New Jerusalem
Risti on vanhan kristillisen kirkon symboli, joka kuvaa kiusauksia
 ja kärsimystä, mutta Uuden Jerusalemin symboli on kruunu, 
joka kuvaa voittoa kiusauksista (lat. corona; Jes. 62:3).
   ETUSIVU      2. HERRAN TOINEN TULEMINEN      20. KASTE JA PYHÄ EHTOOLLINEN
Emanuel Swedenborg (1688-1772)."Vaimo, vaatetettu auringolla, ja 
kuu hänen jalkojensa alla,..".
 (Ilm. 12: 1).
                __________


Yhteydenotot:
kalevim9@gmail.com


KASTE JA PYHÄ EHTOOLLINENIlman tietoa Sanan spirituaalisesta merkityksestä kukaan ei voi ymmärtää, mitä Kaste ja Pyhä Ehtoollinen sisältävät ja miten ne vaikuttavat. Peseminen, jota kutsutaan kasteeksi, tarkoittaa spirituaalista pesemistä, joka on puhdistautumista pahuuksista ja vääryyksistä ja siten uudestisyntymistä.

Vastaavaisuuksien tiedosta spirituaalisen ja luonnollisen välillä voidaan ymmärtää, mitä Pyhässä Ehtoollisessa tarkoitetaan Herran lihalla ja verellä ja samoin leivällä ja viinillä, nimittäin, että lihalla ja leivällä tarkoitetaan Hänen Jumalallisen Rakkautensa Hyvyyttä sekä myös kaikkea lähimmäisenrakkauden hyvyyttä, ja verellä ja viinillä Hänen Jumalallisen Viisautensa Totuutta ja myös kaikkea uskon totuutta, ja näiden nauttimisella tarkoitetaan näiden omaksumista ja yhdistymistä.


KASTE


Kaste perustettiin merkiksi, että ihminen kuuluu kirkkoon ja että hänen tulee uudestisyntyä, sillä kaste ei merkitse muuta kuin spirituaalista puhdistautumista eli uudestisyntymistä. 

Koko uudestisyntymisen Herra tekee uskon totuuksien ja niiden mukaan elämisen avulla. Kaste on sen tähden todistus siitä, että ihminen kuuluu kirkkoon ja on kykenevä uudestisyntymään, sillä Herra, joka uudestisynnyttää, on tunnustettu kirkossa, missä on Sana, jossa ovat uskon totuudet, joiden avulla uudestisyntyminen tapahtuu. Tämän Herra opettaa Sanassaan: 

”Jeesus vastasi: ’Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.’” (Joh. 3: 5-7).

Vesi tarkoittaa spirituaalisen merkityksen mukaan uskon totuuksia Sanasta ja Henki elämistä niiden mukaan ja syntyminen uudestisyntymistä niiden avulla. Koska jokainen ihminen, joka uudestisyntyy, joutuu käymään läpi myös kiusauksia, jotka ovat spirituaalisia taisteluita pahuuksia ja vääryyksiä vastaan, kasteen vesi tarkoittaa myös niitä.

Koska kaste on merkki ja todistus näistä asioista, voidaan ihminen kastaa joko lapsena tai aikuisena. Mutta tulee tietää, että kaste ei sinänsä ole mikään merkki pelastumisesta, vaan se vain todistaa, että kastettu voi saada uskon ja pelastua, jos hän uudestisyntyy. Tämä käy ilmi Herran sanoista:

”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.” (Mark. 16: 16).

Näillä Herran sanoilla, että ”joka uskoo” tarkoitetaan sitä, joka tunnustaa Herran ja vastaanottaa Häneltä Jumalallisia Totuuksia Sanasta, ja joka ”kastetaan”, tarkoitetaan sitä, joka näiden totuuksin avulla syntyy uudestaan.

Esinahan ympärileikkaus, mikä oli israelilaisessa kirkossa, edusti sydämen ympärileikkausta eli puhdistautumista pahuuksista ja vääryyksistä, ja tämän tilalle tuli kristillisessä kirkossa kaste siinä tarkoituksessa, että sisäinen kirkko seuraisi ulkoista kirkkoa, jossa kaikki asiat yleensä ja yksityiskohtaisesti edustivat sisäistä kirkkoa, joka oli tulossa.

Kaikki kirkot ennen Herran tuloa olivat ulkoisia kirkkoja, jotka edustivat sisäistä kirkkoa, jonka Herra perusti ja jota Hän on nyt perustamassa lopulliseen vaiheeseen eli Uudeksi Jerusalemiksi, josta Sana ennustaa. 

Kasteen avulla ihminen johdatetaan spirituaalisessa maailmassa kristittyjen henkien seuraan, mutta pelkkä kaste ei vielä pelasta, vaan siihen tarvitaan uudestisyntyminen Herrasta.


PYHÄ EHTOOLLINEN

Herra perusti Pyhän Ehtoollisen, jotta olisi sen avulla kirkon ja taivaan yhdistyminen ja samalla yhdistyminen Herraan, ja sen tähden se on pyhin toimitus Jumalanpalveluksessa. Mutta kuinka yhdistyminen tapahtuu Pyhän Ehtoollisen avulla, sitä ei voi ymmärtää sellainen ihminen, joka ei ole perehtynyt Sanan sisäiseen eli spirituaaliseen merkitykseen.

Spirituaalisessa merkityksessä Herran ruumis eli liha ja samoin leipä tarkoittavat rakkauden hyvyyksiä, ja Herran veri ja samoin viini tarkoittavat uskon hyvyyksiä, ja niiden nauttiminen tarkoittaa omaksumista ja yhdistymistä. Ne enkelit, jotka ovat läsnä Pyhässä Ehtoollisessa, ymmärtävät nämä asiat spirituaalisesti, ja siten rakkauden ja totuuden pyhyys virtaa enkeleistä ihmiseen Pyhässä Ehtoollisessa, ja tapahtuu Herran ja taivaan yhdistyminen ihmiseen.

Yllä olevasta on selvää, että kun ihminen ottaa osaa Ehtoolliseen, hän yhdistyy Herraan ja taivaaseen. Mutta tämä yhdistyminen tapahtuu kuitenkin vain niille, jotka elävät hyvyydessä ja totuudessa, eli jotka ovat uudestisyntyneitä. Mutta niille, jotka eivät ole uudestisyntyneitä, Pyhä Ehtoollinen on vain Herran ja enkelien läsnäolo, ei yhdistyminen. Pyhä Ehtoollinen on johdatus taivaaseen, kuten kaste on johdatus kirkkoon.

Pyhässä Ehtoollisessa Herra on läsnä koko Hänen Jumalallisessa Ihmisyydessään. Pyhä Ehtoollinen sisältää ja käsittää kaikki israelilaisen kirkon toimet Jumalanpalveluksessa, kuten polttouhrit. Pyhä Ehtoollinen korvaa israelilaisen kirkon Jumalanpalveluksen samoin kuin kaste korvaa ympärileikkauksen.KIRJALLISUUTTA


SWEDENBORG, EMANUEL:

De Nova Hierosolyma et ejus Doctrina Coelesti. Londini 1758.

Vera Christiana Religio. Amstelodami 1771.