New Jerusalem
Risti on vanhan kristillisen kirkon symboli, joka kuvaa kiusauksia
 ja kärsimystä, mutta Uuden Jerusalemin symboli on kruunu, 
joka kuvaa voittoa kiusauksista (lat. corona; Jes. 62:3).
   ETUSIVU      2. HERRAN TOINEN TULEMINEN      30. NYKYMAAILMA ENKELIN SILMIN
Emanuel Swedenborg (1688-1772)."Vaimo, vaatetettu auringolla, ja 
kuu hänen jalkojensa alla,..".
 (Ilm. 12: 1).
                __________


Yhteydenotot:
kalevim9@gmail.com


 


NYKYMAAILMA ENKELIN SILMIN


(liite kirjaan Benjamin Kivilohkare: Herran Toinen Tuleminen, Johdatus Emanuel Swedenborgin teologisiin kirjoituksiin) 
Vuonna 1973 havaitsin herätessäni eräänä yönä, että Jumala on varmasti olemassa ja että Raamatussa on salainen, sisäinen merkitys. Olin sitä ennen ollut täysin ateisti. Ryhdyin tutkimaan uskontoja ja mystiikkaa ja pari vuotta tutkittuani löysin vuonna 1975 Emanuel Swedenborgin (1688-1772) teokset, jotka selittävät täysin tuon sisäisen merkityksen. Luettuani niitä (noin kaksi hyllymetriä) pari vuotta päätin ryhtyä swedenborgilaiseksi papiksi. Matkustin Britanniaan 1977 opiskellakseni swedenborgilaisessa oppilaitoksessa Manchesterissa, mutta minua ei hyväksytty oppilaaksi. Palasin Suomeen ja perustin ystävieni kanssa swedenborgilaisen yhdistyksen. Olen kirjoittanut pari kirjaa swedenborgilaisesta kirkosta eli Uudesta Kirkosta sekä kääntänyt kaksi Swedenborgin teosta latinasta suomeksi. Tärkeintä kuitenkin on, että olen soveltanut Uuden Kirkon vallankumouksellista uudestisyntymisen menetelmää nyt 45 vuotta ja saavuttanut sen avulla uudestisyntymisen seitsemännen eli korkeimman tason (Arcana Coelestia, nrot 6-13) ja niin minulla on ollut tilaisuus olla yhteydessä kolmannen taivaan enkeleihin ja saada sieltä virtausta tajuntaani. Nyt kerron hieman, miltä näyttävät nykymaailman ilmiöt sisimmän taivaan virtauksen paljastamana. Nämä ovat vain yleisimpiä havaintojani, joihin taivas on virrannut ja jotka voivat järkyttää lukijaa.

Maapallon yleistila:

Tärkein havaintoni koskee uskontoja, joita olen käsitellyt hieman jo tämän kirjan 21. luvussa. Uskonto määrää aina planeetan henkisen tason. Nykyajan uskonnot ovat kaikki saastuneita, koska ne ovat ottaneet oppinsa ihmisen omasta ymmärryksestä ilman valaistusta Jumalalta eli syöneet hyvän- ja pahantiedon puusta. Tämä koskee kaikkia kristittyjä kirkkoja ja lahkoja sekä kaikkia muitakin uskontoja. Kuitenkin Islam ja Uusi Kirkko, jotka tunnustavat vain yhden Jumalan, ovat vähemmän saastuneita kuin vallitseva kristinusko ja juutalaisuus, joka palvelee suoraan perkelettä. Emanuel Swedenborgin kautta tullut Uusi Kirkko on myös saastunut, sillä sen papit ovat tehneet saman virheen kuin muidenkin uskontojen papit eli ottaneet opetuksensa hyvän- ja pahantiedon puusta eli omasta ymmärryksestään. Uuden Kirkon pappiskoulutus on ollut virheellistä. Se on perustunut vain Swedenborgin teosten oppimiseen muistitietona eikä uudestisyntymisprosessin soveltamiseen oppilaiden kehittämiseksi taivaallisiksi ihmisiksi. Vain taivaallinen ihminen voi nähdä täysin helvettien vaikutuksen, ei luonnollinen eikä edes spirituaalinen ihminen ymmärrä syvempien helvettien eli perkeleen toimintaa.

Vuosisatoja jatkunut virtaus helveteistä on kääntänyt ihmismielet ajattelemaan yksinomaan materiaalista maailmaa sekä sen iloja eikä lainkaan Jumalaa ja taivasta. Tästä on ollut seurauksena hyvin suuri aineellisen tiedon hyödyntäminen, josta on peräisin korkea teknologinen kulttuuri, joka olisi kauhistus muilla planeetoilla, mutta se on katsottu maapallolla ainoaksi kehityksen merkiksi, eli luullaan että teknologinen kehitys on ainoaa oikeaa kehitystä. Ihminen itse on katsottu vain kehittyneeksi eläimeksi, joka polveutuu apinoista. Todellisuudessa ihminen ei ole kehittynyt vaan päinvastoin degeneroitunut vuosituhansia, mistä on ollut seurauksena ihmisen muuttuminen taivaallisesta ihmisestä pelkäksi aistilliseksi ihmiseksi, jolla ei ole mitään tietoa hengestä eli sielusta eikä elämästä ruumiin kuoleman jälkeen, mikä elämä jatkuu ikuisesti.

Jumala loi maailmankaikkeuden ihmistä varten, jotta olisi enkelitaivas ihmisrodusta. Ihminen loi helvetit kääntymällä Jumalaa vastaan. Meidän planeettamme ihmiset ovat, toisin kuin muilla planeetoilla, liittyneet tiiviisti helvettien yhteyteen. Moni asia, joka on erittäin suuressa arvossa planeetallamme, on itse asiassa helvetillistä typeryyttä ja valhetta: helvetillinen ”viisaus” on taivaassa kauhistus. Tästä olisi lukemattomia esimerkkejä, joista otan vain muutaman.

Filosofia:

Filosofian opiskelu korkeakouluissa tekee ihmisestä tyhmän ja sokean, joka ajautuu yhä kauemmaksi totuudesta mitä enemmän hän opiskelee. Mitä voi sanoa filosofiasta, joka ei tiedä mitään Jumalasta eli niin kuin kaikki nykyiset filosofian suuntaukset. Todelliset filosofiset totuudet avautuvat ainoastaan, kun ihmisen mielen korkeammat keskukset avautuvat ja tämä ei voi tapahtua muuten kuin uskonnon avulla, mitä nykyiset uskonnot eivät osaa opettaa. Nykymaailmassa vallitsee täydellinen filosofinen pimeys. Filosofiset kielipelit ovat osoitus vain siitä, että logiikkaa, joka sentään on ainoa järkevä alue filosofiassa nykyään, voi käyttää yhtä hyvin valheen kuin totuudenkin vahvistamiseen. Nykyajan filosofeja hallitsee heidän himonsa saada kunniaa ja arvostusta maailman silmissä, mikä on taivaasta katsottuna kauhistus. Todellinen filosofia johtaa aina Jumalan tuntemiseen. Joka luulee ymmärtävänsä filosofiaa ilman Jumalan tuntemista, on täydellinen idiootti. Ensimmäinen askel kohti filosofian ymmärtämistä on tunnustaa Korkeamman Olennon eli Jumalan olemassaolo. Swedenborg on ainoa filosofi uudelta ajalta, jonka kirjoitukset ovat ajattomia, sillä niissä on kaikki totta, mikä johtuu siitä, että hän otti ymmärryksensä elämän puusta eli suoraan Jumalalta. 

Psykologia ja psykiatria:

Aistillinen ihminen on yrittänyt ymmärtää ihmisen käyttäytymistä aistillisen tiedon perusteella ilman valaistusta Jumalalta. Näin hän on eksynyt ja luonut täysin virheellistä tietoa, joka vain näyttää ulkoisesti oikealta. Psykologia ja psykiatria on oppia ihmisestä sosiaalisena eläimenä ja aivan kuin koneena, missä opissa sivuutetaan täysin henkisen maailman ja Jumalan vaikutus ihmisen käyttäytymiseen. Näin ei lainkaan ymmärretä ihmisen sielun olemassaoloa ja sen toimintaa ja tehdään täysin virheellisiä johtopäätöksiä psyykkisten ilmiöiden syysuhteista. Psykologialla ja psykiatrialla ei ole mitään tietoa psyykkisten sairauksien syntymekanismeista eikä näin ollen parannuskeinoista. Tästä on esimerkkinä maailmalla arvostettu kasaarijuutalaisen S. Freudin ”psykoanalyysi”, joka pitää ihmistä vain fyysisiä ja sosiaalisia viettejä omaavana eläimenä. Psykiatrien ”diagnoosit” ovat pelkkää hölynpölyä; afrikkalaiset poppamiehet tietävät enemmän ihmisen psyykestä kuin materialistis-ateistiset psykiatrit, sillä he tietävät myös henkisen maailman ja sielun olemassaolon. Tämän vuoksi esimerkiksi seksuaalisuuden olemuksesta ei tiedetä juuri mitään eikä todellisia avioliittoja, joita on muilla planeetoilla, esiinny maan päällä lainkaan. Seksuaalisuus luullaan olevan pelkkä aistillinen vietti, eikä sen henkistä luonnetta tunneta. Muinaiset ihmiset planeetallamme tunsivat aviorakkauden, koska se on taivaan perusrakkaus ja juontaa alkunsa totuuden ja hyvyyden liitosta, joka on Jumalallinen laki. Nykyisin helvetillinen seksuaalisuus eli kaikenlaiset perverssit poikkeavuudet ovat hyväksyttyjä ja jopa ihailtuja ja tunnustettu kirkoissa vastoin Jumalan Sanaa ja tervettä järkeä. Tähän on vaikuttanut paljon juutalaisten, joiden hallussa mediat ovat nykypäivänä, taipumus perverssiin sukupuolisuuteen kuten homoseksuaalisuuteen.

Psykologia ja psykiatria tuottavat valtavaa kärsimystä planeetan ihmisille luottamalla vain aistilliseen tietoon ja yrittäen hoitaa psyykkisiä sairauksia kemikaalien ja ulkoisen vaikuttamisen keinoilla, vaikka psyykkisten sairauksien alkulähde on helveteissä. Emanuel Swedenborgin teokset antavat selityksen myös psyykkisille sairauksille ja Uuden Kirkon uudestisyntymisen tekniikka parantaa myös useimmat psyykkiset sairaudet. Kemialliset lääkkeet eivät vaikuta sieluun, jonka sairaudet parannetaan vain uskonnon avulla. Psykiatria tuottaa voittoa vain lääketehtaille, jotka kehittävät aina vain uusia lääkkeitä, joilla luullaan parannettavan psyykkisiä sairauksia. Koska ei tunneta ihmisen sielun monimutkaisia toimintoja, nykyajan psykologit ja psykiatrit ovat kuin automekaanikkoja, jotka eivät tiedä, että autossa on moottori.

Luonnontieteet ja teknologia:

Vaikka luonnontieteet ovat kehittyneet huomattavasti, ovat monet luonnontieteelliset teoriat osoituksia aistillisen tiedon täydellisestä typeryydestä. Pari esimerkkiä: Nykyfysiikka sivuutti eetterien tutkimuksen 1900-luvun alussa ja hyväksyi sen sijaan valheellisen selitysmallin ulottamalla sähkömagneettisista aalloista tehdyt havainnot koskemaan kiinteiden kappaleiden mekaniikkaa ja luomalla matemaattisia malleja, joita kutsutaan ”suhteellisuusteorioiksi”. Julistamalla dogmiksi valon nopeuden suurimpana mahdollisena nopeutena se hylkäsi logiikan käyttämisen fysiikassa ja teki fysiikasta uskonnon. Ihmisen logiikka ei tietenkään ole rajoittunut valon nopeuteen, vaan voi käyttää ajattelussaan myös äärettömiä nopeuksia. Kasaarijuutalaisen A. Einsteinin ”erikoinen suhteellisuusteoria” johti naurettaviin käsityksiin kuten ”pituuskontraktio” ja ”aikadilataatio”, jotka omaksuttiin tieteellisissä yhdistyksissä totuuksiksi kuten uskonnolliset vääryydet kirkolliskokouksissa. Se että tulkinnat olivat logiikan vastaisia, vain lisäsi niihin kohdistuvaa mystistä kunnioitusta. Monet huomattavat fyysikot eivät hyväksyneet tätä teoriaa, joka sitten kuitenkin julistettiin tieteelliseksi totuudeksi ja Einstein kaikkien aikojen suurimmaksi neroksi. Einsteinille tarjottiin Israelin presidentin virkaa, johon hän olisi mainiosti sopinut: Israel on kaikenlaisten valheiden ja petosten paratiisi. Aistillinen ihminen voi pitää mitä tahansa valhetta korkeana totuutena, ja tämä selittää suhteellisuusteorioiden suosion. 

Opiskelin Helsingin yliopistossa teoreettista fysiikkaa ja kuuntelin luennot erikoisesta suhteellisuusteoriasta. Teoria on toki matemaattisesti täysin oikein formuloitu, mutta sen perusolettamus, että valonnopeus suurimpana mahdollisena nopeutena koskisi myös kiinteitä kappaleita on huiputusta. Edelleen on voimassa laki, mitä ei ole teoreettisesti eikä kokeellisesti kumottu: kiinteän kappaleen nopeus perustuu yksinomaan voimaan, joka antaa lähtönopeuden. Kun on tarpeeksi voimaa, niin seuraa vaikka kymmenkertainen valonnopeus. Sähkömagneettiset aallot kulkevat valonnopeudella. Erikoinen suhteellisuusteoria on samanlainen valhe kuin holokausti tai vaikkapa Nikean uskontunnustus: sitä pidetään totuutena vain koska enemmistö uskoo siihen eikä ymmärrä sitä.

Eetterien tutkimuksen hylkääminen oli paha harha-askel ja johti esimerkiksi siihen, että yleisesti uskotaan, että vain maapallolla on elämää. Todellisuudessa kaikki planeetat - myös meidän aurinkokunnassamme - ovat ihmisten asuttamia ja niissä on luontoa eläimineen ja kasveineen. Planeettamme ihmisten näkökyky on vain muutama kymmenestuhannesosa millimetriä valon aallonpituudesta, emmekä näe siitä syystä elämää muilla planeetoilla, koska eetterien olemusta ei tunneta. Kaikkivaltias Jumala loi aurinkokunnat ja planeetat ihmistä varten eikä pyörimään tyhjän panttina avaruudessa. Swedenborgin teos de Telluribus kuvaa muiden planeettojen elämää sekä meidän että eräissä muissa aurinkokunnissa. Avaruustutkimus on aivan naurettavaa eikä johda mihinkään tulokseen, koska eetterien mekaniikkaa ei tunneta kiitos erikoisen suhteellisuusteorian. Eri planeetoilla on nimittäin omat eetterikehänsä. Avaruustutkimus voi olla jopa vahingollista, sillä ei ole sallittua sekaantua toisten planeettojen elämään. Kaitselmus johtaa avaruustutkimuksen harhaan, jotta tyhmät maan asukkaat eivät pääsisi häiritsemään muiden planeettojen asukkaita, jotka ovat henkisesti kehittyneempiä, mutta joilla ei ole sellaista materiaalista teknologiaa kuin maassa.

Toinen naurettava uskomus on se, että ihminen on kehittynyt vähitellen apinasta. Materiaalisella luonnolla on toki omat lakinsa, joita ovat mm. lajien evoluutio. Evoluutio koskee kuitenkin eläinten ja myös ihmisen fyysistä ruumista, mutta ei ihmisen henkiruumista eli sielua, jolla on omat kehityksen lait. Kuten fyysinen ruumis sopeutuu evoluutiossa materiaaliseen maailmaan, samoin ihmisen henki sopeutuu henkiseen maailmaan, jossa ei ole evoluutiota, vaan kehityksen määräävät ihmisen vapaa tahto ja ymmärrys. Sielun kehityksen lait ovat Jumalallisen Kaitselmuksen lakeja, joita nykyisin ei lainkaan tunneta, mutta joita on esitetty Swedenborgin teoksessa de Divina Providentia. Ihminen voi vapaalla tahdollaan kääntyä joko Jumalan puoleen tai Jumalaa vastaan eli syödä joko elämän puusta tai hyvän- ja pahantahdon puusta. Ihmisen älykkyys kehittyy, kun hän syö elämän puusta, mutta degeneroituu hänen syödessään hyvän- ja pahantiedon puusta. Ensimmäiset ihmiset planeetallamme olivat taivaallisia ihmisiä, jotka pystyivät ajattelemaan vastaavaisuuksilla eli olivat suoraan yhteydessä taivaan enkeleihin. Nykyihmiset ovat henkimaailman välityksellä yhteydessä helvetteihin ja pääsevät niistä irti vain uudestisyntymällä Jumalasta. Muilla planeetoilla ihmiset ovat henkisesti älykkäämpiä kuin maassa, mutta heillä ei ole yhtä korkeaa teknologiaa. Muinaiset ihmiset maapalloamme olivat siis älyllisesti kehittyneempiä kuin nykyihmiset eivätkä todellakaan polveutuneet apinoista. 

Myös muissa luonnontieteissä sekä kaikissa muissakin tieteissä voi nähdä selvästi helvettien suuren vaikutuksen: henkisiä lakeja ei tunneta ja ihminen katsotaan vain kehittyneeksi laumaeläimeksi ja materiaalinen maailma ainoaksi todellisuuden muodoksi. Nykytieteet poikkeuksetta syövät hyvän- ja pahantiedon puusta eli ottavat tietonsa perityn pahuuden saastuttamasta ihmisen omasta älykkyydestä eikä Jumalasta, joka on Kaikkitietävä myös kaikissa tieteellisissä asioissa, sillä Jumalan Viisaus on ääretöntä, joka tietää olevaisen pienimmätkin yksityiskohdat.

Korkea teknologia, joka planeetallamme vallitsee, ei todista kulttuurin korkeaa astetta, vaan on osoitus ihmisten typeryydestä: ihminen, joka pystyy lähettämään ihmisen kuuhun, mutta ei välitä mitään siitä, että joutuu elämään tuhansia vuosia helvetissä, on täydellinen typerys. Mitä merkitsee muutama vuosikymmen koneiden keskellä vailla todellista onnellisuutta ja ikuista iloa, joka on kuitenkin jokaiselle ihmiselle tarjolla ruumiin kuoleman jälkeen. Muilla planeetoilla ei ole tällaista korkeaa teknologiaa, ja jos he sellaisesta kuulisivat, pitäisivät he sitä pelkästään typeryytenä. Korkea teknologia ei olisi pahaa, jos se olisi vain sivuseikka ja väline eikä pääasia niin kuin meidän planeetallamme. Noin 90 % planeetan aikuisväestöstä joutuu helvettiin ruumiin kuoleman jälkeen; ainoastaan kuolleet lapset pääsevät taivaaseen ja heidät kasvatetaan siellä enkeleiksi. Näin lapsikuolleisuus on harvoja hyviä asioita planeetallamme.

Pari sanaa taiteista ja urheilusta:

Aikamme taiteet kuvastavat kaikkialla vallitsevaa mielisairautta eli helvettien vaikutusta. Kauneuden ja harmonian täydellinen puuttuminen on luonut mitättömiä töherryksiä, joita edustavat moderni abstrakti kuvaamataide sekä nykymusiikki. Kuvaamataiteessa keräilyarvo ja tekijän nimi määräävät teoksen arvon: mistä tahansa sekavasta töherryksestä maksetaan valtavia summia, jos vain sen tekijä on tunnustettu. Nykyinen konserttimusiikki on repivää kärsimystä korville: musiikin tonaalisuus on korvattu mielivaltaisella 12-säveljärjestelmällä ja kauniit melodiat ovat historiaa. Vielä 1800-luvulla kuvaamataiteissa ja musiikissa oli muutamia ansiokkaita teoksia, mutta sen jälkeen taide on mennyt yhä enemmän helvetilliseen suuntaan. Moderni viihdemusiikki on suurelta osin saastaista meteliä. Eräät Bachin, Beethovenin, Mozartin ja joidenkin muidenkin säveltäjien teokset ovat niitä harvoja, joista spirituaalinen tai taivaallinen ihminen voi vielä nauttia. Elokuva on juutalaisten hallitseman Hollywoodin ansiosta syöttänyt helvetillistä saastetta ihmismieliin yli vuosisadan. Se yhdessä television viihdeohjelmien kanssa on istuttanut aistillisia ja materialistisia arvoja saaden ihmiset uskomaan, että elämä on vain ruumiillisten ja sosiaalisten viettien toimintaa. 

Aikamme henkinen taso nähdään hyvin selvästi myös urheilusta. Jos joku toisen planeetan ihminen näkisi, kuinka nahkapallon potkiminen tai toisen ihmisen hakkaaminen nyrkeillä on toimintaa, jonka tekijöitä pidetään suurina sankareina, olisi hänellä ihmettelemistä. Urheilusta on tehty kulttuuri, jossa ihmisen eläimellisyys on korotettu jumalalliseksi. Urheilu täyttää monen ihmisen henkisen elämän toisarvoisilla turhuuksilla. Toki terve liikunta on hyväksi ihmiselle, mutta hengen ja ajatusten valtaaminen kilpaurheilulla on helvetistä. Muilla planeetoilla, joita on miljardeja ja niillä kaikilla ihmisiä, arvostetaan viisautta ja etenkin tietoa Jumaluudesta, ei ruumiillisia suorituksia. Meidän planeettamme on uniikki tässä suhteessa.

Informaatio:

Jumalan Sana tuli ihmiskunnalle kirjallisessa muodossa, koska se oli aikansa kehittynein tiedotuskeino ja siihen voitiin sisällyttää myös Sanan sisäiset merkitykset, joiden avulla taivas on yhteydessä ihmiseen. Tämän vuoksi se on edelleen tärkein informaation muoto. Nykyään on kuitenkin myös tehokkaita muita tiedotuskeinoja kuten radio, televisio ja Internet. Valitettavasti niiden avulla levitetään asiatiedon lisäksi helvetillistä viihdettä ja materialistista propagandaa. Maailman media on yhä enemmän ja enemmän juutalaisten hallinnassa, esimerkiksi USA:ssa lähes totaalisesti: sanomalehdet, aikakauslehdet, kirjankustantamot, radio- ja televisioasemat ja yhä enemmän myös Internet ovat USA:ssa lähes täysin juutalaisten hallinnassa, ja sama trendi vallitsee myös muualla maailmassa. Holokausti- ym. valheet hallitsevat, ja nykyään juutalaiset pyrkivät aktiivisesti poistamaan mm. Internetistä heistä tosiasioita kertovia sivustoja, jotta heidän rikolliset suunnitelmansa eivät paljastuisi. Media onkin tänä päivänä helvettien tärkein työkalu. Myös kristillisiksi itseään kutsuvat kirkot levittävät saastunutta uskonnollista propagandaa, joka ei auta ihmisiä pelastumaan eli pääsemään pois helvettien vallasta, jonka alaisina ihmiset nykyään ovat. Niillä ei ole keinoja helvettejä vastaan, vaan ne ovat suorastaan liittoutuneet helvettien kanssa uskoen holokaustiin ja kumartaen juutalaisia, joiden kautta pahimmat helvetit virtaavat.

Rikollisuus:

Useimmilla muilla planeetoilla ei ole lainkaan rikollisuutta, ei myöskään organisoituneita valtioita, vaan ihmiset elävät pienissä suvun muodostamissa ryhmissä. Maa on poikkeus, sillä täällä ovat helvetit olleet vallassa tuhansia vuosia, ja sen vuoksi ihmiset ovat järjestäytyneet valtioiksi ja kansoiksi. Myös rikollisuutta, joka on toimintaa Jumalallista Järjestystä vastaan, on planeetallamme esiintynyt tuhansia vuosia. Nykyisin rikollisuutta on näkyvää ja näkymätöntä joka paikassa ja joka lajia. Lait ja virkavalta eivät pysty rikollisuutta poistamaan, sillä rikollisuus on ihmisen mielessä, joka voidaan puhdistaa vain uskonnon avulla. Rikollisuus on lisääntynyt planeetallamme viime aikoina räjähdysmäisesti, varsinkin huumerikollisuus. Tämäkin johtuu osittain siitä, ettei ole oikeaa uskontoa: ihmiset paikkaavat elämänsä tyhjyyttä huumeilla.

Helvettien vaikutus uskonnoissa ja politiikassa:

Helvetit ovat toimintaa Jumalallista Järjestystä vastaan, mistä toiminnasta helvetit syntyivät ihmisen käytettyä väärin vapaata tahtoaan syömällä hyvän- ja pahantiedon puusta eli ottamalla vastaan tietoa omasta eikä Jumalan valaisemasta ymmärryksestä. Vuonna 1757 henkimaailmassa tapahtuneessa Viimeisessä Tuomiossa ihmisen vapaa tahto spirituaalisissa asioissa taas kerran palautettiin, ja sen jälkeen ihmiset, sen sijaan että olisivat käyttäneet vapauttaan henkisiin ja taivaallisiin asioihin, alkoivat yhä enemmän ja enemmän syödä hyvän- ja pahantiedon puusta eli virtaus helveteistä on voimistunut, materialistinen kehitys on kiihtynyt ja ihmiset ovat tulleet yhä aistillisemmiksi ja samalla tyhmemmiksi henkisissä asioissa. Ja koska nykyiset uskonnot ovat tulleet helvetillisiksi, on helveteillä nyt lähes totaalinen valta maapallollamme. Tätä ei aistillinen ihminen kuitenkaan ymmärrä, vain taivaallinen ihminen näkee tämän.

Kaikista uskonnoista helvetillisin on juutalaisten Talmudiin perustuva uskonto, joka on rasistinen maailmanvaltaukseen pyrkivä uskonto ja jonka vuoksi juutalaisten kautta tulee virtaus pahimmista helveteistä eli itse perkeleeltä, jolla nimellä näitä helvettejä kutsutaan. Perkeleen avulla juutalaiset ovat viime vuosikymmeninä vallanneet yhden suurvallan, USA:n, sekä tiedotusvälineitä ja pankkitoimintaa maailmanlaajuisesti, ja lisäksi he ovat perustaneet oman valtion Israelin, joka on todellinen perkeleen oma valtio, ja joka on ryöstänyt palestiinalaisten isänmaan ja ajanut heidät vuosikymmeniksi maanpakoon. Israelin pääministeri Ariel Sharon (3.10.2001): ”Me, juutalainen kansa, hallitsemme Amerikkaa ja amerikkalaiset tietävät sen.” Tiedotusvälineillään ja poliittisella vallallaan juutalaiset ovat levittäneet Holokausti-valhetta, levittäneet materialistisia arvoja sekä salanneet julman historiansa ja kasaaritaustansa. Näin he ovat onnistuneet luomaan itsestään maailmalle valheellisen käsityksen viattomasti kärsineestä ”Jumalan omaisuuskansasta”, jolla on oikeus palata ”isänmaahansa”, joka todellisuudessa olisi jossain Itä-Aasiassa, mutta ei Palestiinassa. Juutalaisilla eli perkeleellä on vain yksi päämäärä: vallata planeetta ja tehdä kaikki kansat orjiksi. Kasaarit, joista 90 % nykyjuutalaisista polveutuu, olivat vallanhimoinen, kostonhimoinen ja saastainen miehen siitintä jumalanaan pitävä monimiljoonainen kansa, joka käännytettiin noin vuonna 740 Talmud-uskontoon eli juutalaisuuteen ja josta ovat peräisin Itä-Euroopan jiddišiä puhuvat aškenasi-juutalaiset, joita oli 1900-luvun alussa noin 11 miljoonaa. Kasaariperinteestä johtuen nykyjuutalaiset voivat ulkonaisesti olla kunnon kansalaisia, mutta heidän peritty pahuutensa on isästä perkeleestä eli paljon pahempaa kuin muilla kansoilla. Jokaisella kansalla on omanlaatuinen peritty pahuutensa.

Jumalalta ei tule enää kolmatta tulemista maan päälle, joten Herran Toinen Tuleminen Swedenborgin kirjoitusten kautta on viimeinen. Siksi Swedenborgin kirjoitukset sisältävät kaiken henkisen tiedon, jota ihmiskunta tarvitsee kukistaakseen helvetit ja saavuttaakseen yhteyden Jumalaan ja taivaaseen. Nykyiset swedenborgilaiset kirkot ovat joutuneet helvettien vaikutuksen alaisiksi, vaikka ainoastaan Uuden Kirkon avulla helvetit voitaisiin kukistaa. Swedenborgilaiset papit ovat tulleet helvettien huijaamiksi, eivätkä he ole ymmärtäneet Uuden Kirkon todellista merkitystä eli helvettien toiminnan paljastamista ja kukistamista sekä tiedon levittämistä pelastumisen todellisista välineistä, joita ovat oikean Kolminaisuusopin ymmärtäminen, päivittäinen parannuksen tekeminen sekä eläminen Kymmenen Käskyn mukaan. Swedenborg ennustaa mm., että Uusi Kirkko tulee ensin olemaan helvettien vallassa eli sen johtajat palvelevat lohikäärmettä eli perkelettä (Apocalypsis Explicata, nro 764). Vasta myöhemmin se saa papiston, joka ei palvele perkelettä.

Jumalallinen Kaitselmus ei anna perkeleen vallata koko planeettaamme, joten perkeleen kukistaminen tapahtuu Uuden Kirkon avulla. Mutta vasta, kun se on kasvattanut papiston, joka ei enää syö hyvän- ja pahantiedon puusta, vaan ottaa tietonsa ymmärrykseensä suoraan Jumalalta eli Herralta Jeesukselta Kristukselta. Uutta Kirkkoa tulevat johtamaan Jumalan valaisemat papit, jotka eivät enää tee sitä virhettä, minkä ovat tehneet kaikkien aikaisempien kirkkojen papit, ja näin toteutuu vihdoin Jumalan ja ihmisen välinen ikuinen liitto: Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.” (Jer. 31: 33, 34).

Tässä ei tarkoiteta Israelin heimolla juutalaisia, vaan uudestisyntyneitä Uuden Kirkon jäseniä. Yleensä juutalainen tarkoittaa Sanan spirituaalisen merkityksen mukaan hyvyydessä ja totuudessa elävää ihmistä - ei minkään tietyn kansan jäsentä - ja Israel spirituaalista kirkkoa. Jumala ei ole rasisti, joka asettaisi jonkun kansan tai rodun toista paremmaksi, vaan Hänelle kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja Hän haluaa pelastaa kaikki, myös juutalaiset, vaikka nämä Häntä vihaavatkin.

Kaikki kirkot ja uskonnot ovat tuhoutuneet siihen, että niiden papit ovat ottaneet ymmärryksensä hyvän- ja pahantiedon puusta eli omasta maallisesta ymmärryksestään eikä Jumalasta. Maallinen ymmärrys on perityn pahuuden saastuttamaa, joka tuottaa valhetta ja pahuutta. Uuden Kirkon papiston tulee olla ensimmäinen ja ikuinen, joka syö yksinomaan elämän puusta ja kehittyy taivaallisiksi tai spirtuaalis-taivaallisiksi ihmisiksi. Vain tällainen papisto voi olla Uuden Kirkon johdossa ja johtaa ihmisiä Jumalan tuntemiseen ja taivaaseen. Tätä varten on Swedenborgin kautta tullut Taivaallinen Oppi, joka antaa näille papeille valaistuksen, ja he kehittyvät taivaallisiksi ihmisiksi, kun he elävät tiukasti tämän opin mukaisesti tehden jatkuvasti parannusta synneistänsä ja elämällä Kymmenen Käskyn mukaan niitä rakastaen. Paratiisin palaaminen maan pinnalle voi kestää vuosisatoja, mutta sen tuleminen on varmaa ja tapahtuu Uuden Kirkon papiston avulla.

Helvettien valtaa maailmanpolitiikassa ei voi ymmärtää tuntematta kasaarien eli siis juutalaisten Talmud-uskontoa, heidän historiaansa, luonnettaan ja tavoitteitaan. Näistä kertoo vakuuttavasti esimerkiksi hyvä nettisivu www.islam-radio.net, joka on puutteineenkin erinomainen kansainvälisen politiikan kirjasto. Juutalaiset ovat erittäin hyvin järjestäytyneitä - heillä on lisäksi useissa maissa voimakkaat taistelu- ja painostusjärjestöt ja heitä johtaa salainen kansainvälinen komitea ”Siionin Viisaat”, joka on tuon ”käärmeen” eli kasaarijuutalaisten ”käärmeenpää”, joka kuten ”vaimo”, jota Uusi Kirkko edustaa, mainitaan Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa (1 Moos. 3: 14, 15). Tämän ”käärmeenpään” tavoitteet ovat maailmanvalta ja muiden kansojen tuho tai orjuuttaminen. Juutalaisten pyrkimys maailmanvaltaan ja toisten kansojen heikentämiseen käy ilmi myös tohtori Max Mandelstammin avajaispuheesta Baselin sionistikonferenssissa 29.8.1897 (Le Temps, 3.9.1897): ”Juutalaisten tulee käyttää kaikki keinot ja kaiken valtansa estääkseen kaikkien muiden kansojen nousun ja menestyksen, jotta saavutamme historiallisen tavoitteemme s. o. maailmanvallan.” Tähän he tarvitsevat vielä kolmannen maailmansodan, joka on heidän suunnitelmissaan. Jos he saisivat vallan planeetallamme, pitäisivät he valtaansa täydellisellä koko maailman median hallinnalla ja kehittyneellä valheisiin perustuvalla psykologisella terrorilla. Tämän salaisen komitean keinot maailmanvaltaan ovat mm. korkoon perustuva finanssipolitiikka, jota he maailmanlaajuisesti hallitsevat, tiedotusvälineiden massiivinen valtaus kansainvälisesti, jossa he ovat jo melkein onnistuneet, valheellinen propaganda ”viattomasta Jumalan omaisuuskansasta” ja suurin valhe eli ”holokausti”, jolla he peittävät julman historiansa ja kansainväliset rikoksensa, jotka ovat aiheuttaneet kymmenien miljoonien ihmisten kuoleman viemällä USA:n mukaan maailmansotiin ja Venäjän vallankumouksella, joka oli puhtaasti juutalainen operaatio ja maailmanvaltaamisen ensimmäinen yritys kommunismin avulla. Myös vapaamuurarijärjestö on heidän hallinnassaan. Ja kaikki tämä heidän perkeleellisen tavoitteensa takia eli maapallon valtaamisen, jota Jumalallinen Kaitselmus ei anna tapahtua. ”Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: ’Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun.’” (Luuk. 4: 5-7). Tavalliset juutalaiset eivät tiedä olevansa mukana tässä perkeleen maailmanvaltauksessa, mutta kuitenkin he toimivat tietämättään sen tavoitteiden puolesta. 

Juutalaisuus muodostaa vakavimman uhan ihmiskunnan olemassaololle nyt kuten Jeesuksen aikanakin, joten sen vallan murskaaminen on yksi Uuden Kirkon tärkeimmistä tehtävistä. Tämä johtuu siitä, että Raamatun ennustus Uudesta Jerusalemista eli Uudesta Kirkosta ja paratiisin palaamisesta planeetallemme ei voi toteutua, ellei helvettien valtaa sitä ennen kukisteta. Jos juutalaiset voittaisivat kolmannen maailmansodan niin kuin he ovat voittaneet ensimmäisen ja toisen, olisi se loppu kaikelle virtaukselle taivaasta ja helvettien totaalinen maailmanvaltaus ja tätä Kaitselmus ei anna tapahtua. Juutalaiset ovat saaneet syystä kokea monenlaista vainoa historiansa aikana, ja he haluavat kostaa ihmiskunnalle luomalla koko maapallon kattavan helvetillisen diktatuurin. Ainoastaan Jumala voi Uuden Kirkon avulla estää tämän, ja se voi tapahtua vain murskaamalla tuo ”käärmeenpää”, jonka nuo ”Siionin Viisaat” muodostavat (1 Moos. 3: 14, 15). Juutalaiset voivat vielä pelastua, jos he itse tuhoavat johtajiensa eli ”Siionin Viisaiden” vallan, sillä nämä ”Viisaat” ovat todellisia rikollisia ihmiskuntaa kohtaan ja vievät tavallisia juutalaisia kohti täydellistä tuhoa, mikä kolmannesta maailmansodasta seuraisi. Silloin ei enää puhuttaisi ”kuudesta miljoonasta”, joka on valhe, vaan 20 miljoonasta, joka ei olisi valhe. Myös kaikki syyttömät juutalaiset tuhoutuisivat näiden ”Viisaiden” mielisairaiden suunnitelmien vuoksi. Murskaamalla tuon ”käärmeenpään” Uusi Kirkko pelastaa myös juutalaisen kansan varmalta tuholta. Tavallisten juutalaisten olisi syytä osallistua tuohon murskaamiseen. Maineikas kasaarijuutalainen Benjamin Freedman on jo siihen osallistunut (Google). Myös niin kutsutut revisionistit ovat mukana tässä murskaamisessa.

Juutalaiskysymys oli tärkein myös Jeesuksen aikana: juutalaisten helvetit olivat pahimmat ja itse Jumalan täytyi inkarnoitua juutalaiseksi kukistaakseen ne. Taivaan enkelien valta ei riittänyt. Nyt ei tarvita enää inkarnaatiota, koska Swedenborgin teoksien kautta tullut Herran Toinen Tuleminen antaa ihmiskunnan käsiin aseen kukistaa taas voimakkaiksi tulleet juutalaisten helvetit, jotka uhkaavat tuhota koko ihmiskunnan. Ja tämä ase on Jumalallinen Totuus, joka paljastaa helvettien toiminnan.

Uusi Kirkko on ihmiskunnan lopullinen pelastus helvettien vallasta, ja siksi Jumalallinen Kaitselmus mitä tarkimmin ohjaa sitä ja sen kehitystä. Muut uskonnot vähitellen häviävät maan päältä. Uuden Kirkon oppi käytäntöön sovellettuna antaa ihmiselle valaistuksen Jumalalta henkisissä asioissa ja johtaa koko ihmiskunnan takaisin paratiisiin eli syömään elämän puusta. Tämä on Uuden Kirkon päätavoite, muut tavoitteet ovat vain välineitä tähän. Nykyiset swedenborgilaiset kirkot eivät vielä ole tämä Ilmestyskirjan Uusi Jerusalem (Ilm. 21: 2), sillä sen oikea papisto on vasta tulossa. Uusi Kirkko on kaikkien aikojen kirkkojen kruunu, koska sille on annettu tähän mennessä täydellisin selvitys henkimaailmasta, taivaasta ja helvetistä, Taivaallisesta Opista ja itse Jumaluudesta (Swedenborgin teologiset latinankieliset teokset, noin kaksi hyllymetriä). Uuden Kirkon perusopetus on yksinkertainen: usko yhteen Jumalaan, joka on Jumalallinen Kolminaisuus Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, tee päivittäin parannusta, äläkä tee syntiä; synnit on esitetty täydellisesti Jumalan sormen piirtämissä Kymmenessä Käskyssä (2 Moos. 20: 1-17) ja Jumalallinen Kolminaisuus ja parannuksen teko tässä kirjassa.

Lopuksi:

Maailmaa ei uhkaa ilmastonmuutos tai luonnon saastuminen, vaan voimat, jotka voivat saada aikaan maailmansodan - ydinsodan. Tämä voima on kansainväliset juutalaiset, joita johtaa Talmudin opetuksiin vihkiytynyt ryhmä ”Siionin Viisaat”. Tämä salassa toimiva ryhmä aiheutti kahden sodan laajenemisen maailmansodiksi ja Venäjän vallankumouksen, joissa kuoli kymmeniä miljoonia ihmisiä. Seuraavassa maailmansodassa kuolisi miljardeja ihmisiä. Tämä voima pyrkii totaaliseen valtaan maailmassa. Tämän voiman takana on perkeleellinen uskonto - Talmud eli itse perkele. Kristilliset kirkot ovat alistuneet tämän voiman lakeijoiksi tukemalla Israelia ja kansainvälistä sionismia eli liittoutuneet perkeleen kanssa. Holokausti-valhe on tämän perkeleen voimakkain ase. Sen avulla juutalaiset ovat aikaansaaneet sen, että pieninkin arvostelu tai tosiasian esille tuominen juutalaisista on ”kiihottamista kansanryhmää vastaan”, vaikka tosiasiassa juutalaiset itse syyllistyvät ”kiihottamiseen kansanryhmää – saksalaisia – vastaan” Holokausti-valheen levittämisellä. Vain Herran luoma Uusi Kirkko voi pelastaa ihmiskunnan tältä perkeleeltä. Tämä edellyttää taistelua Uuden Kirkon aseen - Jumalallisen Totuuden - avulla, mikään muu ase ei tätä perkelettä voi voittaa. Totuuden levittäminen tästä perkeleestä maailman kaikkiin kolkkiin tuhoaa tämän perkeleen. Tällainen toiminta on mitä suurinta lähimmäisenrakkautta, sillä sen tarkoituksena on koko ihmiskunnan pelastaminen perkeleeltä. Tästä perkeleestä tarkemmin: 

http://www.islam-radio.net/finish/power/rosenthal.htm

Saksalainen Swedenborgiin perehtynyt filosofi Johann W. von Goethe oli ymmärtänyt yllä esitetyn: ”Niin kaikki muuttui, mullinmallin mennen, nyt huippu on, mik’ alho ennen. Myös tähän nojaa oikean ne opin, ett’ ylimmäksi muuttuu alimmainen. Näät meil’ ol’ orjuus kuuman luolakopin, nyt vapaan ilman valta kukkurainen; salaisuus avoin visuun kätköön jää, sen myöhään vasta kansat käsittää. Ephes. 6: 12.” Johann W. von Goethe: Faust, 2. osa, 4. näytös (suomennos Otto Mannisen). 

”Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.” (Efes.: 6: 12).

Benjamin Kivilohkare, Object

Liite: Juutalaisten peritty pahuus


Kaikilla ihmisillä ja kansoilla on peritty pahuutensa, mutta juutalaisilla se on muista poikkeava. Nimittäin juutalaiset murhattuaan Jumalan inkarnaation jatkoivat Jumalan jokapäiväistä murhaamista uskonnollaan, joka on koottu teokseen Talmud, joka on eräänlainen perkeleen käsikirja. Sen opetuksia on syötetty juutalaislapsille ja -nuorille nyt jo 2000 vuotta, mistä on ollut seurauksena juutalaisten peritty pahuus, joka näyttäytyy heidän käytöksessään Jumalallisen Järjestyksen vastustamisena, jonka he ovat oppineet myös salaamaan ei-juutalaisilta. Näin juutalaisen peritty pahuus on itse perkele, eli he palvovat kaikessa perkelettä joko tietoisesti tai tiedostamatta. Perkeleen tavoitteisiin kuuluu koko planeetan valtaaminen ja muiden kansojen alistaminen orjuuteen. Siihen kuuluu myös äärimmäinen rasismi, jonka mukaan vain juutalaiset ovat ihmisiä ja muut kansat eläimiä, ja että juutalainen voi vapaasti tappaa muiden kansojen ihmisiä syyllistymättä syntiin. Tähän nojaten he ovat aiheuttaneet sotia, mm. kaksi maailmansotaa.

Juutalaisten luonteen kuvaa parhaiten Emanuel Swedenborg: Se on sellainen kansa, että se on täysin erilainen muista kansoista, ja että siihen kansaan on iskostettu yritys tuhota ja vääristää kaikki mikä kuuluu yhteiskuntaan, ja milloin vain tilaisuus tarjoutuu, he osallistuvat sellaiseen toimintaan eivätkä saa mistään muusta niin suurta iloa kuin järjestyksen lakien eli siis yhteiskunnan lakien tuhoamisesta, sillä heillä on sisäistetty viha itse Järjestystä kohtaan, joka on Herra. Tästä minulla on paljon kokemuksia.” (Spiritual Diary, nro 2260).


Liite 2: Koronarokotehuijaus


Tänä keväänä (2020) paljastui kasaarijuutalaisten ja Siionin Viisaiden uusin maailmanvaltausyritys. Bill Gatesin ja Henry Kissingerin johdolla on salaisissa laboratorioissa valmistettu partikkeleja, jotka voidaan ruiskuttaa ihmiseen ja saada aikaan perimän muutoksia. Näillä muutoksilla ihmisistä voidaan tehdä apinamaisia olentoja, jotka palvelisivat uutta juutalaisten maailman järjestystä eli eivät kykenisi tekemään vastarintaa. Tällä menetelmällä kolmas maailmansota, jota myös Siionin Viisaat ovat suunnitelleet, kävisi turhaksi, sillä nyt voitaisiin saavuttaa maailmanvaltaus muuttamalla ihmiskunnan (paitsi juutalaisten) perimää. Tätä Bill Gates ja Henry Kissinger ovat suunnitelleet vuosikausia. Tätä varten odotettiin virusepidemian puhkeamista, jotta voitaisiin rokotuksen avulla syöttää näitä DNA:ta muuttavia partikkeleja ihmiseen. Bill Gates on vaatinut, että 7 miljardia ihmistä on rokotettava ns. koronavirusta vastaan, joka alkoi levitä Kiinassa vuoden 2019 lopulla ja on nyt levinnyt koko planeetalle.

Kaikki mediat, vapaamuurarijärjestö, juutalaisten omat järjestöt, WHO ja kansalliset terveysviranomaiset sekä koko Siionin Viisaiden johtama joukko vaikuttajia on lahjottu ja pakotettu noudattamaan Siionin Viisaiden ehdottomia ohjeita, joita ovat mm. 1) On testattava koko planeetan väestö PCR-testillä, joka testi antaa yli 90 % vääriä positiivisia tuloksia ja synnyttää näin pandemian, vaikka kyseinen virus, COVID-19, on vain tavallinen flunssavirus. 2) COVID-19:n aiheuttamia kuolemantilastoja ja vakavasti sairastuneiden tilastoja on vahvasti liioiteltava pandemiakauhun lisäämiseksi. 3) Sulkutiloja on perustettava joka paikkaan: koulut, kirkot, urheilukatsomot, ravintolat, julkiset kokoontumispaikat ym. on pantava kiinni ilman mitään syytä, sillä näin ei estetä olematonta pandemiaa, vaan aiheutetaan pakokauhua ja sosiaalisia ongelmia. 4) Kasvomaskien käyttö on pakollista monissa tilanteissa, vaikka on tieteellisesti todistettu, että maskit eivät juuri lainkaan estä virustartuntoja, mutta myös tällä tavalla luodaan pandemiaa ja pelkoa, 5) Ihmisten on pidettävä parin metrin turvavälejä, jotka ovat myös todettu turhiksi ja luovat vain sosiaalista eristäytymistä ja lisäävät pandemian pelkoa. 6) Kaikki keinot, jotka auttavat koronaviruksen parantamisessa on julistettava pannaan, jotta tehdään tilaa rokotteelle yksinomaisena parannuskeinona. 7) Kaikki vastustavien asiantuntijoiden lausunnot sensuroidaan. Tässä on onnistuttu, ja ainoataan vaihtoehtomedioissa kuullaan vastustavia kantoja. Kaikki nämä mainitut seitsemän kohtaa on saatu toteutettua äärimmäisen voimakkaalla valheellisella mediarummutuksella, johon voi vain verrata holokaustivalheen onnistunutta propagointia yleisesti hyväksytyksi. 

  Maailman terveysjärjestö WHO, jonka päärahoittaja on Bill Gates, on saatu painostettua suunnitelman taakse ja samalla siihen ovat liittyneet myös kansalliset terveysjärjestöt. Tällä hetkellä (joulukuu 2020) tilanne näyttää ihmiskunnan kannalta kohtalokkaalta, sillä massiivinen pandemiapropaganda on mennyt hyvin perille ja ensi vuonna aloitetaan massiiviset rokotukset vaarallisella genomia muuttavalla rokotteella, jonka on kehittänyt Siionin Viisaitten Bill Gatesin vaikutuksen alaisena oleva lääkefirma Moderna USA:ssa. Ihmiskunnan kohtalo on vaakalaudalla. Kyseessä on ehkä koko maailmanhistorian kammottavin rikos. Pitäkäämme huoli, ettei se onnistu. Katso: https://vapaudenpuolesta.fi