New Jerusalem
Risti on vanhan kristillisen kirkon symboli, joka kuvaa kiusauksia
 ja kärsimystä, mutta Uuden Jerusalemin symboli on kruunu, 
joka kuvaa voittoa kiusauksista (lat. corona; Jes. 62:3).
   ETUSIVU      2. HERRAN TOINEN TULEMINEN      28. LOPPUSANAT
Emanuel Swedenborg (1688-1772)."Vaimo, vaatetettu auringolla, ja 
kuu hänen jalkojensa alla,..".
 (Ilm. 12: 1).
                __________


Yhteydenotot:
kalevim9@gmail.comLOPPUSANAT


Pyrin näillä tällä lyhyellä johdannollani Swedenborgin teologisiin teoksiin osoittamaan, totuuksien kertomisen lisäksi, sen ainoan tien, jolla ihminen voi saada valaistuksen ja päästä Jumalan yhteyteen, ja se tie on seuraava: usko Jeesuksen Kristuksen Jumaluuteen niin, että Hänessä on Kolminaisuus, Isä, Poika ja Pyhä Henki kuten ihmisessä on sielu, ruumis ja toiminta, sekä elä Kymmenen Käskyn mukaan ja tee päivittäin parannusta tämän kirjan ohjeiden mukaan

Swedenborgin teoksille on perustettu useita pieniä kirkkoja Euroopassa, USA:ssa ja jonkin verran muuallakin. Nämä kirkot ovat toki tehneet arvokasta työtä saadessaan Uuden Kirkon teologiaa käännetyksi latinasta muille kielille. Mutta nämä kirkot eivät kuitenkaan ole vielä se Uusi Jerusalem, jonka Swedenborg ennusti tulevan. Swedenborg kirjoitti ainoastaan yhteen kirjaan omalla käsialallaan Herran käskystä, että ”Tämä kirja on Herran Tuleminen”, ja se pieni kirja (Uuden Kirkon Opin Lyhyt Esitys) käsitti ainoastaan nykyajan kristillisten kirkkojen arvostelua, nimittäin että jo Nikean ja Athanasioksen uskontunnustukset, jotka ovat yhä voimassa, tuhosivat kristillisen kirkon. Herran tuleminen tarkoittaakin nykyisten kirkkojen tuhoa, joka tapahtuu niiden vääryyksien paljastamisella Jumalallisen Totuuden avulla, eli kuten jo profeetta Daniel ennusti:

”Kun sinä, kuningas, olit vuoteessasi, nousi mieleesi ajatus, mitä tämän jälkeen on tapahtuva; ja hän, joka paljastaa salaisuudet, ilmoitti sinulle, mitä tapahtuva on. Ja tämä salaisuus on paljastettu minulle, ei oman viisauteni voimasta, ikään kuin minulla olisi sitä enemmän kuin kenelläkään muulla ihmisellä, vaan sen tähden, että selitys ilmoitettaisiin kuninkaalle ja sinä saisit selville sydämesi ajatukset. Sinä näit, kuningas, katso, oli iso kuvapatsas. Se kuvapatsas oli suuri, ja sen kirkkaus oli ylenpalttinen. Se seisoi sinun edessäsi, ja se oli hirvittävä nähdä. Kuvan pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsivarret hopeata, sen vatsa ja lanteet vaskea. Sen sääret olivat rautaa, sen jalat osaksi rautaa, osaksi savea. Sinun sitä katsellessasi irtautui kivilohkare - ei ihmiskäden voimasta - ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, hopea ja kulta, ja niiden kävi kuin akanain kesäisillä puimatantereilla: tuuli vei ne, eikä niistä löydetty jälkeäkään. Mutta kivestä, joka oli kuvapatsaan murskannut, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maan.” (Dan. 2: 31-35).

Kuvapatsas tarkoittaa kaikkia planeettamme kirkkoja ja ”kivilohkare” tarkoittaa Jumalallista Totuutta, joka tuhoaa kristillisen kirkon, joka koostuu ”raudasta ja savesta”, mikä tarkoittaa, että kristillisellä kirkolla ei ole enää hyvyyksiä yhtyneinä totuuksiin ja kaikki totuudet on vääristetty. Se, että kivilohkare tuhoaa koko kuvapatsaan, tarkoittaa, että kaikki uskonnot häviävät maapallolta. ”Suuri vuori” tarkoittaa Uutta Kirkkoa, ja ”se täytti koko maan” tarkoittaa, että siitä tulee vallitseva kirkko maan päälle. Tästä huolimatta taivaaseen pääsevät ne, jotka uskovat yhteen Jumalaan ja välttävät tekemästä syntiä. Mutta he päätyvät alempaan taivaaseen; ylempiin taivaisiin pääsevät vain ne, jotka elävät Uuden Kirkon opin mukaisesti.

Kerron vielä taivaallisen salaisuuden, jota ei näy Swedenborgin teoksissa, mutta joka kuuluu Uuteen Kirkkoon:

Että varsinaista Uutta Kirkkoa ei vielä ole syntynyt maan päälle, johtuu siitä, että nykyiset swedenborgilaiset seurakunnat ja etenkin niiden papisto eivät ole uskaltaneet palvella Herran tarkoitusta murskata nykyiset uskonnot, vaan ovat itse asiassa liittoutuneet nykyisten kristillisten kirkkojen kanssa menemällä mukaan ekumeeniseen liikkeeseen eli liittyneet helvetillisiin kirkkoihin. He eivät myöskään ole paljastaneet sionismin ja talmudismin todellista olemusta ja vaaraa ihmiskunnalle: Jeesus syntyi juutalaiseksi, koska juutalaisten helvetit olivat pahimmat ja Hänen piti aloittaa Lunastus pahimmista helveteistä; samoin Uuden Kirkon ensimmäinen tehtävä on juutalaisten vallan murskaaminen, koska heidän kauttaan tulee virtaus pahimmista helveteistä ja he myös omistavat suuren osan maailman tiedotusvälineistä, joita he käyttävät valheiden ja materialismin levittämisessä ja maailmanvaltausyrityksessään. Papit eivät ole myöskään saarnanneet parannuksen tekoa, mikä olisi ollut heidän tärkein tehtävänsä, vaan he ovat saarnanneet triviaaleista maallisista asioista. Uuden Kirkon pappien tulee saarnata nimenomaan parannusta, jotta se juurtuisi kuulijoihin. Heidän tulee myös avoimesti saarnata, että muilla uskonnoilla ei ole yhteyttä Jumalaan ja taivaaseen, sillä Jumala perustaa kerrallaan vain yhden aidon kirkon kullekin planeetalle; muut kirkot ja uskonnot ovat ihmisen oman ymmärryksen tuotteita. Nyt swedenborgilaiset papit saarnaavat kaikkien kirkkojen ja uskontojen yhteyttä, mikä on täysin vastoin Taivaallista Oppia ja on syömistä hyvän- ja pahantiedon puusta.

Uusi Kirkko alkaa Swedenborgin mukaan älymystöstä, toisin kuin aiemmat kirkot, ja laajenee sitten muihin kansankerroksiin. Tämä johtuu siitä, että monet Swedenborgin teokset ovat älyllisesti erittäin vaikeita ja niiden omaksuminen vaatii papeilta valaistumista, joka puolestaan edellyttää monien spirituaalisten ja coelestiaalisten kiusausten voittamista Herran avulla. Uusi Kirkko tulee myös käyttämään hyväkseen modernin teknologian kehittyneimpiä keinoja sanomansa levittämisessä.

Toinen asia on se, että kuten Uuden Kirkon kirjat tulivat Jumalan ja ihmisen yhteistyönä eli Jumala avasi Swedenborgin ymmärryksen, niin myös Uusi Kirkko organisaationa syntyy maan päälle ainoastaan Jumalan ja ihmisen yhteistyönä, ja tämä edellyttää, että sen perustavat valaistuneet papit, jotka luovat aivan uudentyyppisen kirkon, ja näin syntyy Jumalan ja ihmisen liitto, mikä on itse asiassa juuri Uusi Jerusalem. Vanhan kirkon symboli on kidutus- ja teloitusväline risti eli kiusausten ja kärsimysten symboli. Uusi Kirkko on voittanut kiusaukset ja kärsimykset ja sen symboli on voitto eli kruunu:

”Sinä tulet kauniiksi kruunuksi Herran kädessä ja kuninkaalliseksi päähineeksi Jumalasi kädessä.” (Jes. 62: 3).