New Jerusalem
Risti on vanhan kristillisen kirkon symboli, joka kuvaa kiusauksia
 ja kärsimystä, mutta Uuden Jerusalemin symboli on kruunu, 
joka kuvaa voittoa kiusauksista (lat. corona; Jes. 62:3).
   ETUSIVU      ERÄITÄ MUITA VASTAAVAISUUSTIETEELLISIÄ HUOMIOITA      LIITE : JUUTALAISTEN OSUUS NEUVOSTOHALLINNON ALUSSA (Robert Wilton: Romanovien viimeiset päivät)
Emanuel Swedenborg (1688-1772)."Vaimo, vaatetettu auringolla, ja 
kuu hänen jalkojensa alla,..".
 (Ilm. 12: 1).
                __________


Yhteydenotot:
kalevim9@gmail.comLIITE : JUUTALAISTEN OSUUS NEUVOSTOHALLINNON ALUSSA (Robert Wilton:

Romanovien viimeiset päivät)


Silmiinpistävä piirre Robert Wiltonin Venäjän melskeistä vuosien 1917-1919 koskevassa tutkimuksessa on hänen vilpitön tapansa käsitellä kriittisesti tärkeää juutalaisten roolia bolsevikkihallintoa vakiinnutettaessa.

Seuraavat luettelot mainittuna aikana bolsevikkipuolueeseen kuuluneista ja neuvostohallinnossa toimineista henkilöistä korostavat juutalaisten ratkaisevaa osuutta puolueessa ja hallinnossa. Wilton laati luettelot virallisten raporttien ja alkuperäisten asiakirjojen pohjalta. Ne ilmestyivät ensiksi Wiltonin kirjan harvinaisessa ranskankielisessä painoksessa, joka ilmestyi Pariisissa vuonna 1921 Les Derniers jour des Romanoffs -nimisenä. Ne eivät ilmestyneet The Last Days of the Romanovs - teoksen vuonna 1920 julkaistussa amerikkalaisessa tai englantilaisessa painoksessa.

''Jos lukija yllättyy havaitessaan juutalaisten käden jäljen joka puolella Venäjän keisariperheen murhajutussa, hänen tulee muistaa, miten pelottavan ylivoimaisia juutalaiset olivat lukumääräisesti neuvostohallinnossa'', Wilton kirjoitti.

Neuvostohallitus eli kansankomissaarien neuvosto (josta käytettiin myös nimitystä Sovnarkom) muodostui seuraavista jäsenistä, joka on esitettynä taulukossa1.

Taulukko 1.

MINISTERIÖ

Puheenjohtaja

Ulkoasiat

Kansallisuudet

Maatalous

Talousneuvosto

Elintarvikkeet

Armeija ja laivasto

Valtion valvonta

Valtion maat

Työvoima

Sosiaaliapu

Koulutus

Uskonto

Sisäasiat

Terveydenhoito

Raha-asiatLehdistö

Vaalit

Oikeus

Pakolaiset

Pakolaiset

Pakolaiset

 

 

 

 NIMI

V. I. Uljanov (Lenin)

G. V. Tshitsherin

J. Dzhugashvili (Stalin)

Protian

Lourie (Larin)

A. G. Schlihter

L. D. Brontein (Trotski)

K. I. Lander

Kaufmann

V. Schmidt

E. Lilina (Knigissen)

A. Lunatsharski

Spitzberg

Apfelbaum (Zinovjev)

Anvelt

I. E. Gukovs
(ja
G. Sokolnikov)

Voldarski (Goldstein)

M. S. Uritski

I. Z. Shteinberg

Fenigstein

Savitsh (apulainen)

Zaslovski (apulainen)

 

KANSALLISUUS

venäläinen*

venäläinen

georgialainen

armenialainen

juutalainen

juutalainen

juutalainen

juutalainen

juutalainen

juutalainen

juutalainen

venäläinen

juutalainen

juutalainen

juutalainen

juutalainen

juutalainen

juutalainen

juutalainen

juutalainen

juutalainen

juutalainen

juutalainen

 

 

 

 


“Sovnarkomin” 22 jäsenestä, Wilton esitti, kolme oli venäläistä, yksi armenialainen ja 17 juutalaista.
*(Leninin suhteen Wilton erehtyy. Leninin isä oli juutalainen Zederbaum, mutta Uljanov oli adoptoinut hänet. Leninin äiti oli juutalainen ja Lenin puhui sujuvasti jiddisiä, mikä oli yleisin kieli neuvostohallinnon sisäpiireissä. Suom. huom.). Toimeenpanevan keskuskomitean, Wilton jatkaa, muodostivat seuraavat jäsenet; esitys (taulukossa 2):

Toimeenpanevan keskuskomitean, Wilton jatkaa, muodostivat seuraavat jäsenet; esitys (taulukossa 2):

Taulukko 2.

NIMI

J.M. Sverdlov (Solomon) (puheenjohtaja)
Avanesov (sihteeri)
Bruno
Breslau
(?)
Babtshinski
N. I. Buharin
Weinberg                                                                            Gailiss
Ganzberg (Ganzburg)
Danitshevski
Starck
Sachs
Scheinmann
Erdling
Landauer
Linder
Wolach
S. Dimanshtein
Encukidze
Ermann
A. A. Ioffe
Karhline
Knigissen
Rosenfeld (Kamenev)
Apfelbaum (Zinovjev)
N. Krylenko
Krassikov
Kaprik
Kaoul
Uljanov (Lenin)
Latsis
Lander
Lunatsharski
Peterson
Peters
Roudzoutas
Rosine
Smidovitsh
Stoutchka                                                                        Nahamkes (Steklov)
Sosnovski                                                                          Skrytnik
L. Brontein (Trotski)
Teodorovitsh
Terjan
Uritski
Telechkine
Feldmann
Frumkin
Souriupa
Tshavtshevadze
Scheikmann
Rosental
Atshkinazi
Karahane
Rose
Sobelson (Radek)
Schlichter
Schikolini
Tshklianski
Levine (Pravdine)

 

KANSALLISUUS

juutalainen
armenialainen
latvialainen*
latvialainen                                                                                                                                                       

juutalainen
venäläinen
juutalainen
juutalainen
juutalainen
juutalainen
saksalainen
juutalainen
juutalainen
juutalainen
juutalainen
juutalainen
tsekkiläinen                                                                                                                                                    juutalainen
georgialainen
juutalainen
juutalainen
juutalainen
juutalainen
juutalainen
juutalainen
venäläinen
juutalainen
juutalainen
latvialainen
venäläinen
juutalainen
juutalainen
venäläinen
latvialainen
latvialainen
juutalainen
juutalainen
juutalainen
latvialainen
juutalainen
juutalainen
juutalainen
juutalainen
juutalainen (?)
armenialainen
juutalainen
venäläinen
juutalainen
juutalainen
ukrainalainen
georgialainen
juutalainen
juutalainen
imeretiläinen
karailainen
juutalainen
juutalainen
juutalainen
juutalainen
juutalainen
juutalainen

 

 

 

Niinpä, Wilton päätteli, 61 jäsenestä viisi oli venäläisiä, kuusi latvialaisia, yksi saksalainen, kaksi armenialaisia, yksi tsekkiläinen, yksi imeretiläinen, kaksi georgialaisia, yksi karailainen, yksi ukrainalainen ja 41 oli juutalaisia. *(Monet latvialaisiksi nimitetyistä olivat itse asiassa Latvian juutalaisia. Suom. huom.).

Moskovan erikoiskomissio (Tseka - Neuvostoliiton salainen poliisi ja GPU:n, NKVD:n sekä KGB:n edeltäjä - muodostui seuraavista (taulukossa 3):

 

Taulukko 3.

NIMI

F. Dzerzhinski (puheenjohtaja)

Y. Peters (varapuheenjohtaja)

Tshklovski
Heifiss

Zeistine

Razmirovitsh

Kronberg

Haikina

Karlson

Schaumann

Leontovitsh

Jakov Goldine

Galperstein

Kniggisen

Katziz

Schillenkuss

Janson

Rivkine

Antonof

Delafabre

Tsitkine

Roskirovitsh

G. Sverdlov (toimeenpanevan keskuskomitean
puheenjohtajan veli)

Bjesenski

J. Blumkin (kreivi Mirbachin murhaaja)

Aleksandrovitsh (Blumkinin rikostoveri)

I. Model

Routenberg

Pines

Sachs

Daybol

Saissoune

Deylkenen

Liebert

Vogel

Zakiss   latvialainen            

 

KANSALLISUUS

puolalainen

                                                                                                               latvialainen

                                                                                                                juutalainen
juutalainen

juutalainen

juutalainen

juutalainen

juutalainen

latvialainen

latvialainen

juutalainen

juutalainen

juutalainen

juutalainen

latvialainen

juutalainen

latvialainen

juutalainen

venäläinen

juutalainen

juutalainen

juutalainen


                                                                                                                               

juutalainen

juutalainen

juutalainen                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                          

 venäläinen

                                                                                                                juutalainen
juutalainen

juutalainen                                                                                                               

juutalainen

latvialainen

 

armenialainen

 

                                                                                                               latvialainen

juutalainen

saksalainen                                                                                                              

Näistä 36 Tsekan virkailijasta yksi oli puolalainen, yksi saksalainen, yksi armenialainen, kaksi venäläisiä, kahdeksan latvialaisia ja 23 juutalaisia. ”Ei siis”, Wilton esittää, ”ole syytä yllättyä juutalaisten hallitsevasta roolista keisariperheen murhassa. Päinvastainen tilanne olisi pikemminkin ollut yllättävä”.