Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/novahier/public_html/vainovalkea/wp-includes/plugin.php on line 600
Valtion tuhoamisen kolme peruspilaria – Vainovalkea
Home / Kotimaa ja ulkomaat / Valtion tuhoamisen kolme peruspilaria
Yuri Bezmenov oli entinen KGB:n agentti, jonka tehtävänä oli levittää propagandaa Neuvostoliiton ulkopuolisissa valtioissa. Jäljempänä kirjoitettu esitelmä perustuu Yuri Bezmenovin analyysiin siitä, kuinka valtio ja sen osanen yhteiskunta voidaan valloittaa ilman fyysistä väkivaltaa.

Valtion tuhoamisen kolme peruspilaria

Yuri Bezmenov oli entinen KGB:n agentti, jonka tehtävänä oli levittää propagandaa Neuvostoliiton ulkopuolisissa valtioissa. Jäljempänä kirjoitettu esitelmä perustuu Yuri Bezmenovin analyysiin siitä, kuinka valtio ja sen osanen yhteiskunta voidaan valloittaa ilman fyysistä väkivaltaa.1

Valtioiden tuhoamisen taustalla on tietty globaalieliitti, joka yllä pitää uusliberalistista järjestelmää, kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita, manipuloivaa valtamediaa sekä viihdemaailmaa ja ynnä muita hegemonian instrumenttejä. Yksittäisten valtioiden hallitukset ja eduskunnat ovat alistetut tämän globaalin eliitin marioneteiksi kotimaissaan. Tämä pätee erikoisen hyvin myös nykyisen Suomen poliittiseen ilmapiiriin.

Vaikka oheinen kirjoitus linjautuu Bezmenovin lähteeseen, on kirjoitusta täydennetty omilla havainnoilla ja kommenteilla.

 

Yhteiskunnan tuhoaminen sisältäpäin

Benzmenovin mukaan yhteiskunnan raunioittamisessa sisäisesti käytetään kolmea eri menetelmää, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Ainakin osittain tämän menetelmän tehokkuus perustunee siihen, että lähestulkoon kaikki ihmiset ovat manipuloituja toteuttamaan näitä tekniikoita kuin huomaamattaan kotimaansa tuhoamiseksi. Tähän sortuvat jopa nekin, jotka luulevat taistelevansa paremman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta. Nykyisin länsimaisissa yhteiskunnissa, kuten Suomessakin, ovat käytössä nämä kolme yhteiskunnan tuhoamisen menetelmää.

Yllä mainittua kontrollointi- ja manipulointimenetelmää käytettiin esimerkiksi edesmenneessä Neuvostoliitossa, jonka totalitaristisen valtion hallinta perustui kommunistisen puolueen ja salaisen poliisin tarkkaan valvontaan. Aleksandr Solzenitsyn mukaan Neuvostojärjestelmä tavoitteli ja nojasi siihen, että ihmiset oppivat olemaan puhumatta järjestelmälle epäsuotuisista asioista sisäistäen kyseisen toimintatavan sitä kyseenalaistamatta. Neuvostojärjestelmässä kansalaiset kyttäsivät toisiaan, antoivat ilmi toisiaan, ihmisiä vangittiin usein ilman syytä ja heidät kyyditettiin vankileirien saaristoon, joka oli saanut substantiivin GULAG.2

Sota on rauhaa vapaus on orjuutta ja tietämättömyys on tiedollisuutta

Mutta nämä yhteiskunnan ja laajemmin valtion degeneroimisen kolme peruspylvästä ovat:

1. Isänmaallisuuden ja kansallisen identiteetin raunioittaminen: Eettisten arvojen väljähtäminen: esimerkiksi henkisten sekä moraalisten periaatteiden mitätöiminen.

2. Kollektivisoidaan ajattelu, jonka mukaan individualistisella tai yksilöllisellä ajattelulla ei ole arvoa. Tällöin vain laumasieluisuutta korostetaan. Niin ikään ydinperheen formaatti eli perinteinen avioliittoinstituutio tuhotaan. Samalla mainostetaan pikaravintolaketjujen tarjontaa sekä virvotusjuomia, mitkä ovat säännöllisesti käytettynä terveydelle hyvin vahingollisia johtaen muiden muassa fyysiseen ja psyykkiseen veltostumiseen.

Kommenttina täydennettäköön seuraavaa: Huomion arvoista on, että terveellinen ruokavalio ja liikunta pitävät kansanterveyden korkealla, jolloin fyysinen, kuten myös psyykkinen virkeystaso säilyvät ja jopa kohentuvat. Laadukkaita hiilihydraattilähteitä esimerkiksi ovat täysjyvävilja, kasvikset, marjat, hedelmät, pähkinät sekä siemenet, koska ne sisältävät paljon ravintokuitua, vitamiineja, kivennäisaineita ja muita suojaravintoaineita. Proteiinin terveellisimmät lähteet ovat kala, siipikarjanliha, kananmuna, palkokasvit ja pähkinät. Tämä tietysti oli vain materialistinen katsantokanta kyseiseen asiaan.

3. Toimivan ja luotettavan markkinatalouden tuhoaminen. Yksityistä ja julkista taloutta tuhotaan korkoon perustuvalla lainarahoituksella. Lisäksi yksityistä taloutta rampautetaan markkinointiin sisältyvien mainoskampanjointien kautta, sillä ihmiset velkaantuvat ostaessaan tuotteita, joita eivät välttämättä tarvitse. Tämähän on sitä kulutushysterian tai -manian ylläpitämistä, mikä on myös sairaalloinen tila nykyisessä yhteiskunnassa.

Liitämme tähän osioon myös haittamaahanmuuton ja sananvapauden rajoittamisen.

 

Demoralisointi

Demoralisointi tarkoittaa jonkin asian tarkoituksellista turmelemista.

Henkisen degeneraation jaksona, jossa siis demolarisointia tapahtuu, voidaan pitää noin 20 vuotta, jonka kuluessa tavanomaisesti aina yksi sukupolvi koulutetaan. Erilaiset kasvatus- ja oppilaitokset ovat tässä demolarisoinnnin prosessissa avain asemassa, ja esitetty  prosessi alkaa jo esikoulussa.

Jaamme jäljempänä käsiteltävän luvun yllä esitetyn valtion degeneroimisen kolmen peruspylvään osoittamiin numeroituihin jaksoihin.

Yhteiskunnan tuhoamisen pylväs 1:

Yllä esitettyjen metodien avulla demoralisoidaan manipuloiden kansaa vähättelemään omaa etniskulttuurista taustaansa, isänmaallisuutta, miehen sekä naisen muodostamaa perhemallia, kristillistä arvomaailmaa ja ylipäätään halveksimaan eettisiä periaatteita. Vastaavasti näiden edellä mainittujen arvojen tilalle hallitseva eliitti, sitä tukeva mediakoneisto ja siihen liittyvä viihdeteollisuus syöttävät ihmisille täysin korkeiden moraalikäsitysten vastaisia prinsiippejä.

Yhteiskunnan tuhoamisen pylväs 2:

Yhteiskunnan henkisen tason rappauttaminen tapahtuu luonnollisesti, kuten yllä jo viitattiin, valtamedian kautta. Toimittajille suodaan mediayhtiöiden välityksellä monopoliasema tiedolliseksi auktoriteeteiksi.

Tähän voidaan jälleen kommenttina huomauttaa, että:

Yhdysvalloissa vaikuttavan massamedian eri kanavoiden kautta muokataan jatkuvasti ihmisten mieliä valtaeliitin tarpeiden mukaisesti. Niinpä esimerkiksi amerikkalaisen joukkoviestinnän hallitsijat käyttävät merkittävän suurta valtaa Washington politiikassa ja myös muualla maailmassa.

Joukkoviestinnän ja viihdeteollisuuden hallinta saa vielä hirvittävän diktatuurisen luonteen, sillä kyseisiä viestintämaailmoja kontrolloi kourallinen ihmisiä, jotka muodostuvat juutalaisesta eliitistä – harvainvallasta.

Mainitun viihdeteollisuuden ja joukkoviestinnän näkyvät sekä näkymättömät vaikuttimet ulottuvat miltei jokaiseen kotiin Pohjois-Amerikassa ja myös muualla läntisessä maailmassa.

Joukkoviestinnän kautta tuleva hallinta ei ole vaikuttamista vain USA:n kautta Euroopan unionin maihin vaan vallitsemista kunkin kansan kautta.

Esimerkiksi Ruotsissa manipuloiva vaikutus tulee sionistisen Bonnierin ja Hjörnen mediaimperiumien saattelemana ja Suomessa Bonnierin ja juutalaistaustaisen Jane sekä Aatos Erkon säätiön omistamien massamediakanavien välityksellä. Jopa koulutusmateriaali palvelee monikulttuurisuutta, vääristynyttä seksuaalivalistusta, johon sisältyy sukupuolineutraaliuden kasvatus ja muu nykyaikainen henkinen saasta. Pohjoismaissa Bonnierin mediaimperiumi julkaisee yllä mainittuja saastuttavia opetusmateriaaleja.3, 4, 5, 6, 7

Mainitun eliitin mediakontrollin vaikutus on järkyttävän suurta USA:ssa ja yleensä länsimaissa. Kaikki mittavimmat tv- ja radioyhtiöt, elokuvan tuottajat, kirjankustantajat, sanomalehdet, aikakauslehdet ja uutistoimistot ovat sionistisen eliitin omistamia. Tohtori Ahmed Ramin on esittänyt selvityksessään esim. USA:ssa toimivan 56 mediayhtiön nimet, jotka ovat ”juutalaisten” omistuksessa.8

Median välityksellä meille tyrkytetään valmiita käyttäytymisen normistoja siitä, kuinka kustakin yhteiskunnallisesta ilmiöstä tulisi ajatella.

Valtavirtainen tiedonvälitys opastaa meitä myös siinä, kuinka näihin ilmiöihin tulisi suhtautua, jotta osaisimme olla loukkaamatta tiettyjä vallitsevia arvoliberaaleja periaatteita. Tämä sama ”käyttäytymisen malli” soveltuu suhtautumisena kulttuuriin: media sanelee suunnat sille, mitkä kirjat esimerkiksi ovat ”edistyksellisiä”, ja mitkä elokuvat ovat todella ”katsottavia” ja niin edelleen.

Mutta toisaalta median kautta demonisoidaan tai stigmatisoidaan arvokkaita yhteiskunnallisia periaatteita ja arvoja.

Esitämme jälleen kommentteja, tällä kertaa stigmatisoimisesta:

Näitä arvokkaita demonisoinnin kohteina olevia perinteitä ovat esimerkiksi koti, uskonto ja isänmaa, mitkä ovat nykyisin asetettu jopa kriminalisoitavaksi. Tästähän on tuoreita esimerkkejä nykyisin riittävästi. Esimerkiksi mainittakoon valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen päätös käynnistää esitutkinta kansanedustaja Päivi Räsäsen vuonna 2004 kirjoittamasta tekstistä “Mieheksi ja naiseksi hän meidät loi”, jonka julkaisi Suomen Luther-Säätiö.9

Yleensä asenne on sellainen, että konservatiivis-kristillisten katsomuksien suhteen tietyt toimijat ovat valmistautuneet julistamaan ne vihapuheeksi, rasistiseksi viestinnäksi sekä ihmisoikeuksien vastaisiksi. Oikein tulkittuna kristinuskoon kuitenkin sisältyy lähimmäisenrakkauden sanoma ja  ihmisoikeuksien  noudattamista. Mitä vahinkoa yhteiskunnalle voi olla aviorakkauden palauttamista sille kuuluvaan arvoonsa? Tällaisten ajattomien klassisten arvojen toteuttaminen juuri onkin turvallisen kodin ja isänmaan perusta.

Kymmenen Käskyä ovat sekä henkisen että luonnollisen yhteiskunnan perusta.
Kymmenen Käskyä ovat sekä henkisen että luonnollisen yhteiskunnan perusta.

Ketkä sitten ovat tämän ”vihapuheeseen” liittyvän vainon ja konservatiivisten arvojen demonisoinnin taustalla? Jotkut tahot sanovat, että kyseisen arvoliberalismin synnyttäjinä ovat kulttuurimarxistisia vaikutteita saaneet vasemmistoradikaalit, monikulttuurisuusideologit ja muut seksuaalivallankumousintoilijat. Nämä edellä mainitut kylläkin ovat vaikuttajina, mutta vaikuttajina ovat lähestulkoon kaikki poliittiset valtapuolueet (kaikista vähiten Perussuomalaiset), virkakoneisto sekä valtavirtainen tiedonvälitys. Kuitenkaan nämä nimetyt vaikuttajat eivät ole tämän rappeutuneen ilmiön synnyttäjiä. Ketkä sitten ovat?

Terveiden perinteisten arvojen tuhoajina ovat globaalin eliitin toimijat, mutta EU-maiden hallitukset ja eduskunnat ovat vain tämän agendan toteuttajina. Aivan kuten ylikansallisen pääoman haltijat vaikuttavat lobbauskulttuurillaan Brysselin politiikkaan, ja samalla EU-maiden johtavien poliitiikkojen päätöksiin, vaikuttaa juutalaisen eliitin luoma arvoliberalistinen sekä monikulttuurinen ideologian systeemi globaalisti jokaiseen länsimaahan.

Psykologian professori Kevin MacDonaldin mukaan Frankfurtin koulukunnan perustivat saksanjuutalaiset vasemmistoaktivistit, joille ”tieteellä” oli vain poliittista välinearvoa. Frankfurtilaiset eivät harrastaneet perinteisiä tieteellisiä metodeja kuten esimerkiksi empiirisiä kokeita, sillä ne eivät yleensä tuottaneet poliittisesti toivottuja lopputuloksia. Kulttuurimarxistiset pedagogit opettavat siis nuorille, millainen maailman ”pitäisi” olla, sen sijaan, että he kertoisivat, millainen maailma todellisuudessa on. Nuoria manipuloimalla kulttuurimarxistit pyrkivät manipuloimaan yhteiskuntaa itselleen mieluisaan muotoon.10

Mikä sitten motivoi frankfurtilaisia? Israelilainen teologi Gershom Scholem on todennut, että Frankfurtin koulukunta oli käytännössä ”juutalainen lahko”. Ryhmään kuulunut Walter Benjamin puolestaan totesi, että häntä ajoivat eteenpäin muistot juutalaisten ”orjuutettujen esi-isiensä” kokemasta nöyryytyksestä.10

Juutalainen eliitti on myös  manipuloivan median ja mädättävän viihdemaailman synnyttäjinä sekä taustavaikuttajina, kuten aikaisemmin jo tässä kirjoituksessa todettiin. Juutalaisella eliitillä on täydellinen valta kansainvälisessä pankkitoiminnassa, joka valtaosin perustuu USA:n keskuspankin täydelliseen hallintaan ja osittain sitä kautta täydelliseen hegemoniaan kansainvälisessä pankkitoiminnassa.11

Jatkakaamme demolarisoimisen selittämistä:

Demolarisointia tapahtuu niin ikään lehdistön, Internetin, elokuvien, ja ylipäätään viihdemaailman sekä kasvatus- ja koulutusmaailman välityksellä.

Lisäksi on syytä mainita, että yhteiskunnan rapauttamista toteutetaan myös lietsomalla ristiriitoja perusyhteisöissä, mikä ilmenee kyvyttömyytenä selvittää erimielisyyksiä. Tästä johtuen pienetkin riidat viedään oikeuslaitosten selvitettäviksi. Myös ydinperheet tuhotaan erilaisia kasvatusmenetelmiä käyttäen. Näitä avioliiton myrkyttäjiä ovat muiden muassa sukupuolineutraalikasvatus, sateenkaari-ideologia, pride-kulkueet, jonne otetaan mukaan myös pienet lapset ja koulutusmaailma yleensä.

Pride kulkue.
Pride kulkue.

Millaista sitten on tuhoamistoiminta koulutuksen kautta. Jo peruskoulussa, ja aikaisemminkin aloitetaan massiivinen aivopesu. Nykyisin esikouluista alkaen kasvatus ja opetus ovat arvoneutraaleja, koko maailmaa syleilevää yhteisöllistä vastuuta korostavaa ja samalla yksilöllisyyttä neutralisoivaa opetusta. Perinteisiä arvoja ei tietenkään korosteta, eikä niitä opeteta laisinkaan. Sen sijaan vieraskulttuurit saavat etusijan kouluissa. Opetus on sekularistista ja materialistista, ja siten kaiken hengellisyyden vastaista. Sen sijaan monikulttuuriset arvot, sukupuolineutraaliuden ja muiden perverssiyksien opetus on täysin legalisoituja peruskoulussa.12, 4

Suomen opetushallituksen sivuilta voidaan lukea:

”Kun suomalaisen koulun synty edellytti snellmanilaista pyrkimystä kulttuurisen yhtenäisyyden rakentamiseen yksi mieli, yksi kieli -periaatteella, niin tämän päivän koulun haaste on monikulttuurisuuden rakentaminen monta mieltä ja monta mieltä -lähtökohdista.”13
Kaija Matinheikki-Kokko Suomen opetushallituksen sivuilla

Lisäksi ihmiset houkutellaan opiskelemaan jatko-opiskeluina kaikkea muuta kuin hyödyllisiä aineita, joita ovat esimerkiksi sukupuolitutkimus, kasvatustieteet, sukupuolitietoisuuteen viittaavat kurssit tai opintoviikot ja niin edelleen. Nämä ovat täysin turhia ja suorastaan ihmisiä tyhmentäviä opintoja, ja näiden tilalle voitaisiin tarjota jotain yleishyödyllistä ammattiopetusta. Myös opettajakoulutus voitaisiin aivan hyvin siirtää ammattikoulujen tai ammattiopistojen piiriin. Niitä ei tarvitse opettaa korkeakouluissa tai yliopistoissa.

Yhteiskunnan tuhoamisen pylväs 3:

Demoralisoinnin muita menetelmiä ovat valtionvelan kasvattaminen, maan puolustusvoimien heikentäminen, rikotaan suhteet naapuri valtioihin, kuten Suomen suhteen tärkeään itänaapuriin Venäjään on tuhottu ja Yhdysvaltojen armeijan kolonnat parveilevat maamme rajojen sisäpuolella. Suomessa Venäjä on demonisoitu täysin. Lisäksi yhteiskunnan tehokkaaksi rapauttamiseksi on tullut haittamaahanmuutto, kuten Ruotsin tilanne sen osoittaa. Tästäkin maahanmuuttajien vyörytyksestä saamme kiittää juutalaista eliittiä. Lisäksi sananvapauden riistolla pyritään tukahduttamaan kaikenlainen kriittisyys vallanpitäjiä kohtaa. Tästä suiden tukkimisen kampanjoista tunnetuimpia ovat vihapuhekampanjat, joita on palkattu valvomaan jopa osa poliisivoimista.

 

Kriisivaihe

Kriisivaiheen yhtenä lähestymisen merkkinä on, että poliisit eivät voi mennä kaikille alueille kaupungeissa. Näitä alueita kutsutaan no-go alueiksi, joita on esimerkiksi jo Ruotsissa. Kriisivaiheen syventyessä, ja sen aiheuttamana tavarat loppuvat kaupoista, mikä aiheuttaa mellakoita kaupungeissa.

Tässä vaiheessa eliitin suunnitelmat toteutuvat täydelliselle vallan kaappaamiselle, jolloin poliisijuntta tulee ja laittaa kansan kuriin väkivalloin. Lopullinen hegemonia otetaan siis poliisijuntan avulla.

 

Päätelmät

Suomessa myös ollaan luisumassa kriisivaiheeseen. Ruotsissa siihen on tietyillä alueilla jo ajauduttu. Elintarvikkeet eivät sentään ole siellä kaupoista vielä loppuneet, mutta sekin vaihe ilmeisesti on vielä edessä.

Globaali eliitti ja sen kotimaiset kätyrit ovat vaivuttaneet meidät uneen, josta meidän tulisi nyt herätä, joka sekään ei yksin riitä, vaan täytyy toimia. Ensinnäkin tulisi pyrkiä yhtenäisyyteen unohtamalla poliittiset ja ideologiset näkemyserot? Eikö päätavoitteena pitäisi olla itsenäinen Suomi, jonka esteenä on poliittinen eliitti. Kuten hiukan yli 100 vuotta sitten niin myös nykyisin tarvitsemme uutta kansallista heräämistä kansallisen identiteetin palauttamiseksi, kansallistunteen sekä itsenäisyystahdon synnyttämiseksi.

Suomen on erottava EU-jäsenyydestä, eurosta, isäntämaasopimuksesta ja olla liittymättä Natoon sekä vapaakauppasopimuksiin.

Suomi voi siirtyä omaan valuuttaan ja luoda sen itsenäisesti.

Valtion omistuksessa oleva keskuspankki voisi luoda tarvittaessa rahaa velattomasti, jota säännösteltäisiin inflaation ja deflaation (rahan arvon nousu) eliminoimiseksi. Pankit olisivat vain asiakkaiden talletusten vastaanottajia ja siten ne lainaisivat osittain asiakkaiden talletuksia. Velattoman rahan jakelu tapahtuisi esimerkiksi valtion kulutuksen mukaan tai perustulon kautta. Velkarahan tulisi olla korotonta. Tällaista rahaa voitaisiin käyttää investointeihin, jotka lisäisivät työllisyyttä ja siten kulutuksen myötä maan vaurautta sekä omavaraisuutta.

Uuden valtiomuodon kehittämiseen sisältyy paljon muutakin kuin yllä esitetyt asiat, mutta artikkelin esittämää asiaa ajatellen tärkeintä näin aluksi olisi havahtua hereille globaalin eliitin manipulaatiosta ja koota rivit kansan yhtenäistämiseksi.

Markku Juutinen

 

Lähteet

1. Yuri Bezmenov. Saatavina: https://www.youtube.com/watch?v=5gnpC…

2. Solzenitsyn,  Aleksandr (2012). GULAG Vankileirien saaristo. Bookwell Oy, Juva.

3. Kauppalehti (29.4.2011). Sanoma myy WSOY:n ruotsalaiselle Bonnierille. Saatavina:

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/sanoma-myy-wsoyn-ruotsalaiselle-bonnierille/8a279a3a-54a7-3e8a-aabb-690b192d862e

4. Yle (11.11.2015). Aja kondomiajokortti! Nykyajan seksivalistus käy suoraan asiaan. Saatavina:

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/11/11/aja-kondomiajokortti-nykyajan-seksivalistus-kay-suoraan-asiaan

5. Bonnier Books (2018). AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA. Saatasina: https://www.akateeminen.com/oma-paikka-haussa-9789523450271.html

6. HS (14.2.2018). Saatavina: https://www.hs.fi/elama/art-2000005565223.html

7. Aamulehti (5.5.2016). Tuore kirja: Pirkkalan koululaisia aivopestiin kokeilulla, jonka piti olla sosialismin alkusoittoa. Saatavina:

https://www.aamulehti.fi/kulttuuri/tuore-kirja-pirkkalan-koululaisia-aivopestiin-kokeilulla-jonka-piti-olla-sosialismin-alkusoittoa-23631269

8. Radio Islam. Saatavilla: Den judefrågan; http://www.radioislam.org/islam/svenska/fildok/filer/tutti/judefragan.htm (Valitettavasti tämän sivuston Internetosoite on sensuroitu). Mutta tämä linkki toimii ainakin toistaiseksi: http://islam-radio.net//finish/power/jew-rule.htm

9. AL. (19.11.2019). Saatavina: https://www.aamulehti.fi/a/4530c008-afe5-48d0-837b-4b0383726b0a

10. Macdonald, Kevin. The Frankfurt School of Social Research and the Pathologization of Gentile Group Allegiances. Saatavina: http://www.kevinmacdonald.net/chap5.pdf

11. Amed Rami. Radio Islam. Jewish Power and Influence in U.S.
and World Business and Finance. Saatavina: http://islam-radio.net//islam/english/index_finance.htm

12. Heini Paavola (2007). Monikulttuurisuuskasvatus päiväkodin monikulttuurisessa esiopetusryhmässä. Saatavina: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/19984/monikult.pdf?sequenc

13. Suomen opetushallitus: http://www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/maahanmuuttajien_koulutus/monikulttuurinen_koulu/monikulttuurisuus_koulussa/kaija_matinheikki-kokko  (Valitettavasti kyseistä sivua ei löydy.)

About Markku Juutinen

Olen koulutukseltani insinööri ja tradenomi ylempi. Toimin sivutoimisena kirjailijana ja artikkeleiden kirjoittajana, jonka motiiveina on kehittyneen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan saavuttaminen, Suomessa kuin myös kansainvälisesti ajatellen. Harrastan piirtämistä, maalaamista ja kirjallisuutta yleensä.

Check Also

pelastuksen avaimet

VOITTO PERKELEESTÄ Kymmenen Käskyn avulla

Kymmenen Käskyä ovat Raamatun tärkeimmät sanat, sillä ne tulivat Jumalan sormen piirtäminä kahteen kivitauluun. Kymmenen Käskyn voimasta Jordan-virran vedet väistyivät ja Jerikon muurit särkyivät, sillä näihin Käskyihin sisältyy Jumalallinen Voima. Tällainen voima on myös ihmisellä, joka näitä Käskyjä noudattaa siitä syystä, että ne ovat Jumalallisen Järjestyksen Lakeja, eikä vain siksi, että ne ovat yhteiskunnallisia ja moraalisia sääntöjä kaikilla kansoilla. Näillä Käskyillä on luonnollinen eli kirjaimellinen merkitys, henkinen merkitys ja taivaallinen merkitys. Luonnollinen merkitys on ihmistä varten maan päällä, henkinen ja taivaallinen merkitys ovat enkeleitä varten taivaassa, mutta ihminenkin voi ne ymmärtää.