Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600
Analyysi: Atlanttisen ratkaisun syyt? – Vainovalkea
Home / Kotimaa ja ulkomaat / Analyysi: Atlanttisen ratkaisun syyt?

Analyysi: Atlanttisen ratkaisun syyt?

Saksaan on saapunut viime aikoina 4 000 amerikkalaissotilasta osana pysyvää joukkojen siirtoa Eurooppaan. Raskasta sotakalustoa on kuljetettu eri puolille Keski- ja Itä-Eurooppaa. Lisäksi Saksa, Kanada ja Englanti ovat lähettäneet tuhansien miehien vahvuisia joukkoja. Mistä tässä on kysymys?

Saksaan on saapunut viime aikoina 4 000 amerikkalaissotilasta osana pysyvää joukkojen siirtoa Eurooppaan. Raskasta sotakalustoa on kuljetettu eri puolille Keski- ja Itä-Eurooppaa. Lisäksi Saksa, Kanada ja Englanti ovat lähettäneet tuhansien miehien vahvuisia joukkoja. Mistä tässä on kysymys? Valmistaudutaanko suursotaan vai onko tarkoitus lisätä suurvaltojen vastakkainasettelua, vai halutaanko tukea entisiä vallankaappauksia sekä synnyttää uusia vallankumouksia itärajantuntumassa lähellä Venäjää olevissa maissa, tai kenties valmistautuuko Nato Euroopan tulevaan sisällissotaan? Kuinka tähän kuvioon asettuu lännen suhde Aasiaan? Tässäpä vasta kysymyksiä: ken taitaa niihin vastata?

 

 Mittavasti sotilasjoukkoja ja –kalustoa Keski- ja Itä Eurooppaan!

Hiljattain tunkeutui Eurooppaan yhteensä 4000 Yhdysvaltojen puolustusvoimien sotilasta, panssarivaunuja, sotilasajoneuvoja ja ynnä muuta taistelukalustoa. ”Invaasio” tapahtui saksalaisen Bremerhavenin kaupungin sataman kautta, josta sotakalusto on kuljetettu eri puolille Keski- ja Itä-Eurooppaa. Tämän toimenpide on osa viime vuonna alkanutta operaatiota, jota Nato kutsuu nimellä Atlanttinen ratkaisu.1 Saksan lisäksi amerikkalaisia tunkeutuu Eurooppaan esimerkiksi Puolan Wrocławin kautta. Kysymyksessä on kylmän sodan jälkeisen ajan laajin amerikkalaisjoukkojen sijoitus Eurooppaan.2

Myös Saksa, Kanada ja Englanti lähettävät kukin noin 1000 sotilaan vahvuisia joukkoja.3

CNN ja UPI uutisoivat, että alkaneiden, useita päiviä kestävien joukkojen ja sotakaluston siirron tarkoituksena on lähettää suorasanainen viesti erityisesti yhdelle maalle: Venäjälle. Yhdysvaltain liittolaiset ja kumppanit ovat huolissaan Venäjän toimista Ukrainassa, Pentagonin edustaja Jeff Davis sanoi.

 

 Mistä tässä on kysymys?

Valmistaudutaanko tässä suursotaan, jonka osapuolet olisivat Yhdysvallat ja sen liittolaiset vastaan Venäjä? Tämä ei ole mahdollista, sillä Yhdysvalloilla ja Venäjällä ei ole mitään todellisia eturistiriitoja, joten molemmat tunnustavat toistensa suurvalta- ja etupiirit. Molemmat suurvallat ovat myös ydinasevaltioita. Nämä seikat tarkoittavat sitä, että amerikkalais-venäläisen sodan mahdollisuus on poissuljettu.

Lisäksi molempiin suurvaltoihin sekä Yhdysvaltoihin että Venäjään vaikuttaa vaarallisen tehokkaasti sionistinen eliitti.4 Tästä johtuen sodan synnyttäminen suurvaltojen välille ei välttämättä palvele kansainvälisten sionistien etua. Sitä vastoin eliitti on pyrkinyt alituisesti USA:n ja sen liittouman ja Venäjän vastakkainasetteluun. Tällä hajota ja hallitse ohjelmalla on tarkoituksena synnyttää yhteiskunnallinen ja taloudellinen kaaos lännessä, kuten myös Venäjällä sekä muodostaa vihamieliset suhteet länsimaisten ihmisten ja venäläisten välille.5 Kun seuraa ihmisten mielipiteitä yleisessä keskustelussa ja sosiaalisessa mediassa, niin huomaa kuinka hyvin juutalainen eliitti on päässyt päämääräänsä.

Lisäksi tulee huomata, että:

Nato on jatkuvasta laajentunut ja Venäjän rajamaissa tehdyt vallankaappaukset ovat pakottaneet Venäjän reagoimaan ja puolustuskannalle. Tämä Venäjän herääminen voidaan ajatella saaneen länsiliittouman vahvistamaan saavutettuja etujaan ja asemien puolustamista, lujittaa läntiselle liittoutumalle myönteisiä valtoja Venäjän rajan tuntumassa, tukea uusia vallankaappauksia ja samalla pönkittää liberaalisella sädekehällä koristeltua kansalaistoimintaa Venäjän rajamaissa.

Sionistisen eliitin johtama USA on Ukrainan ja myös Syyrian sotien hallitseva taustavaikuttaja. Sionistien toimesta USA on rahoittanut sopiviksi katsomiaan järjestöjä vuosikausia. Yhdysvaltojen apulaisulkoministerin Nulandin mukaani USA rahoitti Maidanin mielenosoitusten kuluessa vallankumousta 5 miljardilla dollarilla.6 Tämä ei tietenkään ole ollut sionistisen lännen ainut sponsorointi Ukrainan konfliktin lietsomiseksi.

Yllä mainittu sionistien hegemonia ilmenee länsimaissa, erikoisesti Yhdysvalloissa, valta- eli valhemedian, pankkimaailmaan ja Hollywoodin kautta. Lisäksi tulee huomata, että esimerkiksi israelilaisten etujärjestö AIPAC Yhdysvalloissa ei lainkaan häpeile agendaansa, toimintatapojaan tai saavutuksiaan ja Yhdysvaltojen uuskonservatiivit muodostavat avoimet sidonnaisuudet sionisteihin. Sionistijärjestöjen ja rahoittajien valta ohjailee uuskonservatiiveja ja siten Yhdysvaltojen imperialismia ja sen ulkopolitiikkaa.7

Vuonna 2015 Venäjä päivitti kansallisen turvallisuuden strategiansa (VKTS) luodakseen kestävän perustan USA:n ja Venäjän suhteille. VKT-strategian ajankohtaistaminen oli välttämättömyys etenkin Yhdysvaltojen johtaman Naton tunkeutumisesta Venäjän lähialueelle aiheutuneen uhan ja loukkauksien ansiosta. Yhdysvaltojen johtama liittouma on läsnäolollaan häirinnyt geopoliittista stabiliteettia Itä-Euroopassa ja Baltiassa jo vuodesta 2014 lähtien.

Yhdysvallat ja Nato toimivat rauhan ja vakauden puolustajana ja vapauden turvaajana. Informaatiosodan ja Atlanttisen ratkaisun kautta sotilaallisesti NATO vastaa Venäjän uhkaan. Onko tämä läntisen liittoutuman vahvistuminen seurausta Venäjän politiikasta? Tai onko paremminkin Venäjä pakotettu kehittämään strategiaansa sionistisen USA:n Nato-akselin painostuksen ja vainon saattelemana?

Valmistautuuko Nato Euroopan tulevaan sisällissotaan?

Alla on esitetty yksi näkökulma siihen, miksi vastakkainasettelua Venäjän ja Naton välillä kiihdytetään.

USA:n ja tiettyjen EU:n maiden sotajoukkojen keskittämisen yhtenä tarkoituksena voidaan ajatella olevan valmistautuminen Euroopan tulevaan sisällissotaan. Onhan johdonmukaista ajatella, että jatkuvasti lisääntyvä elintasopakolaisten vyörytys synnyttää kestämättömän tilanteen kantaväestön ja tunkeutujien välille; tämän konfliktin laukaisee jo se, että paikalliset hallitukset, suvaitsevainen virkamieskoneisto mukaan lukien politisoitunut poliisi ja näitä tukeva valhe- eli valtamedia tukee voimakkaasti tunkeutujien etujen asettamista kantaväestön etujen edelle. Lisääntyvä työttömyys, valtion menojen leikkaukset ja yksityistämiset melkein koko Euroopassa vahvistavat tyytymättömyyttä.

Sisä- ja ulkopoliittisilla uhkakuvilla voidaan mahdollisen sisällissodan eliittien vastainen puoli mustamaalata. Mustamaalaus synnyttää visio siitä, millaista politiikkaa kriisin jälkeen ei ainakaan harjoiteta, ja mitkä olivat kriisin ongelmat. Ongelmia ovat liiallinen demokratia, joka sallii populismin nousun, liiallinen kansallismielisyys, joka luo konfliktin maahanmuuttajien ja kantaväestön välille. Lisäksi mustamaalaus johtaa siihen, että vasemmisto osallistuu konfliktiin eliittien puolella samalla kun äärivasemmisto omalla toiminnallaan antaa perusteita poliisivaltion perustamiselle.

Sisällissodan välillisenä tarkoituksena olisi saada Eurooppalainen järjestäytynyt yhteiskuntarakenne hajotettua, jonka jälkeen ihmiskuntaa johtava mielipuolisen imperiumin edustajat asettaisivat omat hallitusjärjestelmänsä entisten tilalle. Niin muodoin sotilaallista keskitystä tarvittaisiin varmistamaan kantaväestön nujertamiseen sisällissodassa.

 

Suomen asema Nato-sopimus maana on vaarallinen

Yhdysvallat ja Venäjä eivät ajaudu sotaan keskenään, mutta USA-johtoinen Nato voi laajentumisellaan kulminoida Baltiaan, Itämerelle ja Suomen vastaisen rajansa tuntumaan mittavan konfliktin Venäjän kanssa. Suomen asema Nato-sopimusmaana hengenvaarallinen: Tämä sotilaallinen uhka konkretisoituu, kun Venäjän turvallisuutta uhataan siihen pisteeseen, että sen on pakko miehittää Suomi. Mikäli Suomi jatkaa Nato-intoiluaan ja ei pysty neutralisoimaan suhteitaan Yhdysvaltoihin ja palaamaan puolueettomuus politiikkaan, johon kuuluisi ystävälliset ja rakentavat suhteet Venäjän kanssa; Venäjä joutuu muodostamaan puskurivyöhykkeen, joka katkaisisi Suomen Oulun korkeudelta poikki. Tästä kyseessä oleva alue ulottuisi aina Jäämerelle saakka, mukaan lukien Pohjois-Norjan. Siten Venäjä varjelisi Naton uhan kohdistumista pitkälle Suomen vastaiselle rajavyöhykkeelle. Tämä tulisi tapahtumaan, joko sotilastoimin tai neuvottelemalla. Yhdysvallat ja muut Nato-maat eivät tulisi Suomen avuksi, vaikka Suomi olisi Naton jäsenmaa. Se on varmaa. Ainoa pelastus Suomelle on puolueettomuus politiikka, isäntämaasopimuksesta eroaminen ja Suomen alueen rajaaminen Naton tarpeiden sekä sen liikkuvuuden ulkopuolelle.

Mikäli Suomi ajautuu avoimeen konfliktiin venäjän kanssa, tulee puolustuksesta huolehtia vain kotiseutua ajatellen; poliittisen eliitin puolesta ei kannata uhrata hiuskarvaakaan, päinvastoin olisi mieluista, jos hyökkääjän luodit tavoittaisivat eliitin.

 

Poliittinen viitekehys

Donald Trump on sionistien lakeija, kuten hänen edeltäjänsä. Näyttää siltä, että ainut hyvä puoli miehessä on, ettei hän näyttäisi hyväksyvän yliäyräiden menevää pakolaisten vastaanottamista ja, että olisi puheissaan kansan asialla. Eihän Trumpin virkaanastujaispuhe ja tavoitteet kaikilta osin huonoilta kuulostaneet: hän arvosteli muiden muassa Washingtonin poliittista eliittiä sekä vannoi vallan siirtymistä takaisin kansalle. Tästä voisi ottaa oppia myös Suomen poliittinen eliitti. Kuitenkin Trumpin todellinen suhtautuminen edellä mainittuihin asioihin paljastunee hänen presidentti kaudellaan. USA:ssa ei voi selvitä hengissä presidentin tehtävissä, jos ei ole sionisti tai heidän lakeijansa. Trump ei ole vastustanut amerikkalaisten joukkojen keskitystä Keski- ja Itä-Eurooppaan.

Ei ole mitään havaintoja siitä, että Trumpin valinta olisi johtamassa USA:n linjan muutokseen suhteessa joukkojen lähettämiseen ja yleensä lännen ja Venäjän vastakkainasetteluun. Onko Trump sanonut tai edes harkinnut amerikkalaisjoukkojen kotiuttamista Euroopasta? Tuskinpa. Trump astui virkaansa perjantaina 20.1.2017 ja USA:n joukot saapuivat hiljattain Eurooppaan, tuskinpa joukkoja heti aletaan sieltä kiskoa takaisin.

On ihmetelty Trumpin hyviä suhteita Putinin kanssa. Myös Obamalla oli tällaiset suhteet, mutta ne salattiin julkisuudelta. Eli Yhdysvalloilla ja Venäjällä ei ole todellisia eturistiriitoja, kuten jo alussa mainittiin. Tästäkin näkee sen, että molempiin suurvaltoihin vaikuttaa sama sionistinen mafia ja heidän lukuisat organisaationsa marionetteineen.

Miksi tarvitaan vastakkainasettelua?

Jos molempiin suurvaltoihin USA:han ja Venäjään voimakkaasti vaikuttavat samat eturyhmät, joita ovat globaalien pääoma-, korporaatio- ja rahamaailman eliitit, miksi geopoliittiset kysymykset näyttävät muodostavan ristiriitoja?

Yhdysvallat ja sen liittolaiset eivät sinänsä halua laajentaa Natoa minnekään vaan länsimaihin vaikuttava Israel-myönteinen lobby on lähes kaiken takana.8

Yhdysvaltojen ja Euroopan maiden talouteen vaikuttava pankkiiri- ja talouseliitti on myös saanut aikaan sen, että USA:lla on aggressiivinen tavoite kahmia globaalisti taloudellinen ja poliittinen kehitys omiin käsiinsä. Tämä on ilmeisesti yhtenä osasyynä USA:n ja sen liittolaisten Venäjän saartoon.

Perimmäisenä pyrkimyksenä näyttää olevan niin Venäläisen kuin myös Länsi-eurooppamaisen järjestäytyneen sivilisaation hajottaminen. Tätähän palvelee jo lännen ja Venäjän välille synnytetty näennäinen erimielisyys. Mutta Yhdysvaltojen ja Venäjän ei tarvitse sotia keskenään eivätkä ne tule sotimaan toisiaan vastaan.

Transatlanttisten suhteiden merkitys.

Transatlanttisen suhteen toimivuudella on ollut vaikutuksensa maailmanpolitiikkaan, mutta ei myönteisessä mielessä. Yhdysvaltain Euroopalle antamat turvatakuut ovat olleet mahdollistamassa integraatioprosessia, jota voidaan pitää yhtenä Uuden maailmanjärjestyksen tunnusmerkeistä. Yhdysvallat ja Eurooppa eivät lähesty toisiaan vain sotilaallisesti vaan myös kauppapoliittisesti; muistammehan vapaakauppasopimus neuvottelut EU:n ja USA:n sekä EU:n ja Kanadan välillä. Eurooppalaiset maat ovat lyöttäytyneet Yhdysvaltain liittolaiseksi, joiden tuki ja suopeus ovat antaneet entistä enemmän legitimiteettiä Yhdysvaltain vahingolliselle globaalille toiminnalle.

Silmäys Aasiaan.

Kiinan kehittyminen maailman suurimmaksi talousmahdiksi ja Shanghain yhteistyöjärjestön (SCO) jatkuva sotilaallisen voiman kiriminen jo pian Naton rinnalle, voivat olla tiettyjä syitä transatlanttisen taloudellisen ja sotilaallisen yhteistyö tiivistämiseksi. Tämä Atlanttinen ratkaisu joukkojen keskittämisenä Eurooppaan on osa-alue transatlanttista yhteistyötä. Näin voidaan luoda pelote myös Aasialle.

Jos Aasiaa ei saada talouspolitiikan välineillä nujerrettua, niin siihen tarvitaan silloin sota.

Suursota tai sota yleensä olisi suuronnettomuus, kansoille ja valtioille, mutta tietylle kansainväliselle eliitille maailmansota olisi tuottoisaa. Sotateollisuuden valmisteiden myynti eläisi kultakauttaan ja kansainvälisen rahoitustoiminnantarve moninkertaistuisi. Sodan jälkeen vuorossa olisivat voittajien sanelemat sotasyyllisyysoikeudenkäynnit ja Eurooppa, Aasia ja Lähi-itä jaettaisiin uudelleen globaalin eliitin ja Israelin etujen mukaisesti.

Kysymyksessä olisi imperiumien esiinmarssi, joiden kansainvälinen poliittinen hegemonia olisi vertaansa vailla maailmanhistoriassa. Mutta toivoa paremmasta ei ole syytä menettää, sillä myös globaalin vallan keskiössä oleva eliitti voi kokea suursodassa karvaan tappion.

Yllä olevassa artikkelissa esitettiin syitä Atlanttiseen ratkaisuun, jonka tarkoituksen ei ole se, että Nato suojelisi Euroopan turvallisuutta, johon muka sisältyisi Yhdysvaltain liittolaisten ja kumppanien huoli esimerkiksi Venäjän puuhista Ukrainassa ja tai Itämerellä. Kaikki tämä on valtavirtaisen median levittämää valhetta.

Markku Juutinen

 

Lähteet

  1. http://www.globalresearch.ca/outgoing-president-obamas-operation-atlantic-resolve-against-russia-us-sends-3600-tanks-against-russia-massive-nato-deployment-underway/5566679)
  2. http://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-us-troops-nato-mission-poland-message-obama-putin-a7517281.html
  3. (http://www.globalresearch.ca/retribution-for-russian-hacking-several-thousand-us-troops-hundreds-more-us-tanks-shipped-to-russian-border-to-keep-peace-freedom/5567404).
  1. Toivo Martikainen, Katri Pynnöniemi ja Sinikukka Saari (2016). Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; Suuri maa, pitkä kvartaali (2003) Sitra. Tapani Mäkinen. Saatavilla (alkaen sivulta 25). http://www.sitra.fi/julkaisut/Raportti48.pdf; International. (20.12.2013); Mikhail Khodorkovsky, pardoned by Putin, arrives in Berlin: http://nsnbc.me/2013/12/20/mikhail-khodorkovsky-pardoned-by-putin-arrives-in-berlin/ ; The Times of Israel (23.11.2015). Russia’s New Tsar: http://blogs.timesofisrael.com/russias-new-tsar/; The World’s Billionaires: http://www.forbes.com/profile/arkady-rotenberg/
  2. Robert Bideleux, Ian Jeffries: A History of Eastern Europe: Crisis and Change.. Psychology Press, 1998; Wilton, Robert (2000). ROMANOVIEN VIIMEISET PÄIVÄT Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry; Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky. S 148; Solženitsyn, Aleksandr (1974). Vankileirien saaristo:(Arhipelag GULAG) 1918-1956 Tukholma: Wahlsröm & Widstrand; Solženitsyn, Aleksandr (2009). 200 vuotta yhdessä; Toivo Martikainen, Katri Pynnöniemi ja Sinikukka Saari (2016). Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; Suuri maa, pitkä kvartaali (2003) Sitra. Tapani Mäkinen. Saatavilla (alkaen sivulta 25). http://www.sitra.fi/julkaisut/Raportti48.pdf; International. (20.12.2013); Mikhail Khodorkovsky, pardoned by Putin, arrives in Berlin: http://nsnbc.me/2013/12/20/mikhail-khodorkovsky-pardoned-by-putin-arrives-in-berlin/; The Times of Israel (23.11.2015). Russia’s New Tsar: http://blogs.timesofisrael.com/russias-new-tsar/; The World’s Billionaires: http://www.forbes.com/profile/arkady-rotenberg/; Gaaze, Konstantin (2014). ”Poker dlja odnogo”. Newtimes.ru (Novoje Vremja), 1.9.2014: http://www.newtimes.ru/articles/detail/86540; Tyler Durden (3.4.2014). Zero Hedge. Guest Post: Russia Is Dominated By Global Banks, Too: http://www.zerohedge.com/news/2014-04-03/guest-post-russia-dominated-global-banks-too; Stone, Joe (2.4.2015). The world needs 70 percent more food by 2050. Here’s how we can do it.
  3.  Information Clearing House (13.12.2013): Victoria Nuland Admits: US Has Invested $5 Billion In The Development of Ukrainian, ”Democratic Institutions”.Saatavilla:

http://www.informationclearinghouse.info/article37599.htm; Dan Murphy (6.2.2014). Security Watch Amid. US-Russia tussle over Ukraine, a leaked tape of Victoria Nuland. Saatavilla: http://www.csmonitor.com/World/Security-Watch/Backchannels/2014/0206/Amid-US-Russia-tussle-over-Ukraine-a-leaked-tape-of-Victoria-Nuland

7. Patrick Slattery (15.4.2013). How Zionists manage to get away with their myths and lies. Saatavilla: https://web.archive.org/web/20130423165326/http://www.davidduke.com/?p=39286

8. Mearsheimer & Walt (2007). Yhteenveto Israelin lobbyn vaikutuksesta median ja akatemiaan; Rami, Ahmed (1988). Vad är Israel? Stockholm: Kultur förlag, 309 s; Jewis Chronicle 1974; Jewish Post and Opinion 1974; Bar-Yosef 1994, Maariv 2.11.1994, ‘The Jews Who Run Clinton’s Court’; Duke 2003, 146-147; Ginsberg, Benjamin (1993). The Fatal Embrace: Jews and the State. Chicago: by The University of Chicago. 1-2, 103 s.; Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

 

About Markku Juutinen

Olen koulutukseltani insinööri ja tradenomi ylempi. Toimin sivutoimisena kirjailijana ja artikkeleiden kirjoittajana, jonka motiiveina on kehittyneen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan saavuttaminen, Suomessa kuin myös kansainvälisesti ajatellen. Harrastan piirtämistä, maalaamista ja kirjallisuutta yleensä.

Check Also

pelastuksen avaimet

VOITTO PERKELEESTÄ Kymmenen Käskyn avulla

Kymmenen Käskyä ovat Raamatun tärkeimmät sanat, sillä ne tulivat Jumalan sormen piirtäminä kahteen kivitauluun. Kymmenen Käskyn voimasta Jordan-virran vedet väistyivät ja Jerikon muurit särkyivät, sillä näihin Käskyihin sisältyy Jumalallinen Voima. Tällainen voima on myös ihmisellä, joka näitä Käskyjä noudattaa siitä syystä, että ne ovat Jumalallisen Järjestyksen Lakeja, eikä vain siksi, että ne ovat yhteiskunnallisia ja moraalisia sääntöjä kaikilla kansoilla. Näillä Käskyillä on luonnollinen eli kirjaimellinen merkitys, henkinen merkitys ja taivaallinen merkitys. Luonnollinen merkitys on ihmistä varten maan päällä, henkinen ja taivaallinen merkitys ovat enkeleitä varten taivaassa, mutta ihminenkin voi ne ymmärtää.