New Jerusalem
Risti on vanhan kristillisen kirkon symboli, joka kuvaa kiusauksia
 ja kärsimystä, mutta Uuden Jerusalemin symboli on kruunu, 
joka kuvaa voittoa kiusauksista (lat. corona; Jes. 62:3).
   ETUSIVU      2. HERRAN TOINEN TULEMINEN      24. KRISTILLISTEN KIRKKOJEN KAMMOTTAVIN VIRHE
Emanuel Swedenborg (1688-1772)."Vaimo, vaatetettu auringolla, ja 
kuu hänen jalkojensa alla,..".
 (Ilm. 12: 1).
                __________


Yhteydenotot:
kalevim9@gmail.com


KRISTILLISTEN KIRKKOJEN KAMMOTTAVIN VIRHE


Kerron seuraavassa asiasta, joka on niin vakava, ettei sen käsittely sovi heikkohermoiselle. Ihmiskuntaa uhkaa nimittäin totaalinen vaara tuhoutua, ja tämä vaara voidaan torjua vain oikean uskonnon avulla. Tämä vaara on kristillisten kirkkojen liittoutuminen sionismin kanssa. Sionismista:

www.islam-radio.net  (käsikirja sionismista ja juutalaisuudesta)

www.islam-radio.net/judaism/satank1.htm

vegtam.info/Kortsider/Sionismensmesterplan.html

Suuri osa kristillisistä kirkoista hyväksyy tällä hetkellä käsityksen, että juutalaiset ovat ”Jumalan valittu kansa” ja että Israelin valtio on ”Raamatun ennustusten toteutuminen”. Tällainen valheellinen käsitys on syntynyt, kun Sanaa tulkitaan omalla ymmärryksellä eli ilman valaistusta Jumalalta. Sanassa spirituaalisen merkityksen mukaan ”juutalainen” merkitsee sellaista ihmistä, joka elää hyvyydessä ja totuudessa Herrasta, mutta nykyajan juutalaiset ovat teologisesti ”isästä perkeleestä” (Arcana Coelestia, nro 3373, Joh. 8: 44). Israelilla tarkoitetaan Sanassa spirituaalista kirkkoa, ei juutalaisvaltiota. Kristilliset sionistit perustavat käsityksensä sekä Vanhan että Uuden Testamentin kirjaimellisen merkityksen tulkintaan sekä Paavalin Roomalaiskirjeeseen (Room. 11: 1, 2, 25, 27). Kristityt sionistit uskovat, että juutalaiset ovat edelleen Jumalan valittu kansa. Tämän vuoksi kristityt sionistit ovat sionismin kannattajia ja tukijoita. Toisin kuin sionismi, joka on juutalaisten poliittinen kansallisuusliike, kristillinen sionismi on uskonnolliselta pohjalta rakentuva ideologia. Kristillisten sionistien kansainväliseksi yhdyssiteeksi on muodostunut ”Jerusalemin kansainvälinen kristillinen suurlähetystö”, joka on kristittyjen sionistien kansainvälinen järjestö. Myös Israelin hallitus on hiljaisesti tukenut järjestön toimintaa, koska se kanavoi kristittyjen tukea Israelin valtiolle mm. tukemalla Länsirannan siirtokuntien rakentamista. Järjestön kolmas kongressi Jerusalemissa julisti: 

”Kaikkivaltias Jumala valitsi muinaisen kansan Israelin, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläiset, paljastaakseen suunnitelmansa maailman pelastamiseksi. He pysyvät Jumalan valittuina ja maailma ei voi pelastua ilman juutalaisia. Jeesus nasaretilainen on Messias, joka on luvannut palata Jerusalemiin, Israeliin ja maailmaan. Juutalaisten kokoontuminen Israelin maahan (Eretz Israel) ja Israelin valtion syntyminen ovat Raamatun profetioiden täyttymys Vanhan ja Uuden testamentin mukaan. Kirjoitusten mukaan kristittyjen on kunnioitettava uskonsa heprealaisia juuria ja osallistuttava Jumalan suunnitelman toteuttamiseen. Tämä tarkoittaa kaikkien juutalaisten kokoamista yhteen ja Israelin valtion perustamista meidän aikanamme.”

Kristillisillä sionisteilla on järkyttäviä mielipiteitä: 

”Israelin vastustaminen on sama kuin asettuisi Jumalaa vastaan. Uskomme kirjoitusten ja historian todistavan, että kansakuntia kohdellaan sen perusteella, miten ne kohtelevat Israelia.” (Jerry Falwell, 1981). 

Tällainen suorastaan kammottava ajattelu on tyypillistä USA:n kristillisissä piireissä ja vallitsee jopa republikaanisessa puolueessa, mistä johtuu varaukseton tuki Israelin valtiolle. Suomessa mm. Timo Stewart on päätynyt näkemykseen, että Suomen Kristillinen Liitto (nykyisin kristillisdemokraatit) oli 1970-luvulla kristillissionistinen puolue, koska se puolueen lehdessä, kannattajiensa ja johtajiensa kautta ja ohjelmassaan otti voimakkaasti kantaa Israelin valtion puolesta uskonnollisin perustein. Myös monet kristilliset lahkot, esim. helluntalaiset, ovat innokkaita sionismin ja Israelin tukijoita. Myös luterilainen kirkko on osoittanut sympatiaa sionismia ja Israelin valtiota kohtaan.

Vaikka tietyissä kristillisissä piireissä vallitsee myös kristilliseen sionismiin kriittisiä kantoja, pitää kuitenkin valtaosa nykyajan kristityistä juutalaisia ”Jumalan valittuna kansana” ja suhtautuu myönteisesti Israelin valtioon. Tämä kaikki johtuu siitä, ettei tunneta juutalaisten uskontoa, joka perustuu niiden pyhään kirjaan Talmudiin, eikä juutalaisen kansan luonnetta ja alkuperää. Sanan spirituaalisen merkityksen mukaan ”juutalaisella” ja ”Israelilla” ei tarkoiteta juutalaisia kansana tai valtiona, vaan juutalaisella tarkoitetaan totuudessa ja lähimmäisenrakkaudessa elävää ja Israelilla spirituaalista kirkkoa. Käsittelen nyt tätä hyvin arkaluontoista asiaa. Juutalaiset ovat onnistuneet luomaan natsivainojen vuoksi itsestään hyvin positiivisen käsityksen ja hyökkäävät jokaista kohtaan, joka uskaltaa paljastaa heistä tosiasioita ja arvostella heitä, leimaten arvostelijan ”antisemitistiksi”. 

Tässä luvussa tarkoitetaan sanalla juutalainen vain niitä, jotka elävät Talmud-uskonnon mukaan. Heitä voidaan pitää teologisesti ja kirjaimellisesti ”perkeleinä”, sillä murhattuaan Jeesuksen heistä tuli Jeesuksen vastustajia eli uskontona itse ”perkele”. Juutalaisiin kuuluu myös paljon sellaisia, jotka eivät ole talmudisteja tai sionisteja. Pahimpia talmudisteja ovat juutalaiset rabbiinit ja sionistinen eliitti, joiden tavoitteena on maailmanvalta ja kristinuskon tuhoaminen Talmudin mukaisesti.

Juutalaisten alkuperä ei ole ainoastaan Palestiinasta, kuten yleisesti uskotaan, vaan suurin osa, noin 90 %, polveutuu aasialaisesta kasaarikansasta, joka käännytettiin 700-luvulla juutalaisuuteen. Kasaareista polveutuu Itä-Euroopassa ja Etelä-Venäjällä 1900-luvun alussa elänyt kymmenmiljoonainen juutalaisväestö, josta ovat peräisin mm. USA:n juutalaiset. Tätä tosiasiaa juutalaiset salasivat, koska he halusivat kristittyjen uskovan, että he polveutuivat Palestiinan hebrealaisista ja siten olisivat muka oikeutettuja saamaan itselleen valtiokseen Palestiinan Raamatun ennustusten mukaisesti.

Kasaarien yllättävää häviämistä historian lehdiltä kuvaa amerikkalainen miljonääri Benjamin Freedman (itsekin kasaarien jälkeläinen, mutta kääntynyt kristityksi) kirjassaan ”The Truth About Khazars” (New York, 1954) seuraavasti: 

”Vuonna 1948 luennoin Pentagonissa Washingtonissa suurelle joukolle korkeita USA:n upseereita, jotka pääosin kuuluivat sotilastiedustelun G 2 osastoon, räjähdysherkästä geopoliittisesta tilanteesta Itä-Euroopassa ja Lähi-idässä. Silloin kuten nytkin tämä alue oli potentiaalinen uhka maailmanrauhalle ja tämän kansan (amerikkalaisten, suom. huom.) turvallisuudelle. Selitin heille täydellisesti kasaarien sekä kasaarikuningaskunnan alkuperän. Tiesin silloin kuten nytkin, että ilman selvää ja laajaa tietoa tästä aiheesta ei ole mahdollista ymmärtää tai arvioida oikein, mitä on tapahtunut maailmassa vuoden 1917 jälkeen eli Venäjän bolsevikkikumouksen jälkeen. Se on ’avain’ tähän ongelmaan. 

Puheeni johtopäätökseen reagoi eräs hyvin valpas everstiluutnantti, joka kertoi olevansa yhden USA:n suurimman ja tieteellisesti arvostetuimman korkeakoulun historian osaston rehtori. Hän oli opettanut historiaa 16 vuotta. Hänet oli juuri kutsuttu Washingtoniin sotilastehtäviin. Hämmästyksekseni hän kertoi, ettei hän ollut koko historianopettajan uransa aikana kuullut sanaa ’kasaari’, ja kuuli sen nyt ensimmäisen kerran. 

Tämä antaa jonkinlaisen kuvan - rakas tohtori Goldstein (jolle kirja oli omistettu, suom. huom.) - siitä, kuinka hyvin tämä mysteerinen salainen valta oli onnistunut juonessaan pyyhkiä pois kasaarien ja kasaarikuningaskunnan alkuperä ja historia, jotta maailmalta ja etenkin kristityiltä salattaisiin niin sanottujen ’Itä-Euroopan juutalaisten’ todellinen alkuperä ja historia.”

Benjamin Freedman syyttää siis kirjassaan heimoveljiään kasaarialkuperänsä tahallisesta salaamisesta, jotta nämä saisivat kristityt uskomaan, että heidän alkuperäinen kotimaansa olisi Palestiina, vaikka se todellisuudessa onkin jossain muualla Aasiassa. Benjamin Freedman kääntyi heimoveljiään vastaan ja käytti suuren osan omaisuudestaan tiedottamiseen juutalaisten kasaarialkuperästä. Hän ei hyväksynyt, että kasaarit käyttivät itsestään nimitystä ”juutalainen”, vaan nimitti heitä ”itseään juutalaisiksi nimittävät” (”self-styled Jews”). Freedman piti Israelin perustamista yhtenä kaikkien aikojen pahimmista kansainvälisistä rikoksista ja väitti sen johtavan vääjäämättömästi kolmanteen maailmansotaan.

Kasaarit olivat aasialainen kansa, joka oli sukua hunneille. Kasaarit olivat kovasti mieltyneitä sotimiseen, ja sen seurauksena Aasian muut kansat ajoivat kasaarit länteen. Kasaarit valtasivat ajanlaskumme ensimmäisinä vuosisatoina suuren alueen Mustanmeren ja Kaspianmeren pohjoispuolelta eli Etelä-Venäjältä. Sinne he perustivat suurvallan alistettuaan alueen 25 maanviljelystä harjoittavaa kansaa. Valtakunta oli mahtavimmillaan 700- ja 800-luvuilla, jolloin se oli kiistatta Euroopan mahtavin valtio. Noin 1000 j. Kr. venäläiset voittivat kasaarit, jolloin osa kasaariylimystöstä pakeni Eurooppaan, lähinnä Unkariin ja Espanjaan. Mutta varsinainen monimiljoonainen kansa jäi paikalleen, ja tästä muodostui Itä-Euroopan ja Etelä-Venäjän kasaariväestö, joka käsitti 1900-luvun alussa noin yksitoista miljoonaa ihmistä. 

Juutalaisen tietosanakirjan mukaan kasaarit olivat ryöstelyyn taipuvainen ja hyvin kostonhimoinen kansa. Juutalainen tietosanakirja myöntää myös ns. itäjuutalaisten (askenasim) polveutuvan kasaareista. Juutalaisen historiantutkijan Arthur Koestlerin mukaan kasaarit olivat raakoja ja likaisia, eivätkä esim. puhdistautuneet ulostamisen ja virtsaamisen jälkeen, eivätkä koskaan vaihtaneet alusvaatteita, vaan antoivat niiden mädäntyä riekaleiksi. Kasaarien uskontona oli falloskultti eli siittimen palvonta. Noin vuonna 740 j. Kr. (joidenkin tutkijoiden mielestä hieman myöhemmin) kasaarikuningas Bulan kyllästyi kansansa barbaareihin tapoihin ja kutsui maahan edustajia kolmesta sen ajan pääuskonnosta eli islamista, kristinuskosta ja talmudismista, jota viimeksi mainittua on myöhemmin alettu kutsua juutalaisuudeksi. 

Vallanhimoinen kuningas Bulan mieltyi talmudismiin, jonka harjoittajat saisivat Messiaan tullessa haltuunsa kaikkien kansojen rikkaudet ja kaikki kansat orjikseen. Talmudismista tehtiin kasaarivaltakunnan virallinen uskonto. Babyloniasta kutsuttiin rabbiineja, jotka perustivat kouluja Talmud-opetusta varten. Koko kasaarikansa mukaan luettuna jäännökset kasaareihin sulautuneista kansoista käännytettiin talmudismiin ja falloskultti kiellettiin. 

Kasaarivaltakunnan jälkeläiset muodostivat myöhemmin Itä-Euroopan ja Etelä-Venäjän yksitoistamiljoonaisen jiddisiä puhuvan juutalaisväestön, jonka uskonto pohjautui Talmudiin. Jiddis on kasaarien kieli, joka on ottanut kirjaimiston heprean kielestä ja paljon lainasanoja muista kielistä, etenkin saksasta. Termi ”juutalaissaksa” on väärä kuvaus jiddisistä, sillä vaikka jiddis sisältääkin lainasanoja saksasta, se ei ole germaaninen vaan turkkilainen kieli. Suuri osa kasaariväestöstä muutti Länsi-Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Nämä ns. askenasim-juutalaiset polveutuvat suoraan kasaareista, ja ns. sefardijuutalaiset osittain Espanjaan muuttaneista kasaareista ja osittain Espanjaan muuttaneista Palestiinan juutalaisista. Historiallinen tosiasia on, että kasaareista polveutuu nykyään yli 90 % maailman juutalaisväestöstä. Lisäksi kasaarit ovat sulattaneet suurimman osan sefardijuutalaisista itseensä, joten luontevaa on puhua kasaareista, kun puhutaan siitä kansasta, joka käyttää itsestään nimitystä ”juutalaiset”. Se juutalaisten alkuperästä. Nyt siirryn käsittelemään juutalaisten uskontoa.

Juutalaisten uskonnosta nykyajan kristityillä ei ole juuri mitään tietoa. He luulevat lähinnä, että juutalaisten uskonto perustuu Vanhaan Testamenttiin ja lähinnä Mooseksen kirjoihin. Tosiasiassa juutalaisten uskonto perustuu Talmudiin, joka on laaja kokoelma rabbiinien kirjoituksia ennen ja jälkeen Kristuksen syntymän. Talmud on yksi kammottavimmista kirjoista, mitä on koskaan kirjoitettu. Jos kristityt todella perehtyisivät siihen ja erikoisesti siihen, mitä Talmud kertoo kristityistä, he varmasti muuttaisivat positiivista asennettaan juutalaisiin. Seuraavassa muutamia lainauksia Talmudin suhteesta kristittyihin:


Sepher Or Israel 177b: Ota kristityt hengiltä; tapa heidät, niin miellytät Jumalaa kuin suitsuttaisit hänelle.

Hilkoth Akum X,1: Kristityt joko käännytettävä tai tapettava.

Zohar I 219b: Kristittyjen johtajat epäjumalanpalvelijoita, heidät on tapettava.

Zohar II, 43aa: Kristittyjen hävittäminen on välttämätön uhritoimitus.

Hilkoth Akum X,2: Kristinuskoon kääntyneet juutalaiset tulee tappaa ja heitä on vainottava loppuun asti.

Jalkut Simoni 245: Jokainen, joka vuodattaa kristittyjen veren, saa Jumalan hyväksynnän aivan kuin olisi uhrannut hänelle.

Zohar I, 160a: Juutalaisten täytyy aina yrittää pettää kristittyjä. Juutalaisten täytyy vapautua heistä ja tulla heidän hallitsijoikseen.

Iore Dea 148: Juutalaista kehotetaan aina pitämään piilossa viha, joka hänellä on kristittyjä kohtaan.

Baba Kama 113b: Jumalan nimi ei tule häväistyksi, kun kristityille valehdellaan; kristittyjä saa huijata.

Sanhedrin 99a: Kun Messias tulee, hän tuhoaa kristityt.


Ja Talmud Jeesuksesta:

Jebamoth 49a: Jeesus oli aviorikoksen tuloksena syntynyt äpärä.

Kallah 1b: Jeesus oli avioton lapsi, joka oli siitetty kuukautisten aikana.

Sanhedrin 67a; Abodah Zarah II; Sabbath XIV: Jeesus oli Pandira-nimisen sotilaan poika.

Sabbath 104b: Jeesus oli noita ja hullu. Maria oli aviorikoksen tekijä.

Sanhedrin 90a: Jeesuksella ei ole osuutta tulevaan maailmaan.

Zohar III, 282: Jeesus kuoli kuin elukka, ja hänet haudattiin siihen saastaiseen kasaan, johon heitetään kuolleitten koirien ja aasien ruumiit ja johon on, kuin koirat, haudattu Eesaun pojat (kristityt) ja Ismaelin pojat (muslimit), myös Jeesus ja Mohammed, sekä ympärileikkaamattomat ja saastaiset.


Koska Talmud sisältää näin kauheita asioita, on sillä myös puolustus: ”Ei-juutalainen, joka vain vilkaiseekin Talmudiin, on tuomittu kuolemaan” (Sanhedrin 59a) ja ”Keskusteleminen ei-juutalaisen kanssa uskonnollisista asioistamme olisi samaa kuin tappaa kaikki juutalaiset, sillä jos ei-juutalaiset saisivat tietää, mitä me opetamme heistä, tappaisivat he meidät avoimella kadulla” (Libbre David 37).

Yllä olevat lainaukset ovat osa nykypäivän Talmudista, jota opetetaan juutalaisille ja joka on Israelin virallista ideologiaa. Siitä ei jää epäselväksi se, mitä juutalaiset todellisuudessa ajattelevat kristityistä, vaikka elävät heidän keskuudessaan ja huijaavat heitä holokausti-uskonnolla.

Talmudin mukaan juutalaisten tulee valloittaa maailma ja tuhota kristityt, sillä he ovat muka itse kansana ”Messias”: 

”Esittääkseni Messiaksen - ilman metafooraa, juutalainen kansa” (Kethubth IIIa, viite 4). 

Israelin todellinen tarkoitus on koko maailman valloittaminen ja kristittyjen tuhoaminen Talmudin mukaisesti. Mutta juutalaiset ovat onnistuneet salaamaan tämän, ja moni luulee Israelia tavalliseksi valtioksi ja jopa ”Jumalan valtioksi”. Jokainen ihminen, joka on omaksunut Talmudin opit, on kahdella jalalla kävelevä ilmielävä perkele ja Israelin valtio kirjaimellisesti perkeleen maanpäällinen valtakunta. Martti Luther oli oikeassa kirjoittaessaan: ”Sen vuoksi, missä näet oikean juutalaisen, sinä voit hyvällä omalla tunnolla tehdä ristinmerkin ja ilman muuta varmasti sanoa: tuossa menee ilmielävä perkele.” (Juutalaisista ja heidän valheistaan. Helsinki 1939). Luther oli perehtynyt Talmudiin.

Teologisesti perkele on sama kuin kaikki helvetit eli kaikki ne kuolleet ihmiset, jotka rakastivat itseään ja maailmaa enemmän kuin Jumalaa ja taivasta. Helvetit vaikuttavat kaikkiin ihmisiin, mutta ainoastaan Talmudin mukaan elävillä on suora yhteys pahimpiin helvetteihin. Talmud on syntynyt helvettien virtauksesta eli siis perkeleestä. Sanassa Talmud on ”metsätalon asevarasto” (Jes. 22: 8), mikä tarkoittaa vastaavaisuuksien tieteen mukaan ihmisen omasta ymmärryksestä lähteviä pahuuksia ja vääryyksiä. 

”Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi hänelle: ’Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua.’” (Matt. 4: 8-9). 

Juuri tätä perkelettä juutalaiset eli talmudistit kumartavat. Tästä perkeleestä lähtee himo vallata koko maailma ja alistaa kaikki kansat orjuuteen. Tämän perkeleen ansiosta juutalaiset ovat niin hyvin menestyneet viime vuosikymmeninä maan päällä. Juutalaiseen uskontoon eli talmudismiin ei kuulu lainkaan kuolemanjälkeinen elämä. Juutalaisen onni on olla rikas ja mahtava maallisessa elämässään. Eli juutalaisuus ei ole vain uskonto, vaan poliittinen maailmanvaltaukseen pyrkivä liike.

Juutalaisten pyrkimys maailmanvaltaan ja toisten kansojen heikentämiseen käy ilmi myös tohtori Max Mandelstammin avajaispuheesta Baselin sionistikonferenssissa 29.8.1897 (Le Temps, 3.9.1897):

”Juutalaisten tulee käyttää kaikki keinot ja kaiken valtansa estääkseen kaikkien muiden kansojen nousun ja menestyksen, jotta saavutamme historiallisen tavoitteemme s. o. maailmanvallan.”

Juutalaisten pyrkimys maailmanvaltaan näkyy selvästi kahdessa tapauksessa: kommunismissa sekä USA:n ja Israelin aseistamisessa maailman suurimmaksi sotilasmahdiksi.

Kommunismi oli puhtaasti juutalainen keksintö, jonka pääprofeettana oli juutalainen Karl Marx, jonka esi-isät olivat olleet rabbiineja, joten perkeleellinen henki oli hänessä syntymästään saakka. Sen tavoitteena oli luoda ateistinen, sosialistinen maailma, jota juutalaiset olisivat hallinneet. Venäjän vallankumous oli täysin juutalaisten operaatio ja sitä seuranneessa Neuvostoliitossa yli 80 % johtavista virkailijoista oli juutalaisia. Tämä maailmanvaltausyritys kuitenkin epäonnistui, mutta se maksoi kymmenien miljoonien kristittyjen hengen (Britton, Frank L.: Behind Communism. USA 1953). 

USA on nykyisin täysin juutalaisten vallassa: Media, pankit ja poliittinen vaikutusvalta on heidän käsissään. Israelin pääministeri Ariel Sharon: ”Me, juutalainen kansa, hallitsemme Amerikkaa.” Tästä johtuu, että USA on todellisuudessa vain Israelin lakeija, joka ajaa kaikessa Israelin etua ja tavoitteita. Juutalaiset ovat kehittäneet ja yhä kehittävät USA:sta ylivoimaista sotilasmahtia, joka hallitsee koko planeettaa. USA:lla on jo yli 700 sotilastukikohtaa ympäri maailmaa, se pyrkii saamaan täydellisen ylivoiman ydinaseissa Venäjästä ja Kiinasta, ja sen sotilasbudjetti on kaksitoista kertaa niin suuri kuin koko Suomen valtion budjetti. Yhdessä ydinaseilla vahvasti aseistetun Israelin kanssa se muodostaa uhan koko ihmiskunnan olemassaololle, sillä niin kuin juutalaisten sisäpiiristä loikannut Benjamin Freedman ennusti, juutalaiset tarvitsevat kolmannen maailmansodan saavuttaakseen totaalisen vallan maapallolla. Mm. Irakin sota 2003 oli kansainvälisten juutalaisten operoima valheellisen tiedon perusteella tehty USA:n ja Iso-Britannian brutaali hyökkäys Israelin vihollista Irakia vastaan.

Juutalaisten röyhkeys maailmanpolitiikassa on räikeää. Esimerkiksi kun USA:n presidentti John F. Kennedy oli vähällä onnistua estämään Israelia kehittämästä ydinasetta, Israelin turvallisuuspalvelu Mossad murhasi hänet vuonna 1963 (Michael Collins Piper: The Final Judgement. USA 1998). Juutalaiset vetivät myös USA:n mukaan ensimmäiseen ja toiseen maailmansotaan, joissa kuoli ilman hyötyä USA:lle kymmeniä tuhansia amerikkalaisia kristittyjä. 

Tärkein tekijä juutalaisten kansainvälisessä vallassa on ns. ”holokausti-uskonto”, joka luotiin Israelin perustamista ja maailmanvalloitusta varten. Se perustuu siihen, että toisen maailmansodan natsien juutalaisvainoja on liioiteltu kymmenkertaisiksi ja esitetty mystinen luku ”kuudesta miljoonasta kuolleesta juutalaisesta”, mitä lukua juutalaiset levittivät jo ennen 2. maailmansotaa ja ennen natsien juutalaisvainoja:

https://www.islam-radio.net/finish/rev/holokaustin-myytti.htm

Kriittisten tutkimusten mukaan todisteita kansanmurhasta ei ole. Natseilla ei ollut juutalaisten rodulliseen tuhoamiseen tähtäävää suunnitelmaa. Se oli pelkkää liioiteltua sotapropagandaa, jota juutalaiset jatkoivat sodan jälkeen syyllistääkseen saksalaiset valheellisesti tällaiseen kauheaan rikokseen sekä liioiteltuihin valheellisiin julmuuksiin. Saksalaiset leimattiin hirviöiksi,  vaikka todellisia hirviöitä ovat kansainväliset juutalaiset itse. Natsi-ideologia on toki rotuoppeineen selvästi kristinuskon vastaista ja natsien juutalaisvainot ovat tosiasia, mutta ne on liioiteltu kymmenkertaisiksi. Tätä propagandaa on menestyksellisesti levitetty ympäri maailmaa, ja esimerkiksi Euroopassa monet valtiot ovat ottaneet lainsäädäntöönsä rangaistuksen siitä, jos kiistää ”holokaustin”. ”Holokausti-uskonto” on todistus juutalaisten kansainvälisestä mediavallasta. Sen avulla juutalaiset ovat pystyneet aivopesemään lähes koko planeetan ja hankkineet valtavan taloudellisen ja poliittisen hyödyn. Holokausti-uskonnosta johtuu, että harvat uskaltavat paljastaa juutalaisten tekoja tai arvostella heitä. ”Holokausti” on ainoa historiallinen tapahtuma, jota ei saa tieteellisesti tutkia. Maailman juutalaisten valta perustuu holokausti-uskontoon. Monet muut kansat ovat kokeneet paljon hirveämpiä kohtaloita kuin juutalaiset, mutta niistä kärsimyksistä ei ole tehty uskontoa. http://www.islam-radio.net/finish/index.htm#rev

Lopuksi vielä muutama kohta Uuden Kirkon käsityksistä juutalaisista ja juutalaisuudesta:

”Se on sellainen kansa, että se on täysin erilainen muista kansoista, ja että siihen kansaan on iskostettu yritys tuhota ja vääristää kaikki mikä kuuluu yhteiskuntaan, ja milloin vain tilaisuus tarjoutuu, he osallistuvat sellaiseen toimintaan eivätkä saa mistään muusta niin suurta iloa kuin järjestyksen lakien eli siis yhteiskunnan lakien tuhoamisesta, sillä heillä on sisäistetty viha itse Järjestystä kohtaan, joka on Herra. Tästä minulla on paljon kokemuksia.” (Spiritual Diary, nro 2260). 

”Että Juudas petti Hänet, tarkoittaa, että Hänet petti juutalainen kansa, sillä tätä kansaa Juudas edustaa.” (Doctrina Novae Hierosolymae de Domino, nro 16).

”Kuinka erheellisesti kristityt ajattelevat, kun he uskovat, että kirkon lopussa juutalainen kansa kääntyy ja valitaan ennen kristittyjä, ja vielä enemmän erehtyvät ne, jotka uskovat siihen, että Messias eli Herra ilmestyy heille suurena profeettana ja ihmeidentekijänä ja tuo heidät takaisin Kanaanin maahan. Mutta tähän erheeseen lankeavat ne, jotka Juudaksella, Israelilla ja Kanaanin maalla ajattelevat näitä vain kirjaimellisessa merkityksessä eivätkä tiedä mitään Sanan sisäisestä merkityksestä.” (Arcana Coelestia, nro 4847).

”Juutalainen ja israelilainen kansa oli sellaista, että heti kun he havaitsivat vihamielisyyttä vieläpä tovereissaan, he uskoivat, että he voivat laillisesti käsitellä heitä julmasti eikä ainoastaan tappaa heitä, vaan myös jättää heidät villien petojen ja lintujen saaliiksi. Tämä siksi, että Herrasta virtaava armo kääntyi heissä julmuudeksi.” (Arcana Coelestia, nro 3605).

”Israelilainen ja juutalainen kansa oli ulkoisissa erotettuna sisäisistä, siis ei lainkaan Jumalallisissa Totuuksissa ja Hyvyyksissä omaan uskoonsa ja rakkauteensa nähden, vaan ulkoisessa Jumalanpalveluksessa ilman niitä, sillä he olivat itserakkaudessa ja maailmanrakkaudessa yli kaikkien muiden kansojen ja siksi niistä johtuvissa pahuuksissa, joita ovat muiden halveksiminen, vihamielisyys, viha, kosto, raivokkuus ja julmuus.” (Arcana Coelestia, nro 10033).

”Että Jaakob oli se, joka heitettiin alas taivaasta ja näin ollen   juuri se varsinainen käärme, joka oli pistävä Jumalaa Messiasta kantapäähän. Jos näin on asia, niin tässä merkityksessä kaikki sanat jakeissa 11 ja 12 (1 Moos. 35: 11-12, suom. huom.) tarkoittavat Jaakobin jälkeläisiä, jotka siis ovat tuo käärme. Mutta minusta itsestäni on kauhistuttavaa sanoa tai kirjoittaa tämä. Sen tähden tämän pitää sanoman niiden, joiden on sallittu sanoa tämä ja julkistaa tämä.” (The Word of the Old Testament Explained, nro 1712).

Olen käsitellyt juutalaisuutta näinkin paljon siksi, että se on suurin uhka ihmiskunnalle ja voi johtaa kolmanteen maailmansotaan. Liittoutumalla sionistien kanssa ja uskomalla Sanan kirjaimelliseen merkitykseen, että juutalaiset olisivat yhä Jumalan valittu kansa, vaikka he ovat Talmudin mukaan kääntyneet Jumalasta pois palvelemaan perkelettä, nykyajan kristityt ovat olleet osallisia perkeleen menestykseen luoda juutalainen sotilasmahti USA:sta ja Israelista. Tämä mahti ei uhkaa ainoastaan Lähi-Idän kansoja vaan koko maapalloa.

Uusi Kirkko paljastaa sionismin perkeleellisen olemuksen ja päämäärät sekä estää sen etenemisen kohti totaalista maailmanvaltaa. Samanlaista kehitystä kuin USA:n valtaaminen ei saisi tapahtua missään muualla. Juutalaisia ei saa päästää hallitsemaan mediaa ja pankkitoimintaa, kuten he ovat tehneet jo useissa maissa, koska heillä on uskontonsa mukaisesti tavoitteena maailmanvalta. Jeesus syntyi juutalaiseksi, koska juutalaisten helvetit olivat pahimmat ja Hänen piti aloittaa Lunastus pahimmista helveteistä; samoin Uuden Kirkon ensimmäinen tehtävä on juutalaisten vallan murskaaminen, koska heidän kauttaan tulee virtaus pahimmista helveteistä eli he ovat kansana itse perkele. (The Word of the Old Testament Explained, nro 1712). Uuden Kirkon mukaan Jeesuksen sanat juutalaisista,

”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä” (Joh. 8: 44),

pitävät paikkansa myös nykyajan talmudisteihin nähden. Kuitenkin Uusi Kirkko antaa myös juutalaisille mahdollisuuden pelastua eli päästä taivaaseen, ja sen he saavat luopumalla Talmudin perkeleellisestä opista, elämällä Kymmenen Käskyn mukaan ja tunnustamalla Herran Jeesuksen Kristuksen Messiaaksi. On mainittava, että ainoastaan niitä juutalaisia, jotka elävät Talmudin opin mukaan, voidaan pitää teologisesti ”perkeleen omaisuuskansana”. On myös paljon juutalaisia, jotka eivät hyväksy sionismia eivätkä Talmudin oppeja ja vastustavat niitä. Talmudin mukaan vain juutalaiset ovat ihmisiä ja muut kansat eläimiä, mikä on äärimmäistä rasismia. Uusi Kirkko ei hyväksy minkäänlaista rasismia. Sanassa ”juutalainen” tarkoittaa hyvyydessä ja totuudessa elävää ihmistä, rodusta riippumatta. Juutalaisten pitäminen ”Jumalan valittuna kansana” on Jumalan syyttämistä rasistiksi. Israel on rasistinen perkeleen oma valtio, Antikristus.

Uusi Kirkko pelastaa maailman juutalaisten maailmanvalloituspyrkimyksiltä. Se myös hävittää Talmud-uskonnon, sillä kivilohkare, joka on Jumalallinen Totuus, murskasi koko kuvapatsaan, joka symbolisoi kaikkia aitoja kirkkoja, siis myös israelilaista kirkkoa (Dan. 2: 34, 35). Juutalaiset muodostavat valtavan mafian tapaisen rikollisorganisaation, jota johtaa salainen kansainvälinen komitea ”Siionin Viisaat”. Sen tarkoituksena on koko maailman valtaaminen ja kaikkien kansojen alistaminen juutalaisten orjiksi. Tätä varten he tarvitsevat vielä kolmannen maailmansodan. Vaikka tavalliset juutalaiset ovat usein syyttömiä tällaiseen, muodostavat he kuitenkin ketjun alaspäin tästä komiteasta. Tavalliset juutalaiset kuitenkin pelastuvat, jos he hylkäävät sionististen johtajiensa politiikan ja Talmudin sekä elävät Kymmenen Käskyn mukaisesti. 

Hyvän kuvan juutalaisten toiminnasta antaa Ahmed Ramin pitämä kotisivu - www.islam-radio.net - mikä sivu tulisi kuulua kaikkien koulujen ja yliopistojen opetusohjelmiin. Ahmed Rami ansaitsisi Nobelin rauhanpalkinnon tästä rasismin vastaisesta sivusta, joka on todellinen silmät avaava maailmanpolitiikan käsikirja. Juutalaiset, jotka eivät ole peräisin Palestiinasta vaan polveutuvat 90 % kasaareista, ovat ryöstäneet palestiinalaisten isänmaan kristittyjen avulla. Israelin valtio on hävitettävä rasistisena juutalaisvaltiona ja tilalle muodostettava Palestiinan valtio, jossa juutalaiset ja palestiinalaiset voivat elää sovussa. On varmaa tietoa siitä, että juutalaisten kansainvälinen ylijohto, ”Siionin viisaat”, suunnittelee ydinsodan aloittamista Venäjää ja Kiinaa vastaan USA:n avulla saavuttaakseen totaalisen vallan maapallolla. Tällaista hirvittävyyttä vastaan tulee jokaisen todellisen kristityn kaikin voimin taistella.


Kristikunnan tila pähkinänkuoressa


Nykyajan kristillisillä kirkoilla ei ole enää mitään yhteyttä Jumalaan ja taivaaseen, vaan ne ovat kaikki kuolleita ja saavat virtauksensa helvetistä eli ottavat kaiken tiedon ihmisen omasta ymmärryksestä eli syövät hyvän- ja pahantiedon puusta. Tähän on johtanut väärä kolminaisuusoppi ja muut vääryydet. Kristityt kirkot ovat nykyisin liitossa itse perkeleen kanssa eli siis juutalaisten kanssa, jotka Swedenborgin mukaan ovat tuo ”käärme” eli perkele. Näin kristilliset kirkot syyllistyvät tukemaan perkeleen maailmanvaltausta, mihin juutalaiset pyrkivät. Juutalaisten salainen ylijohto käyttää kristittyjä hyväkseen maailmanvaltauksessaan. Nykyajan kristityt ovat täysin sokeita, eivätkä tunne henkimaailman ja helvettien vaikutusta, vaan luottavat sokeaan uskoon ja Raamatun kirjaimelliseen merkitykseen ja ovat näin helppo uhri juutalaisten petoksille ja valheille eli helvetille. He myös hylkäsivät Herran Toisen Tulemisen, joka tapahtui Swedenborgin teosten kautta 1700-luvulla.

Uusi Kirkko on lopullinen ja todellinen kristillinen kirkko, jolle on annettu korkein mahdollinen henkinen tieto ja jonka tehtävä on ihmiskunnan pelastaminen helvettien vallasta. Jeesus - Jumalan inkarnaatio - syntyi juutalaiseksi, koska juutalaisten helvetit olivat pahimmat ja Hänen piti aloittaa helvettien kukistaminen niistä. Samoin Uuden Kirkon tehtävä on kukistaa juutalaisten valta, joka on nykyisin pelottavan suuri. Uuden Kirkon papit ja jäsenet saavat ymmärryksensä suoraan Jumalalta eli syövät elämänpuusta. Heillä on älyä ja voimaa kukistaa juutalaisten valta. Taistelu käydään informaatiosodan avulla. Juutalaiset pyrkivät valloittamaan kaikki maailman tiedotusvälineet levittääkseen valheitaan ja johtaakseen ihmisiä materialismiin:

http://islam-radio.net/islam/english/index_media.htm 

Uuden Kirkon ase on Jumalallinen Totuus, joka paljastaa pahuuden ja vääryyden. Uusi Kirkko on taisteleva kirkko, joka taistelee ikuisesti helvettejä vastaan. Uusi Kirkko on Herran oma (Jes. 62: 1-3) ja on vasta alkamassa Suomesta käsin. Nykyiset ”swedenborgilaiset” kirkot eivät vielä ole tämä Uusi Kirkko, vaan ne palvelevat juutalaisia eli perkelettä. Tämän on saanut aikaan valheellinen holokausti-uskonto, johon he uskovat.KIRJALLISUUTTA


BRITTON, FRANK L:

Behind Communism. USA 1953.

FALWELL, JERRY: 

The Fundamentalist Phenomenon. USA 1981.

FREEDMAN, BENJAMIN: 

The Truth About Khazars (Facts are facts). USA 1954.

HOLOKAUSTI:

http://www.islam-radio.net/finish/index.htm#rev

JEWISH ENCYCLOPAEDIA. Funk & Wangnalis USA 1901.

KRISTILLISET USKONTUNNUSTUKSET:

tunnustuskirjat.fi/ekumeeni.html

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kristillinen_sionismi

KOESTLER, ARTHUR: 

Thirteenth Tribe. USA 1976.

KORAANI. Helsinki 1995.

LUTHER, MARTTI:

Juutalaisista ja heidän valheistaan. Helsinki 1939.

NIEMI, PERTTI:

Johdatus Emanuel Swedenborgin filosofiaan. Turku 2001.

PIPER, MICHAEL COLLINS:

The Final Judgement. USA 1998.

SIONISMI:

www.islam-radio.net (sionismin ja juutalaisuuden käsikirja)

www.islam-radio.net/judaism/satank1.htm

vegtam.info/Kortsider/Sionismensmesterplan.html

STEWARD, TIMO RUSSEL:

Ja sana tuli valtioksi: Suomalaisen kristillisen sionismin aatehistoria. Helsinki 2015.

SWEDENBORG, EMANUEL:

Spiritual Diary I-V. London & New York 1977-1978. 

TALMUD: 

Soncino Edition of the Talmud. England 1935.