Home / Kotimaa ja ulkomaat / “Koronakriisi” edistää valtaeliitin maailmanvaltaa; koronatodistus ja muut uhkakuvat
KS

“Koronakriisi” edistää valtaeliitin maailmanvaltaa; koronatodistus ja muut uhkakuvat

Euroopan unionin koronarokotustodistus (KT) on otettu käyttöön Suomessa 22. kesäkuuta viime viikon tiistaina. KT:n käyttöönottamista on perusteltu sillä, että menetelmä olisi siten yhtenäinen koko EU:n alueella.

Kyseessä on digitaalinen todistus, jonka saa Omakannasta tai terveyshuollosta, ja KT:n tarkoituksena olisi toimia yhtenäisenä matkustaja-asiakirjana EU:n alueella. EU-maat ottavat KT:n käyttöönsä eri aikaisesti. Koronapelkopandemia pakotteineen, koronarokotuksineen ja –todistuksineen tarkoittaa harvain maailmanvaltaan tähtäävää toimintaa, joka toteutetaan mm. yhteiskuntaa ja kansalaisia kohtaan harjoittamalla digitalisoimisella, robotisoimisella, automatisoimisella ja totaalisen kontrollin ulottamista ihmisten kaikkeen elämään ja myös ajatuksiin.

Digitaalinen koronarokotepassi.

Digitaalinen koronarokotepassi.

Koronakriisin” vaarallisuutta on liioiteltu

“Koronakriisin” vaarallisuus on kymmeniä kertoja liioiteltu. Joskin koronatartuntoja on ollut, mitkä ovat kuitenkin nuorille ja terveille keski-ikäisille olleet pääsääntöisesti tavalliseen flunssaan verrattavia oireita tai niitä lievempiä. Vain hyvin ikääntyneelle väestönosalle sekä riskiryhmäläisille (esim. jokin sairaus) ilmoitettu koronatartunta on voinut olla vaarallinen. Myös normaali kausi-influenssa voi aiheuttaa vanhuksen tuonpuoleiseen siirtymisen, jos henki on ollut jo irtoamassa maallisesta tomumajasta eli on jo ehditty “haudan partaalle”.

 

“Koronakriisi” pönkittää valtaeliitin maailmanvaltaa: poikkeustoimet ovat turhia ja vaarallisia

WHO:n ja Suomessa THL:n sekä valtioneuvoston virheelliset päätökset johtuvat Covid-19-“pandemian” suunnattomasta ja tahallisesta liioittelusta. Tämä liioittelu on tapahtunut globaalin valtaeliitin toimesta, mitä EU-maiden hallitukset, parlamentit ja virkakoneistot sokeasti tottelevat. Yhtenä tavoitteena valtaeliitillä on ollut EU:n liittovaltio kehitys, jota myös Davosin agendan mukaisesti WEF:n järjestelyihin sisällytetty The Great Reset –operaatio, edistää. Koronatilanne ei ole niin vaarallinen kuin mainitut instituutiot valtamedia välityksellä ovat antaneet sen ymmärtää.

Testeistä yli 90 prosenttia on negatiivisia ja karanteenissa olleista alle 1 % sairastuu koronaan. Suurimmassa osassa sairaaloita on ollut vain joitakin koronapotilaita ja useissa sairaaloissa ei ole havaittu koronapotilaita ensinkään.1

R0 eli tarttuvuusluku on Suomessa ollut noin 1–1,2 alueella, mikä kertoo siitä, että Covid-19 tartuttaa huonosti.2

Yllä olevaan viitaten kaikki koronakriisin varjolla toteutetut poikkeustilat pakotteineen ja rokotuksineen ovat olleet täysin turhia. Pakotteet ja rokotukset ovat aiheuttaneet suunnatonta kärsimystä ja kuolemaa ihmisten keskuudessa. Monet ovat jääneet työttömiksi tai ajautuneet konkurssiin, mikä on aiheuttanut sairautta, kuolemaa ja apatiaa, kuten ovat myös kokeelliset rokotukset aiheuttaneet.

 

Koronapakotteet ja -todistus ovat valtaeliitin kansalaisiin kohdistuva valvonta sekä hallinta menetelmä

Emme kiellä sitä, etteikö koronatartuntoja olisi tapahtunut, mutta kuitenkin sitä on hirvittävästi liioiteltu tietyn maailmanlaajuisen valtaeliitin, johon myös  Maailman talousfoorumi yhdistyy, johdosta.

Täten on selvästi havaittavissa, että koronapakotteilla, pelotepandemialla, koronarokote painostuksella ja yllä mainitulla koronarokoterveystodistuksella, joka on ensisijaisesti digitaalinen pyritään luomaan järjestelmä, jolla globaalin valtaeliitin hallinnassa olevat eduskunnat ja hallitukset pystyvät tehokkaasti pakottamaan kansalaisensa kasvottoman valtaeliitin intressien mukaiseen agendaan.

WHO ja THL ovat monikansallisten lääkeyhtiöiden ohjauksessa, mitkä ovat täysin juutalaismafian3-7 hallinnassa. Nämä yhdessä muodostavat totalitaristisen terveysterrorin, jossa länsimaiden terveysviranomaiset, sairaanhoitajat ja lääkärit noudattavat aukottomasti WHO:n ja THL:n suosituksia tai määräyksiä, ajattelematta lainkaan itsenäisesti. Globaalit terveysjärjestöt kuten WHO ja toisaalta Suomen THL sekä Suomen valtioneuvosto ovat valjastettu materialismin, kasvottoman ylikansallisen pääoman ja juutalaismafian maailmanlaajuisen valtahegemonian instrumenteiksi ja samalla Maailman Talousfoorumin (WEF) lakeijoiksi.

Maailman talousfoorumin perustaja Klaus Schwab antaa kirjassaan Great Reset, selvän viittauksen siitä millaiseksi maailma tulee muodostumaan muiden muassa Davosin agendan mukaisessa WEF:n järjestelyihin sisällytetyssä The Great Reset –operaatiossa.

Lyhyesti sanoen  The Great Reset -operaatiossa niin kutsutun uuteen yhteiskuntasopimukseen perustuen luotaisiin rodullinen yhdenvertaisuus, joka perustuisi muiden muassa sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle sekä luonnonsuojelemiselle. Eliitin tavoitteena siten olisi hiiletön talous ja ihmisten ajattelua ja käyttäytymistä ohjailtaisiin harmoniaan luonnon kanssa.

Käytännössä juuri yllä esitetty tarkoittaa ihmisten alistamista Uuden Maailmanjärjestyksen eli juutalaismafian* (maailman valtapyramidin huippu: Siionin Viisaat) robottimaisiksi orjiksi, rodullisen tasa-arvon, ilmaston ja luonnon suojelun, puhtaan juomaveden, elintarvikepulan sekä ylilietsottujen “pandemioiden” varjolla.

[*) Artikkelissa WHO ja THL ovat monikansallisten korporaatioiden ja juutalaismafian kontrollissa, olemme käsitelleet lähteiden tukemana juutalaismafian hegemoniaa maailman taloudessa ja erikoisesti globaaleihin lääkekorporaatioihin ja terveysjärjestöihin sekä globaaliin rokotuskampanjaan liittyen. Erikoisesti hyvä sivusto joka kertoo Israelin rikoksista palestiinalaisia kohtaan ja juutalaismafian haitallisen vaarallisesta maailman hegemoniasta on Islam Radio: http://islam-radio.net/ .]

The Great Reset -ohjelman mukaisesti  maailma kokonaisuudessaan toimisi yhtenä saman päämäärän saavuttamiseksi, mitkä tavoitteet olisivat esimerkiksi seuraavia:

  • Tulevaisuudessa markkinoiden pitää toimia nuukailematta. Hallitusten täytyy parantaa yhteistyötään esimerkiksi verotuksessa ja julkistaloudessa, ajankohtaistaa kauppasopimuksia sekä luoda mahdollisuudet ”sidosryhmäkapitalismille”.

Sidosryhmien huomioiminen on välinearvoisesti merkittävä keino voitontavoittelussa. The Great Reset –operaation viitoittamassa maailmassa voitot kertyisivät kouralliselle ihmisiä. Muut eivät joustavasti omistaisi juuri mitään. 

  • Investointien on palveltava yhteisiä päämääriä kuten tasavertaisuutta sekä kestävää kehitystä. Esimerkkeinä mainitaan kaupunkien ”vihreä” infrastruktuuri sekä porkkanoina teollisuudelle toimia ympäristöystävällisemmin.
  • Klaus Schwabilla on unelma, nimittäin neljäs teollinen vallankumous (Fourth Industrial Revolution, 4IR). Käytännössä tämä tarkoittaa digitalisoimista, robotisoimista, automaatiota ja totaalisen kontrollin ulottamista ihmisten kaikkeen elämään ja myös ajatuksiin

Voidaan ajatella, että alimman kappaleen pyrkimyksiin tähtäävät erikoisesti koronahysteria pakotteineen, rajoitteineen, rokotuksineen ja koronatodistuksineen tai –passeineen.

 

Lopuksi

Koronahysteriaan liittyen, ja voimakkaasti valtamedian mediarummutuksen saattelemana osa ihmisistä kokee kutsumusta “pätevöitymiseen”, jonka seurauksena he tuntevat itsensä tärkeäksi noudattaessaan tarkasti terveysviranomaisten ohjeistusta ja ottaessaan koronarokotteen, jossa he ovat altistuneet lääketieteelliseen kokeeseen, josta seurauksen tulevaisuudessa saattavat olla hyvinkin kammottavat. Tähän “pätevöitymisen” halun kutsumukseen liittyy myös k-rokotuksen kautta “oikeutetun” rokotuspassin saaminen. Nämä ovat sellaisia ihmisiä, jotka eivät turhia “hörhöile”: he ovat hyviä ihmisiä, he ovat “lampaita”.

Nämä terveydellisen hyvesignaalin lähettäneet ihmiset saattavat kuvitella olevansa muita valveutuneimpia, tai jopa älykkäämpiä kuin k-hysteria ja k-rokotevastaiset henkilöt. Kuitenkaan ei ole kovinkaan syvällisen valveutuneisuuden tai älykkyyden merkki alistua terveysviranomaisten, poliitikkojen ja valtamedian aivopestäviksi, sillä kuten sanottu, koronapelkopandemialla rajoitteineen, rokotuksineen ja k-todistuksineen palvellaan vain yhteiskunnan luomista, joka olisi alisteinen globaalin harvainvallan Uuden Maailmanjärjestyksen tavoitteille.

Markku Juutinen

 

Lähteet

  1. (erikoislääkäri) Lehtinen, Jorma | Lempäälän Vesilahden Sanomat (25.2.2021): Realismia koronahysteriaan. Saatavina: Realismia koronahysteriaan
  1. Lehto, Essi | Uusi Suomi (13.8.2020): Koronavirus: Nyt tapahtui selvä käänne Suomessa – R0-luku nousi selvästi yli yhden
  1. Taibbi, Matt (5.4.2010). RS. The Great American Bubble Machine. Saatavilla: http://www.rollingstone.com/politics/news/the-great-american-bubble-machine-20100405
  1. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.
  1. Jewish Encyclopedia (1906). http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12909-rothschild
  1. Karin Hudes (2013). http://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-the-world/5353130http://www.interpretermag.com/karen-hudes-rts-whistleblower-who-believes-world-bank-controlled-by-second-species/http://archives2013.gcnlive.com/Archives2013/sep13/PowerHour/0926132.mp3http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gHVgRgYdCsQ
  1. Ferguson, Niall (2008). The House of Rothschild: Money’s Prophets, (s. 78)

_ _ _ _ _ _ _

MTV-uutiset (23.6.2021). Kaksi rokotusta saaneet pääsevät jatkossa rajan yli ilman terveystarkastusta. Saatavina: https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kaksi-rokotusta-saaneet-paasevat-jatkossa-rajan-yli-ilman-terveystarkastusta/8177400?fbclid=IwAR1Ug-4MQLpxUxOmwYl3znyjB-ZuRDbM1OWMBDmx3BMlikdOtZIRU_K9KtM#gs.59vi6v

EudraVigilance | European Medicines Agency (europa.eu)

Oracle BI Interactive Dashboards – DAP (europa.eu)

Oracle BI Interactive Dashboards – DAP (europa.eu)

The Davos Agenda | World Economic Forum (weforum.org)

002021TFSCRothGreatReset2021.pdf

About Markku Juutinen

Olen koulutukseltani insinööri ja tradenomi ylempi. Toimin sivutoimisena kirjailijana ja artikkeleiden kirjoittajana, jonka motiiveina on kehittyneen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan saavuttaminen, Suomessa kuin myös kansainvälisesti ajatellen. Harrastan piirtämistä, maalaamista ja kirjallisuutta yleensä.

Check Also

ETUKANSI

Uudistettu uusintapainos: Taivas ja helvetti

Nova Hierosolyma ry on julkaissut korjattuna ja laajennettuna uusintapainoksena Emanuel Swedenborgin kirjoittaman teoksen: Taivas ja helvetti. Uudistettu uusi painos sisältää kymmeniä sivuja viittauksia Arcana Coelestiaan ja Swedenborgin kirjojen luettelon.