleja, joita kutsutaan ”suhteellisuusteorioiksi”. Julistamalla dogmiksi valon nopeuden suurimpana mahdollisena nopeutena ja että valo liikkuu samanlaisella nopeudella riippumatta havaitsijan liiketilasta, se hylkäsi logiikan käyttämisen fysiikassa ja teki fysiikasta valheellisen uskonnon. Ihmisen logiikka ei tietenkään ole rajoittunut valon nopeuteen, vaan voi käyttää ajattelussaan myös äärettömiä nopeuksia. Kasaarijuutalaisen A. Einsteinin ”erikoinen suhteellisuusteoria” johti naurettaviin käsityksiin kuten ”pituuskontraktio” ja ”aikadilataatio”, jotka omaksuttiin tieteellisissä yhdistyksissä totuuksiksi, kuten uskonnolliset vääryydet kirkolliskokouksissa. Se että tulkinnat olivat logiikan vastaisia, vain lisäsi niihin kohdistuvaa mystistä kunnioitusta. Monet huomattavat fyysikot eivät hyväksyneet tätä teoriaa, joka sitten kuitenkin julistettiin tieteelliseksi totuudeksi ja Einstein kaikkien aikojen suurimmaksi neroksi. Einsteinille tarjottiin Israelin presidentin virkaa, johon hän olisi mainiosti sopinut: Israel on kaikenlaisten valheiden ja petosten paratiisi. Aistillinen ihminen voi pitää mitä tahansa valhetta korkeana totuutena, ja tämä selittää erikoisen suhteellisuusteorian suosion. Itse asiassa se on myös kokeellisesti todistettu hölynpölyksi.

Edelleen on voimassa laki, jota ei ole teoreettisesti eikä kokeellisesti kumottu: kiinteän kappaleen nopeus perustuu yksinomaan voimaan, joka antaa lähtönopeuden. Kun on tarpeeksi voimaa, niin siitä seuraa vaikka kymmenkertainen valonnopeus. Sähkömagneettiset aallot kulkevat toki valonnopeudella. Erikoinen suhteellisuusteoria on samanlainen valhe kuin holokausti tai vaikkapa Nikean uskontunnustus: sitä pidetään totuutena vain koska enemmistö uskoo siihen eikä ymmärrä sitä.

Swedenborgin teos de Telluribus kuvaa muiden planeettojen elämää sekä meidän aurinkokunnassamme että eräissä muissa. Nykyinen avaruustutkimus on aivan naurettavaa eikä johda mihinkään tulokseen, koska eetterien mekaniikkaa ei tunneta, kiitos erikoisen suhteellisuusteorian. Eri planeetoilla on nimittäin omat eetterikehänsä. Avaruustutkimus voi olla jopa vahingollista, sillä ei ole sallittua sekaantua toisten planeettojen elämään. Kaitselmus johtaa avaruustutkimuksen harhaan, jotta tyhmät maan asukkaat eivät pääsisi häiritsemään muiden planeettojen asukkaita, jotka ovat henkisesti kehittyneempiä, mutta joilla ei ole sellaista materiaalista teknologiaa kuin maassa.

Toinen naurettava uskomus on se, että ihminen on kehittynyt vähitellen apinasta. Materiaalisella luonnolla on toki omat lakinsa, joita ovat mm. lajien evoluutio. Evoluutio koskee kuitenkin eläinten ja myös ihmisen fyysistä ruumista, mutta ei ihmisen henkiruumista eli sielua, jolla on omat kehityksen lait. Kuten fyysinen ruumis sopeutuu evoluutiossa materiaaliseen maailmaan, samoin ihmisen henki sopeutuu henkiseen maailmaan, jossa ei ole evoluutiota, vaan kehityksen määräävät ihmisen vapaa tahto ja ymmärrys. Sielun kehityksen lait ovat Jumalallisen Kaitselmuksen lakeja, joita nykyisin ei lainkaan tunneta, mutta joita on esitetty mm. Swedenborgin teoksessa de Divina Providentia. Ihminen voi vapaalla tahdollaan kääntyä joko Jumalan puoleen tai Jumalaa vastaan eli syödä joko elämän puusta tai hyvän- ja pahantiedon puusta. Ihmisen älykkyys kehittyy, kun hän syö elämän puusta, mutta degeneroituu hänen syödessään hyvän- ja pahantiedon puusta. Ensimmäiset ihmiset planeetallamme olivat taivaallisia ihmisiä, jotka pystyivät ajattelemaan vastaavaisuuksilla eli olivat suoraan yhteydessä taivaan enkeleihin. Nykyihmiset ovat henkimaailman välityksellä yhteydessä helvetteihin ja pääsevät niistä irti vain uudestisyntymällä Jumalasta. Muilla planeetoilla ihmiset ovat henkisesti älykkäämpiä kuin maassa, mutta heillä ei ole yhtä korkeaa teknologiaa. Muinaiset ihmiset maapalloamme olivat siis älyllisesti kehittyneempiä kuin nykyihmiset eivätkä todellakaan polveutuneet apinoista.

Myös muissa luonnontieteissä ja kaikissa muissakin tieteissä voi nähdä selvästi helvettien suuren vaikutuksen: henkisiä lakeja ei tunneta ja ihminen katsotaan vain kehittyneeksi laumaeläimeksi ja materiaalinen maailma ainoaksi todellisuuden muodoksi. Nykytieteet poikkeuksetta syövät hyvän- ja pahantiedon puusta eli ottavat tietonsa perityn pahuuden saastuttamasta ihmisen omasta älykkyydestä eikä Jumalasta, joka on Kaikkitietävä myös kaikissa tieteellisissä asioissa, sillä Jumalan Viisaus on ääretöntä, joka tietää olevaisen pienimmätkin yksityiskohdat.

Korkea teknologia, joka planeetallamme vallitsee, ei todista kulttuurin korkeaa astetta, vaan on osoitus ihmisten typeryydestä: ihminen, joka pystyy lähettämään ihmisen kuuhun, mutta ei välitä mitään siitä, että joutuu elämään tuhansia vuosia helvetissä, on täydellinen typerys. Mitä merkitsee muutama vuosikymmen koneiden keskellä vailla todellista onnellisuutta ja ikuista iloa, joka on kuitenkin jokaiselle ihmiselle tarjolla ruumiin kuoleman jälkeen. Muilla planeetoilla ei ole tällaista korkeaa teknologiaa, ja jos he sellaisesta kuulisivat, pitäisivät he sitä pelkästään typeryytenä. Korkea teknologia ei olisi pahaa, jos se olisi vain sivuseikka ja väline eikä pääasia niin kuin meidän planeetallamme. Noin 90 % planeettamme aikuisväestöstä joutuu helvettiin ruumiin kuoleman jälkeen; ainoastaan kuolleet lapset pääsevät taivaaseen ja heidät kasvatetaan siellä enkeleiksi. Näin lapsikuolleisuus on harvoja hyviä asioita planeetallamme. Suurta lapsikuolleisuutta ei tarvittaisi, jos ihmisillä olisi helveteistä vapaa uskonto, joka kehittäisi ihmisistä todellisia taivaallisia ihmisolentoja.

Pari sanaa taiteista ja urheilusta:

Aikamme taiteet kuvastavat kaikkialla vallitsevaa mielisairautta eli helvettien vaikutusta. Kauneuden ja harmonian täydellinen puuttuminen on luonut mitättömyyksiä, joita edustavat moderni abstrakti kuvaamataide sekä nykymusiikki. Kuvaamataiteessa keräilyarvo ja tekijän nimi määräävät teoksen arvon: mistä tahansa sekavasta töherryksestä maksetaan valtavia summia, jos vain sen tekijä on tunnustettu. Nykyinen konserttimusiikki on repivää kärsimystä korville: musiikin tonaalisuus on korvattu mielivaltaisella 12-säveljärjestelmällä ja kauniit melodiat ovat historiaa. Vielä 1800-luvulla kuvaamataiteissa ja musiikissa oli muutamia ansiokkaita teoksia, mutta sen jälkeen taide on mennyt yhä enemmän helvetilliseen suuntaan. Moderni viihdemusiikki on suurelta osin meteliä. Eräät Bachin, Beethovenin, Mozartin ja joidenkin muidenkin säveltäjien teokset ovat niitä harvoja, joista spirituaalinen tai taivaallinen ihminen voi vielä nauttia. Elokuva on juutalaisten hallitseman Hollywoodin ansiosta syöttänyt helvetillistä saastetta ihmismieliin yli vuosisadan. Se yhdessä television viihdeohjelmien kanssa on istuttanut aistillisia ja materialistisia arvoja saaden ihmiset uskomaan, että elämä on vain ruumiillisten ja sosiaalisten viettien tyydyttämistä.

Aikamme henkinen taso nähdään hyvin selvästi myös urheilusta. Jos joku toisen planeetan ihminen näkisi, kuinka nahkapallon potkiminen tai toisen ihmisen hakkaaminen nyrkeillä on toimintaa, jonka tekijöitä pidetään suurina sankareina, olisi hänellä ihmettelemistä. Urheilusta on tehty kulttuuri, jossa ihmisen eläimellisyys on korotettu jumalalliseksi. Urheilu täyttää monen ihmisen henkisen elämän toisarvoisilla turhuuksilla. Toki terve liikunta on hyväksi ihmiselle, mutta hengen ja ajatusten valtaaminen kilpaurheilulla on helvetistä. Muilla planeetoilla, joita on miljoonia, ja niillä kaikilla ihmisiä, arvostetaan viisautta ja etenkin tietoa Jumalasta, ei ruumiillisia suorituksia. Meidän planeettamme on uniikki tässä suhteessa.

Informaatio:

Jumalan Sana tuli ihmiskunnalle kirjallisessa muodossa, koska se oli aikansa kehittynein tiedotuskeino ja siihen voitiin sisällyttää myös Sanan sisäiset merkitykset, joiden avulla taivas on yhteydessä ihmiseen. Tämän vuoksi se on edelleen tärkein informaation muoto. Nykyään on kuitenkin myös tehokkaita muita tiedotuskeinoja kuten radio, televisio ja Internet. Valitettavasti niiden avulla levitetään asiatiedon lisäksi helvetillistä viihdettä ja materialistista propagandaa. Maailman media on yhä enemmän ja enemmän juutalaisten hallinnassa, esimerkiksi USA:ssa lähes totaalisesti: sanomalehdet, aikakauslehdet, kirjankustantamot, radio- ja televisioasemat ja yhä enemmän myös Internet ovat USA:ssa lähes täysin juutalaisten hallinnassa, ja sama trendi vallitsee myös muualla maailmassa. Holokausti- ym. valheet hallitsevat, ja nykyään juutalaiset pyrkivät aktiivisesti poistamaan mm. Internetistä heistä tosiasioita kertovia sivustoja, jotta heidän rikolliset suunnitelmansa eivät paljastuisi. Media onkin tänä päivänä helvettien tärkein työkalu. Myös kristillisiksi itseään kutsuvat kirkot levittävät saastunutta uskonnollista propagandaa, joka ei auta ihmisiä pelastumaan eli pääsemään pois helvettien vallasta, jonka alaisina ihmiset nykyään ovat. Niillä ei ole keinoja helvettejä vastaan, vaan ne ovat suorastaan liittoutuneet helvettien kanssa uskoen holokaustiin ja kumartaen juutalaisia, joiden kautta pahimmat helvetit virtaavat planeetallemme.

Rikollisuus:

Useimmilla muilla planeetoilla ei ole lainkaan rikollisuutta, ei myöskään organisoituneita valtioita, vaan ihmiset elävät pienissä suvun muodostamissa ryhmissä. Maa on poikkeus, sillä täällä ovat helvetit olleet vallassa tuhansia vuosia, ja sen vuoksi ihmiset ovat järjestäytyneet valtioiksi ja kansoiksi. Myös rikollisuutta, joka on toimintaa Jumalallista Järjestystä vastaan, on planeetallamme esiintynyt tuhansia vuosia. Nykyisin rikollisuutta on näkyvää ja näkymätöntä joka paikassa ja joka lajia. Lait ja virkavalta eivät pysty rikollisuutta poistamaan, sillä rikollisuus on ihmisen mielessä, joka voidaan puhdistaa vain uskonnon avulla. Rikollisuus on lisääntynyt planeetallamme viime aikoina varsinkin huumerikollisuus. Tämäkin johtuu osittain siitä, ettei ole oikeaa uskontoa: ihmiset paikkaavat elämänsä tyhjyyttä huumeilla. Huumeongelma poistuisi, jos ihmiset saisivat oikeata tietoa Jumalasta, henkimaailmasta, uudestisyntymisestä ja taivaasta. Myös rikollisuus ylipäätänsä poistuisi, jos ihmiset kehittyisivät spirituaalisiksi ja taivaallisiksi ihmisiksi, mihin Uusi Kirkko antaa keinot.

Helvettien vaikutus uskonnoissa ja politiikassa:

Helvetit ovat toimintaa Jumalallista Järjestystä vastaan, mistä toiminnasta helvetit syntyivät ihmisen käytettyä väärin vapaata tahtoaan syömällä hyvän- ja pahantiedon puusta eli ottamalla vastaan tietoa omasta eikä Jumalan valaisemasta ymmärryksestä. Vuonna 1757 henkimaailmassa tapahtuneessa Viimeisessä Tuomiossa ihmisen vapaa tahto spirituaalisissa asioissa taas kerran palautettiin, ja sen jälkeen ihmiset, sen sijaan että olisivat käyttäneet vapauttaan henkisiin ja taivaallisiin asioihin, alkoivat yhä enemmän ja enemmän syödä hyvän- ja pahantiedon puusta, eli virtaus helveteistä on voimistunut, materialistinen kehitys on kiihtynyt ja ihmiset ovat tulleet yhä aistillisemmiksi ja samalla tyhmemmiksi henkisissä asioissa. Ja koska nykyiset uskonnot ovat tulleet helvetillisiksi, on helveteillä nyt lähes totaalinen valta maapallollamme. Tätä ei aistillinen ihminen kuitenkaan ymmärrä, ainoastaan taivaallinen ihminen näkee tämän.

Kaikista uskonnoista helvetillisin on juutalaisten Talmudiin perustuva uskonto, joka on rasistinen maailmanvaltaukseen pyrkivä uskonto ja jonka vuoksi juutalaisten kautta tulee virtaus pahimmista helveteistä eli itse perkeleeltä, jolla nimellä näitä helvettejä kutsutaan. Vuoden 1757 Viimeisessä Tuomiossa vapautui juutalaisia helvettejä, jotka siitä lähtien ovat lisänneet valtaansa planeetallamme. Perkeleen avulla juutalaiset ovat viime vuosikymmeninä vallanneet USA:n, sekä tiedotusvälineitä ja pankkitoimintaa maailmanlaajuisesti, ja lisäksi he ovat perustaneet oman valtion Israelin, joka on todellinen perkeleen oma valtio, joka on ryöstänyt palestiinalaisten isänmaan ja ajanut heidät vuosikymmeniksi maanpakoon. Israelin pääministeri Ariel Sharon (3.10.2001): ”Me, juutalainen kansa, hallitsemme Amerikkaa ja amerikkalaiset tietävät sen.” Tiedotusvälineillään ja poliittisella vallallaan juutalaiset ovat levittäneet holokausti-valhetta, levittäneet materialistisia arvoja sekä salanneet julman historiansa ja kasaaritaustansa. Näin he ovat onnistuneet luomaan itsestään maailmalle valheellisen käsityksen viattomasti kärsineestä ”Jumalan omaisuuskansasta”, jolla on oikeus palata ”isänmaahansa”, joka todellisuudessa olisi jossain Itä-Aasiassa, mutta ei Palestiinassa. Juutalaisilla eli perkeleellä on vain yksi päämäärä: vallata planeetta ja tehdä kaikki kansat orjiksi. Kasaarit, joista 90 prosenttia nykyjuutalaisista polveutuu, olivat vallanhimoinen, kostonhimoinen ja saastainen miehen siitintä jumalanaan pitävä monimiljoonainen kansa, joka käännytettiin noin vuonna 740 Talmud-uskontoon eli juutalaisuuteen ja josta ovat peräisin Itä-Euroopan jiddišiä puhuvat askenaasijuutalaiset, joita oli 1900-luvun alussa noin 11 miljoonaa. Kasaariperinteestä johtuen nykyjuutalaiset voivat ulkonaisesti olla kunnon kansalaisia, mutta heidän peritty pahuutensa on isästä perkeleestä eli paljon pahempaa kuin muilla kansoilla. Jokaisella kansalla on omanlaatuinen peritty pahuutensa.

Jumalalta ei tule enää kolmatta tulemista maan päälle, joten Herran Toinen Tuleminen Swedenborgin kirjoitusten kautta on viimeinen. Siksi Swedenborgin kirjoitukset sisältävät kaiken henkisen tiedon, jota ihmiskunta tarvitsee kukistaakseen helvetit ja saavuttaakseen yhteyden Jumalaan ja taivaaseen. Nykyiset swedenborgilaiset kirkot ovat joutuneet helvettien vaikutuksen alaisiksi, vaikka ainoastaan Uuden Kirkon avulla helvetit voitaisiin kukistaa. Swedenborgilaiset papit ovat tulleet helvettien huijaamiksi, eivätkä he ole ymmärtäneet Uuden Kirkon todellista merkitystä eli helvettien toiminnan paljastamista ja kukistamista sekä tiedon levittämistä pelastumisen todellisista välineistä, joita ovat oikean Kolminaisuusopin ymmärtäminen, päivittäinen parannuksen tekeminen sekä eläminen Kymmenen Käskyn mukaisesti. Swedenborg ennustaa mm., että Uusi Kirkko tulee ensin olemaan helvettien vallassa eli sen johtajat palvelevat lohikäärmettä eli perkelettä (Apocalypsis Explicata, nro 764). Vasta myöhemmin se saa papiston, joka ei palvele perkelettä, ja josta papistosta tulee ikuinen kirkko.

Jumalallinen Kaitselmus ei anna perkeleen vallata koko planeettaamme, joten perkeleen kukistaminen tapahtuu Uuden Kirkon avulla. Mutta vasta, kun se on kasvattanut papiston, joka ei enää syö hyvän- ja pahantiedon puusta, vaan ottaa tietonsa ymmärrykseensä suoraan Jumalalta eli Herralta Jeesukselta Kristukselta. Uutta Kirkkoa tulevat johtamaan Jumalan valaisemat papit, jotka eivät enää tee sitä virhettä, minkä ovat tehneet kaikkien aikaisempien kirkkojen papit, ja näin toteutuu vihdoin Jumalan ja ihmisen välinen ikuinen liitto: ”Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä.” (Jer. 31: 33). Tässä ei tarkoiteta Israelin heimolla juutalaisia, vaan uudestisyntyneitä Uuden Kirkon jäseniä. Yleensä juutalainen tarkoittaa Sanan spirituaalisen merkityksen mukaan hyvyydessä ja totuudessa elävää ihmistä – ei minkään tietyn kansan jäsentä – ja Israel spirituaalista kirkkoa. Jumala ei ole rasisti, joka asettaisi jonkun kansan tai rodun toista paremmaksi, vaan Hänelle kaikki ihmiset ovat samanarvoisia, ja Hän haluaa pelastaa kaikki, myös juutalaiset, vaikka he Häntä vihaavatkin.

Kaikki kirkot ja uskonnot ovat tuhoutuneet siihen, että niiden papit ovat ottaneet ymmärryksensä hyvän- ja pahantiedon puusta eli omasta maallisesta ymmärryksestään eikä Jumalasta. Maallinen ymmärrys on perityn pahuuden saastuttamaa, joka tuottaa valhetta ja pahuutta. Uuden Kirkon papiston tulee olla ensimmäinen ja ikuinen, joka syö yksinomaan elämän puusta ja kehittyy spirtuaalis-taivaallisiksi ihmisiksi. Vain tällainen papisto voi olla Uuden Kirkon johdossa ja johtaa ihmisiä Jumalan tuntemiseen ja taivaaseen. Tätä varten on Swedenborgin kautta tullut Taivaallinen Oppi, joka antaa näille papeille valaistuksen, ja he kehittyvät spirituaalis-taivaallisiksi ihmisiksi, kun he elävät tämän opin mukaisesti tehden jatkuvasti parannusta synneistänsä ja elämällä Kymmenen Käskyn mukaisesti. Paratiisin palaaminen maan pinnalle voi kestää vuosisatoja, mutta sen tuleminen on varmaa ja tapahtuu Uuden Kirkon papiston avulla.

Helvettien valtaa maailmanpolitiikassa ei voi ymmärtää tuntematta kasaarien eli siis juutalaisten Talmud-uskontoa, heidän historiaansa, luonnettaan ja tavoitteitaan. Näistä kertoo vakuuttavasti esimerkiksi nettisivu Islam Radio, joka on puutteineenkin erinomainen kansainvälisen politiikan kirjasto. Juutalaiset ovat erittäin hyvin järjestäytyneitä ja heillä on voimakkaat taistelu- ja painostusjärjestöt ja heitä johtaa salainen kansainvälinen komitea ”Siionin Viisaat”, joka on tuon ”käärmeen” eli kasaarijuutalaisten ”käärmeenpää”, joka mainitaan samoin kuin ”vaimo”, jota Uusi Kirkko edustaa, Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa (1 Moos. 3: 15). Tämän ”käärmeenpään” tavoitteet ovat maailmanvalta ja muiden kansojen tuho tai orjuuttaminen. Juutalaisten pyrkimys maailmanvaltaan ja toisten kansojen heikentämiseen käy ilmi myös tohtori Max Mandelstammin avajaispuheesta Baselin sionistikonferenssissa 29.8.1897 (Le Temps, 3.9.1897): ”Juutalaisten tulee käyttää kaikki keinot ja kaiken valtansa estääkseen kaikkien muiden kansojen nousun ja menestyksen, jotta saavutamme historiallisen tavoiteemme s. o. maailmanvallan.” Tähän he tarvitsevat vielä kolmannen maailmansodan, joka on heidän suunnitelmissaan. Jos he saisivat vallan planeetallamme, pitäisivät he valtaansa täydellisellä koko maailman median hallinnalla ja kehittyneellä valheisiin perustuvalla psykologisella terrorilla. Tämän salaisen komitean keinot maailmanvaltaan ovat mm. korkoon perustuva finanssipolitiikka, jota he maailmanlaajuisesti hallitsevat, tiedotusvälineiden massiivinen valtaus kansainvälisesti, jossa he ovat jo melkein onnistuneet, valheellinen propaganda ”viattomasta Jumalan omaisuuskansasta” ja suurin valhe eli ”holokausti”, jolla he peittävät julman historiansa ja kansainväliset rikoksensa, jotka ovat aiheuttaneet kymmenien miljoonien ihmisten kuoleman viemällä USA:n mukaan maailmansotiin ja Venäjän vallankumouksella, joka oli puhtaasti juutalainen operaatio ja maailmanvaltaamisen ensimmäinen yritys kommunismin avulla. Myös vapaamuurarijärjestö on heidän hallinnassaan. Ja kaikki tämä heidän perkeleellisen tavoitteensa takia eli maapallon valtaamisen, jota Jumalallinen Kaitselmus ei anna tapahtua. ”Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: ’Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrat minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun.’” (Luuk. 4: 5-7). Tavalliset juutalaiset eivät tiedä olevansa mukana tässä perkeleen maailmanvaltauksessa, mutta kuitenkin he toimivat tietämättään sen tavoitteiden puolesta.

Juutalaisuus muodostaa vakavimman uhan ihmiskunnan olemassaololle nyt samoin kuin Jeesuksen aikanakin, joten sen vallan murskaaminen on yksi Uuden Kirkon tärkeimmistä tehtävistä. Tämä johtuu siitä, että Raamatun ennustus Uudesta Kirkosta ja paratiisin palaamisesta planeetallemme ei voi toteutua, ellei helvettien valtaa sitä ennen kukisteta. Jos juutalaiset voittaisivat kolmannen maailmansodan niin kuin he ovat voittaneet ensimmäisen ja toisen, olisi se loppu kaikelle virtaukselle taivaasta ja helvettien totaalinen maailmanvaltaus, ja tätä Kaitselmus ei anna tapahtua. Juutalaiset ovat saaneet syystä kokea monenlaista vainoa historiansa aikana, ja he haluavat kostaa ihmiskunnalle luomalla koko maapallon kattavan helvetillisen diktatuurin. Ainoastaan Jumala voi Uuden Kirkon avulla estää tämän, ja se voi tapahtua vain murskaamalla tuo ”käärmeenpää”, jonka nuo ”Siionin Viisaat” muodostavat (1 Moos. 3: 14, 15). Juutalaiset voivat vielä pelastua, jos he itse tuhoavat ”Siionin Viisaiden” vallan, sillä nämä ”Viisaat” ovat todellisia rikollisia ihmiskuntaa kohtaan ja vievät tavallisia juutalaisia kohti täydellistä tuhoa, joka kolmannesta maailmansodasta seuraisi. Silloin ei enää puhuttaisi ”kuudesta miljoonasta”, joka on valhe, vaan 20 miljoonasta, joka ei olisi valhe. Myös kaikki syyttömät juutalaiset tuhoutuisivat näiden ”Viisaiden” mielisairaiden suunnitelmien vuoksi. Murskaamalla tuon ”käärmeenpään” Uusi Kirkko pelastaa myös juutalaisen kansan varmalta tuholta. Tavallisten juutalaisten olisi syytä osallistua tuohon murskaamiseen. Maineikas kasaarijuutalainen Benjamin Freedman on jo siihen osallistunut (Google), kuten myös ns. revisionistit.

Juutalaiskysymys oli tärkein myös Jeesuksen aikana: juutalaisten helvetit olivat pahimmat ja itse Jumalan täytyi inkarnoitua juutalaiseksi kukistaakseen ne. Taivaan enkelien valta ei riittänyt. Nyt ei tarvita enää inkarnaatiota, koska Swedenborgin teoksien kautta tullut Herran Toinen Tuleminen antaa ihmiskunnan käsiin aseen kukistaa taas voimakkaiksi tulleet juutalaisten helvetit, jotka uhkaavat tuhota koko ihmiskunnan. Ja tämä ase on Jumalallinen Totuus, joka paljastaa helvettien toiminnan eli juutalaisten kansainvälisen petoksen.

Uusi Kirkko on ihmiskunnan lopullinen pelastus helvettien vallasta, ja siksi Jumalallinen Kaitselmus mitä tarkimmin ohjaa sitä ja sen kehitystä. Muut uskonnot vähitellen häviävät maan päältä. Uuden Kirkon oppi käytäntöön sovellettuna antaa ihmiselle valaistuksen Jumalalta henkisissä asioissa ja johtaa koko ihmiskunnan takaisin paratiisiin eli syömään elämän puusta. Tämä on Uuden Kirkon päätavoite, muut tavoitteet ovat vain välineitä tähän. Nykyiset swedenborgilaiset kirkot eivät vielä ole tämä Ilmestyskirjan Uusi Jerusalem, sillä sen oikea papisto on vasta tulossa. Uusi Kirkko on kaikkien aikojen kirkkojen kruunu, koska sille on annettu tähän mennessä täydellisin selvitys henkimaailmasta, taivaasta ja helvetistä, Taivaallisesta Opista ja itse Jumaluudesta. Uuden Kirkon perusopetus on yksinkertainen: usko yhteen Jumalaan, joka on Jumalallinen Kolminaisuus Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, tee päivittäin parannusta, äläkä tee syntiä. Synnit on esitetty täydellisesti Jumalan sormen piirtämissä Kymmenessä Käskyssä (2 Moos. 20: 1-17) ja Jumalallinen Kolminaisuus ja parannuksen teko: kirjassa True Christian Religion tai kirjassa Herran Toinen Tuleminen”.

Vaara:

Maailmaa ei uhkaa ilmastonmuutos tai luonnon saastuminen, vaan voimat, jotka voivat saada aikaan maailmansodan – ydinsodan. Tämä voima on kansainväliset juutalaiset, joita johtaa Talmudin opetuksiin vihkiytynyt ryhmä ”Siionin Viisaat”. Tämä salassa toimiva ryhmä aiheutti kahden sodan laajenemisen maailmansodiksi ja Venäjän vallankumouksen, joissa kuoli kymmeniä miljoonia ihmisiä. Seuraavassa maailmansodassa kuolisi miljardeja ihmisiä. Tämä voima pyrkii totaaliseen valtaan maailmassa. Tämän voiman takana on perkeleellinen uskonto – Talmud eli itse perkele. Kristilliset kirkot ovat alistuneet tämän voiman lakeijoiksi tukemalla Israelia ja kansainvälistä sionismia eli liittoutuneet perkeleen kanssa. Holokausti-valhe on tämän perkeleen voimakkain ase. Sen avulla juutalaiset ovat aikaansaaneet sen, että pienikin arvostelu tai tosiasian esille tuominen juutalaisista on ”kiihottamista kansanryhmää vastaan”, vaikka tosiasiassa juutalaiset itse syyllistyvät kiihottamiseen kansanryhmää – saksalaisia – vastaan holokausti-valheen levittämisellä. Vain Herran luoma Uusi Kirkko voi pelastaa ihmiskunnan tältä perkeleeltä. Tämä edellyttää taistelua Uuden Kirkon aseen – Jumalallisen Totuuden – avulla, mikään muu ase ei tätä perkelettä voi voittaa. Totuuden levittäminen tästä perkeleestä maailman kaikkiin kolkkiin tuhoaa tämän perkeleen. Tällainen toiminta on mitä suurinta lähimmäisenrakkautta, sillä sen tarkoituksena on koko ihmiskunnan pelastaminen perkeleeltä. Tästä perkeleestä tarkemmin: Islam Radio.

Ihmiskunta on nyt samanlaisessa tilanteessa kuin Aatami ja Eeva aikoinaan: syömmekö elämän puusta vai uskommeko käärmettä (juutalaiset) ja syömme hyvän- ja pahantiedon puusta. Nyt meidän täytyy valita oikein, sillä kysymys on elämästä ja kuolemasta. Nyt meillä on kuitenkin ase, jota ei ollut Aatamilla eikä Eevalla: Uuden Kirkon Kymmeneen Käskyyn perustuva elämänoppi. Jos päätämme heti ryhtyä noudattamaan Kymmentä Käskyä niin kuin se on tässä kirjasessa esitetty, aloitamme henkimaailman puhdistamisen juutalaisista perkeleistä, jotka ovat viime kädessä kaiken maailmassa olevan pahan takana. Nyt on kansojen aika käsittää juutalaisten salaisuus: perkeleen maailmanvaltaus totaalisena hyökkäyksenä ihmiskuntaa vastaan. Aseina on arsenaali, jollaista ei ole ollut kenelläkään mahdilla ihmiskunnan historiassa: täydellinen informaation hallinta erilaisilla medioilla ja politiikalla, nyt jopa yritys muuttaa ihmisten geneettistä perimää, jotta maailmanvaltaus olisi helpompaa

Lähteet

Swedenborg, Emanuel. Worlds in space. Saatavina: https://newchristianbiblestudy.org/swedenborg/

Rami, Ahmed. Islam-Radio. Kätketty tyrannia. Saatavina: http://www.islam-radio.net/finish/power/rosenthal.htmhttp://islam-radio.net/

Swedenborg, Emanuel. True Christian Religion. Saatavina: https://www.sacred-texts.com/swd/tcr/tcr01.htm

LOPUKSI

Isäni ei ollut mystikko eikä uskovainen, mutta hänellä oli yksi erikoinen kokemus. Ollessaan kerran kävelyllä syvällä metsässä häntä vastaan polulla tuli iso kyykäärme. No, seudulla oli paljon kyykäärmeitä. Mutta tämä käärme oli erikoinen. Sillä oli kruunu päässä! Isäni polkaisi tapansa mukaan tämän käärmeen kuoliaaksi. Minulle tämä isäni näky on enne, joka pitää pian tapahtuman. Uusi Kirkko eli Herran Toisen Tulemisen Kirkko on vaimo (Ilm. 21: 9, 10; 1 Moos. 3: 15), joka polkaisee tuon käärmeenpään eli ”Siionin Viisaat” murskaksi. Kruunupäinen kyy on vastaavaisuustieteen mukaan johtavan juutalaisen symboli, joka tänä päivänä on lordi Jacob Rothschild. Juutalaiset näkyvät kyinä henkimaailmassa (Matt. 3: 7).

Nykyajan uskonnot ovat pettäneet maapallon väestön ja estäneet yhteyden Jumalaan ja taivaaseen, siitä syystä juutalaiset eli perkele ovat päässeet hallitsemaan planeettaamme. Vasta nyt, kun Jumalasta Emanuel Swedenborgin kautta tulleelle uudelle kristilliselle teologialle perustettu Herran Toisen Tulemisen Kirkko on syntynyt ja alkanut vaikuttaa, voidaan rohkeasti katsoa tulevaisuuteen ja nähdä ”uusi taivas ja uusi maa” (Ilm. 21: 1), eli tähän kirkkoon on nyt yhdistynyt koko enkelitaivas. Tämä kirkko murskaa juutalaisten vallan eli ”käärmeenpään” (1 Moos. 3: 15) ja antaa uuden teologian, luo uuden filosofian, uuden tieteen, uuden taiteen ja kokonaan uuden elämäntyylin ihmiskunnalle: ”Ja valtaistuimella istuva sanoi: ’Katso, uudeksi minä teen kaikki’” (Ilm. 21: 5). Tämän kirkon ihmisten älykkyys lisääntyy, ja he tulevat ymmärtämään Sanan sisäiset merkitykset. Tämä kirkko perustaa elämänohjeensa ihmiskunnan kahteen kalleimpaan aarteeseen: Kymmeneen Käskyyn ja Herran Jeesuksen Kristuksen Toiseen Tulemiseen Sanan sisäisten merkitysten avautumisena sekä Taivaallisen Opin tulemisena Emanuel Swedenborgin teoksissa.

BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus

Herran Toisen Tulemisen Kirkko

novabethlehem@gmail.com

Uuden Kirkon teologiasta:

https://newchristianbiblestudy.org/swedenborg/

http://novahierosolyma.fi/Kirjauutuus%3A-Herran-Toinen-Tuleminen.php

Juutalaisuudesta:

https://www.islam-radio.net

Liite: Juutalaisten peritty pahuus

Kaikilla ihmisillä ja kansoilla on peritty pahuutensa, mutta juutalaisilla se on muista poikkeava. Nimittäin juutalaiset murhattuaan Jumalan inkarnaation jatkoivat Jumalan jokapäiväistä murhaamista uskonnollaan, joka on koottu teokseen Talmud, joka on eräänlainen perkeleen käsikirja. Sen opetuksia on syötetty juutalaislapsille ja -nuorille nyt jo 2000 vuotta, mistä on ollut seurauksena juutalaisten peritty pahuus, joka näyttäytyy heidän käytöksessään Jumalallisen Järjestyksen vastustamisena, jonka he ovat oppineet myös salaamaan ei-juutalaisilta. Näin juutalaisen peritty pahuus on itse perkele, eli he palvovat kaikessa perkelettä joko tietoisesti tai tiedostamatta. Perkeleen tavoitteisiin kuuluu koko planeetan valtaaminen ja muiden kansojen alistaminen orjuuteen. Siihen kuuluu myös äärimmäinen rasismi, jonka mukaan vain juutalaiset ovat ihmisiä ja muut kansat eläimiä, ja että juutalainen voi vapaasti tappaa muiden kansojen ihmisiä syyllistymättä syntiin. Tähän nojaten he ovat aiheuttaneet sotia, mm. kaksi maailmansotaa.

Juutalaisten luonteen kuvaa parhaiten Emanuel Swedenborg: Se on sellainen kansa, että se on täysin erilainen muista kansoista, ja että siihen kansaan on iskostettu yritys tuhota ja vääristää kaikki mikä kuuluu yhteiskuntaan, ja milloin vain tilaisuus tarjoutuu, he osallistuvat sellaiseen toimintaan eivätkä saa mistään muusta niin suurta iloa kuin järjestyksen lakien eli siis yhteiskunnan lakien tuhoamisesta, sillä heillä on sisäistetty viha itse Järjestystä kohtaan, joka on Herra. Tästä minulla on paljon kokemuksia.” (Spiritual Diary, nro 2260).

III UUDEN KIRKON OPPI LYHYESTI

JUMALASTA

1. On vain yksi Jumala.

2. Tämä yksi Jumala on Olemus (esse) itsessään, joka on Jehova.

3. Tämä Jumala itsessään on ikuisuudesta, ja Hän on sen tähden Ikuisuus itse.

4. Koska Jumala on Olemus (esse) itsessään ja ikuisuudesta, on Hän maailmankaikkeuden Luoja.

5. Tämä yksi ainoa Jumala on itse Rakkaus ja itse Viisaus ja siten itse Elämä.

6. Hän loi maailmankaikkeuden Jumalallisesta Rakkaudesta Jumalallisen Viisauden avulla eli Jumalallisesta Hyvyydestä Jumalallisen Totuuden avulla.

7. Maailmankaikkeuden luomisen päämääränä Hänellä oli enkelitaivas ihmisrodusta.

8. Ja tästä seurauksena Hänen Rakkautensa ja Viisautensa kommunikointi ja yhdistyminen ihmisiin ja enkeleihin ja siten heidän siunauksellisuus ja onnellisuus ikuisesti.

9. Tämä päämäärä oli Jumalassa Luojassa ikuisuudesta, ja se on Hänessä ikuisuuteen, ja siten pysyy Hänen luomakuntansa säilyttäminen ikuisesti.

10. Jumalallisen ulostulemisen avulla Jumala on Kaikkivaltias, Kaikkialla Läsnä Oleva ja Kaikkitietävä.

LUNASTUS

1. Lunastus käsitti helvettien kukistamisen ja taivaiden saattamisen järjestykseen sekä uuden spirituaalisen kirkon valmistelemisen.

2. Ilman Lunastusta ihminen ei olisi voinut pelastua eiväkä enkelitkään olisi voineet jatkaa oloaan onnellisuudessa.

3. Herra lunasti siten ei ainoastaan ihmiset, vaan myös enkelit.

4. Lunastus oli siten puhtaasti Jumalallinen teko.

5. Tämä Lunastus ei voinut tapahtua muuten kuin Jumalan inkarnaatiolla.

6. Ristinkuolema oli Herran viimeinen kiusaus eli helvettien viimeinen hyökkäys, jonka Hän suurimpana profeettana kärsi ja jonka avulla Hän lopullisesti kukisti helvetit ja kirkasti Ihmisyytensä, siten Jeesuksen ristinkuolema oli Lunastuksen väline, mutta ei itse Lunastus.

7. Käsitys että ristinkuolema oli itse Lunastus, on perustavanlaatuinen virhe nykyisissä kristillisissä kirkoissa. Lunastus oli helvettien kukistaminen, taivaiden järjestäminen sekä uuden kirkon luominen.

8. Tämä virhe yhdistyneenä virheeseen Jumalallisesta Kolminaisuudesta on vääristänyt nykyisten kristillisten kirkkojen opin, jolloin ei enää yhtään totuutta ole jäänyt jäljelle.

PYHÄ HENKI

1. Pyhä Henki on Jumaluus, joka lähtee Yhdestä, Äärettömästä, Kaikkivaltiaasta, Kaikkitietävästä ja Kaikkialla Läsnä Olevasta Jumalasta.

2. Itsessään Pyhä Henki on tämä Jumala Itse, mutta suhteessa alempiin asioihin, jotka vastaanottavat sitä, on se Ulostuleva Jumaluus.

3. Pyhäksi Hengeksi kutsuttu Jumaluus lähtee itse Jumalasta Hänen Jumalallisen Ihmisyytensä avulla, kuten se, mikä lähtee ihmisestä hänen sielustaan hänen ruumiinsa avulla. Jumalallinen Ihmisyys on itse Herra Jeesus Kristus.

4. Jumaluus, jota kutsutaan Pyhäksi Hengeksi, lähtee siis Jumalasta Hänen Jumalallisen Ihmisyytensä avulla, kulkee läpi enkelitaivaan ja sen avulla maailmaan ja siten enkelien avulla ihmisiin.

5. Sitten se kulkee ihmisestä ihmiseen ja kirkossa pääasiassa papistosta maallikoihin. Tätä annetaan ihmiselle jatkuvasti, mutta se vetäytyy pois, jos ihminen ei lähesty suoraan itse Herraa.

6. Uloskäyvä Jumaluus kutsuttuna Pyhäksi Hengeksi omassa erityisessä merkityksessään on Pyhä Sana ja siinä oleva Jumalallinen Totuus.

7. Sen operaatioita ovat reformaatio ja regeneraatio ja niitä seuraten elähdyttäminen ja pelastus.

8. Siinä määrin kuin joku tunnistaa ja tunnustaa Jumalallisen Totuuden, joka käy ulos Herrasta, hän tunnistaa ja tunnustaa Jumalan, ja siinä määrin kuin joku tekee tämän Jumalallisen Totuuden eli Kymmenen Käskyn mukaan, hän on Herrassa ja Herra hänessä.

JUMALALLINEN KOLMINAISUUS

1. On olemassa Jumalallinen Kolminaisuus Isä, Poika ja Pyhä Henki. Tämä käy ilmi Sanasta (Matt. 28: 19). Isä tarkoittaa Jehovaa eli ihmiselle käsittämätöntä Jumalan olemusta, johon liittyy olennaisesti Jumalallinen Rakkaus. Poika tarkoittaa Jumalallista Totuutta eli Jeesuksen kirkastettua ruumista ja Pyhä Henki Jeesuksen Isästä lähettämää Jumalallista ulosvirtausta.

2. Nämä kolme, Isä, Poika ja Pyhä Henki, ovat kolme Jumalan ominaisuutta, jotka tekevät yhden, kuten sielu, ruumis ja niiden toiminta tekevät yhden ihmisessä.

3. Ennen maailman luomista ei ollut kolminaisuutta, mutta luomisen jälkeen, kun Jumala inkarnoitui maailmassa, se syntyi, ja se on Herra Jumala Lunastaja ja Vapahtaja Jeesus Kristus.

4. Kolminaisuus kolmesta erillisestä jumalasta ennen Luomista on käsitys jumalien kolminaisuudesta, jota ei poista suullinen tunnustaminen, että on yksi Jumala.

5. Kolminaisuus kolmesta eri persoonasta eli jumalasta oli tuntematon apostolisessa opissa, mutta se esitettiin Nikean kirkolliskokouksessa ja omaksuttiin sieltä katoliseen kirkkoon ja sieltä niihin kirkkoihin, jotka erosivat katolisesta kirkosta.

6. Nikean ja Athanasioksen uskontunnustuksissa esitetystä kolminaisuusopista on syntynyt usko kolmeen jumalaan, mikä usko on vääristänyt koko kristillisen kirkon opin.

7. Tästä väärästä kolminaisuudesta on syntynyt hävityksen kauhistus, josta Herra kertoo Danielin kirjassa, Evankeliumeissa ja Ilmestyskirjassa.

8. Ellei Herra olisi luonut uutta taivasta ja maata, ei mikään liha olisi pelastunut.

9. Kolminaisuudesta kolmesta eri persoonasta, jotka kaikki ovat jumalia Athanasioksen uskontunnustuksen mukaan, on syntynyt monia ristiriitaisia ja sopimattomia käsityksiä Jumalasta, jotka ovat harhaisia ja hirviömäisiä ja jotka ovat tuhonneet kristillisen kirkon totaalisesti yhdessä sen väärän käsityksen kanssa, että Jeesuksen ristinkuolema olisi itse Lunastus.

JUMALAN SANA ELI RAAMATTU

Jumalan Sanassa on luonnollisen eli kirjaimellisen merkityksen lisäksi henkinen eli spirituaalinen ja taivaallinen eli coelestiaalinen merkitys. Nämä kaksi viimeksi mainittua merkitystä tulivat tunnetuksi vasta Swedenborgin teosten kautta. Spirituaalinen merkitys liittyy kirkkoon ja coelestiaalinen merkitys Jumalaan. Nämä sisemmät merkitykset avautuvat ihmiselle vasta silloin, kun hän elää Kymmenen Käskyn mukaisesti uskoen Herran Jeesuksen Kristuksen Kolminaisuuteen. Jumalan Sanaa ovat vain ne Raamatun kirjat, joissa on sisäinen eli siis spirituaalinen ja coelestiaalinen merkitys. Esimerkiksi Uudessa Testamentissa Jumalan Sanaa ovat vain neljä evankeliumia ja Ilmestyskirja. Vanhassa Testamentissa Jumalan Sanaa eivät ole Ruut, Ensimmäinen ja Toinen Aikakirja, Esra, Nehemia, Ester, Job, Sananlaskut, Saarnaaja ja Korkea Veisu; muut kirjat ovat Jumalan Sanaa (suomalaisessa kirkkoraamatussa).

MUITA OPPEJA LYHYESTI

1. Herran Toinen Tuleminen

Herra kasvatti ruotsalaisesta Emanuel Swedenborgista (1688-1772) tiedemiehen ja ilmestyi hänelle vuonna 1745 määräten hänet kirjoittamaan Sanaan sisältyvän spirituaalisen merkityksen. Swedenborgin teologiset teokset ovat siten Herran Toinen Tuleminen. Ne ovat Kymmenen Käskyn ja muun Sanan ohella tärkein ihmiskunnalle tullut Jumalallinen Ilmoitus, joka tapahtui Jumalan ja ihmisen yhteistyönä eli Jumala avasi Swedenborgin ymmärryksen ja Swedenborg tahtoi kirjoittaa ja kirjoitti kaiken ymmärtämänsä paperille. Siten yhdistyi Jumalan Ilmoitus ja ihmisen tahto eli se oli ihmisen ja Jumalan yhteistyö.

2. Viimeinen Tuomio

Viimeinen Tuomio on tapahtunut planeetallamme neljä kertaa, joista viimeisin vuonna 1757 henkimaailmassa, kuten aiemmat tuomiot. Tässä tuomiossa henkimaailma puhdistettiin pahoista hengistä, jotka olivat luoneet henkimaailmaan näennäistaivaita, jotka estivät virtauksen oikeista taivaista ihmisiin maan päällä. Nämä henget olivat pääasiassa kristittyjä, jotka olivat eläneet ulkonaisesti hurskasta ja hyvää elämää, mutta jotka olivat sisäisesti pahoja. Tämä tuomio palautti vapaan tahdon spirituaalisissa asioissa planeettamme ihmisille. Vapaasta tahdosta johtui, että myös syvällä olevat juutalaisten helvetit pääsivät vapaiksi, ja näistä juutalaisten helveteistä johtuu tämän hetken maailmassa helvettien yhä lisääntyvä valta.

3. Uusi Kirkko

Viimeisen Tuomion jälkeen Swedenborgin teoksille perustettu Uusi Kirkko joutui ensin pahojen henkien hallitsemaksi (Apocalypsis Explicata, nro 764). Se kuitenkin käänsi uutta teologiaa latinasta muille kielille ja siinä oli sen hyöty. Sen papisto koostui pääasiassa lohikäärmehengistä. Oikea Uusi Kirkko on syntynyt nyt pienessä ryhmässä Suomessa. Uuden Kirkon tehtävänä on paitsi Uuden Jerusalemin opin eli Taivaallisen Opin levittäminen, myös juutalaisten helvettien vallan murskaaminen, sillä Uusi Kirkko on Karitsan vaimo (1 Moos. 3: 15). Juutalaisten helvetit uhkaavat viedä koko planeetan tuhoon. Uuden Kirkon toiminta perustuu Jumalan ja ihmisen yhteistyöhön, joka tapahtuu, kun Jumala avaa ymmärryksen papeilta, jotka tahdollaan toteuttavat ymmärretyt asiat. Tästä johtuu, että Uusi Kirkko on ikuinen Kirkko, joka ei koskaan tuhoudu kuten aiemmat kirkot. Uusi Kirkko pitää Kymmenen Käskyn noudattamista tärkeimpänä asiana Jeesuksen Jumaluuden tunnustamisen ohella.

4. Uudestisyntyminen

Uudestisyntyminen tapahtuu kun ihminen tunnustaa Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi, jossa on Kolminaisuus Isä, Poika ja Pyhä Henki, kuten ihmisessä on sielu, ruumis ja sielusta ruumiin kautta tapahtuva toiminta. Sen lisäksi ihmisen täytyy tehdä parannus eli tunnustaa syntinsä Herralle ja pyytää Häntä antamaan anteeksi, sekä sen jälkeen ihmisen tulee elää Kymmenen Käskyn mukaisesti käsittäen Käskyt niin kuin Uuden Kirkon Oppi ne selittää. Näin eläessään ihminen joutuu kiusauksiin, jotka hän voittaa turvautumalla Herraan ja Kymmeneen Käskyyn, jotka löytyvät tämän kirjasen alusta.

Lisää informaatiota suomen kielellä: Herran Toinen Tuleminen

Johdatus Emanuel Swedenborgin teologisiin kirjoituksiin. Saatavina: http://novahierosolyma.fi/Kirjauutuus%3A-Herran-Toinen-Tuleminen.php

5. Kiusaukset

Kiusauksia ei ole tänä päivänä, koska nykyiset uskonnot eivät ole yhteydessä Jumalaan eikä taivaaseen. Jos nykyihminen joutuisi kiusaukseen, hän häviäisi sen ja sen tähden Jumala ei salli kiusauksia nykyisten kirkkojen jäsenille. Sen sijaan asia on aivan toinen Uuden Kirkon jäsenten suhteen. Heillä on hallussaan aitoja totuuksia ja Taivaallinen Oppi, joilla puolustautua helvetin henkiä vastaan, joten Jumala sallii helvettien kiusata heitä, koska kiusausten avulla heissä yhdistyy totuus hyvyyteen. Kiusaus on siis helvetin hyökkäys uudestisyntyvää kohtaan. Sana ”kiusaus” on nykykielessä muuttunut käsittämään vain houkutusta, kun sen alkuperäinen merkitys Raamatussa on ”koettelemus” (kreik. peirasmos). Kun ihminen voittaa Herran avulla kiusauksen, hänen älykkyytensä lisääntyy ja totuus ja hyvyys yhdistyvät hänessä. Jokainen Uuden Kirkon jäsen joutuu kiusauksiin.

On spirituaalisia ja coelestiaalisia kiusauksia. Spirituaalisissa kiusauksissa taistelevat totuus ja vääryys, coelestiaalisissa hyvyys ja pahuus. Spirituaaliset kiusaukset ovat mietoja ja niiden avulla ihmisen spirituaalinen mielen kerros avautuu usein muutamassa viikossa. Coelestiaaliset kiusaukset ovat raskaita ja kestävät vuosia. Spirituaalisissa kiusauksissa koetellaan ihmisen rakkautta maallisiin asioihin, joita hän ei saa palvoa. Coelestiaalisissa kiusauksissa koetellaan itserakkauden paheita, joita ihminen ei saa himoita. Kiusauksiin voi liittyä fyysistä kipua, jolloin ne ovat hyvin voimakkaita. Kiusauksen viimeinen vaihe on epätoivo, jonka jälkeen tulee lohdutus.

Herran kiusaukset

Kun Herra eli maan päällä, oli Hän jatkuvien kiusausten kohteena heti lapsesta alkaen. Hänellä oli, toisin kuin katolilaiset uskovat, äidiltä perityn pahuuden saastuttama ruumis, johon Hän otti vastaan helvettien hyökkäyksiä eli kiusauksia. Hän voitti kaikki kiusaukset Jumalallisella voimallaan, joka Hänellä oli sielustaan eli Isästä Jehovasta. Herran hallitseva rakkaus oli rakkautta koko ihmiskuntaa kohtaan, ja jos Hän ei olisi ottanut vastaan kiusauksia ja voittanut siten helvettejä, koko ihmisrotu olisi tuhoutunut. Kun Herra oli kiusauksissa, Hän puhui Isän eli Jehovan kanssa ikään kuin ulkopuolisen kanssa. Kiusausten avulla Herra yhdisti Itse Jumaluuden eli Isän Ihmisyyteensä ja teki sen Jumalalliseksi. Kuten ihmisellä, myös Herralla kiusauksen viimeiseen vaiheeseen liittyi epätoivoa. Sen tähden Hän huusi ristillä: ”Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit”. Hylkääminen tarkoitti äidiltä perityn ihmisyyden täydellistä hylkäämistä. Herraa ei voitu kiusata Hänen Jumalallisuuteensa nähden, sillä helvetit eivät voi hyökätä Jumaluutta vastaan. Sen tähden Hän otti äidiltään sellaisen ihmisyyden, jota helvetit pystyivät kiusaamaan. Herra voitti kaikki kiusauksensa täydellisesti.

6. Avioliitto

Avioliitto on erilainen Uudessa Kirkossa, mitä se oli vanhassa. Uusi Kirkko itsessään on Herran ja Kirkon avioliitto. Ilmestyskirjassa: ”’Tule tänne, minä näytän sinulle morsiamen, Karitsan vaimon.’ Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä.” Todellinen avioliitto kumpuaa hyvyyden ja totuuden liitosta, joka on Jumalallinen Laki. Todellinen avioliitto riippuu kirkon tilasta ihmisessä, ja vain sellaiset ihmiset, joilla on kirkko sisäisessä ihmisessään, voivat elää todellisessa avioliitossa.

Nykyajan kristillisyys on hämärtänyt tiedon avioliiton alkuperästä. Tästä syystä aikamme ihmiset eivät tunne sukupuolisuuden henkistä perustaa eli että mies edustaa totuutta ja nainen hyvyyttä. Kuitenkin juuri sukupuolielämä on se alue, jonka kautta spirituaaliset ja coelestiaaliset asiat selvimmin ilmenevät. Nykyajan psykologien kirjoitukset paljastavat täydellisen tietämättömyyden sukupuolisuuden perimmäisestä olemuksesta.

Ihminen syntyy henkisesti uudestaan, kun totuus ja hyvyys yhdistyvät hänessä. Vastaavasti ihminen syntyy fyysiseen elämään naisen ja miehen yhtymisestä. Sukupuolinen tarve säilyy myös toisessa elämässä.

Sukupuolivietin tyydyttäminen ja aviorakkaus ovat kaksi eri asiaa. Sukupuolivietti kuuluu luonnolliselle ihmiselle, mutta aviorakkaus spirituaaliselle ja coelestiaaliselle ihmiselle. Sukupuoliviettiä voi tyydyttää usean partnerin kanssa, aviorakkaus syntyy vain kahden ihmisen välille. Taivaallisessa avioliitossa elävien onnellisuus lisääntyy päivä päivältä. Myös sukupuolinen tarve ja kyky voimistuvat jatkuvasti.

Nykyajan uskonnot, joilla ei ole yhteyttä Herraan, eivät pysty avioliittoja suojelemaan. Toisin on kristillistä kirkkoa seuraavan Uuden Kirkon laita. Tämä Uusi Kirkko itse asiassa perustuukin aviorakkauden ymmärtämiselle. Swedenborg kertoo tästä teoksessaan ”Aviorakkaus”:

Tulemisensa jälkeen (Herran Toinen Tuleminen Sanan sisäisten merkityksien avautumisena, suom. huom.) Herra herättää uudelleen aviorakkauden sellaisena kuin se oli muinaisilla ihmisillä. Sillä tämä rakkaus on yksin Herrasta, ja sitä on vain niillä, jotka Hän on tehnyt spirituaalisiksi Sanan avulla.” (Aviorakkaus, nro 81).

Uusi Kirkko eli Uusi Jerusalem tarjoaa ihmiskunnalle uuden mahdollisuuden saavuttaa aviorakkauden tila. Taivaallisessa avioliitossa ei kumpikaan puoliso ole hallitsevassa asemassa, sillä siinä vaimon tahto on myös miehen tahto ja miehen ymmärrys on myös vaimon ymmärrys, koska toinen tahtoo ja ajattelee samoin kuin toinenkin. Vaimon tahto yhtyy miehen ymmärrykseen ja miehen ymmärrys vaimon tahtoon.

Tätä tarkoittavat Sanassa

ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi… Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.” (Matt. 19: 5, 6).

Uuden Kirkon jäseniä odottaa käsittämättömän suuri onni, joka sisältyy spirituaaliseen ja taivaalliseen avioliittoon. Tällaista onnea ei ole tunnettu vuosituhansiin, eli ainoastaan muinaiset ihmiset elivät tällaisessa onnessa, joka nyt tarjoutuu Uuden Kirkon jäsenille. Tämän onnen saavuttavat avioparit, jotka elävät Kymmenen Käskyn mukaisesti tunnustaen Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalallisen Kolminaisuuden.

7. Kaste ja Pyhä Ehtoollinen

Kaste perustettiin merkiksi, että ihminen kuuluu kirkkoon ja että hänen tulee uudestisyntyä, sillä kaste ei merkitse muuta kuin spirituaalista puhdistautumista eli uudestisyntymistä. Kaste ei ole siis pelastus, jonka ihminen saavuttaa vain uudestisyntymällä Herrasta.

Herra perusti Pyhän Ehtoollisen, jotta olisi sen avulla kirkon ja taivaan yhdistyminen ja samalla yhdistyminen Herraan, ja sen tähden se on pyhin toimitus Jumalanpalveluksessa. Pyhässä Ehtoollisessa Herra on läsnä koko Hänen Jumalallisessa Ihmisyydessään. Pyhä Ehtoollinen sisältää ja käsittää kaikki israelilaisen kirkon toimet Jumalanpalveluksessa, kuten uhritoimitukset. Pyhä Ehtoollinen korvaa israelilaisen kirkon Jumalanpalveluksen samoin kuin kaste korvaa ympärileikkauksen.

Kirjallisuutta

Kivilohkare, Benjamin (2020). Herran Toinen Tuleminen

Johdatus Emanuel Swedenborgin teologisiin kirjoituksiin. Saatavina: http://novahierosolyma.fi/Kirjauutuus%3A-Herran-Toinen-Tuleminen.php

IV PSYYKEN PARANTAMINEN

1. MITÄ OVAT PSYYKEN SAIRAUDET

Lähes koko planeettamme ihmiskunta on henkisesti sairasta. Tätä ei vain huomata, sillä ulkonainen käytös on monilla ihmisillä moitteetonta ja lakia ja asetuksia noudattavaa. Myöskään selkeitä mielisairauden oireita ei havaita kuin pienellä prosentilla väestöstä. Missä siis piilee ihmisten mielisairaus, jos väitetään, että suurin osa ihmisistä planeetallamme on mielisairaita? Kysymys on mitä tärkein. Ja vastaus on seuraava: Ihmisten mielisairaus paljastuu vasta heidän fyysisen kuolemansa jälkeen henkimaailmassa. Ihmisellä on ulkoisen mielen lisäksi sisäinen mieli eli sielu, jota emme näe emmekä myöskään selvästi tunne, mutta joka on olemassa ja jatkaa olemassaoloaan ruumiin kuoleman jälkeen henkimaailmassa.

Se seikka, että sielun olemassaoloa ei tunneta, on jo yksi vaikean mielisairauden oire, mikä sairaus tosin paljastuu vasta fyysisen kuoleman jälkeen, sillä mielisairaudet vallitsevat helvetissä. Helvetissä jokainen henki – saatana tai perkele – on mielisairas, sillä hän kieltää Jumalan olemassaolon, mistä kieltämisestä hänen sieluunsa virtaa valhetta ja pahuutta, jotka puolestaan tuovat ikuisen kärsimyksen. Helvetin hengen maailmankatsomus muodostuu valheista, vääryyksistä ja pahuuksista, ja hän kammoaa hyvyyksiä ja totuuksia. Se on todellista mielisairautta. Maailmassa mielisairaudeksi luetaan vain tietyt psykiatrien tai psykologien keksimät oireet, jotka ovat vailla mitään järkevää todellisuuspohjaa, koska ei tunneta sielun toimintoja eikä edes uskota sielun olemassaoloonkaan. Aikamme psykiatrit ja psykologit ovat pahimpia idiootteja, joita voi syystä verrata automekaanikkoon, joka ei tiedä, että autossa on moottori. Heidän tietämättömyytensä ja sekopäiset teoriansa tuottavat valtavaa kärsimystä maailman ihmisille eivätkä paranna mitään ”mielisairautta”. Vasta nyt, kun Herran perustama Uusi Kirkko on tullut maan päälle, voi alkaa psykiatrian ja psykologian tieteellistäminen, sillä tähän astihan ne ovat olleet epätieteitä sulkiessaan pois sielun ihmisen käyttäytymisestä, vaikka ihminen itse on sielu, joka aiheuttaa käyttäytymisen, eli edellä esitetty vertaus mekaanikosta ja auton moottorista on osuva.

Koska sielu ei ole ainetta vaan spirituaalista substanssia, jolla ei ole ajan eikä paikan ulottuvuutta, on järjetöntä yrittää tutkia sitä luonnontieteellisillä menetelmillä. Nykyajan psykiatrian ja psykologian materialistinen maailmankatsomus on este sielun tutkimiselle ja samalla sielun parannusmenetelmien löytämiselle. Sielua täytyy tutkia sen omassa valtakunnassaan eli henkisessä maailmassa. Mutta henkisen maailman laithan liittyvät Jumalaan, saatanoihin, perkeleisiin, henkiin ja enkeleihin ja nehän kuuluvat uskontoon! Näin ateistit väittävät kauhuissaan. Mutta eikö ihmisellä ole ymmärrys, johon kuuluu logiikka, jota voi käyttää kaikkiin kohteisiin. Uskonasiat eivät ole ymmärryksen yläpuolella, niin kuin nykyajan kristinusko väittää. Swedenborg näki taivaassa kyltin, jossa luki ”NUNC LICET” ja se tarkoitti, että nyt on sallittua – siis Uuden Kirkon aikana – tunkeutua ymmärryksen avulla uskon mysteereihin. Aiemmin tämä ei olut sallittua. Uuden Kirkon oppi perustuu valaistuneeseen ymmärrykseen eikä sokeaan uskoon kuten vanhan kirkon oppi.

Kun myönnetään sielun ja Jumalan olemassaolo, on se hyvä lähtökohta todelliselle sielutieteelle, ja materialistiset psykiatriat ja psykologiat voi heittää roskakoriin. Tässä on apuna maailmanhistorian terävimmän älyn omaavan Emanuel Swedenborgin (ÄO 205 Stanfordin yliopiston psykologien mukaan) sekä luonnontieteelliset että henkitieteelliset teokset. Swedenborg on kuin uusi Aristoteles, joka antaa suunnan ei ainoastaan uudelle teologialle, vaan myös uudelle psykologialle ja psykiatrialle. Hänen teoksensa ”Rationaalinen Psykologia” tulisi kuulua psykologian ja psykiatrian perusopetukseen. Swedenborg itse tiesi, että hänen oma aikansa ei ollut vielä kypsä ottamaan vastaan hänen teoksiaan, joissa hän käytti aivan uudenlaisia termejä ja jotka olivat liian vaikeatajuisia aikalaisille. Hän kirjoittaa erään teoksensa motoksi seuraavan Lucius Senecan lauseen:

Ainoastaan harvoja palvelemaan on syntynyt mies, joka ajattelee vain oman aikansa ihmisiä. Tuhansia vuosia ja monia sukupolvia on vielä edessä. Luo katseesi heihin, vaikka hiljaisuus lepääkin oman aikasi yllä. Kerran tulevat ne, jotka ajattelevat puolueettomasti.”

Kun tiedetään henkimaailman ja Jumalan olemassaolo, herää tietenkin kysymys, miten niitä voidaan käyttää hyväksi psyyken parantamisessa.

2. USKONNON MERKITYS PSYKOLOGIASSA JA PSYKIATRIASSA

Varhaisimmilla ihmisillä meidän planeetallamme ja useimmilla muilla planeetoilla nykyään ei ole sellaisia uskontoja kuin meillä eikä useimmilla minkäänlaista uskontoa. Tällöin nimittäin asukkaat elävät suorassa yhteydessä Jumalaan ja taivaaseen eivätkä tarvitse siihen uskontoa. Uskonnot syntyivät vasta kun ihminen alkoi syödä hyvän- ja pahantiedon puusta eli ottaa ymmärryksensä omasta älystään eikä Jumalan valaisemasta älykkyydestä. Uskonnot syntyivät palauttamaan ihminen Jumalan ja taivaan yhteyteen helvetistä, sillä Jumalan tarkoitus maailman luomisessa oli enkelitaivas ihmisrodusta. Nykyajan ihmisten psyyken häiriöt, joita psykiatria luokittelee vakavimmillaan ”psykooseiksi”, johtuvat ihmiseen liittyvistä pahoista hengistä. Nämä henget eivät poistu kemiallisten lääkkeiden vaikutuksesta, jotka vain lamauttavat aivojen toimintaa, vaan nämä henget saadaan poistettua ihmisen yhteydestä ainoastaan uskonnollisilla keinoilla. Tämän ovat tienneet monet afrikkalaiset ”poppamiehet”, joita nykyajan psykiatria halveksuu.

Swedenborgin teoksille voidaan perustaa kokonaan uusi psykologia ja psykiatria. Tämän kehittämisen jätän uusille psykologian ja psykiatrian opiskelijoille, jotka saatuaan ensin itse valaistuksen Swedenborgin uudestisyntymisen menetelmän eli parannuksen avulla, voivat kehittää myös aivan uudenlaisia terapioita pahojen henkien karkottamiseksi ja hyvien henkien liittämiseksi. Jätän tehtävän heille. Tässä kerron vain yleisen metodin, jolla useimmat psyyken sairaudet voidaan parantaa ja josta hyötyvät tietysti kaikki ihmiset, kuvittelivatpa he itsensä terveeksi tai sairaaksi. Tämä metodi on esitetty kirjani ”Herran Toinen Tuleminen, Johdatus Emanuel Swedenborgin teologisiin kirjoituksiin” luvussa 13 eli ”Parannus”. Tässä hieman menetelmästä myös kliiniseltä kannalta.

3. PSYYKEN PARANTAMINEN UUDEN KIRKON TEOLOGIAN MUKAAN

Opiskelin Helsingin yliopistossa viisi vuotta psykologiaa ennen kuin löysin Swedenborgin teokset. Ne vaikuttivat minuun niin, että jätin heti akateemisen psykologian ja ryhdyin tarmokkaasti opiskelemaan niitä. Akateeminen psykologia vaikutti minusta enää vain älylliseltä sokeudelta. Swedenborgin esittämä menetelmä ”parannus” eli paremminkin ”katumus” on hänen teoksessaan Vera Christiana Religion, luvussa 9, ”Paenitentia”. Myös äsken mainitussa teoksessani luvussa 13 ”Parannus”. Esitän sitä mukaillen ja lisäillen seuraavan: Parannukseen tarvitaan seuraavat toimenpiteet:

  1. Itsetutkistelu omien syntien havaitsemiseksi Kymmenen Käskyn mukaisesti. Kymmenen Käskyä tulee ymmärtää siten, kuin 8. luvussa ”Kymmenen Käskyä” (kirjassani ”Herran Toinen Tuleminen”) esitetään. Syntejä eivät ole ainoastaan itse teot, vaan jo aikomukset ja halu tehdä syntiä ovat syntejä.

  2. Havaittujen syntien katuminen ja tunnustaminen Herralle.

  3. Pyydettävä Herralta syntejä anteeksi sekä ymmärrystä, voimaa ja kykyä taistella syntejä vastaan.

  4. Uuden synnittömän elämän aloittaminen Kymmenen Käskyn mukaisesti.

  5. Tällaista parannusta on harjoitettava joka päivä.

Herrasta täytyy olla oikea käsitys, joka on esitetty tämän kirjasen osassa III kohdassa ”Jumalallinen Kolminaisuus”. Väärä käsitys Jumalasta estää yhteyden Jumalaan ja taivaaseen. Sen tähden on parempi, että ihmisellä on vain yleinen käsitys jostain ”Korkeammasta Olennosta”, kuin että hänellä olisi esimerkiksi nykyisten kristillisten kirkkojen käsitys Jeesuksesta yhtenä kolmesta jumalasta, mikä käsitys heti estää yhteyden Jumalaan ja taivaaseen.

Kymmenestä Käskystä täytyy myös olla oikea käsitys. Sen saa Swedenborgin teoksesta Vera Christiana Religio (Capitulum V) tai yllä mainitsemastani kirjastani ”Herran Toinen Tuleminen”, luku 8 ja osasta I tästä kirjasesta. Tärkeintä on tietää, että ihmisellä on vain yksi tapa rakastaa Jumalaa, ja se on se, että valintatilanteessa valitsee Käskyn noudattamisen eikä synnin tekemisen. Muuta rakkautta ei Herra ihmiseltä odota.

Parannus poistaa pahojen henkien dominoinnin ihmisen sielussa, ja se on psyyken paranemista. Se tapahtuu vähitellen, samalla tavalla kuin Jeesus voitti kiusaukset eli helvettien hyökkäykset vähitellen. Ero on vain siinä, että Jeesus voitti helvetit omalla Jumalallisella Voimallaan Isästä, mutta ihminen voittaa helvetit turvautumalla Herraan ja varsinkin Kymmeneen Käskyyn. Ihmisen ei kuitenkaan tarvitse tulla ristiinnaulituksi, mutta henkisesti murhatuksi kyllä useinkin. Henkistä murhaamista on esimerkiksi ”hulluksi” leimaaminen, mitä monet psykiatrit harjoittavat. Voin kertoa, että kun kerroin vastaavaisuustieteellisiä havaintojani eräälle psykiatrille, hän heti leimasi ne harhaluuloiksi. Esimerkiksi kun väittää, että Marsissa asuu ihmisiä, on se harhaluulo, ”koska tiede todistaa toisin”. Minä kuitenkin tiedän yhtä varmasti kuin 2 plus 2 on 4, että Marsissa on ihmisiä, eläimiä ja kasveja. Avaruustutkimus ”mustine aukkoineen”, ”pimeine aineineen” ym. on yhtä naurettavaa kuin aikoinaan oli maan luuleminen pannukakun muotoiseksi, aiheet vain ovat vaihtuneet. En pidä fyysikkoa, joka uskoo erikoiseen suhteellisuusteoriaan täysijärkisenä. ”Erikoinen suhteellisuusteoria” esti yli sata vuotta eetterien tutkimuksen ja tekee avaruustutkimuksesta spekulaatioista koostuvaa hölynpölyä, koska eetterien mekanismia ei tunneta. Eettereitä on monenlaisia eikä mikään olevainen kulje ”tyhjiössä”.

Parannuksen tekijä voi siis odottaa vastustusta. Se kuuluu asiaan. Erikoisesti tulee välttää psykologeja ja psykiatreja, jotka materialististen ja ateististen harhojen vallassa voivat aiheuttaa uudestisyntyvälle vaikeuksia. Myös sukulaiset ja tuttavat voivat olla parannuksen tekijälle eli uudestisyntyvälle kiusauksia. Uudestisyntyvä ei saa luottaa muuhun kuin Herraan ja vain Herraan. Jos US (US=uudestisyntyvä ja parannuksen tekijä) luottaa muuhun kuin Herraan, hän häviää kiusauksen. Pitää muistaa se, että Herran älykkyys on ääretöntä ja Hän tietää US:n elämän sekä menneen, nykyisen että tulevan tuhansien vuosien päähän, joten vain Häneen ihminen voi luottaa 100 %:sesti. US:n tulee opetella Kymmenen Käskyä ulkoa (2 Moos. 20: 2-17) ja lukea ne useita kertoja päivässä. Näin Käskyt vähitellen sisäistyvät hänen sisimpäänsä eli sieluunsa, ja helvetit eivät voi tällaisen ihmisen kimppuun hyökätä. Tietenkin on tärkeätä myös lukea Käskyjen eri merkitykset yllä mainituista kirjoista. Hyvin nopeasti US:n spirituaalinen mielen kerros avautuu, mutta coelestiaalisen kerroksen avautuminen voi kestää vuosia, sillä silloin taistellaan itserakkautta vastaan, joka on jokaiselle tärkeintä maailmassa. Spirituaaliset kiusaukset ovat mietoja, koska ne koskevat maailman rakastamista. Kuvitella voi Jeesuksen voimaa, kun Hän taisteli miljoonia saatanoita ja perkeleitä vastaan ja voitti kaikki.

Kun ihminen on päässyt eroon helveteistä, niin hänen tulee pysyä niistä erossa loppuelämänsä. Jos hän uudelleen lankeaa syntiin, tulee hänen tilansa aiempaa pahemmaksi ja hän häviää kiusauksen. Tällaista Jeesus kuvaa seuraavassa: ”Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa, eikä löydä. Silloin se sanoo: ’Minä palaan huoneeseeni, josta lähdin’. Ja kun se tulee, tapaa se huoneen tyhjänä ja lakaistuna ja kaunistettuna.

Silloin se menee ja ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset. Niin käy myös tälle pahalle sukupolvelle.” (Matt. 12: 43-45). US:n tulee tietää, että häntä odottaa palkkio taivaassa, mikä on paljon suurempi palkkio kuin voi saada maan päällä. Elämän tarkoitus on enkelitaivas ihmisrodusta, sen vuoksi Herra ottaa vastaan jokaisen US:n mitä hienoimmalla tavalla. Helveteissä elämä on aika lailla samanlaista kuin nyt maan päällä, jossa kaikenlaiset pahuudet ja vääryydet hallitsevat. Juutalaiset, jotka valitsivat Barabbaan jumalakseen eikä Jeesusta, ovat kasvattaneet vihaansa Jumalaa ja ihmiskuntaa vastaan niin paljon, että he ovat, kuten Martti Luther aivan oikein sanoi, ilmieläviä perkeleitä, vaikka ulkonaisesti voivat olla vaikka minkälaisia hyväntekijöitä. Kavahtakaa juutalaisia!

Nykyajan ”psykoterapiat” ovat täyttä humpuukia. Psykoterapialla ei pahoja henkiä karkoteta. Pahat henget kaikkoavat vain, kun ihmiseen tulee taivaallista virtausta eli uudestisyntyminen Herrassa on ainoa tie mielenterveyteen pysyvästi. Koko psykologia ja psykiatria on vain osoitus mielettömyydestä, mihin ihmiset ajautuvat, kun Jumala ei johda heitä, vaan heitä johtaa helvetti. Tähän tilanteeseen on tultu siksi, että ei ole ollut aitoa uskontoa, jonka avulla olisi voitu taistella helvettejä vastaan. Nyt on Herran Uuden Kirkon aika astua näyttämölle. Uusi Kirkko on kaikkien maailmassa olleiden kirkkojen kruunu, sillä se toimii myös suurena henkisenä parantajana, jolloin sellaiset ongelmat kuin rikollisuus, huumausaineet ja niin sanotut mielisairaudet jäävät historiaan. Se vaikuttaa myös tieteisiin. Swedenborgin tutkija Alfred Action kirjoittaakin: ”Uusi Kirkko on oleva kaikkien kirkkojen kruunu. Se eroaa aikaisemmista kirkoista siinä, että sen oppi valaisee spirituaalisen mielen lisäksi myös luonnollista mieltä. Se ei anna maailmalle ainoastaan uutta teologiaa, vaan myös uuden filosofian ja uuden tieteen. Tämä sen tähden, että Herra voidaan paljastaa ei ainoastaan taivaan, vaan myös maan Jumalaksi; ei ainoastaan teologien Jumalaksi, vaan myös filosofien ja tiedemiesten Jumalaksi.” (Alfred Acton: An Introduction to the Word Explained).

Swedenborgin teokset ovat todella laajat. Luonnontieteellisiä ja teologis-henkitieteellisiä teoksia on yhteensä noin neljä hyllymetriä latinaksi kirjoitettua tekstiä. Se on ehkä suurin älyllinen saavutus ihmiskunnan historiassa. Se että Swedenborgin teoksia ei juuri tunneta, johtuu osaksi siitä, että monet niistä ovat erittäin vaikeatajuisia. Lisäksi hän vastusti sekä katolista että reformoitujen kirkkojen oppia ja paljasti kauheita asioita juutalaisista. Ei ihme, ettei tämä todellinen hengen jättiläinen ole saanut suurempaa huomiota. Kuitenkin hänen teoksilleen voidaan perustaa uusi tieteenfilosofia, puhumattakaan siitä, että hänen teologiset teoksensa ovat Herran Toinen Tuleminen. Kirjailija August Strindberg kirjoittaa: ”Swedenborgin teokset ovat mittaamattoman laajat ja hän on antanut vastauksen kaikkiin kysymyksiini, ankarimpia myöten.” (Legendoja). Ralph Emerson kuvaa Swedenborgia teoksessaan ”Suuria miehiä” osuvasti: ”Hän on yksi kirjallisuuden mammuteista ja  mastodonteista eivätkä hänen suuruuttaan kykene mittaamaan edes tavallisten oppineiden tieteelliset seurat. Hänen valtava läsnäolonsa voi häkellyttää kokonaisten yliopistojen opettajakuntia.”

Mikä teki Swedenborgista tuollaisen hengen jättiläisen. Vastaus on yksinkertainen: hän puhdistautui kaikesta itserakkaudesta ja maailmanrakkaudesta palvelemaan Herraa välittämättä maallisesta maineestaan. Hän kirjoittaa viimeisen julkaistun teoksensa Vera Christiana Religio lopussa nimensä ja arvonsa: Emanuel Swedenborg, Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija. Ottakaamme oppia hänestä ja lukekaamme hänen teoksiaan.

Ylläesitetyn viiden kohdan parannustekniikka esitettyjen ohjeiden mukaan käytettynä pitäisi poistaa useimmat pahojen henkien lajit. On tosin sellaisiakin pahojen henkiä, joihin ei juuri mikään metodi pysty, mutta ne ovat harvinaisia ja niihinkin loppujen lopuksi löytyy parannuskeino, sillä Herra on Kaikkivaltias, Kaikkitietävä ja Kaikkialla Läsnä Oleva, jolle mikään hyvä ei ole mahdotonta. Uuden Kirkon uusilla psykologeilla ja psykiatreilla on haastava, mutta mielenkiintoinen työ edessään. Samoin monet muut tieteet voivat löytää Swedenborgin teoksista ratkaisuja ongelmiinsa.

Ihmiskunta on tänään saman ongelman edessä kuin aikoinaan Aatami ja Eeva: syödäkö elämän vai hyvän- ja pahantiedon puusta? Kun otamme johtotähdeksemme Emanuel Swedenborgin teokset ja Kymmenen Käskyn mukaisen elämän, niin syömme elämän puusta ja paratiisi palaa maan päälle oltuaan poissa tuhansia vuosia. Nyt voimme luoda niihin perustuen uuden teologian, uuden tieteen, uuden taiteen ja uuden elämäntyylin, eli näin toteutuu Ilmestyskirjan sanoma: ”Ja valtaistuimella istuva sanoi: ’Katso, uudeksi minä teen kaikki’” (Ilm. 21: 5).

Aloita siis parannus jo tänään, et kadu!

Benjamin Kivilohkare

FINIS

About Benjamin Kivilohkare

Check Also

ehdokkaat

Venäjälle vihamieliset presidenttiehdokkaat esittäytyvät

Valtamediat ovat aloittaneet aggressiivisen ilmapiirin jatkumisen nostamalla toinen, toistaan syvempään sotapsykoosiin vajonneita presidenttiehdokkaita parrasvaloihin. Näillä …