New Jerusalem
Risti on vanhan kristillisen kirkon symboli, joka kuvaa kiusauksia
 ja kärsimystä, mutta Uuden Jerusalemin symboli on kruunu, 
joka kuvaa voittoa kiusauksista (lat. corona; Jes. 62:3).
   ETUSIVU      2. HERRAN TOINEN TULEMINEN      27. PERKELE
Emanuel Swedenborg (1688-1772)."Vaimo, vaatetettu auringolla, ja 
kuu hänen jalkojensa alla,..".
 (Ilm. 12: 1).
                __________


Yhteydenotot:
kalevim9@gmail.com


PERKELESeuraava teksti ei ole tarkoitettu heikkohermoisille. Paljastan nimittäin asioita, jotka ovat ehdottoman tosia, mutta jotka vaikuttavat useimmista ihmisistä käsittämättömiltä ja pelottavilta. Tämä perustuu siihen, että planeettaamme hallitseva juutalaisten mafia on aivopessyt käytännöllisesti katsoen kaikki kansat. Nykyisin tuskin kukaan uskaltaa tuoda esiin totuuksia juutalaisista, sillä holokausti-uskonto on saanut kaikki ihmiset pelkäämään, että heitä syytettäisiin ”antisemitismistä”. Kuitenkin lähimmäisenrakkauteen kuuluu paljastaa pahat suunnitelmat. Siksi juutalaiskysymys on planeettamme tärkein kysymys tänä päivänä. Swedenborg tiesi tämän kysymyksen tärkeyden ja hän kirjoittaa: 

”Että Jaakob oli se, joka heitettiin alas taivaasta, ja niin muodoin juuri se varsinainen käärme, joka oli pistävä Jumalaa Messiasta kantapäähän. Jos niin on asia, niin tässä merkityksessä kaikki sanat jakeissa 11 ja 12 (1 Moos. 35: 11-12, suom. huom.) tarkoittavat Jaakobin jälkeläisiä, jotka siis ovat tuo käärme. Mutta minusta itsestäni on kauhistuttavaa sanoa tai kirjoittaa tämä. Sen tähden tämän pitää sanoman niiden, joiden on sallittu sanoa tämä ja julkistaa tämä.” (Word Explained, 1712).

Vastaavaisuuksien tieteessä 1. Mooseksen kirjan 32. luvun jakeesta 28 lähtien Jacob tarkoittaa helvettiä ja perkelettä ja Israel-nimi samasta henkilöstä taivasta ja Jumalaa. Tämän ymmärtää, kun ajattelee, että Jaakob tarkoittaa uudestisyntymätöntä ja siten aistillista ihmistä, jota helvetti johtaa. Jaakobin paini enkelin kanssa tarkoittaa uudestisyntymistä ja uusi nimi Israel uudestisyntynyttä ihmistä, jota Herra itse johtaa taivaiden välityksellä. Näin kaikissa paikoissa (Word Explained, 1474-1480). Siten Jaakobin jälkeläiset eli perkele saa haltuunsa Pyhän Maan lopun ajalla. Jumala on myös pitänyt tämän lupauksensa: juutalaiset ovat saanet perustetuksi Israelin valtion. Israelin valtio ja juutalaiset ovat siis se vanha käärme, joka on perkele (1 Moos. 3: 14, 15). Todellinen Israel tarkoittaa uudestisyntyneitä ihmisiä, jotka tunnustavat Jeesuksen Messiaaksi ja elävät lähimmäisenrakkauden elämää (sama, 1474). Tämä käärme eli perkele yrittää päästä maailmanherruuteen ja alistaa kaikki kansat orjikseen. Tämähän on juutalaisten ohjelma Vanhan Testamentin ja Talmudin mukaan. Koska tämä asia on äärimmäisen tärkeä, käsittelen sitä perusteellisemmin seuraavassa.


JUUTALAISET ELI KASAARIT 


Vain ani harvat tietävät tänä päivänä tosiasioita juutalaisista eli kasaareista. Tämä johtuu siitä, että juutalaiset ovat maailman parhaiten organisoitunut väestö, eräänlainen jättiläismäinen mafia, joka salaa täydellisesti toimintansa ja vainoaa järjestelmällisesti niitä, jotka tuntevat heidän toimintansa ja luonteensa. Juutalaisilla on tänään suunnaton kansainvälinen valta. Tämän vallan perusteena on juutalaisten kansainvälinen pankkitoiminta, tiedotusvälineiden omistus, holokausti-uskonto sekä kaikissa maissa toimivat hyvin organisoidut järjestöt. Juutalaiset omistavat lähes kaikki suuret kansainväliset pankit ja kontrolloivat kaikkia USA:n suuria pankkeja, sanomalehtiä, aikakausjulkaisuja, tv- ja radioyhtiöitä, filmiyhtiöitä, kirjankustantajia ja uutistoimistoja. Myös USA:n ulkopuolella juutalaiset kontrolloivat päivä päivältä yhä enemmän pankkeja ja tiedotusvälineitä.  

Holokausti-uskonto käsittää natsien juutalaisvainojen liioittelun kymmenkertaiseksi. Natsit toki vainosivat juutalaisia, mutta heillä ei olut mitään juutalaisten kansanmurhaa koskevia suunnitelmia. Juutalaisten keksimä luku ”6 miljoonaa” sekä kaasukammiot ovat pelkää satua. Juutalaiset levittivät lukua ”6 miljoonaa” jo ennen toista maailmansotaa ja natsivainoja. Holokausti on ollut rahasampo ja keino säikäyttää muut kansat, jotta ne eivät uskaltaisi puuttua juutalaisten maailmanvalloituspyrkimyksiin. Holokaustista on hyviä kriittisiä tutkimuksia suomen kielellä, esim. nettisivulla www.islam-radio.net.

Näistä asioista vallitsee nykyisin lähes täydellinen tietämättömyys, sillä juutalaisten mafia on onnistunut aivopesemään mediavallallaan kaikki kansat. Tämän vuoksi kerron lyhyesti juutalaisten eli kasaarien historiasta.

Itä-Euroopassa asui 1900-luvun alussa noin yksitoista miljoonaa juutalaista. Mistä he olivat tulleet? Heti toisen maailmansodan jälkeen juutalaiset perustivat Palestiinaan oman valtionsa Israelin. Tämän oli mahdollistanut YK:n vuoden 1947:n päätös jakaa Palestiina juutalaisten ja arabien kesken. Israelin luomista juutalaiset perustelivat ”paluulla kotimaahansa”. Moni - varsinkin kristitty - uskoi tämän ja siitä tuli vuosikymmeniksi eräänlainen oppi: natsien vainot kärsinyt kansa pääsi vihdoin palaamaan kotimaahansa. Palestiinassa vuosisatoja asunut seemiläinen kansa - palestiinalaiset - joutui luopumaan kotimaastaan tämän toisen kansan hyväksi. Tähän YK:n päätökseen olivat vaikuttaneet eniten USA:n ja Euroopan kristityt, jotka mielsivät juutalaiset muinaisten heprealaisten jälkeläisiksi ja siten tavallaan oikeutetuiksi muuttamaan Palestiinaan. Ja tätä käsitystä juutalaiset itse voimakkaasti tiedotusvälineillään tukivat. Onko Palestiina nykyajan juutalaisten esi-isien kotimaa? Olivatko Itä-Euroopan juutalaiset roomalaisten Palestiinasta karkottamien juutalaisten jälkeläisiä?

Nykyinen historiantutkimus vastaa tähän kysymykseen selvästi: Itä-Euroopan juutalaiset ja suurin osa koko maailman juutalaisista ei polveudu Palestiinan juutalaisista, vaan mahtavasta kasaarikansasta, joka käännytettiin juutalaisuuteen noin vuonna 740 j. Kr. (joidenkin tutkijoiden mielestä hieman myöhemmin). Ilman kasaarikansan kääntymistä juutalaisuuteen nykyisin tuskin olisi monimiljoonaista juutalaiskansaa tai ainakin juutalaisten määrä olisi kovin vähäinen. Tätä tosiasiaa juutalaisten historiasta eivät historian oppikirjat eivätkä tietosanakirjat juuri mainitse, paitsi juutalaisten omat teokset ja jotkut poikkeukset. Miksi? Jos tämä tieto olisi julkistettu ennen YK:n yleiskokousta vuoden 1947 lopulla, ei Palestiinaa olisi varmastikaan jaettu eikä Israelin valtiota olisi syntynyt. Mainittakoon, että tätä YK:n päättämää Palestiinan jakoa ei olisi myöskään syntynyt ilman massiivista lahjonta- ja painostuskampanjaa. Vielä viikkoa ennen ratkaisevaa äänestystä Palestiinan jaolle ei löytynyt tarpeeksi puolustavia ääniä. Mutta viikon sisällä seuraavat valtiot alistuivat muuttamaan kantansa jaon vastustajista jaon puolustajiksi: Belgia, Ranska, Hollanti, Luxemburg, Uusi Seelanti, Paraguay, Filippiinit ja Haiti. Näin saatiin jakoa kannattamaan vaadittu kaksi kolmasosaa YK:n edustajista (New York Times 26.-30.11.1947). 

Otavan suuri ensyklopedia vuodelta 1982 on niitä harvoja suomenkielisiä tietosanakirjoja, jotka uskaltavat vihjaista kasaareihin Itä-Euroopan juutalaisten esi-isinä: ”kasaarit, turkk. kansa, jonka luomaan suurvaltaan keskiajan alkupuolella kuului suuri osa et. ja it. Venäjää. K:n valta oli mahtavimmillaan 700- ja 800-luvulla; venäläiset hävittivät sen n. 1000. Johtava luokka ja suuri osa kansaa tunnusti juutalaisuutta 700-luvulta alkaen. Eräiden käsitysten mukaan suuri osa ns. itäjuutalaisista polveutuu k:sta.”

Kasaarien yllättävää häviämistä historian lehdiltä kuvaa juutalainen miljonääri ja juutalaisten sisäpiirin jäsen Benjamin Freedman (itsekin kasaarien jälkeläinen, mutta kääntyi kristityksi) kirjassaan ”The Truth About Khazars” (New York, 1954) seuraavasti: 


”Vuonna 1948 luennoin Pentagonissa Washingtonissa suurelle joukolle korkeita USA:n upseereita, jotka pääosin kuuluivat sotilastiedustelun G 2 osastoon, räjähdysherkästä geopoliittisesta tilanteesta Itä-Euroopassa ja Lähi-idässä. Silloin kuten nytkin tämä alue oli potentiaalinen uhka maailmanrauhalle ja tämän kansan (amerikkalaisten, suom. huom.) turvallisuudelle. Selitin heille täydellisesti kasaarien sekä kasaarikuningaskunnan alkuperän. Tiesin silloin kuten nytkin, että ilman selvää ja laajaa tietoa tästä aiheesta ei ole mahdollista ymmärtää tai arvioida oikein mitä on tapahtunut maailmassa vuoden 1917 jälkeen eli Venäjän bolsevikkikumouksen jälkeen. Se on ’avain’ tähän ongelmaan. 

Puheeni johtopäätökseen reagoi eräs hyvin valpas everstiluutnantti, joka kertoi olevansa yhden USA:n suurimman ja tieteellisesti arvostetuimman korkeakoulun historian osaston rehtori. Hän oli opettanut historiaa 16 vuotta. Hänet oli juuri kutsuttu Washingtoniin sotilastehtäviin. Hämmästyksekseni hän kertoi, ettei hän ollut koko historianopettajan uransa aikana kuullut sanaa ’kasaari’, ja kuuli sen nyt ensimmäisen kerran. 

Tämä antaa jonkinlaisen kuvan - rakas tohtori Goldstein (jolle kirja oli omistettu, suom. huom.) - siitä, kuinka hyvin tämä mysteerinen salainen valta oli onnistunut juonessaan pyyhkiä pois kasaarien ja kasaarikuningaskunnan alkuperä ja historia, jotta maailmalta ja etenkin kristityiltä salattaisiin niin sanottujen ’Itä-Euroopan juutalaisten’ todellinen alkuperä ja historia.”


Benjamin Freedman syyttää siis kirjassaan heimoveljiään kasaarialkuperänsä tahallisesta salaamisesta, jotta nämä saisivat kristityt uskomaan, että heidän alkuperäinen kotimaansa olisi Palestiina, vaikka se todellisuudessa onkin jossain muualla Aasiassa. Benjamin Freedman kääntyi heimoveljiään vastaan ja käytti suuren osan omaisuudestaan tiedottamiseen juutalaisten kasaarialkuperästä. Hän ei hyväksynyt, että kasaarit käyttivät itsestään nimitystä ”juutalainen”, vaan nimitti heitä ”itseään juutalaisiksi kutsuvat” (”self-styled Jews”). Freedman piti Israelin perustamista yhtenä kaikkien aikojen pahimmista kansainvälisistä rikoksista ja väitti sen johtavan vääjäämättömästi kolmanteen maailmansotaan.

Kasaarit olivat turkkilainen kansa, joka oli sukua hunneille. Kasaarit olivat kovasti mieltyneitä sotimiseen ja sen seurauksena Aasian muut kansat ajoivat kasaarit länteen. Kasaarit valtasivat ajanlaskumme ensimmäisinä vuosisatoina suuren alueen Mustanmeren ja Kaspian meren pohjoispuolelta eli Etelä-Venäjältä. Sinne he perustivat suurvallan alistettuaan alueen 25 maanviljelystä harrastavaa kansaa. Valtakunta oli mahtavimmillaan 700- ja 800-luvuilla, jolloin se oli kiistatta Euroopan mahtavin valtio. Noin vuonna 1000 venäläiset voittivat kasaarit, jolloin osa kasaariylimystöstä pakeni Eurooppaan, lähinnä Unkariin ja Espanjaan. Mutta varsinainen monimiljoonainen kansa jäi paikalleen ja tästä muodostui Itä-Euroopan ja Etelä-Venäjän juutalaisväestö, joka käsitti 1900-luvun alussa noin yksitoista miljoonaa ihmistä. 

Juutalaisen tietosanakirjan mukaan kasaarit olivat ryöstelyyn taipuvainen ja hyvin kostonhimoinen kansa. Juutalainen tietosanakirja myöntää myös ns. itäjuutalaisten (askenasim) polveutuvan kasaareista. Juutalaisen historiantutkijan Arthur Koestlerin mukaan kasaarit olivat raakoja ja likaisia, eivätkä esim. puhdistautuneet ulostamisen ja virtsaamisen jälkeen, eivätkä koskaan vaihtaneet alusvaatteita, vaan antoivat niiden mädäntyä riekaleiksi. Kasaarien uskontona oli fallos-kultti eli siittimen palvonta. Noin vuonna 740 (joidenkin tutkijoiden mielestä hieman myöhemmin) kasaarikuningas Bulan kyllästyi kansansa barbaareihin tapoihin ja kutsui maahan edustajia kolmesta sen ajan pääuskonnosta eli islamista, kristinuskosta ja talmudismista, jota viimeksi mainittua on myöhemmin alettu kutsua juutalaisuudeksi. 

Vallanhimoinen kuningas Bulan mieltyi talmudismiin, jonka harjoittajat saisivat Messiaan tullessa haltuunsa kaikkien kansojen rikkaudet ja kaikki kansat orjikseen. Talmudismista tehtiin kasaarivaltakunnan virallinen uskonto. Babyloniasta kutsuttiin rabbiineja, jotka perustivat kouluja Talmud-opetusta varten. Koko kasaarikansa mukaan luettuna jäännökset kasaareihin sulautuneista kansoista käännytettiin talmudismiin, ja fallos-kultti kiellettiin. 

Kasaarivaltakunnan jälkeläiset muodostivat myöhemmin Itä-Euroopan ja Etelä-Venäjän yksitoistamiljoonaisen jiddisiä puhuvan juutalaisväestön, jonka uskonto pohjautui Talmudiin. Jiddis on kasaarien kieli, joka on ottanut kirjaimiston heprean kielestä ja paljon lainasanoja muista kielistä, etenkin saksasta. Termi ”juutalaissaksa” on väärä kuvaus jiddisistä, sillä vaikka jiddis sisältääkin lainasanoja saksasta, se ei ole germaaninen vaan turkkilainen kieli. Suuri osa kasaariväestöstä muutti Länsi-Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Nämä ns. askenasim-juutalaiset polveutuvat suoraan kasaareista, ja ns. sefardijuutalaiset osittain Espanjaan muuttaneista kasaareista ja osittain Espanjaan muuttaneista Palestiinan juutalaisista. Historiallinen tosiasia on, että kasaareista polveutuu nykyään yli 90 % maailman juutalaisväestöstä. Lisäksi kasaarit ovat sulattaneet suurimman osan sefardijuutalaisista itseensä, joten luontevaa on puhua kasaareista, kun puhutaan siitä kansasta, joka käyttää itsestään ilmaisua ”juutalaiset”. Tässä tekstissä käytän ”kasaari” ja ”juutalainen” -sanoja synonyymeinä.

Tsaarinvalta oli uhka Venäjän kasaareille ja kasaarit olivat uhka tsaarinvallalle. Tsaarit eivät päästäneet kasaareita hallitsemaan kauppaa ja pankkitoimintaa, kuten kasaarit olivat tehneet monissa muissa maissa. Kasaareilla oli rajoitetut alueet, missä he saivat asua. Kasaarien ja muun väestön välillä oli jatkuvia kahnauksia, jotka johtuivat useimmiten siitä, että kasaarit taitavina keinottelijoina saivat haltuunsa venäläisten maatiloja ja lisäksi he raunioittivat monia tiloja häikäilemättömällä koronkiskonnalla. Usein puhkesi pogromeja - juutalaisvainoja - joissa kasaareja raa’asti surmattiin. 

Kasaariaktivistit ryhtyivät jo varhain käyttämään murhia poliittisessa taistelussaan. Kristityn murhaaminen oli Talmudin mukaan sallittua ja jopa hyvä teko. Monet tsaarit joutuivat murhayritysten kohteeksi, mikä lisäsi poliisitoimia kasaareja vastaan. Kasaarit onnistuivat murhaamaan tsaari Aleksanteri II:n vuonna 1881. Kasaarien johtama sosialistisen vallankumouspuolueen terroristisiipi murhasi vuosien 1901-1906 välillä kuusi ministeriä. Tällainen poliittisen väkivallan käyttö oli tuntematonta venäläisille. Se oli puhdas kasaariperinne, joka myöhemmin vallankumouksessa sai hirvittävät mittasuhteet. 

Aleksanteri II:n murhalla oli ratkaiseva vaikutus tsaarinvallan ja juutalaisten - eli siis kasaarien - suhteisiin. Murhan jälkeen esiintyi kaikkialla Venäjällä juutalaisvastaisia mielenosoituksia. Tsaarin virkakoneisto muutti siihen asti varsin lempeää suhtautumistaan juutalaisiin. Säädettiin ns. toukokuun lait, jotka rajoittivat mm. juutalaisten muutto-oikeuksia ja oikeuksia opiskella yliopistoissa. Juutalaisia oli enemmän korkeakouluissa kuin venäläisiä suhteessa väestön kokoon, mutta nyt heille määrättiin asukaslukua vastaavat kiintiöt korkeakouluihin. Juutalaisten oikeutta riistää venäläisiä talonpoikia ja myös muuta juutalaisten liiketoimintaa rajoitettiin. Toukokuun laeista vuonna 1882 alkoi tsaarinvallan ja juutalaisten välinen taistelu, joka päättyi lokakuun vallankumoukseen. Tästä lähtien juutalaiset kaikissa maissa toimivat tsaarin Venäjää vastaan. Rothschildien pankkidynastia julisti sodan tsaarille. Se kieltäytyi antamasta lainoja ja ryhtyi rahoittamaan ulkomaisia tsaarinvastaisia vallankumousryhmiä. Lopulta kasaarit onnistuivat organisoimaan vallankaappauksen Venäjällä. Lokakuun 1917 vallankaappaus oli 100 % kasaarien operaatio, mikä tosin hämättiin kasaarien K. Marxin ja V. Leninin tätä kaappausta varten luomilla teorioilla. Historiallinen totuus on, että kasaarit suunnittelivat, rahoittivat ja toteuttivat vallankaappauksen. Leninin johtama sadan juutalaisen ydinjoukko harjoitteli vallankaappausta Sveitsin lomahotelleissa ennen saapumistaan sinetöidyssä junassa Venäjälle. Juutalaiset pankit rahoittivat vallankaappauksen.

Kasaarien johtamat bolsevikit murhasivat Venäjän vallankaappauksen ensimmäisinä vuosina virallisten lähteiden mukaan seuraavat määrät ihmisiä (lisäksi kymmeniä tuhansia siirrettiin keskitysleireille ja pidettiin panttivankeina):


tsaariperhe (seitsemän kristittyä)

28 piispaa ja arkkipiispaa

6775 pappia

6575 opettajaa

8800 lääkäriä

54850 upseeria

260 000 sotilasta

150 000 poliisia

48 000 santarmia

355 250 älymystön edustajaa 

198 000 työläistä

915 000 talonpoikaa


Murhien syyksi riitti leima ”luokkavihollinen” tai ”vastavallankumouksellinen”, mutta todellisuudessa venäläinen eliitti tuhottiin, jotta venäläiset eivät kykenisi tekemään vastavallankumousta kasaareita vastaan. Kasaarit olivat kuitenkin vähemmistö Venäjällä ja riski paljastua poistettiin murhaamalla venäläinen sivistyneistö. 

Kasaarien historian ja todellisen luonteen tunteminen on ”avain” vuoden 1917 jälkeisen maailmanhistorian ymmärtämiselle, kuten Benjamin Freedman esittää. Ilman kasaarien luonteen tuntemista ei voi ymmärtää meidän aikamme kansainvälistä politiikkaa, sillä lähes jokaisessa huomattavassa poliittisessa tapahtumassa on ollut kasaarien sormet pelissä. Kasaarit toimivat kaikkien kansojen sisällä tehden tuhotyötä, mihin heidän uskontonsa heitä kehottaa. Kasaarien luonnetta ei voi ymmärtää tuntematta heidän uskontoaan eli talmudismiä, josta nykyisin käytetään nimitystä ”juutalaisuus”. Seuraavassa todistus siitä, että kasaarit todella ovat lihaksi tullut perkele:

Jeesus sanoi juutalaisille: 

”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.” (Joh. 8: 44). 

Jeesus tarkoitti tällä, että juutalaisten rabbien oppi ”isien perimätieto”, jonka he olivat ottaneet omasta päästään, oli perkeleestä ja teki tyhjäksi Jumalan Sanan. Jeesuksen jälkeen ovat juutalaiset rabbit vielä lisänneet tähän perimätietoon monenlaisia iljettävyyksiä ja tämä perimätieto on koottu laajaksi teokseksi, josta käytetään nimitystä Talmud. Talmud kääntää Mooseksen kirjat eli Tooran perkeleelliseksi rasismiksi: kaikki lait sitovat vain juutalaisia, jotka ainoastaan ovat ihmisiä Talmudin mukaan. Talmudin mukaan muut kansat ovat eläinten ulostetta.

Tässä muutamia otteita Talmudista: 


”Juutalainen, joka tappaa kristityn, ei tee syntiä” (Sepher Or Israel 177b). ”Kristittyjen hävittäminen on välttämätön uhritoimitus” (Zohar II, 43a). ”Juutalaisten tulee aina yrittää pettää kristittyjä” (Zohar I, 160a). ”Juutalaiset ovat ihmisiä, mutta kristityt eivät ole” (Kerithut 6b s. 78). ”Myös parhaat ei-juutalaiset pitää tappaa” (Avoda Zora, s. 26b). ”Ei ole luvallista ryöstää veljeä, mutta on luvallista ryöstää ei-juutalainen” (Baba Mezia, 61a). 


Koska Talmud sisältää näin kauheita ohjeita, on sillä myös puolustus: 


”Ei-juutalainen, joka vain vilkaiseekin Talmudiin on tuomittu kuolemaan (Sanhedrin 59a) ja ”Keskusteleminen ei-juutalaisen kanssa uskonnollisista asioistamme olisi samaa kuin tappaa kaikki juutalaiset, sillä jos ei-juutalaiset saisivat tietää, mitä me opetamme heistä, tappaisivat he meidät avoimella kadulla” (Libbre David 37).


Talmudin mukaan juutalaisten tulee valloittaa maailma ja tuhota kristityt, sillä he ovat muka itse kansana ”Messias”: 


”Esittääkseni Messiaksen – ilman metafooraa, juutalainen kansa” (Kethubth IIIa, viite 4). 


Talmud on tämän päivän ”juutalaisten” virallinen ideologia. Se on myös Israelin valtion virallinen ideologia. Israelin todellinen tarkoitus on koko maailman valloittaminen ja kristinuskon tuhoaminen Talmudin mukaisesti. Mutta juutalaiset ovat onnistuneet salaamaan tämän, ja moni luulee Israelia tavalliseksi valtioksi ja jopa ”jumalan valtioksi”. Jokainen ihminen, joka on omaksunut Talmudin opit, on kahdella jalalla kävelevä ilmielävä perkele ja Israelin valtio kirjaimellisesti perkeleen maanpäällinen valtakunta, jonka hävittämiseen jokaisen kristityn tulisi täydestä sydämestään pyrkiä. 

Teologisesti perkele on sama kuin kaikki helvetit eli kaikki ne kuolleet ihmiset, jotka rakastivat itseään ja maailmaa enemmän kuin Jumalaa ja taivasta. Helvetit vaikuttavat kaikkiin ihmisiin, mutta ainoastaan Talmudin mukaan elävillä on suora yhteys pahimpiin helvetteihin. Talmud on syntynyt helvettien virtauksesta eli siis perkeleestä. Sanassa Talmud on ”metsätalon asevarasto” (Jes. 22: 8.), mikä tarkoittaa vastaavaisuuksien tieteen mukaan ihmisen omasta älykkyydestä lähteviä pahuuksia ja vääryyksiä.


”Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi hänelle: ’Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua’.” (Matt. 4: 8-9). 


Juuri tätä perkelettä ”juutalaiset” kumartavat. Tästä perkeleestä lähtee himo vallata koko maailma ja alistaa kaikki kansat orjuuteen. Juutalaiseen uskontoon eli talmudismiin ei kuulu lainkaan kuolemanjälkeinen elämä. Juutalaisen onni on olla rikas ja mahtava maallisessa elämässään. Eli juutalaisuus ei ole ainoastaan uskonto, vaan poliittinen maailmanvaltaukseen pyrkivä liike. 

Myös Martti Luther oli perehtynyt Talmudiin ja kirjoittaa siitä kirjassaan ”Juutalaisista ja heidän valheistaan”. Luterilainen kirkko on pelkurimaisesti hylännyt tämän Lutherin ansiokkaan teoksen. Luther sanoo mm.: 


”Kirjoittavathan heidän Talmudinsa ja rabbiininsa, ettei muka tappaminen ole synti, jos joku juutalainen tappaa pakanan, vaan silloin, jos hän tappaa jonkun israelilaisen veljensä. Ja jos hän ei pidä jollekin pakanalle antamaansa valaa, se ei ole synti. Siis: gojimeilta varastaminen ja ryöstäminen (kuten he koronkiskomisellaan tekevät) on muka jumalanpalvelusta.” 


”Sen vuoksi, missä näet oikean juutalaisen, sinä voit hyvällä omalla tunnolla tehdä ristinmerkin ja ilman muuta varmasti sanoa: tuossa menee ilmielävä perkele.”


Juutalaisten pyrkimys maailmanvaltaan ja toisten kansojen heikentämiseen käy ilmi myös tohtori Max Mandelstammin avajaispuheesta Baselin sionistikonferenssissa 29.8.1897 (Le Temps, 3.9.1897):


”Juutalaisten tulee käyttää kaikki keinot ja kaiken valtansa estääkseen kaikkien muiden kansojen nousun ja menestyksen, jotta saavutamme historiallisen tavoitteemme s. o. maailmanvallan.”


Viimeisen tuomion (päättyi henkimaailmassa vuonna 1757) jälkeen ihmisten tahdonvapaus planeetallamme palautui. Kasaarikansassa elänyt perkele pääsi vapaaksi. Kasaarien maailmanvaltaus ja kristikunnan tuhoaminen alkoi. Nyt kasaarit näkivät mahdollisuutensa ryöstöön ja valloitukseen: lännessä oli rikkaita valtioita, jotka olivat kristittyjen hallussa.

Jumalallinen Kaitselmus salli kasaarikansassa eläneen perkeleen päästä vähäksi aikaa vapaaksi, jotta kaikki perkeleen menetelmät paljastuisivat ihmiskunnalle ja ihmiskunta pelastuisi perkeleen vallasta. Tätä eivät kuitenkaan nykyajan ”kristityt” ole ymmärtäneet. Päinvastoin: he ovat ryhtyneet palvelemaan tätä perkelettä. Tämä asia, jos mikä todistaa Swedenborgin väitteen, että monet kristityiksi itseään kutsuvat palvelevat lohikäärmettä s. o. perkelettä. Vai miten muuten voi ymmärtää sen sokean tuen Israelin valtiolle ja kasaarijuutalaisille, jotka ovat tänä päivänä lihaksi tullut perkele.

Kasaarien kansainväliset rikokset


Tästä osoitteesta saa tietoa juutalaisten kansainvälisistä rikoksista suomen ja muillakin kielillä: www.islam-radio.net

Kasaarien mieltymys ryöstelyyn ja kristittyjen pettämiseen saavutti huikeimmat voittonsa kansainvälisessä pankkitoiminnassa. Kasaarikeinottelija Mayer Amschel Rothschild onnistui 1700-luvun loppupuoliskolla luomaan koronkiskontaan ja velkarahaan perustuvan kansainvälisen pankkilaitoksen, joka on vääristänyt koko maapallon rahatalouden ja orjuuttanut käytännöllisesti katsoen kaikki kansat. Rothschildien lisäksi monet muutkin kasaarisuvut, etenkin Warburgit, onnistuivat huijaamaan ja ryöstämään kokonaisia kansoja. USA:n keskuspankki The Federal Reserve, joka on kasaarien kansainvälisten pankkien omistuksessa, on maailmanhistorian tuottoisin huijaus, jolla kasaaripankit ovat saaneet haltuunsa tähtitieteelliset varat. Laki USA:n keskuspankista oli kasaaripankkiiri Paul Warburgin luomus, joka hyväksyttiin kongressissa piilotettuna suuren lakinipun joukkoon v. 1913 jouluaaton aattona, jolloin suuri osa edustajista oli jo lähtenyt viettämään joulua. Sen sijaan, että USA:n valtio olisi itse painanut rahansa, tämän tehtävän anastivat petoksella kasaarien pankit ja USA:n valtiosta tuli velallinen. Tänään USA on velkaa tähtitieteellisen summan kasaaripankeille, jotka eivät ole tehneet muuta kuin painaneet rahaa ja antaneet sitä lainaksi. Jokainen voi käsittää, kuinka satumaisen rikas on esim. Warburgien pankki, kun se pystyy antamaan suuria lainoja kymmenille valtioille. Kuitenkaan juutalaiset pankit eivät ole tuottaneet mitään hyötyä ihmiskunnalle: ne ovat vain lainanneet rahaa ja ottaneet korkoa ja koron korkoa sekä tuottaneet hirvittävää taloudellista vahinkoa kaikille kansoille. Tässä on koko ihmiskunnan talouden syöpäkasvain.

Mayer Amschel Rothschild oli innokas Talmudin lukija, ja hänen ohjeensa kymmenelle lapselleen oli seuraava: ”gojimit (ei-juutalaiset) ovat vain eläinten ulostetta ja maailman rikkaudet kuuluvat juutalaisille” (kreivi Cherep-Spiridovich: The Secret World Government. USA 1926). Tällaisella ideologialla toimivat kasaarien pankit tänäkin päivänä.

Kasaaripankkiirit ovat Talmud-ideologiansa mukaisesti käyttäneet varojaan kristittyjen tuhoamiseen. Monet sodat ja vallankumoukset ovat olleet kasaaripankkien aloittamia tai ainakin tukemia. Näitä ovat esim. Ranskan suuri vallankumous, Venäjän vallankumous, Amerikan sisällissota, Espanjan sisällissota, 1. maailmansota ja 2. maailmansota sekä toisen maailmansodan jälkeiseltä ajalta USA:n ja Israelin sodat. Usein kasaaripankit ovat ovat rahoittaneet sodan molempia osapuolia. Esim. Amerikan sisällissodassa Rothschildien Pariisin pankki rahoitti etelävaltioita ja Lontoon pankki pohjoivaltioita. Kasaarit ovat onnistuneet murhaamaan sodilla ja vallankumouksilla ainakin sata miljoonaa kristittyä.

Tavallinen kansa uskoo kasaarien valheet, koska sillä ei ole mitään mahdollisuutta saada oikeita tietoja. Jos jotkut pienet vähemmistöt tietävät totuuden, ei sillä ole mitään merkitystä, koska valtaosa tiedotusvälineistä palvelee kasaareita ja heidän valheitaan. Erikoisen säälittävää on, että monet kristityiksi itseään kutsuvat pitävät kasaareita ”Jumalan omaisuuskansana” uskoen Raamatun sanan ”juutalainen” tarkoittavan juuri nykyajan kasaareita. Kuitenkin Raamatussa sana ”juutalainen” tarkoittaa sisäisen merkityksen mukaisesti hyvyydessä ja totuudessa elävää ihmistä rotuun tai kansallisuuteen katsomatta. Kasaarien pitäminen ”Jumalan omaisuuskansana” on Jumalan syyttämistä rasistiksi.

Yllä oleva teksti voi tuntua nykypäivän ihmisestä käsittämättömältä, mutta se ei johdu itse tekstistä, vaan siitä, että lähes jokainen nykyajan ihminen on aivopesty juutalaisuuden suhteen. 99 % ihmisistä kokee sympatiaa juutalaisia kohtaan, joita natsit murhasivat ”kuusi miljoonaa”. Hirvittävä mediarummutus natsien tuhoamista ”kuudesta miljoonasta juutalaisesta” on jatkunut jo 75 vuotta ja sitä pidetään päivänselvänä totuutena, vaikka sen puolesta ei ole pystytty esittämään yhtäkään oikeaa todistusta, mutta sitä vastaan lukuisia. Kaikki väitetyt ”todistukset” ovat natsien ja keskitysleirivankien ”haastatteluja”. Todistettu on, että monet ”polttouunit” rakennettiin sodan jälkeen propagandatarkoituksella. Tosiasia on, että keskitysleirit olivat työleirejä, eivät tuhoamisleirejä. Vaatteiden desinfioimiseen käytetty Zyklon-kaasu tuhosi pilkkukuumetta aiheuttavat täit, ei ihmisiä. Näin kertoo teloittamiseen erikoistunut tohtori Arthur R. Butz kirjassaan ”The Hoax of the Twentieth Century” (USA 1977) ja tämä voidaan varmistaa myös hiljattain Venäjällä avautuneista keskitysleirien arkistoista. Kesällä 1998 Auschwitzin leiristä poistettiin kyltti ”täällä surmattiin 4 miljoonaa juutalaista”, kun Punainen Risti arvioi leirillä kuolleen noin 250 000. Natsit vainosivat juutalaisia. Mutta kommunistit olivat natsien päävastustajia ja suuri osa Saksan kommunisteista oli juutalaisia. Natsien juutalaisvainot on liioiteltu kymmenkertaisiksi. Saksan keskitysleirit eivät juuri poikenneet muiden maiden vastaavista leireistä.  

Ilmapommituksissa kuolleiden saksalaisten siviilien ruumisläjiä esitettiin toisen maailmansodan jälkeisissä filmeissä USA:ssa ”tuhottuina juutalaisina”. Jokainen rehellinen historiantutkija, joka uskaltaa avata suunsa ja kertoa, ettei historiallisia todisteita ”Holokaustista” ole, leimataan antisemitistiksi tai uusnatsiksi ja hänen uransa tuhotaan tai hän kuolee sydänkohtaukseen Israelin tiedustelupalvelun Mossadin myrkyttämänä. Myös erilaiset ”Israelin ystävät” vainoavat niitä, jotka uskaltavat epäillä ”kuuden miljoonan” aitoutta. Nämä ovat yksinkertaisia kasaarien aivopesemiä ”kristittyjä”, jotka osoittavat täydellisen tietämättömyytensä puolustelemalla kasaareja.  

World Almanac antaa juutalaisten lukumääräksi vuonna 1940 (sivu 129) 15 390 359 ja v. 1949 (sivu 289) 15 713 638. Toisen maailmansodan vuosikymmenenä siis juutalaisten lukumäärä kasvoi yli 300:lla tuhannella. Natsien arkistoista ei ole löytynyt ohjelmaa juutalaisten tuhoamisesta. ”Holokausti” on kasaarien luoma valhe, jonka avulla he ovat saaneet kerätyksi tähtitieteellisen summan rahaa, paljon sympatiaa sekä perustaneet tälle valheelle Israelin valtion ryöstämällä palestiinalaisilta kotimaan. Tämä valhe on vaikuttanut myös siihen, että harva uskaltaa arvostella Israelin ja kansainvälisten juutalaisten toimia, jotta ei tulisi leimatuksi ”antisemitistiksi”. Samalla tämä valhe on toiminut eräänlaisena rokotteena sitä vastaan, että kasaarit itse joutuisivat hävitetyksi sukupuuttoon, mikä varmasti tapahtuisikin, jos kasaarien rikokset tulisivat kaikkien kansojen tietoon.

Kansainväliset juutalaiset julistivat 1930-luvulla sodan Saksalle. Heillä oli myös suunnitelmat saksalaisten rodullisesta hävittämisestä. Kirjassaan ”Germany Must Perish” (USA 1941) juutalainen Nathan Kaufman vaatii, että ”ilmapommitusten jälkeen säilynyt saksalainen väestö, sekä miehet että naiset, on steriloitava, jotta varmistettaisiin saksalaisen rodun totaalinen tuho”. Kasaarien keksimä ”holokausti” on  psykiatriassa tunnettu projektio: kasaarien syyllisyydentunto hirvittävistä julmuuksistaan Venäjän vallankaappauksessa ja sitä seuranneessa hirmuvaltiossa on muunnettu kymmenkertaisesti liioitelluiksi natsivainoiksi - murhaajista on tullut uhreja. Kirjailija Aleksandr Solzenitsyn arvioi juutalaisten luoman neuvostovaltion murhanneet yli 60 miljoonaa ihmistä. Tämän rinnalla natsien rikokset ovat pieniä. 

Jeesuksen sanat juutalaisista murhaajina ja valehtelijoina sopivat täsmällisesti myös niihin nykyajan kasaareihin, jotka noudattavat Talmudia. Israelin tiedustelupalvelu Mossad myrkyttää vuosittain kymmeniä ihmisiä, jotka tietävät juutalaisten kasaaritaustan ja ”holokaustin” todellisen tarkoituksen tai ovat selvillä juutalaisten osuudesta maailmantapahtumiin. Mossadilla on luettelot kaikista maailman ”antisemitistisistä” henkilöistä, joiden nimiä sen tietokoneohjelmat metsästävät hotellien, lentoyhtiöiden, rautateiden, laivayhtiöiden ja matkatoimistojen tiedostoista. Murhaaminen tapahtuu useimmiten myrkyttämällä siten, että uhri ei tiedä asiasta mitään ja kuolee jonkin ajan kuluttua luonnolliselta vaikuttavaan syyhyn, esim. sydänkohtaukseen.  

  Kun seuraamme tämän päivän Israelin ja USA:n mahtavan juutalaisväestön politiikkaa, voimme nähdä siinä tyypillisiä kasaaripiirteitä. Kreivi Folke Bernadotte ei totisesti ole ainoa kuuluisuus, jonka kasaarien jälkeläiset ovat murhanneet. Michael Collins Piper osoittaa kirjassaan ”The Final Judgement” (USA 1998) Israelin tiedustelupalvelun ja amerikanjuutalaisten murhanneen presidentti Kennedyn. Juutalaiset ovat pystyneet tehokkaasti salaamaan Kennedyn murhaajien henkilöllisyyden, sillä heillä on tavattoman suuri mediavalta USA:ssa. Kennedyn murhan syyksi Piper esittää sen, että Kennedy vastusti Israelin ydinasetta. USA:n media ei ole kertonut halaistua sanaa Piperin tutkimuksista. 

Robert Wiltonin kirja “Romanovien viimeiset päivät” (Vantaa 2000) osoittaa, että kasaarit onnistuivat valtaamaan Venäjän ja murhaamaan tsaariperheen. Wilton toimi Lontoon Times-lehden Venäjän kirjeenvaihtajana 17 vuotta ja seurasi vallankumousta ja tsaariperheen murhatutkimuksia tapahtumapaikalla. Tänä päivänä voisi joku tutkija havaita, että kasaarit ovat onnistuneet valtaamaan myös USA:n. Kasaarit hallitsevat USA:n mediaa ja pankkitoimintaa, ovat soluttaneet kaikki yhteiskunnalliset laitokset ja etenkin puolustusvoimat. Kasaarit ovat voimakkain poliittinen painostusryhmä Washingtonissa. Valkoisen Talon hallinnon korkeista virkamiehistä yli puolet on kasaareja. Amerikan juutalaiset ja Israel muodostavat maailman tehokkaimmin organisoidun väestön (Lee O'Brien; American Jewish Organizations & Israel. USA 1986).  

Yllä mainittu Benjamin Freedman varoitti lukuisissa esitelmissään kasaarien maailmanvaltauspyrkimyksistä ja sanoi Israelin valtion perustamisen johtavan kolmanteen maailmansotaan. Freedmanin mukaan kasaarit olivat syypäitä sotien laajentamiseen ensimmäiseksi ja toiseksi maailmansodaksi. Kasaarit sopivat Englannin kanssa USA:n tulosta ensimmäiseen maailmansotaan ja saivat siitä palkkioksi ns. Balfourin sopimuksen. Kasaarit vetivät USA:n mukaan toiseen maailmansotaan estämällä viranomaisia varoittamasta Pearl Haborin tukikohtaa, vaikka japanilaisten hyökkäys tiedettiin ennakolta. Toisen maailmansodan seurauksena kasaarit saivat perustetuksi Israelin valtion. Benjamin Freedman tiesi, mistä puhui, sillä hän oli itsekin kasaari ja tunsi kasaarien sisäpiirit. Freedmannin aihetta käsittelevät esitelmät löytyvät osoitteesta:

https://www.islam-radio.net/finish/power/freedman.htm
Karl Marx oli kasaaripankkiirin poika, joka kirjoitti oppinsa kasaarien maailmanvaltausta varten. Karl Marxin esi-isät olivat olleet yli 300 vuotta rabbeja, joten Talmudin perkeleellinen henki oli hänessä syntymästä asti. Tänään Marxia vastaava kasaari on valtiotieteilijä Zbigniew Brzezinski, joka on luonut uudentyyppisen diktatuurimallin, joka on vielä kammottavampi kuin marxismi. Tässä mallissa koko maailmaa johtaa ”eliitti, jota ei rajoita tavanomaiset arvot ja joka ei epäröi käyttää poliittisiin tarkoituksiinsa uusinta mielipiteenmuokkaustekniikkaa kontrolloida ja valvoa ihmisiä” (Z. Brzezenski: Between Two Ages). Tällainen eliitti on jo ollut kauan olemassa ja se käsittää ns. Bilderberg-ryhmän jäsenet, vapaamuurarijärjestön ylijohdon, CFR:n (The Council of Foreign Relations), TC:n (The Trilateral Comission) ja muutamia muita salajärjestöjä. Kaikkien näiden ryhmien yläpuolella on kuitenkin kasaarien salainen eliitti eli ”Siionin Viisaat”, joka koostuu juutalaisen vapaamuurarijärjestön (B´nai B´rith) ja sen taistelujärjestön (ADL) johdosta, Rothschildeista, Warburgeista, johtavista rabbiineista ja muusta kasaarieliitistä. Kasaarien salainen ylijohto käyttää ei-juutalaista eliittiä apunaan maailmanvaltauksessaan. Tämä uusi Brzezinskin diktatuurimalli perustuu täysin salaiseen vallankäyttöön, josta suuri yleisö ei saa koskaan tietää mitään. Kasaarit ovat ylivoimaisia salaisessa vallankäytössä, jossa heillä on satojen vuosien kokemus. ”Uusinta mielipiteenmuokkaustekniikkaa” eli tieteellistä valehtelua käytettiin sekä Irakin että Jugoslavian terroripommitusten tukemisessa.

Kasaarieliitti pyrkii systemaattisesti heikentämään muita kansoja, jotta maapallon valtaaminen olisi helpompaa. Kansojen orjuuttaminen lainoilla on kasaarien tärkein keino kansojen heikentämiseksi. Tällä hetkellä Norjaa lukuun ottamatta kaikki valtiot ovat velkaa kasaaripankeille. Norja on kuitenkin täydellisesti kasaarien kontrollissa, sillä Norjassa on eniten vapaamuurareita (yli 17 000) asukaslukuun nähden (Olsen, Alfred: Den rasistiske sionistiske mafia i Norge, Norja 1994).

Lisäksi tulevat AIDS, huumausainekauppa, porno- ja väkivaltaviihde sekä pakolaispolitiikka. Näissä operaatioissaan kasaarit käyttävät salaisia järjestöjään - etenkin vapaamuurarijärjestöä - apunaan. Peruskoulukin on kasaarien alullepanema keksintö, jonka kansainvälisyyskasvatuksella heikennettiin eurooppalaisten kansallisuustunnetta ja luotiin pohjaa EU:lle, joka sekin on alun perin kasaarien juoni. Vaikka kasaarit ovat itse maapallon kiihkokansallisin järjestö, taistelevat he kaikkien kansojen kansallismielisiä voimia vastaan leimaten pienenkin isänmaallisuuden pilkahduksen mediamafiallaan ”äärioikeistolaiseksi”.  

Kasaarien tuhansia juonia ei voi ymmärtää ilman Swedenborgin teosten tuntemista:  


”Tämä kansa on täysin erilainen muista kansoista ja heissä on juurtunut yritys tuhota tai vääristää kaikki mikä kuuluu yhteiskuntaan… ja aina kun heille tarjoutuu tilaisuus, he kietoutuvat mukaan, eivätkä löydä mistään suurempaa iloa kuin järjestyksen - se on yhteiskunnan lakien - tuhoamisesta. Syynä on hankittu viha itse Rakkautta ja Järjestystä vastaan, mikä on Herra. Tästä minulla on hyvin paljon kokemuksia.” (Diarium Spirituale, 2260).


Kasaarit pyrkivät aina nostamaan heikkoja ja tyhmiä ihmisiä huippuvirkoihin ja painamaan alas älykkäitä ja moraalisesti korkealla olevia kyetäkseen pelaamaan kansainvälistä peliään kansojen heikentämiseksi.

On puistattavaa ajatella, että julmilla talmudistikasaareilla on hallussaan hampaisiin asti aseistettu ydinasevaltio Israel, joka parhaillaan valmistaa neutronipommeja kiihtyvällä vauhdilla. Talmudin mukaan kristittyjen tuho on ”välttämätön uhritoimitus”. Milloin se alkaa? Ovatko nykyajan kristityt niin sokeita, etteivät näe, että Israel ja kansainväliset juutalaiset uhkaavat heidän olemassaoloaan? 

Israel on tänä päivänä lähes maailman vahvin ydinasevalta, koska sillä on hallussaan enemmän neutronipommeja kuin USA:lla, Venäjällä tai Kiinalla. Neutronipommi on uusi ase, johon verrattuna atomi- ja vetypommi ovat vanhanaikaisia. Neutronipommi tuhoaa kaiken elämän räjähdyspiste keskipisteenä olevan pallon alalta. Pallon säde voi olla tehokkaimmilla neutronipommeilla kymmeniä kilometrejä. Tehokkaimmatkin neutronipommit ovat kooltaan vain murto-osa atomi- tai vetypommin koosta, joten niitä on helpompi lähettää kohteeseensa. Neutronipommia vastaan ei ole käytännössä olemassa suojausta. Normaalit atomisuojat eivät suojaa juuri lainkaan neutronipommilta. Tarvitaan useita metrejä paksu lyijyvaippa estämään neutronipommin kaiken elämän tuhoava säteily. Neutronipommilla voidaan tuhota myös hyvin syvällä olevat sukellusveneet. 

Kasaarit ovat onnistuneet maapallonlaajuisella propagandakoneistollaan aivopesemään kaikki kansat. Nykyään hyvin harvat ihmiset tuntevat kasaarien tavoitteet ja menetelmät ja tällaisia ihmisiä kasaarit vainoavat äärimmäisen vimmatusti. Kasaarien kansainväliset organisaatiot vainoavat systemaattisesti jokaista, joka uskaltaa paljastaa totuuden ”holokaustista” tai kasaarien maailmanvaltauspyrkimyksistä. Tässä he käyttävät apunaan erilaisia ”Israelin ystäviä”, jotka ovat heidän huiputtamiaan yksinkertaisia ihmisiä. Esimerkkinä holokausti-kieltäjä historioitsija David Irving, joka on ollut usean murhayrityksen kohteena ja jota kasaarien koolle kutsumat Israelin ystävät heittelevät kananmunilla, jos tietävät missä Irving liikkuu.

Olen liittänyt tämän luvun loppuun luettelon teoksista, jotka valaisevat kasaarien todellista luonnetta. Useimmat näistä kirjoista ovat älykkäiden kristittyjen kirjoittamia eikä niillä ole mitään tekemistä natsipropagandan kanssa. Näiden kirjojen avulla lukija voi vapautua kasaarien aivopesusta, sillä sen kohteena on jokainen suomalainenkin ollut. Näitä kirjoja ei löydy tavallisista kirjastoista. Myös tässä tiedostossa lainatut kirjat löytyvät mainitusta luettelosta. Erinomainen nettisivu juutalaisuudesta ja heidän kansainvälisestä politiikastaan on Ahmed Ramin sivu http://islam-radio.net

Herran Toisen Tulemisen Kirkon tehtävänä on murskata tuon vanhan käärmeen pää eli Salainen juutalainen maailmanhallitus eli Siionin Viisaat: ”Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän” (1 Moos. 3: 15).

Liitän tähän luettelon niistä Arcana Coelestian kohdista, joista saa lisävalaistusta juutalaisten eli kasaarien luonteesta ja tehtävästä. Swedenborg ei tuntenut juutalaisten kasaaritaustaa ja nimitti kasaareita juutalaisiksi. Numerot viittaavat siis Arcana Coelestian vastaaviin kohtiin.

JUUTALAISTEN USKONNOLLINEN MERKITYS


Juutalaisille kirkon totuudet olivat edustuksia, eikä heidän annettu tietää sisäisiä uskon totuuksia, 301303. Miksi juutalaisille ei paljastettu Sanan sisäisiä asioita, 2520. Sisäisiä asioita ei paljastettu, koska juutalaiset olisivat häväisseet niitä, 3398, 3479. Sana oli täysin suljettu juutalaisille, 3769. He eivät voineet vastaanottaa sisäisiä totuuksia, 4433. He tukahduttivat sisäiset totuudet, 4429, 4433. Jaakobin jälkeläiset eivät voineet vastaanottaa sisäistä kirkkoa, 4680. Juutalaisille ei voitu antaa sisäistä kirkkoa, 4844, 4845, 4847. Juutalaiset eivät usko sisäisiin totuuksiin, 4865. Sisäiset totuudet verhottiin juutalaisilta, kun he olivat edustuksissa, ja tämä oli heidän pyhityksensä, 8788, 8806. Juutalaisten sisäinen mieli pidettiin suljettuna Jumalanpalveluksen ajan, 9962. Sisäinen oli täysin suljettu israelilaisella ja juutalaisella kansalla, 10490. Jos heidän sisäinen olisi avattu, he olisivat tuhoutuneet, 10533. Juutalaisten sisäinen mieli oli saastainen, ja sen tähden se suljettiin Jumalanpalveluksessa, 10575, 10629.

Juutalaisten Jumalanpalvelus oli ainoastaan ulkoista, 1200. He eivät halunneet tietää sisäisistä asioista, koska he olivat sisäisestä erotetussa ulkoisessa, 10396, 10401, 10407. Sen tähden heidän keskuuteensa ei voitu perustaa vastaavaa kirkkoa, vaan ainoastaan kirkon edustus, 10396. Sillä juutalaiset eivät halunneet tietää mitään sisäisestä Jumalanpalveluksesta, 3479. Tästä huolimatta he edustivat pyhiä asioita ja itse Herraa, koska he pystyivät olemaan eräänlaisessa pyhässä ulkoisessa, 3479. Tämän tähden juutalaiset on säilytetty meidän päiviimme saakka, 3479. Mutta mikään sisäinen pyhyys ei heihin vaikuta, 3479. Juutalaiset olivat pahojen henkien ympäröimiä jopa silloin, kun he olivat ulkoisessa pyhyydessä, 4311. Juutalaiset olivat ainoastaan ulkoisissa asioissa, koska he olivat ahneita, 4459. Juuri tästä sisäisestä erotetusta ulkoisesta johtui, että juutalaiset kohtelivat vihollisiaan julmasti, 4903. Juutalaiset pystyivät edustamaan pyhiä asioita, koska he palvoivat Jumalaa ulkonaisissa rituaaleissa, 8588. Vaikka he olivat kaikista kansoista pahin, he pystyivät edustamaan kirkkoa, mutta heillä ei ollut vastaavaa kirkkoa, 9320. Sanan ulkoinen merkitys täytyi muuttaa juutalaisten tähden, 10453, 10461. Juutalaisten sisäinen ihminen piti sulkea, jotta he voisivat olla yhteydessä taivaan kanssa ulkoisen ihmisen avulla, 10492. Juutalaisille suotiin ihmeen avulla yhteys taivaaseen jumalanpalveluksen ulkoisilla asioilla, 10500, 10602. Tätä heille ei voitu enää suoda Herran tulemisen jälkeen, ja heidät karkotettiin Kanaanin maasta, 10500. Juutalaiset näkivät Sanan vain ulkoapäin, ei sisäisesti, 1054910551. Juutalaiset eivät sietäneet Sanan sisäisiä totuuksia, jotka käsittelivät Herraa Jeesusta ja Hänen valtakuntaansa, 10694, 10701, 10707.

Jaakobin jälkeläisillä oli kirkon edustus, mutta ei itse kirkkoa, 4281, 7048. Juutalaiset polveutuvat kanaanilaisista ja huoruudesta miniän kanssa, 4818. Juutalaisilla ei ollut lainkaan aviorakkautta, 4837. Juutalaisten uskonto perustui henkiseen huoruuteen, 4868. Juutalaiset olivat taipuvaisia palvelemaan useita jumalia, 8301. He palvelivat Jehovaa vain siksi, että voisivat kohota muita kansoja paremmiksi, 10566, 10570. Juutalaiset palvoivat ainoastaan Jehovan nimeä, 1055910561, 10566.

Juutalaiset eivät olleet valittuja, mutta he itsepäisesti vaativat olevansa kirkko, 4290, 4293. He kykenivät olemaan pyhässä ulkoisessa ilman sisäistä, 4293. Ne erehtyvät, jotka luulevat, että juutalaiset vielä kääntyvät kristinuskoon, 4847. Erheellinen luulo, että juutalaiset vielä kerran tulevat valituksi, 8301. Kristittyjen erehdys johtuu siitä, etteivät he tunne Sanan sisäistä merkitystä, 4847.

Juutalaiset olivat ruumiillisissa ja maallisissa rakkauksissa vailla kokonaan spirituaalista rakkautta, 4307. Juutalaisen kansan luonne paljastuu Jeesuksen vertauksissa, 4314. Juutalaisten peritty pahuus oli sellaista, etteivät he hyväksyneet uudestisyntymistä, 4317. He eivät voittaneet edes lieviä kiusauksia, 4317. Herra ilmestyi israelilaisille Siinain vuorella pilvessä, savussa ja pimeydessä, mikä vastasi juutalaisten vastaanottokykyä, 1861, 6832. Juutalaisille annettiin lupa tuhota kansoja, koska he itse olivat kaikista kansoista pahin, 9320. Minkälaisia israelilaiset olivat sisäisesti, 1045410457, 1046210466.

Sanassa todellisia juutalaisia ovat hyvyydessä ja totuudessa elävät ihmiset. Näitä tarkoitetaan Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siemenellä eikä juutalaista kansanheimoa, 3373. Juutalaista kansaa symbolisoi Sanassa Juudas Iskariot, 4750, 4751.

Jumala piti lupauksensa Pyhän Maan antamisesta Jaakobin jälkeläisille (1 Moos. 35:11, 12), joita myös kasaarit henkisesti ovat. Israelin valtion perustaminen vuonna 1948 oli tämän lupauksen toteuttaminen. Kasaarit kuitenkin erehtyvät, jos luulevat Israelin avulla pystyvänsä valtaamaan maailman. Jumala pitää myös toisen lupauksensa, jos kasaarit jatkavat pirullista kansainvälistä peliään: ”Ja minä annan tulla heille ja Jerusalemin asukkaille ja Juudan miehille kaiken sen onnettomuuden, jolla minä olen heitä uhannut, vaikka he eivät ole kuulleet” (Jer. 36: 31). Koska juutalaiset eivät suostu Swedenborgin mukaan uudestisyntymään, eivät he myöskään koskaan tule kääntymään pois pahuuksistaan. Heidän kohtalonsa on sen vuoksi sellainen, miksi Jeremia sitä kuvaa. 

Uusi Jerusalem on Herran oma kirkko. Swedenborgin kautta tullut Taivaallinen Oppi on lopullinen ja oikea tieto Jumalasta, taivaasta ja helveteistä. Sen avulla voidaan estää perkeleen tuhotyö. Uusi Jerusalem on taisteleva kirkko, jonka tulee ikuisesti taistella perkelettä vastaan. Uusi Jerusalem on vastaavaisuustieteen ”vaimo” ja juutalaiset ”käärme” eli perkele. Uuden Jerusalemin tehtävä on murskata tuon käärmeen pää eli Siionin Viisaat: ”minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja vaimon siemenen välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän”(1 Moos. 3: 15). Pään murskaaminen tarkoittaa vallan poisottamista. Kantapäähän pistäminen taas tarkoittaa aistilliseksi tekemistä eli siis johdattamista maallisiin asioihin taivaallisten sijaan. Ja sitähän juutalaiset juuri tekevät viihdeteollisuudellaan ja tiedotusvälineillään.  Tämän vuoksi jokaisen Uuden Kirkon jäsenen tulee toimia kasaariperkeleen juonien paljastamiseksi ja siten ihmiskunnan pelastamiseksi. Nykyinen rappeutunut ”kristillinen” kirkko on tehnyt liiton sionismin kanssa. 

Swedenborg paljastaa kasaarien luonteen ja pyrkimykset selvemmin kuin kukaan toinen psykologi, sillä hän tapasi kasaareja henkimaailmassa, jossa ihmisen todellinen luonne tulee näkyviin. Swedenborgin mukaan juutalaiset (siis kasaarit) ovat maailmanhistorian julmin kansa, jonka suurin huvi on toisten kansojen tuhoaminen. Jos kasaarit voittaisivat kolmannen maailmansodan, tuhoaisivat he sen jälkeen satoja miljoonia ihmisiä. Myös kaikki Uuden Jerusalemin jäsenet surmattaisiin. Tätä Herra ei kuitenkaan salli. Juuri Uuden Jerusalemin tähden Herra toteuttaa sen, minkä hän on puhunut profeetta Jeremiaan kautta (36. luku).

Swedenborg tapasi paljon juutalaisia henkimaailmassa ja hän vain kertoi mitä näki. Swedenborg paljasti juutalaisten perkeleellisen roolin: juutalaisilla on sisäinen halu tuhota kaikki, mikä kuuluu yhteiskuntaan (Spritual Diary, 2260). Tämä johtuu siitä, että he vihaavat Herraa, joka on itse hyvyys ja järjestys (sama, 2260). Swedenborg kertoi, että henkimaailmassa juutalaiset asuivat kaupungeissa, joissa oli kaduilla ulosteita nilkkoihin asti (Arcana Coelestia, 940). Ulosteet ja virtsa ovat vastaavaisuuksien tieteessä ihmisen itsekkyydestä johtuvia pahuuksia ja vääryyksiä. Näissä kaupungeissa tosin asuivat vain parhaat juutalaiset. Suurin osa juutalaisista eli erämaissa, joissa heidän ainoa ilonsa on silpoa, keittää ja kiduttaa kuoliaaksi jokainen tapaamansa ihminen (Arcana Coelestia, 941). Tällainen on todellisuudessa kasaarien luonne, joita monet yksinkertaiset ihmiset pitävät ”Jumalan valittuna kansana”. 

Kasaarikansassa itsekkyys on saavuttanut maksiminsa. Tämän päivän kasaarit ovat paljon pahempia kuin Swedenborgin aikana, sillä peritty pahuus lisääntyy sukupolvittain. Kasaarit ovat tänään jättiläismäinen, äärimmäisen hyvin organisoitunut mafia, jonka päämäärä on Talmudin opit: maailman valloittaminen, kristittyjen tuhoaminen ja kaikkien kansojen alistaminen orjuuteen. Kasaarien kansainvälinen petokseen, koronkiskontaan, mediavaltaan, sodanlietsontaan ja murhiin pohjautuva kansoja tuhoava toiminta on rikos ihmiskuntaa vastaan. Kasaareita ei voi pitää varsinaisesti kansana tai etnisenä ryhmänä, vaan rikollisena jättiläismafiana, joka uhkaa kansojen olemassaoloa. Vaikka monet tavallisista kasaareista ovat aivan kunnon ihmisiä, ovat he kuitenkin viimeisenä lenkkinä siinä ketjussa, jota kasaarien ylijohto ohjaa ja käyttää hyväkseen toteuttaakseen Talmudin kammottavat tavoitteet.  

Tiedän, että edellä esitetty teksti tuntuu monesta järkyttävältä. Mutta näin asiat ovat taivaan valossa: taivaan valo paljastaa perkeleen olemuksen. Kasaarien kautta on tullut planeetallemme virtaus syvimmistä helveteistä. Kasaarit ovat olleet hallitseva väestö planeetallamme viime vuosikymmeninä, vaikka harva tietää tämän. Koko 1900-lukua voisi historiassa kuvata ”kasaarien aikakaudeksi”. Kasaarit ovat syypäitä lähes kaikkiin aikamme suuriin ongelmiin.

Kasaarien vastainen taistelu on lähimmäisenrakkautta korkeimmassa muodossaan, sillä sen tavoitteena on koko ihmiskunnan pelastaminen perkeleeltä. Kasaarit ja heidän sotilasvaltio Israel muodostavat uhan ihmiskunnan eloonjäämiselle johtaessaan vääjäämättä maailman kolmanteen maailmansotaan. Israel tulee lakkauttaa juutalaisvaltiona ja palestiinalaisten oikeudet on palautettava


KIRJOJA, JOTKA LISÄÄVÄT YMMÄRRYSTÄ JUUTALAISKYSYMYKSESSÄ


Kasaarit eli juutalaiset ovat onnistuneet aivopesemään koko planeettamme väestön. Tavallisesta kirjastosta ei saa oikeaa tietoa kasaareista, juutalaisuudesta, Talmudista tai kasaarien kansainvälisistä rikoksista. Koko historiankirjoitus on vääristelty kasaarien suhteen. Tämän on saanut aikaan kasaarien julkisten ja salaisten järjestöjen sekä kasaarien omistamien ja valvomien tiedotusvälineiden vuosikymmeniä jatkunut valtava, systemaattinen työ. Tämän työn kaksi peruspilaria ovat olleet vastustajien järjestelmällinen vaino ja tiedon totaalinen salaaminen. Tämä kasaarien suoritus on vertaansa vailla maailmanhistoriassa ja sen ylistämisen estää vain yksi seikka: sen päämärä on paha, itse pahuus, perkele.

Seuraavat kirjat sisältävät oikeata tietoa ja ovat pääosin kristillisiä, eivät siis mitään natsipropagandaa. Lähes kaikkia alla mainittuja lähinnä englanninkielisiä kirjoja voi ostaa osoitteesta https://www.omnicbc.com/ 


Apion: Judaism in Action. USA 1963. Kirjallisia lainauksia juutalaisista ja juutalaisuudesta. Sekä juutalaisten että ei-juutalaisten kirjoituksia. Nykyajan ihminen yllättyy, sillä monet historian kuuluisuudet ovat olleet juutalaisvastaisia.


Bacque, James: Crimes & Mercies, The Fate of German Civilians Under Allied Occupation, 1944-1950. USA 1999. Kasaarien operoimassa kostossa yli yhdeksän miljoonaa saksalaista siviiliä sai surmansa toisen maailmansodan jälkinäytöksessä. Tästä asiasta media vaikenee.


Beaty, John: The Iron Curtain Over America. USA 1954. Kristitty tiedustelu-upseeri ja historioitsija varoittaa amerikkalaisia kasaarien turmiollisesta vallasta USA:ssa.


veli Benjamin: Älykkyyden kehittäminen – henkinen kehitys Emanuel Swedenborgin mukaan. Punkaharju 1988. Kirja on yleisesitys Emanuel Swedenborgin teologiasta ja filosofiasta. Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvosto teki kirjasta rikosilmoituksen, koska kirjassa kerrottiin myös juutalaisten kansainvälisestä vallasta parilla sivulla. Syyttäjä hylkäsi rikosilmoituksen. Sen jälkeen juutalaismyönteinen Helsingin Sanomat teki juutalaisten tilauksesta valheellisen kirja-arvostelun kirjasta, joka vähensi kirjan myyntiä. Kustantaja – Suomen Swedenborgin Seura ry – haastoi Helsingin Sanomat oikeuteen. Oikeuden puheenjohtajana toiminut korkea-arvoinen vapaamuurari teki kuitenkin oikeudenkäynnistä farssin. 


Benson, Ivor: The Zionist Factor: The Jewish Impact on Twentieth Century History. USA 1992. Kasaarien vaikutusvalta vuosisadallamme. Erinomainen kuvaus kasaarien todellisesta vallasta.


Britton, Frank L.: Behind Communism. Ei painopaikkaa, ei painovuotta. Erinomainen esitys kommunismista juutalaisten operaationa.


Brzezinski, Zbigniew: Between Two Ages. USA 1970. Strategia kasaarien uudesta diktatuurista. Tätä kirjaa pidetään ns. bilderbergiläisten ”raamattuna”. Brzezinsky kuuluu Henry Kissingerin tavoin kasaarien valtaeliittiin, joka pani toimeen Irakin ja Jugoslavian terroripommitukset. 


Butz, Arthur R.: The Hoax of the Twentieth Century, the Case Against the Presumed Extermination of European Jewry. USA 1977. Teloituksiin erikoistuneen insinöörin (Ph. D.) perusteellinen tutkimus, joka osoittaa, että tuhoamisleirit ovat keksitty valhe. Zyklon-kaasulla tuhottiin pilkkukuumebakteeria kantavat täit, ei ihmisiä.


Cherep-Spiridovitch, kreivi: The Secret World Government. USA 1926. Kuvaus Rothschildien ja muiden kasaaripankkiirien kansainvälisistä rikoksista.


Cincinnatus: War! War! War! USA 1984. Juutalaisten eli kasaarien osuus sotien sytyttämisessä.


Coleman, John: Conspirators’ Hierarchy: The Story of the Committee of 300. USA 1992. Iso-Britannian sotilastiedustelun MI6:n eläkkeellä oleva virkailija, tohtori Coleman, paljastaa kansainvälisen politiikan taustavoimia, henkilöitä ja organisaatioita.


Dope, Inc. The Book That Drove Henry Kissinger and the Anti-Defamation League Crazy. USA 1992. Laaja teos, joka paljastaa huumekaupan todelliset taustavoimat eli kasaaripankkiirit ja juutalaisen taistelujärjestön ADL:n. Tekijä joutui juutalaisten silmittömän vainon kohteeksi ja istuu vankilassa rikoksista, joita ei ole tehnyt.


Elmhurst, Ernest F.: The World Hoax. USA 1938. Juutalaisten osuus Venäjän vallankumouksessa ja Neuvostoliiton hallinnossa.


Fahey, Dennis: The Rulers of Russia. USA 1986. Katolinen teologian professori paljastaa juutalaiset Neuvostoliiton todellisiksi valtiaiksi vuosina 1917-1939.


Findley, Paul: Deliberate Deceptions. USA 1993. Entinen USA:n kongressin jäsen osoittaa arkistomateriaalin avulla, että Israelin ja amerikanjuutalaisten kaikki politiikka perustuu petokseen. 


Findley, Paul: They dare to speak out. USA 1985. 22 vuotta USA:n kongressissa istunut P. Findley osoittaa juutalaisten vallan USA:ssa.


Ford, Henry: The International Jew, I-IV. USA 1920-1922. Amerikkalaisen suurliikemiehen perusteellinen esitys amerikanjuutalaisten vallasta ja politiikasta. 


Freedman, Benjamin: The Truth About Khazars (”Facts are facts”). USA 1954. B. Freedmannin perusteellinen kirje tohtori David Goldsteinille. Ansiokas kuvaus kasaarien historiasta ja Talmud-uskonnosta. Freedman oli juutalainen miljonääri New Yorkista, joka kääntyi kristinuskoon ja uhrasi suuren omaisuutensa kasaarien vastaiseen toimintaan. Hän ei hyväksynyt Israelin perustamista, vaan piti sitä yhtenä historian törkeimmistä kansainvälisistä rikoksista.


Freedman; Benjamin: Esitelmä Williard–hotellissa vuonna 1961. Hyvä kuvaus kasaarien totaalisesta vallasta USA:ssa ja kasaarien osuudesta ensimmäiseen ja toiseen maailmansotaan. Freedman tunsi kasaarien sisäpiirin toiminnan, koska oli ollut siinä itse mukana.  Internet:

https://www.islam-radio.net/finish/power/freedman.htm

Grimstad, William: Antizion, A Survey of Commentary On Organized Jewry By Leading Personalities Through the Ages. USA 1985. Kokoelma lainauksia, joita kuuluisat ei-juutalaiset ja juutalaiset ovat sanoneet organisoituneesta juutalaisuudesta. Teos osoittaa, että ennen 1900-lukua juutalaisista tiedettiin enemmän kuin nykyään, mikä puolestaan ilmaisee juutalaisten tiedotusmafian tehokkuutta.


Haertman, Charles: There Must be no Germany after War. USA 1942. Kasaarien ohjelma saksalaisten sukupuuttoon hävittämiseksi.


Hoskins, Richard Kelly: War Cycles, Peace Cycles. USA 1985. Kuvaus koronkiskontaan perustuvasta pankkitoiminnasta. Kasaarien valta perustuu koronkiskontaan. 


Jensen, B.: The Palestine Plot. USA 1948. Arkistomateriaaliin perustuva kuvaus siitä, kuinka kasaarit valtasivat Palestiinan.


Jewish Encyclopaedia. Funk & Wangnalis, USA 1901. Vain kasaareille tarkoitettu tietosanakirja. 


John, Robert: Behind the Balfour declaration. The Hidden Origins of Today’s Mideast Crisis. USA 1988. Robert John osoittaa, että juutalaiset tiedotusvälineet saivat vedettyä USA:n ensimmäiseen maailmansotaan ja siitä saivat palkkioksi Balfour-julistuksen.


Kaufman, Nathan: Germany Must Perish. USA 1941. Kirjassaan juutalainen Kaufman vaatii mm. että ”ilmapommitusten jälkeen säilynyt saksalainen väestö, sekä miehet että naiset, on steriloitava, jotta varmistettaisiin saksalaisen rodun totaalinen tuho”.


Knupfer, Georg: The Struggle For World Power. USA 1986. Perusteellinen analyysi kasaarien maailmanvaltauspyrkimyksistä. Tekijä varoittaa ajan olevan vähissä pelastaa kansakunnat juutalaisten konspiraatiolta.


Koestler, Arthur: Thirteenth Tribe. USA 1976. Historiallista tietoa kasaareista ja heidän elintavoistaan. A. Koestler on itse kasaarijuutalainen.


Luther, Martti: Juutalaisista ja heidän valheistaan. Kerava 1939. Luther oli perehtynyt Talmudiin ja kutsui juutalaisia eläviksi perkeleiksi. Vielä tänäänkin ajankohtainen puheenvuoro, jonka luterilainen kirkko on pelkurimaisesti hylännyt.


Marschalko, Louis: The World Conquerors: The Real War Criminals. USA 1958. Kuvaus kasaarien kansainvälisistä rikoksista, erikoisesti kasaarien osuus Nürnbergin oikeudenkäynneissä ja toisen maailmansodan jälkipyykissä. Erinomainen kansainvälisen politiikan oppikirja, joka lainaa juutalaisia ja ei-juutalaisia lähteitä.


Nicolov, Nicola M.: The World Conspiracy. USA 1990. Tietoa politiikan taustavoimista, Rothschildeista, bilderbergiläisistä jne. 


Olsen, Alfred: Den rasistiske sionistiske mafia i Norge, Norja 1994. Juutalaisten valta Norjassa.


Ostrovsky, Victor & Hoy Claire: By Way of Deception. USA 1990. Entisen Mossadin agentin paljastuksia Mossadin toiminnasta. On ilmestynyt myös suomeksi (Petoksen kautta, Hyvinkää 1991).


Piper, Michael Collins: Final Judgement. USA 1998. Osoittaa presidentti Kennedyn murhan tekijät: Mossad ja USA:n juutalaiset. Perusteellinen tutkimus, josta USA:n media vaikenee.


de Poncins, Léon, kreivi: Les Forces Secrètes de la Révolution. Ranska 1928. Kuvaus kasaarien ja vapaamuurarien vallasta. Käännetty myös englanniksi. Myös muut tekijän juutalaisista ja vapaamuurareista kirjoittamat kirjat sisältävät arkistoihin perustuvaa faktaa aiheesta. 


Rami, Ahmed: Vad er Israel? Stockholm 1988. Marokkolaisen tiedemiehen kuvaus sionistien ja Israelin rikoksista.


Reed, Douglas: The Controversy of Zion. Englanti 1978. Laaja esitys juutalaisten historiasta, luonteesta, politiikasta ja vaikutuksesta maailman tapahtumiin.


Sanning, Walter N.: The Dissolution Of Eastern European Jewry. USA 1983. Demografinen tutkimus Itä-Euroopan juutalaisen väestön siirroista. Osoittaa holokausti-myytin tietoiseksi huijaukseksi.


Shaw, Jim: The Deadly Deception. USA 1988. Jim Shaw opiskeli vapaamuurijärjestön huipulle, kääntyi kristityksi ja paljasti vapaamuurariuden petoksen.


Soncino Edititon of the Talmud. Englanti 1935. Englanninkielinen käännös Talmudista. Perkeleellisten iljettävyyksien käsikirja. Rasistisen maailmanvaltauksen oppikirja.


Steinhauser, Karl: EU huomispäivän super-Neuvostoliitto.  Huhmari 1994. Tosiasioihin perustuva selonteko vapaamuurarien salapuolueen totalitaarisesta valtaannoususta Euroopassa. Muuten ansiokas teos, mutta ei huomioi juutalaisten osuutta vapaamuurarijärjestön johtamisessa.


Swedenborg, Emanuel: Clavis hieroglyphica. Helsinki 2000. Tekijä ei ole ymmärtänyt Swedenborgin filosofiaa. Mukana kuitenkin pari kohtalaista käännöstä. Kustantaja Gaudeamus.


Swedenborg, Emanuel: Rational Psychology. USA 1950. Käännös latinasta (vuodelta 1742). Ylivoimaisesti paras saatavillla oleva psykologian oppikirja. Päihittää jokaisen nykyajan oppikirjan. Tulisi kuulua yliopistojen psykologian peruskursseille.


Swedenborg, Emanuel: Taivas ja helvetti. Helsinki 2016. Laaja käsikirja ihmisen kuoleman jälkeisistä tiloista. Swedenborgin kirjallinen tuotanto käsittää noin kaksi hyllymetriä luonnontieteellisiä ja saman verran henkisiä teoksia (teologia, filosofia, psykologia, parapsykologia). Swedenborg on monessa suhteessa meidän aikamme yläpuolella. 


Trobridge, George: Swedenborgin elämä ja opetukset. Salo 1941. Käännös 1907 ilmestyneestä englanninkielisestä laitoksesta. Swedenborgin elämäkerta ja oppien esittelyä.


LIITE:


JUUTALAISTEN OSUUS NEUVOSTOHALLINNON ALUSSA (Robert Wilton: Romanovien viimeiset päivät)


Silmiinpistävä piirre Robert Wiltonin Venäjän melskeistä vuosia 1917-1919 koskevassa tutkimuksessa on hänen vilpitön tapansa käsitellä kriittisen tärkeää juutalaisten roolia bolsevikkihallintoa vakiinnutettaessa. Tästä aiheesta vaietaan koulukirjoissa.

”Jos lukija yllättyy havaitessaan juutalaisten käden jäljen joka puolella Venäjän keisariperheen murhajutussa, hänen tulee muistaa, miten pelottavan ylivoimaisia juutalaiset olivat lukumääräisesti neuvostohallinnossa”, Wilton kirjoitti.

Neuvostohallitus eli ”kansankomissaarien neuvosto” (josta käytettiin myös nimitystä ”Sovnarkom”) muodostui seuraavista jäsenistä, Wilton totesi:


Ministeriö             Nimi                    Kansallisuus


Puheenjohtaja          V.I. Uljanov (Lenin) venäläinen*

Ulkoasiat              G.V. Tshitsherin             venäläinen

Kansallisuudet         J.Dzhugashvili(Stalin) georgialainen 

Maatalous              Protian     armenialainen 

Talousneuvosto         Lourie (Larin)              juutalainen

Elintarvikkeet         A.G. Schlihter              juutalainen

Armeija ja laivasto    L.D. Bronstein (Trotski) juutalainen

Valtion valvonta     K.I. Lander                 juutalainen

Valtion maat           Kaufmann                    juutalainen

Työvoima               V.Schmidt                   juutalainen

Sosiaaliapu            E. Lilina (Knigissen)       juutalainen

Koulutus               A. Lunatsharski              venäläinen

Uskonto                Spitzberg                   juutalainen

Sisäasiat              Apfelbaum (Zinovjev)    juutalainen

Terveydenhoito         Anvelt                      juutalainen

Raha-asiat             I.E. Gukovs juutalainen

(ja G.Sokolnikov) juutalainen

Lehdistö               Voldarski (Goldstein)     juutalainen

Vaalit                 M.S. Uritski                juutalainen

Oikeus                 I.Z. Shteinberg             juutalainen

Pakolaiset             Fenigstein                  juutalainen

Pakolaiset             Savitsh (apulainen)         juutalainen

Pakolaiset             Zaslovski (apulainen)    juutalainen


”Sovnarkomin” 22 jäsenestä, Wilton esitti, kolme oli venäläisiä, yksi armenialainen ja 17 juutalaisia.


*(Leninin suhteen Wilton erehtyy. Leninin isä oli juutalainen Zederbaum, mutta Uljanov  oli adoptoinut hänet. Lenin puhui sujuvasti jiddisiä, mikä oli yleisin kieli neuvostohallinnon sisäpiireissä. Suom. huom.).


Toimeenpanevan keskuskomitean, Wilton jatkaa, muodostivat seuraavat jäsenet:

Nimi Kansallisuus

 

J.M. Sverdlov (Solomon) (puheenjohtaja)      juutalainen

Avanesov (sihteeri)                               armenialainen

Bruno                                             latvialainen*

Breslau                                       latvialainen(?)

Babtshinski                                        juutalainen

N.I. Buharin                                        venäläinen

Weinberg                                           juutalainen

Gailiss                                            juutalainen

Ganzberg (Ganzburg)                                juutalainen

Danitshevski                                       juutalainen

Starck                                             saksalainen

Sachs                                              juutalainen

Scheinmann                                         juutalainen

Erdling                                            juutalainen

Landauer                                           juutalainen

Linder                                             juutalainen

Wolach                                           tsekkiläinen

S. Dimanshtein                                     juutalainen

Encukidze                                        georgialainen

Ermann                                             juutalainen

A.A. Ioffe                                         juutalainen

Karhline                                           juutalainen

Knigissen                                          juutalainen

Rosenfeld (Kamenev)                                juutalainen

Apfelbaum (Zinovjev)                               juutalainen

N. Krylenko                                         venäläinen

Krassikov                                          juutalainen

Kaprik                                             juutalainen

Kaoul                                             latvialainen

Uljanov (Lenin)                                     venäläinen

Latsis                                             juutalainen

Lander                                             juutalainen

Lunatsharski                                        venäläinen

Peterson                                          latvialainen

Peters                                            latvialainen

Roudzoutas                                         juutalainen

Rosine                                             juutalainen

Smidovitsh                                         juutalainen

Stoutchka                                         latvialainen

Nahamkes (Steklov)                                 juutalainen

Sosnovski                                          juutalainen

Skrytnik                                           juutalainen

L. Bronstein (Trotski)                             juutalainen

Teodorovitsh                                   juutalainen (?)

Terjan                                           armenialainen

Uritski                                            juutalainen

Telechkine                                          venäläinen

Feldmann                                           juutalainen

Frumkin                                            juutalainen

Souriupa                                         ukrainalainen

Tshavtshevadze                                   georgialainen

Scheikmann                                         juutalainen

Rosental                                           juutalainen

Atshkinazi                                       imeretiläinen

Karahane                                           karailainen

Rose                                               juutalainen

Sobelson (Radek)                                   juutalainen

Schlichter                                         juutalainen

Schikolini                                         juutalainen

Tshklianski                                        juutalainen

Levine (Pravdine)                                  juutalainen


Niinpä, Wilton päätteli, 61 jäsenestä viisi oli venäläisiä, kuusi latvialaisia, yksi saksalainen, kaksi armenialaisia, yksi tsekkiläinen, yksi imeretiläinen, kaksi georgialaisia, yksi karailainen, yksi ukrainalainen ja 41 oli juutalaisia. *(Monet latvialaisiksi nimetyistä olivat itse asiassa Latvian juutalaisia. Suom. huom.).

 

Moskovan erikoiskomissio (Tseka) - Neuvostoliiton salainen poliisi ja GPU:n, NKVD:n sekä KGB:n edeltäjä - muodostui seuraavista:

 

F. Dzerzhinski (puheenjohtaja)                      puolalainen

Y. Peters (varapuheenjohtaja)                      latvialainen

Tshklovski                                          juutalainen

Heifiss                                             juutalainen

Zeistine                                            juutalainen

Razmirovitsh                                        juutalainen

Kronberg                                            juutalainen

Haikina                                             juutalainen

Karlson                                            latvialainen

Schaumann                                          latvialainen

Leontovitsh                                         juutalainen

Jakov Goldine                                       juutalainen

Galperstein                                         juutalainen

Kniggisen                                           juutalainen

Katzis                                             latvialainen

Schillenkuss                                        juutalainen

Janson                                             latvialainen

Rivkine                                             juutalainen

Antonof                                              venäläinen

Delafabre                                           juutalainen

Tsitkine                                            juutalainen

Roskirovitsh                                        juutalainen

G. Sverdlov (toimeenpanevan

keskuskomitean

puheenjohtajan veli)                             juutalainen

Bjesenski                                           juutalainen

J. Blumkin (kreivi Mirbachin murhaaja)        juutalainen

Aleksandrovitsh (Blumkinin rikostoveri)       venäläinen

I. Model                                            juutalainen

Routenberg                                          juutalainen

Pines                                               juutalainen

Sachs                                               juutalainen

Daybol                                             latvialainen

Saissoune                                         armenialainen

Deylkenen                                          latvialainen

Liebert                                             juutalainen

Vogel                                               saksalainen

Zakiss                                             latvialainen

 

Näistä 36 Tsekan virkailijasta yksi oli puolalainen, yksi saksalainen, yksi armenialainen, kaksi venäläisiä, kahdeksan latvialaisia ja 23 juutalaisia.

”Ei siis”, Wilton esittää, ”ole syytä yllättyä juutalaisten hallitsevasta roolista keisariperheen murhassa. Päinvastainen tilanne olisi pikemminkin ollut yllättävä”.