Home / Yhteiskunta / Mossad on usein Koraanin häpäisyn taustalla
Mossadin agentti Salwan Momika sytyttää Koraanin tuleen.
Mossadin agentti Salwan Momika sytyttää Koraanin tuleen.

Mossad on usein Koraanin häpäisyn taustalla

Joissakin Pohjoismaissa on hiljattain poltettu ja muutenkin häpäisty Koraaneja. Islamin pyhän kirjan polttamisessa ei pääsääntöisesti ole kysymyksessä haittamaahanmuuton ja islaminuskon vastustamisesta, vaan näillä ilkitöillä on tarkoituksena luoda hämminkiä länsimaisen valtamedian keskuudessa, muiden muassa peitelläkseen Israelin terrori-iskuja ja rikollista brutaaliutta länsirannalla.

Koraaneja poltettiin

Ruotsissa ja Tanskassa on taannoin useaan otteeseen poltettu Koraaneja. Lisäksi Ruotsissa on tänä vuonna ollut mielenosoituksia, joissa polttamisen lisäksi on potkittu sekä tallottu Koraania. Muslimien Pyhänkirjan Koraanin polttamisen ja häpäisyn saattelemana Ruotsin sekä monen islamilaisen maan välit ovat kiristyneet. Taannoin mielenosoittajat rynnistivät Irakin Bagdadissa Ruotsin suurlähetystöön ja sytyttivät siellä tulipalon. Herää kysymys siitä, mikä järjestelmä on Koraanin polttamisen taustalla ja mihin sillä pyritään? Ainakin Ruotsin ja usean islamilaisen maan välit ovat mainitulla häpäisykampanjalla saatu pahoin tulehtumaan.

Ruotsissa mielenosoittaja repi ja poltti Koraanin Tukholman keskusmoskeijan edustalla viime kesäkuun lopulla. Tämä Koraanin polttaminen tapahtui lain sallimana sen jälkeen, kun oikeuden mukaan poliisi oli tehnyt virheellisesti evätessään luvan polttamiseen viime talvena.

Koraanin polttaminen on lapsellista

Jäljempänä oleva luku soveltuu hypoteesille, jossa Koraanin polttajat olisivat ”kansallismielisiä”, mutta väärän menetelmän valinneita taistelussa

Ruotsi, kuten muutkin EU-maat, erittäinkin Saksa ja Ranska ovat joutuneet ottamaan valtavia määriä maahanmuuttajia poliittisen Lähi-idän alueelta. Esimerkkinä mainittakoon Ruotsi, joka ennen tunnettiin rauhanomaisena ”kansankotina” ja hyvin yhteiskunnallisesti järjestäytyneenä yhtenäisenä valtiona, on nykyisin monikulttuurisuuden kokeiluna ajautunut muiden muassa ulkomaalaistaustaisten murhaavien rikollisjengien sekä integraatiokriisin hajottamaan kansakuntaan. The Times -lehti huomauttaa, että Ruotsi on nykyisin ”Euroopan ampuma-aseilla tehtyjen murhien pääkaupunki”.

The Times -lehden väite on linjassa Ruotsin rikostutkimuslaitoksen (Brå) tutkimuksen kanssa. Tutkimuksessa todetaan, että vuosien 2014–2017 välisenä aikana ainoastaan Kroatiassa surmattiin ampumalla enemmän ihmisiä kuin Ruotsissa.

Mutta yllä esitetty monikulttuurisuudesta ja haittamaahanmuutosta johtuvat ongelmat ovat peräisin valtion harjoittamasta pakolaispolitiikasta ja valtion yhteiskunnallisen luonteen muuttumisesta kansalaistensa turvaajasta, koko maailman syleilijäksi. Monikulttuurisuudesta ja haittamaahanmuutosta aiheutuneet yhteiskunnalliset probleemat eivät selviä Koraaneja polttamalla.

Koraanin polttaminen kohdistuu islamilaisiin maihin ja yksilöllisesti muslimeihin, jotka ovat islaminuskon tunnustajia. Koraani on heidän pyhäkirjansa, kuten kristityille Raamattu.

Pyhien kirjojen häpäisy, kuten polttaminen kohdistuu ihmisen persoonallisuuden syvimpään olemukseen ja luottamukseen pelastumisesta. Koraanin polttaminen suuntautuu myös islamilaiseen maailmaan. islamilainen maailma muodostuu islamilaisen sivilisaation hallitsemasta alueesta. Se ulottuu Pohjois-Afrikasta Kaakkois-Aasiaan ja määrittää oman kulttuurisen sekä geopoliittisen kokonaisuutensa. Islaminuskoisia on noin 1,4–1,6 miljardia, mikä on noin 20–23 % vuoden 2011 arvion mukaisesta maailman asukasluvusta (6,9 miljardia). Vuosien 2014–2020 välillä Ruotsissa, Saksassa ja Ranskassa asuvien muslimien määrä oli noin 12,11 miljoonaa, mikä on noin 0,76 prosenttia islamilaisen maailman islaminuskoisten määrästä. Näistä esim. Saksan, Ranskan ja Ruotsin muslimeista osallistuu vain tietty prosentuaalinen, mutta erittäin negatiivisesti vaikuttava, määrä erilaiseen rikollisuuteen ja yhteiskunnalliseen rauhattomuuteen, joten näiden rikollisten maahanmuuttaja taustaisten islaminuskoisten määrä geopoliittiseen islaminuskoisten kokonaismäärään on olematon.

Koraanin polttamisella ei saavuteta mitään tuloksia taistelussa haittamaahanmuuttoa vastaan. Monikulttuurisuutta ja haittamaahanmuuttoa vastustetaan parhaimmillaan nousemalla nykyistä maahanmuuttopolitiikkaa, yhteiskuntajärjestelmää ja vallitsevaa poliittista koneistoa vastaan. Islaminuskon häpäisyllä ei vastusteta haittamaahanmuuttoa, eikä monikulttuurisuutta (tai paremminkin monokulttuurisuutta), vaan lietsotaan vain vastakkainasettelua läntisen maailman ja islamilaisten maiden välille.

 

Mitkä tahot ovat Koraanin polttamisen taustalla?

Mihin Koraanin polttamisilla pyritään?

Luvussa ”Koraanin polttaminen on lapsellista” oletettavasti ajateltiin polttajien olevan pääsääntöisesti ei-muslimitaustaisia tiettyä poliittista aktiviteettia edustavia henkilöitä.

Joskin Koraanin polttajien taustalla on myös muslimitaustaisia, kuitenkaan ei aina välttämättä islaminuskoisia henkilöitä. Tällöin voidaan ajatella, että Koraanin polttamisella haluttiin osoittaa jyrkkää kritiikkiä islaminuskontoa vastaan, sillä löytyyhän tästäkin uskonnosta joittenkin mielestä räikeitä lieveilmiöitä, kuten esim. maskuliininen valta ja suvaitsemattomuus tiettyjen normien rikkomiseen.

Mutta mitä Koraanien käräyttämisillä on todellisuudessa pyritty saavuttamaan?

Lienee ilmeistä, että Koraaneja ei tavanomaisesti polteta muutoin kuin jonkun salaisen kansainvälisen verkoston painostuksesta.

Israelin agendit Koraanin häpäisyn taustalla

Iranin tiedusteluministeriön paljastuksen mukaan viime kesäkuun lopulla Ruotsissa Koraanin häpäissyt irakilaissyntyinen pakolainen, Salwan Momika on Mossadin agentti.

Irakissa vuonna 1986 syntynyt Momika liittyi Israelin tiedustelupalveluun vuonna 2019.

Momikan Koraanin polttamisilla johdettiin Ruotsissa mediaa harhaan, jotta Israel pystyi käynnistämään Palestiinan länsirannan Jeninin väkivaltaisen hallintaoperaation verhotummin.

Palestiinalaiset usein yrittävät kiviä heittämällä taitella terroristivaltio Israelia ja sen USA:n varustamaa aseistusta vastaan.
Palestiinalaiset usein yrittävät kiviä heittämällä taitella terroristivaltio Israelia ja sen USA:n varustamaa aseistusta vastaan.

Irakissa ollessaan hänellä oli merkittävä rooli vastarintaliikkeen vakoilussa ja maan kansallisen epävakauden edistämisessä. Momika esitteli tämän jälkeen pahamaineiset saavutuksensa ja rikosrekisterinsä Israelin viranomaisille saadakseen juutalaismafian hyväksynnän ja suosion Israelissa.

Palkkioksi Irakin kansan ja islamilaisen yhteisön kavaltamisesta sai hän juutalaismafialta apuvoimaa Ruotsin kansalaisuuden saamiseksi. Asetuttuaan Ruotsiin Mossadin agenttina Momika jatkoi palveluksiaan Israelin hallinnolle sopeuttaen tehtäviään uusiin oloihinsa ja mahdollisuuksiinsa.

Iranin tiedusteluministeriö korosti edelleen, että hyökkäys Pyhää Koraania vastaan oli tarkoituksellisesti järjestetty luomaan ”media-aaltoja”, joilla pyrittiin kääntämään huomio pois juutalaishallinnon inhottavista rikoksista Palestiinan länsirannan Jeninin alueen operaatioissa.

 

Lopuksi

Koraanin polttamisella on Israelille laajempikin kansainvälinen hyöty, kuin vain Palestiinan länsirannan Jeninin alueen operaatio. Nimittäin länsimaisen valtamedian kautta saadaan Koraanin häpäisyillä manipuloitua länsimaista väestöä entistä vihamielisemmäksi islamilaista maailmaa kohtaan. Tällä rakennetaan mielipide perustaa Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäykselle ehkä jo lähitulevaisuudessa Iraniin. Tähän Israel on jo valmistautunut kymmeniä vuosia.

Lopuksi pyydän huomioimaan jäljempänä mainittua: 

Juutalaismafia kontrolloi täysin Yhdysvaltoja ja Euroopan unionia. Tämä tosiasia voidaan havaita Yhdysvaltojen ja Israelin suhteesta, sillä Yhdysvaltojen tärkein prioriteetti on maailmanrauhalle uhaksi muodostuneen terroristi- ja roistovaltion Israelin vuosittainen aseellinen ja taloudellinen tukeminen. Ydinasevaltio Israel on todellakin uhka maailmanrauhalle, sillä Israel on juutalaismafian eli Siionin viisaiden päämaja ja pesäpaikka. Näistä asioista mainiona lähteenä on muiden muassa Radio Islam sivusto

Markku Juutinen

 

Lähteet

SVT Nyheter (20.07.2023). Koranbränning utanför Stockholms moské – arrangör misstänks för hets mot folkgrupp. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/koranbranning-beviljad-i-stockholm

SVT Nyheter (20.07.2023). Svenska ambassaden i Irak stormad och satt i brand. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kalla-svenska-ambassaden-i-irak-stormad

The Times (). Sweden’s slide from peaceful welfare state to Europe’s gun-killings capital. https://www.thetimes.co.uk/article/sweden-s-slide-from-peaceful-welfare-state-to-europe-s-gun-killings-capital-k6rhtp72p

Brå (26.05.2021). Dödligt skjutvapenvåld har ökat i Sverige, men inte i övriga Europa. https://bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2021-05-26-dodligt-skjutvapenvald-har-okat-i-sverige-men-inte-i-ovriga-europa.html

CIA World Fact Book World (2011). https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html

Pew Research Center (29.11.2017). Europe’s Growing Muslim Population. https://www.pewresearch.org/religion/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/

STATISTA (1945-2020). Entwicklung der Anzahl der Muslime in Deutschland seit 1945-2020. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/72321/umfrage/entwicklung-der-anzahl-der-muslime-in-deutschland-seit-1945/

HS (21.10.2020). Ranskan presidentti Macron yrittää integroida muslimeja ajamalla jyrkempää uskontopolitiikkaa, mutta toimivatko rajoitukset? https://www.hameensanomat.fi/paikalliset/5291980

IRNA (10.07.2023). Iran’s intelligence links Swedish Quran burner to Israeli Mossad. https://en.irna.ir/news/85165946/Iran-s-intelligence-links-Swedish-Quran-burner-to-Israeli-Mossad

Radio Islam – Svenska huvudsidan (islam-radio.net). https://islam-radio.net/islam/svenska/svensk.htm#usa

About Markku Juutinen

Olen koulutukseltani insinööri ja tradenomi ylempi. Toimin sivutoimisena kirjailijana ja artikkeleiden kirjoittajana, jonka motiiveina on kehittyneen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan saavuttaminen, Suomessa kuin myös kansainvälisesti ajatellen. Harrastan piirtämistä, maalaamista ja kirjallisuutta yleensä.

Check Also

KiinaX

Japanin asettamat pakotteet lisäävät Kiinan autokauppaa Venäjälle

Japani otti käyttöön uusien sekä käytettyjen yli 1,9-litraisten autojen vientikiellon Venäjälle. Rajoitukset otettiin käyttöön 9. …